Otsingule "montessori pedagoogika" leiti 42 faili

Formaat: Tase:
montessori pedagoogika - “Aita mind, et võiksin seda ise teha” Montessori pedagoogika põhimõtted: • Õppimist ja arenemist • Kasvatuse kõige olulisema perioodi – eelkooliea väärtustamine Maria Montessori (1870-1952) - toetavate õppevahendite väljatöötamine nii eel- kui algkoolile • Tundlikkusperioodide tundmaõppimine
Montessori pedagoogika
10
pptx

Montessori pedagoogika

 aastal täitus Maria ammune  unistus – avati esimene Montessori  Lastemaja Eestis on Montessori põhimõtetest  lähtuvad lasteaiad nt Kalevipoeg ja  Sinilill Montessori  põhimõtted “Last ei saa kasvatada, lapsel tuleb lasta kasvada” Täiskasvanu valmistab ette ümbruse Pedagoog on nähtamatu abiline, kes peab olema vajadusel abiks, aga ei tõmba  lapse tähelepanu endale Pedagoogika alustoeks on kord Laps vajab arenguks vabadust ning spontaansust Tunnid peavad olema kolmeosalised Täiskasvanu peab laskma lapsel töösse süveneda, mitte teda pidevalt kiitma ja  keelama PÕHILINE  EESMÄRK ON STIMULEERIDA LAPSE ENESEKASVATUST,  ISEÕPPIMIS...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST
25
pdf

MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST

3 MARIA MONTESSORI ELUST ............................................................................................... 4 MARIA MONTESSORI PEDAGOOGILISE LÄHENEMISE FILOSOOFIA ........................ 9 MONTESSORI METOODIKA...

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
105 allalaadimist
Pedagoogika aluste KT konspekt
3
odt

Pedagoogika aluste KT konspekt

Vabakasvatuse puhul loobub pedagoog täielikult oma seisundist autoriteedina ega sea kasvatatavatele mingeid nõudmisi (peamine esindaja A. S. Neill) - Maria Montessori : - kasvatuse kõige olulisema perioodi – eelkooliea väärtustamine - õppimist ja arenemist toetavate õppevahendite väljatöötamine nii eel- kui algkoolile - Tundlikkusperioodide tundmaõppimine - koolides rõhutati iga õpilase ainulaadsust, aktiivsed õppemeetodid, avastuslik õppimine; loobuti tasemerühmadest; jäeti ära tasemeeksamid või muudeti nende olemust - rudolf Steiner – waldorfpedagoogika - sots. Pä...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
Õuesõppe pedagoogika - raamatu kokkuvõte
32
docx

Õuesõppe pedagoogika - raamatu kokkuvõte

Üheks mõtteajalooliseks võtmeisikuks on Aristoteles (384-322 eKr), kes lähtus oma filosoofias meelte aistingutest ja empiirilistest kogemustest. Jan Amos Comenius (1592-1670) oma didaktilises teoses „Didactica Magna“ rõhutab õppimist läbi erinevate meelte. Jean Rosseau (1712-1784) arendas Comeniuse vaatlusõpetuse põhimõtet ja meeletreenimismeetodeid edasi. John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-1952) Celetine Freinet (1896-1966) ja Ellen Key (1849-1926) on pedagoogid, kes rõhutavad samuti kontakti olulisust reaalsusega ning tõstavad esile meeled, loova fantaasia ja käelised tegevused. Teadmiste ja tegevuste sidumise perspektiiv Üheks eelduseks autensele teadus- ja haridustööle on teadmised sellest, kuidas õpitakse tegevuse (praktika) ja mõttetöö (teooria) abil (Molander 1993). Õppimine sotsokultuurilises keskkonn...

Pedagoogika -
33 allalaadimist
Maria Montessori lasteaed
8
wps

Maria Montessori lasteaed

Ingrid Meister "Avastagem laps" ("Montessori pedagoogika " I vihiku järg) *Ettevalmistatud keskkond - see tähendab eelkõige lapse kasvuvajadusi mõistvat täiskasvanut, inimest, kes jätab lapse aktiivsusele ruumi ei sekku pidevalt lapse tegevusse. Ettevalmistatud keskkonnas saab laps tunda end tegevuse alagatajana.Loomulik aktiivne hoiak säilib, kui lapse teel ei ole ülejõukäivaid takistusi. Rikkalikud stiimulid äratavad tagasihoidlikumagi lapse aktiivsuse. Täiskasvanu tul...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
158 allalaadimist
Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis
15
ppt

Koolieelse pedagoogika ajalugu Eestis

Fröbeli pedagoogika 4 põhiprintsiipi  täiuslikkuse printsiip  isetegemine  mäng  usalduslik suhtlemine täiskasvanu ja lapse vahel M.Montessori pedagoogika põhimõtted  laps loob end oma sisemiste jõudude abil  lapsele on omane loomulik uudishimu ja teadmisjanu  lapse arengus on nn tundlikkuse staadiumid  laps on tervik  last ei tohi loodusest lahutada  lapse käitumis- jm häired on reaktsioonid, millega laps annab teada, et keskkond on tema jaoks puudulik ega paku võimalusi tema kõige tähtsamate vajaduste rahuldamiseks. Kasvatus põhimõtete ku...

Koolieelne didaktika - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
FRÖBELI PEDAGOOGIKA PÕHIMÕTTED JA NENDE MAAILMAVAATELISED EELDUSED-
10
doc

FRÖBELI PEDAGOOGIKA PÕHIMÕTTED JA NENDE MAAILMAVAATELISED EELDUSED

3 1. FRÖBELI PEDAGOOGILISI VAATEID Fröbel on üks euroopalise kultuuriajastu tähtsamaid pedagoogika esindajaid. Lasteaia pedagoogikas on Fröbel leidnud algusest peale arusaamist ja püsivat tunnustust, kuid ka siin on ta leidnud viimaseil kümnendeil teravat kriitikat. Kipume Fröbeli pedagoogikat liialt sageli kõrvutama Maria Montessori pedagoogika konkreetsete saavutustega. Fröbelil ei olnud kasutada füsioloogia ja psühholoogia kui iseseisvate spetsiaalteaduste uurimistöö hästi põhjendatud meetodeid ja rikkalikke tulemusi. Fröbel võis kasutada ainult oma otseseid isiklikke vaatlusi ja toetuda intuitsioonidele. Ta on jõudnud tunnetusele, mis ei kaota veel oma väärtust selle tõttu, et nad pole igakülgselt metoodiliselt põhjendatud. Fröbeli maailmavaade...

Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
58 allalaadimist
Maria Montessori
28
ppt

Maria Montessori

Klass KSG Maria Montessori  Sündinud 31. augustil 1870 Itaalias  Suri 6. mail 1952 Hollandis  Ta oli itaalia arst ja pedagoog, kes on tuntud eelkõige Montessori pedagoogika väljatöötajana. Kogu oma elu vältel oli Maria sügavalt usklik katoliiklane Elust  Kui Maria sai...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
Alternatiivpedagoogikal põhinevad koolisüsteemid - Montessor
10
pdf

Alternatiivpedagoogikal põhinevad koolisüsteemid - Montessor

3 Alternatiivpedagoogika – mis see on?.............................................................................................4 Maria Montessori...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
MARIA MONTESSORIST JA TEMA METOODIKAST
13
doc

MARIA MONTESSORIST JA TEMA METOODIKAST

3 KES OLI MARIA MONTESSORI...............................................................4 MONTESSORI METOODIKAST..............................................................8 1.1 Lugema ja kirjutama õppimine Montessori järgi.................................10 1.2 Arvutama õppimine Montessori järgi..................................................11 KOKKUVÕTE...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
Kooli ajalugu ja tänapäev
9
doc

Kooli ajalugu ja tänapäev

PESTALOZZI (1746-1827) Kuidas Gertrud oma lapsi õpetab? (eesti k. Elavad sõnad) J. DEWEY (1859-1952)  Õppimine läbi tegevuse (Learning by doing) “Democracy and Education” R. STEINER (1861—1925) waldorfkoolide rajaja  1919 avas esimese Waldorfkooli Stuttgartis  Täna tegutseb maailmas 850 kooli ja 2000 lasteaeda, Eestis 6 kooli  “Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast” “Kasvatuskunst” M. MONTESSORI (1870-1952) Lõi alus- ja alghariduse metoodika, mis levis Itaaliast kogu maailma. 2. Eesti pedagoogika klassika Peeter Põld (1878-1930) Üldine kasvatusõpetus, 1932 Eesti kooli ajalugu, 1933 Johannes Käis (1885-1950) Isetegevus ja individuaalne tööviis, 1935 Koolile pühendatud elu, 1985 Hilda Taba (1902-1967) õppekavateooria uurija USA-s Pedagoogiline Aastaraamat, 199192, Tartu, 1994 Akadeemia 1996, nr.10 Aleksander Elango (1902-2004...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
78 allalaadimist
KOOLIEELSED LASTEASUTUSED EESTIS
7
docx

KOOLIEELSED LASTEASUTUSED EESTIS

Mõnel pool mujal maailmas näiteks Taanis, Saksamaal ja Soomes, reguleeritakse lasteasutuste tegevust sotsiaalsfääri kaudu, seega oli Eesti lasteaia määratlemine haridusasutusena väga oluline.Lasteaedades hakati rakendama lisaks üldõpetusele erinevaid alternatiivseid metoodikaid nagu näiteks: Montessori , Waldorf, Reggio Emilja. 1994 aastal jõudis Avatud Eesti Fondi kaudu Eestisse Hea Alguse programm. Tekkisid mitmed koolitusfirmad ja mittetulundusühingud, mis hakkasid tegelema perekoolitustega. Lasteaiale pandi Koolieelse lasteasutuse seadusega lastevanemate nõustamise kohustus . Täpsem suund koolieelse lasteasutuse tegevusele anti 1999. aastal, kui võeti vastu uus Koolieelse lasteasutuse seadus ja kinnitati Alushariduse raamõppekava, mis keht...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
Kooli ajalugu ja tänapäev kordamine
2
docx

Kooli ajalugu ja tänapäev kordamine

Kooli ja kasvatuse ajaloo allikad: • maailmapedagoogika klassikud (Russeau, John Dewey, Maria Montessori jp) • Eesti pedagoogika klassika (Peeter Põld, Johannes Käis, Hilda Taba, Aleksander Elango) • pedagoogiline perioodika • haridusseadusandlus • õpikud, õppevahendid, õppekavad ja programmid • kunst, kirjandus, kultuuriloolised materjalid 2.Hariduse eesmärgid ja korraldus Antiik-Kreekas Ateenas oli kooliharidus vaid abadele kodanikele ja ainult poistele, koolid tegelesid õpetaja eraalgatuselnin olid õpp...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
Kooli ajalugu-kordamisküsimuste vastused
4
doc

Kooli ajalugu: kordamisküsimuste vastused

Lapsepõlv on väärtus, last ei tohi sundida omandama seda, mille vastu tal huvi pole. Lapse teadmised peaksid tulema tema kogemustest. 3. Pestalozzi „Elavad sõnad“- Rõhutab koduse kasvatuse olulisust. 4. Dewey – Õppimine läbi tegevuse. Püüdis ka realiseerida oma ideid. Tema koolide juures olid laborid, et kontrollida oma teooriaid eksperimentidega. 5. Steiner - waldorfkoolide rajaja. 6. Montessori – Alus-ja alghariduse pedagoodika, mis levist itaaliast ülejäänud maailma. Kõigepealt haris erivajadusega lapsi, seejärel ka nn tavalisi lapsi. Palju õpitakse läbi tunnetamise. Õpetajal on ettenäitaja roll, hiljem õpivad lapsed ise.Loob lastele keskkonna õppimiseks. Hoiab vanemaid kursis lapse arenguga. Eesti pedagoogika klassika 1. Peeter Põld-Tartu Ülikooli esimene pedagoogika professor. 2. Johannes Käis- Loodusteaduste metoodik...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
135 allalaadimist
Kooli ajalugu KT vastused
2
odt

Kooli ajalugu KT vastused

Et anda kogudusele võimalus kuidagi osaleda teenistuses, viis M. Luther teenistuse läbiviimiseks sisse vaimuliku laulu. Üks jesuiit märkis õigesti: "Lutheri laulud on neelanud rohkem hingi kui tema raamatud ja jutlused". http:www.tlu.eeopmatkaopiobjektreformreform_exe 3. Vali üks lapsekeskse pedagoogika suund. Iseloomusta seda ning too välja selle plussid ja miinused. Montessori pedagoogiline süsteem põhineb bioloogilisel eeldusel - iga elu on vaba aktiivsuse avaldus. Iga arenev laps vajab oma arenguks vabadust ja spontaansust. Tavaliselt kujutab kasvatamine endast lapse kujundavat mõjutamist. Montessori nõudis, et lapsele tuleb anda võimalus omapead tegutseda, mitte takistada last tema valikutes, iseseisvas töös. Nimelt lapse arengus on nn tundlikkuse staadiumid, mil teatud oskuste õppimine on kõige k...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
Kooli ajalugu ja tänapäev
5
docx

Kooli ajalugu ja tänapäev

Lapsekeskse pedagoogika lähtekohad (peamised esindajad ja nende ideed). Rousseau - lapsepõlve ainulaadsus ja lapse isikupära lapse enesesuunamisvõime ja sisemine arengusüsteem õpetuse loomulikkus John Dewey - progressiivne pedagoogika Learning by doing Vabakasvatus - summerhilli kool Montessori pedagoogika - Kasvatuse kõige olulisema perioodi – eelkooliea väärtustamine Õppimist ja arenemist toetavate õppevahendite väljatöötamine nii eel- kui algkoolile Tundlikkusperioodide tundmaõppimine Waldorfpedagoogika - Steiner pedagoogika Sotsiaalne pädevus läbi koosõppe Õppimine tegevuse kaudu Tundlikkuse ja emotsionaalse intelligentsuse arendamine (läbi kunsti, muusika, eurütmia) Tsükliõpe Individuaalne tagasiside: tekstitu...

Pedagoogika -
8 allalaadimist
Käbi ei kuku kännust kaugele
3
doc

Käbi ei kuku kännust kaugele

On teada, et lastega tuleb hakata tegelema juba väga pisikesest peale. Seepärast on väga tähtis, et lapsevanemad oma järeltulijatega palju tegeleks. Ettevalmistus eluks ja kooliks peab algama juba varakult. Aju tuleb arendada erinevate mängudega . Väga head on Maria Montessori pedagoogikas kasutatavad õppevahendid, mis panevad lapse ise mõtlema ja tegutsema, kuid ei tohi unustada ka tuge. Lapse aju ja käitumist tuleb arendada juba siis, kui võsuke on alles imik, kuid kui lapse vanematel ei ole endal olnud õppimismotivatsiooni, siis paratamatult ei anna nad seda ka oma järeltulijatele edasi. Väga palju võib kohata seda, et nendes peredes, kus juba vanemate õpiedukus ei olnud kiita, pole seda ka nen...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
Kasvatus – kunst või teadus
3
doc

Kasvatus – kunst või teadus?

Kuidas on lugu kasvatusega? Kui seda võtta koolipedagoogika seisukohast ning jätta välja kodune kasvatus, siis selle eesmärgid kattuvad väga paljus teaduse omadega. Ka kasvatusel on uurimisobjekt – laps, keda kasvatatakse. On olemas igasugused meetodid, nt waldorfpedagoogika, montessori pedagoogika jms, mis on kõik ju teaduslikul teel välja töötatud selleks, et aidata lapsel kõige paremini teadmisi omandada ning teda vaimelt harida. Teaduse komponentideks on empiiria – uute andmete kogumine uurimisobjekti kohta ja nende analüüsimine ning teooria – olemasolevate teadmiste analüüs ja süstematiseerimine. Kui jällegi läheneda koolikasvatuse seisukohalt, siis on need ülaltoodud...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
Aja vaim ja kasvatus
9
docx

Aja vaim ja kasvatus

, Huttunen, J., 2005 Sissejuhatus kasvatusteadusesse Juurak, R., 2012 Vajame arengut toetavat kooli http:opleht.eearhiiv?archive_mode=article&articleid=8183 Kasutatud fotod Foto 2 – Internet http:sarahmartin74.blogspot.com201106modern-learning-environments- some.html Kristi Metshein Montessori pedagoogika Maria Montessori sündis 31. augustil 1870.a. Chiaravalles Ancona provintsis Itaalias. Maria lapsepõlvekodu ei olnud üksmeelne. Isa rangus ja ema leebus tõid tihti tüli ja väikesest Mariast sai vanemate lepitaja. Teda kutsutigi rahutoojaks. Pere ainuke tütar pandi tavalisse kooli. Näiteks Montessori lasteaedadeskoolides võimaldatakse lastel teha igapäevaseid toimetusi: koristada, põrandat pesta, süüa teha, lauda kat...

Pedagoogika -
40 allalaadimist
Eelkoolipedagoogika-Eksamiks kordamine
5
doc

Eelkoolipedagoogika. Eksamiks kordamine

Fröbel, kui eelkoolikasvatuse süsteemi looja Friedrich Fröbel (1782 – 1852) ja esimene lasteaed •  Esimene eelkooliasutus “lasteaed” •  4 põhiprintsiipi: täiuslikkus, isetegemine, mäng, usaldus täiskasvanu ja lapse vahel. •  Mängupedagoogika alused •  “Gaben” (annid) süsteem •  Loodusmetoodika •  Lasteaednike koolitaja (1849) •  Alushariduse metoodika ellukutsuja Montessori •Põhimõte – innustada last enesekasvatusele, iseõppimisele ja enesearendamisele, sest täiskasvanuks ei saa iseenesest. •Tugineb – lapse vaatlusele ja oskusele tema arengut jälgida. •Moto – “Aita mul seda ise teha”, luua keskkond, kus laps saab iseseisvalt õppida ja tegutsedes tunnetada maailma enda ümber. Reggio Emilia ehk Saja keele pedagoogika •Õpetajaks mängukaaslased, täiskasvanud ja keskkond • Kõik...

Pedagoogika -
34 allalaadimist
T e a t a   v e a s t