Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

VAESUS JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID - sarnased materjalid

vaesus, töötu, vaesuses, töötukassa, postimees, peretoetus, statistikaamet, vaesust, haridustas, üksikvanem, eetika, eetikaveeb, elavate, leibkond, kodutus, omavalitsus, peredele, miniuurimus, osalejate, elatusmiinimum, üro, sõltuvus, aastaste, arenguprogramm, enesehinnang, motivatsioon, sissetulekust, sotsiaalabi, uppuja, oskuseid, üksikvanemad
5
rtf

Inimkaubandus ja sellega kaasnevad ohud

...imata piiratud informatsioonist on trend selge ­ ohvrite arv kasvab. INIMKAUBANDUS MINEVIKUS Inimkaubandus oli probleemiks juba minevikus. Vana-Egiptuses ja Mesopotaamias kasutati orjatööd. Orjadeks olid tavaliselt sõjavangid ja põgenikud, ka müüdis vanemad vaesuse tõttu oma lapsiorjusesse, et saada sellest tasu ja et laps jääks ellu. Orje kasutati kõige sagedamini abijõuna . Aja jooksul on inimkaubandus palju muutunud. Inimkaubitsejad kasutavad nüüd uusi ja kaasaegseid meetodeid.. Muutunud on ka viis, kuidas ja kus kasutatakse müüdud inimesi. Kuid tegeli...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
71 allalaadimist
39
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

........................................23 Lootuse tsükkel (the cycle of hope).............................................................23 Miks head ideed ei pruugi teostuda?...........................................................24 Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.................................................................................................................24 Vaesuse mõtestamine....................................................................................... 24 Rowntree ja esmane vaesus...........................................

Ühiskond - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...inimesed tegelikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piiriks 60% rii...

Ühiskond -
40 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...inimesed tegelikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piiriks 60% rii...

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...ikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piiriks 60% rii...

Ühiskond - Keskkool
175 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...ega indiviidid ja grupid kuuluvad ülemistesse kihtidesse (neil on olemas: rikkus, relvajõud, teatud päritolu, nahavärvus jne.) Madala staatusega inimesed ja rühmad on ühiskonnas aga tõrjutud seisundis. Sotsiaalset tõrjutust võivad põhjustada: töökaotus, vaesus, perekonnas toimuv kuid ka bioloogilised eristused või arengupuuded. Kogu ühiskonna arengu kiirenemine on sotsiaalsesse kihistumisesse toonud rohkem sisemist dünaamikat, s.t suurendanud sotsiaalset mobiilsust. Sotsiaalne mobiilsus - tähistab inimeste ja rühmituste liikumist sotsiaalse kihistuse süstee...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1023 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...e, mida iseloomustab piiritlemata liikmeskond ja umbmäärane ülesehitus. o Sotsiaalsed probleemid Sotsiaalne tõrjutus ­ SEISUND, MILLE PUHUL INIMENE EI OSALE ÜHISKONNA HÜVEDEJAOTUSES, VÕIMUSUHETES EGA KULTUURIELUS. Sotsiaalse tõrjutuse 1 näitaja on vaesus ­ mida ulatuslikum on riigi sekkumine tulu- ja sotsiaalpoliitikasse, seda tõhusamalt on vaesust leevendatud. Nt Eesti vs Rootsi. Sotsiaalseks tõrjutuseks loetakse ka olukorda, kus inimesel on rahalisi vahendeid toimetulekuks, kuid tal puuduvad sotsiaalsed sidemed ja sotsiaalne kaasatus. Nt puud...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
166 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

.... Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Huvid. Pluralismi olemus ja tähtsus. Sotsiaalsed probleemid (tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm). Heaoluriik. Infoühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus. 1. Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on inimeste olemasolul viis. Ühiskond koosneb inimestest, samas ei saa olla inimest ilma ühiskonnata. (Aristoteles ­ inimene on poliitiline loom.) Nüüdisühisk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1209 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

...e osapoole kahjustamine kahjustab ka teist - Pluralismi vastandmõisted: võitlus kultuuride, sotsiaalsete gruppide jmt. vahel, likvideerimine, assimileerimine, sallimatus, tõe monopoli kuulutamine. Kaasaja ühiskonna sotsiaalsed probleemid tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm Kui selles valdkonnas midagi eksmil tuleb, siis kindlasti mõne konkreetse olukorra lahendamine (näiteks mõni juhtum, mida ajakirjandus on päevavalgele toonud). Peab oskama analüüsida graafikuid või tabeleid, mis toovad tööpuuduse või näiteks kuritegevuse statistika. Kuidas nä...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

...ikul 8% · 1973 maailma keskmine 25%, aafriklase 9% · Praegu 23% ja 5,5% · W. Buffeti varandus sama suur, kui Angola SKT · U 50% maailma elanikest peab hakkama saama alla 2 dollariga päevas Aastatuhande eesmärgid (ÜRO) · Likvideerida vaesus ja nälg · Saavutada üleilmselt alghariduse kättesaadavus · Edenada sugupoole võrdõiguslikkudt ja luua naistele enam eneseteostusvõimalusi · Vähendada laste suremust · Parandada emade tervislikku olukorda · Võidelda HIV / AIDSi, malaaria jt haigustega · Tagada loodussääst...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
100 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...id liialt nõrgad või liialt tugevad, siis rohkem suitsiide. 23 Emile Durkheim · Anoomia ­ kui sotsiaalsed regulatsioonid puuduvad · Kiire muutus võib kaasa tuua anoomia, nt ülenev mobiilsus. Samas vaesus kaitseb suitsiidide eest, kuna on oma olemuselt piirav · Anoomia on kahjulik nii üksikindiviidile kui ka ühiskonnale tervikuna 2.5.Karl Marx (1818 ­ 1883) · Sotsialismi (kommunismi) teooria looja · Konfliktiparadigma looja · Põhimõisted ­ proletariaat, kodanlus, klass...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
194 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

...umuste paljusus. Pluralism ­ Mitmekesisus, paljusus, mis võib iseloomustada ühiskonna ehitust, parteistumist, vaimukultuuri; demokraatliku ühiskonna iseloomulik tunnus. Sotsiaalsed probleemid Ühiskonda puudutavad ja sekkumist nõudvad probleemid, nt vaesus, tööpuudus, kuritegevus, alkoholism, narkomaania, kodune vägivald, inimkaubandus, rassi- ja etnilised konfliktid, iive. Näiteid Probleem Probleemi põhjus Rakendatav abinõu Ülerahvastumine (Aafrika, Suremuse langus. Pereplaneerimine. Aasia) ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
83 allalaadimist
35
doc

Keskerakond

...kmesriikide välis- ja julgeolekupoliitika allutamist liikmesriikide parlamentide demokraatlikule kontrollile, jättes rahvusparlamentidele õiguse otsustada oma vägede osalemise üle sõjalistes operatsioonides. 4. Rõhutame globaalse koostöö tähtsust vaesuse vähendamiseks ja demokraatia tugev- damiseks ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. Peame vajalikuks Eesti panuse suurendamist arengukoostöösse. 5. Tähtsustame Eesti osalemist Euroopa Liidu ja ÜRO kriisireguleerimise missioonidel. Peame Eestile kõige tõenäolisemaks militaarosalust nõudvaks o...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...todid ja -tavad, hüdroloogiliste tingimuste muutmine, raskemasinad, kariloomade liigne hulk  Rahvastiku kasv: põllumajanduslik masstoodang, fossiilkütused, meditsiini areng. Maailma kandevõime vähemine, näljahäda, vaesus, arenguprobleemid, rahvastiku ränne arenenud riikidesse, rahvus- ja relvakonfliktide kasv, kuritegevuse kasv, sõjad  Energia: fossiilkütuste ammendumine, näljahäda, immigrandid, relvakonfliktide kasv, sõjad, rahvaarvu vähenemine  Uus tehno...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

...ise sealjuures ise kuigivõrd huvitatud loodussõbralikust tootmisest,kuna ähvardava näljahäda ja maailmaturu karmi konkurentsi oludes peavad nad ainsaks ellujäämise teeks võimalikult odavat tootmist, mis ei arvesta niisuguse majandamise tegelikku hinda.Suur vaesus põhjustab ka suuremaid riske.Kui tööstusajastul põhjustasid vaesus ja vähesed teadmised ja puudulik tehnoloogia ,siis nüüd on olukord vastupidine.Just teaduse ja tehnoloogia võimsuses peitub risk juhul,kui poliitikud ei ole valmis neid riske märkama ja ohjama. Viimase veerandsajandi globaliseerumise ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
194 allalaadimist
42
doc

GERONTOLOOGIA

... Tegevusest loobumine viib pessimismini. 7. KIHISTUMISTEOORIA ­ ühiskond jagatakse vanuse ja majandusliku seisundi järgi: 1. jõukus 2. vaesus Sündivuse järgi perioodideks 20 aasta kaupa. Sellega jälgitakse ea elukaart põlvkonna uurimusi ja kantakse üle järgmisse põlvkonda. VANURITE TERVISHOIU JA PÕETAMISE PROBLEEMID Viimastel aastatel on märgata vanurite hulga nii absoluutset, kui ka suhtelist suurenemist. See tendents jätkub ja ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
197 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...amata. Hoolimata oma efektiivsusest ei suuda hinnamehhanism sageli vältida turuhäirete teket, mis seisnevad suutmatuses tagada ressursside optimaalne jaotus, mille väljenduseks võiksid olla näiteks toiduainete puudujääk, keskkonna saastatus ja vaesus. 1.35.2 Riigi funktsioonid. Nüüdisaegse majandusteooria suurkuju Adam Smidhti järgi peaks riik sekkuma majandusse nii vähe kui võimalik aga samas nii palju kui tarvilik. Tema arvates tuleks riigil täita kolm ülesannet: 1) tagada õiglus 2) kindlustada rahvuslik julgeolek ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
664 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

...bistab toimetulekuraskustes inimesi, kannavad ühist nimetust sotsiaalhoolekanne. Sotsiaalkindlustuse puhul sõltub toetuse suurus inimese või ettevõtte poolt tehtud sissemaksetest. ÜKSIKISIK JA MAJANDUS Jõukus ja vaesus Kogu ühiskonna rikkuse taset näitab sisemajanduse koguprodukt SKP Inflatsioon raha väärtuse, elanike ostujõu vähenemine. Elukallidus elatusmaksumus ; summa, mille üks leibkonna liige kulutab keskmiselt kaupadele ja teenustele konkreetse aja jooksul. Nominaaltulu rahas...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
684 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

...I TEEL. Sotsialismi järgseid maid iseloomustab elanikkonna tunduvalt madalam elatustase. Elatustaseme erinevusi on põhjustanud: 1. Nn. ajude äravool. 2. Segadusse sattumine turumajanduslikust kaubaküllusest ja kirevusest. Vaesed ja rikkad maad Mitmepalgeline vaesus. Tsükliline vaesus - majandus mured süvenevad majanduskriisile jalgujäänutel ja lõppevad kriisist ülesaamisega. Isiklik vaesus - on probleemiks teatud osale rahvast nii arenenud kui vähemarenenud maades. Piirkondlik vaesus - keerukas nähtus riigi mõnes osas (Eesti kaguosa, Itaalia lõunaosa jne...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
477 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...use ja meditsiini vallas. Raha, mida oleks pidanud kulutama hariduse ja meditsiini peale, kasutatakse aga hoopis riikide sõja pidamiseks. Maailmas on 121 miljonit last hariduseta ja maailmas elab umbes 1,1 miljardit last, kes elavad väga suures vaesuses. Maailma kaubanduses toimub ebavõrdne vahetus. See tähendab seda, et rikkad maailma maad müüvad oma enda odavaid tooteid kallimalt maha ja samas ostavad kalleid tooteid odavamalt. 19 Arengumaad ei suuda tootmises võistelda USA ja teiste l...

Üldpsühholoogia -
98 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...skonna Sotsiaalpoliitika – avaliku võimu prioriteedid ja sihipärane tegevus sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, inimarengu edendamiseks ning ühiskonnaliikmete heaolu tagamiseks -- Sotsiaalprobleem –eksisteerivad teaduse ja poliitika tihedad seosed: Vaesuse põhjuste seletus USA-s  Enne 1960. aastaid – “cultural deficit” “cultural deprivatisation” jm teooriad – esiplaanil olid individuaalsed vaesuse põhjused  1960-70 aastatel kui ameerikas viidi ellu Great Society programme(Kennedy), tuli päevakorrale “blocked opportun...

Sotsioloogia -
195 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...d arstiabi, haridus ja sotsiaalabi, seda ka töötuse, invaliidsuse jms korral. Heaoluühiskond on kapitalistlik turu- majanduslik ühiskond, kus eraomandi tegevusse sekkub riik. Sotsiaalsed garantiid on ka vähe kindlustatud kihtidel. Heaoluriik ei suuda vaesust täielikult likvideerida, kuid annab võimaluse elus edasi jõuda ja tekitab perspektiivitunde. Heaoluühiskonnast ja -riigist räägitakse valdavalt kui majanduslikust, ideoloogilisest ja sotsiaalabile rajatud sotsiaalsest organismist. Peale reaal- sete võimaluste on heaoluriigis tähtis ...

Akadeemiline kirjutamine -
46 allalaadimist
56
docx

TÄNAPÄEVA MAAILM

...s ise kuigivõrd huvitatud loodussõbralikust tootmisest, kuna ähvardava näljahäda ja maailmaturu karmi konkurentsi oludes peavad nad ainsaks ellujäämise teeks võimalikult odavat tootmist, mis ei arvesta niisuguse majandamise tegelikku hinda. Suur vaesus põhjustab ka suuremaid riske. Kui tööstusajastul põhjustasid vaesust vähesed teadmised ja puudulik tehnoloogia, siis nüüd on olukord vastupidine. Just teaduse ja tehnoloogia võimsuses peitub riski juhul, kui poliitikud ei ole valmis neid riske märkama ja ohjama. 1.3 Rahvusvahelise ...

Ühiskond - Keskkool
14 allalaadimist
44
pdf

Inimene ja ühiskond

...ses ​interaktsioonis. Sotsiaalsete probleemide lahendamine ei ole võimalik üksikute juhtumite haaval (haigete ravimine ei muuda elanikkonda tervemaks, makstes toimetulekutoetust igale puudustkannatavale inimesele ei leevenda vaesust jne); sotsiaalsete probleemide põhjused on ühiskonna struktuurides ning nende lahendamine nõuab ​ühiskondlikku sekkumist​. Sotsioloogiline ‘sekkumine’ on suunatud ühiskonna suurtele sotsiaalsetele gruppidele ja ühiskonna struktuurile, mitte üksikindiviididele. Sotsiaalsed võrgustikud: ...

Inimene ja ühiskond - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...se ja meditsiini vallas. Raha, mida oleks pidanud kulutama hariduse ja meditsiini peale, kasutatakse aga hoopis riikide sõja pidamiseks. Maailmas on 121 miljonit last hariduseta ja maailmas elab umbes 1,1 miljardit last, kes elavad väga suures vaesuses. Maailma kaubanduses toimub ebavõrdne vahetus. See tähendab seda, et rikkad maailma maad müüvad oma enda odavaid tooteid kallimalt maha ja samas ostavad kalleid tooteid odavamalt. Arengumaad ei suuda tootmises võistelda USA ja teiste lääneriikidega. Inimkonna tootmine ja tarbimine üha en...

Teadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...ntegreerumisele, iseseisvusele ja osalemisele ühiskonnaelus; - laste ja noorte sotsiaalsete, õiguslike ja majanduslike õiguste kaitsmise tugevdamine; - õigus kaitsele töösuhte lõpetamise korral; - õigus töötajate väärikale kohtlemisele; - õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse korral; - õigus rahuldavale eluasemele; - diskrimineerimise vältimine. EUROOPA ÜHENDAMISE MÕTTE AJALOOST Euroopa ühendamise idee tekkis eelmise aastatuhande algul, nn klassikalisel keskajal, kui kogu maailma liitis hoolimata poliitilisest killustatusest kristlik maailmavaade...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
127 allalaadimist
33
rtf

Uurimustöö Laps-Vägivallaohver

...stamine, väga pikad koolipäevad, mõni õppeaine, piiratud võimalused isiksuse arenguks ning ebakindlus tuleviku suhtes. Stressisituatsiooni põhjusteks loevad vastanud tõrjutusi pere, sõprade ja kooli poolt. Sageli on tõrjutus kuhjunud probleemide tulemus: vaesus, vanemate lahutus, kommunikatsioonivaegus vanemate ja laste vahel, keerulised suhted vanavanemate, õdede ja vendadega, vägivald peres, lapse tahte pidev allasurumine, narkomaania ja püüd pääseda vabadusse. Toimetulekuks ja nii öelda mahaladimiseks kasutab 48% õpilastest ja 39% õpetajatest alk...

Ühiskond -
65 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...ine manner. Ta on viimasest eraldatud Vahemere ja Punase merega. Aafrika mandril on maismaaühendus Aasiaga Suessi maakitsuse kaudu. Aafrikale on iseloomulik kultuuriline mitmekesisus, kolonialismi pärand, rahvastiku suure osa äärmine vaesus ning püüdes Aafrika mahajäämust ületada ja probleeme lahendada. Aafrika põhjaosa Vahemere äärde jäävad riigid on oma looduslikelt tingimustelt ning peamiste turismimagnetite osas sarnased. Kliima on vahemereline, domineerivad kõrbelised ja poolkõrbelised alad, asustus on koondunud rannikumadaliku...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
109 allalaadimist
44
docx

Rahvusvahelised suhted

...via Aafrika Liit Loodud 2002, üleaafrikaline liit Liikmeid: kõik Aafrika liigid peale Maroko Eesmärk: demokraatia edendamine jne. Ühisraha aastaks 2023 Probleemid: Erinevatel regioonidel erinevad probleemid Vaesus, haigused Erinevad reziimid Sõjaväelised sekkumised (sudaan, somaalia) ASEAN Association of Southrast Asian Nations APEC Vaikse ookeani organisatsioon 21 liiget ookeani äärest Vahelduva edukusega Valitsuvälised organisatsioonid Olemus: Tegutsevad...

Ühiskond -
34 allalaadimist
14
docx

Ühiskonnaõpetuse koolieksami materjal

...dekoega ­ mis ühiskonda koos hoiab Sotsiaalne õiglus- olukord, milles kõigil ühiskonnaliikmetel on: Võrdsed võimalused Võrdsed poliitilised õigused Puudub majanduslik ebavõrdusus Puuduvad ebavõrdsed eesõigused Absoluutne vaesus ehk primaarne vaesus- inimese tulu jääb allapoole riiklikult määratud vaesuspiiri ning raha jätkub vaid hädavajalikuks Suhteline vaesus ehk sekundaarne vaesus-inimese elatustase on allpool ühiskonna (tunnetavat) keskmist Vaesuse leevendamise meetmed: 1.) õiglane maksupoliitika 2.) sotsiaaltoetused ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
4 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

EESTI-AMEERIKA ÄRIAKADEEMIA JUHTIMISE ALUSED Konspekt Koostaja: Ain Karjus 2012/2013. õa. SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. ...

Juhtimine -
258 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...b siis, kui inimese lootused (väärtussüsteem) ületavad nende täitumise reaalsed võimalused (sotsiaalne seisund). Anoomia tekib siis, kui ühiskonna väärtuspürgimuste ja lubatud vahendite vahel on vastuolu. Anoomiateooria keskne idee, mille kohaselt vaesus iseenesest või edu saavutamise võimaluste puudumine ei saa veel tekitada kuritegevust ega põhjustada selle lisandumist mingil ajavahemikul. Selleks on alati vajalik vastuolu väärtushinnangute ja inimese tegelike võimaluste vahel. (Me kõik oleme potensiaalsed kurjategijad, kuid seadusevastaseid tegus...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
306 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...ve olukord palju olulisemaks kui üksikinimese elu heaolu. Riigi majanduse elavdamine on üksikinimese heaolust kuidagi olulisemaks kujunenud. Väga suur osa läheb inimeste sissetulekutest just maksude maksmiseks, mis väidetavalt on vaja ühiskonna eluspüsimiseks. Vaesus on ühiskonnas esinenud juba selle tekkimisest alates. Vaesuses elab isegi tänapäeval märkimisväärne osa kogu Maa tsivilisatsioonist. Ainuüksi Venemaal elab umbes 30 % rahvastikust alla vaesuspiiri. Seda näitavad rahvusuuringud. Paljude inimeste elud on välja kujunenud riikide teenimiseks ja nende m...

Karjäärinõustamine -
31 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun