Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" planeerimine" - 1943 õppematerjali

planeerimine - sobivad nii kõrrelised kui ka liblikõielised taimed, parimad on siiski nende segud (turvasmuldadel õigustavad end rohkem kõrrelisterohked segud) -võiks arvestada, et lehma kohta kulub aastas 10-11 t rohusilo ja 1-2 t heina (karjamaarohtu 6-7 t) -lehma kohta võiks arvestada -1,5 ha haritavat maad, s.h. -0,6 ha silo ja heina tegemiseks ( karjatamiseks 0,4-0,5 ha, teravilja kasvatamiseks –0,5 ha)
29
docx

Ruumiline planeerimine - kordamisküsimused

Ruumiline planeerimine - Ruumiline planeerimine on eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on mingi maa-ala arengu eesmärkides ja tingimustes kokkuleppimine. Ruumilise planeerimise eesmärgiks on leida kõiki osapooli rahuldavad tasakaalukad lahendused tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks teatud maa-alal. ­ arvestades sotsiaalseid, majanduslikke, looduslikke ja kultuurilisi reaalsus ja tulevikuvisioone. füüsiline planeerimine - Füüsiline planeerimine tegeleb looduse ja antropogeense keskkonna säilitamise või muudatuste planeerimisega. Sünonüümideks füüsilisele planeerimisele on viimasel sajandil olnud territoriaalne planeerimine (mis viitab seotusele kindla territooriumiga), ruumilis-territoriaalne planeerimine, ruumiline planeerimine, areaalplaneerimine. territoriaalne planeerimine - Territoriaalne planeerimine käsitleb kõi...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
80 allalaadimist
5
docx

Ruumiline planeerimine seminar 1

Kaldkirjas olevaid küsimusi seminaril automaatselt ei käsitleta, kuid küsimused võiks igaüks endale selgeks teha. 1. Mitu haldustasandit Eestis on ja kuidas haldustasandit ära tunda? Haldustasandeid on kaks , riik ja omavalitsus. Riik kui tervik, maakond, omavalitsus. 4 regiooni Tallinn, Jõhvi, Tartu, Pärnu. Regioonikeskustes on päästeamet, politsei, haigekassa, piirivalveamet. 15 maakonda. Omavalitsuses on omavalitsusevolikogu, täidesaatevvõim on vallavalitsusel või linnavalitsusel. 2. Mitu planeerimistasandit on Eestis (analoogia haldustasanditega) ja millised on vastava tasandi planeeringute liigid? 4 planeerimistasandit. Riigitasandil on üleriigiline planeering ja maakonnaplaneering, neid finantseerib riik. Omavalitsustasandil on detailplaneering ja üldplaneering. 3. Mis on planeering (mi...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
119 allalaadimist
4
rtf

Reisi planeerimine Mallorcale

Reisi planeerimine Mallorcale D**** P***** 8b klass  Mallorcal on pakkuda kõike, mida turist eales vajada võiks: ilusad rannad, kaunis mägine loodus, lõputu hulk erinevaid söögi- ja joogikohti nii päevaseks kui õhtuseks ajaveetmiseks, lõbutsemiskohad igale eale, vahvad teema- ja veepargid, mitmekesised sportimisvõimalused, parajalt vaatamisväärsusi ning loomulikult küllaldaselt päikest. Lähme sinna nädalaks.  Mallorca saar on üks neljast saarest Baleaaride saarestiku autonoomses piirkonnas. Baleaaride saarestik kuulub Hispaania Kuningriigi koosseisu. Kohalik baleaari keel on katalaani keele haru. Mahe vahemereline kliima, ilus loodus ja hotellide rohkus on kaasa aidanud selleks, et saarel luua üht Euroopa tähtsaimat suvitusparadiisi.  Kuna eelistame pigem rahu kui näha igalpool turismigruppe, tasuks meil minna kevadel või varasügisel. Kuid k...

reisi planeerimine - Põhikool
11 allalaadimist
20
docx

Ruumiline planeerimine seminar 3

3 Kodutöö õppeaines Ruumiline planeerimine Kodukandi lühikirjeldus- Meegomäe küla Koostaja: Tartu 2013 Sisukord Asukohaskeemid..................................................................................................... 3 Ala piiritlemine....................................................................................................... 4 Meegomäe kirjeldus............................................................................................... 5 Meegomäe ajaoolone taust.................................................................................... 8 Kasutatud allikad.................................................................................................. 10 2 Asukohaskeemid (Meegomäe küla) (Minu kodukant lähemalt) 3 Ala piiritlemine Elukohaks on mul Meegomäe...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
3
docx

PERSONALI PLANEERIMINE JA TÖÖANALÜÜS

Defineerige - personali planeerimine (mõiste) Personali planeerimine on protsess, mille käigus määratakse organisatsioonis kindlaks töötajate vajadus nende kvalifikatsiooni ja struktuuri lõikes ning koostatakse vastavad plaanid. Selle käigus prognoositakse ka tööjõu liikumist ning töötatakse välja meetmed tööjõu nõudluse ja pakkumise tasakaalustamiseks. Planeerimine ehk kavandamine on protsess, mille käigus tehakse kindlaks tulenevalt tegevuseesmärkidest organisatsiooni praegused ja tulevased nõuded inimressursile ning nende nõuete arendamise ja realiseerimise plaanid, samuti kontroll nimetatud tegevuste tõhususe üle. Organisatsiooni tegevuseesmärkide analüüsimine, töötajaskonna profiili analüüsimine, tööjõu nõudluse ja pakkumise analüüsimine, tööjõu pika- ja lühiajalised plaanid, tööjõu säilitamine, suurendamine, vähendamine ja muutmin...

Personali planeerimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
47 allalaadimist
11
doc

Vastuvõtu planeerimine

Mainori Kõrgkool Tiina Juurmann Anneli Kuus VASTUVÕTU PLANEERIMINE 50 aastane juubel Rakvere 2009 SISUKORD VASTUVÕTU PLANEERIMINE..............................................................................................3 TELLIMUSE VASTUVÕTMINE..............................................................................................4 RUUMI KAUNISTUS................................................................................................................5 PEO KULGEMISE KAVA........................................................................................................ 6 LISA 1 Menüü............................................................................................................................ 7 LISA 2 Eelserveering..................................................................................................................8 LISA 4 Kutse esikülg...

Äriplaan - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
203 allalaadimist
15
pdf

2. loeng. Planeerimine ja kavandamine

planeerimine Õpi-eesmärgid: Õppida mõistma planeerimise rolli juhtimises Kirjeldada planeerimisprotsessi Õppida eristama planeerimisvahendeid Selgitada strateegilise juhtimise tähtsust Tunda erinevaid strateegiaid Kavandamine e. planeerimine Alati tulevikku suunatud tegevus Üks juhtimise võtmefunktsioone, milleta ettevõtte tegevus muutuks juhuslikeks lahendusteks. Planeerimine on juhtide kohustuslik funktsioon, nende tähtsaim tegevus. Planeerimine Planeerimine on tegevus, mis seisneb organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamise teede ja abinõude kindlaksmääramises. Otsustatakse, mida, millal ja kuidas tuleb juhil ja tema alluvatel järgnevalt teha. Põhisisuks on teadlik ja põhjendatud sihtide ja suundade kujundamine Juhi roll planeerimisel Juhi roll planeerimisel: eesmärgi püstitamine tegevusjo...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
28 allalaadimist
26
pdf

2. loeng. Strateegiline planeerimine

Mare Kurvits, PhD Strateegiline planeerimise olemus ja tähtsus. Miks mõned organisatsioonid tegutsevad väga edukalt ja teised on sunnitud tegevuse lõpetama? Strateegia mõiste · Strateegia kui üldine kirjeldus käitumisest ja astutavatest sammudest, mille abil ettevõte kavatseb oma eesmärgid saavutada. Jaak Leimann Strateegilise planeerimise olemus ja tähtsus. Strateegiline juhtimine on laiahaardeline protsess, mille eesmärgiks on tagada efektiivsete strateegiate koostamine ja elluviimine Strateegiline planeerimine on juhtimise etapp, milles toimub strateegiliste eesmärkide püstitamine ja kõikehõlmava pikaajalise tegevusplaani koostamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks, mis on ettevõtte arengu juhtimise aluseks. Strateegilise juhtimise põhiküsimuseks on pikaajaliste eesmärkide prioriteedi arvestamine ress...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
35 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

Järvamaa Kutsehariduskeskus E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid Autor: Lia Padu Järvamaa KHK kutseõpetaja Õppematerjal valmis programmi VANKeR raames ja seda toetas Euroopa Liit. See töö on litsentsi all Creative Commons Attribution-Noncommercial- Share Alike 3.0 Unported License . Paide 2011 Sisukord Kursuse ainekava................................................................................................... 4 Kursuse tegevuskava ............................................................................................. 6 I. Töökorraldus.......................................................................................................... 8 1.1 Töökorraldus ja juhtimine...

Puhastusõpetus -
94 allalaadimist
2
docx

Ehitusplatsi märkimisaluse planeerimine ja märkimine

Ehitusplatsi märkimisaluse planeerimine ja märkimine Hoone ehitamiseks tarviliku geodeetilise võrgu rajamisel on esmaseks ülesandeks tutvuda objekti ligiduses olevate riiklike põhivõrgu punktidega. Kreutzwaldi 5 (edaspidi Metsamaja) ümbruses paikneb mitu riikliku võrgu punkti, mida märkimisaluse rajamiseks kasutada võiks. Puktideks on kohaliku võrgu I järgu punkt 9385 ja kohaliku võrgu II järgu punktid 5 ja 3627. Ülalmainitud punktide abil saab ümber ehitusobjekti rajada käigu, mille punktid tuleks kindlustada sobivatesse kohtadesse. Käigupunktide asukohti valides tuleb silmas pidada asjaolu, et nende abil tuleb ehitatava hoone detaile maha märkima hakata. Seetõttu tuleb nende asukoht valida nii, et ehituse ja käigupunktide vahele jääks võimalikult vähe nähtavust takistavaid objekte.Hilisem märkimine saaks toimuda tasandatud koordinaatidega käigupunktile tsentreeritult või siis käigupunktide abil vaba seisupunktina o...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
10
doc

Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele

Tallinna Ülikool Ettevõtte planeerimine ja laienemine uutele turgudele Essee 2012 Sissejuhatus Igal edukalt toimival ettevõttel tekib aeg, mil soovitakse käivet ning tootmismahtu suurendada, kuid koduturg jääb väikseks. Oma turuosa suurendamiseks on kõige efektiivsem meetod uutele turgudele sisenemine, kuid see vajab väga põhjalikku planeerimist. Tuleb võtta otsuseid nii äriüksuste rajamiseks, nende tegevuse laiendamiseks või kokkutõmbamiseks, konkurentsipositsiooni tugevdamiseks, omavahelisest koostööst tuleneva sünergia suurendamiseks, aga ka äriüksuste sulgemiseks või müügiks. Valiku tegemine on loominguline protsess, mille juures arvestatakse ettevõtte senist strateegiat ja eripära, tegevusharu olukorda ja konkurentsi ning palju teisi tegureid. Tuleb määratleda nii olemasolevat olukorda kui ettevõtte eesmärke, plaanide elluviimise starteegiat ja ka alternatiivide leidmist. Erinevate kasvuvõimaluste...

Ettevõtemajandus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
53
ppt

Ladude planeerimine

Ladude planeerimine Kaubandus ja tootmisettevõtete laod • Ladude vajadus tööstuses on kitsalt orienteeritud, spetsiifilise iseloomuga ja seotud kasutatava tooraine, materjalide, komponentide ning valmistoodangu iseloomu ja eripäraga. ladude planeerimine 2 • Kaubanduse poolel on ladude otstarve ja funktsioonid universaalsemad. • Laotoimingud kaubanduses on protsesside kaupa selged ja määratletud, kuna laod teenivad kaubanduses protsessi ost- ladustamine- müük. ladude planeerimine 3 • Kaubanduses moodustavad toimingud laos olulise osa tarneahelas või selle lõigus. • Seetõttu pöörataksegi kaubanduses laomajanduse kavandamisele, arendamisele ja toimingute ratsionaliseerimisele rohkem tähelepanu kui tööstuse poolel. ladude planeerimine 4 Uue ehitamine või vana renoveerimine Probleemid...

Laomajandus - Kutsekool
123 allalaadimist
3
doc

Planeerimine

Planeerimine Planeerimine on keskkonna määramatusega toimetuleku protsess, mille käigus määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja eesmärgid tulevikus. Planeerimine võimaldab ette näha protsessi eesmärkide seadmisest nende saavutamiseni välja. Mida keerukam ja suurem on eesmärk, seda väljakutserohkem ja pikem on tee selle saavutamiseni. Planeerimise mõju teistele juhtimisülesannetele Plaanid ----------------------------- planeerimine annab suuna kõigile juhtimisülesannetele organisatsiooni personali- infovahetus eestvedamine kontrollimine kavandamine juhtimine ja motiveerimine Planeerimise tasandid Operatiivplaan ­ detailne, suhteliselt vähe määramatust, alla ühe aasta, esmatasandi juhid Taktikaline plaan ­ mõningane detailsus mõningane määramatus, mõnest kuust kahe aastani, keskastme juhid Strateegiline plaan ­...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
29 allalaadimist
8
doc

Äri planeerimine Intervjuu ettevõtjaga

Tegevusalaks on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete valmistamine ja muude puittoodete tootmine. Teistest allikatest on ettevõtte kohta infot veel ka inforegistris, CSAregistris, vähesel määral facebookis ning EASi leheküljel. Intervjuu ülevaade Idee alustada üldse ettevõtlusega said Heka Puit OÜ omanikud tänu hobile, millest saigi hiljem äri. Motiivideks oma firma alustamisel olid- võimalus oma tööaega ise planeerida ning teha seda, mis meeldib. Samuti kolimine maale, kus töökoha leidmine polnud kerge, nii tunduski oma ettevõttega tegelemine olevat parim valik. Peamiseks eesmärgiks oli muidugi saada edukaks, aga ka ettevõtluse alal ennast arendada. Lisaks kindlustada ka pensionifond ning tagada parem elukvaliteet. Oma ettevõttega alustamist julgustasid nii sõbrad kui ka k...

Analüüsimeetodid... -
83 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

Turunduse põhimõisted ja protsessid. 10. Turunduse planeerimine : etapid, protsess.  STRATEEGILINE TURUNDUS on: o rahvusvahelise standardi ISO 9000 järgi objekti elutsükli esimene faas, o kui kontseptsioon, mis orienteerib kõik tegevused tarbijale,  Ettevõtte turundustegevuse plaanimise etapid: o STRATEEGIA KUJUNDAMINE (kuidas tegutseda?) o STRATEEGIA VALIMINE (milline strateegia parim?) o TAKTIKA MÄÄRAMINE (mida teha ja miks?) o OPERATIIVSE PLAANI KOOSTAMINE JA REALISEERIMINE (kes, mida, kus ja millal peab tegema?)  Strateegiline planeerimine on teiste plaanide koostamise aluseks: paneb paika globaalsed eesmärgid ja ettevõtte missiooni.  Igal juhtimistasandil tuleb missioon muuta konkreetseteks strateegilisteks eesmärkideks (ülesanneteks, nt suurendada turu osa x % n aastal).  Strateegiline audit ja SWOT analüüs annavad planeerimiseks vajalikud andmed.  SWOT analüüsi alusel saab kujundada äriportfelli: ettevõtte...

Analüüsimeetodid... -
130 allalaadimist
8
doc

Äri planeerimine eksami vastused

Bostoni turuosa-turukasvu maatriksi tooteportfelli tähed iseloomustab b) suur turuosa kiiresti areneval turul 2. Informatsioon ettevõtte rahalise seisundi muutumise kohta iseloomustab b) Rahavoogude aruanne 3. Täisühingu osanikuks ei või olla c) riigiasutus 4. Kui investeeringutele arvestatakse intressi kord aastas, siis võrreldes igakuise intresside arvutamisega on tegelik intressimäär c) väiksem 5. Keskmise suurusega ettevõtte a) 50-249 6. Millised kulud arvestatakse täismahus tootetennuse omahinda a) perioodi kulud 7. Kasumilävi tükkides, kui kaup müüakse hinnaga 100 kr, püüsivkulud aastas on 3000 kr ja muutuvkulu 70krtk on: a) 100 8. Likvidsuse suhtarvud näitavad d) ettevõtte lühiajalise kohustuste tasumine 9. Bilansi aktivakosseisu ei kuulu d) võlad 10. Ärikasum on b) finantsulude ja kulude vahe 11. EMTAK on a) Eesti majandustegevusalade klasifikator 12. Füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmine o...

Analüüsimeetodid... -
89 allalaadimist
70
doc

Personali planeerimine

Tallinna Majanduskool Täiskasvanute Koolituskeskus PERSONALI PLANEERIMINE õppematerjal Personalitöö eriala õppegrupile Õppeaine nimetus: PERSONALI PLANEERIMINE Õppeaine üldeesmärk: Anda teadmisi ja oskusi organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüsimiseks ning piisava hulga nõutavate teadmiste ja oskustega töötajate olemasolu tagamiseks organisatsioonis Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:  Oskab analüüsida organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda ning teha järeldusi organisatsiooni personali planeerimiseks  Oskab koguda ja kasutada personali planeerimiseks vajalikku informatsiooni  Oskab kasutada erinevaid meetodeid personali lühiajaliseks, keskpikaks ja pikaajaliseks planeerimiseks  Oskab analüüsida tööjõu liikumist organisatsiooni sees ja organisatsioonide vahel, kasutades vastavaid mõõdikuid (sh tööjõu voolavuse ja tööjõu stabiilsuse indeksid)  Oskab teha organisatsioonile ettepanekuid tööjõu voolavuse mõjutamise...

Personali juhtimine ja... - Kutsekool
58 allalaadimist
15
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

Üldised teemad on toodud järgnevalt. 1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. Ettevõtluse definitsioonid ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989). ...protsess, mille kaudu inimesed saavad teadlikuks ettevõtlusest kui võimalusest ja astuvad samme äri alustamiseks (Stevenson 2005) Ettevõtte käivitamine ja/või kasvatamine läbi innovaatilise, riski võtva juhtimise (Fred L. Fry) Erinevaid distsipliine ühendav teadmisvaldkond Ettevõtluse elemendid (F.L.Fry, 1993): a. Äri alustamine b. Loov ja innovatiivne äri c. Kasvava ettevõtte juhtimine...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
64 allalaadimist
6
docx

TOOTMISE PLANEERIMINE JA ETAPID

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ärijuhtimise õppekava TOOTMISE PLANEERIMINE JA ETAPID Referaat Õppejõud: Mõdriku 2018 Planeerimine on ettevõtte tulevaste eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike meetmete ja ressursside paika panemine. Lähtuvalt ajahorisondist eristatakse pikaajalist planeerimist, keskmiseajalist planeerimist ja lühiajalist planeerimist. (Riives, Lavin, 2014, lk 43). Äri- ning tootmisprotsesside juhtimine ja planeerimine on tootmisele orienteeritud ettevõtete üks põhitegevustest. Tootmisplaani realiseerimiseks on vaja tootmist planeerida ehk määrata kus, mida ja millal teha. Tootmisplaanis jagatakse tellimused ajaliselt tootmisallüksuste vahel eesmärgiga tagada toote üleandmine kliendile. Tootmine peaks kulgema tõrgeteta, ressursse säästvalt, mitte tekitama tarbetuid kulutusi ning tagama toote kvaliteedi. Seetõttu tuleb tootmist asjatundlikult korraldada...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
16 allalaadimist
6
doc

Strateegiline planeerimine

peatükk STRATEEGILINE PLANEERIMINE Selles peatükis käsitletakse detailsemalt programmi/projekti määratlemise etappi strateegilise planeerimise faasis; kirjeldatakse, kuidas tuvastada sidusgruppe, analüüsida probleeme ning tuletada neist eesmärke. Strateegiline planeerimine hõlmab tegevusi, mis leiavad aset enne projekti elluviimist. Strateegiline planeerimine Projekti edukus või läbikukkumine sõltub Strateegiline planeerimine tihti sellest, kui põhjalikult on läbi viidud strateegilise planeerimise protsess. Just selles hõlmab: faasis peab suutma ette näha kõiki otseselt ja kaudselt projekti mõjutavaid ning projektiga · Olukorra määratlemist seotud tegureid. · Probleemide analüüsi...

Projektijuhtimine - Kutsekool
159 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun