Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

"rahvusvahelised suhted 20" - 866 õppematerjali

9
odt

Rahvusvahelised suhted pärast I Maailmasõda

RAHVUSVAHELISED SUHTED KAHE MAAILMASÕJA VAHEL: · I maailmasõja tulemusena: said Keskriigid Antanti riikide käest sõjaliselt lüüa; sellele aitas kaasa ka Novembrirevolutsioon Saksamaal ja rahvuslikud vastuolud paljurahvuselises Austria-Ungaris. lagunesid impeeriumid (vt.ka muutused poliitilisel kaardil). muutusid riikide senised rollid rahvusvahelistes suhet...

Ajalugu - Põhikool
293 allalaadimist
2
doc

Rahvusvahelised suhted XX sajandi alguses

Algul 19. saj lõpul kujunesid välja peamised poliitikajooned(selgepiirilised ja vastandlikud). Kõigi suurriikide soov oli oma mõjusfääri suurendada ja teisi nõrgendada. Suurriikidest jõuavad üksteise vastu Sakamaa(hilinenud riik ­ 1871 Saksa keisririik, kõik alad olid juba ära vallutatud ning seepärast oli sõda vältimatu) ja Suurbritannia (suurim impeerium, ü...

Ajalugu - Keskkool
73 allalaadimist
2
doc

Rahvusvahelised suhted 20. sajandi algul

sajandi algul Tööleht õpiku Lähiajalugu I 2. peatüki juurde I Täida tabel suurriikide blokkide kujunemise kohta 19. sajandi lõpul ­ 20. sajandi algul! Kolmikliit lepingu sõlmimise aasta riigid 1879 Saksamaa-Austria-Ungari 1882 Saksamaa-Austria-Ungari-Itaalia Antant lepingu...

Ajalugu - Keskkool
100 allalaadimist
4
docx

Rahvusvahelised suhted XX sajandi algul

Kuna liitudel olid ühised vaenlased, siis teravnesid suhted mitteliitlastega ja tihti ka loobuti varasematest liitudest, et sõlmida uusi, mis pingestas suhteid veelgi. 2) Tehke kokkuvõte 2 sõjalise liidu kujunemisest – Kolmikliit ja Antant: - millal, millised riigid ja miks ühinesid? 1879. a. - liiduleping Saksamaa ja Au...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
39
pptx

Rahvusvahelised suhted 20. sajandil

Rahvusvahelised suhted XX sajandil Rahvusvahelised suhted Keskriigid Antant 1879 Saksamaa + 1893 Venemaa + Austria-Ungari Prantsusmaa 1904 Inglismaa + 1882 + Itaalia Prantsusmaa - 1902 + Türgi 1907 Venemaa + Inglismaa 1905 Venemaa kaasamise katse I maailmasõja eelsed kriisid 1905 I Maroko kriis 1911 II...

Ajalugu - Keskkool
40 allalaadimist
1
doc

Rahvusvah suhted 20 saj,baltimaad vene impeeriumi ajal jne

saj lõpp) Maa arengut mõjutas oluliselt rahvusluse levik ja mitme mõjuka rahvusriigi teke (nt: Saks. ja It.) Euroopa tsivilisatsiooni, mille juhtmõtteks olid kujunenud: isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna. KOLONIAALIMPEERIUMIDE TEKE 20.saj algul teravnesid vastuolud suurriikide vahel, mis viis katseten...

Ajalugu - Keskkool
145 allalaadimist
7
pptx

Rahvusvahelised suhted 1920. aastatel

aastatel Rahvasteliit Rahvasteliit loodi Pariisi rahukonverentsil 1919 a. jaanuaris, RL põhikiri kinnitati 28. apr. 1919. Selle loomisele kirjutas alla 44 riiki, kõrvale jäi aga USA, kes ei ratifitseerinud Versailles rahulepingut samuti Saksamaa ja tema liitlased ning Nõukogude Liit. Rahvasteliit alustas tegevust 1920.a. jaanuaris Genfis. Rahvasteliidu juhtorganitek...

Ajalugu - Põhikool
12 allalaadimist
10
doc

Rahvusvahelised suhted kordamisküsimused

Inimõigused jagatakse kolmeks põlvkonnaks: *Kodaniku-ja poliitilised õigused nt õigus elule, sõnavabadus *Majanduslikud,sotsiaalsed ja kultuurilised õigused:õigus tööle, haridusele,kultuurile jms. *Kollektiivsed arengu-ja keskkonnaõigused:seotud maailmaarenguga nt majanduslik v sotsiaalne areng. 24.Kuidas kaitstakse inimõigusi rahvusvahelisel tasandil? Millised on tähtsamad inimõigusi käsitlevad rahvusvahelised dokumendid? Inimõiguste ülddeklaratsioonis. Dokumendid: *Puuetega inimeste õiguste rahvusvaheline kokkulepe *Lapse õiguste rahvusvaheline kokkulepe * rahvusvaheline kokkulepe rassilise diskrimineerimise suhtes *Piinamise jms ebainimliku kohtlemise vastane rahvusvaheline kokkulepe * rahvusvaheline kokkulepe võõrtööjõu ja nende perekonnaliikmete õiguse kaitse kohta *rahvusvaheline kokkulepe naiste diskrimineerimise kohta 25.Mida...

Ühiskond -
47 allalaadimist
16
docx

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Realism e konservatism Rahvusvahelist areeni nähakse anarhilisena. Põhitoimijad on riigid. Lähtub arusaamast, et riikidel on kitsad ja vastanduvad erihuvid. Rahvusvahelised suhted kui nullsummamäng:riikide erihuvid kutsuvad esile sõdu jm konflikte.Rahvusvaheliste suhete süsteemi kaudne siht ja ainus võimalus sõdu ära hoida: jõutasakaal. Viib julgeolekudilemma tekkeni: s...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
24 allalaadimist
8
docx

Ühiskonnaõpetus 12. klass - rahvusvahelised suhted ja Euroopa Liit

Koostasid inimõiguste konvensiooni 1950.a. Juhtorganiteks on Parlamentaarne Assamble ja Ministrite Komitee Euroopa Liit – Arenes välja Euroopa Söe- ja Teraseühendusest, mis loodi aastal 1950 9.mail, idee Robert Schumannilt; 1986.a sõnastati Euroopa Aktiga Euroopa Liit. Eesti liitus aastal 2004, liidus on 28 liikmesriiki. Eesmärkideks: ühendada Euroopa riike prkatilist koostööd tehes, tagada Euroopa kodanikele turvaline elu, soodustada majanduslikku ja sotsiaalset solidaarsust; mitu juhtimisorganisatsiooni: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu nõukogu, Euroopa Liidu komisjon, Ülemkogu, Euroopa kohus ning Euroopa kontrollikoda NATO – Põhja – Atlandi Lepingu Organisatsioon. Loodi 1949a. Eesti liitus 2004; eesmärgiks on riikidevahe...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
13 allalaadimist
1
doc

Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel

Ande Andekas-Lammutaja Ajalugu ­ Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel 1914 ­ 1918 ­ I maailmasõda. 1919 28. juuni ­ Versailles rahu. 1919 ­ Loodi Rahvasteliit (rahvusvaheline organisatsioon, mille ülesandeks oli riikidevahelist...

Ajalugu - Keskkool
233 allalaadimist
2
doc

Rahvusvahelised suhted - kas tee kaosesse?

Rahvusvahelised suhted ­ kas tee kaosesse? Rahvusvahelised suhted on mõjutanud riikide välispoliitilisi hoiakuid alates ajast, mil tekkisid esimesed riigid. Kuna suhe kui selline on iseenesest alati olnud suhteliselt keerulise iseloomuga abstraktsioon, on igati mõistetav, et nüüdisajal on riigid omavahel kehtestanud kindlad normid, mida kõik peavad järgima, eesmärgiga tagada...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
152 allalaadimist
4
doc

I maailmasõda ja rahvusvahelised suhted kahe sõja vahel

Sõjaplaanid I-ks Ms-ks 1) Parim sõjaplaan oli Sm-l, oli seda välja töötanud 20 a ,,Kiire võidukas sõda Pr vastu", autor oli Schliefen, seda oli täiendanud Moldke ­ kindralid. Nägi ette 10 nädalaga Pr vallutamist, Sm pidi ründama kahel suunal ­ põhjas ja lõunas, mõlemad suunad oleks tunginud läbi Belgia, siis lahknenud. Põhjapoolne grupp pidi andma põhilöögi, siis lahknema ­ 7 armeed, lõunapoolsest pea 10 X...

Ajalugu - Keskkool
62 allalaadimist
3
odt

Rahvusvahelised suhted maailmasõja eel

Rahvusvahelised suhted maailmasõja eel Kõik suurriigid olid huvitatud oma mõju tugevdamisest ja teiste nõrgestamisest. Inglismaa- suurim koloniaalriik ja suurima laevastiku omanik. Saksamaa- üritas haarata uusi kolooniaid; üritas saavutada suuremat osatähtsust maailmas. Koloniaalvallutused ja imperialism: Koloonia - territoorium, mis pole otseselt ühendatud emamaaga, ent on sell...

Ajalugu - Põhikool
104 allalaadimist
9
doc

Ühiskonna valitsemine, rahvusvahelised suhted ja kaasaegse maailma mitmepalgelisus

Ühiskonna valitsemine (riigi kui terviku juhtimine) Haldamine ­ administreerimine (parlamendi ja valitsuse otsuste elluviimine) Demokraatlik valitsemiskord: 1) tuginemine põhiseadusele 2) võimude lahusus 3) kodanikuvabaduste ja -õiguste tagamine, kõigi võrdsus seaduste ees 4) regulaarne vabade valimiste korraldamine Põhiseaduslik valitsemine, mille puhul võimu teostatakse ja piiratakse, seadusega...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
206 allalaadimist
15
doc

Rahvusvahelised suhted XX sajandi alguses

1930ndate aastate rahvusvahelised suhted 1930ndate aastate alguses toimus desarmeerimiskonverents (relvastuse vähendamine kuni sellest loobumiseni). Juba Pariisi rahukonverentsil räägiti desarmeerimisest (Prantsusmaa ja Inglismaa andsid sellest mõista, aga tegelikkuses seda ei juhtunud). 1925-30 käis koos desarmeerimiskonverentsi ettevalmistav komisjon, mis käis koos Rahvasteliidu raames. 1932 avati desar...

Ajalugu - Keskkool
151 allalaadimist
6
doc

Rahvusvahelised suhted pärast II maailmasõda

a Külma sõja ajajärk) Külm sõda ­ 1948.a Berliini blokaadist alguse saanud sõda, kus otsest sõjategevust ei toimu, aga kogu aeg on pingeseisund (vastasseisud demokraatlike lääneriikide (eesotsas USA) ja sotsialismimaade (eelkõige NL) vahel) BERLIINI BLOKAAD (24. juuni 1948 ­ 11. mai 1949) oli üks esimesi suuremaid rahvus...

Ajalugu - Keskkool
143 allalaadimist
1
doc

Rahvusvahelised suhted teise maailasõja teel

Bosnia ja Hertsegoviina jäid Türgile, provints allutati Austria­Ungarile. Tagajärjeks okupatsioon ja anneksioon. Olemus: kuulutati Bosnia ja Hertsegoviina liidetuks Austria­Ungariga, välispoliitiline kriis. Maroko kriis­ 1905-1906. Maroko iseseisvus ja territoriaalne tulevik säilis. Osalejad: Saksamaa ja Prantsusmaa. Teine Maroko kriis­ 1911. Os...

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
4
doc

Rahvusvahelised suhted

Kuid Mihhail Gorbatsovi poolt algatatud uuendused NLKP oli globaalne mõju, mis viis kommunistliku maaimasüsteemi kokkuvarisemisele ja jõudude vaherkorra ümbervaatamisel rahvusvahelisel areenil. Lõppes ka lääne liberaalse demokraatia ja kommunistliku totalitaarse diktatuuri vaheline vastasseis, mis vormi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
76 allalaadimist
4
doc

Rahvusvahelised suhted 1950-1970

Raudne eesriie- Nõukogude Liidu riikide eraldatus muust maailmast, tõkestades oma liitu kuuluvate riikide läbikäimist ja suhtlemist lääneriikidega. 1947 Trumani doktriin- USA välispoliitika eesmärgiks oli vabade rahvaste toetamine nii sise- kui ka välissurve vastu. USA toetab kõikide oma vahenditega demokraatia levikut ja takistab sotsialistliku ideoloogia levikut. 1947 Marshalli plaan- USA abiandmisplaan sõj...

Ajalugu - Keskkool
89 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun