Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "formaat" leiti 339 faili

formaat on vähem olulisem, aga kohtunik hindab kas kõneleja täidab rolli, kas toob kõik argumendid ja lükkab ümber, et kõnelejad toovad sisse materjali, et kõneleja täidab oma ülesandeid.
formaat

Kasutaja: formaat

Faile: 0
1
doc

Olulisemad mõisted, lõpueksam

Alla prima ­ ühekihiline kiirelt teostatud maal Akromaatiline ­ värvusetu. Akromaatilised värvid on must, valge ja hallid. Animalist ­ kunstnik, kes kujutab loomi Draperii ­ kunstipärases voldistikus kangad või riided. Ekspressionism ­ kunstivool, mis seab esiplaanile kunstniku enda mõtete, tunnete ja elamuste kujutamise. Eskiis ­ vabakäelin...

Kunstiajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
32
doc

Kompositsioon ja värviõpetus konspekt

VÄRVUSÕPETUS JA KOMPOSITSIOON VALGUS Mida Päike kiirgab? Päikesekiirgus koosneb elektromagnetlainetest, neutriinovoost ja nn päikesetuulest. Elektromagnetlainetest on meile nähtavad need, mille lainepikkus on vahemikus 380-780 nanomeetrit (kr nannos kääbus). See ongi valgus. Mis on päikesetuul? Päikesetuul on põhiliselt elektronide ja prootonite voog (lisaks õige veidi ka t...

Kunst - Keskkool
223 allalaadimist
21
doc

McQuail "Massikommunikatsiooniteooria"

Sissejuhatus meediasse ja kommunikatsiooni Kontrolltöö "McQuaili massikommunikatsiooni teooria" põhjal Kontrolltöös on hõlmatud järgmised McQuaili raamatus käsitletavad mõisted ja nähtused: 1.ptk 1. Massimeedia mõiste Suure levialaga kommunikatsioonivahendeid, mis jõuavad ühiskonnas peaaegu igaüheni. See mõiste osutab mitmetele meediumitele, mis nüüdseks on pika ajalooga ja üldtuntud, nagu näiteks a...

Sissejuhatus kommunikatsiooni... - Tartu Ülikool
121 allalaadimist
21
doc

Bioinformaatika arvestus ül

Kristina Raud YAGB-41 060290 10.04.07 Bioinformaatika ülesanded Fülogeneetilised puud. 1. DNA järjestuste fülogeneetiliste puude käsitsi koostamine kasutades...

Bioinformaatika - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
4
doc

ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS

ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke see teistele muudele kuludele või tuludele lahtris "muud kulud" või "muud tulud" ja kirjeldage se...

Majandus -
3 allalaadimist
4
doc

Finantsressursside audit

2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke see teistele muudele kuludele või tuludele lahtris “muud kulud” või “muud tulud” ja kirjeldage seda selle järel veerus “Seletus”. 4. Rahaühikuks on euro, seepärast pole seda vaja märkida. 5. Rahasumma kirjutamise formaat on “xxxx,xx” näiteks sada eurot ja kakskümmend senti kirjutatakse 100,20 (kasutatakse koma). Palun ärge kasutage formaati “xxxx.-“ Eesnimi: Aliis Matrikli nr. 144569 Perekonnanimi: Allandi Eriala: Keskkonnatehnika Seletus...

Enesejuhtimine - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4 allalaadimist
1
docx

Präteritum

Põhivormist. Reeglipärastel tunnuste, ning ebareeglipärastel tüvevokaali muutustega. Pöördelõputa jäävad ainult ainsuse 1 ja 3 pööre ( ich ja er, sie, es). ICH sagte, arbeitete DU sagtest, arbeitetest ER,SIE,ES sagte, arbeitete WIR sagten,...

Saksa keel - Põhikool
34 allalaadimist
17
ppt

Veondus

veondus on majandusharu, mis tegeleb inimeste ja kaupade veoga. Nii kaupu kui reisijaid veetakse erinevate transpordiliikidega, millest igaühel on oma eelised ja puudused. VEONDUS (TRANSPORT) V E...

Geograafia - Põhikool
42 allalaadimist
8
pptx

Fotosünteesi esitlus

B klass Mida on vaja fotosünteesiks? Valgusenergia ehk päikeseenergia Süsinikdioksiid ehk süsihappegaas Vesi Mineraalained Mis toimub? 6CO2+12H2OCHO Click to edit Master text styles + 6O2 + 6H2O Second level Valgusenergia abil CO ja Third level...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
8
docx

Stantsid ja pressvormid ül. 5

Stantsi eskiis (skeem) teha ise, kusjuures templite arvuks valida vähemalt 4 erimõõtmelist ja erikujulist templit. Matriitsi minimaalsed mõõtmed on 80x100mm. Panna skeemile mõõtmed. Stantsi survekeskme asukoht määrata: a) analüütilisel meetodil; b) graafilisel meetodil. Mõlema meetodi korral märkida skeemile survekeskme asukoht koos määratud mõõtmetega. Graafilisel meetodil graafilise lahenduse osa täidab kogu lehe formaat A4 pinna. Valin stantsi mõõtudega: 100 30 ´ P1 P4´ 50 P1 130 P4...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
26 allalaadimist
12
pdf

Matemaatiline statistika kodune töö

Ülesanne 1 Hinnata üldkogumi keskmisi: keskmist palka, keskmist kulu spordile ja keskmist kulu meelelahutusele. Leida usaldusvahemikud keskmistele usaldusnivool 0,90 ja 0,99. Keskmise leidmiseks kasutasin valemit : OpenOffices vastas sellele funktsioon AVERAGE. Usaldusvahemike leidmiseks kasutasin funktsiooni CONFIDENCE, kuhu oli ühe argumendina vaja standardhälvet, mille sain funk...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
3
docx

Stansid 5. kodutöö

5 Lähte ülessanne Määrata lõikestansi survekeskme asukoht. Stantsi eksiis (skeem) teha ise, kusjuures templite arvuks valida vähemalt 4 erimõõtmelist ja erikujulist templit. Matriitsi minimaalsed mõõtmed on 80x100 mm. Panna skeemile mõõtmed Stansi survekeskme asukoht määrata a) Analüütilisel meetodil b) Graafilisel meetodil Mõlemal meetodi korral märkida skeemile surve keskme asukoht koos...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
4
xlsx

Vastused küsimustele e-hääletmisest ja ID-kaartidest

Oma arvamusloos kirjutas Otto de Voogd sellest, et kas on võimalik, et Eesti riik teab oma kodanike ID-kaartide salajasi võtmeid. Vastuses sellele kirjatükile kirjeldas Agu Kivimägi, kuidas on tehniliselt lahendatud privaatvõtmete genereerimine. Kirjeldage miks ei saa riik (ega keegi eraisik) omada koopiat teie ID-kaardil olevast salajasest võtmest? 2.BDOC formaat lahendab kaks DDOC formaadiga seotud probleemi. Nimetage need kaks probleemi. 3.Kas Eesti ID-kaardiga digiallkirja andmiseks on vaja omada internetiühendust? Lisage vastusele põhjendus. 4.Kahe ümbriku süsteem Eesti e-hääletamisel. 4.1Mille jaoks on kahe ümbriku süsteemi vaja? 4.2Kuidas toimib kahe ümbriku süsteem Eestis e-hääletamise korral? Oluline on 4.3ära märkida, missuguseid krüptovõtmeid kasutatakse, mis operatsioone 4.4...

Infoharidus - Keskkool
6 allalaadimist
8
doc

Baroki lühikokkuvõte

sajandi ja 18. sajandi esimesel poolel ei tekkinud ühtset, kogu Euroopat haaravat kunstivoolu. 19. sajandil hakati seda perioodi kunstis tähistama üldnimetusega "barokk" (it k-s eriskummaline). Barokk arenes eelkõige feodaalkatoliiklikes maades, kus kodanlus polnud veel suuteline võimu haarama (Itaalia, Austria,...

Kunstiajalugu - Keskkool
328 allalaadimist
37
doc

Teoreetilibe informaatika kordamisküsimused

Teoreetiline informaatika Kordamisküsimuste vastused Eero Ringmäe 1. Hulkade spetsifitseerimine, tehted hulkadega, hulgateooria paradoksid. Hulk: Korteezh ­ järjestatud lõplik hulk. Hulk ­ mingi arv elemente, mille vahel on leitav seos ­ klassifitseeritud elementide kogum. Hulk ­ samalaadsete objektide järjestamata kogum. Hulga esita...

Teoreetiline informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
89
doc

Loogika ja programmeerimine

Programmeerimise algkursus 1 - 89 Mida selle kursusel õpetatakse?...................................................................................................3 SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT EHK 'MILLEKS ON VAJA PROGRAMMEERIMIST?'......3 PROGRAMMEERIMISE KOHT MUUDE MAAILMA ASJADE SEAS.............................3 PROGRAMMEERIMISKEELTE ÜLDINE JAOTUS...

Arvutiõpetus - Kutsekool
177 allalaadimist
3
doc

Mp3 formaat(MPEG-1 audio layer 3)

Seda saab alla laadida paljudelt veebisaitidelt ja mp3 vormingus helifaile saab arvutis kuulata tarkvara abil, mis on samuti veebis vabalt saadaval enamiku operatsioonisüsteemide jaoks (Winamp Windowsile, MacAmp Macintosh`ile ja MPEG 123 UNIXile) . MP3 formaat on populaarne kokkupakit...

Arvuti õpetus - Põhikool
23 allalaadimist
24
rtf

Wordi kasutusjuhend

MS WORD 3 TÖÖ ALUSTAMINE PROGRAMMIS MS WORD 3 TÖÖ LÕPETAMINE 3 WORD-I PROGRAMMIAKEN 3 NIMERIBA 3 MENÜÜRIBA 3 NUPURIBA 7 TEKSTIAKEN TEKSTI SISESTAMISEKS...

Arvuti õpetus - Põhikool
209 allalaadimist
34
pdf

ArcGIS juhendmaterjal EESTI KEELES

ESRI® ArcGIS Desktop Juhendmaterjal ©ALPHAGIS 2007 Sisukord SISSEJUHATUS 3 1.1 A RCGIS KASUTAJALIIDES 3 1.1.1 ArcMap 4 1.1.2 ArcCatalog 4 1.1...

Geoinformaatika - Eesti Maaülikool
165 allalaadimist
63
doc

Lõputööde vormistamine

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Viljo Viljasoo, Triinu Nõu, Mariko Pedaja ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND The Guide for Composing and Presentation of Undergraduate Works Tartu 2008 ABSTRACT Viljo Viljasoo, Triinu Nõu, Mariko Pedaja. The Guide for Co...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
244 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun