Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Tarkvaratoode – mis siia kuulub? Tarkvara arenduse tulem (toode, teenus) hõlmab mitmesuguseid komponente, mis kõik võivad olla kvaliteedihalduse objektid, näiteks  arenduse käigus hangitud infotehnoloogiavahendid: riistvara, standardtarkvara, sideseadmed  arenduse käigus tehtud töö: täitja arendatud tarkvara (sealhulgas lähtekood, objektkood, täitmiskood jm); installatsioonid, kohandamised, muudatused; andmehõive  muudatused tellija organisatsioonis, protsessides, töökorralduses.
Tarkvara identifikaator – määrab üheselt nime, funktsioonid, liidesed jms, mis on vajalik tarkvaratoote taaskasutamiseks 2) Tarkvara ridade arv – iseloomustab tarkvara mahtu 3) Funktsiooni punktide arv – arvestab sisendite, väljundite, päringute, failide ja välisliideste hulka vaadeldavas tarkvaratootes 4) Omaduste punktide arv – funktsiooni punktide arvule on lisatud punktid algoritmi omaduste ja kogu toote keerukuse eksperthinnangutest
Tarkvara - hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalikke või rakenduslikke komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid - andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni, jne. 78. TCP/IP- TCP ja IP protokollid on Interneti protokollikomplektis kaks kõige tähtsamat ja ühtlasi kõige vanemat protokolli, mida katsetati põhjalikult juba 1980-ndatel aastatel maailma esimeses pakettkommutatsiooniga võrgus ARPANet.

Tarkvarasüsteemi kasutusjuhud on tarkvarasüsteemile esitatavad funktsionaalsed nõuded, mida on tarkvarasüsteemiga võimalik teha ja kes seda kasutab andes välise pildi tarkvarasüsteemi käitumisest vastusena kasutajapoolsele tegevusele.
Tarkvarapiraatlus on igasugune tarkvara ebaseaduslik kopeerimine, kasutamine, tootmine ja müük, mis on keelatud Eesti ning rahvusvaheliste autoriõiguse ja muude õigusaktidega. Eestis kehtiva autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 3 p 3 järgi on teosteks, millele tekib autoriõigus, ka arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. AutÕS § 46 lg 1 sätestab: "Teose kasutamist teiste isikute poolt ei
Tarkvarapiraatlus on vargus. Paraku aga meie ühiskonnas assotsieerub inimestele sõna "vargus" reeglina millegi ära võtmisega ning seetõttu ei peeta vaimse väärtuse omandamist varguseks. Seejuures kiputakse unustama aga asjaolu, et isik, kes on arvutiprogrammi loonud, on kulutanud selleks tohutult aega ja vahendeid ning seega omab põhjendatud huvi programmi kasutamise eest saadava tulu osas.

Tarkvara - skanneriga peavad kaasas olema draiverid (võimaldavad arvutil ja skanneril "suhelda" ning kasutada uuemate skannerite puhul standardit nimega TWAIN (räägitakse, et TWAIN on lühend lausest - Technology Without An Interesting Name)), värvi kalibreerimis programmid (sellega saab skanneeritud piltidel värve paika sättida), OCR tarkvara (võimaldab teksti skanneerimist).
Tarkvara - tarkvara hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalike komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid - andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni jne. Tarkvara vajab oma toimimiseks riistvara, millele tarkvara talletatakse ning millel ta saab oma funktsioone täita: andes käsklusi riistvarale või täites mõne teise tarkvara komponendi käsklusi.
Tarkvarasüsteemi arendamise - juurutamise probleemid oma tegevuse kiire lõpetamine kasutaja poolt vaadatuna on: oma töötajate arvu vähendamine arendamise eelarvet on ületatud oma töötajate arvu suurendamine süsteemi arendusest on juttu, kuid süsteemi ei rakendata oma huvirühmade vajaduste rahuldamata jätmine süsteem ei võimalda teha vajalikke toiminguid +3. Valige VALE väide.

Tarkvara - hõlmab endas kõiki mittefüüsilisi arvuti tööks vajalike komponente, eelkõige arvutiprogramme ning nende andmeid – andmefaile, seadeid, dokumentatsiooni, jne. operatsioonisüsteem - ehk opsüsteem on arvuti süsteemitarkvara, mis käivitatakse arvutis alglaadimisprogrammi poolt ning mis juhib arvutisüsteemi tööd ja teenindab rakendusprogramme.
Tarkvara – esimesed algoritmilised keeled ja translaatorid, paketttöötlussüsteemid, formaliseeritud keel ülesannete juhtimiseks, spetsiaalne programm – monitor Uus tehniline baas – pooljuhtseadised Selle perioodil jagnues personal: • Programmisitideks • Operaatoriteks • Teenindajateks • Arvutiseadmete väljatöötjateks Kolmas põlvkond
Tarkvarade hulgas on veel Windows Live Messenger, Adobe Flash Player, HP MediaSmart Suite, HP Total Care Setup, HP Total Care Advisor, HP ProtectSmart jne. Windows Live Messengeri kasutan ma sõpradega suhtlemiseks. Ja teised kaasasolevad tarkvarad on küll minu arvutis olemas aga ma ei näe neil eriti mõtet, sest ma neid ei kasuta.

Tarkvara on arenenud juba sinnamaani kui sa lubad tal kõiki tasandeid kontrollida siis on võimalus, et ta leiab vea kiiresti üles, kui see on standardisse kirja pandud. Need testid ei leia muidugi kõiki vigu üles kuid see annab testijale võimaluse minna sügavamale programmi sisse, et leida rohkem vigu üles.
Tarkvaraga on asi kõige lihtsam – tuntumatest toetab seda näiteks Nero, samuti Sonic ja SureThing CD/DVD Labeler. Ja arvata võib, et ka muud plaadikirjutamistarkvarad saavad lähitulevikus Lightscribe'i toe. Spetsiaalsed toorikud ja kirjutid on on Eestis juba mitu kuud kättesaadavad.
Tarkvara programmiks on Microsoft office small business 2007. Selle programmi plussiks on raamatupidamisteenuse ostukulu puudub, kõik kanded on nähtavad ja saab eelnevate kannete pealt "spikerdada", kuhu kontole mingit liiki kanne käib, eeldusel, et bilanss ja kasumiaruanne on pidevalt olemas.

Tarkvara on mugav operatiivkaardi koostamiseks ning selle vajalikud kulud (aasta rent; koolitus). Kulude arvestamine on vaja autori arvates selleks, et tulevikus lõputöö uurimisel saaks objektiivselt hinnata, kas Eesti Vabariik on suuteline neid kulud hüvitama või mitte.
Tarkvara õppimiseks on vaja kasutada seda selle ettenähtud koolitus (4830.- € 397 meeskonnavanematele) 2. Suur hulk kujundeid ja malle (ristkülik, jooned, seinad, uksed, torud, ventiilid, seadmed, inventar jpm) ning vahendeid nende ühendamiseks, teksti ja taustapiltide lisamiseks
Tarkvaraarendus on üks peamistest suundadest, kus IKT sektoris tekib käive) on projektijuhil eriti tähtis roll, sest projektide õnnestumisest sõltub, kas ettevõtet saadab edu. Eeluuringus rõhutati kahel korral, et heade projektijuhtide leidmine on osutunud keerukaks.

Tarkvara - Clay Shirky 2002. a.- tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja Meediakajastuste analüüs- Tervikliku monitooringusüsteemi osa ja nende eesmärk on aidata kaasa ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkim.
Tarkvarapiraatlus - tarkvara ebaseaduslik reprodutseerimine - tarkvara võltsimine ja turustamine - piraattarkvara installeerimine müüdava arvuti kõvakettale - piraattarkvara levitamine ja omandamine interneti teel - tarkvara rentimine või laenutamine
Tarkvaratehnika on üks tootmisharu, mis tegeleb kõiki tarkvara loomist puudutavate küsimustega. Tarkvarainsenerid peaksid tarkvara loomisele lähenema süstemaatiliselt,kasutades selleks konkreetsest ülesandesr sõltuvaid meetoteid, vahendeid ja

Tarkvara on oma funktsionaalsuse ja tehnoloogia tõttu tunnustatud kõrgelt mitmete auhindadega. Lahendused on saadaval mitme tööstussektori jaoks, sealhulgas: • Tootmine • Logistika • Jaekaubandus • Hotellindus • Teenused
Tarkvaratööstus on juba pikka aega pidanud kannatama tavapäraste piraatlusvormide mõju tarkvaraturul. Interneti teel ilma autori nõusolekuta autoriõigusega kaitstud teoste levitamine on saamas tarkvaratootjatele suurimaks probleemiks.
Tarkvaratootja microsoft on loonud sellest mitu järjest täiustatumat ja aina rohkemate lisafunktsioonidega versiooni nt MS Office Home and Student (mis on mõeldud tavakasutajale ja õpilastele), MS Office 2003, 2007 ja 2010 Professional.

Tarkvara on ehitatud Asuse emaplaatide jaoks, töötab see hästi ka teiste tootjate emaplaatidega. PC Probe näitab ka tehnilist informatsiooni näiteks DMI ja PCI kohta, mis aitab tekkidavõivaid probleeme lahendada.
Tarkvara on ettenähtud tööks vektorgraafikaga (punktid, sirgeid, kõverad ja hulknurgad) ja võimaldab koostada erinevaid tehnilisi jooniseid, diagramme, äridiagramme, ehitiste ja masinate jooniseid ning skeeme.
Tarkvarasüsteem on lahutanud inimese protsessorist ning vaevalt suudab arvutiklahvistikul klõbistav operaator tunnetada oma tegevuse seost protsessori registrite ja siinidega ning kahendsõna bittide ja baitidega.

Tarkvarapiraatlus on igasugune tarkvara ebaseaduslik kopeerimine, kasutamine, tootmine, müük ja isegi programmi jagamine sõbraga, mis on keelatud Eesti ning rahvusvaheliste autoriõiguse ja muude õigusaktidega.
Tarkvarateegid - Digidoc tarkvara on saadaval programmiteekidena (C, COM ja Java), mida saab lisada näiteks raamatupidamistarkvarale, dokumendihaldussüsteemile, siseinfosüsteemile ja ka teistele rakendustele.
Tarkvara testija on esimene kes saab uut programmi või tarkvara kasutada. Kindlasti on see tal ka seda alguses raske kasutada ja sellest aru saada, kuid ta peab selle inimeste jaoks tegema kergelt kasutatavaks.

Tarkvara - tarkvara, mis varustab kõik jaamad samade võimalustega, ehk teisisõnu kõik masinad on suutelised nii omi ressursse jagama kui ka teiste masinate poolt jagatud ressursse kasutama.
Tarkvara testimine on kogemustel põhinev tehniline uurimine, mis viiakse läbi selleks, et arvestades konteksti, milles programm töötama peab, informeerida huvitatud osapooli tarkvara kvaliteedist.
Tarkvarapiraatlus on vargus. Paraku assotsieerub aga meie ühiskonnas inimestele sõna "vargus" reeglina millegi ära võtmisega ning seetõttu ei peeta vaimse väärtuse omandamist varguseks.

Tarkvara - inseneri töö sarnasused süsteemi-inseneri tööga Ohukriitiliste reaalajasüsteemide tegemisel ja kasutamisel on tarkvara inseneride vastutus viidud äärmuseni.
Tarkvara on tavaliselt kirjutatud kõrgetasemelises programmeerimiskeeles, mida on inimestel lihtsam ja tõhusam kasutada (sarnaneb rohkem loomuliku keelega) kui masinkeelt.
Tarkvarapiraatlus on igasugune tarkvara ebaseaduslik kopeerimine, kasutamine, tootmine ja müük, mis on keelatud Eesti ning rahvusvaheliste autoriõiguse ja muude õigusaktidega.

Tarkvaraline tulemüür on enamjaolt integreeritud enamikel uue-aja operatsioonisüsteemidel, kuid on ka täiesti kolmandate osapoolte loodud litsentseeritud ja tasulised lahendused.
Tarkvara liigid on üldjuhul kaitstud autoriõigustega – autor on sätestanud tarkavarale teatud tüüpi piirangud, mis ei anna kasutajale nii vabasid kasutusvõimalusi.
Tarkvaralised katkestused – koodiosad annavad juhtimist ühelt teisele üle – käivitab programmi kood – näiteks eriolukordade töötlus 90. Loetlege ajakitsenduste liigid.

Tarkvara laenutamine on tarkvara andmine ajutiseks kasutamiseks üldusele avatud asutuse kaudu otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita.
Tarkvara on paljude inimeste jaoks lihtsalt arvutis olev(ad) programm(id), mida kasutatakse ja hädas olevatele sõpradele vabalt pakutakse.
Tarkvara võltsimine on originaaltarkvaraga identse või äravahetamiseni sarnase tarkvara ebaseaduslik tootmine ja turustamine kasu saamise eesmärgil.

Tarkvarapiraatlus – kas pahe või kuritegu? - http://www.epl.ee/news/majandus/tarkvarapiraatlus- kas-pahe-voi-kuritegu.d?id=50725542 (15.10 2012)
Tarkvaraga on mitmeid: Collaborative software – koostööl põhinev tarkvara, mille eesmärk on aidata inimestel saavutada oma eesmärk.
Tarkvara arendamine on tänapäeval enamasti meeskonnatöö ja seetõttu on siin valdkonnas mõeldud välja erinevaid reeglistike ja meetodeid.

Tarkvaraarendajate seas on laialt levinud seisukoht, et parimad arendajad on kuni 10 korda suurema tööviljakusega kui halvimad tarkvaraarendajad.
Tarkvara on kahte peamist tüüpi:  operatsioonisüsteem, mis loob arvutiga suhtlemise alused samal moel, nagu meil keel.
Tarkvara on loodud kasutajate vajadustest lähtuvalt ning mitmete funktsionaalsuste on toimunud kasutajate tellimusel.

Tarkvara rentimine on tarkvara andmine ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgil.
Tarkvara kasutuselevõtt tähendab nõustumist litsentsilepingu tingimustega, mis toob kaasa ka vastutuse lepingu rikkumise eest.
Tarkvarapiraatluse eest on ettenähtud nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele karistusõiguslik ja tsiviilvastutus.

Tarkvara – selleks,et arvutiga üldse midagi teha, nagu kirjutada, joonistada, õppida jne, on vaja tarkvara.
Tarkvarapiraatluse tulemuseks on piraatkoopia, mille tegemisest või kasutamisest üldjuhul saadakse ka tulu - ebaseaduslikku tulu.
Tarkvara – Programmeerimine masinkoodi, puudusid nii operatsioonisüsteemid kui ka süsteemi tarkvara.

Tarkvara jagunemine – Üldiselt jaguneb tarkvara kahte kategooriasse - süsteemitarkvara ja rakendustarkvara,
Tarkvara testimine on protsess tarkvaraarenduses, mille käigus püütakse hinnata arvutitarkvara kvaliteeti.
Tarkvarapiraatlus on kuriteoliik, mille käigus omandatakse ebaseaduslikult arvutitarkvara või faile.

Tarkvara puhul on võimalik liigutada üht virtuaalset serverit teisele füüsilisele masinale.
Tarkvaralised katkestused - mõni taustal jooksev programm palub näiteks andmete kõvakettale edastamist.
Tarkvaraline tulemüür on integreeritud ka Windowsi operatsioonisüsteemidesse alates Windows XP-st.

Tarkvara – Multiprogramsed paketttöötlussüsteemid, ajajaotussüsteemid, standard
Tarkvaraarenduses on kasutusel nii traditsiooniline kui ka objekt - orienteeritud käsitlus.
Tarkvara on üks kõige väärtuslikemast tehnoloogiatest tänapäeva infoajastul.

Tarkvara loomiseks on kasutusel suur hulk erinevaid meetodeid ja neid toetavaid tööriistu.
Tarkvara on mõeldud Eesti tingimustes keskmistele ja suurematele ettevõtetele.
Tarkvaratehnika on süsteemitehnika konkretiseering tarkvaratoodete tegemise valdkonda.

Tarkvara on programmid,mida su arvuti kasutab erinevate üleannete täitmiseks.
Tarkvara laadimine on samuti lihtne ning kodulehel on ka põhjalik tutvustus selle kohta.
Tarkvara - ja andmebaaside haldus/AT08 Andmebaasisüsteemide võrdlus Referaat

Tarkvara - Üldiselt mõeldakse tarkvara all kõiki arvutis olevaid programme.
Tarkvaratootjad on loomuliku reaktsioonina moodustanud enda kaitseks assotsiatsioone.
Tarkvara – korralduste jada, mis ütleb, mida see elektroonika tegema peab.

Tarkvara – ArcGIS, Mapinfo, GeoMedia, Autocad Map, MGE, IDRISI, ERDAS
Tarkvara on vaja kaitsta , kui soovitakse sellest saada rahalist kasu.
Tarkvaratööstus on muutunud üheks suurimaks teiste tööstusharude kõrval.

Tarkvara on lihtsalt omandatav ka mittetehniliste kasutajate poolt.
Tarkvara - Hõlmab endas kõiki arutiprogramme ning nende andmeid.
Tarkvara – arvuti töötamiseks ja asjaajamisteks vajaminev osa

Tarkvara - on kõik see,mis on vajalik süsteemi töölepanekuks!
Tarkvara - Andmebaasid Digitaalteavikud jadaväljaanded üksused
Tarkvara kasutajale on abiks mahukas ja põhjalik juhendmaterjal.

Tarkvara on odav, seejuures efektiivne ja pikaealine.
Tarkvara on kättesaadaval juba üle 50nes keeles.

Tarkvara on autoriõigusega kaitstav teos.

Tarkvara – ja kirjandusteoste piraatlus
Tarkvara on igale pool kuhu me vaatame.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun