Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria andmebaasid - 29 õppematerjali

Informaatika >> Andmebaasid
andmebaasid on koostatud eri metoodikate alusel ja eri aegadel, vanimad kirjed pärinevad 1990. aastate keskelt.
30
docx

Andmebaasid I - eksamiküsimused

Andmebaas (teema 1) 2. Andmebaasisüsteem (teema 1, 10) 3. Relatsiooniline muutuja (relvar), relatsioon (teema 2) 4. Kandidaatvõti, supervõti (primary key) (teema 2) 5. Primaar- ja alternatiivvõti (teema 2) 6. Välisvõti (teema 2) 7. Viidete terviklikkuse reegel (teema 2) 8. Andmetüüp (teema 2 ja 5) 9. Kitsendused ja nende võimalik realiseerimine SQL-andmebaasides (teema 2 ja 5) 10. Nimetage relatsioonialgebra operatsioone (teema 3) 11. Virtuaalne relatsioon e. vaade (teema 5) 12. Pädevusala (teema 7) 13. Funktsionaalne allsüsteem (teema 7) 14. Registe...

Andmebaasid -
498 allalaadimist
28
docx

Andmebaasid eksami kordamisküsimused

9 Teema 1 • Erinevat tuupi andmemudelite (hierarhiline, relatsiooniline, objekt­orienteeritud) ja  vastavate andmebaasisusteemide valjatootamise kronoloogiline jarjekord ̈   (koigepealt hierarhilisel mudelil pohinevad andmebaasisüsteemid ­ puustruktuuriga  hierarhiline mudel, kus tekivad anomaaliad andmete lisamisel ja kustutamisel ning on  palju liiasust; seejarel relatsioonilisel mudelil pohinevad ­ on relatsioonid ehk tabelid,  ̈ millel on atribuudid ehk veerud ja andmed esitatakse korteežidena ehk ridadena; koige  viimaks objekt­orienteeritud andmebaasisusteemid ­ neis saab hoida objekt­ oritenteeritud keeles kirjutatud objekte, kapseldada ja polümorfismi kasutada). Teema 2 • Andmebaaside valdkonnas tuntud inimesed ja millega nad on end ajalukku  jaadvustanud – E. F. Codd (relatsioonilise mudeli "isa"), P. Chen (olemi­suhte diagrammi  valjamotleja), C. J. Date ja H. Darwen (Kolmanda Manifesti autorid). • Kuidas nimetatakse aastal 1995 avaldatud dokumenti, milles esitatakse C.J. Date ja H. Darwen poolt relatsioonilise mudeli taiendatud ja parandatud kirjelduse? (The  Third Manifesto – Kolmas Manifest) • Milline on Kolmandas Manifestis kirjeldatud andmebaasikeele nimi? (D) • Mida tahendavad akronuumid ERD, UML, CASE ...

Andmebaasid -
74 allalaadimist
15
pdf

Andmebaasid

Andmebaasid Laenutamine CREATE TABLE LAENUTAMINE ( Laenamise_id INT not null auto_increment, Kuupäev date, Raamatu_ID INT, Lugeja_ID INT, Tähtaeg date, Tagastamine date, PRIMARY KEY (Laenamise_id), FOREIGN KEY (Lugeja_ID) REFERENCES LUGEJA(Lugeja_ID), FOREIGN KEY (Raamatu_id) REFERENCES Raamat(Raamatu_ID)); Lisa 10 kirjet. INSERT INTO LAENUTAMINE(Kuupäev,Lugeja_ID,Raamatu_ID,Tähtaeg) VALUES(curdate(),1,3,adddate(curdate(), interval 21 day)); RAAMAT CREATE TABLE RAAMAT ( Raamatu_ID INT AUTO_INCREMENT, Pealkiri VARCHAR(150) NOT NULL, Autor VARCHAR(100) NOT NULL, Aasta YEAR NOT NULL, Koht VARCHAR(50), Lk_arv INT, Keel VARCHAR(50), Hind FLOAT, PRIMARY KEY (Raamatu_ID)); Kirjed: INSERT INTO RAAMAT (Pealkiri,...

Andmebaasid - Kutsekool
29 allalaadimist
18
pdf

Andmebaasisüstemide võrdlus

Rakvere Ametikool Andra Oja Tarkvara- ja andmebaaside haldus/AT08 Andmebaasisüsteemide võrdlus Referaat Rakvere 2010 Andmebaasisüsteemide võrdlus MS SQL Organisatsioonid peavad tänapäeval lahendama arvukaid andmetöötlusega seotud probleeme: otsuseid on vaja langetada kiiremini ja senisest rohkem andmejuhitavalt, tootearendustöötajate tööviljakust ja paindlikkust on vaja parandada, kuid hakkama peab saama väiksema IT-eelarvega, kohandades samas infrastruktuuri sel määral, et see rahuldaks aina kasvavaid nõudmisi. Microsoft SQL Serveri uue väljaande eesmärk on ettevõtteid nende probleemide lahendamisel abistada. Microsoft SQL Server 2005 on uue põlvkonna andmehaldus- ja analüüsilahendus, mis pakub ettevõtete andme- ja analüüsirakenduste kasutamisel senisest paremat turvalisust, skaleeritavust ning käideldavust, lihtsustades samas nende rakenduste loomist, ju...

Andmebaasid - Kutsekool
60 allalaadimist
0
mdb

Andmebaas kauplused

Koostatud 2 SQL päringud: - Väljastada tabeli kujul Linn Linnas elavate noorima ostja vanus - Koostada SQL päring, mis väljastab konkreetse kaupluse (sisestatada parameetriaknasse) ostjate arvu...

Andmebaasid - Kutsekool
46 allalaadimist
10
ppt

Sissejuhatus andmebaasidesse

Sissejuhatus andmebaasidesse Mis on andmebaas? · Andmed · arhiiv Andmebaasi omadused · Aktuaalne · Ammendav · Mitteliiane · Struktuurne Andmebaasihaldur Database Management System ­ DBMS/ · andmebaasi loomine ja hoidmine; · andmebaasi muutmine, andmete muutmine, · päringute esitamine; · aruannete koostamine; · aruannete printimine Andmebaasi tüübid · lameandmebaasid · puustruktuur (hierarhiline) · võrkmudel · relatsiooniline · objektorienteeritud Lameandmebaas Puustruktuur (hierarhiline) Võrkmudel Relatsiooniline Objektorienteeritud ...

Andmebaasid - Kutsekool
34 allalaadimist
3
doc

ORACLE - MIS SIIS VEEL

Kasutage programmi ,,Toad for Oracle" (otsige lihtsalt nime ,,Toad" järgi ja käivitage). 2. Toad'i käivitamisel avaneb aken, mille kaudu saate ennast baasi logida: 3. Sisestada tuleb kasutajanimi (1) ning password (2) ja combo boxist tuleb valida andmebaasi nimi (3), mis teie puhul on alati ,,TESTDATA". Pärast seda tuleb vajutada nuppu ,,Connect" (4). Kui kõik oli korras oletegi andmebaasis sees. See aken sulgub ja avaneb tööaken. 4. Baasi on tehtud teile kasutajanimi (juhul, kui te käsiste harjtustunnis ja lasite selle endale teha). Kasutajanimi on üldjuhul ,,s14ppee", kus ,,pp" on kaks teie perekonnanime esimest tähte ja ,,ee" teie eesnime kaks esimest tähte. Täpitähed on asendatud ilma täppideta tähtedega. Tähed on suured. Password on esialgu ,,AAA". Kui olete baasi sisse saanud tuleb see password KINDLASTI ära vahetada (otsige Oracle veebist käsku ALTER...

Andmebaasid -
19 allalaadimist
4
docx

Andmebaaside teine kodutöö

2 1. Looge vaade päringule, mis tagastab 10 kõige rohkem 2016 aastal raha teeninud müüjat ­ ehk 10 kõige edukamat müüjat 2016 aastal. Sama päring, mis eelmise loengu alguses oli, kuid nüüd vaate kujul. 2. Looge skalaarne funktsioon, mis tagastab mingis ajavahemikus (alguskuupäev kuni lõpukuupäev, mõlemad kaasa arvatud) kogu teenitud summa. Valikuliselt saab kaasa anda ka töötaja ID ja kui see on mitte-0, siis tagastatakse sama väärtus selle ühe töötaja kohta. 3. Looge tabeli-väärtuseline funktsioon, mis tagastab kõikide klientide lõikes kvartalite kaupa nende poolt teenitud kogusumma (kliendi ID, kliendi nimi, kvartal, teenitud kogusumma). Parameetritena lähevad kaasa alguskuupäev, lõpukuupäev ja valikuline kliendi ID. Viimasel puhul tagastatakse andmed vaid selle kasutaja kohta. Andmed peaks olema sorteeritud kliendi nime ja kvartali järgi. 4. Looge salvestatud prots...

Andmebaasid -
16 allalaadimist
7
docx

Andmebaaside kolmas kodutöö

Inimesed saavad teha endale kasutaja ja meelelahutus eesmärgil postitada erinevaid tekste, pilte, videoid jms. Teised saavad neid kommenteerida, upvoteda ja downvoteda. 2. User ­ Kasutaja tabel, kus asuvad kasutajale vajalikud andmed nagu pildil näha. Post ­ Postituse tabel, kus asuvad postituse jaoks vajalikud andmed. PostMedia ­ Postituse media tabel, kus asuvad postituse meedia kirjeldamiseks vajalikud andmed. MediaType ­ Meediatüübi tabel, kus asuvad meediatüübi id ja nimi. Comment ­ Kommentaari tabel, kus asuvad postituse jaoks vajalikud andmed. Upvote ­ Upvote'i tabel, kus asuvad upvotemiseks vajalikud andmed. Downvote ­ Downvote'i tabel, kus asuvad downvotemiseks vajalikud andmed. 3. Tabelis olevate kirjete kogused: a. User ­ 300 kirjet b. Post ­ 600 kirjet c. Comment ­ 1000 kirjet d. Upvote ­ 900 kirjet e. Downvote ­ 200 kirjet f. Po...

Andmebaasid -
14 allalaadimist
1
docx

Andmebaaside neljas kodutöö

12.2018 Ajutised andmed (ajutised tabelid, tabeli-väärtuselised muutujad ja -parameetrid): DECLARE @FirstTable TABLE (RandomInteger INT) DECLARE @i INT = 1 DECLARE @n INT = 100000 WHILE @i < @n+1 BEGIN INSERT INTO @FirstTable VALUES (@i) SET @i =@i+1 END SELECT * FROM @FirstTable Tabeli-avaldised (CTE): DECLARE @fibLen AS INT = 10; WITH fibTable (rowNum, prevNum, fibNum) AS ( SELECT 1, 1, 1 UNION ALL SELECT rowNum+1, fibNum, prevNum + fibNum FROM fibTable WHERE rowNum < @fibLen ) SELECT fibNum FROM FibTable; GO Graaf-tabelid: SELECT DISTINCT Person.Name, Post.Content FROM Person, Posted, Post, Likes WHE...

Andmebaasid -
19 allalaadimist
2
doc

Andmebaaside eksam

kaup_tbl ( KAUBAID INT NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, KNIMI VARCHAR (10) NULL, KKOOD VARCHAR (3) NULL, HIND DECIMAL (6,2), ) /*PÄRING3 LISADA KAUBAD TABELISSE*/ INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('PLUUS','K1',245.20) INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('PYKSID','K2',765.40) INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('KINGAD','K3',1267.45) INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('SAAPAD','K4',983.35) INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('SOKID','K5',34.30) INSERT INTO dbo.kaup_tbl (KNIMI,KKOOD,HIND) VALUES ('JOPE','K6',2034.10) /*PÄRING4 VÄLJASTADA IGA KAUBA KESKMINE MÜÜGISUMMA*/ SELECT AVG (K_KOGUS * HIND) AS KESKMINE_SUMMA, HIND AS KAUBAD FROM dbo.Myygid INNER JOIN dbo.kaup_tbl ON KAUBAID = KAUBAID GROUP BY HIND /*PÄRING5 MITU KORDA IGAT KAUPA MÜÜDI, KAUBA NIMI JA KORDA...

Andmebaasid - Kutsekool
117 allalaadimist
7
ppt

Talurahva majanduslik seisund 13. -16. sajand

-16. sajand Liivimaa territoorium jagati nn. maahärrade vahel: ·Kagu-Eestis valitses Tartu piiskop ·Lääne-Eestis ja saartel ­ Saare-Lääne piiskop ·Põhja-Eestis ­ Taani kuningas Iga maahärra: ·omas sõjaväge ·suhtles iseseisvalt teiste riikidega ·müntis raha ·läänistas maid koos talupoegadega vasallidele Põllumajandus Põllumajandus oli kogu keskaja jooksul tähtsaimaks majandusharuks. Valitses naturaalmajandus. Tähtsaimaks maaharimisriistaks oli: · juurtega puutüvest tehtud ader · okstega kuuselõhandikest tehtud karuäke · Toimus põlispõldude laienemine metsa arvelt. Põlispõldudel levis kolmeväljasüsteem. Kehvematel maadel aga kaheväljasüsteem. Kasvatati talirukist, aga ka vähesel määral · otra, kaera ja nisu. Teistest kultuuridest kasvatati lina, kanepit, humalat, hernest, uba, tatart, hirssi, naereid. · Kehtis väljasund ehk sunduslik külvikord. Saagid sõltusid ilmastikust. Sagedased olid ikaldused. · Lo...

Andmebaasid - Kutsekool
13 allalaadimist
57
doc

Microsoft access

Näidis andmebaas SUGUPUU.mdb CD'l........................................................1 SISSEJUHATUS............................................................................................................2 1.ANDMEBAASI MÕISTE TUTVUSTUS..................................................................4 2.ANDMEBAASISÜSTEEMI ACCESS KÄIVITAMINE JA ANDMEBAASI LOOMINE..................................................................................................................... 6 3.ANDMEBAASI TABELID........................................................................................8 4.EBASOBIVATE ANDMETE BLOKEERIMINE....................................................13 4.1.Vormingud......................................................................................................... 13 4.2.Sisestuseeskiri.................................................................................................... 14 4.3.Väär...

Andmebaasid - Kutsekool
134 allalaadimist
10
docx

SQL kodutöö

Loo tabel USE [Virge] GO SELECT [ID] ,[Perenimi] ,[sugu] ,[elukoha_linn] ,[synniaasta] FROM [dbo].[yliopilased_1] GO 2.Lisa 7 üliõpilast 1 Kalkun naine Paide 1976 2 kuldnokk mees Paide 1985 3 Merikotkas mees Pärnu 1982 4 Kurg naine Tartu 1990 5 Luik naine Valga 1988 6 Musträstas naine Tallinn 1992 7 Varblane naine Tallinn 1993 3.Mitme üliõpilase nimi on pikem kui 4 tähte? 4.Mitu naisüliõpilast on Tartust? USE [Virge] GO SELECT [ID] ,[Perenimi] ,[sugu] ,[elukoha_linn] ,[synniaasta] FROM [dbo].[yliopilased_1] where elukoha_linn like 'Tartu' GO 4 Kurg naine Tartu 1990 5.Missugune on meesüliõpilaste keskmine vanus? USE [Virge] GO SELECT [ID] ,[Perenimi] ,[sugu] ,[elukoha_linn] ,[synniaasta] FROM [dbo].[yliopilas...

Andmebaasid -
68 allalaadimist
2
pdf

Andmebaasi modelleerimise kodutoo kaadrid otsustavad koik

ISIKU_OSKUS OSKUS ANKEET ERD KONTAKT_LIIK KONTAKT ISIKU_ARHIIV TASE OSKUSE_GR HARIDUS_LIIK HARIDUS ISIK TÖÖVTUS TÖÖV_LIIK ERIALA EELM_TÖÖK PUHKUS PUHK_LIIK TEADUSKND PUBL KODAKOND TÖÖLEPING LEP_LIIK ASUTUS PUBL_LIIK RIIK TÖÖL_LIIK ASUT_TEG_VALD KOOLITUS LÄH_GRUPP TL_VERS KURSUS LÄH_LIIK LÄHETUS KOOSSEIS LÄH_KULU KURS_LIIK YKSUS TEG_VALD KULU_LIIK LÄH_RIIKI AMET_NIMI ...

Andmebaasid -
9 allalaadimist
20
pptx

Digidokumendid

b klass Digidokument ● Dokument, mis on loodud, genereeritud, saadetud, saadud või säilitatud digitaalselt ● Lihtne kuvada, printida ning saata edasi teistele kasutajatele ● Võimalik samaaegselt kasutada mitmel erineval kujul, nii et kasutajad ei pea dokumendi pärast võistlema Mida võivad digidokumendid sisaldada? ● Tekstifailid ● Tabeltöötluse failid ● Esitlused ● Skaneeritud kujutised ● Faksid ● Video info ● Audio info Digitaalsed formaadid ● Formaat on meetod, mille kaudu on informatsioon säilitatud ja esitatud ● Hõlmab endas nii digitaliseeritud kujutisi, tekstipõhiseid andmeid kui ka tabeltöötluse andmeid jm ● Parimad rakendustele, mis vajavad dokumentide kiiret kättesaamist või dokumentide kontrollitud teekonda läbi töövoo Digitaalsete formaatide puudused ● Vastuolud erinevate operatsioonisüsteemi...

Andmebaasid - Keskkool
17 allalaadimist
12
pptx

Skype

Skype 51715 1 Mis on SKYPE? Skype tutvustus Skype on programm, mille kaudu saab tasuta suhelda teiste inimestega, kes kasutavad ka Skype programmi. Suhelda saab nii omavahel lihtsalt kirjutades, kui ka läbi mikrofoni ja kõlarite rääkides või isegi veebikaameraga videokõnet kasutades. 51715 2 Ajalugu  2003 - Tehnoloogia loodi Eestis, kolme mehe poolt: Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn.  Kaks aastat hiljem samad mehed müüsid ettevõtte 2,6 miljardi dollari eest.  Mai, 2011 - Microsoft ostab Skype (US$8,5B, tehing kinnitatakse Oktoobris). 51715 3 Skype Group'i peakontor asub Luksemburgis. 51715 4 Skype ei lase jutul vaibuda. Saad tasuta helistada, pidada tekstvestlusi ning jagada kõike, mida soovid. 51715 5 Täname...

Andmebaasid -
28 allalaadimist
11
docx

Andmbaasid

--1. Leida klubi Laudnikud liikmete nimekiri (eesnimi ja perenimi) tähestiku järjekorras. SELECT eesnimi, perenimi FROM isik, klubi WHERE klubi.nimi = 'Laudnikud' ORDER BY perenimi asc; --2. Leida klubi Laudnikud liikmete arv. SELECT COUNT(*) AS "Klubi Laudnikud liikmete arv" FROM isik WHERE klubi = '51'; --Leida V-tähega algavate klubide M-tähega algavate eesnimedega isikute perekonnanimed. SELECT distinct perenimi FROM isik, klubi WHERE klubi.nimi like 'V%' and eesnimi like 'M%' ORDER BY perenimi asc; --4. Leida kõige esimesena alanud partii algamise aeg. SELECT min(Algushetk) FROM partii; --5. Leida partiide mängijad (valge ja must), mis algasid 04. märtsil ajavahemikus 9:00 kuni 11:00. SELECT partii.ID AS "Partii ID", perenimi || ', ' || eesnimi AS "Nimi", isik.ID AS "Isiku ID", must, valge FROM isik, partii WHERE isik.id in (partii.must,partii.valge) AND partii.algushetk betwee...

Andmebaasid -
101 allalaadimist
1
doc

MINU HOBU

Skeem tuleb joonistada ainut infoloogilisel tasemel st. olemite omadusi pole vaja kirjeldada. Aga kes seda selguse mõttes soovib teha see võib seda teha. Meil on hipodroom ja hobusetallid ­ üks kena pisike firma. Talle on mitu. Tallides on latrid ja latrites elavad hobused. Igas latris on korraga üks hobune või on see tühi. Hobune võib aja jooksul olla erinevates latrites. Meil peab olema näha, millistes latrites hobune on aja jooksul olnud. Hobusel on omanik. Hobuse omanik võib vahetuda. Me peame saama näha kogu omanike ajalugu. Omanikke võib olla korraga ka mitu. Me peame teadma kui suurt osa mingist hobusest mingi konkreetne omanik omab. Samal omanikul võib olla osalus mitmes hobuses. Hobusel on treener. Aja jooksul võib olla tal neid treenereid mitu. Me peame näha saama, kes seda hobust on treeninud ja kes teda praegu treenib. Tegelikult võib hobusel olla korraga ka mitu...

Andmebaasid -
32 allalaadimist
2
doc

BookIT ERD mudel ülesanne

Skeem tuleb joonistada ainut infoloogilisel tasemel st. olemite omadusi pole vaja kirjeldada. Aga kes seda selguse mõttes soovib teha see võib seda teha. Meil on hotelli broneerimisteenuse vahendamise veeb: www.bookit.com. Meie klientideks on ühelt poolt hotellid, kes pakuvad ööbimiskohti ja teiselt poolt eraisikud, kes broneerivad ööbimiskohti ja lähevad hotelli lõpuks ka ööbima. Hotellide omanikud saavad meile ennast klientideks registreerida. Hotellide omanikud on juriidilised isikud: ettevõtted või FIE-d (füüsilisest isikust ettevõtjad). Iga registreerinud juriidiline isik registreerib endale üks kuni mitu kasutajat. Kasutajatest mõned on administraator-kasutajad, kes saavad hallata teisi kasutajaid ja hotellide kirjeldusi. Iga omaniku kasutajad saavad tegeleda ainult selle kasutaja hotellidega - ühel omanikul võib olla mitu hotelli. Üks füüsiline isik oma andmetega sa...

Andmebaasid -
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun