Kategoorias turundus leiti 102 faili

Majandus >> Turundus
turundus - managemendi resümeed Tootepildid ja detailsed kirjeldused Täpsemad eelarvelised jaotused Toetusmaterjalid Varasemate toetusmaterjalide (kataloogide, tootelehtede jmt) näidised Väljavõtted ajakirjandusest Toetusplaan Reklaamiplaan Reklaami layout’id Varasemad reklaamid Meediaplaan Samuti võiks siia lisada ka väljavõtted ajakirjandusest lähedasemate konkurentide kohta Tähele tuleb aga kindlasti panna seda, et isegi mitte lisasse ei tohiks panna igat pisidetaili.
Kas turundus on investeering või kulu
docx

Kas turundus on investeering või kulu?

Arvamus sellest, kas turundus on investeering või kulu...

Turundus - Kutsekool
9 allalaadimist
TURUNDUS ja MÜÜK
14
doc

TURUNDUS ja MÜÜK

Defineeri turunduse mõiste. Turunduse mõiste tänasel päeval on vahetuskonseptsioon ehk kelleltki millegi saamine midagi vastu andes. Selleks ei pea tingimata olema raha või füüsiline ese, võib olla ka idee, tööpakkumine või annetus heategevuseks. Turundus võib olla ka business to business(B2B) ehk ettevõtete omavaheline turundus. Turundust võib defineerida ka kui t...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
Interneti turundus
19
doc

Interneti turundus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool Interneti turundus Referaat turundusest Juhendaja: dots. Ann Vihalem Tallinn 2004 Sissejuhatus Interneti kasutamine on tänapäeval saanud täiesti igapäevaseks toiminguks, seda nii tööl kui kodus. Läbi interneti saavad in...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
245 allalaadimist
Turundus
21
doc

Turundus

TURUNDUSE MÕISTE Käesolev konspekti osa on koostatud järgmise kirjandusallika põhjal: Turunduse alused. Ann Vihalem, Külim, Tallinn 2003. Turunduse mõistet on püütud lugematul hulgal erinevate definitsioonidega väljendada, eri ajajärkudel on olnud rõhuasetused neis erinevad. Toome siinkohal välja neist kaks, mõlemad pärinevad P.Kotlerilt: *,,Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldam...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
636 allalaadimist
TURUNDUS
20
docx

TURUNDUS

TURUNDUSE OLEMUS TURUNDUS on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu (P.Kotler). Inimeste VAJADUSED (needs) tekitavad NÕUDLUSE (demand), kui soovile lisandub OSTUJÕUD (buying power). KLIENT (customer) - organisatsiooni või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust. Samuti on klient (alaline)...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Teadlik turundus pt-7
0
PDF

Teadlik turundus pt. 7

...

Turundus -
6 allalaadimist
Kordamisküsimused eksamiks Turundus
5
doc

Kordamisküsimused eksamiks Turundus

Mis on turundus Turundus on kasulie klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. 2. Turunduse funktsioonid Kaks põhilist mõõdet ­ strateegiline ja taktikaline. Strateegiline turundus koosneb tarbijavajaduste analüüsist, turu segmenteerimisest, turundusvõimaluste hindamisest, konkurentide analüüsist ja turundusstrateegia kujundamisest. Taktikaline...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
198 allalaadimist
Kaasaegne turundus-- referaat
16
docx

Kaasaegne turundus - referaat

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Kaasaegne turundus 2012/2013 Referaat Koostaja: Juhendaja: Aet Kull Viljandi 2013 Mis on üldse turundus? Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärgiks on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. Turundust on erinev...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
SOTSIAALTURUNDUS JA SOTSIAALSE SEOSEGA TURUNDUS
70
docx

SOTSIAALTURUNDUS JA SOTSIAALSE SEOSEGA TURUNDUS

SOTSIAALTURUNDUS JA SOTSIAALSE SEOSEGA TURUNDUS Tiina Hiob, Helen Noormets 2012 ÄP Turunduse käsiraamat (sept)  Sotsiaalturunduse mõistest  Sotsiaalseosega turunduse mõistest  Sotsiaalturunduse põhimõtted ja teoreetilised alused  4 P mudel sotsiaalturunduses  Efektiivsuse mõõtmine  Sotsiaalturunduse ja sotsiaalseosega turunduse eetikast  Kaasus „Kumm on seks“. Tänane ühiskond – siin ko...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
Turundus ja müügijuhtimine
docx

Turundus ja müügijuhtimine

Turunduse ja müügijuhtimise aluste esimese kursuse 1 semestri kodutöö...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Kliendikeskne turundus kui eduka ettevõtte strateegia
17
doc

Kliendikeskne turundus kui eduka ettevõtte strateegia

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool KLIENDIKESKNE TURUNDUS KUI EDUKA ETTEVÕTTE STRATEEGIA Referaat Juhendaja: dotsent Ann Vihalem Tallinn 2012 2 3 SISUKORD Sisukord...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
Turundus eksam
36
doc

Turundus eksam

Turunduse mõiste ja olemus: põhilised kontseptsioonid Tekkis vajadus tooteid kas omavahel vahetada või neid müüa ja osta. Turundus hakkas arenema juba 20. sajandi esimesel poolel. Põhiseisukohad kujunesid välja alles pärast II maailmasõda. Kaasaegne turunduse definitsioon on järgmine: Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, reklaami ja jaotuse planeerimise ning teostamise protsess loomaks vahetusi, mis realiseerivad individ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
105 allalaadimist
Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

 Vahetuse tulemusel saadakse soovitud  toode teiselt subjektilt hüvituse vastu.  Sellist ostja ja müüja vahelist kokkulepet nimetatakse tehinguks.    Eristatakse nelja vahetuse vormi:  ­ Turu vahetus  ­ Suhte vahetus  ­ Ümber jagav vahetus  ­ Vastastikune va...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul
14
doc

Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul

instituut Turunduse õppetool Terttu Kadarpik KÜLMUTUS- JA KÖÖGISEADMETE TURUNDUS KODUTURUL Turunduskontroll Juhendaja: Dotsent Ann Vihalem ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
Teadlik turundus
24
pdf

Teadlik turundus

...

Turundus -
47 allalaadimist
Kinnisvara turundus
20
doc

Kinnisvara turundus

SISSEJUHATUS Töö uurimisobjektiks ja müügiobjektiks on Al Mare Galeriimaja, mis on ehitatud Rocca al Mare asumis, Haabersti linnaosas. Töö eesmärgiks on koostada kinnisvara arendusprojekti müügikorralduskava, lähtudes ülevaatest valitud Tallinna piirkonnast ja arendusprojekti tuludest ja kuludest vastavalt etteantud struktuurile. 1. OBJEKTI KIRJELDUS 1.1. Asukoht Objekti nimetus: Al...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
Rahvusvaheline turundus
docx

Rahvusvaheline turundus

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Eestis toodetud käsitsi kootud nutikinnaste välisturule viimise otstarbekust. Kindad on ehtne Kihnu käsitöö, valmistatud saarel elavate meistrite poolt...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
Turundus
12
docx

Turundus

Turundus 1) Turundus kui kaubandustegevuse organiseerimine 2) Turundus kui kaupade realiseerimise organisatsiooniliste, tehniliste ja kommertsfunktsioonide süsteem 3) Turundus kui tootmise juhtimise kontseptsioon Turundus laiemas tähenduses: igasugune tegevus vahetuse korraldamisel. Turundus kitsamas tähenduses: ettevõtte juhtimise oluline osa. Turun...

Turundus - Keskkool
6 allalaadimist
Rahvusvaheline turundus
0
zip

Rahvusvaheline turundus

Kogu materjal eduka Ekspordiplaani koosatamiseks...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
Väikeettevõtte turundus
odp

Väikeettevõtte turundus

...

Turundus - Kutsekool
2 allalaadimist