Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Microsoft access (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas saada teada, kes on Kati vanaema ?
 
Säutsu twitteris
58
Access - lihtne ja vajalik
LISA 1. Näidis andmebaas SUGUPUU .mdb CD’l 2
SISSEJUHATUS 3
1.ANDMEBAASI MÕISTE TUTVUSTUS 5
2.ANDMEBAASISÜSTEEMI ACCESS KÄIVITAMINE JA ANDMEBAASI LOOMINE 7
3.ANDMEBAASI TABELID 9
4.EBASOBIVATE ANDMETE BLOKEERIMINE 14
4.1.Vormingud 14
4.2.Sisestuseeskiri 15
4.3.Väärtusreegel 15
5. TABELITE SEOSTAMINE 17
5.1.Mitme tabeliga andmebaas 17
5.2.Seose tüübid 20
5.3.Seoste loomine ja haldamine 20
6.PÄRINGUD 23
6.1.Päringu mõiste 23
6.2.Päringu loomine 24
6.3.Päringu salvestamine ja muutmine 26
7.PÄRINGU LIIGID 27
7.1.Selekteerimispäring 27
7.2.Toimingpäring 30
7.3.Koondtabelpäring 33
8. ARUANDED 34
8.1.Aruande loomine 34
8.2.Aruande loomine aruandetarga abil 35
8.3.Aruande loomine või täiendamine kujundusvaates 38
8.4.Alamaruanded 43
8.5.Aruande omadused 44
9.VORMID 45
9.1.Vormi loomine 45
9.2.Vormi loomine vormitarga abil 46
9.3.Vormi loomine või täiendamine kujundusvaates 48
9.4.Omadused 54
SUMMARY 56
KASUTATUD KIRJANDUS 57

LISA 1. Näidis andmebaas SUGUPUU.mdb CD’l

SISSEJUHATUS


Üks majandusinfosüsteemide olulisemaid komponente on andmebaasisüsteem. Tänaseks on selles valdkonnas standardiks kujunenud relatsioonilised andmebaasisüsteemid, mis tuginevad SQL’le (Structured Query Language ). Kuni 1990-ndate aastate alguseni oli SQL suurte süsteemide pärusmaa (UNIX, mainframe operatsioonisüstemis) ja rakenduste hind (sageli algas üksnes andmebaasi juurutuse hind 100 tuhandest dollarist) oli jõukohane suurfirmadele (enterprise tase, käibed alates 3,5 miljardist kroonist, International Data Corporation ). SQL andmebaaside eelis on ühtsel andmeformaadil tuginevate andmevaramute (data warehouse) loomise võimalus. Lihtsam on integreerida erinevaid tarkvararakendusi, mis kasutavad sama SQL-andmebaasi, nt erinevate firmade poolt loodud tootmis- ja finantsraamatupidamissüsteeme [5].
Microsoft Access on Microsoft Office’ga kaasas olev andmebaasisüsteem. Andmebaasisüsteemi Access töökeskkond on sarnane Microsoft Word’i ja Microsoft Excel ’i töökeskkonnaga. Access on mugav vahend andmebaaside loomiseks ja andmete töötlemiseks, mis ei eelda programmeerimisoskusi. Relatsioonilise andmebaasisüsteemi Access abil saab graafilises keskkonnas lihtsalt koostada andmebaase, mille tabelite andmed on omavahel seotud. Tabelite põhjal saab luua päringuid vajalike andmete leidmiseks ja esitamiseks ning disainida andmete sisestamise ja muutmise vorme või aruandeid.
Accessi paketi koosseisus on mitu näidisrakendust (nt Northwind.mdb). Access sobib hästi tööks arvutivõrgus, sisaldades mitmetasandilist paroolisüsteemi andmetele juurdepääsu tõkestamiseks ning kirjete ja tabelite automaatlukustamiseks.
Paketi koosseisu kuuluvad ka mitmed targad, mis suurendavad oluliselt töökiirust. Andmebaasitark Database Wizard koostab automaatselt üle 20 andmebaasi. Kui kasutaja vastab targa küsimustele, genereeritakse automaatselt kõik vajalikud tabelid, vormid ja aruanded. Impordi-/eksporditark aitab korraldada andmevahetust teiste allikatega . Tabelianalüüsitark võimaldab suurest lameandmebaasi tabelist (nt Excel’i tabelist) koostada vajaliku struktuuriga relatsioonandmebaasi tabeleid. Lihtpäringutark abistab algajaid päringute koostamsel. Filtreerimine vormi või valiku alusel võimaldab suurest tabelist kiiresti vajalikke kirjeid leida.
Käesolev bakalaureusetöö on õppematerjaliks andmebaasisüsteemi Access 2000 esmaste kasutamisoskuste tutvustamiseks koos näidete ja ülesannetega. Töö koosneb kümnest peatükist, mille käigus käsitletakse nelja andmebaasi objekti – tabelid, päringud, aruanded ning vormid. Kogu materjal läbitakse CD’l lisatud näidisandmebaasi SUGUPUU.mdb näite varal . Tabelite ning päringute tutvustamisel asetatakse rõhk algusest lõpuni isetegemisele, et paremini mõista andmebaasi olemust. Aruannete ning vormide tegemisel kasutatakse andmebaasisüsteemiga Access kaasasoleva andmebaasitarga Database Wizward abi. Õppuritelt eeldatakse Windowsi kasutamisoskust ja Microsoft Office baasteadmisi.
Töö 1. peatükis tutvustatakse andmebaasi mõistet, kasulikust ja objektide tüüpe [4]. Peatükis 2 tegeletakse andmebaasisüsteemi Access käivitamise ning loodava andmebaasi salvestamise õpetamisega [1]. Peatükis 3 käsitletakse andmebaasi põhikomponendi - tabeli kujundamist [3] ning tutvustatakse väljatüüpe ja nende omadusi [1]. Peatükisk 4 tutvustatakse andmebaasi sisestatavate andmete vormingute loomise võimalusi ja kirjeldatakse kuidas koostada sisestuseeskirju ning väärtusreegleid väljadele sisestatava informatsiooni piiramiseks [1, 2]. Peatükis 5 vaatletakse relatsioonilisele andmebaasile omast andmete jaotamist mitmesse tabelisse ning nende tabelite vahel kehtestatavate seoste erinevate tüüpide loomist. Andmebaasist vajalike andmete kättesaamiseks koostatava päringu mõistet ning erinevate päringute liike tutvustatakse peatükkides 6 ja 7 [1]. Peatükkides 8 ja 9 tutvustatakse erinevate aruande- ning ekraanivormi loomise võimalusi. Kasutades andmebaasisüsteemiga kaasasolevat andmebaasitarka, koostatakse näidisandmebaasi näitel lihtsad aruanded ning ekraanivormid, mida hiljem õpitakse kohandama vastavalt oma vajadustele. Peatükis 10 on ülesannete vastused või viited näidisandmebaasile. Töö lisas on esitatud näidisandmebaas CD’l.
Antud töö terminoloogia põhineb raamatutele [1, 2].
 • ANDMEBAASI MÕISTE TUTVUSTUS


  Andmebaas kujutab endast nn andmete arhiivi. Oletame, et te tegelete äriga. Igas äris on omad kliendid. Iga kliendi kohta on vormistatud blankett , milles on täidetud lahtrid informatsiooniga, mida on oluline teada ühe kliendi kohta firma seisukohalt. Blanketi lahtriteks võivad olla näiteks kliendi nimi, aadress, kontaktisik jne. Sarnaselt vormistatud blankette hoitakse klientide kartoteegis omas kindlas järjekorras. Kuid sellise arhiivi haldamine ning informatsiooni töötlemine on vaeva ning aega nõudev.
  Kui kohandada eelnev kartoteekidega äri ümber andmebaasi keelde siis näeks pilt välja selline:
  • kartoteekide asemel kasutatakse TABELEID,
  • täidetud blankette kartoteegis nimetatakse KIRJETEKS,
  • ning blanketi lahtreid nimetatakse VÄLJADEKS.

  Illustreeritult:  Joonis 1.1 Andmebaasi tabel
  Selliseid kartoteeke on äris tavaliselt palju rohkem. Kogutakse infot näiteks ka hankijate , töötajate, ostu- ja müügiarvete jne kohta.
  On olemas kaks olulist põhjust, miks hoida informatsiooni andmebaasis :
  • Aja kokkuhoid – andmebaasis hoitavaid andmeid saab kiirelt muuta, eemaldada, sorteerida, filtreerida ja otsida. Olemasoleva informatsiooni põhjal on lihtne koostada automaatseid aruandeid.
  • Andmete täpsus – andmete täiendamine, muutmine ning eemaldamine teostatakse ainult andmebaasi ühes kohas. Aruanded on kompaktsemad ning sisaldavad ainult seda informatsiooni, mida soovitakse näha.

  Sellistele tingimustele vastav andmebaas on Microsoft Access 2000.
  Access on RELATSIOONANDMEBAAS – selle asemel, et hoida kogu informatsiooni ühes tabelis, jagatakse andmed kategooriatesse ning iga kategooria kohta tehakse oma tabel. Seega relatsiooniline andmebaas koosneb kahest või enamast tabelist, mis on seotud ühiste väljadega, mida nimetatakse võtmeteks.
  Andmebaasisüsteem Access koosneb järgmistest objektidest:
  • tabelid (tables) – andmebaasi põhikomponendid, milles hoitakse andmeid
  • päringud (queries) – eeskiri vajalike andmete kättesaamiseks tabelitest
  • vormid ( forms ) – dialoogiaknad, milles olevate kontrollelementide abil saab tabelite andmeid mugavalt esitada, muuta ja lisada
  • aruanded (reports) – tabelites esinevate andmete esitus dokumendi kujul, mis on väga hea igasuguste kokkuvõtete ja ülevaadete tegemiseks
  • makrod (macros) – vahend korduvate tegevuste automatiseerimiseks
  • moodulid (modules) – programmitekst keeles Visual Basic .

  Antud õppematerjalis tutvutakse neist nelja esimesega.
 • ANDMEBAASISÜSTEEMI ACCESS KÄIVITAMINE JA ANDMEBAASI LOOMINE


  Windows pakub alati mitu võimalust programmide käivitamiseks. Kõige levinum viis on kasutada tööriistaribal asuvat nuppu
  ning valida All Programs Microsoft Access. Avaneb dialoogiaken (joonis 2.1).
  Joonis 2.2 Andmebaasi loomiseaken
  Andmebaasisüsteem Access pakub töö alustamiseks kolme võimalust:
  • Blank Acess database – andmebaasi loomine alustades nullist
  • Access database wizards, pages, and projects –andmebaasi loomine targa abil
  • Open an existings file –olemasoleva andmebaasi avamine .

  Andmebaasisüsteemiga Access on kaasas tark Wizard, mis aitab andmebaasi ehitada ja kasutada. Tark koosneb reast dialoogiakendest, mis küsivad küsimusi ning loovad seejärel vastuste põhjal andmebaasi tabeli (päringu, aruande, vormi). Antud õppematerjali eesmärgiks on aga teha võimalikult palju iseseisvalt, alustades nullist.
  Uue andmebaasi salvestamiseks märgistatakse valik Blank Access database ning klikkatakse nupul
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Microsoft access #1 Microsoft access #2 Microsoft access #3 Microsoft access #4 Microsoft access #5 Microsoft access #6 Microsoft access #7 Microsoft access #8 Microsoft access #9 Microsoft access #10 Microsoft access #11 Microsoft access #12 Microsoft access #13 Microsoft access #14 Microsoft access #15 Microsoft access #16 Microsoft access #17 Microsoft access #18 Microsoft access #19 Microsoft access #20 Microsoft access #21 Microsoft access #22 Microsoft access #23 Microsoft access #24 Microsoft access #25 Microsoft access #26 Microsoft access #27 Microsoft access #28 Microsoft access #29 Microsoft access #30 Microsoft access #31 Microsoft access #32 Microsoft access #33 Microsoft access #34 Microsoft access #35 Microsoft access #36 Microsoft access #37 Microsoft access #38 Microsoft access #39 Microsoft access #40 Microsoft access #41 Microsoft access #42 Microsoft access #43 Microsoft access #44 Microsoft access #45 Microsoft access #46 Microsoft access #47 Microsoft access #48 Microsoft access #49 Microsoft access #50 Microsoft access #51 Microsoft access #52 Microsoft access #53 Microsoft access #54 Microsoft access #55 Microsoft access #56 Microsoft access #57
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 57 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-10-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 119 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Jaan Sild Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  56
  doc
  Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused
  575
  docx
  Nimetu
  24
  doc
  Access
  63
  docx
  Andmeturve konspekt- kokkuvõte
  91
  doc
  Exeli õpetus
  134
  pdf
  Programmeerimine PHP
  555
  doc
  Programmeerimiskeel
  184
  docx
  Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio ja SQL Server’i baasil  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun