Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Auditeerimise alused (0)

1 Hindamata
Punktid

Lõik failist

Auditeerimise alused
02.09.08
Sai alguse 1800 lõpp 1900
algus, tekib suurtootmine , monopolid , Ettevõtted laienevad
piirkonniti (geograafiliselt) omanikel tekib vajadus kontrollida
tütarettevõtte juhtimist ja käekäiku. Kontrollimiseks palgati
sõltumatuid hindajaid, kes rääkisid omanikule eemal oleva
ettevõtte olukorrast.
Auditeerimine on
raamatupidamis aruannete analüüsimine, kontrollimine ning hinnangu
andmine.
Audiitor ei anna hinnangut omanikele ega majandustegevusele , hindab ainult
majandusaruannet.
Rp põhiprintsiibid/ Rp
aruandluseprintsiibid

 • Majandusüksuse printsiip
  Rpkoh on kohustatud arvestama oma varad kohustused ja majandustehingud lahus omanike, krediitorite, töötajate ja klientide varast, kohustustest ja majandustoimingutest. (Nt firma ja oma rahakotti segiajamine ei tohi toimuda)
 • Jätkuvuse printsiip
  raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip
  jätkuvust hinnatakse
  - kuidas ettevõtte suudab täita oma pikaajalisi kohustusi
  - kas ettevõtte suudab valutult/probleemideta kanda amortisatsiooni kulumist
 • Arusaadavuse printsiip
  raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised
 • Olulisuse printsiip
  raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on informatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada tehtavaid majandusotsuseid . Väheolulisi objekte aruandes kajastada lihtsustatud viisil
 • Järjepidevuse printsiip
  raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme
 • Tulude ja kulude vastavuse printsiip
  aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud
 • Objektiivsuse printsiip
  raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne. Kõik toimingud tuleb kajastada nii nagu nad on ja siis kui tekkis.
 • Konservatiivsuse printsiip
  raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Sama kehtib ka varjatud reservide tekitamise kohta.
 • Avalikustamise printsiip
  Kogu info, mis esitatakse aruannetes Rpkoh-se kohta on avalikustatav. Info alusel peab saama langetada ettevõtte finantsseisundi kohta õige ja õiglase hinnangu.
 • sisu ülimuslikkuse printsiip
  majandustehingute kajastamisel lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga
  09.09.08
  Seadust hakati tegema 1992 aga
  vastu võeti alles 1999
  Audiitor tegevus on
  reguleeritud audiitor tegemise seaduse reguleerimis eeskirjadega
  rahvusvaheliste standarditega hea audiitor tavaga
  Seadus ei laiene
  riigikontrolli tegevusele ja riigi audiitoritele.
  Audiitor on:
  1) audiitori kutse saanud ja
  audiitorite nimekirja kantud füüsiline isik;
  2) audiitorite nimekirja
  kantud audiitoräriühing (edaspidi audiitorühing).
  Audiitori kutsetegevus on
  auditeerimine, ärinõustamine ja audiitorile õigusaktidega pandud
  või lubatud teiste ülesannete täitmine
  Auditeerimine on
  raamatupidamisaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine
  auditeerimiseeskirjast lähtudes.
  Auditeerimise õigus on
 • Vasakule Paremale
  Auditeerimise alused #1 Auditeerimise alused #2 Auditeerimise alused #3 Auditeerimise alused #4 Auditeerimise alused #5 Auditeerimise alused #6 Auditeerimise alused #7 Auditeerimise alused #8 Auditeerimise alused #9 Auditeerimise alused #10
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-11-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 88 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kameeli0n Õppematerjali autor
  Kospekt

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  9
  docx

  AUDITEERIMINE

  audiitoritele. Audiitorkogu juhatuses peavad enamik olema audiitorid. Kui ühing tegutseb muus valdkonnas või tahab alustada muud tegevust, peab ta esitama taotluse audiitorkogu juhatusele. Audiitor tuleb kanda nimekirja ühe kuu jooksul pärast kutseeksami sooritamist. Nimekirja kandmiseks peab audiitor esitama kahe nädala jooksul avalduse. Audiitori kutsetegevus Kutsetegevuses on audiitor sõltumatu ja erapooletu, juhindudes vaid seadustest ja audiitorkogu ning selle organite otsustest, auditeerimise eeskirjast ning audiitortegevuse rahvusvahelise tegevuse heast tavast. Audiitor on kohustatud hoidma kutsesaladust: ta peab hoidma saladuses tegevuse käigus teada saadud infot ka peale kutsetegevuse lõppu. Kutsesaladuse rikkumiseks ei loeta: 1. Info andmist juhatusele audiitori kutse säilitamiseks 2. Distsiplinaarmenetluses 3. Kohtule kohtumääruse või otsuse alusel 4. Eeluurimise asutusele seoses kriminaaluurimisega 5

  Majandus
  thumbnail
  20
  pdf

  Auditeerimine

  10. Sisu-ülimuslikkuse printsiip- Raamatupidamises kajastatakse majandustehingud lähtudes nende sisust, nende majanduslikust olemusest ka sellisel juhul kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. Audiitortegevuse seadus. Seadus jõustus 1. Juuli 1999 a. Eesmärk on reguleerida kogu audiitortegevus, sätestades audiitorite kohustused, õigused, audiitorile esitatavad nõuded. Reguleeritakse audiitorite organisatsioon ja ka juhtorganite tegevust ning auditeerimise õiguslikud alused. See seadus ei kehti riigi kontrolli audiitoritele. Audiitor on audiitori kutse saanud isik, kes on kantud audiitorite nimekirja. Audiitorite nimekirja kantud audiitoräriühingud. Audiitori kutsetegevus on auditeerimine, ta võib ka tegeleda ärinõustamisega ja neile õigusaktidega pandud muude ülesannetega. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ning neile hinnangu andmine vastavalt auditeerimise eeskirjale. Auditeerimise õigus on ainult audiitoril

  Auditeerimine
  thumbnail
  19
  doc

  Auditeerimine - Arhipov

  10. Sisu-ülimuslikkuse printsiip- Raamatupidamises kajastatakse majandustehingud lähtudes nende sisust, nende majanduslikust olemusest ka sellisel juhul kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. Audiitortegevuse seadus. Seadus jõustus 1. Juuli 1999 a. Eesmärk on reguleerida kogu audiitortegevus, sätestades audiitorite kohustused, õigused, audiitorile esitatavad nõuded. Reguleeritakse audiitorite organisatsioon ja ka juhtorganite tegevust ning auditeerimise õiguslikud alused. See seadus ei kehti riigi kontrolli audiitoritele. Audiitor on audiitori kutse saanud isik, kes on kantud audiitorite nimekirja. Audiitorite nimekirja kantud audiitoräriühingud. Audiitori kutsetegevus on auditeerimine, ta võib ka tegeleda ärinõustamisega ja neile õigusaktidega pandud muude ülesannetega. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ning neile hinnangu andmine vastavalt auditeerimise eeskirjale. Auditeerimise õigus on ainult audiitoril

  Raamatupidamine
  thumbnail
  19
  doc

  Auditeerimine

  10. Sisu-ülimuslikkuse printsiip- Raamatupidamises kajastatakse majandustehingud lähtudes nende sisust, nende majanduslikust olemusest ka sellisel juhul kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. Audiitortegevuse seadus. Seadus jõustus 1. Juuli 1999 a. Eesmärk on reguleerida kogu audiitortegevus, sätestades audiitorite kohustused, õigused, audiitorile esitatavad nõuded. Reguleeritakse audiitorite organisatsioon ja ka juhtorganite tegevust ning auditeerimise õiguslikud alused. See seadus ei kehti riigi kontrolli audiitoritele. Audiitor on audiitori kutse saanud isik, kes on kantud audiitorite nimekirja. Audiitorite nimekirja kantud audiitoräriühingud. Audiitori kutsetegevus on auditeerimine, ta võib ka tegeleda ärinõustamisega ja neile õigusaktidega pandud muude ülesannetega. Auditeerimine on raamatupidamisaruannete kontrollimine ning neile hinnangu andmine vastavalt auditeerimise eeskirjale. Auditeerimise õigus on ainult audiitoril

  thumbnail
  17
  docx

  Auditeerimise alused

  Laenu andmine kliendile või selle juhtkonnaliikmetele või olulistele omanikele ning laenu võtmine nendelt. Ühine äriprojekt kliendiga või tema juhtkonnaliikmetega või oluliste omanikega. 2) ametid klientettevõttes ­ kui vannutatud audiitor oli või on auditi läbiviimise ajal või vahetult enne seda klientettevõtte juhtivatel ametikohtadel või ka muudel ametikohtadel, siis peaks varasema töötamise ning auditeerimise vahe olema vähemalt 5 aastat esimesel juhul või väh. 3a. muudel ametikohtadel. 3) kliendile muude teenuste osutamine ­ kui audiitor osutab kliendile peale auditi veel muid teenuseid, siis ei tohi ta üle võtta juhtkonna kompetentsi kuuluvate juhtimisotsuste tegemist. Kui ta osutab kliendile rp.teenust, siis ei saa ta seda firmat auditeerida. Kliendi juhtkond vastutab rp korraldamise eest ja audiitor ei

  Auditeerimine
  thumbnail
  3
  docx

  Audiit Eestis

  audiitorite õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu kui avalik-õiguslik juriidiline isik loodi 1999. aastal. Enne seda täitis samu ülesandeid Audiitortegevuse nõukogu. Audiitorkogu liikmeteks on kõik audiitorite nimekirja kantud füüsilisest isikust audiitorid. Käesoleval hetkel on Audiitorkogul ligi 400 liiget. Audiitorkogu juhib 9 liikmeline juhatus, kes on valitud Audiitorkogu liikmete seast. Audiitorite auditeerimise ja kutse-eetika nõuded on fikseritud Auditeerimiseeskirjas ja põhinevad Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) standarditel. Auditeerimise ja kutse-eetika nõuete järgimine on kõigile Audiitorkogu liikmetele kohustuslik. Tänapäeva ühiskonnas on väga palju ettevõteid, et ettevõtjate ja raamatupidajad juhiksid ettevõtet vastavalt seaduses ettenähtud reeglitele, on vaja neid kontrollida. Kontrolleriteks on audiitorid.

  Raamatupidamine
  thumbnail
  17
  doc

  Auditeerimine

  kindlustunde nii töötajatele kui juhtidele, et ettevõtte püstitatud eesmärgid saavutatakse parimal viisil, ning kooskõlas väliste ja siseste normatiivaktidega. Samuti kindlustunne sellest, et ettevõtte aruandlus on usaldusväärne ja tõene. 7) Audiitorkontroll ­ sõltumatu eksperdi hinnang, ettevõtte finantsarvestusele. Vandeaudiitor on välisauditi läbiviija, kes kontrollib ja hindab raamatupidamisaruannete kvaliteeti, lähtuvalt auditeerimise eeskirjast. Siseaudiitor on funktsioon, mis tegutseb organisatsiooni sees ja ta on kõike hõlmav. 8) Eelarvestamine ­ mis tähendab majandusnäitajate prognoosimist, ing eelarvete koostamist, eelarvestamise protsessis. (Eelarve protsess viiakse läbi eelarve koostamise, info kogumise, metoodika, arvestusvalemite valimise, praktiline tegevuse, lõpptulemusena valmibki eelarve). Autiitortegevus on majandusarvestuse haru, mis

  Auditeerimine
  thumbnail
  12
  doc

  Auditeerimine

  2) Ettevõtte rahandus 3) Õigus 4) Juhtimine 5) Infotehnoloogia 6) Matemaatika ja statistika Nimetatud valdkonnad liigendatakse vähemalt järgmisteks teemadeks hõlmates nii teoreetilise kui praktilisi aspekte: 1) Finantsarvestus 2) Rahvusvahelised aruandluse standardid ja nende tõlgendused 3) Eesti hea raamatupidamistava ja selle põhjendused 4) Kulu juhimis-ja maksuarvestus 5) Vande ja siseaudiitori ning audiitorühingu tegevuse alused 6) Kutsetegevuse standardid ja nende tõlgendused 7) Riski juhtimine, sisekontroll ja siseaudiitori kutsetegevus 8) Ühinguõigus k.a hea ühingu juhimise tava 9) Majandushaldusõigus 10) Kaubandusõigus 11) Võlaõigus 12) Tööõigus 13) Pankrotiõigus 14) Maksuõigus 15) Riigiõigus 16) Haldusmenetlus 17) Mikro ja makroökonoomika 18) Äri ja avaliku sektori juhtimine

  Auditeerimine
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun