Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link
Konventsioonist ehk Espoo konventsioonist ning piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni KSH protokollist . Üldine informatsioon • Kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasneb oluline mõju teise riigi keskkonnale või kui seda taotleb eeldatavalt oluliselt mõjutatav riik, tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) korraldamisest teavitada mõjutatavat riiki.
Konventsioonid - kursiiv ja suurtäht Süseemi tähendus, kõneleja tähendus, kuulaja tähendus Märkide liike, märgid Denotatsioon e intension; propositsioon; presupositsioon Sünonüümia, polüseemia,tähendusväli, metafoor, metonüümia, kujundskeem SEMANTIKA METAKEELI Komponentanalüüs, prototüüpanalüüs, metafooriteooria(ALLIKVALDKOND JA SIHTVALDKOND), kognitiivne semantika.
Konventsiooni lisades on toodud nimekirjad neist liikidest, millega kauplemist konventsioon reguleerib (loomadest näiteks inimahvid, tiiger, leopard ja merekilpkonnad; taimedest paljud orhidee- ja kaktuseliigid). 1975. aastal jõustunud Ramsari konventsiooni eesmärgiks on nende märgalade kaitse, mis omavad olulist tähtsust veelindude elukeskkonnana.

Konventsioonis on kirjas, et riik peab kandma hoolt selle eest, et kõigi laste õigused oleksid tagatud ja et hädasolevatele lastele osutatakse õigeaegset ning vajalikku abi. Tundus, et üheks osaks hoolekandest oli kooli psühholoog, kelle eesmärgiks oli probleemile lahendus leida ja kergemaks variandiks kujunes lapse suunamine.
Konventsioon ehk Euroopa patendikonventsioon, mille artikli 52 lõike 1 kohaselt antakse Euroopas patente leiutistele, mis on uudsed, omavad leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatavad. Seega peab patenditav seaduse, protsessi, meetodi, aine või nende kombinatsiooni tulemusel olema uus, praktiline ja mitte ilmselge.
Konventsiooni põhimõtted on ebapiisavalt integreeritud valdkondlikesse ja piirkondlikesse poliitikatesse. Selle raskuse peamised põhjused võivad olla ebapiisav infovahetus ja vähene koostöö sektorite vahel ning madal teadlikkus eri sektorite rollist bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täitmisel.

Konventsioon – rahvusvaheline lepe, mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi teatud valdkonnas Koosseisu hääleenamus – teatud hääletamisprotseduuride puhul esinduskogus on otsuse vastuvõtmiseks vajalik koosseisu häälteenamus – enam kui 50 protsendi esinduskogu liikmete toetus
Konventsioonis on ainult need laused, mida on juba piisav arv kordi öeldud, et nad oleksid levinud ja meelde jäänud (pluss arusaadav laiendus kompo- sitsioonilisuse teemal, mille omakorda seletab ära lihtsalt suhtlejate analüüsivõime) ja nendegi tähendus on seal tõenäosuslik.
Konventsioon - ahvusvaheline lepe, mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi teatud valdkonnas Korrakohane õigusemõistmine – õigusriigis rakendatavad kohtupidamise põhimõtted; õigusemõistmine on korrakohane, kui järgitakse seadust, kohus on sõltumatu, protsess avalik.

Konventsioonid - kokkuleppelised teadmised (grammatika, liiklusmärgid ja nende tähendus, viisakusreeglid, ajaarvamine, matemaatilised teadmised, sõnade tähendused, tavad). See, et inimene saab konventsioonidest aimu kogemuse teel (lugemine jms) , ei muuda asja.
Konventsioon –  rahvusvaheline lepe, mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi teatud valdkonnas. ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, loodi peale Teist maailmasõda 1945. aastal, et vältida riikidevahelisi 
Konventsioonid – kokkuleppelised teadmised, nt grammatika -, viisakus-, liiklusreeglid, matemaatilised, sõnade tähendused, see, et in. saab neist konventsioonidest aimu kogemuse teel, ei muuda asja, nad jäävad ikkagi konventsioonideks

Konventsioon –  rahvusvaheline lepe , mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi teatud  valdkonnas  Koosseisu häälteenamus – enam kui 50 protsenti esinduskogust annavad oma  poolthääle.
Konventsiooni üldeesmärk on julgustada avalikke ametiasutusi tarvitusele võtma selliseid strateegiaid ja abinõusid maastike kaitseks, korralduseks ja planeerimiseks, mis tagaks maastike kvaliteedi säilimise ja paranemise.
Konventsioonil on kolm üldist eesmärki: bioloogilise mitmekesisuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine.

Konventsiooni mõistes on looduse mitmekesisus kogu looduse mitmekesisus, alates geenitasemest ja lõpetades ökosüsteemi tasemega, hõlmates liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.
Konventsioon on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikide sõlmitud rahvusvaheline lepe, mille eesmärgiks on kaitsta kodanike õigust elada keskkonnas, mis vastab tervise ja heaolu nõuetele.
Konventsioonidega on sätestatud reeglid, kuidas kohelda haavatuid ja haigeid sõjaväelasi, merehädalisi ning tsiviilelanikke nii rahvusvaheliste relvakonfliktide kui ka sisesõja tingimustes.

Konventsiooniga on määratud: kohustused, Komisjoni liikmed, otsused, asukoht, aeg, finantseerimine Euroopa Farmakopöa sisu Üldised põhimõtted – aitavad aru saada farmakopöa sisust.
Konventsiooni lisades on välja toodud kolm kategooriat: I kategooria: Esimesse lisasse on kantud väljasuremisohus olevad liigid, mis on otseselt või kaudselt ohustatud kauplemise läbi.
Konventsiooniga on tänaseks liitunud 158 osapoolt, teiste hulgas ka Eesti (1993. aastal), ja rahvusvaheliste märgalade nimekirjas on 1828 ala kogupindalaga 169 000 000 hektari.

Konventsiooni järgi on sellega ühinenud riikides plaanitud hävitada keemia­relvavarud 2007. aastaks, kuid nüüdseks on selgunud, et plaanitud hävitamisgraafik ei ole reaalne.
Konventsioon on välisleping, millel on reeglina palju pooli või mis on avatud liitumiseks kõigile või kindlaksmääratud hulgale riikidele, nt Euroopa Nõukogu.
Konventsioon on ellu kutsutud ohustatud märgalade kaitseks kõikjal maakeral, erilist tähelepanu omistatakse aladele, mis on olulised veelindude elupaikadena.

Konventsiooni depositaariks on ÜRO peasekretär [http://et.wikipedia.org/wiki/ %C3%9CRO_konventsioon_kaupade_rahvusvahelise_ostu-m%C3%BC %C3%BCgi_lepingute_kohta].
Konventsiooniks on IMO poolt SOLAS 74 (international Convention for the Safety Of Life At Sea) — Rahvusvaheline konventsioon inimelude kaitseks merel.
Konventsiooniga on ühinenud 169 riiki, neist 153 on selle ratifitseeri- nud. Eesti on konventsiooniga ühinenud ja ratifitseerinud selle 1993. aastal.

Konventsioonis on need küll märgitud ning lühidalt seletatud, kuid Võlaõigusseadus on siinkohal siiski täpsemalt kõik detailid lahti seletanud.
Konventsioonis - maasõda ) - tapmine, piinamine, katsed, tahtlikult raske kannatuse põhjustamine, laialdane vara hävitamine ebaseaduslikult.
Konventsioon on keskkonna voolude toimel energia levimine 4.Sisehõõre on keskkonnas liikuvale kehale mõjuv takistus jõud.

Konventsiooni sätted on siiski väga üldsõnalised-riikidele ei kirjutata ette täpsemaid tegevuse eesmärke ega tegevuskavasid.
Konventsioonis tähendab mõiste "kodakondsuseta isik" isikut, keda ükski riik ei pea oma õiguse kohaselt oma kodanikuks.
Konventsioon – Euroopalik arusaam inimõigustest ja nende kaitsmisest). Eesti on selle ratifitseerinud. 10. dets.

Konventsiooniga on hakatud rohkem tähelepanu pöörama laste õigustele ning nende õiguste rikkumise juhtumitele.
Konventsioon – peab kõikidele riikidele teatama parandusettepanekust, et saaksid arutlusel osaleda.
Konventsioon – rahvusvaheline lepe, mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi teatud

Konventsioon – riikidevaheline lepe, mis reguleerib riikide õigusi ja kohustusi
Konventsioon on Euroopa Nõukogu dokument, mis võeti vastu 05.05.1949 aastal.
Konventsioon on suunatud peamiste tsiviil- ja poliitiliste õiguste kaitsele.

Konventsiooni raames on loodud nimekiri rahvusvahelise tähtsusega märgaladest.
Konventsioonist ehk Espoo konventsioonist, mis allkirjastati 1991. aastal.
Konventsioon on vanim rahvusvaheline inimõiguste kaitse alane leping.

Konventsioon on seal lihtsalt väga tugev ja selgelt välja kujunenud.
Konventsiooni alusel on tegeldud Läänemere kalapüügikvootide jaotamisega.
Konventsioonid on loomult ühiskondlikud ja inimestevahelised.

Konventsioon on ka suurema võimuga kui Deklaratsioon.
Konventsioonile on see õigus ka alla 18-aastasel noorel.

Konventsiooni lisades on välja toodud kolm kategooriat:
Konventsiooni juhtorgan on Helsingi Komisjon ehk HELCOM.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun