Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Heliisolatsioon (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Millel põhineb soojusisolatsioonivõime ?
 
Säutsu twitteris
Müra ja heliisolatsioon ehitistes
Viimastel aastatel on Eestis nagu ka paljudes teistes riikides karmistatud nõudeid mürale ehitistes ja ehitiste
heliisolatsioonile. Kui tahame muuta ehitiste akustilised tingimused inimestele vastuvõetavaks, tuleb
müra- ja heliisolatsiooninõuete täitmisele pöörata senisest suuremat tähelepanu.
Sissejuhatus
Vastavalt ehitusregulatsiooni üldnõudele tuleb ehitis projekteerida ja ehitada nii, et ruumides ja ehitise territooriumil
tagatakse rahuldavad müratingimused vastavalt nende otstarbele. Müratasemed ehitistes ja ehitiste läheduses peavad
olema vähendatud sedavõrd, et see ei kahjustaks inimeste tervist ja tagaks rahuldavad tingimused uneks, puhkuseks
ja tööks.
Vastavuses EL ehitustoodete direktiivi 89/106 nõuetega hõlmab ehitiste mürakaitse üldjuhul kaitset:
- õhumüra eest, mis pärineb väljastpoolt ehitist või ehitise teistest (kinnistest) osadest (sh inimtegevusest põhjustatud
õhumüra);
- löögimüra (sh sammumüra) eest;
- tehnoseadmete (sh ehitise tehnokommunikatsioonid) poolt tekitatud müra eest;
- soovimatu järelkõla (reverberatsioonimüra) eest;
- ehitise enda sees tekkinud või ehitisega seotud müra eest (nt tööstus, sõiduteed, meelelahutusasutused jms).
Lähtudes ehitustoodete direktiivi nõuetest, töötati Eestis 1997.a. välja projekteerimisnormide eelnõu esimene versioon
EPN 16.1 “Ehitiste heliisolatsooninõuded”. Võrreldes varem kehtinud “ Ehitusakustika ja mürakaitse projekteerimise
ajutiste eeskirjadega” (1991), karmistati nõudeid piirdekonstruktsioonide heliisolatsioonile ja ruumides lubatavale mürale.
Elamute osas viidi need nõuded samale tasemele Põhjamaadega.
Praeguseks on nimetatud eelnõu teise, 1999.a. versiooni põhjal välja antud standard EVS 842: 2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded.
Kaitse müra eest”. Standardi nõuete järgimist ei peeta Eestis kohustuslikuks, vaid pigem soovituslikuks.
Paraku on kohustuslike projekteerimisnormide asendamine standardi soovituslike nõuetega tekitanud olukorra,
kus projekteerimisel ehitusakustika nõudeid ei täideta, samas on see vastuolus muude kehtivate normdokumentidega.
Käesolev kirjutis tutvustab Eestis väljatöötatud normdokumente müra- ja heliisolatsiooni valdkonnas ning nende dokumentides
esitatud nõuete täitmisega seotud probleeme.
Normdokumendid
Elukeskkonna kaitseks müra eest on kehtestatud müra normtasemed sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a. määrusega nr.
42: Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.
Inimeste tegevusest põhjustatud müra ehitises loetakse vastuvõetavaks, kui ehitis vastab projekteerimisnormi eelnõu
EPN 16.1 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” (1999) nõuetele” (sotsiaalministri määruse § 8: Olmemüra).
Vastavalt määruses sätestatule on Tervisekaitseinspektsioonil kui riikliku järelvalve teostajal õigus kontrollida projektide
ja ehitiste vastavust projekteerimisnormi EPN 16.1 nõuetele. Juhul kui elanikud esitavad tervisekaitsetalitusele kaebuse
elamu läbikostvuse kohta, kontrollitakse olukorda heliisolatsiooni mõõtmise ja hindamise teel. Praeguses olukorras,
kus projekteerimisnormide eelnõu EPN 16.1 on asendatud standardiga EVS 842:2003, tuleks sotsiaalministri määrusesse
viia vastav parandus. Kuigi seda ei ole tehtud, tuleb märkida, et suures osas on heliisolatsiooninõuded projekteerimisnormide
eelnõus ja standardis võrdväärsed.
Sotsiaalministri määrusest lähtuvalt on heliisolatsiooninõuetest kinnipidamine projekteerimisel ja ehitusel siiski kohustuslik,
sest kaebuste korral võidakse valmis ehitisele rakendada sanktsioone, kui ülalnimetatud nõuded ei ole täidetud.
Võrreldes projekteerimisnormi eelnõuga on standardis sisse viidud järgmised muudatused:
1. Sisepiirete õhumüra isolatsiooni hindamisel esitatakse nõuded seina ja ukse ühisisolatsioonile (varem esitati nõuded
eraldi seina ja ukse heliisolatsioonile). Muudatuse tegemine hõlbustab uksega seina heliisolatsiooni kontrolli
mõõtmiste läbiviimisel ehitises.
2. Ehitiste kaitseks liiklusmüra eest esitatakse liiklusmüra lubatud tasemed ruumides, mis on vastavuses ülalnimetatud
sotsiaalministri määrusega. Ehitise välispiirde heliisolatsioon loetakse piisavaks, kui ruumis mõõdetud müra ei
ületa lubatud taset. Selline lähenemine hõlbustab tunduvalt akustiliste tingimuste kontrolli ehitises, asendades
keerukad välispiirde heliisolatsiooni mõõtmised liiklusmürataseme mõõtmisega ruumis.
3. Nõudeid järelkõlakestusele on täiendatud, arvestades praktilisi kogemusi projekteerimises ja ehituses.
4. Nõuded tehnoseadmete mürale ehitiste ruumides ja välisterritooriumil on viidud vastavusse sotsiaalministri 4.
märtsi 2002.a. määrusega nr 42.
Alljärgnevalt antakse ülevaade väljatöötatud normdokumentide põhinõuetest.
Heliisolatsiooninõuded ehitise sisepiiretele
Õhu- ja löögimüra hindamisel juhindutakse standardite EN ISO 717-1 ja EN ISO 717-2 nõuetest. Need heliisolatsiooni
hindamise põhistandardid on rahvuslike standarditena kasutusele võetud paljudes riikides. Ka Eestis, Lätis ja Leedus
on nimetatud standarditele antud rahvusliku standardi staatus. Eestis on nimetatud standardite põhjal välja töötatud
Eeskiri heliisolatsiooni hindamiseks (Eesti Ehitusteabe väljaanne, 2000).
Heliisolatsiooni hinnatakse ühearvuliste parameetritega R'w ja L'nw, kus R'w on õhumüra isolatsiooni indeks, dB, ning
L'nw on löögimürataseme indeks, dB.
Ühearvulised parameetrid saadakse konstruktsiooni õhumüra isolatsiooni sageduskarakteristiku või löögimürataseme
sageduskarakteristiku võrdlemisel vastavate normkõveratega. Indeks on vaadeldava konstruktsiooni sageduskarakteristiku
suhtes nihutatud normkõvera arvuline väärtus sagedusel 500 Hz, kui ebasoodsate hälvete summa normkõverast
on lubatud piirides.
Vastavalt standardite EN ISO 717-1 ja EN ISO 717-2 nõuetele rakendatakse õhu- ja löögimüra isolatsiooni hindamisel
heliisolatsiooniindeksitele parandustegureid, nn spektrilähendajaid (C- korrektsioon ). Projekteerimisnormi EPN 16.1
eelnõu 2. redaktsioonis, samuti standardis EVS 842:2003, on see nõue antud soovituslikuna. Spektrilähendaja on
arv, mis liidetakse heliisolatsiooniindeksitele müraallika spektri omaduste arvestamiseks. Müraallikate spektrid
( spekter nr.1 - roosa müra, spekter nr.2 - transpordimüra) ja müraallikate liigitus vastavalt spektraalsetele omadustele
on määratletud standardis EN ISO 717-1. Inimeste elutegevusest põhjustatud olmemüra vastab spektrile nr.1
(roosa müra), kuid suure võimsustasemega muusikat (nt disko) iseloomustab spekter nr.2 (transpordimüra spekter).
Viimasel on madalatel sagedustel kõrgemad helirõhutasemed kui roosa müra spektril. Seetõttu tuleb muusikalise
tegevusega seotud ruumide heliisolatsioonile esitada rangemaid nõudeid, eelkõige madalate sageduste osas.
Peale müraallika spektri omaduste arvestamise soovitab projekteerimisnormi eelnõu ning sellele vastav standard
hinnata heliisolatsiooni ka senisest madalamatel helisagedustel. Laiendatud sagedusdiapasoon on õhumüra isolatsiooni
osas 50-5000 Hz (varem 100-3150 Hz), ning 50-2500 Hz löögimüra osas (varem 100-2500 Hz). Laiendatud sagedusdiapasooni
arvestamine on eriti oluline kergkonstruktsioonide (sh puitehitiste) korral, kus heliisolatsioon madalatel
sagedustel on väga väike. Andmeid piirdetarindi heliisolatsioonikohta võib esitada kujul R'w (C; C50-5000, Ctr;
Ctr50-5000 ) ja L'nw (Ci; Ci,50-2500).
Arvuline näide: heliisolatsiooniandmed klaasist avatäite kohta on esitatud kujul R'w (C, Ctr) = 45 (0; -5) dB; see
tähendab, et olmemüra (roosa müra) korral on avatäite tegelik isolatsioon R'w + C = 45 dB, kuid liiklusmüra või
muusika isoleerimisel R'w + Ctr = 40 dB. Kui akna heliisolatsiooninõue esitatakse kujul R'w + Ctr ≥ 45 dB, siis on
see rangem nõue kui R'w ≥ 45 dB. Kui seina heliisolatsiooninõue esitatakse kujul R'w + C50-5000 ≥ 55 dB, on see
rangem nõue kui R'w ≥ 55 dB.
Spektrilähendajate rakendamine ei mõjuta oluliselt heliisolatsiooniindeksite arvulisi väärtusi tavaliste raskete ehitusmaterjalide
korral ( betoon , kivi), kuid kergete materjalide kasutamisel ( puitkonstruktsioonid , kergbetoon) võib märkimisväärselt
vähendada
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Heliisolatsioon #1 Heliisolatsioon #2 Heliisolatsioon #3 Heliisolatsioon #4 Heliisolatsioon #5 Heliisolatsioon #6 Heliisolatsioon #7 Heliisolatsioon #8 Heliisolatsioon #9 Heliisolatsioon #10 Heliisolatsioon #11 Heliisolatsioon #12 Heliisolatsioon #13 Heliisolatsioon #14 Heliisolatsioon #15
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-05-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kakatuu112 Õppematerjali autor

Lisainfo

Müra ja heliisolatsioon ehitistes
referaat , heliisolatsioon

Mõisted


Kommentaarid (1)

HardBass1 profiilipilt
HardBass1: sobib :D
20:19 29-03-2010


Sarnased materjalid

7
docx
KIPSPLAAT SEINA HELIISOLATSIOON
67
doc
Hoonete konstruktsioonid - kliima
638
pdf
Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
66
pdf
Soojustamine
103
doc
Inseneri eksami vastused 2009
7
doc
Ehitusfüüsika kt-vastused
28
doc
Ehitusfüüsika KT
232
pdf
Maaelamute sisekliima-ehitusfüüsika ja energiasääst IFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun