Facebook Like

Otsingule "tabeliks" leiti 23 faili

89
doc

Loogika ja programmeerimine

Programmeerimise algkursus 1 - 89 Mida selle kursusel õpetatakse?...................................................................................................3 SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT EHK 'MILLEKS ON VAJA PROGRAMMEERIMIST?'......3 PROGRAMMEERIMISE KOHT MUUDE MAAILMA ASJADE SEAS.............................3 PROGRAMMEERIMISKEELTE ÜLDINE JAOTUS...

Arvutiõpetus - Kutsekool
175 allalaadimist
2
doc

TabeliSeaded

Saab lisada valitud arvu lahtreid, kõige lihtsam on enne lisamist märkida tabelis ära vastav arv tulpasid või ridasid. Märkida tuleks niipalju, kui lisada soovite. Võimalik valida erinevaid automaatseid kujundusi tabelile, kujundus võib muuta tabeli lahtrite värvi ja joonte stiili, samuti muudavad osad kujundused kirja stiili. Korrastab tabelit, milles on sassi läinud kas tulbad või on tekst halvasti...

Arvutiõpetus - Kutsekool
74 allalaadimist
24
rtf

Wordi kasutusjuhend

MS WORD 3 TÖÖ ALUSTAMINE PROGRAMMIS MS WORD 3 TÖÖ LÕPETAMINE 3 WORD-I PROGRAMMIAKEN 3 NIMERIBA 3 MENÜÜRIBA 3 NUPURIBA 7 TEKSTIAKEN TEKSTI SISESTAMISEKS...

Arvuti õpetus - Põhikool
208 allalaadimist
14
docx

Andmebaasid

Pärnumaa Kutsehariduskeskus AA-09 ANDMEBAASID Referaat Johanna-Margret Kakko 2010 SISUKORD ANDMEBAASID. Informatsioon ja and...

Arvutiõpetus - Kutsekool
75 allalaadimist
9
pdf

Tabeli loomine ja vormindamine

Veergude ja ridade lisamine. Veergude ja ridade mõõtmete muutmine. Lahtrite joonistamine. Lahtrite ühendamine. Teksti joondamine lahtris. Teksti suuna muutmine lahtris. Tabeli vormindamine. Kustutamine. 1. Looge tabel: veergude arv 7, ridade arv 4. Tabelit saab luua mitmel viisil: tabelimalli...

Arvuti õpetus - Põhikool
17 allalaadimist
11
xlsx

Otsingu- ja viitamisfunktsioonide kasutamine: kt1

Arve_Number Klient Tootekood Toote nimetus AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00002 Abikontakt 1ns sisse, 140MN AR20030320-1 Elektrikeskus AS RAAM00004 Toiteklemmid, 140MC/D AR20030323-8 Suur Sadam OÜ RAAM00001 Mootorikaitselüliti 16-25A AR20030518-17 Power OY TRAN00001 Transport S...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
74
xlsx

Otsingu- ja viitamisfunktsioonide kasutamine: kt2

Sünnikuu Nimi Sünniaeg Sugu aastaaeg Tähtkuju Elisabeth Mullari 25.10.1971 naine Sügis Kaljukits Marju Vaask 21.05.1951 naine Kevad Kaljukits Janet Parts 24.07.1974 naine Suvi Kaljukits Ivo Sonk 21.06.1986 mees Suvi Kaljukits Kristjan Jaanus 24.08.1957 mees Suvi...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
81
xlsx

Otsingu- ja viitamisfunktsioonide kasutamine: järeltöö

Antud aasta: 2020 Antud aasta Antud aasta Sünnikuu sünnipäeva sünnipäeva Nimi Sünniaeg Sugu aastaaeg kuupäev nädalapäev Elisabeth Mullari 25.10.1971 naine Sügis 25.1...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
46
doc

Arvuti tark- ja riistvara

) on kahest osast koosnev süsteem, mis on määratud info töötlemiseks. Arvuti osad on: · tarkvara (software) kõik arvutis infot töötlevad programmid · riistvara (hardware) -nn. "käegakatsutav" osa : monitor, hiir, korpus jms ... Riistvara liigitakse otstarbe põhjal *sisendseadmed -> nendega sis...

Arvuti õpetus - Põhikool
42 allalaadimist
43
pdf

TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010 (2007) ABIL

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010 (2007) ABIL Infotöötluse loengukonspekt Kalev Avi, MSc Tartu 2011 SISUKORD Kiirklahvid .....................................................................................................................................................3 Funktsionaalklahvid...

Infotöötlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist
49
doc

Java programmeerimise konspekt

Meetod (alamprogramm) Java rakendus sisaldab põhiprogrammi (main), millest tõenäoliselt pöördutakse ka mingite alamprogrammide poole. Javas nimetatakse alamprogramme meetoditeks (tulenevalt selle keele objektorienteeritusest) ning meetodid on rühmitatud klasside kaupa. Meetodid võivad olla kas programmeerija enda poolt loodud või Javasse sisse ehitatud (nn. API meetodid, mille kirjelduse leiab Java...

Java programmeerimine - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
218 allalaadimist
3
docx

Filosoofia kodutöö küsimused

Kant: mis on tunnetus a priori ja a posteriori; analüütiline ja sünteetiline otsustus ning nende erinevus ­ koos näidetega (Prolegomena § 1-2; vt ka lisamaterjal) Kanti arvates väljendus igasugune teadmine otsustusena. Nii jagas ta otsustused analüütilisteks ning sünteetilisteks. Analüütilised otsustused on selgitavad ning ei avarda meie teadmisi, nt kolmnurgal on kolm külge. Sünteetilised seevastu...

Filosoofia -
44 allalaadimist
6
docx

Arvutiõpetuse konspekt

Loeng 1: · crtl ja - annavad kokku laheda "pehme" poolitamise · crtl, shift (see nooleke) ja tühik => pikk tühik st. · sõna aktiveerimiseks topeltklõps tema pääl. · mitu sõna korraga => hoia crtl klahvi all. · teatud osa aktiveerimine : aktiveerid esimese, hoiad shifti all ja lähed viimase juurde. · lõigu aktiveerimine : kol...

Informaatika - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
12
txt

Andmebaasid

id group by nimi; create view v_11(Maria_punktid) as select sum(Musta_tulemus)2 as Maria_punktid from partii, isik where isik.id = partii.must and isik.eesnimi = 'Maria' create view v_12(Turniirinimi, kestvus) AS select turniir.nimi as Turniiri_nimi, avg(datediff(mi, algushetk, lopphetk)) as Keskmine_partii_pikkus from Turniir, Partii where partii.turniir = turniir.id group by Nimi koduleht CREATE OR REPLACE FUNCTION sql_html_tabeliks(sql_lause LONG VARCHAR) RETURNS LONG VARCHAR BEGIN DECLARE html_table_pais LONG VARCHAR; DECLARE xml_paring LONG VARCHAR; DECLARE temp_tabeli_loomine LONG VARCHAR; DECLARE temp_tabeli_veerud LONG VARCHAR; DECLARE vastus LONG VARCHAR; SELECT XMLELEMENT(name tr, XMLATTRIBUTES('header' AS class), XMLAGG (XMLELEMENT(name th, XMLELEMENT(name b, "name")))), 'XMLAGG(XMLELEMENT(name tr, XMLCONCAT(' || list( 'XMLELEMENT(name td, "' || "name" || '")') || '...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
178 allalaadimist
575
docx

Nimetu

Sisukord Eessõna Hea õpilane! Microsofti arenduspartnerid ja kliendid otsivad pidevalt noori ja andekaid koodimeistreid, kes oskavad arendada tarkvara laialt levinud .NET platvormil. Kui Sulle meeldib programmeerida, siis usun, et saame Sulle pakkuda vajalikku ja huvitavat õppematerjali. Järgneva praktilise ja kasuliku õppematerjali on loonud tunnustatud professionaalid. Siit leid uusimat infot...

Informaatika -
16 allalaadimist
11
doc

MS Exceli lühikonspekt

OLUSTVERE 2013 MS Exceli lühikonspekt Els Poltrago Juhendaja:Virgo Õitspuu Sisukord MS Exceli lühikonspekt........................................................................................1 Sisukord.................................................................................................................2 * Lahtri vorming...

Arvutiõpetus - Kutsekool
2 allalaadimist
56
doc

Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused

Andmebaaside eksam Erinevat tüüpi andmemudelid Andmemudelite väljatöötamise ajaline järjekord (vanemast nooremaks) 1. Hierarhiline andmemudel (vanim) 2. Võrk-andmemudel 3. Relatsiooniline andmemudel 4. Objekt-orienteeritud andmemudel 5. Objekt-relatsiooniline andmemudel (noorim) Hierarhiline - Andmed on organiseeritud hierarhiatena. Hierarhiline andmemudel väljendab oma alamobjektide...

Andmebaasid I -
23 allalaadimist
80
pdf

Algoritmid ja andmestruktuurid eksamiks kordamine

• Kui arvete numbrid oleksid vahemikus 1..100, siis saaks teha tabeli ja paigutada andmed tabeli lahtritesse 1..100 vastavalt arve numbrile. • Kirjeldatud meetod sobib juhul, kui võtmeid on vähe. • Meetodit kutsutakse otsene adresseerimine. Tabelit, kuhu andmed salvestatakse, nimetatakse otseadresseerimisega tabeliks . • Kirjed võivad olla salvestatud otse tabelisse või on tabelis vastava kirje aadress. • Kui aga arveid on küll 100, aga numbrid on vahemikus 1..10000, siis paigutada neid andmeid 10000 lahtriga tabelisse, kus enamik lahtreid tühjaks jääb, on ilmne raiskamine. Algoritmid ja andmestruktuurid 2015 35 • Arve numbritele tuleks r...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
8
doc

Tabelduskohad ja süvisinitsiaal - MS Word 2003

Rea lõpus vajuta Enter-klahvile (või kasuta parem klahvikombinatsiooni Shift+Enter) ja sisesta järgmise rea tekst analoogiliselt esimese reaga. Kui tabeli tekst on sisestatud, siis märgista see, vali käsk Vorming > Tabelduskohad… ja moodusta vajalikud tabulaatorid. Pärast dialoogikastis OK-nupul klõpsamist vormindatakse tekst tabeliks . Süvisinitsiaal Word’iga töötades on lõigu teksti algustähte võimalik vormindada süvisinitsiaalina – üle- jäänud tekstist tublisti suuremana ja kas tekstist allapoole lastuna või selle vasaku ääre ette paigutatuna. Algustähe süvisinitsiaalina vormindamiseks klõpsa lõigul, kuhu täht kuulub ja vali käsk Vorming > Süvisinitsiaal…, mispeale avaneb paremal olev dialoogikast....

Tekstitöötlus - Põhikool
2 allalaadimist
8
doc

Tabel (1. osa) - MS Word 2003

File > Page Setup…) ava- nevas dialoogiaknas). Tabeli loomiseks kas  klõpsata standardriba tabelinupul ,  valida menüükäsk Tabel > Lisa > Tabel… (ingl. Table > Insert > Table…),  valida menüükäsk Tabel > Joonista tabel (ingl. Table > Draw Table) või  valida menüükäsk Tabel > Teisenda > Tekst tabeliks (ingl. Table > Convert > Text To Table…). 1. Tabelinupul klõpsamisel tuleb ilmunud ruudustikus lohistada üle vajaliku arvu ridade ja veergude. Hiireklahvi vabastamisel kuvatakse ühesuguse laiuse ja kõrgusega tühjade lahtritega tabel. 2. Menüükäsuga Tabel > Lisa > Tabel… avaneb paremal nähtav dialoogiaken. Veergude arv (ingl. Number of columns) – määrab veergude arvu; Ridade arv (ingl. Number of rows) – määra...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun