Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Telefoniintervjuu (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised on telefoniintervjuu eelised?
 • Millised on telefoniintervjuu puudused?
 • Kuidas on võimalik intervjuu edukust tõsta?
 • Mida peaks silmas pidama küsimustike koostamisel?
 • Mis on sondküsimused ja miks neid kasutatakse?
 • Mida te mäletate miks sa nii ütled?
 • Mis on filterküsimused?
 • Miks neid kasutatakse?
 • Millised alljärgnevatest on laboratoorsete uurimuste tüübid?
 • Milliste hindamistega on tegemist?
 • Milliste vahenditega saab vaatleja mõju vaatluse puhul vähendada?
 • Milliste meetoditega saab mõõta põhjuslikku seost?
 • Mis on semantiline diferentsiaal?
 • Millised on tunnused?
 • Mis on kontentanalüüs?
 • Mille poolest erineb juhuvalimi eksperiment kvaasieksperimendist?
 • Mis vahe on kvaasieksperimentaalil ja juhuslikustatud katseplaanidel?
 • Mis on sondküsimused ja miks neid kasutatakse?
 • Kuidas viimati oli mida te mäletate miks sa nii ütled?
 • Millised alljärgnevatest on laboratoorsete uurimuste tüübid?
 • Mis on kontentanalüüs?
 • Mis on kontentanalüüs?

Lõik failist

 • Millised on telefoniintervjuu eelised?
  +
  Odavam; kõrge vastuseprotsent; ajalisi piiranguid ei ole, säilivad
  vahetu intervjuu eelised; Võimalik kasutada arvuti tuge (- küsimuste
  tasakaalustatud järjekord); Saab erinevates piirkondades elavaid
  inimesi intervjueerida; vastajate hulk on suur; saab infot
  inimestelt, kellel pole aega kokku saada; allub supervisioonile.
  Isiklikud
  intervjuud
  :
  + võimalus korrigeerida vääriti mõistmist; võimalik kontrollida
  küsimuste järjekorda; võimalikud visuaalsed abivahendid ; andmete
  kvaliteet.

  hind,
  intervjueerija mõjud;
 • Millised on telefoniintervjuu puudused?
  -kerge
  on toru ära visata; vastuseid on keeruline kirja panna intervjuu
  käigus; vastajad on ettevaatlikud; raske on suhelda inimesega
  telefoni teel võrreldes näost näkku; kõigil ei ole telefoni
  numbreid; ei teata tegelikult kellele helistatakse; intervjuu mõjud
  piirduvad esmase kontaktiga .( võimalikud vead valimis,
  telefoniomanike valim on piiratud; intervjueerija mõjud; visuaalseid
  abivahendeid ei saa kasutada; tehnilised probleemid vastuseprotsendi
  hindamisel.
 • Kuidas on võimalik intervjuu edukust tõsta?
  Oluline,
 • Vasakule Paremale
  Telefoniintervjuu #1 Telefoniintervjuu #2 Telefoniintervjuu #3 Telefoniintervjuu #4 Telefoniintervjuu #5 Telefoniintervjuu #6 Telefoniintervjuu #7 Telefoniintervjuu #8 Telefoniintervjuu #9 Telefoniintervjuu #10 Telefoniintervjuu #11
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2019-02-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor AFF1 Õppematerjali autor

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  12
  docx

  Uurimistöö meetodid

  2) Isiklikud intervjuud (personal interviews) Eelised:  Võimalik korrigeerida vääriti mõistmist  Võimalik kontrollida küsimuste järjekorda  Võimalikud visuaalsed abivahendid  Andmete kvaliteet Puudused:  Intervjueerija mõjud (interviewer effects)  Hind  3) Telefoniintervjuud (telephone interviews) Eelised:  Kõrge vastuseprotsent  Ajalisi piiranguid ei ole  Säilivad vahetu intervjuu eelised  Odavam  Allub supervisioonile  Kiirus  Võimalik kasutada arvuti tuge  Küsimuste tasakaalustatud järjekord  Vastaja privaatsus ? Puudused:  Võimalikud vead valimis  Telefoniomanike valim on piiratud/ebaselge  Intervjueerija mõjud  Visuaalseid abivahendeid ei saa kasutada  Tehnilised probleemid vastuseprotsendi hindamisel Küsimuste efektiivne esitamine

  Organisatsioonipsühholoogia
  thumbnail
  42
  docx

  UUIRMISTÖÖALUSED

  mittesekkumine VAATLUSTULEMUSTE ANALÜÜS JA JÄRELDAMINE • Tüüpilised analüüsivõtted: sagedus, ajaline dünaamika, rühmade võrdlemine • Arvulised näitajad + vaatleja subjektiivne mulje/hinnang • Järeldused: probleemi/hüpoteesi kohta, piiratud sihtrühmaga, seostatud varasemaga INTERVJUU • Laialtkasutatav uurimismeetod • Eelised: täpsus ja tõekindlus (vrdl ankeet) • Puudused: töömahukus • Intervjuu liigid: standardiseeritud ja vaba intervjuu, süvaintervjuu, telefoniintervjuu • Fookusgrupid VABA INTERVJUU • Uuringu ettevalmistamisel, probleemi täpsustamisel • Sihtrühm – eksperdid, arvamuse esindajad • Vabalt formuleeritud küsimused, vastused kirja või diktofonile • Tulemused kvalitatiivsed FORMALISEERITUD INTERVJUU • Ankeedi analoog, sageli põhimeetod • Lisaväärtus: selgitada küsimusi, kontrollida arusaamist • Vastused kirja skaalale või vabade vastustena

  Uurimistöö alused
  thumbnail
  12
  docx

  Teadustöö alused kordamisküsimused eksamiks

  Koosneb nii avatud kui ka suletud küsimustest. 21. Millised on ankeetküsitluse eelised võrreldes intervjuuga?  Andmeid on võimalik koguda suhteliselt kiiresti  Korraga on võimalik koguda suurt andmestikku  Ajakava ja kulutused on võimalik üsna täpselt ette planeerida  Andmete töötlemiseks on olemas mitmesuguseid statistilisi analüüsi-ja aruandeviise, mistõttu uurijal pole vaja hakata neid ise välja mõtlema 22. Millised on intervjuu eelised võrreldes ankeetküsitlusega? Vahetu, usaldusväärsus on suurem. Intervjueeritavad on enamasti ikkagi asjaga kursis, ankeetiküsitlusele vastajate puhul see ei pruugi nii olla. Intervjuu puhul on võimalik saada enemati kõik loodetavad vastused, ankeedi puhul mitte. 23. Millised on ankeetküsitluse puudused? Ei ole võimalik kontrollida, kui tõsiselt vastajad uurimisse suhtuvad. Pole teada kas vastaja on kõnealuse teemaga kursis või selles kogenud. Vastamata jäänud

  Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringumeetodid
  thumbnail
  17
  docx

  KÜSITLUS

  Selle meetodi abil on võimalik teada saada suhtumisi erinevatesse probleemidesse, tõekspidamisi, arvamusi, valikuid, huvisid. Küsitlusmeetoditega saab suure hulga töötlusmaterjale lühikese ajaga, eriti anketeerimisega. Küsitluse liik. Kvalitatiivne küsitlus ­pehme -, suhteliselt vähe formaliseeritud küsitlus, mille eesmärgiks on : - genereerida hüpoteese; - uurida suhteliselt erandlikke olukordi/ objekte; - saada eksperthinnanguid. Kvalitatiivse intervjuu tulemustele ei rakendata tavalisi statistilisi meetodeid ja saadavad tulemused ei ole standardsete meetodite abil üldistatavad. Kvantitatiivne küsitlus , mille korral kasutatakse standardiseeritud küsitlusvormi ­ ankeeti ning tulemused üldistatakse üldkogumile. Sellise küsitluse puhul tuleb jälgida terve rea eelduste täidetust, et tulemused oleksid üldistatavad. Küsitluse vastuste ja tulemuste puuduseks ei ole 100 protsendiline objektiivsus

  Andme-ja tekstitöötlus
  thumbnail
  67
  docx

  Uurimismeetodid

  Piisava konkreetsuse astmega Vastatav Hästi formuleeritud Uurimisküsimus sisaldagu ÜHTE küsimust korraga Uurimisküsimused... Ei tohi olla faktiküsimused Ei tohi olla liialt kitsad ja tehnilised Ei tohi olla "kas" küsimused Ei tohi olla normatiivne Ei tohi olla puudutada tulevikusündmusi ja ennustada Ei tohi olla kallutatud Ei tohi olla puhtalt kirjeldavad Uurimisküsimus ei ole küsitlusankeedi või intervjuu küsimus vaid alati laiem Põhilised ja alauurimisküsimused Uurimistööl on enamasti üks (või ka kaks) põhilist uurimisküsimust ja seda lahti võttes ja konkretiseerides tuuakse ära alauurimisküsimused, Alauurimisküsimused ­ näitavad uuritava teema erinevaid tahke ja aitavad paremini nii uurijal kui töö hindajal mõista, mida siis täpsemalt uuritakse. Veel nõudeid alauurimisküsimustele:

  Uurimismeetodid
  thumbnail
  45
  docx

  Sotsioloogia uurimismeetodid - EKSAM

  Standardiseeritud suulise küsitluse tugevad küljed (võrreldes kirjaliku küsitlusega): väiksem küsitlusest keeldujate osakaal, küsitletu saab esitada täpsustavaid selgitusi küsimuste kohta, küsitleda saab ka nt. kirjaoskamatuid. Standardiseeritud suulise küsitluse nõrgad küljed (võrreldes kirjaliku küsitlusega): - Probleem: intervjueerija isik võib mõjutada vastuseid, Töömahukas ja kulukas. Kvalitatiivne intervjuu :Intervjueerija ei esita kindlaid küsimusi täpses järjekorras ning kindlasti ei anna ette vastusevariante. Küsitluseks on ette kavandatud väiksem arv üldisemaid teemasid, mida intervjueerija tahaks käsitleda . 13.Selgitage, mis on uurija teadmishuvi, mis võib olla selle aluseks ja miks on tähtis, et uurija oleks oma teadmishuvist teadlik?- Teadmishuvi puudutab küsimust, mis on uurimise eesmärk? Milleks uurija üldse tahab usaldusväärseid teadmisi maailma/mingi

  Sotsioloogia
  thumbnail
  31
  pdf

  Äriuuringute alused

  Kvalitatiivsed uuringustrateegiad: · Juhtumiuuring (case study) · Etnograafiline uuring (etnography) · Tegevusuuring (action research) Juhtumiuuring on uurimisstrateegia, mis keskendub mingi nähtuse uurimisele tema loomulikus keskkonnas. Juhtumiuuring kui uurimisstrateegia võib keskenduda ühele või mitmele juhtumile. Juhtumiuuringu kavandamine: Intervjuu on eesmärgistatud ja kindlalt suunatud mõttevahetus/arutelu kahe või enama inimese vahel. Intervjuu liigid: · struktureeritud intervjuu - ankeetküsitluse suuline vorm; vastusevariandid on ette antud · poolstruktureeritud intervjuu - määratletud on küsimuste üldine temaatika ning küsimused; küsimused võivad erinevate intervjueeritavate korral varieeruda · struktureerimata / süvaintervjuu - olemas on ettekujutus teemast, mida tahetakse uurida; konkreetsed küsimused arenevad intervjuu käigus; uurija peab valdkonda väga hästi tundma ning

  Majandus
  thumbnail
  38
  docx

  Äriuuringute kontspekt eksamiks

  2015 plaan : • Vähendada kodutöö kirjaliku osa mahtu • Uurida ettevõtete asemel kaastudengeid • Alustame uuringu ettevalmistust kohe esimestes seminarides Kodutöö üldteema ‘innovatsioon/ õppimisvõime’ Kvantitatiivne küsimustik Kvalitatiivne case-study – intervjuud (avatud küsimused, läheb sügavuti) Kodutöös on kohustuslik leida 25 kontakti Kvantitatiivne küsimustik: statistiline analüüs, seosed kodutööti erinevad – valim 50 Kvalitatiivne intervjuu – trantskribeerimine, within-case analüüs, märksõnade leidmine. Psühholoogilised faktorid: • Values • Traits • Beliefs • Emotions • Cognitive bias Väärtused – saavutus, võim, traditsioonid Omadused – ausus, integrity Cognitive bias – tsempion, üleoptimism, tatus quo Emotisoonid – õnnelik – kurb, excited – calm, controlling - controlled Õppimisvõime: ACAP process: • Acquisition • Assimilation • Transformation • Exploitation Õppimine: 1

  Ärijuhtimine
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun