Facebook Like
Küsitlus


Bioloogia (12. klass) (8)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on fundamentaalteadus ?
 • Mis on rakendusteadus ?
 • Mis viis USA-s maisi puhastusliinide aretuseni ?
 • Milles seisneb rakendusbioloogia ?
 • Millega tegeleb üldbioloogiline teadus ?
 • Mis on eribioloogiline teadus ?
 • Milline seos on bioloogial teiste teadustega ?
 • Mis on bioonika ?
 • Mis on biotehnoloogia ?
 • Milles seisneb biotõrje ?
 • Kes avastas penitsilliini, mis see on ?
 • Millel rajaneb toiduainete hapnemine ?
 • Milliseid töötlusi nimetatakse biotehnoloogiliseks ?
 • Mis on roheline revolutsioon ?
 • Millistel organismidel tekivad kloonid ?
 • Mida sisaldab agar-agariga tahkestatud sööde ?
 • Millised on viirusevabad taimed ?
 • Mis on kloonimine ?
 • Mis on hübridoom, milleks luuakse ?
 • Mis on antiseerum ?
 • Mis on gonadotropoiinid ?
 • Mis neid toodab ?
 • Kuidas sai emasloomal esile kutsuda superovulatsiooni ?
 • Miks on embrüosiirdamine suurendanud kaksikute sünnisagedust ?
 • Milliseid meetodeid kasutatakse viljastamiseks in vitro ?
 • Milles seisneb embrüosiirdamine ?
 • Kus ja millal viidi läbi esimene edukas embrüosiirdamine ?
 • Mis on surrogaat ?
 • Mis on pronukleused ?
 • Mida kujutab endast Mikroinjektsiooni meetod ?
 • Mis on superovulatsioon ?
 • Mis on organismikloon ?
 • Mida nimetatakse tuumkloonimiseks ?
 • Milles seisneb teine kloonimismeetod ?
 • Mida tähendab reproduktiivne kloonimine ?
 • Mida tähendab totipotentsus ?
 • Millal ja kelle abiga ,,sündis" Dolly the Lamb ?
 • Mida tähendab mõiste lõigustusrakk ?
 • Mis on geenitehnoloogia ?
 • Mis põhjustab sebrakala fluorestsentsvärvi ?
 • Millal loodi esimesed rekombinantsed viirused ja plasmiidid ?
 • Kes oli esimene transgeenne imetaja ?
 • Mis on laktoferiin ?
 • Milliste lehmade piim sisaldab laktoferiini ?
 • Kui tavalehmade piim ?
 • Mida kasutatakse peamiselt geenivektori ülekandeks ?
 • Mis on geenivektor ?
 • Mis on toiduvilja nimi ?
 • Mis GM-taime on Euroopa Liidus, avapõldudel ainukesena lubatud kasvatada ?
 • Mis on geeninokaut ?
 • Kes avastasid ja töötasid välja geeninokaudi tehnoloogia ?
 • Kui kaua kulub uue nokaut-hiireliini loomiseks ?
 • Mida kujutab endast kimäär ?
 • Milles seisneb geeniteraapia ?
 • Kes oli esimene inimene, kellele tehti geenravi ?
 • Millest sõltuvad geeniteraapia võimalused ?
 • Kui mitut pärilikku puuet või haigust on inimesel tuntud ?
 • Millest need tingitud on ?
 • Millest ja millal on oma nimetuse saanud DNA-sõrmejälgede metoodika ?
 • Mida tähendab geenivaigistus ?
 • Mille järgi toimub isaduse tuvastamine ?
 • Mis aastal leiutati polümeraasse ahelreaktsiooni meetod ?
 • Millele oli see läbimurdeks ?
 • Kui suur on inimese ligikaudne ajumaht ?
 • Millele aitab kaasa märgisüsteem ?
 • Mis on kohastanud inimese liikuma kahel jalal ?
 • Mis on inimese ja teiste imetajate vahel kõige suurem erinevus sigimise osas ?
 • Kes on primaadid ?
 • Kui palju on tänapäeval elavaid primaadiliike ?
 • Mis moodustavad elundkonna ?
 • Kuidas paiknevad sidekoe rakud ?
 • Mida katab epiteelkude ?
 • Mida suudavad närvikoe rakud ?
 • Mis on sünapsid ?
 • Mis lagundab toitu ?
 • Kuidas seda protsessi nimetatakse ?
 • Mis on homöostaas ?
 • Mis on närvisüsteemi talitluse aluseks ?
 • Mis toimub positiivse tagasiside kaudu ?
 • Mis on humoraalne regulatsioon ?
 • Mis on neuraalne regulatsioon ?
 • Mida sisaldab endas energiabilanss ?
 • Mitu lööki minutis teeb süda puhkeseisundis olles ?
 • Mitu mg glükoosi sisaldub terve inimese veres ?
 • Mis on inimese lämmastikuvahetuse jääkproduktiks ?
 • Kui palju verd läbib ligipalju neere ?
 • Kui palju on 65 kg kaaluvas inimeses vett ?
 • Mille abil säilitavad karvased loomad oma kehatemperatuuri ?
 • Mida iseloomustab soojusjuhtivus ?
 • Mille tagajärjel toodetakse inimese organismis soojust ?
 • Mitu higinääret on inimese nahas ?
 • Mida hävitab immuunsüsteem ?
 • Mis on humoraalne immuunsus ?
 • Mis on tsellulaarne immuunsus ?
 • Mis on antigeen ?
 • Mis on palavik? Mida see näitab ?
 • Mida tehes suureneb lihaste võime omastada hapnikku ?
 • Kui suur on nii treenitud kui ka treenimata inimese südame löögimaht ?
 • Mis kiirendab DNA kahjustumist ?
 • Kui palju kaalub inimese aju ?
 • Millest põhiliselt koosneb ?
 • Mida meenutab inimese aju ?
 • Mida võimaldab meie närvisüsteem ?
 • Mis on närvisüsteemi ehitus põhiühikuteks ?
 • Mida need teevad ?
 • Mida võimaldavad sünapsid ?
 • Millisel juhul neuron närviimpulssi ei edasta ?
 • Kuidas seda protsessi nimetatakse ?
 • Kuidas mõjutavad närviülekannet alkohol ja nikotiin ?
 • Mille tagajärjel võib tekkida mälukaotus ?
 • Mis määrab naha-, juukse- ja silmavärvuse ?
 • Mis tunnused on muutumatud sünnist surmani ?
 • Mis on kõigi melaniinide sünteesi lähteaineks ?
 • Mis lisandub feomelaniinide puhul ?
 • Kuidas on nahavärvuse üldtüübi järgi eristatud inimrasse ?
 • Mis värvi on albiinode nahk ?
 • Mis on albinism ?
 • Millest tuleneb silmavärvus ?
 • Kes on praegu teadaolevalt maailma pikim inimene ?
 • Kust ja millal arenesid välja inimese eellased ?
 • Kust ja millal sai alguse liik Homo sapiens ?
 • Millal jõudsid inimesed Ameerikasse ?
 • Mis on mõjutanud inimasustuse levikut ?
 • Kus paiknevad suuremad inimasulad ?
 • Kus toimus tõenäoliselt tänapäeva inimeste evolutsioon ?
 • Millisel temperatuuril on riieteta inimese termoneutraalne tsoon ?
 • Millal kahekordistub inimkond ?
 • Mis on inimeste ja muude liikide keskkonna mõjutamises erinevat ?
 • Mis on paradoksaalne aine ?
 • Kus sõltub üle poole toiduainetega varustamisest niisutuspõllundusest ?
 • Kuidas jaotub kogu maailma vee kasutus ?
 • Mida tuuakse sageli metsaraiumise laiendamisel ettekäändeks ?
 • Millest sõltub keskkonda säästva majanduse loomine ?
 
Säutsu twitteris
Õ. lk. 8-10
 • Mis on fundamentaalteadus ?
  Fundamentaalteadus ehk alusteadus on teadus, mis tegeleb objektide või nähtuste olemuse, ehituse, toimimise, arengu ja vastastikuse mõju seaduspärasuste uurimisega ja sellekohaste teooriate loomisega.
 • Mis on rakendusteadus ?
  Rakendusteadus on teadus, mis tegeleb mitmesuguste loodusteaduste abil saadud teadmiste praktilise rakendamise põhimõtete ja meetodite otsimise ja arendamisega.
 • Mis viis USA-s maisi puhastusliinide aretuseni?
  USA-s viis maisi puhastusliinide aretuseni viis mõningate sortide ja tõugude ristamine , mille tulemuseks saadavad hübriidid on suurema jõudlusega kui kumbki vanemvormidest.(Tekkis vajadus uurida, mis ja millistel juhtudel põhjustab seda hübriidjõudu ehk heteroosi.)
 • Milles seisneb rakendusbioloogia ?
  Rakendusbioloogia seisneb bioloogia haruteaduste poolt avastatud praktilise kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimises ning teostamises.
 • Millega tegeleb üldbioloogiline teadus?
  Üldbioloogia tegeleb süvateaduslike uuringutega ( geneetika , molekulaarbioloogia , rakubioloogia, arengubioloogia , ökoloogia ja evolutsioonibioloogia ).
 • Mis on eribioloogiline teadus?
  Eribioloogiline teadus tegeleb süvateaduslike uuringutega (botaanika, zooloogia , loomafüsioloogia, taimegeograafia, lihhenoloogia ).
 • Milline seos on bioloogial teiste teadustega?
  Bioloogia kasutab oma uurimisala nähtuste ja seaduspärasuste seletamiseks ja mõistmiseks teiste teaduste, eelkõige füüsika, keemia ja matemaatika avastatud nähtusi, põhimõtteid ja seadusi. Elunähtuste olemuse mitmetahulise uurimise vajadustest on tekkinud sellised piirteadused nagu biokeemia ja biofüüsika. Need on teadused , mis uurivad elusolendite koostise ja talitluse keemilisi ja füüsikalisi aluseid.
  Bioloogia peamisteks traditsioonilisteks rakendusvaldkondadeks on meditsiin , veterinaaria , põllumajandus ja toiduainete töötlus. Üha laienev on bioloogia avastuste kõrgtehnoloogiline kasutamine biotehnoloogias, eelkõige toiduainete tööstuses ja ravimite väljatöötamisel ning pärilikkuse muutmiseks.
 • Mis on bioonika ?
  Teadusenimi bioonika on tuletis sõnadest BIOloogia ja tehNIKA ning tähendab eluslooduse eeskujude kasutamist tehnika ja tehnoloogia arendamisel.
 • Mis on biotehnoloogia ?
  Biotehnoloogiaks nimetatakse rakendusbioloogilisi meetodeid ja protseduure, mille puhul elusorganismidele omaseid protsesse kasutatakse tehnilistes seadmetes mitmesuguste ainete tootmiseks ning organismide sigimise ja pärilikkuse muutmiseks.
 • Näita joonise abil, et fundamentaal- ja rakendusteaduste vahel on seos.
  Õ.lk. 11-17
 • Mis osaleb peale bakterite...
  ...juustu valmistamisel?
  ...alkohoolsete jookide valmimisel?
  Juustude valmistamisel osalevad peale bakterite veel ka hallitusseened.
  Alkohoolsete jookide almimine sõltub lisaks bakteritele ka pärmiseente elutegevusest
 • Milles seisneb biotõrje?
  Biotõrje seisneb taimekahjurite hävitamises või nende paljunemise ja leviku pidurdamises teiste organismidega või nende toodetud toksiinidega.
 • Kes avastas penitsilliini, mis see on?
  Penitsilliini avastas Alexander Fleming.
  Penitsilliinid on antibiootikumide klass, mida saadakse perekonna Penicillium seentest.
 • Nimeta rakendusbioloogia lähtekoht.
  Maaviljelus ja loomakasvatuse teke ning vanaaja meditsiin.
 • Millel rajaneb toiduainete hapnemine?
  Toiduainete hapnemine rajaneb peamiselt piimhappebakterite tegevusel.
 • Milliseid töötlusi nimetatakse biotehnoloogiliseks?
  Biotehnoloogiliseks töötluseks nimetatakse näiteks mitmesuguste juustusortide valmistamist hallitusseente ja bakterite abil ning alkohoolsete jookide valmistamist pärmseente ja bakterite abil.
 • Selgita Pasteuri vaktsineerimise põhimõtet.
  Süstida organismi nõrgestatud või surnud haigustekitajaid, mis vallandavad organismi immunoloogilised kaitsemehhanismid.
 • Seleta mõistet antibiootikumid !
  Antibiootikumid on ained, mida toodavad ja eritavad keskkonda paljud hallitusseened ja osa baktereid, et tõrjuda konkureerivaid mikroobe.
 • Mis on roheline revolutsioon ?
  Roheline revolutsioon on saagikamate teraviljasortide ja moodsama agrotehnika ning niisutussüsteemide kasutuselevõtt eesmärgiga parandada oluliselt arengumaade toitlusolusid. Selle kandvaks osaks oli lühikõrreliste teraviljasortide(kääbusnisu, -riis) aretamine ja viljelemine.  Õ.lk. 19-23
 • Millistel organismidel tekivad kloonid ?
  Kloonid tekivad vegetatiivselt paljunevatel organismidel(ka looduses).
 • Selgita mõistet transgeenne !
  Organism või rakk , mille genoomis sisaldub, avaldub ja pärandub järglastele teiselt liigilt pärit geen; loodud geenitehnoloogilise protseduuriga.
 • Taimede meristeenpaljunemise põhimõtteline skeem?
 • Mida sisaldab agar -agariga tahkestatud sööde?
  Agar-agariga tahkestatud sööde sisaldab mineraalsooli, suhkrut, vitamiine ja kasvufaktoreid.
 • Millised on viirusevabad taimed? Nimeta taimi.
  Viirusevabad taimed on jõulisema kasvuga, õitsevad lopsakamalt ja annavad rikkalikumat saaki. (nt. kartul , nelk , maasikas, krüsanteem)
 • Mis on kloonimine ?
  Kloonimine tähendab geneetiliselt identse järglaskonna saamist paljundavast üksikobjektist, olgu selleks objektiks DNA molekul , rakk või organism.
 • Mis on hübridoom, milleks luuakse ?
  Hübridoom on antikeha sünteesiva lümfotsüüdi ja müeloomiraku hübriid; luuakse monokloonse antikeha saamiseks.
 • Mis on antiseerum ?
  Antiseerum on vereseerum
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Bioloogia-12-klass #1 Bioloogia-12-klass #2 Bioloogia-12-klass #3 Bioloogia-12-klass #4 Bioloogia-12-klass #5 Bioloogia-12-klass #6 Bioloogia-12-klass #7 Bioloogia-12-klass #8 Bioloogia-12-klass #9 Bioloogia-12-klass #10 Bioloogia-12-klass #11 Bioloogia-12-klass #12 Bioloogia-12-klass #13 Bioloogia-12-klass #14 Bioloogia-12-klass #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-05-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 354 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kai Mänd Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Failis on esitatud järgmised küsimused (neile on leitud ka vastused):
  Mis on fundamentaalteadus?
  Mis on rakendusteadus?
  Mis viis USA-s maisi puhastusliinide aretuseni?
  Milles seisneb rakendusbioloogia?
  Millega tegeleb üldbioloogiline teadus?
  Mis on eribioloogiline teadus?
  Milline seos on bioloogial teiste teadustega?
  Mis on bioonika?
  Mis on biotehnoloogia?
  Näita joonise abil, et fundamentaal- ja rakendusteaduste vahel on seos.
  Mis osaleb peale bakterite...
  Milles seisneb biotõrje?
  Kes avastas penitsilliini, mis see on?
  Nimeta rakendusbioloogia lähtekoht.
  Millel rajaneb toiduainete hapnemine?
  Milliseid töötlusi nimetatakse biotehnoloogiliseks?
  Selgita Pasteuri vaktsineerimise põhimõtet.
  Seleta mõistet antibiootikumid!
  Mis on roheline revolutsioon?
  Millistel organismidel tekivad kloonid?
  Selgita mõistet transgeenne!
  Taimede meristeenpaljunemise põhimõtteline skeem?
  Mida sisaldab agar-agariga tahkestatud sööde?
  Millised on viirusevabad taimed? Nimeta taimi.
  Mis on kloonimine?
  Mis on hübridoom, milleks luuakse?
  Mis on antiseerum?
  Mis on gonadotropoiinid?Mis neid toodab?
  Kuidas sai emasloomal esile kutsuda superovulatsiooni?
  Miks on embrüosiirdamine suurendanud kaksikute sünnisagedust?
  Milliseid meetodeid kasutatakse viljastamiseks in vitro?
  Milles seisneb embrüosiirdamine?
  Kus ja millal viidi läbi esimene edukas embrüosiirdamine?
  Mis on surrogaat?
  Mis on pronukleused?
  Mida kujutab endast Mikroinjektsiooni meetod?
  Mis on superovulatsioon?
  Mis on organismikloon?
  Mida nimetatakse tuumkloonimiseks?
  Milles seisneb teine kloonimismeetod?
  Mida tähendab reproduktiivne kloonimine?
  Mida tähendab totipotentsus?
  Millal ja kelle abiga „sündis“ Dolly the Lamb?
  Kolm vastuväidet kloonimisele!
  Mida tähendab mõiste lõigustusrakk?
  Nimeta tüvirakke?
  Mis on ligaas?
  Mis on geenitehnoloogia?
  Kirjuta lühendi GMO pikem mõiste, mida see tähendab.
  Mis põhjustab sebrakala fluorestsentsvärvi?
  Millal loodi esimesed rekombinantsed viirused ja plasmiidid?
  Miks osutusid genoomipangad tehnogeneetilistes uuringutes ja rakenduste
  väljatöötamisel äärmiselt kasulikuks?
  Kes oli esimene transgeenne imetaja?Millal loodi?
  Mis on laktoferiin?
  Milliste lehmade piim sisaldab laktoferiini? Kas selliste lehmade piim on pigem kasulikum või kahjulikum, kui tavalehmade piim?
  Transgeensete taimede loomise joonis!
  Nimeta kultuurtaimede muundamisel olnud 4 peamist taotlust!
  Mida kasutatakse peamiselt geenivektori ülekandeks? Mis on geenivektor?
  Kus ja millal loodi esimene USA Toidu- ja Ravimiameti poolt turule lubatud geneetiliselt muundatud toiduvili? Mis on toiduvilja nimi?
  Mis GM-taime on Euroopa Liidus, avapõldudel ainukesena lubatud kasvatada? On selle taime kasvatamine lubatud ka Eestis?
  Mis on geeninokaut?
  Kes avastasid ja töötasid välja geeninokaudi tehnoloogia? Millal ja mis preemia selle eest pälviti?
  Kui kaua kulub uue nokaut-hiireliini loomiseks?
  Mida kujutab endast kimäär?
  Milles seisneb geeniteraapia?
  Kes oli esimene inimene, kellele tehti geenravi?
  Millest sõltuvad geeniteraapia võimalused?
  Kui mitut pärilikku puuet või haigust on inimesel tuntud? Millest need tingitud on?
  Millest ja millal on oma nimetuse saanud DNA-sõrmejälgede metoodika?
  Mida tähendab geenivaigistus?
  Mis põhjusel said Andrew Z. Fire ja Craig C. Mello 2006. aastal Nobeli meditsiinipreemia?
  Mille järgi toimub isaduse tuvastamine?
  Mis aastal leiutati polümeraasse ahelreaktsiooni meetod? Millele oli see läbimurdeks?
  Nimeta 3 inimesele iseloomulikku tunnust!
  Kui suur on inimese ligikaudne ajumaht?
  Too näiteid inimese mandunud organite kohta!
  Millele aitab kaasa märgisüsteem?
  Aruka inimese ladinakeelne nimetus?
  Mis on kohastanud inimese liikuma kahel jalal?
  Mis on inimese ja teiste imetajate vahel kõige suurem erinevus sigimise osas?
  Kes on primaadid?
  Kui palju on tänapäeval elavaid primaadiliike?
  Mis moodustavad elundkonna?
  Kuidas paiknevad sidekoe rakud?
  Mida katab epiteelkude?
  Nimeta 3 sidekoe funktsiooni!
  Mis on luukude?
  Mida suudavad närvikoe rakud?
  Mis on sünapsid?
  Mis lagundab toitu? Kuidas seda protsessi nimetatakse?
  Mis on homöostaas?
  Mis on närvisüsteemi talitluse aluseks?
  Mis toimub positiivse tagasiside kaudu?
  Mis on humoraalne regulatsioon?
  Mis on neuraalne regulatsioon?
  Mida sisaldab endas energiabilanss?
  Mitu lööki minutis teeb süda puhkeseisundis olles?
  Nimeta 4 maksa ülesannet!
  Mitu mg glükoosi sisaldub terve inimese veres?
  Mis on inimese lämmastikuvahetuse jääkproduktiks? Kus ja mis juhul seda sünteesitakse?
  Kui palju verd läbib ligipalju neere?
  Kui palju on 65 kg kaaluvas inimeses vett?
  Mis on uriin?
  Mille abil säilitavad karvased loomad oma kehatemperatuuri?
  Mille tõttu toimub soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja aurustumise puhul soojuse ülekanne?
  Mida iseloomustab soojusjuhtivus?
  Mille tagajärjel toodetakse inimese organismis soojust?
  Mitu higinääret on inimese nahas?
  Mida hävitab immuunsüsteem?
  Mis on humoraalne immuunsus?
  Mis on tsellulaarne immuunsus?
  Mis on antigeen?
  Millised ained võivad põhjustada allergia, too näiteid!
  Mis on palavik? Mida see näitab? On see haigus?
  Mida tehes suureneb lihaste võime omastada hapnikku?
  Kui suur on nii treenitud kui ka treenimata inimese südame löögimaht?
  Mis kiirendab DNA kahjustumist?
  Kui palju kaalub inimese aju? Millest põhiliselt koosneb?
  Mida meenutab inimese aju?
  Mida võimaldab meie närvisüsteem?
  Mis on närvisüsteemi ehitus põhiühikuteks? Mida need teevad?
  Kas signaali saabumine sünapsi tähendab, et postsünaptilises neuronis tekib alati närviimpulss? Põhjenda vastust!
  Mida võimaldavad sünapsid?
  Millisel juhul neuron närviimpulssi ei edasta? Kuidas seda protsessi nimetatakse?
  Kuidas mõjutavad närviülekannet alkohol ja nikotiin?
  Mille tagajärjel võib tekkida mälukaotus? Mis see on?
  Mis määrab naha-, juukse- ja silmavärvuse?
  Mis tunnused on muutumatud sünnist surmani?
  Nimeta melaniini kaks põhitüüpi ning omakorda nende alatüübid!
  Mis on kõigi melaniinide sünteesi lähteaineks? Mis lisandub feomelaniinide puhul?
  Kuidas on nahavärvuse üldtüübi järgi eristatud inimrasse?
  Mis värvi on albiinode nahk? Mis on albinism?
  Millest tuleneb silmavärvus?
  Kes on praegu teadaolevalt maailma pikim inimene? Kui pikk ta on?
  Negriidi kirjeldus!
  Kust ja millal arenesid välja inimese eellased?
  Kust ja millal sai alguse liik Homo sapiens?
  Nimeta mõni esimestest koloniseeritud aladest!
  Millal jõudsid inimesed Ameerikasse?
  Mis on mõjutanud inimasustuse levikut?
  Kus paiknevad suuremad inimasulad?
  Kus toimus tõenäoliselt tänapäeva inimeste evolutsioon?
  Millisel temperatuuril on riieteta inimese termoneutraalne tsoon?
  Millal kahekordistub inimkond?
  Mis on inimeste ja muude liikide keskkonna mõjutamises erinevat?
  Nimeta toode, mis on bioloogiliselt seisukohalt võetuna täiesti mõttetu!
  Kui kogu vesi Maal mahutada 10 liitrisesse anumasse, siis kui palju on seal kasutatavat ja kättesaadavat magevett?
  Mis on paradoksaalne aine?
  Kus sõltub üle poole toiduainetega varustamisest niisutuspõllundusest?
  Kuidas jaotub kogu maailma vee kasutus?
  Mis kampaania käigus kaardistati Eesti ebaseaduslike prügimägede asukohti ning seejärel kogus 50 000 inimest loodusest kokku ligi 10 000 tonni prügi?
  Mida tuuakse sageli metsaraiumise laiendamisel ettekäändeks?
  Millest sõltub keskkonda säästva majanduse loomine? Miks?

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (8)

  intothenight profiilipilt
  intothenight: Väga hea ja põhjalik. Tänud.
  20:27 22-11-2011
  biby14 profiilipilt
  biby14: põhjalik, aitäh!
  20:23 27-09-2011
  Pede_panda profiilipilt
  Pede_panda: Väga põhjalik .
  21:56 13-12-2011


  Sarnased materjalid

  23
  doc
  Bioloogia konspekt - 12 klass
  15
  pdf
  Bioloogia eksamiks
  10
  pdf
  Bioloogia konspekt-12-klass
  30
  docx
  Bioloogia 12 klassi mõisted
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  34
  pdf
  BIOLOOGIA UURIB ELU 12-klass
  15
  docx
  Bioloogia eksam
  6
  doc
  Bioloogia konspekt

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun