Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Eksam (1)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millist alltoodud meetodit kasutatakse deflaatori leidmiseks?
 • Millist seost iseloomustab tarbimisfunktsioon?
 • Kui turul langeb terase hind mis juhtub sel juhul autotootjate pakkumiskõveraga?
 • Milline allpool toodud loetelust ei kuulu raha M1 määratlusse?
 • Mida tähendab spekulatiivne rahandus?
 • Mis esindab täishõivet Kas alltoodud väide on tõene?
 • Millised allpool loetletud kontodest on maksebilansi allkontod?
 • Millised allpool toodud loetelust ei kuulu maksebilansi allkontode hulka?
 • Milliste peamised põhjused tingivad jooksevkonto negatiivset saldot?
 • Kui suur on 1998 areaalne SKP 1990 aasta hindades?
 • Mistõttu on majanduse olukorrast võimalik saada väga täpne ülevaade?
 • Kui suur oleks sel juhul nõudluse hinna elastsus?
 • Mis juhtub firma kogutuluga?
 • Kui jooksval aastal oli see 3400 krooni?

Lõik failist

Jump to
Navigation Frame
Your location : Home
Page › Kontolltööd
ja eksamidEksam A › Assessments
› View
All Submissions › View
Attempt

View
Attempt 1 of 2


Title:
Eksam A
Started :
Monday 21 January 2008 10:02
Submitted:
Monday 21 January 2008 10:53
Time spent :
00:50:53
Total score :
75/100 = 75% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100
 

1.


   
Inflatsioon väikese avatud majanduse korral ( Skandinaavia mudel) on määratud:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hinnatõusuga antud riigis
0%
 
B.
töötuse suurenemisega antud riigis
0%
 
C.
impordile kehtestatud tollimaksude suurusega
0%
 
D.
tööviljakuse kasvu erinevusega ekspordi ja kaitstud sektoris
100%
 
 

2.


   
Disinflatsioon ja deflatsioon :
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
on näitajad, mis iseloomustavad erinevat liiki tööpuudust töötust
0%
 
B.
erinevad teineteisest nii palju, et nende sisulise erinevuse väljaselgitamise pole mingeid probleeme
0%
 
C.
on nähtused, mida polegi võimalik kindlaks teha
0%
 
D.
on suhteliselt sarnased nähtused ning seetõttu “siin ja praegu” neid eristada on suhteliselt keeruline
100%
 
 

3.


   
Maksebilansi kapitalikontol kajastuvad:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
riigis toimunud kapitaalkaupade (põhivahendite) tehingud
0%
 
B.
erainvesteeringud kodumaal
0%
 
C.
finantskapitali liikumist üle rahvusvaheliste piiride
100%
 
D.
siselaenud
0%
 
 

4.


   
Ühiskond võib ka inflatsioonist kasu saada, kuna
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
ettevõtted investeerivad tänasel päeval rohkem, sest hinnatõus on neile signaaliks, et tulevikus on võimalik saada suuremaid kasumeid ning kapitalikaupade soetamine on tulevikus üldise hinnatõusu tõttu kallim
100%
 
B.
kitsendav majanduspoliitika on kergemini teostatav, sest riigi maksutulud kahanevad kiiremini juhul kui on tegemist progressiivse tulumaksuga (ja kasvava hinnatasemega)
0%
 
C.
viletsuse indeks(töötusmäär + inflatsioonimäär) majanduses kasvab
0%
 
D.
kogu majanduse seisukohalt vajalikud absoluutsete hindade muutused teostuvad inflatsiooni tõttu kergemini
0%
 
 

5.


   
Jooksevkonto defitsiiti on võimalik vähendada:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
ühtlustades kaubanduspartneritega kaupade kvaliteedinõuded
100%
 
B.
piirates väliskapitali voolu Eestisse
0%
 
C.
kehtestades eksporttollid
0%
 
D.
suurendades järsult importi
0%
 
 

6.


   
Bretton Woodsi kokkulepe:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
sidus USA dollari kullaga
100%
 
B.
nõudis kõikidelt riikidelt oma väärismetalli varude avalikustamist
0%
 
C.
sidus kõigi lepinguosaliste riikide valuutad kullaga
0%
 
D.
keelustas laenude andmine arengumaadele
0%
 
 

7.


   
Firma võttis aastase laenu intressiga 13,3%. Sama perioodi inflatsioon oli 10.8%. Kui suur on reaalne intress ?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
pole võimalik leida
0%
 
B.
2,5
100%
 
C.
-2,5
0%
 
D.
0
0%
 
 

8.


   
Kui turul on üks müüja ja palju ostjaid , siis on turustruktuuriks:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
monopson
0%
 
B.
oligopol
0%
 
C.
monopol
100%
 
D.
polügopol
0%
 
 

9.


   
Aktseleraator näitab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hoone ümbermõõdu ja läbimõõdu suhet
0%
 
B.
seost ehituse hinna ja ehituse kvaliteedi vahel
0%
 
C.
juhtkonna tegevuse kvaliteeti
0%
 
D.
näitab, et seos investeeringute ja SKP vahel on kahepoolne
100%
 
 

10.


   
Kui laenuandjad hindavad inflatsiooni kõrgemaks kui laenu saajad, siis muudel võrdsetel tingimustel on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
ei mõjuta laenunõudlust, sest kui keegi laenu ei taha siis pole võimalik seda ka anda
0%
 
B.
laenunõudlus suurem
0%
 
C.
laenuandmist võimatu prognoosida
0%
 
D.
laenunõudlus väiksem
100%
 
 

11.


   
Maksebilanss iseloomustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
riigi üldist heaolu
0%
 
B.
kaupade ja teenuste liikumist riigi ja ülejäänud maailma vahel
100%
 
C.
riigimaksete laekumist
0%
 
D.
kaupade ja teenuste siseriiklikku liikumist
0%
 
 

12.


   
Eelarve heale või halvale olukorrale viitab :
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
inflatsiooni või deflatsiooni lõhe olemasolu majanduses
0%
 
B.
eelarve defitsiit või ülejääk antud kogunõudlused tasemel
100%
 
C.
valitsuse kogukulutuste tase
0%
 
D.
situatsioon, kus valitsus toetab fiskaalpoliitika kasutamist majanduse juhtimiseks
0%
 
 

13.


   
Eesti krooni kursi tõus USA dollari suhtes:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
põhjustab Eesti kaupade hinna languse maailmaturul
0%
 
B.
ei mõju kuidagi, kuna Eesti kroon on seotud EUROga
0%
 
C.
mõjub soodsalt importijatele
100%
 
D.
mõjub soodsalt eksportijatele
0%
 
 

14.


   
Monetaarpoliitika on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
riigi eelarvepoliitika väljundiks
0%
 
B.
poliitikute poolt väga raskesti mõjutatav
100%
 
C.
kehv vahend majanduse juhtimiseks, kuna ta on poliitikute poolt kergesti mõjutatav
0%
 
D.
otseselt kasutatav kaubavahetusbilansi tasakaalustamiseks
0%
 
 

15.


   
Lafferi kõver iseloomustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hüpoteetilist seost kulude ja maksutulude vahel
0%
 
B.
hüpoteetilist seost äärmiste maksumäärade ja maksutulude vahel
100%
 
C.
hüpoteetilist seost tulude ja SKP suuruse vahel
0%
 
D.
hüpoteetilist sõltuvust tööpuuduse ja inflatsiooni vahel
0%
 
 

16.


   
Kaubavahetusbilanssi iseloomustav j-kõver iseloomustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
piirangute (tollid, kvoodid) mõju kaubavahetusele
0%
 
B.
üksikute kaubagruppide osatähtsust impordis
0%
 
C.
raha devalveerimise mõju kaubavahetusele
100%
 
D.
valitsuse suhtumist importi
0%
 
 

17.


   
Millist alltoodud meetodit kasutatakse deflaatori leidmiseks?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
arvutatakse kõigi toodetud kaupade ja pakututud teenuste alusel, millele lisatakse kogu varimajanduse poolt pakutav kaupade ja teenuste kogus
0%
 
B.
arvutatakse kõigi ostetud kaupade ja teenuse alusel
100%
 
C.
arvutatakse kõigi toodetud kaupade aluse
0%
 
D.
eksperthinnanguid
0%
 
 

18.


   
Millist seost iseloomustab tarbimisfunktsioon?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
tarbimise ja SKP vahel
100%
 
B.
kulutamise ja säästmise vahel
0%
 
C.
tarbimise ja autonoomsete kulutuste vahel
0%
 
D.
tarbimise ja säästmise vahel
0%
 
 

19.


   
Milliseid kaupu nimetatakse nõudluse ja pakkumise teoorias alaväärtuslikeks teenusteks või kaupadeks?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
standarditele mittevastavat
0%
 
B.
kui sissetulekute langedes kasvab nõudlus selle järele
100%
 
C.
kui sissetulekute tõustes kaob kaup müügilt
0%
 
D.
kui sissetulekute tõustes kasvab nõudlus selle järele
0%
 
 

20.


   
Mööbli remondiga tegelev ettevõtja ostab porolooni ja mööbliriiet, et valmistada ning müüa diivanipatju, mille turuhinnaks on 150 krooni tükk. Ühe mööblipadja maksumus sisaldab 30 krooni eest porolooni, 3 krooni eest niiti, 47 krooni eest mööbliriiet. Kui suur on ühe toote lisandväärtus?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
100
0%
 
B.
70
100%
 
C.
60
0%
 
D.
80
0%
 
 

21.


   
Juhul, kui turul langeb terase hind, mis juhtub sel juhul autotootjate pakkumiskõveraga?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
pakkumine suureneb piki pakkumiskõverat
0%
 
B.
pakkumine väheneb piki pakkumise kõverat
0%
 
C.
kõver nihkub verikaaltelje suunas
0%
 
D.
kõver nihkub verikaalteljest kaugemale
100%
 
 

22.


   
Nõudlusseadus väidab, et:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
nõua mis sa nõuad rohkem ikka ei saa kui on
0%
 
B.
koos kauba hindade tõusuga kasvab ka kauba nõudlus
0%
 
C.
kauba hinna langus toob endaga kaasa kauba nõudluse kasvu
100%
 
D.
suur tükk ajab suu lõhki
0%
 
 

23.


   
Kui majandus on tõusufaasis, siis:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
valitsuse kulud vähenevad, kuna tööhõive kasvab ja makse laekub rohkem
100%
 
B.
valitsuse kulud suurenevad, kuna sotsiaalkulutused suurenevad
0%
 
C.
maksutulud vähenevad
0%
 
D.
keskmised sissetulekud vähenevad, kuna töötuse toetust makstakse vähem
0%
 
 

24.


   
Kuidas nimetatakse tööturul inimesi, kes on momendil töötud ning kellel puudub igasugune erialane ettevalmistus või on ta siis sellise erialase ettevalmistusega, mida antud piirkonnas ei vajata, küll aga mujal?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
friktsionaalselt töötu
0%
 
B.
struktuurselt töötu
100%
 
C.
heidutatud töötaja
0%
 
D.
loomulikult töötu
0%
 
 

25.


   
Jooksevkonto olulise defitsiidiga kaasneb reeglina:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
kapitalikonto defitsiit
0%
 
B.
ekspordi suurenemine
0%
 
C.
välisinvestorite ettevaatlik suhtumine ja välisinvesteeringute juurdetuleku vähenemine
100%
 
D.
välisinvesteeringute kasv ning uute välisinvestorite sisenemine turule
0%
 
 

26.


   
“Likviidsuslõks” Keynesi käsitluses tähendab
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
keskpanga sekkumist kommertspankade tegevusse sularaha väljamaksete piiramisega
0%
 
B.
situatsiooni, kus võlakirjadelt makstavad intressid on nii madalad, et investoritel puudub huvi oma rahaga turule tulla
100%
 
C.
situatsiooni, kus võlakirjadelt makstavad intressid on nii kõrged, et investorid ei soovi neid maha müüa, vaid hoiavad enda käes
0%
 
D.
situatsiooni, kus pangal puuduvad vabad rahalised vahendid
0%
 
 

27.


   
Makroökonoomika eesmärk on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
töötada välja üks ja ainuke kõikehõlmav majandusteooria , mis võimaldaks tulevikus igasuguseid majandusalaseid vigu vältida
0%
 
B.
olla vastukaaluks pealetungiva mikroökonoomika mõjudele
0%
 
C.
majandussüsteemi ebaõnnestumistega seotud situatsioonide analüüs ning soovituste välja töötamine uute vigade vältimiseks
100%
 
D.
anda häid lahendeid ettevõtete juhtimiseks ning soovituste välja töötamine uute vigade vältimiseks
0%
 
 

28.


   
Kelle põhiteesideks olid: • Isereguleeruvad jõud turumehhanismis on nõrgad. • Majandus on põhilisel ebastabiilne. • Valitsuse sekkumine on vajalik.
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
Adam Smith
0%
 
B.
John Maynard Keynes
100%
 
C.
Karl Marx
0%
 
D.
Jean Babtiste Say
0%
 
 

29.


   
Mingil põhjusel on toimunud nõudluse ja/või pakkumise muutused. Vasta, kas mainitud muutused toovad endaga kaasa kauba tasakaaluhinna (p) ja koguse (q) kasvu (+), kahanemise (-) või ei saa muutust täpselt kindlaks määrata (?).c) Mis juhtub, kui nõudlus kahaneb ja pakkumine jääb samaks:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
p = ? q = +
0%
 
B.
p = - q = -
100%
 
C.
p = - q = ?
0%
 
D.
p = - q = +
0%
 
 

30.


   
Pakkumisseaduses on öeldud:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
kauba kõrgem hind põhjustab suurema pakkumise
100%
 
B.
pakkuja käe pihta ei lööda
0%
 
C.
kauba madalam hind tagab suurema pakkumise
0%
 
D.
kauba kõrgem hind põhjustab madalama pakkumise
0%
 
 

31.


   
Raha kolm funktsiooni oleksid järgmised:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hindamis -, konverteeimis- ja võlafunktsioon
0%
 
B.
võrdlus-, väärtus- ja hindamisfunktsioon ;
0%
 
C.
väärtus-, akumulatsiooni- ja konverteerimisfunktsioon
0%
 
D.
väärtus-, maksevahendi- ja akumulatsioonifunktsioon
100%
 
 

32.


   
Milline allpool toodud loetelust ei kuulu raha M1 määratlusse?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
raha, mida hoitakse stabilisatsioonifondis
100%
 
B.
pensionäride kontole ülekantud pension
0%
 
C.
100 miljonit EEK, mis laekub riigivara müügist kohaliku omavalitsuse jooksvale kontole
0%
 
D.
panka mitte viidud, kuid kogumise eesmärgil pikaajaliselt “sukasääres” säilitatav raha
0%
 
 

33.


   
Raha pakkumine arvutatakse:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
rahakordaja ja ringluses oleva raha massi korrutisena
0%
 
B.
rahakordaja ja rahabaasi korrutisena
100%
 
C.
raha kordaja ja rahamõõdu M3 korrutisena
0%
 
D.
rahabaasi ja rahakordaja jagatisena
0%
 
 

34.


   
Mida tähendab spekulatiivne rahandus ?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
firma jooksvad laenud on väiksemad kui jooksvad sissetulekud
0%
 
B.
firma jooksvad sissetulekud on väiksemad kui jooksvad laenud
100%
 
C.
firma põhitulud saadakse börsitehingutega
0%
 
D.
firma omavahendid on väiksemad kui aktsiakapital
0%
 
 

35.


   
Milline on lihtsa rahakordaja arvväärtus, kui keskpanga poolt kehtestatud kohustuslik reserv on 10 %?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
20
0%
 
B.
10
100%
 
C.
1,0
0%
 
D.
0,1
0%
 
 

36.


   
Eksogeenne pakkumine tähendab, et:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
keskpank pakkus raha välispankadesse hoiule
0%
 
B.
välisivestorid sisenesid suurte rahadega majandusse
0%
 
C.
keskpanga poolset rahapakkumist tehakse majanduse elavdamiseks
100%
 
D.
majandusarengu kiirenemine põhjustas keskpangapoolse rahapakkumise kasvu
0%
 
 

37.


   
Neoklassikute arvates toob liigne tööjõu nõudlus kaasa:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
tööpuuduse ja palkade languse
0%
 
B.
majanduselanguse
0%
 
C.
palkade tõusu
100%
 
D.
palkade languse ja inflatsiooni
0%
 
 

38.


   
Põrandaalused töötajad on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
keldripoodide ning teiste allpool hoone nulltsüklit töötavad isikud
0%
 
B.
isikud, kes jäävad ametlikust statistikast täielikult välja
0%
 
C.
hõivatud varimajanduses ning reeglina ei arvestata neid tööjõu hulka ja loetakse töötuteks
100%
 
D.
on see osa tööealistest, kes ei soovi töötada ei maa peal ega keldris
0%
 
 

39.


   
Passiivne tööturu poliitika seisneb tööturu reguleerimises
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
doteerides riiklikult elanikkonna ümberasustamist tööjõu kõrge nõudlusega piirkondadesse
0%
 
B.
stimuleerides ettevõtlust ja luues uusi töökohtasid
0%
 
C.
suurendades töötu abirahasid ja materiaalseid toetusi
100%
 
D.
organiseerides sotsiaalseid abitöid
0%
 
E.
täiustades tööturu organisatsiooni
0%
 
 

40.


   
Päevase õppevormi üliõpilane, kes on ajutiselt kaotanud õhtuse copyrighteri töö ajalehetoimetuses, kuna trükitööliste ametiühing kuulutas välja streigi. Kas tegemist on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
väljaspool tööjõu arvestust jääva isikuga
100%
 
B.
töötava isikuga
0%
 
C.
töötuga
0%
 
 

41.


   
Millised on Weitzmani kasumi jaotamise meetodi eelised ?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
ei võimalda omanikel kiiresti rikastuda
0%
 
B.
poleks vaja töölepinguid sõlmida ning see võimaldaks hoida kokku paberit
0%
 
C.
võimaldab suuremat tööhõivet, kuna palgaks ei maksta kunagi kogu kasumit
100%
 
D.
töötajate madalamad palgad ei tekitaks tarbimisbuumi
0%
 
 

42.


   
Tööpuuduse vastu võitlemise programm, mille sisuks on palga subsideerimine tähendab seda, et:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
valitsus maksab kinni kõikvõimalikel hädaabitöödel osalejate palgakulud
0%
 
B.
valitsus võtab palga maksmisega seotud kulud enda kanda, kuna see võimaldab ettevõtjatel rohkem investeerida ja töötajaid palgata
0%
 
C.
valitsus maksab kinni varimajanduses töötavate inimeste palgad, eesmärgiga suurendada maksutulu
0%
 
D.
valitsus maksab kinni mõningate riskirühmade palgad, juhul kui ettevõtjad nõustuvad neid oma ettevõttes kasutama
100%
 
 

43.


   
Hinnašokk kujutab endast:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hinnataseme püsiv langus
0%
 
B.
hinnataseme tõusu aeglustumine
0%
 
C.
püsivat hinnataseme tõusu ilma hinnaproportsioonide muutusteta
0%
 
D.
hinnataseme püsiv tõus koos hinnaproportsioonide muutusega
0%
 
E.
ühe kauba hinna järsk tõus, mis põhjustab ka teiste kaupade hindade tõusu
100%
 
 

44.


   
Üks viiteaegadest monetaarpoliitikas oleks:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
äratundmise viiteaeg
100%
 
B.
eelmise monetaarpoliitika läbiviijate kritiseerimise viiteaeg
0%
 
C.
ootamise viiteaeg
0%
 
D.
infotehnoloogiline viiteaeg
0%
 
 

45.


   
Rootsi innovaatiline fiskaalpoliitika puhul on firmadel lubatud:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
20% oma kasumist kulutada oma parema äranägemise järgi
0%
 
B.
20% oma kasumist kanda kuludesse
0%
 
C.
20% oma kasumist kanda maksuvabalt sotsiaalfondi
0%
 
D.
20% oma kasumist kanda maksuvabalt spetsiaalsesse investeerimisfondi
100%
 
 

46.


   
Sõltumata rahastamise allikast on raha hinnaks:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
raha pakkuja kalkuleeritud soov
0%
 
B.
reaalne intressi määr
100%
 
C.
kaupade keskmine turuhind
0%
 
D.
kliendi tahe , kuna “ klient on kuningas”
0%
 
 

47.


   
Väljatõrjumine fiskaalpoliitikas on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
fiskaalpoliitika poolt põhjustatud erainvesteeringute vähenemine tänu intressimäärade tõusule
100%
 
B.
fiskaalpoliitika poolt põhjustatud kapitali kiire väljavool riigist
0%
 
C.
monetaarpoliitiliste otsuste kõrvaletõrjumine või nende mõju vähendamine majanduses
0%
 
D.
tüütute ajakirjanike väljaviskamine rahandusministeeriumist
0%
 
 

48.


   
Majandustsükli langusfaasi iseloomustavad
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
tööpuuduse vähenemine
0%
 
B.
ettevõtete aktsiate hinnad tõusevad
0%
 
C.
kodumajapidamiste poolt kestvuskaupadele tehtavate kulutuste suurenemine
0%
 
D.
konkurentsivõimetute ettevõtete pankrotistumine
100%
 
E.
ettevõtte kaubavarude vähenemine
0%
 
 

49.


   
Autonoomsed kulud on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
kulud, mis ei sõltu mistahes eelarve suurusest
0%
 
B.
kulud, mis ei sõltu SKP suurusest
100%
 
C.
kulud, mis kaetakse autonoomsete sissetulekute abil
0%
 
D.
kulud, mis ei sõltu kehtivast riigikorrast
0%
 
 

50.


   
Kui valitsus kehtestab bensiinile ülemise piirhinna, mis osutub siduvaks tasakaalupunkti suhtes(s.t. nõudluse ja pakkumise tasakaalupunkt on kõrgemal kui kehtestatud piirhind), siis:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
nõudlus suureneb
100%
 
B.
pakkumine suureneb
0%
 
C.
hakatakse senisest rohkem autot kasutama
0%
 
D.
tekib kauba ülejääk
0%
 
 

51.


   
Tollimaksu kehtestamine sisseveetavale kaubale, tingimusel, et maailmaturu hinnad on odavamad kui siseturul nõudluse - pakkumise tasakaal, põhjustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
ostjate tulu suurenemise
0%
 
B.
sisemaise müüja tulude vähenemise
0%
 
C.
sisemaise müüja tulude suurenemise
100%
 
D.
riigi tulu vähenemise
0%
 
 

52.


   
Joonisel on kujutatud kogupakkumine S0 ja kogunõudluse D1, D2, D3 kõverad ning kogutoodangu tase Q0 , mis esindab täishõivet. Kas alltoodud väide on tõene? Kui kogunõudlus kasvab tasemelt D1 tasemele D2 on selle tagajärjeks üldise hinnataseme tõus.
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
jah
100%
 
B.
ei
0%
 
 

53.


   
Vasta joonise abil järgnevale küsimusle. Puudujääk 200 ühikut tekib siis kui hind on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
1,4
0%
 
B.
0,8
100%
 
C.
2
0%
 
 

54.


   
Investeerimisotsuste vastuvõtmisel kasutatav näitaja nn. ajaldatud puhasväärtuse kriteerium iseloomustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
rahahulka, mis jääb ettevõttel panka iga ajaühiku järel
0%
 
B.
ettevõtte võimet kulutada ajaühikus raha
0%
 
C.
kapitali pakkumishinna ja kapitali nüüdisväärtuse vahet
0%
 
D.
kapitali nüüdisväärtuse ja kapitali pakkumishinna vahet
100%
 
 

55.


   
Kuhu poole liigub esitatud joonisel laenuandja pakkumiskõver kui prognoositakse investeerimiskliima märgatavat halvenemist?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
sirge c suunas
0%
 
B.
sirge b suunas
100%
 
 

56.


   
Stagflatsioon kujutab endast:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
inflatsiooni ja SKP üheaegset suurenemist
0%
 
B.
ühiskonna vaimset ja majanduslikku mandumist
0%
 
C.
töötuse ja investeeringute üheaegset vähenemist
0%
 
D.
inflatsiooni ja töötuse üheaegset suurenemist
100%
 
 

57.


   
Inflatsiooniga kohanemiseks soovitakse:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
kulutada rohkem vahendeid inflatsiooni vältimiseks
0%
 
B.
indekseerida oma sissetulekud
100%
 
C.
kulutada rohkem vahendeid inflatsiooni prognoosimiseks
0%
 
D.
indekseerida oma väljaminekud
0%
 
 

58.


   
Kui laenusaaja hindavad inflatsiooni kõrgemaks kui laenu andjad, on muudel võrdsetel tingimustel:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
laenunõudlus väiksem
0%
 
B.
ei mõjuta laenunõudlust, sest kui keegi laenu ei taha siis pole võimalik ka anda
0%
 
C.
laenunõudlus suurem
100%
 
D.
pole võimalik prognoosida
0%
 
 

59.


   
Millised allpool loetletud kontodest on maksebilansi allkontod ?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
püsivkonto
0%
 
B.
säästukonto
0%
 
C.
reservkonto
100%
 
D.
põhikapitalikonto
0%
 
 

60.


   
Millised allpool toodud loetelust ei kuulu maksebilansi allkontode hulka?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
reservkonto
0%
 
B.
jääkkonto
100%
 
C.
kapitalikonto
0%
 
D.
jooksevkonto
0%
 
 

61.


   
Kas Eesti Vabariigi maksebilansi jooksevkonto seis 2005 a. oli:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
negatiivne
100%
 
B.
positiivne
0%
 
C.
ülekaalus
0%
 
D.
tasakaalus
0%
 
 

62.


   
Milliste peamised põhjused tingivad jooksevkonto negatiivset saldot?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
sõjaliste kulutuste väga suur osatähtsus riigi eelarves
0%
 
B.
mõõdutundetu tarbimine mõistmatu elanikkonna poolt
0%
 
C.
kaupade ja teenuste impordi väga suur ülekaal võrreldes ekspordiga
100%
 
D.
kaupade ja teenuste ekspordi väga suur ülekaal võrreldes impordiga
0%
 
 

63.


   
Juhul kui riigi eelarve on koostatud defitsiidiga, siis defitsiidi likvideerimiseks on majanduslikult kõige kasulikum
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
devalveerida rahvuslik valuuta
0%
 
B.
võtta laenu
100%
 
C.
mitte reageerida eelarve defitsiidile
0%
 
D.
trükkida rahatähti juurde niipalju vaja
0%
 
 

64.


   
Hinnakontrolli kehtestamine USA-s Teise maailmasõja ajal põhjustas:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
laialdaselt „ musti “ turge, vaatamata ajastu patriotismile
100%
 
B.
vastasleeri majanduse kokkuvarisemise
0%
 
C.
kõigele vaatamata kõrge inflatsioonitempo
0%
 
D.
ettevõtjatele suuri tulusid
0%
 
 

65.


   
Turule baseeruva inflatsioonivastase mudeli mõte seisneb:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
firmade vabatahtlikus nõustumises turuhindade madalatena hoidmises
0%
 
B.
hindade ja tööviljakuse püsiva suhte pidevas säilitamises
0%
 
C.
majanduse „ülekuumenemise“ allasurumises taotlusliku majandusarengu vähendamisega
0%
 
D.
selles, et kui firma tahaks müügihindu tõsta, tuleks tal osta nn. MAP-krediiti teiselt firmalt, mis oma müügihindu alandas
100%
 
 

66.


   
Graafikul on antud säästufunktsioon S0. Kuhu (a, b või c) nihkub säästukõver pärast autonoomsete maksude lisamist?
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
jääb endisele kohale S0
0%
 
B.
nihkub asendisse c
0%
 
C.
nihkub asendisse b
0%
 
D.
nihkub asendisse a
100%
 
 

67.


   
Kas kulumultiplikaatori ksp suurenemine nihutab IS kõvera asendisse:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
kulumultiplikaator ei saagi muutuda
0%
 
B.
IS1, see tähendab, et kõver muutub laugjamaks
100%
 
C.
kohale IS2, see tähendab, et kõvera tõus muutub järsemaks
0%
 
D.
ei juhtu midagi ja IS kõver jääb samale kohale
0%
 
 

68.


   
Kas raha pakkumise suurenemine nihutab LM kõvera:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
paremale ehk LM2 kohale ja intressimäär kahaneb
100%
 
B.
vasakule ehk LM1 kohale ja intressimäär kasvab
0%
 
C.
rahapakkumine ei saagi suureneda
0%
 
D.
ei juhtu midagi ja LM kõver jääb samale kohale
0%
 
 

69.


   
Milline alljärgnevast ei ole kitsendav rahapoliitika
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
võlakirjade müük keskpanga poolt
0%
 
B.
võlakirjade ost keskpanga poolt
100%
 
C.
pankade kohustusliku reservi suurendamine
0%
 
D.
diskontomäära tõstmine
0%
 
 

70.


   
Avalik sektor:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
hõlmab kõiki ettevõtteid ja asutusi , mis on äriregistris registreeritud
0%
 
B.
hõlmab ainult valitsust ja ministeeriume
0%
 
C.
hõlmab ainult äriregistris registreeritud residente
0%
 
D.
hõlmab nii keskvalitsust kui ka kohalikke omavalitsusi ja teisi riiklike struktuure
100%
 
 

71.


   
Avaliku sektori peamised tuluallikad on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
maksud sissetulekutelt
100%
 
B.
eraettevõtete kasumid
0%
 
C.
avaliku sektori ettevõtete kasumid
0%
 
D.
ainult kõikvõimalikud annetused
0%
 
 

72.


   
Kaudne maks on:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
tulumaks
0%
 
B.
sotsiaalmaks
0%
 
C.
käibemaks
100%
 
D.
haigekassa maks
0%
 
 

73.


   
Riigivõlga on võimalik tasuda:
 
Student Response
Value
Correct Answer
A.
võla refinantseerimisega, lastes välja uusi võlakirju, et tasuda varem võetud võlgu
100%
 
B.
maksude vähendamisega
0%
 
C.
avaliku sektori kulutuste suurendamisega
0%
 
D.
üheaegselt maksude vähendamise ja avaliku sektori kulutuste suurendamisega
0%
 
 

74.


   
Eeldame, et 1998 aasta SKP väärtus on 90 ja SKP deflaatori väärtus on 1,25 baasaasta suhtes, milleks on 1990 aasta.
Tahame teada, kui suur on 1998 a.reaalne SKP 1990 aasta hindades?
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
130 
0%
Equals 72 (100%)
 

75.


   
Riigi majanduskasv näitab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
1.
nominaaltulu (nominaalse SKP) suurenemist riigi kohta absoluutarvudes
0%
 
2.
reaaltulu (reaalse SKP) suurenemist riigi kohta absoluutarvudes
0%
 
3.
reaaltulu (reaalse SKP) suurenemist ühe elaniku kohta
100%
 
4.
nominaaltulu (nominaalse SKP) suurenemist ühe elaniku kohta
0%
 
 

76.


   
Jätkusuutliku arengu kontseptsiooni kohaselt peakks:
 
Student Response
Value
Correct Answer
1.
koheselt sulgema suurema osa süsihappegaase reostusproduktina väljastavad ettevõtted, et tagada maakera kliima globaalse soojenemise aeglustumise
0%
 
2.
areng rahuldama inimkonna praeguseid vajadusi, kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajadusi rahuldada
100%
 
3.
areng garanteerima inimkonna praeguste vajaduste igakülgse piiramise tagamaks ressursse tulevastele põlvkondadele
0%
 
4.
inimkond maksimaalselt kasutama loodusressursse, selleks et luua materiaalne baas tulevikuks
0%
 
 

77.


   
Milline on 1000 kroonise kupongvõlakirja müügihind täna, kui realiseerimiseni jääb neli aastat?
Igaaastane kupongi makse on 100 krooni ja võlakirja nõutav tulumäär e. teiste analoogsete võlakirjade intressimäär on 5%.
Vastus ümardada täisarvuks!
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
1136 
0%
Equals 1177 (100%)
 

78.


   
Majanduskasvu probleemid seonduvad tavaliselt:
 
Student Response
Value
Correct Answer
1.
arenenud riikidega, kuna enamikus neist on kasvutempod madalamad kui arengumaades
100%
 
2.
arengumaadega, kuna enamikus neist on kasvutempod madalamad kui arenenud riikides
0%
 
3.
nii arenenud kui ka arengumaadega, sest midagi jääb ühiskonnas alati puudu
0%
 
4.
juhuslike riikidega, sest prognoosida, kus majandus kiiremini areneb ja kus aeglasemalt on praktiliselt võimatu
0%
 
 

79.


   
Möödunud aastal olid härra Kase tulud 300’000 krooni ja tarbimiskulutused 210’000 krooni. Käesoleval aastal kasvasid tema sissetulekud 350’000-le kroonile, kusjuures tema säästmise piirkalduvus on 0,3. Mitme krooni võrra suurenesid hr. Kase tarbimiskulutused.
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
35000 
100%
Equals 35000 (100%)
 

80.


   
Kas üksiknäitajate eeliseks majandusarengu hindamisel oleks nende kõikehõlmav iseloom, mistõttu on majanduse olukorrast võimalik saada väga täpne ülevaade?
Student Response
Value
Correct Answer
False
100%
False
 

81.


   
Kui riigi tulud kokku moodustavad 50 mld., millest omakorda moodustuvad tuludest omandilt 1 mld., omanikutulud 4 mld. ja ülejäänud oleksid maksutulud, samas riigi SKP väärtus on 90 mld., siis riigi maksukoormus oleks:
NB! Vastusesse ärge protsendi märki kirjutage!
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
30 
0%
Equals 50 (100%)
 

82.


   
Leia kulumultiplikaatori väärtus, kui marginaalne tarbimisparameeter c = 0,5.
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 

100%
Equals 2 (100%)
 

83.


   
Majanduskasv peab olema suurem kui (selleks et SKP suurus ühe inimese kohta ei langeks):
 
Student Response
Value
Correct Answer
1.
tööpuuduse määr
0%
 
2.
pensionide ja muu sotsiaalabi kasv
0%
 
3.
deflatsioon
0%
 
4.
rahvastiku juurdekasv
100%
 
5.
keskmise palga kasv
0%
 
 

84.


   
Eeldame, et vorsti hind kasvas 50 kroonilt 60-ni. Selle tulemusena langes vorsti läbimüük kuus 10 tonnilt 9 tonnini. Kui suur oleks sel juhul nõudluse hinna elastsus?
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
0,5 
100%
Equals 0,5 (100%)
 

85.


   
Kas majandustsüklid korduvad kindlate, suhteliselt ühepikkuste, ajavahemike järgi?
Student Response
Value
Correct Answer
False
100%
False
 

86.


   
Majandustõusu iseloomustab:
 
Student Response
Value
Correct Answer
1.
pika perioodi korral vallandatakse osa töölisi (palgad oluliselt ei lange), tagajärjeks tööpuuduse kasv
0%
 
2.
ettevõtete kaubavarude suurenemine
0%
 
3.
eratarbimise vähenemine (eriti kestuskaupade osas),
0%
 
4.
suurenenud nõudluse tõttu on tõenäoline inflatsiooni kasv
100%
 
 

87.


   
Oletame, et bensiini nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 0,5. Kui suur peaks olema bensiini hinna tõus, et tarbija vähendaks tarbimist 2% võrra? NB! Vastus kirjutada ilma protsendi sümbolita (%).
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 

0%
Equals 4 (100%)
 

88.


   
Kui meil on teada, et kauba W nõudlust väljendab võrrand p = 22 – 0,2q ja pakkumist võrrand p = 2 + 0,2q. Valemis p tähistab kauba hinda ja q kogust.
Leia kauba W tasakaalukogus q.
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
10 
0%
Equals 50 (100%)
 

89.


   
Firma tõstab oma kauba müügihinda 10%. Selle tulemusena väheneb kauba nõutav kogus 20% võrra. Mis juhtub firma kogutuluga? Kui suureneb, siis kirjutage palju suureneb, kui väheneb siis kirjutage palju väheneb miinusmärgiga.
NB! Vastus kirjutada ilma protsendi sümbolita(%)!
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
-10 
0%
Equals -12 (100%)
 

90.


   
Aastane inflatsioon oli 4,2 %. Kui suur peaks olema järgmisel aastal makstav indekseeritud pension, kui jooksval aastal oli see 3400 krooni? NB! Ümarda tulemus täisarvuks!
 
Student Response
Value
Correct Answer
1. 
50 
0%
Equals 3543 (100%)
 
Vasakule Paremale
Eksam #1 Eksam #2 Eksam #3 Eksam #4 Eksam #5 Eksam #6 Eksam #7 Eksam #8 Eksam #9 Eksam #10 Eksam #11 Eksam #12 Eksam #13 Eksam #14 Eksam #15 Eksam #16 Eksam #17 Eksam #18 Eksam #19 Eksam #20 Eksam #21 Eksam #22 Eksam #23 Eksam #24 Eksam #25 Eksam #26 Eksam #27 Eksam #28 Eksam #29
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-02-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 465 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor   Õppematerjali autor
31 lk

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
28
pdf

Makroökonoomika Teine Kontrolltöö Vastustega

1 Arvatakse, et parim, mida keskpank võib saavutada on: Vali üks: a. finantskeskkonna loomine, milles majanduspoliitika koordineerimine on võimalik ja välisšokid põhjustavad minimaalset kahju b. riigi majanduse täiesti iseseisev suunamine parimas võimalikus suunas c. passiivne jälgimine, et mitte teha olukorda hullemaks kui ta on d. valitsuse fiskaalpoliitika ebasoovitavate tagajärgede silumine 2 Oletame, et bensiini nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 0,5. Kui suur peaks olema bensiini hinna tõus, et tarbija vähendaks tarbimist 2% võrra? 4 NB! Vastus kirjutada ilma protsendi sümbolita (%). 3 Mis põhjustab tsüklilise töötuse? Vali üks: a. igasugused tsüklonid jm. keeristormid b. majanduse tõusude ja mõõnadega areng c. ettevõtete kolimine soodsamasse piirkonda d. töötajate liigne spetsialiseerumine 4 Disinflatsioon ja deflatsioon: Vali üks: a. erinevad teineteisest nii palju, et nende sisulise erinevuse väljase

Makroökonoomika
thumbnail
42
pdf

Filosoofia e-kursuse vastused

23rd of February 10:55 Matis Halmann Siin on msni vestluslogi kust enamus küsimusi pärit on Siia saabki kirjutada ja joonistada:P ja muidugi uusi filosoofialaseid küsimusi sisse tippida:) -------------------------------------------------------------------------------- a. täisnurksest kolmnurgast kui inimeste endi loodud mõttelisest konstruktsioonist b. täisnurkse kolmnurga kujuliste meeleliselt kogetavate objektide omadustest >> c. objektiivselt eksisteeriva täisnurkse kolmnurga kui sellise omadustest 23rd of February 12:47 matis Sokratese arvates seisnes tema tarkus selles, et >> a. Ta ei arva, et teab seda, mida ta tegelikult ei tea. b. Ta ei arva, et ei tea seda, mida tegelikult teab. c. Ta arvab, et ei tea seda, mida ta tegelikult teab. -------------------------------------------------------------------------------- 23rd of February 12:47 matis Protagorase seisukoht oli, et >> a. ei saa kindlalt väita, kas jumalad on olemas või ei ole. b. jumalaid ei ole olem

Filosoofia
thumbnail
555
doc

Programmeerimiskeel

 Kas JavaScript on W3C standard?---- EI  Milline allolevatest tagidest defineerib tabeli välja?---  Mitu muudatust HTML failis tuleb teha selleks, et Tanel Tammeti näidiskalkulaator mitte ei liidaks vaid korrutaks-----1  Millised vahendid on XML keeles endas väljundi kujundamiseks?—Puuduvad  Kui joonistada 0 taseme lumehelves (snowflake) Ecki xTurtle laboris, siis mis kujund see on----Kolmnurk Sissejuhatus informaatikasse TTÜ eksam: 20. jaanuar 2003 ülesanded ja kontroll: Tanel Tammet Variant 1 Täida ära oma nime, kursuse ja koodi lahtrid: Need lahtrid täidab õppejõud: Nimi: Arvestatud / e i: Kursu s/ rühm: Punkte: Kood: Lisainfo: Iga allpool olev küsimus annab kokku 10 punkti. Poolikud/ v e idi vigased vastused annavad samuti punkte, kuid vähem. Küsimuse alla suurde lahtrisse kirjuta vastus. Ära kirjuta midagi punktide lahtrisse või üldse väljapoole vastuse lahtrit! NR Punkte Küsimus

Infotehnoloogia
thumbnail
10
docx

Makroökonoomika tarbimine ja säästmine TEST

1.1.1. Question 1 Partially correct Mark 0.5 out of 1.0 Flag question Question text Keinsistlik kogukulutuste AE mudel sisaldab Select one or more: tarbimiskulutusi (C) avaliku sektori kulutusi (G) majapidamiste sääste (S) ettevõtete investeeringuid (I) netoeksporti (X-M) Feedback AE = C + I + G + (X-M) AE = C + I + G + (X-M) 1 Question 2 Correct Mark 1.0 out of 1.0 Flag question Question text Majapidamise sissetulekud kasvasid aasta jooksul 10 000 võrra ning säästmise piirkalduvus MPS = 0,3 (30%). Mitme euro võrra suurenesid majapidamise kulutused (C)? Sisesta vastuseks ainult arv (ilma tekstita)! Answer: 7000 Feedback MPC = 1 ­ MPS; MPC = C / Y 1 Question 3 Correct Mark 1.0 out of 1.0 Flag question Question text Keynes'i rist (kogukulutuste joone AE - aggregate expenditure - ning 45-kraadi joone lõikepunkt)

Makroökonoomika
thumbnail
99
doc

Sissejuhatus teadusfilosoofiasse kogu aine konspekt- testide vastused

Platoni arvates on olemas meeleline maailm, mida me näeme, saame käega katsuda jne, kuid on olemas ka ideede maailm, mida on võimalik "näha" ainult mõistusega. Tõeliselt on olemas ainult see, mis ei teki, ei muutu ega hävi. Meelelise maailma asjad on kunagi tekkinud, nad muutuvad ja hävivad kunagi. Meelelises maailmas pole midagi püsivat, jäävat. Seega pole meelelise maailma objekte tõeliselt olemaski. Aga mis siis on tõeliselt olemas? Tõeline on Platoni järgi ideede ehk eidoste (kr eidos) maailm. Ideed on muutumatud. Neid ei saa hävitada. Neid ei teki juurde. Näiteks võib inimene nooruses olla ilus, kuid muutuda inetuks vanas eas või siis mingi haiguse tagajärjel. Lk35 Inimeste teadmised nähtuste kohta üha laienevad, kuid inimene ei saa tunnetada asja iseeneses sellisena, nagu ta tegelikult on, s.t väljaspool tunnetuse aprioorseid vorme. Analoogia võiks siin olla näiteks selline: kuiinimestel oleksid ees värvilised prillid ja nad ei suudaks neist kuidagi vaba

Filosoofia
thumbnail
98
pdf

Sissejuhatus teadusfilosoofiasse kogu aine konspekt- testide vastused

Platoni arvates on olemas meeleline maailm, mida me näeme, saame käega katsuda jne, kuid on olemas ka ideede maailm, mida on võimalik "näha" ainult mõistusega. Tõeliselt on olemas ainult see, mis ei teki, ei muutu ega hävi. Meelelise maailma asjad on kunagi tekkinud, nad muutuvad ja hävivad kunagi. Meelelises maailmas pole midagi püsivat, jäävat. Seega pole meelelise maailma objekte tõeliselt olemaski. Aga mis siis on tõeliselt olemas? Tõeline on Platoni järgi ideede ehk eidoste (kr eidos) maailm. Ideed on muutumatud. Neid ei saa hävitada. Neid ei teki juurde. Näiteks võib inimene nooruses olla ilus, kuid muutuda inetuks vanas eas või siis mingi haiguse tagajärjel. Lk35 Inimeste teadmised nähtuste kohta üha laienevad, kuid inimene ei saa tunnetada asja iseeneses sellisena, nagu ta tegelikult on, s.t väljaspool tunnetuse aprioorseid vorme. Analoogia võiks siin olla näiteks selline: kuiinimestel oleksid ees värvilised prillid ja nad ei suudaks neist kuidagi vaba

Sissejuhatus filosoofiasse
thumbnail
18
doc

Mikro-Makro test, Rahvamajanduse koguarvestus

Makroökonoomika Rahvamajanduse koguarvestus AT 7 Üks õige vastus 1. Isiklik tulu (PI) - see on: A. aastas toodetud kaupade ja teenuste maksumus B. majapidamiste poolt aastas saadud tulu C. isiklikuks kasutamiseks mõeldud tulu peale maksude tasumist D. antud maal erasäästude arvel kujunenud summa E. SKP miinus amortisatsioon ANSWER: B 2. Allpooltoodust lülitatakse SKP ­ sse: A. koduperenaise teenused B. kasutatud auto ostmine naabrimehelt C. uute aktsiate omandamine bõrsimaaklerilt D. õpiku maksumus kohalikus raamatuäris E. aktsiate ostmine äriühingult ANSWER: D 3. Kapitali kuluks tehtavad eraldised on: A. puhasinvesteeringud B. puhtad välisinvesteeringud C. kulum D. fondid, mida ei saa kasutada tarbekaupade soetamiseks E. vahendid, mida saab kasutada kaudselt isiklikuks tarbimiseks ANSWER: C 4. Kui rahvatulust arvata maha tulumaks kasumilt, jaotamata (säilitatud) kasum ja eraldised sotsiaalkin

Mikro-makro ökonoomika
thumbnail
22
pdf

Bartertehingud

1. Bartertehinguid kasutatakse tingimustes: a. kui puudub kauplemiseks vajalik kaup b. kui puudub usaldus raha vastu c. kui tahetakse lihtsamalt hakkama saada d. mida pole võimalik kirjeldada 2. Deflatsioon kujutab endast: a. majandusmuutujate väärtust jooksevhindades b. hindade püsiv alaneminemist c. hinnataseme püsiv tõus koos hinnaproportsioonide muutusega d. püsiv hinnataseme tõus ilma hinnaproportsioonide muutuseta e. hinnataseme tõusu aeglustumine 3. Inflatsiooniteoorias tekib hinnašokk: a. ostjatel paar minutit pärast poodi sisenemist b. konkreetse kauba, sagedamini nafta ja põllumajandussaaduste järsust hinna tõusust, millel on kaasnev toime ka teiste kaupade hindadele c. müüjatel hindade tüütuseni vahtimisest d. pärast valitsusepoolseid samme hinnaregulatsiooni osas 4. Disinflatsioon ja deflatsioon: a. on näitajad, mis iseloomustavad erinevat liiki tööpuudust töötust b. on nähtused, mida polegi võimalik kindlaks teha c. erinevad teineteisest nii pa

Majandus
Meedia

Kommentaarid (1)

virgok profiilipilt
virgok: põhialik
21:00 17-01-2010Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun