Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

A. Sauga loengu küsimused-vastused (6)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised neist on fundamentaalsed vastasmõjud ?
 • Millist tüüpi mõõteskaaladega on tegemist ?
 • Milline lause iseloomustab mudelit kõige paremini ?
 • Millisele eesliitelele vastab milline kümne aste ?
 • Milline mõiste seletab seda nähtust kõige paremini ?
 • Millal on tegemist elastse ja millal mitteelastse põrkega ?
 • Milliste alljärgnevate näidete korral on tegemist reaktiivliikumisega ?
 • Kui suur on keha impulss (ühikuks (kg·m)/s) ?
 • Millal keha ujub, millal upub ?
 • Milline on aine väikseim osake, millel säilivad tema keemilised omadused ?
 • Millise anuma põhjas on vedeliku rõhk kõige suurem ?
 • Milline keemiline element on Universumis kõige enam levinud ?
 • Millises keskkonnas milline soojusülekande liik ?
 • Millised on mikro-, millised makroparameetrid ?
 • Kuidas liigitatakse mehaanilisi laineid sageduse alusel ?
 • Kuidas helisid liigitatakse ?
 • Millised lained levivad antud keskkondades ?
 • Millest sõltub matemaatilise pendli võnkeperiood ?
 • Kuidas leitakse kogutakistust jada- ja rööpühenduse korral ?
 • Millest sõltub juhi takistus ?
 • Milliste magnetpooluste vahel on millised jõud ?
 • Milles seisneb elektromagnetiline induktsioon ?
 • Milliste objektide ümber on magnetväli ?
 • Milline on voolu suund ?
 • Mitu volti on pinge primaarmähisel ?
 • Milliste ühikutega mida mõõdetakse ?
 • Kuidas nimetatakse erinevaid elektromagnetkiirguse spektri osasid ?
 • Millised on aditiivsed põhivärvid ?
 • Millised neist on ioniseerivad kiirgused ?
 • Millise optikariista korral milline suurendus on oluline ?
 • Millise suurusega kujutis tekib erinevate peeglite korral ?
 • Millise optika haru korral pole oluline valguse levimisviis, vaid ainult levimissuund ?
 • Kuidas nimetatakse nähtust, et keskkonna murdumisnäitaja sõltub valguse sagedusest ?
 • Kuidas nimetatakse valguskvanti ?
 • Millistele aine olekutele milline spekter vastab ?
 • Millise valemi järgi arvutatakse liikuva objekti lainepikkust (de Broglie laine) ?
 • Miks ei ole võimalik üheaegselt määrata mikroosakese asukohta ja kiirust ?
 • Mida tähendab, et laserikiirgus on koherentne ?
 • Milles seisneb aatomi planetaarmudelis peituv vastuolu ?
 • Mis on -, - ja -kiired ?
 • Millise poolestusajaga radioaktiivsed tuumad on inimiesele kõige ohtlikumad ?
 • Millised aatomituumad on stabiilsemad ?
 • Milline seos väljendab massi ja energia ekvivalentsust ?
 • Millised komponendid esinevad Päikese kiirguses ?
 • Millal esineb päiksevarjutus, millal kuuvarjutus ?
 • Millised faktid Kuu kohta on õiged ?
 • Millised neist planeetidest on Päikesele lähemal kui Maa ?
 • Milline hiidplaneet on tuntud oma rõngaste poolest ?
 • Kuidas on seotud tähtede värvus ja temperatuur ?
 • Millised väited meie Galaktika kohta on õiged ?
 
Säutsu twitteris
Sissejuhatus
 • Kaasaegse maailmapildi tekkimisel loetakse oluliseks
 • Tugeva ja nõrga vastasmõju avastamist
 • Mehhaanilise maailmapildi korral vastastikmõju vahendajat ei tähtsustatud
 • Õige
 • Millised neist on fundamentaalsed vastasmõjud?
 • Gravitatsiooniline
 • Nõrk
 • Elektromagneetiline
 • Füüsikaline objekt, millega mõõtmise käigus võrreldakse teisi objekte, on
 • Etalon
 • Kilogrammi prototüüp on plaatina-iriidiumi sulamist valmistatud silinder .
 • Õige
 • SI süsteemi pikkusühik 1 meeter on kaasajal defineeritud kui kaugus plaatina ja iriidiumi sulamist valmistatud prototüübi vastavate kriipsude vahel temperatuuril 0°C.
 • Väär
 • Millist tüüpi mõõteskaaladega on tegemist?
 • elektrilaeng (positiivne, negatiivne) - nimiskaala
 • tuule kiirus, meetrit sekundis – suhteskaala
 • mass kilogrammides - suhteskaala
 • maavärina tugevus Richteri skaala järgi (pallides) - järjestusskaala
 • temperatuur Celsiuse skaalas - vaheskaala
 • tuule tugevus Beauforti skaala järgi (pallides) – järjestusskaala
 • Põhiline erinevus järjestusskaala ja suhteskaala vahel on see, et
 • suhteskaala korral on jaotiste vahed ühesugused, järjestusskaala korral on jaotiste vahed määramata
 • Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikute hulka kuuluvad
 • Kelvin
 • Kilogramm
 • Sekund
 • Milline lause iseloomustab mudelit kõige paremini?
 • Mudel peab välja tooma originaali iseloomulikud jooned ja jätma kõrvale teisejärgulise
 • Dualismi ja tõenäosuslikkuse printsiibi lisandumist füüsikalisse maailmapilti loetakse
 • kvantmehaaniliseks etapiks
 • Füüsikaline suurus
 • on inimese poolt formuleeritud
 • on inimlik vahend objekti kirjeldamiseks
 • Vali, millised füüsikalised suurused on sklaarsed, millised vektoriaalsed.
 • Pikkus – skalaarne
 • Jõud – vektoriaalne
 • Rõhk – skalaarne
 • Kiirus – vektoriaalne
 • Millisele eesliitelele vastab milline kümne aste?
 • 10-1 – detsi
 • 106 – mega
 • 109 - giga
 • 10-9 – nano
 • 10-6 – mikro
 • 10-3 – milli
 • Teaduslik hüpotees peab olema püstitatud nii, et selle kontrollimine annab alati positiivse tulemuse.
 • Väär
 • Põhjuslikkus võib väljenduda
 • ühe füüsikalise objekti koosnemises teistest objektidest - ruumiline
 • ühe sündmuse järgnevuses teisele – ajaline
  Mehaanika I
  Newtoni II seaduse kohaselt kiirendus on
  Pöördvõrdeline massiga
  Võrdeline jõuga
  Auto paiskub teelt välja kiirusega 22 m/s vastu puud ja peatub 0,1 sekundi jooksul. Kui suur oli kiirendus, mille tulemusel auto jäi puuga kokkupõrkumisel seisma.
  Select one:
  c. 220 m/s2
  Kui auto saavutab kiiruse 60 km/h 10 sekundiga, siis auto kiirendus on
  Select one:
  a. 6 km/h/s
  Dünaamilise tasakaalu korral
  Select one or more:
  b. kiirus on konstantne
  c. kiirendus on 0
  e. kehale mõjuvate jõudude resultant on 0
  Galopeeriv hobune läbis 10 kilomeetrit 30 minutiga. Tema keskmine kiirus oli
  Select one:
  d. 20 km/
  Kui autoga sõites saab bensiin otsa, siis mootor seiskub, kuid auto liigub veel tükk aega edasi. Milline mõiste seletab seda nähtust kõige paremini?
  Select one:
  a. inerts
  Kiirusega 60 km/h liikuva veoauto koormast kukub pakk. Kui õhutakistus jätta arvestamata, siis enne maapinnale jõudmist on paki horisontaalsuunaline kiirus
  Select one:
  b. ligikaudu 60 km/h
  Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null, siis keha
  Select one:
  c. säilitab oma kiiruse
  Kalle tõukab magavat Priitu. Priit
  d. tõukab Kallet sama tugevasti, ilma et ta ärkaks
  Keha keskmise kiiruse leidmiseks on vaja teada järgmisi suurusi:
  Select one or more:
  c. teepikkus
  d. ajavahemik
  Kui keha liigub konstantse kiirendusega, siis keha kiirus
  b. muutub igas sekundis ühepalju
  Vahetult enne kukkuva lennuki põrkumist maapinnaga, umbes 2 meetri kõrgusel maapinnast , hüppab piloot lennukist välja. Piloot
  Select one:
  a. saab tõenäoliselt viga või hukkub
  Kivile , mille mass on 1 kg, mõjutakse jõuga ning kivi saab kiirenduse. Selleks et kivi massiga 10 kg saaks sama suure kiirenduse, peab sellele kivile mõjuv jõud olema
  Select one:
  b. 10 korda suurem
  Raudteeülesõidul põrkub rong kokku sõiduautoga. Kokkupõrke hetkel mõjub sõiduauto rongile
  Select one:
  b. sama suure jõuga kui rong sõiduautole
  Vibulaskur laseb noole lendu. Vastavalt Newtoni II seadusele peab vibunöörilt noolele mõjuva kaasnema teine jõud. See jõud on
  Select one:
  c. noole poolt vibunöörile avaldatav jõud
  Tühjas ruumis liikuvale osakesele mõjub jõud 10N. Järsku hakkab osakesele mõjuma teine jõud, mis on esimese jõuga vastassuunaline ja absoluutväärtuselt võrdne. Osake
  Select one:
  c. liigub edasi ühtlaselt kiirusega, mis tal oli enne teise jõu rakendumist
  Ühtlase sirgjoonelise liikumise korral
  a. keha liikumissuund on konstantne
  d. keha kiirus on konstantne
  Keha lastakse lahti ja siis keha langeb vabalt. Vaba langemise käigus keha
  Select one or more:
  a. kiirus suureneb
  d. kiirendus on konstantne
  Mehhaanika II
  Millal on tegemist elastse ja millal mitteelastse põrkega?
  Mitteelastne - peale põrget liiguvad kehad koos
  Elastne – peale põrget liiguvad kehad eraldi
  Energia iseloomustab keha võimet teha
  Jõuimpulss on
  c. jõu ja selle mõjumise aja korrutis
  Kaldpinnalt, mille kõrgus on 40cm , veereb alla silinder. Kui suur on silindri kiirus kaldpinna lõpus? Hõõrdumist ei arvestata.
  a. 2,8 m/s
  Energia jäävuse seadust arvestades on silindri kineetiline energia kaldpinna lõpus võrdne selle potentsiaalse energiaga kaldpinna alguses, so kõrgusel 0,3m. Järelikult
  mgh= (m v2)/2
  Siit saab avaldada kiiruse, mis on ruutjuur korrutisest 2gh, kus g on raskuskiirendus .
  Ema mass on lapse massist 4 korda suurem. Et nad saaksid kiikuda, peab ema istuma kiige toetuspunktist
  4 korda lähemale kui laps
  Kui keha kiirus väheneb 2 korda, siis keha kineetiline energia
  a. väheneb 4 korda
  Kui keha mass on m ja kiirus v, siis keha kineetiline energia on
  (m v 2)/2
  Ühtlaselt pöörleval kettal on putukas . Kui putukas roomab pöörlemistsentrist ketta ääre poole, siis
  b. putuka joonkiirus suureneb
  Milliste alljärgnevate näidete korral on tegemist reaktiivliikumisega?
  c. õhust tühjaks jooksev õhupall lendab toas ringi
  d. rakett
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  A-Sauga loengu küsimused-vastused #1 A-Sauga loengu küsimused-vastused #2 A-Sauga loengu küsimused-vastused #3 A-Sauga loengu küsimused-vastused #4 A-Sauga loengu küsimused-vastused #5 A-Sauga loengu küsimused-vastused #6 A-Sauga loengu küsimused-vastused #7 A-Sauga loengu küsimused-vastused #8 A-Sauga loengu küsimused-vastused #9 A-Sauga loengu küsimused-vastused #10 A-Sauga loengu küsimused-vastused #11 A-Sauga loengu küsimused-vastused #12 A-Sauga loengu küsimused-vastused #13 A-Sauga loengu küsimused-vastused #14 A-Sauga loengu küsimused-vastused #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-01-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 118 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Marit Väin Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (6)

  youman01 profiilipilt
  youman01: Päris hea materjal
  00:58 01-10-2015
  Marisabella profiilipilt
  Marisabella: Hea kordamiseks
  13:24 27-09-2012
  its2cold profiilipilt
  its2cold: Väga kasulik!
  17:06 06-01-2013


  Sarnased materjalid

  83
  doc
  Füüsika eksami küsimuste vastused
  18
  docx
  Füüsikaline maailmapilt testid
  109
  doc
  Füüsikaline maailmapilt
  31
  rtf
  Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
  29
  doc
  Põhivara füüsikas
  28
  doc
  põhivara aines füüsikaline maailmapilt
  18
  docx
  Põhikooli Füüsika
  105
  doc
  Füüsika konspekt

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun