Facebook Like

Wordi kasutusjuhend (8)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
MS Word

Töö alustamine programmis MS Word

Sarnaselt kõigi programmide või dokumentidega töö alustamiseks on ka Wordi puhul tavaliselt kaks võimalust:
 • Kui programmi või dokumendi kiirväljakutse on olemas töölaual, siis selle programmi käivitamiseks või dokumendi avamiseks tuleb teha topeltklõps vastaval kiirväljakutsel. Kui tegu oli dokumendi kiirväljakutsega, siis käivitub kõigepealt programm, millega see dokument on tehtud ja seejärel avatakse selles programmis soovitud dokument. Sarnaselt avaneb dokument ka Windows Exploreri vastavatest kataloogidest.
 • Teine võimalus mingi programmi või dokumendiga töö alustamiseks on kasutada nuppu Start. Klõpsutades nupul Start, avaneb Start menüü. Vaatleme siin kõigepealt kahte programmide/dokumentide käivitamise/avamise võimalust:
 • Documents - klõpsutades sellel valikul , ilmub nimekiri viimati kasutatud dokumentidest. Klõpsutades edasi dokumendi nimel käivitatakse programm, milles dokument on tehtud ja avatakse see dokument käivitatud programmis.
 • Programs - klõpsutades sellel valikul, avaneb nimekiri alammenüüdest ja programmidest. Alammenüü nime taga on pisike nooleke. Liikudes sellisele valikule, avaneb uus alammenüü. Kui valiku taga pole noolekest, on tegu viitega programmile ja tehes nüüd sellisel valikul hiirega ühe klõpsu käivitataksegi see programm.

  Töö lõpetamine

  Mingi programmiga töö lõpetamiseks tuleb valida töö lõpetamise käsk. Programmis MS Word on olemas menüüvalik File ja seal käsk Exit või Close vms. See käsk on File menüü lõpus.
  Peale selle saab programmi töö lõpetada selle programmi akna sulgemisega akna parempoolsest ülaservast. Kui avatud dokumendi muudatused on salvestamata, annab programm sellest märku. Saate valikuaknal valida, kas soovite viimased muudatused salvestada või mitte.

  Word-i programmiaken

  Nimeriba

  Microsoft Word

  Menüüriba

  FILE EDIT VIEW INSERT FORMAT TOOLS TABLE WINDOW HELP
  Igas menüüs on terve rida käske. Mingi käsu valimiseks klõpsutage hiirega kõigepealt menüü nimel ja seejärel avanenud rippmenüüs soovitud käsu nimel.
  FILEkorraldused kogu dokumendile
  New - avab uue dokumendi
  Open - avab olemasoleva dokumendi
  Close - sulgeb parajasti aktiivse dokumendi
  Save - salvestab parajasti aktiivse dokumendi
  Save As – olemasoleva faili salvestamine uue nimega (dokumendi vana versioon jääb muutmata kujul alles)
  Save As HTML - salvestab dokumendi hüpertekstina
  Versions – dokumendi erinevate versioonide salvestamine
  Page Setup – lehekülje suuruse ja muude parameetrite seadmine
  Print Preview - saab vaadata, kuidas näeb dokument välja trükikujul
  Print - dokumendi välja trükkimine
  Send To – faili kopeerimine vastavalt vajadustele
  Properties - dokumendi statistika ja sisu kirjeldus
  Viimati kasutatud dokumentide loetelu
  Exit - väljumine tekstitoimetist MS Word
  EDIT - teksti parandamise-muutmisega seotud käsud
  Undokorralduse tühistamine
  Repeatkorralduse kordamine
  Cut – lõikamine
  Copykopeerimine
  Pastetaasesitus
  Clearpuhastamine
  Select All – kõigi objektide märkimine
  Findotsimine
  Replaceasendamine
  Go To – soovitud kohta liikumine
  VIEW - dokumendi vaatamise erinevad võimalused, ekraanipildi kujundamine
  Normal - tavaline vaade teksti kiireks sisestamiseks
  Online layoutnn veebivaade, kus teksti kuvatakse vastavalt akna suurusele ning lisandub navigeeritav sisukord
  Page Layout - trükikuju vaade (sellisena ilmub tekst paberile)
  Outline - struktuurvaade, mis hõlbustab dokumendi reorganiseerimist
  Master Document - selles vaates saab jagada dokumendi alamdokumentideks (kasulik suurte projektide korral, nt raamatud või mitmeosalised aruanded)
  Toolbars - saab nupuridasid sisse-välja lülitada
  Ruler - saab töölehe ülaosas ning vasakul asuvaid joonlaudu sisse-välja lülitada
  Document Map – sisukorravaade, kus kuvatakse vaid dokumendis leiduvad pealkirjad
  Header and Footer - jaluste ja päiste sisestamine
  Footnotes - selgitavate leheküljelõpu ja dokumendilõpu indeksite vaatamiseks
  Comments - saab vaadata dokumenti lisatud kommentaare ja märkusi
  Full Screen - näidatakse dokumenti terve ekraani suurusena (tagasi endise ekraanipildi juurde saab, kui vajutada klahvi ESC)
  Zoom - ekraanipildi suuruse muutmine

  INSERT - objektide lisamine teksti
  Break – lehekülje, veeru vms katkestuse lisamine
  Page Numbers - lehekülje numbrite lisamine päisesse või jalusesse
  Date & Time - dokumenti kuupäeva ja kellaaja lisamine
  Auto Text inglisekeelsete tüüpväljendite automaatsisestus
  Field - saab lisada konkreetseid välju (näiteks valemeid, autoteksti, kuupäeva-kellaaega, ....)
  Symbol - saab lisada sümboleid, mida klaviatuuril ei ole
  Commentkommentaaride lisamine
  Footnote - saab lisada leheküljelõpu ja dokumendilõpu selgitavaid indekseid
  Caption - saab organiseerida piltide, valemite, tabelite , .... nummerdamist
  Cross - Reference - saab kergesti lisada viiteid mingile dokumendi osale
  Index and Tables - saab teha dokumendile indekseid ning sisukorda (milliselt leheküljelt mingi teema kohta informatsiooni saab)
  Picturepiltide lisamine dokumenti
  Text Box – tekstikasti lisamine dokumenti
  File - saab dokumenti mingi teise faili sisu lisada
  Object - saab dokumenti mingi teise programmi toodangut lisada
  Bookmark – järjehoidjate lisamine dokumenti kiireks liikumiseks soovitud kohta
  Hyperlink – viidete (teistele dokumentidele, veebilehtedele jne) lisamine
  FORMAT – korraldused teksti vormindamiseks (välimuse muutmiseks)
  Font - saab valida eri kirjastiile
  Paragraph - saab muuta lõikude formaati ( reavahe , laius, taandread jms)
  Bullets and Numbering - nummerdatud ja nummerdamata loetelude tegemine
  Borders and Shading - teksti ümber piirete tegemine ja taustavärvide muutmine
  Columns - teksti asetamine veergudesse
  Tabs - tabulatsiooni määramine (millistesse positsioonidesse hüppab kursor , kui vajutada klahvi TAB)
  Drop Cap - lõigu esimese tähe suuruse muutmine
  Text Direction – teksti suuna määramine
  Change Case - teksti SUUR- ja väiketähtedeks muutmine
  Auto Format - teksti automaatne kujundamine
  Style Gallery - saab teksti kujundamisel kasutada juba valmistehtud stiile
  Style – stiilide kiirmuutused ja täiendused
  Background – lehekülje taustavärvi muutmine (Online layout vaate puhul)
  Object – objekti (pilt, joonistus vms) vorming
  TOOLS – lisavahendite ja töökeskkonna korraldused
  Spelling and Grammar - õigekirja kontroll ning (ainult inglise keele kohta) teksti võimalike grammatika ja kirjastiili vigade kontroll
  Language - saab valida keele, mille sõnastiku järgi teostatakse õigekirja, grammatika jms kontrolli
  Word Count - loendatakse sümbolite, sõnade, .... arv tekstis
  Auto Summarize – kokkuvõte dokumendist
  Auto Correct - parandatakse automaatselt kirjavead, kui Te trükite vigase sõna (ingl k)
  Track Changes - saab eristada varem valmis tehtud dokumenti ja hiljem tehtud muutusi (peale muutuste tegemist saab need veel ükshaaval läbi vaadata)
  Merge Documents – mitme dokumendi ühendamine jooksvasse dokumenti
  Protect Document - saab keelata dokumendi muutmise (võib teha nii, et muuta saab ainult see, kes teab Teie poolt pandud parooli )
  Mail Merge - aadresside trükkimiseks ümbrikutele või aadressisedelikestele ning sarnaste tekstide tegemiseks - näiteks peokutsete koostamiseks (kutse tekst tuleb ainult üks kord sisse trükkida, inimeste andmeid saab kergesti vahetada). Saab kasutada mingis andmebaasis olevaid andmeid (näiteks andmebaasi, kus andmed sõprade kohta: nimi, aadress, ....).
  Envelopes and Labels - võimalus ümbrikute ja aadressilipikute kujundamiseks (ümbrikutele on võimalik trükkida saaja ja saatja aadress, eri teksti, peale selle on võimalik lisada graafikat (näiteks firma logo ))
  Letter Wizard – arvuti abiga kirja kirjutamine
  Macro - saab käivitada, muuta, luua ja kustutada makrosid. Makros on kirjas terve hulk Wordi käske, mis üksteise järel täidetakse. On olemas näiteks makro, mis käivitatakse Wordiga töö alustamisel . Selles makros on tavaliselt kirjas käsk New - avada uus dokument, ....
  Templates and Add-Ins – dokumendi stiili valimine
  Customize - saab ise teha nupuridasid, uusi menüüsid, saab olemasolevatesse menüüdesse uusi käske lisada ning teha uusi kiirväljakutseid (klaviatuurilt)
  Options - saab muuta Wordi sätinguid (konfiguratsiooni)
  TABLE - tabelite koostamine ja kujundamine
  Draw Table – tabeli joonistamine käsitsi
  Insert Table - tabeli lisamine teksti
  Insert Rows – ridade lisamine
  Delete Rows - ridade kustutamine
  Merge Cells - märgistatud lahtrite ühendamine
  Split Cells - aktiivse lahtri jaotamine mitmeks väiksemaks lahtriks
  Select Row - tabeli rea märgistamine
  Select Column - tabeli veeru märgistamine
  Select Table - terve tabeli märgistamine
  Table AutoFormat - saab valida erinevaid tabeli kujundamise võimalusi
  Distribute Rows Evenly – ridade kõrguse ühtlustamine
  Distribute Columns Evenly – veergude laiuse ühtlustamine
  Cell Height and Width - saab muuta lahtrite kõrgust ja laiust
  Headings - seda käsku saab kasutada ainult tabeli esimese rea kohta. Kui see on sisse lülitatud ja tabel ulatub mitmele leheküljele, siis näidatakse iga lehekülje alguses tabeli esimeses reas olevat teksti
  Convert Text to Table - teksti tabeli kujule viimine
  Sort – tabeli lahtrite järjestamine
  Formula - saab tabelisse valemeid lisada
  Split Table - saab tabeli mitmeks väiksemaks tabeliks jagada
  Gridlines - saab tabeli abijooni (lahtriruudustikku) sisse-välja lülitada
  WINDOW - dokumendiaknaga seotud
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Wordi kasutusjuhend #1 Wordi kasutusjuhend #2 Wordi kasutusjuhend #3 Wordi kasutusjuhend #4 Wordi kasutusjuhend #5 Wordi kasutusjuhend #6 Wordi kasutusjuhend #7 Wordi kasutusjuhend #8 Wordi kasutusjuhend #9 Wordi kasutusjuhend #10 Wordi kasutusjuhend #11 Wordi kasutusjuhend #12 Wordi kasutusjuhend #13 Wordi kasutusjuhend #14 Wordi kasutusjuhend #15 Wordi kasutusjuhend #16 Wordi kasutusjuhend #17 Wordi kasutusjuhend #18 Wordi kasutusjuhend #19 Wordi kasutusjuhend #20 Wordi kasutusjuhend #21 Wordi kasutusjuhend #22 Wordi kasutusjuhend #23 Wordi kasutusjuhend #24
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-07-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 208 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor marieela0020 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Sellekaudu saad õppida, mircrosoft wordi erinevaid funktsioone kasutama.

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (8)

  p2kats profiilipilt
  K. Kreek: Tõsi see on, materjali kallal on nähtud kõvasti vaeva. üppematerjal missugune. Olgugi, et see on vanema versiooni Word'ile, on selle abiga võimalik palju õpitut meelde tuletada, mida pole pidanud igapäevaselt kasutama. Kui oled MS Wordis täiesti võõras, kuid oskad mingil määral inglise keelt ja valdad veidigi arvutit, ning soovid Wordi oskuslikult kasutama õppida, siis see materjal on Sinule! ;)
  21:51 10-08-2010
  dagne246 profiilipilt
  dagne246: Tõeliselt asjalik materjal. Kohe näha, et on palju tööd tehtud selle nimel, et asi korralik saaks :)
  17:25 11-10-2008
  annabeth profiilipilt
  annabeth: Suurepärane ! Sain kohe kõik vajaliku kohe kiirelt
  20:19 29-10-2010


  Sarnased materjalid

  16
  docx
  Wordi juhend
  40
  doc
  EXCEL - Tabelitöötlus
  43
  pdf
  TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL
  575
  docx
  Nimetu
  24
  doc
  Access
  11
  docx
  Microsoft Word 2007 kõikide nuppude ja valikute kirjeldused
  8
  pdf
  Kiirvalik
  545
  pdf
  Adobe Illustrator CS6 on Demand 2nd Edition May 2012  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun