Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Mängud - erinevad mängud (7)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal on sinu sünnipäev ?
 • Mida ta peaks endale ostma ?
 • Kus? Millal? Kuidas ?
 • Mis on magusam, kui vesi, tugevam kui lõvi, sügavam kui meri ?
 • Kui tahab, läheb kui aetakse ?
 
Säutsu twitteris
SISUKORD
1. MÄNG. LIIGID. PÕHINÕUDED MÄNGUDE VALIKUL 3
2. MÄNGUJUHT 6
3. MÄNGUDE LÄBIVIIMISE METOODIKA 7
5. HARJUTUSMÄNGUD 9
6. RINGMÄNGUD 13
7. VÕISTLUSLIKUD MÄNGUD 18
8. INTELLEKTUAALSED MÄNGUD 21
9. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 25


1. MÄNG. LIIGID. PÕHINÕUDED MÄNGUDE VALIKUL


Mäng on isiksuse üks põhitegevusi, mängimine on aktiivsuse ja lõbu rahuldamise väljund. Mängivad kõik, olenemata vanusest, soost, usust, tervislikust seisundist – sünnist surmani.
Mäng on teadlik tegevus, pedagoogiline protsess aktiivses meelelahutuslikus vormis, millel on alati selge eesmärk – taotletav tulemus:
õpetuslik – saadakse teada midagi uut, kogetakse mõnda uut tegevust
kasvatuslik – üksteisega arvestamine, abivalmidus, viisakus, sõbralikkus,
koostegemisühtsus
arenduslik – vaimselt (tähelepanu, mälu, fantaasia , loovus), füüsiliselt (kiirus, täpsus,
visadus, osavus jne).
Mäng on motiveeritud tegevus – ma tahan mängida, ma tahan mängida seda mängu, et
lõõgastuda, lõbutseda või oma võimeid proovida-näidata. Noortel endil on esmaseks eesmärgiks ( motivatsiooniks ) mängudes osalemiseks lihtsalt ajaviiteks lahutada meelt (hullamine, nalja tegemine, lollitamine, enda näitamine), endale teadvustamata , et läbi mängu nad said millegi võrra targemaks, paremaks, osavamaks. Kogesid uut väärtust, õppisid midagi uut. Mäng on seotud tundmustega. Mäng pakub nii mängijale kui mängujuhile positiivseid või negatiivseid elamusi, emotsioone, olenevalt saadud praktilisest kogemusest (konkreetsest situatsioonist).
Igal mängul on omad reeglid, milledest tuleb kinni pidada (järgida), et mäng õnnestuks (eesmärgi saavutamine). Siiski, mängu iseloomustab paindlikkus – mängu reegleid võib muuta, kohandada , vastavalt vajadusele või võimalusele (mängu pikkus, osavõtjate arv, lihtsamaks-keerukamaks, legendi loomine vastavalt teemale jne.).
Mänge saab liigitada tunnuste ja olemuse järgi.
Mängude tunnuste järgi:
 • sihtrühma (mängijate) tunnused: ealised - lapsed, noored, täiskasvanud, eakad
 • soolised – tüdrukud, poisid, naised, mehed
 • rahvused – rahvuslikud, rahvusvahelised
 • füüsilise või vaimse koormusega või nende süntees
 • rahulikud ( vaiksed ) või hoogsad (kärarikkad)
 • võistluslikud või mittevõistluslikud
 • osavõtjate arvulisuse järgi: massimängud (50 ja rohkem)
 • väikegrupimängud ( kuni 20)
 • atraktsioonid (1 kuni 3)
 • ohtlikud, ohu tekke võimalusega või turvalised
 • sise (ruumis) või välis (õues)
 • liikumismängud või istumismängud ( paiksed )
 • meeskondlikud või individuaalsed
 • ajaline kestvus (lühikesed-pikad)
 • aastaajad (suvemängud, talvemängud)
 • mängud vahenditega või ilma
 • laagrid.

Mängude olemuse järgi:
 • muusikalised mängud – muusika (audio või elavmuusika) saatel või heli-rütmis (plaksutuses, trumm jne) – näiteks: "Hiirelõks", "Toolimäng"
 • laulumängud – laulus olevate tegevuste imiteerimine või näitlikustamine koha peal: "Põdral maja ...", "Kes elab metsa sees ..."
 • lauluringmängud – laulmine ja liikumine: "Kes aias", "Mul on üks vahva tädi ...", "Me lähme rukist lõikama..."
 • tantsumängud – tants sisaldab mängulist elementi: " Ajalehetants ", "Ümbrikutants" jne
 • intellektuaalsed (vaimsed) mängud – paiksed: mälumängud, sõnamängud, nuputamismängud
 • atraktsioonid – 1-3 mängijat, mõeldud pealtvaatajatele lustimiseks
 • situatsioonimängud – etüüdid, vahetu ülesande täitmine ilma ettevalmistuseta, improvisatsioon
 • ergutusmängud – rakendatakse suure massi puhul positiivse emotsiooni tekitamiseks
 • lauamängud
 • maastikumängud
 • jälitusmängud
 • orienteerumine
 • sportmängud

Põhinõuded mängude valikul:
 • tuleb arvestada mängijate vanusega – leida vastavalt ealistele võimetele jõukohased ja kõlbeliselt sobilikud mängud; segavanuseliste puhul arvestada domineerivama vanuserühmaga (on enamus mängijatest)
 • tuleb arvestada mängijate arvulisusega – reaalne osavõtjate hulk
 • tuleb arvestada soolise koosseisuga haprad -jõulised mängud
 • tuleb arvestada mängimise kohaga – sees (ruumis) või õues; mängimisala (territooriumi) mõõtmetega (suur-väike, avar- kitsas );
 • tuleb arvestada ohuteguritega – ruumis juhtmed , mööbel, valgustid, libe põrand, aknad jne; õues ebaühtlane pinnas (augud, mättad), asfaltkate , muru, liiv, killustik jne; mängud vees või veekogu lähedal (kallas, vee sügavus jne.)
 • tuleb arvestada mängimise ajastatusega – hommik, peale lõunat, õhtul; peale söömist, peale uinakut, peale pikaajalist füüsilist või vaimset tegevust
 • tuleb arvestada aastaajaga ja ilmastikuoludega – õhu- ja toatemperatuur, õues tuule tugevusega , vihmast tingitud libedus jne.
 • tuleb arvestada ürituse olemusega – pidulikel (kostüümid, pidulik riietus) ja puhkeõhtutel vähem füüsilist aktiivsust nõudvaid ja võistluslikke mänge (riiete määrdumine, higistamine ; ei ole meeldiv kaotada – negatiivne emotsioon ).

2. MÄNGUJUHT


Mängujuht on isik, kes vastutab mängu ettevalmistamise, läbiviimise ja mängimisega
kaasnevate tagajärgede eest. Omab ülevaadet mängude liikidest, teadmisi mängude läbiviimise metoodikast, mida oskuslikult kasutab praktilises tegevuses.
Hea mängujuht on see, kes ...
• ... oskab lugeda ja kasutada mängude kirjeldusi, oskab neid teistele lühidalt ja arusaadavalt
seletada, vajadusel ette näidata liikumist, vahendite kasutamist
• ... oskab valida sobivaid mänge vastavalt ürituse iseloomule , kohale, aastaajale, osavõtjate
arvule, nende vanusele, soole, huvidele, rahvusele
• ... oskab valida eriliigilisi mänge (füüsilise pingega – vaimse pingega), üldtuntud mängude
kõrvale ka uusi tundmatuid mänge, lihtsate reeglitega mänge, meeleolukaid (humoorikaid) mänge
• ... omab praktilisi kogemusi mängude juhina , on mänge teistele õpetanud, teab ja oskab ise
hulgaliselt eriliigilisi mänge igaks olukorraks
• ... omab endakoostatud "Meelespea", milles on kogutud huvitavate mängude kirjeldused,
seletused , pidevalt täiendades seda uute mängudega
• ... teab vähemalt 20 mõistatust, 20 vanasõna ja 20 pantide lunastamise võimalust
• ... teab mitmesuguseid võtteid ja hüüdeid ürituse meeleolu tõstmiseks ja hoidmiseks
• ... oskab ergutada, äratada huvi mängust osa võtma, vajadusel kutsuda mängijaid
personaalselt (nimeliselt, käega näidates, juurde minnes)
• ... ei mangu ega sunni mängust osa võtma (ühed saavad rahulduse mängimisest, teised
vaatamisest ja kaasaelamisest)
• ... oskab mängijaid ka mängimise ajal juhendada, ergutada
• ... oskab õigel ajal mängu lõpetada – mängu lõpetab mängujuht! (innustuse vaibumine)
• ... oskab anda mängijatele positiivset ja humoorikat hinnangut julgustamaks osalema
järgmistes mängudes
• ... omab ja planeerib varumänge
• ... on energiline , rõõmsameelne, suudab teisi sütitada, omab kiiret reaktsioonivõimet
mängude, mängimise ja vahendite ümberkohandamisel.
Hea mängujuht on vastutustundlik, omades selget ülevaadet juhendavate mängude reeglitest, on mängud isiklikult kas kujutluspildis või praktiliselt "läbi mänginud", proovinud mänguvahendite töökindlust, ohutust ja käsitsemise ökonoomsust.
Hea mängujuht oskab ja tahab kriitiliselt analüüsida oma tegevust (peale mängu läbiviimist, peale üritust), võtab kuulda teiste nõuandeid või tähelepanekuid, on aldis omandama uusi võtteid ja tehnikaid mängude läbiviimiseks, alati üllatusvõimeline.
Hea mängujuht oskab vajadusel kasutada ja käsitleda oma hääle kuuldavaks tegemiseks mikrofoni (helivõimendus) ja ruuporit (mehaanilist, mittemehaanilist).

3. MÄNGUDE LÄBIVIIMISE METOODIKA


Et mäng õnnestuks ( eesmärgi täitmine; positiivne emotsioon), peab olema tehtud põhjalik eeltöö.
Selleks peab mängujuht:
• valima sobilikud mängud, mis haakuksid teemaga, läbiviimise kohaga, sihtgrupiga
• arvestama mängule eelnenut ja järgnevat tegevust (vahelduslikkus, kuid sulandub teemaga)
• vaatama üle mängukoha, tutvuma ja endale selgeks tegema võimalused ning tingimused
mängu läbiviimiseks (ohutus, suurus)
• kontrollima üle mänguks vajalike vahendite olemasolu ja kõlbulikkuse ( terved , puhtad,
ohutud)
• läbi mõtlema (töötama) võimalused noorte organiseerimiseks mängus osalemiseks
• ettevalmistama planeeritust rohkem mänge (ootamatud olukorrad, mängude vahetamine).
Mängu läbiviimine on protsess, mis koosneb kindlas järgnevuses läbiviidavatest tegevustest:
1. Äratada noortes huvi
a) eelreklaamiga (ootusärevus, põnevuse üleskruvimine, algusaja teavitamine )
b) enne mängu alustamist üldistav sissejuhatus (mängu olemusest)
2. Mängijate kutsumine
a) võistkondade moodustamine – kiirelt, ilma venitamiseta, jälgida võistkondade
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Mängud - erinevad mängud #1 Mängud - erinevad mängud #2 Mängud - erinevad mängud #3 Mängud - erinevad mängud #4 Mängud - erinevad mängud #5 Mängud - erinevad mängud #6 Mängud - erinevad mängud #7 Mängud - erinevad mängud #8 Mängud - erinevad mängud #9 Mängud - erinevad mängud #10 Mängud - erinevad mängud #11 Mängud - erinevad mängud #12 Mängud - erinevad mängud #13 Mängud - erinevad mängud #14 Mängud - erinevad mängud #15 Mängud - erinevad mängud #16 Mängud - erinevad mängud #17 Mängud - erinevad mängud #18 Mängud - erinevad mängud #19 Mängud - erinevad mängud #20 Mängud - erinevad mängud #21 Mängud - erinevad mängud #22 Mängud - erinevad mängud #23 Mängud - erinevad mängud #24 Mängud - erinevad mängud #25
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-02-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 203 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor eliko877 Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (7)

mesi4mumm profiilipilt
mesi4mumm: Asjalikud mängud, andisd palju häid ideid. Korralikult vormistatud.
18:29 30-05-2012
esterkaasik profiilipilt
Ester Kaasik: Väga huvitav ning kasulik materjal. Oli suureks abiks ! :)
21:14 18-02-2013
Enely05 profiilipilt
Enely05: Suurepärane materjal ;)

18:23 02-01-2013


Sarnased materjalid

192
pdf
NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT
102
doc
Mängud
120
pdf
Õpetajaraamat
477
pdf
Maailmataju
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
343
pdf
Maailmataju uusversioon
414
pdf
Tiit Lauk humanitaar
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun