Otsingule "eksam 2012" leiti 345 faili

Ettevõtlus eksam 2012
2
pdf

Ettevõtlus eksam 2012

Ettevõtlus eksam 2012 .Ainult küsimused!...

Majandus -
49 allalaadimist
Läänemere elustik eksam 2012
2
docx

Läänemere elustik eksam 2012

Mis laadi loom on merikilk: 6. kus soolsus varieerub rohkem, kas kattegatis v emameres planktiline loom kattegrat põhja loom (õ) 7. kas suvel hakkavad õitsema sinikud v ränivetikad 2. Millised organismid on LM valdavad: sinikud merelised (õ) riimveelised 8. millist vetikat kasutatakse tööstusl...

Läänemere elustik - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
Mikro-makro eksam 2012 moodles
9
odt

Mikro-makro eksam 2012 moodles

  Arvutada sisemajanduse puhasprodukt: a. 367 b. 354  c. 341 d. 341 Avaliku kauba tarbimisest a. võivad kasu saada kõik indiviidid, v.a. kauba ostja  b. saavad kasu üksnes kauba ostja c. võivad kasu saada kõik indiviidid, k.a. kauba ostja  d. saavad kasu üksnes tasuta kaasasõitjad Ebaküllaldane kogunõudlus kutsub esile: a...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
445 allalaadimist
Statistika eksam 2012 kevad lahenduskäik
9
xlsx

Statistika eksam 2012 kevad lahenduskäik

ÜLESANNE 1 keskväärtus 12 Variandi Kumulatii esinemise vne inimeste arv tõenäosu tõenäosu Tõenäosu m s P(x=m) s P(x≤m) s P(x>m) 12 #NAME? #NAME? #NAME? Vastus: tõenäosus, et järgmise minuti jooksul helistab rohkem kui 12 inimest on ~0,424. t on ~0,424. ...

Statistika - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist
Zooloogia eksam 2012 konspekt
69
doc

Zooloogia eksam 2012 konspekt

1 ZOOLOOGIA EKSAM 2012 1 TAKSONOOMIA: Metazoa PH käsnad – Porifera CL Klaaskäsnad – hexactinellida CL päriskäsnad – demospongiae CL lubikäsnad – calcarea PH plaatloomad LEVIK: enamus merevees EHITUSE ERIPÄRAD: - kinnitunud vees olevatele objektidele - ebasümmeetrilised - pole välja kujunenud kudesid - 2 rakukihti: ekto- (keha kaitsvad rakud) ja entoderm (kaelusviburr.) - rakukih...

Zooloogia - Tallinna Ülikool
95 allalaadimist
Euroopa ideede ajaloo eksam 2012
27
doc

Euroopa ideede ajaloo eksam 2012

07.198 Euroopa ideede ajalugu Metodoloogilised küsimused 1. Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Ideedeajalool on kaks traditsioonilist suunda või meetodit, kaks kõike mõjukamat koolkonda. Neid eristab see, et nende lähenemisnurk ideedeajaloole (metodoloogilises mõttes) oli erinev. Kanooniline ehk tekstuaalne meetod(A.Lovejoy ja tema koolkons) – Tekstuaalne meetod tekkis kõigepealt ja...

Euroopa ideede ajalugu - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
Suhtlemise aluste eksam 2012
10
doc

Suhtlemise aluste eksam 2012

17.05.2012 1. Mida annab hea suhtlemisoskus? Hea suhtlemisoskusega inimene:  võidab sõpru kogu eluks  teda hinnatakse tööl  lapsed austavad ja usaldavad teda  tema seksuaalsed vajadused on rahuldatud 2. Nimeta 5 kuulamistõket. 1) Võrdlemine. *minu lapsed on küll arukamad *mina teenin küll rohkem *ega ma temast kehvem pole? 2) Mõtete lugemine *mida ta tegelikult mõtleb? *ta ütleb küll...

Suhtlemise alused - Kutsekool
2 allalaadimist
Kirjanduse eksam
58
doc

Kirjanduse eksam

Ilukirjanduse olemus, tähtsus ja seosed teiste kunstiliikidega..................+2 3. Kirjanduslikud rühmitused (4)..................................................................+3 4. Saaremaalt pärit kirjanikke..........................................................................4 5. August Kitzbergi draamalooming.............................................................+4 “Kauka jumal”...

Kirjandus - Keskkool
149 allalaadimist
Suuline eksam
15
doc

Suuline eksam

Are there any new teachers this year? Who? 36. What subject were you good at last year? 37. What subject would you like to study more? 38. Would you like to become a teacher? 39. If you were the Minister of Education, what would you change in our schools? Why? Take an exam Eksamit  tegema Pass an exam Eksamit sooritama Fail an exam Eksamil läbi kukkuma Compulsory Kohustuslik Elective Valikaine After school  Klassivälised üritused Sports facilities Spordirajatised activities Basic school Põhikool Gym...

Inglise keel - Põhikool
552 allalaadimist
Bioloogia eksam 2011- vastused
22
docx

Bioloogia eksam 2011 + vastused

Organismide keemiline koostis. Makroelemendid. Mikroelemendid. Anorgaanilised ained organismis. Vee funktsioonid. Vee funktsioonid: rakus – hea lahusti ja osaleb enamikus keemilistes reaktsioonides *Vesi on orgaaniliste ainete üheks oksüdatsiooniproduktiks ja moodustub kõigi organismide rakkudes hingamise käigus *hoiab kehatemperatuuri, osaleb termoregulatsioonis. *kaitse...

Bioloogia - Keskkool
222 allalaadimist
Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012
7
doc

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012 Ainekava teemad on kaetud järgmistes proportsioonides (maksimum 75 punkti): Kaardiõpetus 12-18p 16-24% Geoloogia 4-8p 6-11% Pinnamood 4-8p 6-11% Kliima 4-8p 6-11% Veestik 4-8p 6-11% Mullastik kuni 3p kuni 4% Loodusvööndid 5-10p 7-14% Rahvastik ja asustus 5-8p 7-11% Majandus 5-10p 7-14% Keskkond ja inimene 5-8p 7-11% Üldine geograafia kuni 5p kuni 7% sh Eesti geograafia 22-30p 30-40% sh maailma geograafia 45-53p 60-70% GEOLOO...

Geograafia - Põhikool
18 allalaadimist
Statistika eksam 2012-exceli osa
9
xlsx

Statistika eksam 2012, exceli osa

1 Koopia- Teenindaja Töötundide masinate tööstaaž, arv arv kuudes 1 1 12 SUMMARY OUTPUT 3,1 3 8 17 10 5 Regression Statistics 14 8 2 Multiple R 0,9346801 6 5 10...

Statistika - Tallinna Tehnikaülikool
236 allalaadimist
Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad
22
rtf

Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad

Polükristalsed, monokristalsed ja amorfsed materjalid (2.4) 1) Valdav osa tahkeid aineid on polükristalse ehitusega, nad koosnevad suurest hulgast väikestest korrapäratult orienteeritud kristallidest. Tekib, kui kristallide kasv algab korraga paljudes kohtades (tavaliselt lisandid, kolloidosakesed jne). Üksikute terade pinnal muutub kristallvõre orientatsioon. Kui kristal...

Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

(sotsiaalne dimensioon). Kodakondsuse saamine Kodakondsus on Eestis määratletud PS §8 ja 1995.a. kodakondsusseadusega • sünnijärgselt - Eestis lähtutakse vere põhimõttest ja õiguslikust järjepidevusest . Sünnijärgse kodakondsuse saab isik, kellel vähemalt üks vanematest on Eesti kodanik. • naturalisatsiooni teel - kas sooritades kodakondsuse eksam (peab olema elanud siin 5 aastat, riigikeele ja põhiseaduse eksam, avaldus koos kinnitusega jääda lojaalseks EV-le) või eriteenete eest valitsuse otsusega (kuni kümnele inimesele aastas) Soodustingimustel said kodakondsuse Eesti Kongressi rohelise kaardi omanikud kuni 1996, mil see lõpetati. Alates 1996.a. on naturalisatsioonis domineerinud alla 15-aastased lapsed, kellel on 1995.a. seaduse kohas...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
90 allalaadimist
Innovatsioonist äriplaanini eksam
1
docx

Innovatsioonist äriplaanini eksam

* innovatsiooni liigid ja näited ettevõtete näol Protsessiinnovatsioon – uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutuselevõtt, mille eesmärk on tootekvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse efektiivsuse javõi paindlikkuse, keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse taseme tõus. Itella SmartPOST Turunduse innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte kaupade ja teenuste tur...

Innovatsioonist äriplaanini - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
29 allalaadimist
Inglise leksikoloogia 2012
4
doc

Inglise leksikoloogia 2012

Average speaker 45,000-60,000 words, a total of about 200,000. Core and periphery. English has been heavily influenced by other languages. 31.8 % comes from Old English, 45% comes from French, 16,7% comes from Latin, 4,2% other germanic languages and 2,3 other languages. The very core is mono-syllabic (93 of the first 100 words and the other seven are two-syllabic). The core vocabulary is pre...

Inglise leksikoloogia - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
Brändi juhtimine eksam konspekt
14
pdf

Brändi juhtimine eksam konspekt

Brändi juhtimine Konspekt 2012 1) Bränd on kontseptsioon, lubadusmärk, kujutlus, mis sisaldab funktsionaalseid lubadusi ja kasusid, mida tarbijad piisavalt väärtustavad, kulutamaks selle peale oma raha. Bränd on eristav nimi javõi sümbol, mille eesmärgiks on identifitseerida tootja või müüja kaupu või teenuseid konkurentide oma(de)st. (Aaker) Bränd on toote materiaalsete ja sümboolsete omaduste kombinatsioon, mis identifitseerib toote ja eristab selle konkur...

Brändi juhtimine -
81 allalaadimist
Tarbijakäitumine eksam konspekt
28
pdf

Tarbijakäitumine eksam konspekt

Sellega mõõdetakse teeninduskvaliteedi taset Eesti ettevõtetes ja antakse koondhinnang. Esimene ETI koostati 20. Eesti suurema teenindusettevõtte või -asutuse hulgas. Kaasatud olid telekommunikatsiooni-, turismi ja laevatranspordi, panganduse, kaubanduse ja avaliku sektori asutused ja ettevõtted. 2007. aasta uuringus oli üle 60 ettevõtte javõi asutuse, 2009 oli 32, 2010 oli 39 ettevõtet, 2011. oli 36 ettevõtet, 2012 oli 32 ettevõtet. Kasutati Mystery shopping meetodit. ETI indeksi väärtused 4-pallisel skaalal aastate lõikes: x 3,11 x 3,23 x 3,33 x 3,30 x ??? (EMOR ei avalda, heal juhul vaid raha eest) x ??? 2012 hinnati kõrgeimalt (tähestikuliselt): Danske Bank, Elion, Estravel, Nordea Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, SEB, Swedbank, Tele2, Töötukassa, Viasat. 2011 hinnati kõige kõrgemalt (tähestikuliselt) EAS, Eesti Energia, Ekspres...

Tarbijakäitumine -
125 allalaadimist
Arvamus teemal gümnaasiumi lõpueksam 2012
1
doc

Arvamus teemal gümnaasiumi lõpueksam 2012

aastal Emakeele riigieksami üle on vaieldud juba mitu aastat. Tänavu gümnaasiumi astunud noored, sealhulgas ka mina ja minu sõbrad 10. klassidest saame lähtuda vaid mitteametlikest teadetest eksami muutumise suhtes. Väike võimalus on, et meie oleme need esimesed, kes teevad 2012. aastal abiturientidena uut moodi eksami . Kirjandi allesjäämise eest seisjate vastupanu on vähenenud osaoskuste eksami pooldajate poolt ning...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
Informaatika ja biomeetria eksam
0
xls

Informaatika ja biomeetria eksam

LkI sl 2,222572 Tähtvere vald 42 Go tsl 2,222444 Rannu vald 55 LP(g) sl 2,221646 Alatskivi vald 33 LkIg- l 2,22132 Konguta vald 46 M2 t3 2,221222 Tähtvere vald 56 KI sl 2,220732 Tartu vald 47 LP sl 2,220667 Tähtvere vald 60 Ko sl 2,220245 Haaslava vald 52 LP ls1 2,220191 Võnnu vald 46 LP sl 2,22012 Tartu vald 46 LP sl 2,219858 Tartu vald LPg- sl 2,219746 Tähtvere vald 50 KIg ls1 2,219166 Konguta vald 50 KIg ls1 2,219064 Vara vald LP sl 2,218626 Võnnu vald 47 LP sl 2,2185 Tartu vald E2I ls1 2,218349 Tartu vald 53 Kog ls2 2,217244 Rannu vald 50 GI ls1 2,217174 Nõo vald Dg- sl 2,217...

Informaatika - Eesti Maaülikool
130 allalaadimist
T e a t a   v e a s t