Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"vajadus" - 6254 õppematerjali

Vajadus

Kasutaja: Vajadus

Faile: 0
42
pdf

Energia säästmine

3 1. Energia liigid.........................................................................................................................4 2. Energiaallikad...

Füüsika - Keskkool
13 allalaadimist
4
doc

Metalluriga tööleht

Metallide saamiseks on kaks võimalust: a)Korrodeerumine (metallid oksüdeeruvad) b) Metallimaagi redutseerimine ­ kõrgel temperatuuril (elektrometallurgia?) 2. Miks metallurgia osatähtsus tänapäeval väheneb? Vanametalli tähtsuse tõus ­ eriti mustas metallurgias (väheneb rauaMAAGI vajadus ehk tooraine vajadus väheneb). Keemiatööstuse areng ­ alternatiivmaterjalid metallide asendamisek...

Geograafia - Keskkool
35 allalaadimist
10
pdf

Orgaaniline räni

ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid – metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste korral võib see välja kiirata mõõdetavat kiirgust. Räni moodustab peaaegu 28% maakoorest (27,7) ja see on koguseliselt neljandal kohal vesiniku, lämmast...

Keemia -
5 allalaadimist
12
odt

Tooma Katsebaas

Selle lünga täitmiseks avatigi 1928. aastal Tooma Sookultuuri ja Maaparanduse Kool. Selleks, et saada maaparandusmeistri diplom, tuli kaks aastat koolipinki nühkida. Koolis õppis 30−40 õpilast ja koolmeistreid oli kuus. Kooli esimeseks direktoriks oli Enn Terasmäe, kes pidas seda ametit viis aastat. Siis asus kooli etteotsa Osvald Ojaveer, kes oli sel ametikohal kuni kooli likvideerimiseni faš...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
12
docx

Transport ja ekspedeerimine

Puudused enamikel juhtudel ei võimalda kaupade ja reisijate “uksest-ukseni” vedu; on mõningatel juhtudel, võrreldes auto- ja raudteetranspordiga, aeglasem; reeglina esineb vajadus kaupade ümberlaadimiseks või reisijate ümberistumiseks; erandjuhtudel – suur keskkonnareostuste oht (laevaavariide puhul kütuse ja mürgiste kaupadega); harvadel juhtudel – oht korraga suurele arvule inimeludele (osa laevahukuga lõppevatest avariidest); harvadel juhtudel – korraga suure koguse kauba kaotsiminek (laevahukk), kauba vigastamine või riknemine. 2. Kaupade ja reisijate merevedude liigit...

Transport ja kaubakäsitlemine -
47 allalaadimist
4
doc

Kunst 20. sajandil

Loodi esemeid, mid olid vabad klassitsismi ja ektlektika eeskujudest. Esemed: Lihtsad, funksionaalsed, materjaliehtsad nagu keskajal. - Lootis, et käsitööesemed tõrjuvad välja tööstustoodangu. Seda aga ei juhtunud, tooted olid vaid kallimad ja isikupärasemad alternatiivid. - Pani aluse tarbekunstile. 6. Juugendstiil. Mis seda iseloomustab? Miks tekkis vajadus uue stiili järele? Nim päritolu, stiili sünd. - Kujundati kõike. Mööblit, tekstiili, riietust, keraamikat, raamatuid, tapeete, ajakirju, plakateid. - Esemed mida seni ei olnud seostatud kunstiga omandasid uue kunstilise tähenduse ja kvaliteedi. - Tekkis mässuna tööstuse vastu, kuigi arhitektid hakkasid kasutama üha enam tööstuslikke ehitusmaterjale, eriti raudbetooni ja klaasi. - Leiti et ilu alu...

Kunstiajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
36
doc

Turundus eksam

Turunduse mõiste ja olemus: põhilised kontseptsioonid Tekkis vajadus tooteid kas omavahel vahetada või neid müüa ja osta. Turundus hakkas arenema juba 20. sajandi esimesel poolel. Põhiseisukohad kujunesid välja alles pärast II maailmasõda. Kaasaegne turunduse definitsioon on järgmine: Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, reklaami ja jaotuse planeerimise ning teostamise protsess loomaks vahetusi, mis realiseerivad individuaalseid ja organisatsiooni eesmärke. Vajadused ja...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
180 allalaadimist
32
pdf

EHITUS MAKSUMUSEHINDAMINE 2. LOENG

Tellija vajadus ja nõudmised. Eelarve kujunemine 2.1. Projekti määratlus Omaniku jaoks algab projekt idee tasandil eesmärgi formuleerimisega ja projektijuhi määramisega. Eesmärgiks võib olla rajada ehitis või rajatis, mida ta kas ise hakkab kasutama, ehitab müügiks või loodab saada renditulu. Eesmärk püstitatakse selliselt, et selle saavutamise määra oleks võimalik mõõta. Kõige olulisemad indikaatorid on 3K: kulud, kestus, kvaliteet...

Ehitus -
28 allalaadimist
2
docx

Mis on sõltuvus?

Sõltuvus väljendub väljendub kehaliste ja psüühiliste nähtudena. Sõltuvus hõlmab nelja põhikomponenti, milleks on sundus, sõltuvus, regulaarsus ja hävitavus. Sundus on väga tugev soov midagi teha. Sõltlasest isik tunneb väga suurt soovi tarvitada narkootikumi või käituda sunduskohaselt. Sõltuvus on vajadus millegi järele või midagi teha. Regulaarsus ehk sõltuslik käitumine on elus järjekindel ja tunnuslik joon. Sõltuvuse süvenedes võivad juhtumid sageneda. Näiteks kui algselt tarbitakse sõltuvust tekitavat ainet kord kuus, siis nüüd hakkab see aset leidma iga päev. Hävitavus tähendab, et tekitatakse kahju kellelegi või millelegi. Võimalik on aeglane allakäik, mis lõppeb hukuga või siis kohene hukk. Nende vahele...

Psühholoogia - Keskkool
3 allalaadimist
4
pdf

Arvuti, kas noore inimese asendamatu abimees või halastamatu vaenlane?

Arvuti, kas noore inimese asendamatu abimees või halastamatu vaenlane?      Meie maailm muutub iga päevaga aina rohkem virtuaalsemaks. Noor, kes ei oma isiklikku  arvutit on tänapäeval pigem erand, kui reegel. Arvuti ja interneti võimalused on piiramatud ning  need on muutunud ühe keskmise noore elu lahutamatuks osaks.Vaadates kõrvalt ja oll...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
1
docx

Eesti talupoegade olukord vene riigi kooseisus

Helen Poobus 11B Eesti talupoegade olukord Vene riigi koosseisus, pärisorjuse süvenemine, pärisorjuse kaotamise vajadus ja järkjärguline kaotamine. Aleksander I valitsemise ajal hakkas Eestis paranema talupoegade senine kehv elukorraldus. 1802.aastal kinnitas ta talurahva regulatiivi, mis tunnistas talupoegade õigust vallasvarale, keelust...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
28
docx

Sport ja tervis eksamiks. Jaanuar 2017.

Mis on assimilatsioon ja dissimilatsioon? Milline protsess on valdav sportliku tegevuse käigus? Aga pärast seda? Põhjenda, miks! 4. Inimese põhikoed, nende ehitus ja funktsioonid? 5. Parasümpaatilise ja sümpaatilise närvisüsteemi toime kehatalitlustele? 6. Milleks vajab inimene energiat? Üldise energiakulu komponendid ja osakaal? Kui suur on päevane energiavajadus? Milliste biomolekulidega ja kui suures osakaalus (%) peaks see vajadus olema kaetud? 7. ATP struktuur ja ülesanne, kuidas ja kus tekib, kuidas ja kus kasutatakse? ATP resünteesimehhanismid (anaeroobsed ja aeroobne), nende kestvus, efektiivsus, sünteesikoht rakus, puudused, milliste spordialade puhul kõige olulisemad? 8. Südame- ja veresoonkonna ehitus ja funktsioonid. Arteriaalse ja venoosse vereringe veresooned, mida, kust...

Bioloogia - Keskkool
8 allalaadimist
4
docx

Juhi ja alluva koostöö. Mõjuvõim

Seda võimet on paljude juhirollide täitmisel vaja rakendada, näiteks juhtimises ja eestvedamises, probleemide lahendamises ja läbirääkimises. Juht oma igapäevases tööelus peab jälgima, kas talle juhtimiseks antud meeskond liigub õiges suunas, kas kõik alluvad saavad hakkama, kõik on oma tööga rahul. Kui mitte, miks see nii on ja kuidas olukorda muuta....

Organisatsioonikäitumine -
5 allalaadimist
35
doc

SISEKONTROLL JA –AUDIT

SISEKONTROLL JA ­AUDIT Õppevahend Koostaja: Viktor Arhipov TALLINN, 2018 SISEAUDITI VAJADUS JA TEKE Siseauditi valdkond on tekkinud 1940. aastatel ja see on seotud majanduse kiireneva arenguga, tegevuse laienemisega ning geograafilise haarde suurenemisega. Üha enam tekib suurettevõtteid, mis võivad omada erinevaid struktuurüksusi. Probleemseks muutub olukord siis, kui ettevõ...

Raamatupidamine - Kutsekool
11 allalaadimist
14
doc

Spetsiifilised isiksushäired

1 SPETSIIFILINE ISIKSUSHÄIRE on iseloomu ja käitumise raske häire, mis hõlmab tavaliselt isiksuse mitut valdkonda ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega. Selle definitsiooni kehtestas diagnoosimise aluseks Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Lisatakse ve...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
299 allalaadimist
5
doc

Motivatsiooniteooriad

1 MOTIVATSIOON Sõna motivatsioon pärineb ladina keelest ­ motus ehk liikumapanev jõud. See suunab inimese tegevust, on ajendiks, mis varustab teda energiaga. Motivatsioon tekib vajadustest ja eesmärkidest ning avaldub tegevustes. Vajaduste rahuldamine saavutatakse tegevuse kaudu ning tegevustel on al...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
916 allalaadimist
4
doc

Meedia ülevaade

Kommunikatsioon: · Communio = ühendan · Kommunikatsioon on ühiskonna olemasolu alus ­ inimeste võime üksteisega suhelda, üksteisest aru saada, oma kogemusi, mõtteid, elamusi teistele edasi anda on eelduseks ühiskonna tekkele ja arengule. Kommunikatsiooni uurimise probleemid: · Kuidas on see võimalik? (Küsimus märkidest, keelest) · Mil viisil see toimub? (Küsimus vahendajatest,...

Meedia - Keskkool
124 allalaadimist
3
doc

Murde- ja noorukiiga

abiks.pri.ee Sissejuhatus. Murde ja noorukiiga on arenguperiood lapse ja täiskasvanuea vahel, kus toimub üleminek lapseeast täiskasvanuikka. Murde ja noorukiiga algab seksuaalsuse küpsuse saavutamisega ja kestab selle ajani, mil omandatakse täiskasvanu roll. Nii murde kui noorukiea piirid on...

Kirjandus - Keskkool
80 allalaadimist
2
doc

„Ainult südamega näed sa hästi“

12 klass Arutlus teemal ,,Ainult südamega näed sa hästi" Tegelikult põhineb kõik siin maailmas inimese mõtteviisil kõige laiemas tähenduses. Ilu loomine enese ümber, headus ja kaasinimestest ning üldse kõigest elavast hoolimine on põhjalik vaimne ümberorienteerumine, omamoodi eneserealis...

Kirjandus - Keskkool
426 allalaadimist
8
doc

Tsunami ehk hiidlaine

Loodusjõud on midagi, mille vastu inimene on täiesti võimetu. On seda olnud aegade alguses saadik ja on siiani. Inimesel on maailmas palju võimalusi surma saada. Enamusi varjante aga annaks head ja puhast elu elades vältida. Kui sa ei osale liikluskeeristes, ei sõdi, ei suitseta jne on võimalus surra just läbi loodusõnnetuste, mille alla kuuluvad ka...

Geograafia - Keskkool
206 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun