Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

"leksikoloogia" - 45 õppematerjali

leksikoloogia on keeleteaduse haru, mis uurib sõna ja sõnavara, jagunedes selle järgi sõnaõpetuseks ja sõnavaraõpetuseks. Üldleksikoloogia uurib sõna ja sõnavara üldseaduspärasusi paljudes keeltes, erileksikoloogia aga ühe keele sõna ja sõnavara.
4
doc

Inglise leksikoloogia 2012

Average speaker 45,000-60,000 words, a total of about 200,000. Core and periphery. English has been heavily influenced by other languages. 31.8 % comes from Old English, 45% comes from French, 16,7% comes from Latin, 4,2% other germanic languages and 2,3 other languages. The very core is mono-syllabic (93 of the first 100 words and the other seven are two-syllabic). The core vocabulary is predominantly germanic. Native and foreign element. Native words belong to very important semantic group (modal verbs-shall, will, can, may; pronouns- I, you, he, my, his; preps- in, out, under; numerals and conjunctions::but, till, as. Native words are head, arms, back; mother, brother, son, wife; snow, rain, wind, sun; cat, sheep, cow; old, young, cold, hot, dark; do, make, go, come, see. Many native words have developed many meanings (nt, hand, man, head). Most native words have become parts of set...

Inglise leksikoloogia - Tartu Ülikool
98 allalaadimist
24
doc

Inglise leksikoloogia kordamisküsimuste vastused

Size of English vocabulary 1) Old English – 50,000 to 60,000 words Vocabulary of Shakespeare OE – homogeneous; 13 of the vocabulary has survived • 884,647 words of running text About 450 Latin loans (Amosova) • 29,000 different words (incl. work, working, Viking invasions added 2,000 worked, which are counted here as separate 2) Middle English – 100,000 – 125,000 words) English becomes heterogeneous (Norman French, • 21,000 words English, Latin), hybrid of Germanic and Romance languages Norman French influence – about 10,000 words, 75 % are still in use (Baugh) Latin influence continues 3) Early Modern English – 200,000 – 250,000 English becomes a polycentric language; polyglot,...

Leksikoloogia ja... -
37 allalaadimist
20
doc

Leksikoloogia konspekt (uus)

Size of English vocabulary  Vocabulary is a sum total of words used in a language by speakers or for dictionary-making. Active and passive vocabulary.  The Old English vocabulary was homogenous. There were about 50 000 – 60 000 words, 13 of which have survived. o About 450 loans from Latin o About 2000 from the Viking invasions.  The Middle-English vocabulary became a heterogeneous hybrid of Germanic and Romanic languages. 100 000 to 125 000 words. o About 10 000 loans from Norman French, 75% are still in use o Continuing Latin influence  Early Modern English. 200 000 – 250 000 words o English becomes a pluricentric language. o Polyglot. Cosmopolitan language  Modern English. 500 000 words o At present at least 1 billion lexi...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
4
doc

Leksikoloogia

Leixcology revision questions 1) Composition of english vocabulary Vobabulary is the sum of a total of words used in a language by speekers or used in a dictionary. English vocabulary cosists of six units: Simple words- fall Complex words- prefall Phrasal word- face up to Compound word- face lift Multiword expression- face the music Shortened forms- prefab (prefabely?) 2) Core and pherifery English has been heavily influenced by other languages. 31.8 % comes from old english, 45% comes from french, 16,7% comes from latin, 4,2% other germanic languages and 2,3 other languages. The very core is mono-syllabic (93 of the first 100 words nad the other seven are two-syllabic). The core vocabulary is predominantly germanic. 3) Native and foreign elements Native vocabulary: INDO-EUROPEAN- mother, foot, heart, father, sea, night etc GERMANIC- friend, bidge, ship, life, heaven OLD-ENGLISH- bad, bird, woman, lady and gospel LATIN- cheap, pe...

Inglise keel - Tartu Ülikool
82 allalaadimist
16
pptx

Semantika ja leksikoloogia

·Leksikaalne ja grammatilinetähendus. ·Leksikaalsed suhted · Fred Karlsson ,,Üldkeeleteadus", lk 29- 30, 214-225, 241-250, 255, 260-269; · M. Ehala "Eesti keele struktuur", II trükk 17-24, · Renate Pajusalu 2009 "Sõna ja tähendus,, lk 7-12, 25-32. Semantika uurib · keele seost reaalsusega, mille kohta keele abil infot vahetatakse · keelevahendite mõistmise protsessi Tähendus Ferdinand de Saussure "Cours de linguistique générale " (`üldkeeleteaduse kursus') (1913) Keel on märgisüsteem Sõnad on (keele)märgid sõna = häälikujada + tähendus tähistaja tähistatav Märk ja referents Märk: puu Objekt: puu Puu mõiste tähistata v referents PUU hääliku- järjend tähistaja...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
17 allalaadimist
5
doc

Inglise leksikoloogia

Lexicology as a science L. studies the voc of lg as a system. Word-learning, lexis-logos. The task of L is to establish the general features of modern Engl voc. Theoretical L. gives a complete picture of voc. Practical value lies in using and appretiating the lg more conciously. There is diachronic (historical) L that studies origin and development; syncronic studies voc at a given historical period. There are general L (studies words disregarding particular features of any particular lg); special L (studies specific features of a separate lg, there is Engl that bases on general L); contrastive (compares vocabularys in different languages). 2. Connection of L with other linguistic disciplines a) the word performes a certain grammatical function (nt, he always misses the class, how many misses are there; the girl powders her nose, soliders face powder)In speech words are combined according to grammatical rules. The plural of nouns ma...

Inglise kirjanduse ajalugu - Tallinna Ülikool
43 allalaadimist
13
doc

Funktsionaalne leksikoloogia vene keeles

. . - , , . . : 1) , 2) , 3) . ( ) ( ) - . : 1. - , . 2. - . 3. () - . 4. () - . 5. - . 6. - . 7. - . : 1. - , . 2. - (, .) 3. (, ) 4. 5. : 1) - , , , , , , , . 2) - , , , . 2. . . ( .. ) : (., . ), : , , , ( ). , . , , , . . , , ­ , . . 2 1. . ( , , ..); - ( , , , , ) ( , , ); - ( ). 2. . . . - , . . , . : 1) - ( - ), 2) - ( ) ( - - ). 3 1. . . ( ); ( ); (. ); (.. ); - (.: , () ); ; (.. , ; - - ; (., , «» , - , ); ( : ( ) ); (.. );...

Vene keel -
1 allalaadimist
9
doc

Eesti kirjakeele sõnavara eksam

Leksikoloogia uurimisobjekt ja ülesanded. Leksikoloogia e sõnavaraõpetus on keeleteaduse haru, mis keskendub keele ühe põhikomponendi, leksika e sõnavara uurimisele.Leksikoloogia uurimisobjektiks on erinevad leksikaalsed üksused: leksikaalsed morfeemid, leksikaalsed sõnad, fraseoloogilised üksused. Ennekõike tegeldakse leksikaalsete sõnade e lekseemidega (lekseem = kokkukuuluvate sõnavormide kogum). Nt eesti keele sõnavormid metsa, metsas, metsast, metsani esindavad sama lekseemi. Lekseemideks loetakse ka püsiühendeid (idioomid, fraseologismid). 3. Leksikoloogia naaberdistsipliinid. Leksikograafia ­ tihedalt leksikoloogiaga seotud uurimisvaldkond, mis kasutab leksikoloogia uurimistulemusi ja on arenenud seoses leksikoloogia arenguga. Kitsamas mõttes tähendab see õpetust sõnaraamatute koostamisest ning laiemas mõttes sõnaraamatutöö teooriat ja praktikat. Morfoloogia ­ vormiõpetus, grammatika valdkond, mis uurib grammatilisi vorme; õpet...

Eesti keel - Tartu Ülikool
269 allalaadimist
9
doc

Sõnavara EKSAM

Leksikoloogia ja sõnaõpetuse mõisted Leksikoloogia on keeleteaduse haru, mis uurib sõna ja sõnavara, jagunedes selle järgi sõnaõpetuseks ja sõnavaraõpetuseks. Leksikoloogia harud uurimisobjekti järgi on sõnasemantika, etümoloogia, fraseoloogia, onomastika ehk nimeõpetus, sõnavara- ehk leksikostatistika ja leksikograafia, millest tuleb juttu vastavates osades. Sõna, täpsemalt: leksikaalne sõna ehk lekseem, on sama tüve alusel moodustatud sõnavormide kogum. Nt kogum jõgi, jõe, jõge, jõkke, jões, ..,jõed, jõgede, jõgesid .., millest üks vorm valitakse sõna esindajaks ­ eesti käändsõnadel on selleks ainsuse nimetav ja pöördsõnadel ma-tegevusnimi. Seda esindajat kutsutakse algvormiks ehk võtmevormiks. Kui pole tarvis täpselt eristada, siis kasutatakse sõna ka sõnavormi tähenduses. Sõnavorm on iga grammatiline vorm, milles mingi leksikaalne sõna esineb. Nt tegi, teen, tehakse, tehtud, oled teinud, tegemaks...

Eesti keel -
55 allalaadimist
6
docx

Üldkeeleteadus, kordamisküsimused ja vastused eksamiks

Kommunikatiivne situatsioon. Inimkeele omadused. Märk = vorm + tähendus Märkide liigid: o Sümbolid (puudub motiveeritud seos vormi ja tähenduse vahel) o Ikoonid (seos vormi ja tähenduse vahel põhineb sarnasusel) o Indeksid (seos vormi ja tähenduse vahel põhineb mingit tüüpi järeldusel) Kommunikatsioon: Saatja saadab sõnumi vastuvõtjale kanali kaudu (helilained). Kõne ­ inimese vaheline keeleline suhtlus (sõnaline, verbaalne) Mitteverbaalne suhtlus ­ zestid ja miimika. Sisu ei ole tavaliselt sõnumi välise vormiga otses suhtes. (loomulikus keeles) Verbaalses suhtluses koodiks on keel. Keeleline suhtlus on kahesuunaline ja interaktiivne. (dialoog) Intentsionaalsus ­ kõneleja kavatsus saada infot, rääkida endast, mõjutada kuulajat, luua sotsiaalseid suhteid jms. Inimesed on agendid, kes otsustavad ise, millal, millest ja miks rääkida tahavad. Inim...

Üldkeeleteadus -
17 allalaadimist
2
docx

Morfoloogia kokkuvõtlik konspekt

Leksikaalne ja grammatiline tähendus. Leksikaalne tähendus on sama sõna kõigile muutevormidele ühine tähendus, mida kannab sõnatüvi. Näiteks: vormide kirg, kired, kirgedeta tähendus on ,,tugev tunne". Grammatiline tähendus on ühesugustele muutevormidele ühine tähendus, mida kannavad harilikult tunnused, vahel ka tüveteisendid. Näiteks: kirgedeks, lapseks, kollaseks, sinuks tunnus ­ks märgib saavat käänet; külla, jõkke, merre on sisseütleva käände vormid. 2. Semantika, leksikoloogia , süntaks, morfoloogia, foneetika. Nende omavahelised seosed. Semantika, leksikoloogia, süntaks, morfoloogia ja foneetika on kõik keeleteaduse harud. Leksikoloogia on keeleteaduse haru, mis uurib sõna ja sõnavara, jagunedes selle järgi sõnaõpetueks ja sõnavaraõpetuseks. Semantika ehk tähendusõpetus uurib keeleüksuste tähendusi ning nende muutumist, keele ja reaalsete objektide suhteid ning keele ja mõtlemise suhte...

Eesti keel -
19 allalaadimist
2
doc

Ülevaade nimeuurimisest ja –korraldusest

Onomastika kitsam haru on keele või piirkonna nimed. Nimed jagunevad: kohanimed ehk toponüümid ja isikunimed ehk antroponüümid. Nimeuurimine sai alguse kohanimede uurimisest, alles hiljem hakati uurima kohanimesid. Eestis hakkasid kohanimesid uurima Eestis elavad baltisakslased 19.sajandil. Nad uurisid põhiliselt ­vere lõpulisi nimesid. Tänapäevane nimeuurimine Eestis sai alguse 1960. aastatel. Keskne nimeuurija oli siis Valdek Päll, kes oli keskendunud peamiselt Põhja-Tartu kohanimedele. Hetkel tegeleb kohanimedega Marja Kallasmaa, kes on keskendunud Saaremaa kohanimedele. Hiljem on ta uurinud ka Läänemaa kohanimesid ning vanu isikunimesid. Teised kohanimeuurijad, kes teevad oma põhilist tööd Võrumaal, on Evar Saar ja Marika Paster. Uuema aja uurija on veel Marit Alas, kes on lõpetanud Tal...

Eesti keel - Keskkool
16 allalaadimist
47
ppt

üldkeeleteadus

Diagramm 2) Sõnavara: leksikon, lekseem, lemma. Sõnaliigid (Iseseisev töö neile, kes loengusse tulla ei saa: Fred Karlsson ,,Üldkeeleteadus", lk 29-30. M. Ehala "Eesti keele struktuur", II trükk 17-24), Fred Karlsson ,,Üldkeeleteadus", lk 214-225) Ikoonilised, indeksilised ja sümbolilised märgid I Inimliigi ehk kõige suuremaks erinevuseks loomariigist on võime luua sümbolisüsteeme, üks selline on keel. Seega: anname infot edasi sümbolitega. Tuletame meelde: keelel on kaks põhilist allsüsteemi (häälikute ja tähenduste süsteem, tähendusi antakse edasi hääliksümbolitega, keel põhinebki tähenduse ja heli seostamisel). Loomulik keel koosneb sümbolitest ja nende ühenditest, tavaline keeleline sümbol on sõna, nt kass, see koosneb kolmest häälikust, need ongi selle sõna vormiks. Sõnal kass on selge t...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
137 allalaadimist
2
doc

SÜNONÜÜMID

Karismaatiline ­ mõju, Palunõid-palmima Aabe ­ täht mõjukas Pardel ­ Aapestik ­ tähestik Karismaatiline ­ mõjujõuline habemeajamismasin Adekvaatne ­ samasugune Karts ­ vangla Pedak ­ mänd Adekvaatne ­ sisult kattev Kasin ­ napp Pelgalt ­ ainus Ahas-kitsas Kesv ­ oder Pelk ­ ainuüksi Aime ­ populaarteaduslik Kiikama ­ piiluma Pelutama ­ kartma Aime-aimefilm Kilbar ­ mälumängur Perv ­ kallas Amerikanism ­ Komparatsioon ­ võrdlema Pihkama ­ lekkima ameerikapärane sõna Kompareerima ­ võrdlema Piibeleht ­ maikelluke Ampel ­ rippvalgusti Konjugatsioon ­ sidesõna Pitsa ­ pirukas Anglitsism ­ inglisepärane Konjugeerimine ­ Pitsa-pistis sõna pööramine...

Eesti keel - Keskkool
38 allalaadimist
10
doc

Sissejuhatus soome-ugri ja eesti keele uurimisse

Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Uurali soome-ugri läänemeresoome keeled. Kujunes 13.­16. sajanditel läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest ristumise tulemusel 2. Eesti keele sotsioperioodid. 1) Kuni 13. sajandini 2) 13.­16. sajandini 3) 16/17. sajandi algusest kuni 18. sajandi alguseni 4) 18. sajandi algusest kuni 1860. aastateni 5) 1860.­70. aastad 6) 1880. aastatest kuni aastateni 1914/20 7) Aastad 1914/20­1940/44 8) Aastatest 1940/44 kuni 1980. aastate lõpuni 9) 1980. aastate lõpust alates 3. Eesti keele kirjeldamise algus: 17. ja 18. sajandi keelekäsiraamatud. Heinrich Stahl ,,Anführung zu der Ehstnischen Sprach" (1637) - Pani aluse eestikeelsele protestantlikule kirikukirjandusele ja eesti vanemale kirjakeelele. Johann Gutslaff ,,Observationes Grammaticae c...

Eesti ja soome-ugri... - Tartu Ülikool
216 allalaadimist
26
doc

Allikaõpetus

Allikaõpetus :D Allikaõpetus on ajaloo abiteadus, mis käsitleb ajaloo allikaid, nende liike ja uurimismetoodika üldisemaid seaduspärasusi, selle nurgakiviks on allikakriitika. Allikaõpetus tegeleb algallikatega, mitte juba kokkukirjutatud ajaloo uurimisega. Allikakriitika arengulugu Allikakriitika oli tuntud juba antiikajal. Juba Thucydides kasutab allikakriitilisi meetodeid ning allikate kriitilist võrdlemist, sarnaselt käitus ka Tacitus. Renessansiajal kirjutati allikakriitikast traktaate, paljastati võltsinguid. Lorenzo Valla ­ ,De falso credita et ementita Constantini Donatione declamatio' ­ näitas, et Constantinuse kinkeürik oli pärit VIII, mitte IV sajandist. Allikakriitika põhikomponendid: allika sisene ja allika väline kriitika (Veiko B.) Jean Mabillon ­ 'De Re Diplomatica' ­ vt Aigit ?? Klassikalise allikakriitika väljakujunemise ajaks loetakse 1840.aastaid, mil 1842 ­ 1849 ilmunud Pierre ­ Claude François Daunoni `Cours d'études historiques'...

Ajalugu - Tartu Ülikool
104 allalaadimist
13
doc

Keeleteaduse alused

määrsõna adverbiaal e. määrus- verbi laiend, mis ei ole objekt ega predikatiiv afektiivne e. emotiivne tähendus- kui lisatähenduses sisalduv tugev emotsionaalne laeng, kutsutakse niimoodi afiks e. seotud morfeem afiksaaladverb e. abimäärsõna afrikaat- kui konsonandi hääldamisel õhuvool katkeb, kuid kulgla taasavanemisel tekib tugev vabanemismüra aglutineerivad keeled- neis on rohkesti muuteelemente, eriti sõnatüvele lisanduvaid järelliiteid. aktant e. kohustuslik nominaalne moodustaja Aktionsart- tegevuslaad aktsent- kasutatakse nii rõhu kui kõrguse kohta akustiline foneetika- kõnelemisel tekkivaid helilaineid uuriv foneetika allkeel- erinev keelekuju, nt. mingi eriala, rühma või isiku keel allofoon- foneemi variant allomorf- morfeemi variandid antonüümia- semantiline vastandussuhe antropoloogiline lingvistika- (Ameerika) strukturalismi varasem etapp...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist
15
doc

Sissejuhatus eesti keele uurimisse

Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kujunes 13-16.sajandil läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teiste hõimumurretest eristumise tulemusel. Kuuluvus keelesuguluse aluse: uurali soome-ugri läänemeresoome keeled (eesti, soome, liivi, karjala, vadja, isuri, vepsa). Ühiseid muutusi Eesti alal kõneldud murretes 13.-16.sajandil: · Konsonantide palatalisatsioon nt pall, kott · Lõpukadu ja sisekadu · Järgsilbi pikkade vokaalide lühenemine · n kadus sõna lõpust · Pöörduva eitusverbi muutumine eituspartikliks · Kvotatiivi ja komitatiivi kujunemine Aglutinatiivsuse vähenemine, sõnad ei jagunenud enam nii selgelt osadeks, sulasid kokku. Fusiooni lisandumine. Kontaktid indoeuroopa keeltega: laensõnad: alamsaksa, slaavi, vene, balti, Esimesi kirjalikke ülestähendusi: · 13.sajandil sõnu...

-
73 allalaadimist
16
doc

Nimetu

Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kujunes 13-14 sajand läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest eristumise tulemusel. Esimesed ülestäheldused pärinevad 13.sajandist(sõnu ja kohanimesid) . Kontakt oli indoeuroopa keeltega kust tuli ka palju laensõnu. Taani hindamisraamat ja Läti Hendriku kroonika. 2. Eesti keele kirjeldamise algus: 17. ja 18. sajandi keelekäsiraamatud. 1637 Esimene grammatika, Heinrich Stahl ­ Misjonilingvistika. Pani aluse eestikeelsele protestantlikule kirikukirjandusele ja eesti vanemale kirjakeelele.Ühtlustas keelekasutust, oli oma aja autoriteet. Pearõhk eesti ja saksa keele ühisjoontel. Korrapäratu kirjaviis, kuus ladina käänet. 1648 Lõuna-eesti grammatika. Johann Gutslaff ,,Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam" . Pikk vokaal, palatalisatsioon, 5 käänet. 1660 Põhja-eesti sõnastik. Heinrich...

-
32 allalaadimist
2
doc

10. kl eesti keele eksamiks kordamine

Struktuur - erinevad keeleüksused, süsteemi osade vaheline seos (häälikud, käändelõpud; sõnu omavahel kombineerides saame lause) 2. Süsteem ­ häälikusüsteemi ülesanne on määratleda, milliseid häälikuid antud keel kasutab. Need võivad eri keeltes olla erinevad. 3. Keele struktuuri tasandid: semantika ­ tähendusõpetus süntaks ­ lausemoodustus morfoloogia ­ vormimoodustus (õiged tunnused ja lõpud) leksikoloogia ­ sõnavara foneetika ­ häälikusüsteem 4. Keele funktsioonid: info edastamine emotsioonide edastamine suhtlemine mõtlemisvahend kuuluvuse väljendaja 5. Esimese eesti keele grammatika kirjutas Heinrich Stahl (1637). 6. Keelemärgid ­ sümbolid, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks. Keelemärgil peab olema tähendus ja häälikuline kuju 7. Märgisüsteem ­ märkide...

Eesti keel - Keskkool
101 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun