Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui ohtlikud on kosmeetikas kasutatavad parabeenid ?
 • Kuidas suhtuda parabeenidesse ?
 
Säutsu twitteris
Eesti Esimene Erakosmeetikakool
Rahvusvaheline CIDESCO-kool
Kristiina Meentalo
Laiatarbe näokreemid ja kasutaja teadlikkus
Kursusetöö
Juhendaja :
Sirje Tammeoks
Tallinn 2015

SISUKORD


SUMMARY 3
SISSEJUHATUS 5
1NÕUDED KOSMEETIKATOODETELE 7
2KREEMI KOOSTIS 9
2.1Päevakreem, niisutav kreem , aluskreem, öökreem 10
2.1.1Päevakreem 10
2.1.2Niisutav kreem 11
2.1.3Aluskreem e foundation cream 11
2.1.4Öökreem 11
2.2Kreemides olevad kahjulikud ained ja meedia 12
2.2.1Parabeenid 12
2.2.2Petrokemikaalid 13
2.2.3Silikoonid 14
2.2.4Ftalaadid 14
2.2.5Sulfaadid 15
2.2.6Formaldehüüd 16
3UURIMUSTÖÖ 17
3.1Kahjulikud ained supermaketite kreemides 18
3.1.1Parabeenid toodetes 18
3.1.2Petrokemikaalid toodetes 19
3.1.3Silikoonid toodetes 19
3.2Tarbija ostuharjumused ja teadlikkus 19
3.3 Analüüsi kokkuvõte 21
KOKKUVÕTE 24
KASUTATUD ALLIKAD 25
LISAD 28
Lisa 1 Küsimustik 28
Lisa 2 Kreemid ja kahjulikud ained 39SUMMARY


The objective of this thesis is to introduce basic legislation applied to the information on face cream packages and various types of face creams. The thesis also describes substances that are advertised the most and that should be omitted from face creams, and examines the concentration of such substances in the corresponding product range of supermarkets. The results of the questionnaire that explored the purchase habits of users and their awareness of harmful substances have also been presented.
The thesis has been prepared in Estonian and it consists of 44 pages, 16 of which include tables drawn up for the analysis and the results of the questionnaire. Most of the material originates from the Internet . A major part of the information on legislation comes from the website of the Consumer Protection Board that includes an abundant selection of links. The information on emulsions and cream types mostly originates from the Kosmeetiline keemia” electronic textbook prepared by L. Simisker for beauticians. Information on harmful substances originates from various blogs and websites devoted to natural cosmetics. The surveymonkey.com website has been used to conduct the questionnaire and the selection of creams is based on the face creams sold at the Selver , Maxima and Rimi supermarkets.
The research has revealed that the percentage of daily users of face cream is quite high – 62%. However, most of the users do not examine the ingredients, but rather trust the recognition of the brand. At the same time, 84.38% of the users have found that they choose a product with natural ingredients with a higher probability than five years ago and exactly 50% have responded that the marketing statement “natural composition ” or “eco-product” rather affects their choice of the cream. Since people’s interest in natural products has increased, users also have to be informed more thoroughly of different certificates related to natural cosmetics.
According to the questionnaire, 17.19% of the respondents purchase their face cream from supermarkets. On the basis of the analysis taken from 131 face creams sold at supermarkets, 45.80% contain parabens, 34.35% petrochemicals and 55.73% silicones. Only one-fourth of the creams are free of such substances. The questionnaire has also indicated that the awareness of respondents of the harmfulness of parabens and sulphates is high. More than half of the respondents have classified methylparaben as a harmful substance and over 40% have done the same for laureth sulphate. Over one-half of the respondents have found that they know too little about harmful substances, which refers to the fact that raising awareness is very much expected and must definitely continue.

SISSEJUHATUS


Tänapäevane kosmeetikatööstus on muutunud väga teaduspõhiseks ja keskendub üha uuemate lahenduste ja tehnoloogiate pakkumisele, mis tõstavad toote efektiivsust , aga samas toetavad ka tootjate majanduslike huve - näiteks asendatakse looduslik toimeaine odavama analoogiga. Üha enam kaasatakse kemikaale toodete koostisesse ja kuna enamus inimesi puutub nendega igapäevaselt kokku, siis paljud on hakanud rohkem tähelepanu pöörama tarbitavate hügieeni-, toidu- ja laiatarbekaupade looduslikkusele. Peamise põhjusena võib esile tuua tunnetust, et liiga paljud tuttavad on kimpus erinevate ärritajate, allergiatega, millega nende vanemad kokku ei puutunud. Olukorda seostatakse sageli igapäevaste tarbevahendite muutunud koostisega. Samas pole minevikus olnud aega, kus info kättesaadavus oleks olnud nii vaba, tooteid nii palju ja vähemalt näiline toodete koostise reguleeritus nii tugev. Tundub, et informeeritud otsus kosmeetikumide valikul on tarbija enda kätes.
Olles kokku puutunud mitmete klientidega, kes soetavad oma kosmeetikumid supermarketitest sai minu huviks analüüsida sealset tootevalikut näokreemide osas. Seepärast on minu lõputöö teema „Laiatarbe näokreemid ja kasutaja teadlikkus“.
Antud töö eesmärk on kaardistada tänast regulatsiooni, leida toodetest need enimlevinud kahjulikud ained, millest on tarbijaid kõige rohkem informeeritud ja selgitada välja kasutajate teadlikkus ja selle mõju kreemide ostul.
Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad ülesanded:
 • Tutvuda tootevaldkonda reguleerivate määrustega ja nende rakendamise alustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1223 /2009, - klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega CLP ja GHS ning - CE märgisega
 • Uurida ja anda ülevaade kreemide olemusest, tüüpidest ja koostistest
 • Välja selgitada erinevate kodumaiste allikate alusel enimlevinud kahjulikud ained, nende kasutusvaldkonnad kreemides ja võimalik mõju
 • Püstitada eeltoodu alusel hüpoteesid uuringuks küsimustiku koostamisel
 • Viia läbi internetipõhine uuring, et kaardistada kasutajate teadlikkust kahjulikest ainetest, analüüsida nende mõju ostuotsusele
Lähteandmeteks kasutasin Terviseameti kodulehte, kus on palju viiteid kosmeetikatooteid puudutavatele määrustele. Tutvusin EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSega (EÜ) nr 1223/2009 ja IUPAC ’i kodulehel oleva infoga, samuti uurisin CE märgist puudutavat infot ohutus.ee lehel. 15. oktoober 2014 osalesin ühepäevasel seminaril Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Keemiatööstuse Liidu, ning Terviseameti poolt korraldatud kosmeetika teabepäeval. Teabepäeva eesmärk oli tuletada meelde kosmeetikamäärusest tulenevaid nõudeid ja kohustusi ning tutvustas looduskosmeetika kohta käivaid nõudeid. Väga põhjaliku materjali emulsioonide ja kreemide kohta sain Leelo Simiskeri „Kosmeetiline Keemia“ kosmeetikutele mõeldud õppematerjalist. Ka paljude kahjulike ainete kohta kaasasin info sealt. Valiku meedias kajastatud kahjulikest ainetest tegin ajakirjade Eesti Naine, Sensa, Anne ja Stiil, Mari põhjal. Küsitluseks kasutasin surveymonkey.com portaali.
Töö esimene osa käsitleb kosmeetikume puudutavaid regulatsioone, millega tarbija kõigepealt kokku puutub ehk info koostisainete ja säilivuse kohta. Neist seadustest olulisemad lõigud on töös välja toodud.
Teises osas kirjeldan mis on kreem ja milliseid komponente kreemi valmistamiseks vaja läheb. Loetletud saavad enim levinud kreemi tüübid ning neid iseloomustavate komponentide erinevused tüübiti.
Kolmandas osas uurisin laiatarbe kauplustes müüdavaid kreeme, nende koostisaineid ja tarbijate valikuid - eesmärgiga mõista turu olukorda, tarbijate käitumist ja teadlikkust tegelikkuses.
Küsimustiku tulemusena kaardistasin ja analüüsisin tarbija harjumusi, eelistusi ning teadlikkust ohtlikena mõjuda võivate ainete suhtes.
Kursusetöö valmimisele aitasid kaasa: Sirje Tammemägi ja Ando Meentalo
 • NÕUDED KOSMEETIKATOODETELE


  „Kosmeetikatoode” on aine või segu, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha välispinna osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised suguelundid) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende puhastamiseks , lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks.[5]
  Eestis jõuab aastas turule suur hulk erinevaid kosmeetikatooteid. Kosmeetikatoodete terviseohutuse eest vastutavateks on nii tootja kui importija. Riskide maandamiseks soovitab Terviseamet siiski ka tarbijal endal, enne ostu, tootega põhjalikult tutvuda.[4]
  Alates 11. juulist 2013 reguleerib kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ, kus käsitletakse toodete ohutust ja märgistamist. [5]
  Kosmeetika ja parfümeeriatööstuses kasutatavatest üle 10 000 keemilisest ja looduslikust ainest on üle 500 allergeenid. Seetõttu on kehtestatud rahvusvaheline nõue, et tootja peab pakendile trükkima kõigi koostisosade täieliku loetelu . Toote- või ümbrispakendile peavad olema märgitud kosmeetikatoote koostises olevad ained, mille sisaldus on suurem kui 1%. Koostisaineid, mille sisaldus tootes on väiksem kui 1%, võib loetleda vabas järjestuses pärast teisi koostisaineid.[4];[25]
  Kasutusel on olnud ja on praegu mitmeid erinevaid nomenklatuurisüsteeme. Enim levinud on rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur INCI ja ka Rahvusvaheline Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liit (IUPAC) on olnud pikka aega tunnustatud ülemaailmne autoriteet keemiliste ainete nomenklatuuri ja terminoloogia alal. [19]
  Paljude kemikaalide ja tehislike lõhnainete nimetused meie igapäevaste nahahooldustoodete pakenditel on aga tavakasutajale sageli arusaamatud, sest sealsest keemilisest terminoloogiast arusaamine eeldab enamat, kui keskkooli keemiatase. Oluline on meeles pidada, et meie nahk on võimeline erinevate uuringute kohaselt neid aineid kuni 60% ulatuses imama ja nii mõnigi aine võib olla potentsiaalselt kahjulik. [3]
  Siit tuleneb tõenäoliselt tarbija kasvav huvi „loodustoodete vastu. Üha rohkem tuleb tooteid turule, mida esitletakse kui looduslikke (natural) või mahepõllumajanduslikust tootmisest pärinevaid loodustooteid. Sageli sisendatakse tarbijale, et kõik looduslik on juba oma koostise poolest iseenesest ohutu. Euroopas puuduvad senini aga ühtsed ametlikud normid, mis reguleeriksid, millal võib väita, et tegemist on loodustootega ehk seadus ei keela nimetada looduskosmeetikaks toodet, mis sisaldab taimseid osi vaid imepisikeses koguses ja ülejäänud koostisained on sünteetilised.[5]
  Euroopas reguleerib keemiliste ainete
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #1 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #2 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #3 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #4 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #5 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #6 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #7 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #8 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #9 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #10 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #11 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #12 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #13 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #14 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #15 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #16 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #17 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #18 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #19 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #20 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #21 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #22 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #23 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #24 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #25 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #26 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #27 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #28 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #29 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #30 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #31 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #32 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #33 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #34 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #35 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #36 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #37 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #38 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #39 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #40 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #41 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #42 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #43 Laiatarbe näokreemid ja kasutajate teadlikkus #44
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 44 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-06-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 20 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kristiina.meentalo Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Töös on kirjeldatud meedias enim kajastust saanud kahjulikud ained kosmeetikumides ja uuritud nende sisaldumist supermarketites müüdavates kreemides. Samuti on analüüsitud kasutajate ostuharjumusi ja seda mõjutavaid tegureid, ning -teadlikkust kahjulikest ainetest.
  kreem , kreemid , koostisaine , parabeenid , mineraalõli , kosmeetikum , cream , silikoonid , emulsioonid , kemikaalid , Laiatarbe näokreemid

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  904
  pdf
  Christopher Vogler The Writers Journey
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  638
  pdf
  Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  343
  pdf
  Maailmataju uusversioon
  1168
  pdf
  Liha töötlemine
  574
  pdf
  The 4-Hour Body - An Uncommon Guide to Rapid Fat-Loss-Incredible Sex-and Becoming Superhuman - Timothy Ferriss
  70
  pdf
  Majandusalased uurimismeetodid

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun