Taimekaitse plaan - sarnased materjalid

põld, kartul, maasika, taimekaitse, raps, lehetäi, rohi, maakirp, umbrohud, kahjurid, muld, kuivlaiksus, faas, mädanik, jahukaste, rooste, saak, uuring, bioloogilised, herbitsiid, insektitsiid, maasikad, mega, linnud, söögisooda, mullaharimine, konnad, tali, kulutused, põletik, kasvuhoone, lina, elutingimused, kompost, karate, mikro, vesihein
Taimekaitsetööde plaan
16
docx

Taimekaitsetööde plaan

...ad tõrjevõtted 3. Agrotehnilised võtted 4. Bioloogilised tõrjevõtted 5. Mehhaanilis-füüsikalised tõrjevõtted 6. Keemilise tõrje tabelid 6.1. Kartul 6.2. Talinisu 6.3. Porgand 6.4. Maasikas 7. Kokkuvõte 8. Kasutatud kirjandus 2 1. Sissejuhatus Taimekaitse tegeleb sellega, et ürtab ära hoida umbrohtudest, kahjuritest ja haigustest tulenevaid saagikadusid erinevate meetodite abil. Nendeks on agrotehnilised, füüsikalised,biloogilised,ennetatavad, mehhaanilised võtted. Väga populaarne on tänapäeval herbitsiidide, fungitsiidide ning insektitsiidide kasutamine, peaagu võimatu on rääkida pestitsiidi vabast maailmast. Selle probleemi üheks lahenduseks on integreeritud taimekaitsesüsteem, mille ülesandeks on viia kahjustajate arvukus tasemele, kus nad enam ei too märkimisväärset kahju ning hoida seda taset võimalikult kesk...

Taimekahjustajad ja nende... -
56 allalaadimist
Maaviljeluse konspekt
34
doc

Maaviljeluse konspekt

...el sõmerad ja muld võib tolmustuda - mitte tallata mulda liigselt – kui künnikihi alla on tekkinud tihenenud kiht ja sõmerad on hävinud, aitavad seda kõrvaldada sügavkobesti ja töökultivaator (tugevdatud piidega) Liigtallamise vähendamiseks tuleb kasutada: - minimaalse traktorikäikude arvuga mullaharimissüsteeme - põimagregaate, mis teevad mitut tööoperatsiooni korraga, on varustatud erinevate harimistarbeliste tööorganitega - valida sobiv harimistööde aeg - suurendada heintaimede osatähtsust külvikordades NB! Kasvatada külvikorras liblikõielisi heintaimi, mis oma tugeva juurestikuga soodustavad sõmerate teket; samuti jääb neist mulda rohkesti taimejäänuseid Põllukultuur ja veekindlate agregaatide % mullas: - rühvelkultuurid 10 – 15% - teravili 15 – 20% - hernes 30 – 35% - raps 40 – 50% - kõrrelised heintaimed 50 – 60%...

Põllumajanduse alused - Eesti Maaülikool
203 allalaadimist
Maasikas
18
ppt

Maasikas

...el väetatakse maasikat kevadel 1 l/10 m² kohta ? Pärast saagikoristust väetatakse maasikapeenart sügisväetisega, et tekiks rohkesti õiealgmeid Maasikas maheviljeluses Külvikord ? Kultuurid, millel sügav juurestik, mulda jääb palju org. ainet( nt ristiku-kõrreline rohumaa) ? Hästi sobivad külvikorda suvi- ja taliteraviljad, kaunviljad ning üheaastased heintaimed ? Lutsern ja kartul eelkultuuridena võivad põhjustada probleeme närbumistõvega. ? Ei soovitada rajada varasema puuviljaaia kohale Muld ? Ebasobivad on rasked savimullad ja turvasmullad ? Tähtis on mulla ühtlane niiskus,mineraalainete piisavus (eriti boor) ja õige happesus (pH eelistatult 6,5). ? Sobivad on avarad, päikesepaistelised kasvukohad. ? Ebasobivad on madalad niisked ja külmad alad. ? Ei talu maapeal seisvat vett. Umbrohi ? Kilemultš ? Mulla katmine õlgedega (pärast õitsemist) ? Saepuru...

Loodus õpetus - Keskkool
30 allalaadimist
Taimekahjustajad- putukad
9
docx

Taimekahjustajad , putukad!

...ad mulda, vastsed kahjustavad juuri. Kaevandikärblased – munevad lehe sisse, vaglad-taimemahl ja parenhüüm. Mitu pk aastas. Õiekärblased – talvitub nukuna mullas. Munevad mulla sisse. Vastsed kahjustavad idanevaid seemneid, iduvarsi ja maa-aluseid võrseid. Kasulikud lülijalgsed Kiletiivalised. Käguvamplane – täismoone, parasiteerivad paljudel erinevatel kahjuritel. Valmikud toituvad nektarist, lehetäide mesinestest, taimemahlast. Vastsed toituvad peremees-putukast, mille tulemusel peremees hukkub. Emane muneb otse peremehe sisse. Muna toitub peremehe kehavedelikust, vastse areng toimub peremehes. Kimalane – viljastatud ja talvitunud emane rajab pesa, muneb munakurna. Järgmiste kurnade eest hoolitseb üha suurenev tööliskond. Suve lõpul emane talvituma, teised surevad. Talvituvad mullas või lehekihi all, puujuurte ...

Taimekahjustajad ja nende... - Eesti Maaülikool
70 allalaadimist
PORGANDIKASVATUS
20
docx

PORGANDIKASVATUS

...kasutatakse toorainena ka farmaatsia- ja parfürmeeriatööstuses. Porgandi eriline väärtus seisneb selles, et tema intentsiivselt oranži värvusega sordid sisaldavad külluslikult karotiini, millest organismis tekib A vitamiin. Juurviljades leidub ka mitmeid teisi vitamiine, rohkesti suhkruid ja vajalikke mineraalaineid. Väärtusliku keemilise koostise tõttu kasutatakse porgandit kaasaegses rahvameditsiinis väga erinevatel viisidel paljude haiguste raviks ja vaevuste leevendamiseks. (1) Ettevõtlustegevusega alustamise põhjused? ?? • Olemasolev maa, mida saab selleks tegevuseks kasutada • Pakkuda töötutele hooajalist tööd • Soov töötada kodule lähedal • Vaheldus igapäeva tööle • Huvi muutmine ametiks Töö koostamise eesmärgid? ?? • Selgitada välja porgandikasvatuse tootmistingimused • Uurida, kus ja kuidas porgandeid turustada • Uurida ...

Majandus - Kutsekool
38 allalaadimist
Taimehaigused
5
docx

Taimehaigused

Taimehaigused o Kartuli-lehemädanik – haiguse arengut soodustavad kõrge õhuniiskus ja sademed temperatuuril 10-20. Kandub edasi nii kahjustatud mugulate kui mulla kaudu. Areneb kiiresti niisketes jahedates tingimustes. Soodsates ilmatingimustes hävitab patogeen kartuli lehestiku 10 päevaga. SEEN Suurimat kahju põhjustav kartulihaigus. Tavaliselt saagikaod 20-40 %. Tõrje: keemiline tõrje, haiguskindlad sordid, seemnematerjali pidev sorteerimine ja uuendamine, viljavaheldus. o Kuivlaiksus kartulil – tumeda...

Taimekahjustajad ja nende... - Eesti Maaülikool
65 allalaadimist
Äriplaan - FIE Ilona Krobeni
5
doc

Äriplaan - FIE Ilona Krobeni

...ide maandamine. Suuremad ohud saagi hävinemisel on suvine rahe ja augusti kuune põud. Rahekahjude kompenseerimiseks on saak võimalik kindlustada ilmastikukahjude kindlustuspaketiga. Augustikuuse põuaga võitlemiseks on ainsaks võimaluseks hädapärane kastmine, mis nõuab paraku suuremahulist tööd, sellest tulenevalt prognoosimatult lisa tööjõudu ja ning ettearvamatuid kulutusi. Paralleelse tegevusena säilib erinevate põllukultuuride kasvatamine (kartul, porgand, kapsas, peet), milles on juba pikaajalised tootmise ja müügi kogemused. - - 4 V Turustamine Enamus toodangust müüakse otse turul ja sobiva võimaluse korral ka kohalikule kokkuostjale. Kui tootmismaht (ka kasumitootlikus) on omandanud stabiilsuse, on kasumi suurendamise eesmärgil plaanis müüa maasikaid ka talvel. Talvel on maasikate hind 3-4 korda kõrgem ning kon...

Põllumajanduse ettevõtluse... - Eesti Maaülikool
130 allalaadimist
Üldise taimekasvatuse kogu materjal
50
doc

Üldise taimekasvatuse kogu materjal

...tsioon alanud Selleks ajaks on aga ootamas hulk teisigi olulisi töid Tööpinge ajaliseks hajutamiseks pakuksin välja taliviljade varajasema väetamise tuginedes seejuures Kuusikul 1990 aastal läbiviidud uurimusele Põllud vabanesid tol aastal lumikattest veebruari lõpus muld sulas märtsi lõpus Talivilja lämmastikuga ammooniumnitraadiga pealtväetamist alustasin 1 märtsil Nädalaste vahedega tegin seda erinevatel katselappidel kuni 4 maini Selle ajavahemiku sisse sattus ka üks lumesaju periood 15 märts kui väetamine jäi ära Katse näitas et pealtväetis on hästitalvitunud taliviljadele hädavajalik Kui väetamata variandis andis talirukis Vambo vaid 3500 kg/ha teri siis 200 kg ammooniumnitraadi mõjul suurenes saak 1790…2170 kg/ha võrra ehk 56…62% Märtsis antud lämmastikväetise efektiivsus ei jäänud alla aprillis teises pooles antule Katses kasutati ka eespooltoodust suu...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
174 allalaadimist
Väetusplaan
15
doc

Väetusplaan

... 40 1 a. 2 Põldhein Ko Ls2 41 P-4 K-3 3,0 25 40 2a 3 Talinisu KI Ls1 45 P-4 K-3 3,0 20 30 4 Kartul KI Ls1 48 P-4 K-3 3,0 15 50 5 V.oder.ak KI Ls1 46 P-4 K-3 3,0 20 45 Leevaku talu väljad moodustuvad kultuuride järgi. Lõimis on sarnane. Põldude fosforitarve on kesmine ja kaaliumi tarve on väike, põllud lupjamist ei vaja. 3.1.2. Orgaaniliste väetiste normide planeerimine 5 Väetisnormide arvutamisel kasutan tinghektari meetodit. Selleks pean teadma kasutada olevate orgaaniliste väetiste koguseid. Tinghhektarite arvutamiseks on vaja teada antud väetist vajavate kultuuride kasvupinda (ha). Kultuuride suhtel...

Agrokeemia - Eesti Maaülikool
196 allalaadimist
Tomat
5
doc

Tomat

... põlvkondi. Ta võib talvituda ka avamaal varisenud lehtede ja taimekõdu all. Lennuvõimeline kahjur võib ootamatu külalisena ilmuda naaberaiastki. Tõrjetööde ajal lendavad valmikud eemale. Karilane muneb lehtede alaküljele. Kahvaturohelised 0,3 mm suurused lühikeste karvakestega kaetud lamedad vastsed kinnituvad varsti pärast koorumist püsivalt lehtedele ja imevad seal mahla. Keha ümber moodustub neil kaitsev vahabarjäär. Viimases kasvujärgus kujuneb vastsest kuni 1 mm pikk ja 0,5 mm kõrge näsade ja vahaniitidega kaetud pupaarium. Vastsejärk kestab kokku 25–30 päeva. Koorunud valmik elab kuni kuu ja muneb ca 100 muna, pannes aluse vaenlasehor-dile. Karilasest jagusaamiseks on vaja järjekindlust ja mitmeid ennetavaid ja otseseid tõrjevõtteid. Tõrje- Ärge kasutage juhuslikku istutusmaterjali. Soojal ajal õhustage kasvumaja korralikult. Kõrvaldage taimedelt esimesed karilasevasts...

Aiandus - Kutsekool
59 allalaadimist
Teraviljapõld mahekasutus ja viljavaheldus
14
ppt

Teraviljapõld(mahekasutus ja viljavaheldus)

... vähene mineraalväetiste ja pestitsiide kasutamine ? looduslikel protsessidel põhinevaid umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrje meetodid ? tähtis loomade heaolu ? keelatud GMO kasutamine ? muld neutraalne või nõrgalt aluseline (pH 6,5–7,5). ? Viljavahelduse planeerimisel tuleb arvestada, et järgnevat kultuuri ei kahjustaks samad haigused ja kahjurid, mis eelvilja. ? Taimekaitse seisukohalt ei sobi üksteise järele teraviljad, ristõielised (raps, rüps) ja liblikõielised kultuurid. ? Tuleks jälgida, et samalaadsed (samade haiguste ja kahjustajatega) kultuurid asetseksid teineteisest vähemalt 500 m kaugusel ? harimine sobival viisil ja optimaalsel ajal ? looduslike väetiste kasutamine optimaalsel määral ? bioloogilise aktiivsuse soodustamine ? piisava koguse orgaanilise ainega mulla rikastamine ? saagikuse vähenemis...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse -
59 allalaadimist
Kursuseprojekt Õlleodra kasvatamisest
15
doc

Kursuseprojekt Õlleodra kasvatamisest

...suhtes. Kasvuajaks on märgitud, et on keskvalmiv ning hea põuakindlusega. Kindlustamaks head vilja kvaliteeti tuleb hoida kultuur püstisena ja koristada saak kohe pärast valmimist. Vastupidavate sortide kasutamine, optimaalne külviaeg, korralik külvikord, terve seemnematerjali kasutamine, hästi ettevalmistatud külvipind ning harimisvõtted tagavad kvaliteetse saagi. Seemnete puhtimine on hea taimekaitse, mida kasutatakse haiguste vastu, mille puhul ei aita lehe kaudu toimivad fungitsiidid. Mina kasutasin selleks puhist Raxil. Puhtimise juures on tähtis, et kõik seemned kaetakse preparaadiga ühtlaselt. Umbrohtumust aitab vähendada kultiveerimine, kündmine ja äestamine enne kultuuri külvamist. Eesmärgiks on eemaldada eelmise kultuuri jäägid, hävitada umbrohupopulatsioone ning valmistada ette optimaalsete tingimustega külvipind. Koostades tehnoloogilist kaar...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
81 allalaadimist
Aiandus
11
doc

Aiandus

...jaotada kaheks tegurite grupiks: 1) kasvuaegsed tegurid: õige toitainete sisaldus mullas, piisavalt soojust ja niiskust, piisav taimekaitse jne. 2) koristusaegsed- ja – järgsed tingimused: õige koristusküpsus, koristusaeg, koristustehnoloogia, transporditingimused ja säilitustingimused (õhu gaasiline koostis, säilitustemperatuur, õhuniiskus jne). Kvaliteet on mõiste, mida erinevates kontekstides kasutatakse erinevalt. Suur vahe on sellel, kas kvaliteeti määratletakse tootja või tarbija seisukohast. Tootja seisukohast on eelkõige oluline väline kvaliteet: toote suurus, kuju, värv, kõvadus, säilivus. Tarbija seisukohalt on eelkõige olulised sisemised kvaliteediparameetrid: maitse, lõhn, tänapäeva teadliku tarbija puhul aga juba ka tervislikkus: C-vitamiini, antioksüdantide jt. bioaktiivsete ühendite sisaldus puu-ja köögiviljades. Erinevate puu-ja köög...

Aianduse tehnoloogiad -
70 allalaadimist
Agrokeemia konspekt - Väetised-amp-väetamine
22
doc

Agrokeemia konspekt - Väetised & väetamine

... mis sageli on lahjenenud ja sademeveega. Küllaldase allapanu korral virtsa ei teki! Virts on olemuselt väärtuslik kiiretoimeline lämmastik- ja kaaliväetis, mille toitainesisaldus sõltub loomaliigist ja veel rohkem sinna lisandunud tehno- ja sademeteveest. Virtsahoidlad tuleb kindlasti katta! Orienteeruvalt sisaldab virts: N 0,2...0,3% P 0,03...0,04% K 0,3...0,4% Sõnniku käsitlemise erinevate meetodite eelised ja puudused TAHE SÕNNIK LÄGA e. vedelsõnnik Eelised: Eelised: 1) võimalik kasutada tõstukeid ja 1) pärast segamist homogeenne biiterlaoteid (ühtlane) 2) komposteerituna sisaldab vähe 2) hästi pumbatav patogeene ja idanemisvõimelisi 3) N kadu väike umbrohuseemneid 4) mehhanismide ole...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
114 allalaadimist
Agronoomia
23
pdf

Agronoomia

...väike toorkiusisaldus, hea seeduvus. Söödapeet, poolsuhkrupeet, suhkrupeet, söödakaalikas, naeris, porgand. Kasvatust piirab suur käsitsi töö maht, mis muudab kasvatamise kalliks. Mahukas sööt, mistõttu säilitamine raske. Külm võib kahjustada, vaja hoidlat, riknemisoht. Suhkrupeet- tööstuse tooraine, suhkur. Söödaporgnad- karotiini aine. Soodustavad mullas mikrobioloogilist tegevust. Heaks eelviljaks kultuuridele, kuna väetatakse, umbrohu eemaldamine. Lehmadele 50-60 kg/päevas. Võivad põhjustada kõhulahtisust ja piimarasvasisaldus väheneb. Mäletsejatel soodustab suhkur vatsas käärimist. Söödapeet Kasutuses: suhkrupeet suhkuks, söödapeet söögiks. Peedid kuuluvad maltsaliste sugukonda. Väga raske umbrohtusi nende seas hävitada, kuna võttab peedi ka ära võtta. Esimesel aastal lihakas juurikas ja rosetti, kasvuperiood 150 päeva (5 kuud). Teisel aastal kulub seemnete valmimiseks 110- 130 päeva...

Agronoomia -
33 allalaadimist
Taimekasvatuse eksami kordamisküsimused
36
doc

Taimekasvatuse eksami kordamisküsimused

...s, vesi, õhk, muld ja keskkonna reaktsioon Soojus Taimede kasvuks ja arenguks on vaja piisavalt soojust. Idanemiseks vajatav soojus sõltub taime liigist – madalamaid temperatuure armastavad liigid idanevad hästi 13-18°C juures, soojalembesed taimed idanevad paremini18-24°C juures. Taimede aktiivne kasv toimub põhiliselt temperatuuril 0-45°C. Intensiivseim taimede kasv toimub temperatuuril 15-25°C. Soojanõudlus erinevates kasvufaasides pole ühesugune. Kõige paremini kasvavad taimed, kui päevane temperatuur on öisest 5-8°C kõrgem. Vesi on vajalik taime toitainete vastuvõtuks, nende kudedesse toimetamiseks ja mulla ning taime temperatuuri ühtlustamiseks. Päeval võtab vesi vastu päikeseenergiat ja soojeneb ning öösiti vabastab seda soojust. Taimede veetarve on suur: ühe kaaluühiku kuivaine tekkeks kulub vett 200– 1000 või veelgi enam korda rohkem. Vee üleküllus ega puudus mullas ei soosi t...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
153 allalaadimist
Eritaimekasvatus
53
pdf

Eritaimekasvatus

KARTUL (Solanum tuberosum) Kartuli levik. On pärit Lõuna ja Kesk-Ameerikast. Kasutusele võeti kartul arvatavasti juba 7000 aastat tagasi. Teistesse maadesse hakkas levima 16. saj keskpaigast hispaanlastest meresõitjate kaudu. 16.sajandi lõpp ja 17.saj alguses levis mööda Euroopat Iiri ja Inglismaale. Ja sealt juba Põhja Ameerikasse. • Eestisse jõudis kartul 1740 1760. Alguses levis ta mõisaaedadesse kust hiljem juba talupoegade põldudele. 1840 aastaks oli kartul omandanud tähtsa koha inimese toidulaual ja ka loomatoiduna. Samal ajal hoogustus ...

Eritaimekasvatus - Eesti Maaülikool
51 allalaadimist
Taimekasvatuseksam
19
doc

Taimekasvatuseksam

...n see külvis, sest külviks kasut materjal pole alati seeme, selle sõna botaanilises mõttes. Nii on peedil. Seemneteadus on teadus külvisest, selle kvaliteedist ja kvaliteedi määramise meetodist. Taimekasvatus on seotud teiste teadusharudega. 4) Taimekasvatuses kasutatavad uurimismeetodid. Põhiliseks meetodiks on põldkatsed. Need korraldatakse põllutingimustes. Katsetel kasutatakse katselapi meetodeid. Erinevatel lappidel võivad olla erinevad sordid . Põldkatseid võib korraldada sortide võrdlemiseks. Meetodi ja tulemuste ümbertöötlemine on kujun eraldi teadusharuks- katsemetoodika ja eksperimentaalandmete ümbertöötlemine. Nõu ehk vegetatsioonikatsed- samuti uurimismeetod. Taimed kasvavad kasvu-nõudes- pottides. Neid kasv kunstlikult loodud keskkonnas. Põllutingimustes on kasvukeskkonnaks muld, veg katsetes võib kasut mulda, kvartsliiva, toitelahust. Võib kasut ka kunstlikku substraati (turva...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
205 allalaadimist
Niisutamise arvestuse vastused
9
doc

Niisutamise arvestuse vastused

...se aurumismõõtlaga. Mõõtmistulemuste alusel on parimad need meetodid, mis baseeruvad H.L.Penmani valemitel. Hiljem täpsustas tema valemeid J.L. Monteith. Penman-Monteith valemid on kogumaailmas kasutusel, ka eestis on selle valemi kasutamine valgala veebilansi arvutustes õigustatud. See meetod arvestab kiirgusbilansi ja aerodünaamika füüsikalisi protsesse ja võimaldab arvutada maksimaalset ja võimalikku (PET) erinevatelt pindadelt. Kui sademed mingil ajaperioodil on PET väärtusest väiksemad , siis ET on aurumiseks vajaliku veepuuduse tõttu väiksem kui PET. ET peamiseks kujundajaks on soojusenergiahulk, mis aurava pinnani jõuab, seda soojusenergia hulka saab määrata kiirgusbilansi alusel. ET arvutamiseks on loodud mitmeid arvutimudeleid, mis võimaldab arvutada aurumist erinevatelt pindadelt erinevate valemitega. Veetarvet on võimalik arvutada ka päevade kaupa ET= k*PET mm, kus k on bioloogi...

Põllumajanduskultuuride... - Eesti Maaülikool
45 allalaadimist
Aiaplaan
11
docx

Aiaplaan

OLUSTVERE TEENINDUS JA MAAMAJANDUSKOOL LOODUSMAJANDUS AIAPLAAN Seletuskiri Juhendaja: Liivi Martjak Koostaja: Viktoria Ivanova Olustvere 2010 Sisukord TOC o 1 3 h z u Asukoht3 Teed3 Piirded4 Hekki pügamine4 Heki Hooldus5 Krundi maa ala planeerimine5 Eesaed5 Muru rajamine6 Muru hooldamine6 Majandusõu7 Tarbeaed7 Tagaaed8 Planeeritavad rajatised9 Ilupuude ja –põõsaste istutamine10 Marjapõõsaste lõikamine10 Asukoht Haljastatav krunt asub Lõuna Eesti Tartumaal Ülenurme vallas Ülenurme külas Karikakra 12 ...

Aiandus - Kutsekool
74 allalaadimist
Bioloogia HTG loodus
30
doc

Bioloogia HTG loodus

...6) tulemuseks hulktuumne struktuur, mis kannab nimetust plasmoodium. Plasmoodium jaguneb tuumade arvule vastavaks rakkude hulgaks. See on omane protistidele: eosloomadele, kes on rakusisesed parasiidid. a. Nt. malaaria tekitaja b. Nt. toksoplasmoos, põhjustab toksoplasma, saadakse lapseeas kassilt. Vegetatiivne paljunemine lähtuvalt hulkraksest struktuurist Taimeriigis – toimub erinevate vegetatiivsete organite või nende osadega ja on seotud taime elutsükli kestvusega. Üheaastased e. süvikud, kaheaastased e. ületalvikud, mitmeaastased e. püsikud. Vegetatiivselt paljunevad eelistatult püsikud. 1) Juurtega (omajuursed) nt. lepp, haab, ploom, kirss, nõges,ohakas 2) Muundunud võsudega a. Mugulatega: kartul, maapirn b. Sibulaga: tulp, sibul c. Risoomiga: orashein, iirised, maikelluke 3) Okstega: sõstraliigid, paju, remm...

Bioloogia - Keskkool
25 allalaadimist
Münt
11
doc

Münt

TALLINNA TEENINDUSKOOL Münt Juhendaja: Tallinn Sisukord: Münt tutvustus......................lk 3 Mündi liigid..........................lk 4-5 Mündi kasvatamine...............lk 6 Münt tervisele.......................lk 7 Münt Köögis.........................lk 8 Retseptid.............................. lk 9 Kokkuvõte ...........................lk 10 Kasutatud kirjandus...............lk 11 2 Münt Mentha Tutvustus Mündid on väärtuslike...

Õpioskus - Kutsekool
14 allalaadimist
Taimekasvatuse kordamine
9
doc

Taimekasvatuse kordamine

...mist, eriti ohtlik lume varane sulamine ja seejärel vee külmumine. Mullastiku suhtes nõudlik (eriti niiskus), kasvab paremini kallakus tasasel maal, kuhu ei kogune veeloike. Sobiv pH tase 6-7 piires. Külvatakse juuli lõpus-augutis (Eestis), tavaliselt teraviljade järel; vegetatsiooniperiood terve aasta. Samale põllule ei tohiks uut rapsi külvata enne 3-5 aastat. Põllu ettevalmistamine (aega vähe!) algab eelkultuuride künnialuse üleskündmise, segamise ja kobestamisega (kuni 25 cm sügavuselt). Mulda viiakse ka väetisi ja herbitsiite, hävitatakse ja nõrgestatakse umbrohuidandeid. Väetamine:taliraps vajab rohkem toitaineid kui suviraps. P ja K antakse põhiliselt sügisel, väävelväetisi S umbes 30 % sügisel, ülejäänu kevadel. Veel väetatakse Mg-ga, N-ga (lämmastik) Tavapäraseim külviviis-kitsas reavahe 12,5 cm. Külvisenorm-külvatakse hõredamalt kui suvirapsi (tugevam taim), umbes 100 id. seem...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
65 allalaadimist
Eesti taimestik-taimkate ja selle kaitse
33
doc

Eesti taimestik, taimkate ja selle kaitse

...iekate – olemas nii kroon- kui ka tupplehed (P on K ja C asemel) Lõpmatus – palju tolmukaid ja emakaid, tavaliselt üle 10 • Perigoon: lihtne õiekate (ainult üks ring õiekattelehti – nt värvilised) • Hermafrodiitne õis: kahesuguline õis; õied nii emakad kui tolmukad Ühesuguline õis: õies ainult toimukad või ainult emakad • Diöötsiline e kahekojaline taim – emas- ja isassugurakud asuvad erinevatel taimedel (paju, kanep, astelpaju, põõsasmaran) • Monoöötsiline e ühekojaline taim: emas-ja isassugurakud asuvad asuvad ühel taimel (tamm, kask, sarapuu, võilill) • Õisik: moodustavad pisikesed koondunud õied (rukkilill). Õisiku tüübid: lihtsarikas – ühe varre otsas palju erinevaid õisi (ül vas), kännas – lihtõisikute varred võivad olla erineva pikkusega, kuid moodustavad ühe tasapinna (ül kesk), korvõisik (ül par), liitsarikas – lihts...

Eesti taimestik ja selle... - Eesti Maaülikool
179 allalaadimist
Agrokeemia eksami küsimuste vastused
11
doc

Agrokeemia eksami küsimuste vastused

...batust. Lubatud annus sõltub kasvatavast kultuurist, toiteelementide sisaldusest mullas, ilmastikust jt faktoritest. Valem: xmax=b/2c. 2) Majanduslikule optimaalne väetusnorm tagab saagi suurenemise ja saagi kvaliteedi paranemise, samuti mullaviljakuse tõusu, millega ei tohi kaasneda looduse reostuse olulist suurenemist. Valem: xmaj=b(P1-ce)-cv/2c(P1-ce) 26. Väetussüsteemi mõiste, ülesanded ja omapära erinevates maaviljelusviisides Väetussüsteem on Väetustööde plaanipärane korraldamine talus või põllumajandusettevõttes, mille alla kuuluvad kõik väetiste kasutamisega seotud tegevused: Hankimine, transport, säilitamine, külviks ette valmistamine ja külv. Väetussüsteemi ülesanneteks on väetiste andmise aegade ja viiside planeerimine ning väetisnormide arvutamine. Tavamaaviljeluses : Ei seata piiranguid mineraalväetiste kasutamise osas välja arvatud nõue, e...

Agrokeemia - Eesti Maaülikool
84 allalaadimist
Esmasektor
5
doc

Esmasektor

...rgentiinas, Lõuna-Aafrikas. ? Istandused: suured taimekasvatusmajandid. Toodab kohvi, suhkruroogu, puuvilju jms müügiks, tegeleb nende esmase töötlemisega. Rõhk agrotehnikal, mis tagab kõrge saagikuse. Odav tööjõud. Levinud eelkõige arengumaades. Infoajastu põllumajandus 2 Täielikult kaubaline, kitsalt spetsialiseerunud. Kultuuride saagikus ja loomade tootlikkus kõrge. Hästi on arenenud äriteenused. Moodne suund on ökoloogiline ehk mahepõllundus, kasutatakse peamiselt looduslikke väetisi ja taimekaitsevahendeid. Madalam saagikus, kuid kõrgem hind, tervislikum toodang. MAAILMA TOIDU- JA KESKKONNAPROBLEEMID • 19. saj. lõpul hakkasid Euroopa riigid järjest enam sõltuma sisseveetavatest toiduainetest. • Arenenud riikides turg toiduainetest küllastunud, põllumajandussaaduste ülejääke raske müüa. M...

Geograafia - Keskkool
133 allalaadimist
Geograafia suur konspekt
17
docx

Geograafia suur konspekt

...iivsed teraviljatalud – hõredasti asustatud kuiv kliima, kasvatatakse peamiselt nisu Rantšo – suur loomakasvatusmajand, lihaveiseid või lambaid, väga suured looduslikud karjamaad, USA-lääneosa, Austraalia, Lõuna-Aafrika, rändav tööjõud Istandus – suur taimekasvatusmajand, saadused müügiks ja esmatöötlemine, odav tööjõud Mahepõllundus – peamiselt looduslikud väetised ja taimekaitsevahendid Kui niisutatakse muldasid mille aurustumine ületab sademete hulga siis mullad soolduvad. Rannikupüük – väikeste paatidega ülekaalus ida- ja kagu-aasias ja teistes arengumaades Avamerepüük Ookeanipüük – kaasaegse varustusega suured kalapüügilaevad, nädalaid merel, kala töödeldakse laevas Kalakasvatus Ülepüük Maailmamere reostumine ÖK jalajälg Et vähendada – sõidan vähem autoga, lähen kooli jalgsi, sorteerin prügi, kasvatan endale juurvilju ja puuvilju, o...

Geograafia - Keskkool
71 allalaadimist
OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL
38
doc

OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL

...eb põllul üksikuna (ühekaupa) paiknevate suuremate ki- vide eemaldamises; 2) koristusprotsessi etapilisuse järgi: - otsekoristus ehk üheetapiline, mis seisneb kivide kogumises või välja- kangutamises koos nende kohese äraveoga; - lahuskoristus ehk kaheetapiline, mispuhul kivide vaalutamine või välja- kangutamine ning nende kogumine ja äravedu toimuvad ajaliselt erinevatel etappidel. Suure energiamahukuse tõttu on vähe levinud tehnoloogiavariant, kus koos kivide kogumisega need purustatakse killustikuks ja laotatakse põllule tagasi. Kartulikasvatu-ses seevastu on (eeskätt Šotimaal) levinud tehnoloogia, kus kivid separeeritakse mullast välja ja paigutatakse kartulivagude vahekohtadesse (igasse teise vaovahesse), nii on väl-ditud kivide sattumine kartulikombaini ja väheneb oluliselt mugulate vigastumine. Mis tahes kivikoristusviisi s...

Põllumajandus - Kutsekool
43 allalaadimist
GMO
3
doc

GMO

...imes sünteesitava toksiini suhtes. Kui tava- ja mahepõllunduses piserdatakse Bt toksiini taimedele vaid vajadusel, siis geneetiliselt muundatud Bt kultuurid toodavad kahjurimürki pidevalt. Kuna putukad on kogu aeg selle toksiini mõjualas, tingib see palju suurema tõenäosuse resistentsuse tekkeks. Nii deval- HR taimed, eriti raps, on muutunud raskesti tõrjutavaks umbrohuks järgnevatele kultuuridele, sest rapsil on erinevatele herbitsiididele resistentsete sortide lähestikku kasvatamise tõttu kujunenud multi- resistentsus ehk vastupidavus mitmele erinevale umbrohutõrje vahendile. Rapsi seemned on idanemisvõimelised enam kui kümme aastat. Nii jäävadki hiljem idanevatest seemnetest kasvavad rapsitaimed põllule ja põldude servadele kasvama veel aastateks, raskendades edaspidist umbrohutõrjet. Rapsilt on muundinfo kandunud edasi rapsi umbrohtudest lähisugulastele, näiteks põldsinepile, soodustades nii s...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
Rakendusbioloogia
73
ppt

Rakendusbioloogia

...e kloonimine legaliseeriti Suurbritannias 2001.a. Tüvirakud ja rakuteraapia Selgroogsete tüvirakud on diferentseerumata või vähediferentseerunud rakud. Rakuteraapia – tüvirakke kasutatakse kahjustunud kudede taastamisel. Parimad on sügoodi esimestel jagunemistel tekkinud rakud – totipotentsed. Embrüoplasti rakud võivad ainete toimel areneda igaks koeks. Nabaväädi tüvirakud saavad ka erinevateks kudedeks. (säilitatakse sügavkülmas) Täiskasvanu tüvirakud: Ammu on tuntud vereloometüvirakud. Viimased uurimused näitavad, et kõikides kudedes on omad tüvirakud, ka närvikoes. Mida aktiivsem inimene, seda enam neuronid paljunevad! Pealegi saab juba ükskõik millise keharaku suunata teatud ainetega arenema ükskõik mis suunas. Sea rakkudega saab ka inimesi ravida! Töötatakse inimese südameklappide, rindade, kõrvade, luude, kõhrede jt. kehaosade kunstliku kasvatamise kall...

Bioloogia - Kutsekool
53 allalaadimist
Köögiviljandus
16
docx

Köögiviljandus

...i, sidrunimaitselised, paljundatakse puhmiku jagamise teel, on külmaõrn ja vajab talvekatet Jookide ja toitude maitsestamiseks Kaheaastased ? Piparmünt- nii värskelt kui ka kuivatatud lehti, paljundatakse juurevõsunditega, on veidi külmaõrn ja soovitav oleks katta. Mitmesuguste toitude ja jookide maitsestamiseks, tee valmistamiseks Maitsetaimi kasutatakse erinevatel viisidel toitude maitsestamiseks, ravi omadused, kõrgvererõhu tõve puhul, kõhuhädade puhul (köömnetee), ilutaimed(iisop, lavendel, mungalille), kosmeetika, kreemid, šampoonid, lõhnad, meetaimedena, haiguste ja kahjurite tõrjeks. Püsiköögiviljad e. mitmeaastased. Mis kasvavad ühekohapeal 4-5 a. enam levinud on rabarber, mädarõigas, hapu obikas, spargel. Rabarber- ? Kuulub tatraliset sugukonda, kõigetuntum meil püsiköögivili, sööm...

Aiandus - Kutsekool
81 allalaadimist
Geneetiliselt muundatud rapsi mõju keskkonnale ja inimesele
15
doc

Geneetiliselt muundatud rapsi mõju keskkonnale ja inimesele

.............................................4 1.1 Geneetiliselt muundatud põllukultuurid.................................................................. 5 1.1.1 GM taimede jaotus kolme põlvkonda lähtuvalt tehnoloogiast ja eesmärgist...5 1.2 Geneetiliselt muundatud põllukultuuride ajalugu ja levik.......................................5 2. Geneetiliselt muundatud kultuuride mõju................................................................8 2.1 GM rapsi mõju looduskeskkonnale......................................................................... 8 2.1.1 GM rapsi otsene mõju bioloogilisele mitmekesisusele.................................... 8 2.2 GM rapsi potentsiaalne mõju inimese tervisele.......................................................9 2.2.1 GM rapsi otsesed riskid ...

Bioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
ehk GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID
14
doc

ehk GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMID

...ja viiruste tekkele, mille mõju keskkonnale ei ole võimalik ennustada. 9 Siirdatud muundinfo edasine levik võib olla kontrollimatu. Seega geneetiline materjal võib levida edasi mitmesugustele mikroorganismidele, sealhulgas ka haigustekitajatele. 5.2 GENEETILISELT MUUNDATUD MATERJALI POTENTSIAALNE MÕJU INIMESE TERVISELE. Erinevate ekspertide seisukohaks on, et siiani ei ole GM kultuurid ega neid sisaldavad tooted inimese tervisele tugevat mõju avaldanud. GM kultuuride pooldajatel on tavaliselt kaks argumenti. Esimene neist põhineb eeldusel, et geneetilise muundamise tehnoloogiaga ei ole seotud põhimõttelisi riske ehk tehnoloogia iseenesest ei saa inimesele ohtlik olla kuna võimalikult ohtlikud tooted kõrvaldatakse turult. Teine väide rõhutab, et GM tooteid on kasutatud palju aastaid erinevates maades, ilma ...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
51 allalaadimist
Geneetiliselt muundatud organismid
10
doc

Geneetiliselt muundatud organismid

...aks kasvatatavaks toiduaineks riis. Selle vähene a-vitamiini sisaldus on tõsiste tervishäirete ja suremuse põhjustajaks. Lahenduseks pakutakse aga kuldset riisi, mille taim on geneetiliste manipulatsioonidega õpetatud sünteesima a-vitamiini. Tundub ju jällegi väga üllas plaan. Kas poleks aga arukam ja loomupärasem kaubandusliku surve muutmine ning olukorra taastamine, kus inimesed harrastaksid uuesti paljude erinevate ja kvaliteetset elu tagavate söödavate taimede kasvatamist. Keskkonnariskid: Geenisaaste.Üks olulisi asju keskkonariskidest ja GMO-de ulatuslikust kommertsialiseerimisest rääkimise juures on see, et geneetilise muundamise käigus lisatud geen võib kanduda üle naaberpõldudel kasvatatavale taimele risttolmlemise teel (kui suguluses olevad taimeliigid tolmlevad omavahel), mille tulemusena uued geenid levivad kontrollimatult geneetiliselt muundamata liikidele...

Bioloogia - Keskkool
113 allalaadimist
EESTI TAIMESTIK
19
doc

EESTI TAIMESTIK

...neda terve taim. Klorenhüüm (assimilatsioonipõhikude) asub lehes või varre esikoores. Üksikuid kloroplaste võib esineda ka säsis, kui sinna ulatuvad päikesekiired. Säilituspõhikoe rakkudesse kogunevad varuained: tärklis, lahustunud suhkrud, varuvalk või -rasv (tilkadena) 10. Kattekoe ehitus, ülesanded, paiknemine. Eristatakse välimisi kattekudesid, mille funktsiooniks on katta taime välispinda (kaitse kahjulike välismõjude eest, ülekuumenemise, jahtumise transpiratsiooni, mehaaniliste vigastuse ja mikroorganismide eest.) ning sisemisi kattekudesid, nagu epiteel vaigukanalite seintel või juure kesksilindrit ümbritsev endoderm. Sisemised kattekoed reguleerivad ainete liikumist taime sees. Epiderm- katab kõiki noori taimi, tav ühekihiline, rakuvahetuumi pole, klorofülli väga vähe, õhulõhed ja karvad. 11. Kutiikula, vahad, trihhoomid, emergentsid. Kutiikula –struktuuritu, värv...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
102 allalaadimist
Agrokeemia kordamisküsimuste vastused
6
rtf

Agrokeemia kordamisküsimuste vastused

...mustus ja kasutamise omapära 20. Muldade lubjatarbe määramise võimalused ja lubiväetiste kasutamine 21. Eestis leiduvate lubiväetiste iseloomustus 22. Mulla happesus, selle liigid ja väljendamise viisid 23. Väetiste andmise ajad ja viisid 24. Väetiste mõiste ja klassifitseerimise alused 25. Väetisnormide arvutamise meetodid ja nende iseloomustus 26. Väetussüsteemi mõiste, ülesanded ja omapara erinevates maaviIjelusviisides 27. Väetistarbe määramise meetodid ja agrokeemiateenistus – Et teadlikult planeerida peab teadma kui palju üks taim toodab ja eemaldab mullast toitelemente. Peame teadma liikuvaid toitaineid. Väetustarbe määramisega tegeleb agrokeemia teenistus. • Põldkatsed – annavad kõige täpsema pildi. Looduslikes tingimustes. Puuduseks, et konkreetse kultuuri kohta kehtib konkreetsetes mullatingimustes kus see katse läbi on viidud. Väga t...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
72 allalaadimist
Põllumajandus
7
doc

Põllumajandus

...õnnetused tankeritega, aktiivne majandustegevus rannikualadel). Keskkonnaprobleemid. Moodne püügitehnoloogia rikub mere ökosüsteeme. o Kalavarude vähenemisel on palju ulatuslikum mõju kogu ökosüsteemile, kannatavad ka linnud ja teised loomad, kes kaladest toituvad. o Inimtegevuse mõju mereelustikule, liikide hävimine, loodusliku mitmekesisuse vähenemine o Veetransport maailma erinevate piirkondade vahel on põhjustanud võõrliikide sissetungi. o Mõisted: rannikupüük, ookeanipüük, kalakasvatus, ülepüük, vesiviljelus Metsavarud ja metsatüübid. Kaasaegne metsamajandus. ? Metsandus on hankiva majanduse haru, mis hõlmab metsamajandust ja metsade kasutamist, mis omakorda hõlmab metsaraiet, puidu väljavedu ning selle esmast töötlemist. ? Mets on maastiku osa ja ökosüsteem, mida iseloomustab tihe-kõrge puittaimestik. Metsad katavad m...

Geograafia - Keskkool
58 allalaadimist
Aiakultuuride võrdlustabel
70
xlsx

Aiakultuuride võrdlustabel

... tekib 2 mm idu. Siis istutatakse pottidesse.Valguse käes idanevad seemned kiiresti, põhinõue niiskus. Madala kalorsusega ja Pimedus, eriti +20 oC juures takistab idanemist. suure vitamiinisisaldusega Miinimum +12 oC. Enne välja istutamist taimi juursellerit kasutatakse karastatakse mõne päeva jooksul, kastetakse sageli just vormiroogades, koos väetamisega ja istutatakse välja. erinevates lihatoitudes ja Ettekasvatus kestab umbes 10 nädalat: 4 enne suppides. Salatile lisatud pikeerimist ja 6 nädalat peale pikeerimist. Ilusad värske juurseller annab istikud annavad varase ja hea saagi. Ilusaks toidule meeldiva pähklise loetakse taim, millel on 5-10 lehte. maigu. Seeme külvatakse ridadena, reavahe 1,5-2 cm. Seemned idanevad temperatuuril 22- 25°C hästi. Istikud kasvatatakse ilma pikeerimiseta. Tõusmed harvendatakse, jättes taimede vahekaug...

Aiandus - Kutsekool
121 allalaadimist
Hiir rätsepaks
57
doc

Hiir rätsepaks

...tles talle: „Minu kõht on tühi ka, luba leiba hammusta!" Väike Mall oh hää ja pai: Muri tüki leiba sai. Korstnapühkija Korstnapühkija imelik mees: nägu must, pool pääd kübara sees, kõnnib tänaval, redel õlal, luud kaenla all... Hoia, Mann, ta tuleb ligi: tõuseb käsi lai, teeb sulle pai — ning oled must kui pigi! Kiisu Õues jooksis kiisuke, meie Tiisu-Miisuke, luusis üksi pisi poju. Kes viiks kiisukese koju? Varblane Varblane, pisike linnuke, õue pääl nokitseb kaeru, Nakitseb, nokitseb tilluke, keksib ja kihistab naeru. „Hiirekütt, pilusilm Antsuke, mis sa sääl liputad saba? Asjata vaevad end, Intsuke, varblast sa siiski ei taba." Väle on pisike linnuke, kargaski hops aiateiba! „Pühi suu puhtaks, va kiisuke, mine, saad mujaltki leiba!" Lapse palve tibukesele Tibukene, ütle mulle, millal h...

Kirjandus - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
Rohumaaviljeluse kordamisküsimuste vastused
2
doc

Rohumaaviljeluse kordamisküsimuste vastused

...tejvartega puhmikulme pealishein. Keskkonnatingimused: üleujutus (sademed, põhjavesi), mulla ohustatus, põud, madal temperatuur Kasut. kanamaal ja niidul Kestvus 2 aastat. (külmakindlus), valgus, inimtegurid. Roosa ristik: on tõusvale ja punasest ristikust lühemate vartega puhmikulme pealishein. 13) Erinevate muldade sobivus kultuurrohumaa taimeliikidele Kasut niilul ja põldheinana Kestvus 2 aastat. 1. Parimad ehk universaalse kasutusega kultuuristatud mullad on kerge ja keskmise liivisavi lõimisega Valge ristik: on pikkade, lamavate, sõlmedest juurduvate vartega 5-30 cm kõrgune alushem parasniisekd, ka nrgalt erodeeritud või hästi kuivendatud gelstunud ja gleimullad. Kasut. murude ...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
103 allalaadimist
Maailma põllumajandus
4
doc

Maailma põllumajandus

...s, kus vegetatsiooniperiood pikkus on viis kuud või enamgi, eristatakse omakorda kolme valdkonda. Merelises pehme ja niiske talvega valdkonnas kasvavad peale teraviljade hästi ka istanduste põhikultuurid (sõstrad ja õunapuud). Mullad on keskmise viljakusega, üsna hästi haritavad, kuid kohati vajavad kuivendamist. Arvukad rohumaad on eelduseks piimakarjakasvatusele. Mandrilises valdkonnas piirab kultuuride valikut külm talv, mõnikord kahjustab saaki põud. Lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu (lühike kevad ja varane sügis) peab kõik tööd tegema väga kiiresti. Kaug-Ida mussoonvaldkonnas kannatavad põllukultuurid põua käes vegetatsiooniperioodi alguses. Mõnel aastal raskendavad saagikoristust suve lõpu ja sügise rohked sademed. • Soojas parasvöötmes võimaldab kuuekuune või pikemgi vegetatsiooniperiood kasvatada soojalembeseid kultuurtaimi, nagu hiliseid ter...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Mullateaduse üldosa
36
pdf

Mullateaduse üldosa

...se kõvaduse piiriks. 6. Mulla küpsus on mulla seisund, mille korral ta sobiv harimiseks. 25 Mulla vesi ja veerežiim Vesi võib olla mullas nii tahkes, vedelas, kui ka gaasilises olekus. Peamiseks mullavee allikaks on sademed. Vesi on mullas väga erineva liikuvusega, sest hoitakse kinni erinevate jõududega. Eristatakse järgmisi mullavee liike. I. Keemiliselt seotud vesi. Savimineraalide, huumuse, kristallide (näit. kipsi) koostises. Ei ole taimede poolt omastatav. II. Tahke vesi mullas esineva jääna. III. Veeaur mullas. Sisaldus mullas väike, ca 0,001%, kuid liikuvuse tõttu on tähtis (peamiselt lõunapoolsetel aladel, stepis). Liikumine võib toimuda passiivselt ehk liikuva õhuvooluga või aktiivselt tänu rõhkude erinevusele. Veeaur liigub soojemast külmem...

Mullateadus - Eesti Maaülikool
77 allalaadimist
A-veregrupp
4
odt

A-veregrupp

A-veregrupp • arenes elukooslustes, mis põhinesid põllumajandusel • täheldati esimest korda Idamaades ja Aasias • sealne inimene kasvatas teravilja ja tegles loomapidamisega • kõrge vastupanuvõime haiguste ja nakkuste suhtes • tulevad taimsete toitudega kõige paremini toime • sageli on mao happesus liiga madal, mis võib tekitada kroonilist mao limaskesta põletikku • sagedamini ainevahetushäite • b vitamiini puudus Toitumisnõuanded:...

Bioloogia -
4 allalaadimist
Taimekasvatuse üldkursus
20
docx

Taimekasvatuse üldkursus

... norm hernel on 120 ja teraviljal 500 tera/m2 • segukülvides külvata hernest 20-25% ja teravilja 75-80% • külv 3-5 cm sügavusele 23. Põldoa kasvatamine • Seemned hakkavad idanema 3-4 C • Niiskusnõudlik, sobivad keskmised või rasked mullad • Külvatakse teraviljade järel • Hea eelvili kõigile kultuuridele • Külv on nii laiarealine • Külvatakse 35-40 idanevat seemet m² • Külvisenorm on erinevatel sortidel 160-300 kg/ha • Koristatakse otsekombainimisega 24. Lupiinide liigid 1. ahtalehine-varavalmiv 2. kollane- kasvatatakse söödaks ja haljasväetiseks 3. valge - kasvatatakse Vahemeremaades toiduks, seemned suured 4. hulgilehine-mitmeaastane, kasvatatakse haljasväetiseks ja dekoratiivtaimena 25. Suviviki ja lupiinide kasvatamine Lupiinide kasvatamine • Vähenõudlikud mullastiku suhtes,väga valgusnõudlikud • Omastavad hästi toitaineid, muudavad raskestiomastatavad fosforüh...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist
Geograafia-põllumajandus
8
doc

Geograafia (põllumajandus)

...jaguneb kaheks ? mereline ? pehme ja niiske talvega piirkond ? peale teraviljade kasvavad hästi ka istanduste põhikultuurid ? sõstrad ? õunapuud ? mullad keskmise viljakusega ? arvukad rohumaad on eelduseks piimakarjakasvatusele ? mandriline ? kultuuride valikut piirab külm talv ? mõnikord kahjustab saaki põud ? lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu peab kõik tööd tegema väga ruttu ? Soe parasvööde ? kuuekuuline või pikem vegetatsiooniperiood ? võimalus kasvatada soojalembelisi kultuurtaimi ? riis ? mais ? päevalill ? suhkrupeet ? köögiviljad ? sojauba ? viinamarjad ....

Geograafia - Keskkool
67 allalaadimist
Geograafia kt lk 85-106
4
odt

Geograafia kt lk 85-106

..., kanep, sisal, džut ? Õlikultuur: sojauba, päevalill, puuvill, raps, õlipalm, maapähkel ? Söödakultuur: juurviljad, põldhein ? Mõnukultuur: kohv, tee, koka, kakao. 5. Millised maailma piirkonnad on põlluharimiseks ebasobivad või täiesti sobimatud? ? Ebasobiv on troopilises vöötmes, lähispolaarkliima ? täiesti sobimatu: Ekvatorjaalses vöötmes, polaarkliimas 6. Milliseid peamisi kultuure kasvatatakse erinevates agraalkliimavöötmetes? ? Polaarkliima: - ? Jahe parasvööde: rukis, kartul ? Mõõdukas parasvööde: nisu, oder, kaer, viinamari, puuviljad ? Soe parasvööde: oliivipuu, tsitruselised, puuvill, riis, soja, viinamari. ? Lähistroopiline: talinisu, mais, viinamari, oliivipuu, tsitruselised, riis ? Troopiline: datlipalm, puuvill, suhkruroog, riis, nisu ? Lühikese vihmaperioodiga lähisekvatoriaalne: hirs, maapähkel, puuvill, riis, suhkruroog. ? Pika vihmaperioodiga -“““- : hirs...

Geograafia - Keskkool
67 allalaadimist
Ilutaimede hooldusjuhend
44
pdf

Ilutaimede hooldusjuhend

...tal multšida (turvas, lehekõdu, peenestatud põhk) 5-8 cm kihiga. seda tehakse varakevadel. Enelaid haigused ja kahjurid peaaegu ei ohusta. Kuid siiski võib üksikutel aastatel leida noortelt võrsetelt enela-lehetäid (Aphis spiraephaga), kes toitub noorte taimede mahlast. Kahjurite kolooniad võivad tõsiselt pidurdada enelate õitsemist. Et hävitada lehetäide mune, pritsitakse varakevadel enne pungade puhkemist erinevate preparaatidega. Suvised pritsimised on siis efektiivsed, kui kasutada süsteemseid taimemürke. Võib kasutada ka rohelise seebi 3-4% lahust või taimseid preparaate, mis oma tugeva lõhnaga peletavad kahjureid. Noori lehti kahjustavad ka Archips rosana röövikud. Need ilmuvad kevadel niipea kui õhk on üle 13°C soe. Oma munad muneb ta hallide kogumikena tüvele ja jämedamatele okstele. Talvitunud munadest väljuvad röövikud, kes 40 päeva vältel toituvad, närivad ära võrse ti...

Ilutaimede kasutamine -
27 allalaadimist
Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale
5
docx

Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale Maamajanduse alused Essee Juhendaja Meeli Voore Tartu 2010 Sissejuhatus Põllumajanduse põhiharud on loomakasvatus ja taimekasvatus. Taimekasvatus on põllumajandusliku tootmise alus, mis uurib põllukultuuride kasvunõudeid ja agrotehnilisi võtteid, et saada väikeste kulutustega suurt ja kvaliteetsemat saaki. Taimekasvatus on põllumajanduse peamine haru, sest ainult rohelisel taimel on võime luua anorgaanilistest ainetest CO2 ja päikeseenergiast orgaanilist ainet. Esmase toodangu põllumajanduses annavad taimed. Taimekasvatussaaduste kogusest ja headusest sõltub oluliselt põllumajandusliku tootmise edukus. Näiteks, Eestis on kasutatavat põllumajandusmaad 2009. a andmetel kokku 931 7...

Majandusteaduse alused -
17 allalaadimist
Ravimid ja taimekaitsevahendid
2
docx

Ravimid ja taimekaitsevahendid

...ustuvat kahju, näiteks hävitatakse putukaid ning umbrohtu. Praegusel ajal hävitavad kahjurid kuni kolmandiku saagist. Tavaliselt kahjureid tõrjutakse keemiliste ja bioloogiliste ja muude vahenditega. Taimekaitsele pani alus euroopas 19 saj. Keskel, kui hakati kaitsma puid, puurühmi ja parke. Hiljem võeti kaitse alla taimeliike ja taimede kasvukohti. Euroopas oli esimene kaitstavaid liike alpi jäneskäpp. Põllukultuuride viljelus on seotud taimekaitsega, sest kultuuridega koos esinevad põllul ka umbrohud, taimehaigused ja –kahjurid. Need pidurdavad kultuurtaimede kasvu, vähendavad saaki ja rikuvad saagi kvaliteeti. Taimekaitsevahendi mõjusus oleneb kahjustaja arenemisjärgust, iImastikust, toimeainete omadustest ja mõju kestusest. Eesti kasutatakse mürkkemikaalitest kõige rohkem herbitsiide. Herbitsiid on keemiline umbrohutõrje ja seda kasutatakse kõige rohkem just teraviljakasvatuses. Kuid k...

Keemia - Põhikool
20 allalaadimist
RAKENDUSBIOLOOGIA KÜSIMUSED 12 KLASSILE
7
odt

RAKENDUSBIOLOOGIA KÜSIMUSED 12.KLASSILE

RAKENDUSBIOLOOGIA KÜSIMUSED 12.KLASSILE Vastata õpiku ja kaasõpilaste ettekannete põhjal. 1. Selgita, mis erinevus on biotehnoloogial ja rakendusbioloogial. 2. Missugused olid Sinu arvates esimesed bioloogilised rakendused inimkonna ajaloos ja miks just need? 3. Koosta tabel või skeem bakterite ja seente biotehnoloogilisest kasutamisest erinevates valdkondades (toiduainetetööstus, meditsiin, põllumajandus jne) koos konkreetsete näidetega.Markeeri need, millega Sina oma elus kokku oled puutunud. 4. Nimeta L.Pasteur´i ja A.Flemingu tähtsamad avastused (+ aastaarv). Missugust A.Flemingu hoiatust on arstipraktikas sageli eiratud ja mis on selle tulemuseks? 5. Mida tähendab kloonimine? Kuidas saadakse kloone looduses ja kuidas biotehnoloogias? 6. Selgita lühidalt meristeempaljunduse põhimõte ja e...

Bioloogia - Keskkool
140 allalaadimist
Paljunemine
10
doc

Paljunemine

... 2n - Isamesilased ehk isased n (partenogenees) + lesed Emamesilase munemine a) viljastatud munad - neid muneb palju b) viljastamata munad - vähesel määral (100 - 200) Kas tuleb emamesilane või töölismesilane, tehakse vahe peale vastsestaadiumit: vastseid toidetakse erinevalt: töölised saavad toitu, mis teeb steriilseks. Töölised kaitsevad emamesilase vastseid vana emamesilase eest, kes tahab noored emad tappa. Partenogeneesi bioloogiline tähtsus 1. Levib hõredates väheasustatud piirkondades, kus teise sugupoole kohtamine on vähetõenäoline (kõrbed, kõrgmäestikud). 2. Võimaldab olulist energeetilist kokkuhoidu paaritumise arvelt. 3. Võimaldab liigil eksisteerida vaid emastena (just selgroogsete seas: kalad, kahepaiksed ja roomajad) 4. Võimaldab kiiret põlvkondade vaheldumist...

Üldbioloogia - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
Geneetiliselt muundatud põllukultuurid
18
doc

Geneetiliselt muundatud põllukultuurid

Tallinna Ülikool Geneetiliselt muundatud põllukultuurid Uurimistöö Tallinn 2009 RESÜMEE Käesoleva töö eesmärk on uurida, mida kujutavad endast geneetiliselt muundatud organismid, mis on geneetiliselt muundatud põllukultuuride kasutamise tagajärjed ja kuidas nad võivad mõjuda loodusele ja inimesele. Oma töö kirjutamiseks ma kasutasin mitmesuguseid teaduslikke raamatuid, samuti leidsin erinevate inimeste ja teadlaste arvamusi. Uuringu ajal selgus, et geneetiliselt muundatud põllukultuuridega seotud küsimused on aktuaalsed terves maailmas ja nende kasutamise kohta on palju arvamusi. Võtmesõnad: DNA, rakk, geenitehnoloogia, transgeenne, põllukultuurid, tagajärjed SISUKORD RESÜMEE...............................................................................................2 SISSEJUHATUS..................................................................................

Üldbioloogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
Eksami kordamisküsimused
18
doc

Eksami kordamisküsimused

...as sööt on nt söödakapsas ja –peet (peenestatud). Sobib ka kartul, maapirn, õunad, kuid neid võiks heintega segada, et vältida külmumist. Jõusööt on tavaliselt teravili. Parim on kaer. Kõlbavad ka tammetõrud, eriti purustatult. Põder – on Eesti loodusoludega hästi kohanenud ja mingit lisasöötmist ta ei vaja. Teadliku põdrahoole peamine eesmärk on nende loomade eemalemeelitamine inimese rajatud metsakultuuridest, pakkudes neile midagi veelgi maitsvamat. EESTISSE AKLIMATISEERITUD IMETAJALIIGID: Introdutseerimise aeg ja koht. Algne areaal. Nende edasine käekäik. Punahirv – 1927 Abrukale, 1970 Saaremaa ja Hiiumaa. Mandrile arvatavasti 1980 Lätist. Ondatra – 1947 Emajõkke ja Vooremaa järvedesse Ameerika naarits – enne II maailmasõda toodi karusnahakasvandustesse, pääses puurist loodusesse. Venemaal lasti neid niisama ka loodusesse lahti niiet mõned tulid meile ka üle p...

Ulukibioloogia ja jahindus - Eesti Maaülikool
122 allalaadimist
Iirimaa
32
doc

Iirimaa

...stistest oon suhteliselt heas seisukorras,andes hea pildi sellest, millised nägid välja kloostrid oma hiigelaegadel.Kohapeal on ka väike muuseum, kus huvilistel on võimalik tutvuda Clonmacnoisis arheoloogilistel väljakaevamistel leitud esemetega.  Killarney rahvuspark Iirimaa kõige kuulsam rahvuspark on Killarney rahvuspark, mis asustati 1932.aastal.See paikneb Edela-Iirimaal ja laiub 10 000 hektaril.Kaitsealale on õnnestunud koondada erinevaid looduslikke kooslusi ning nüüd näeb seal kõike, mis Iiri maastikule iseloomulik. Rahvuspargis on nii mägesid,orge,metsi,nõmmesid,soid,veekogusid kui ka parke ja aedu.Killarney aladel elutsevad ka Iiri viimased punahirved.Rahvuspargis on kaitse alla võetud lisaks haruldastele taime-,looma-,linnu- ja kalaliikidele ka inimasustuse ajalugu puudutavad objektid.Heaks näiteks on Inisfalleni klooster, mis asutati 7.sajandil ja jäeti maha 14.sajan...

Geograafia - Keskkool
121 allalaadimist
Põld kui elukooslus
7
doc

Põld kui elukooslus

... kus selgus, et peedil võib umbrohutõrjeks kasutada nii Betanali kui Goltixit vähemalt ¼ võrra vähendatud kogustes. Herbitsiidide kulunormi on aga võimalik veelgi vähendada kasutades paagisegusid kus preparaatide mõju umbrohtudele on tugevam. Kasutades väiksemaid kulunorme paagisegudes väheneks pestitsiidide koormus keskkonnale ja oleks ka majanduslikult tasuvam kuna jääb ära mitmekordne töötlemine erinevate preparaatidega (Anne Luik 2002). Ja kui kasvatame talivilja, siis taliviljas võivad nad rahumeeles talvituda ka põllu peal, nii et väga oluline on külvikord, mis järjekorras me kultuure kasvatame, ka talikultuure tuleks külvikorda võtta (Anne Luik 2004). Mahepõllundus Mahe- e. Ökoloogilisele viljelusele üleminek võib vähendada toitainetega varustust ning kultuurtaimed jätavad umbrohtudele rohkem pinda ja valgust. Ühtlasi muutub kultuurtaimede ja umbrohtude, samuti umbroh...

Geograafia - Keskkool
55 allalaadimist
Bioenergia võimalused Eestis
19
docx

Bioenergia võimalused Eestis

...etid, vedelateks, näiteks bioetanool, biodiisel, bioõli ehk pürolüüsiõli, ja gaasilisteks, näiteks biogaas, biovesinik. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamine Eestis aitab vähendada riigi sõltuvust imporditavatest ressurssidest ja fossiilsetest kütustest ning vähendada survet looduskeskkonnale. Eestis on mitmeid erinevaid bioenergia võimalusi, mis lähtuvad biomassi toorainest ja selle erinevatest muundamistehnoloogiatest. Bioenergia võimalused Eestis 1.1 Bioenergia võimalused biomassi erinevatest muundamistehnoloogiatest lähtuvalt Bioenergiat saab toota biomassi muundamisel energiaks. Võimalikud biomassi muundamistehnoloogiad on: • soojuse tootmine Praegu saadakse biomassipõhist energiat peamiselt puidu põletamisest tekkiva soojusena. Kuigi biomassi otsene põletamine soojuse tootmiseks ja sellel põhineva aurutsükli käitamine on tänapäeval tööstuslikult arenenud, ...

Eesti hüdrometeoroloogilised... -
14 allalaadimist
Maailma viljad
13
wps

Maailma viljad

... Kohv Kohv (araabia qahwa) on kohvipuu röstitud seemnetest ehk kohviubadest jahvatatud pulber ja sellest valmistatud aromaatne jook. Ajalugu Kohvijoomine sai oletatavasti alguse Etioopiast; siit, Kaffa nimelise küla järgi sai kohv ka oma nimetuse. 15. sajandil oli kohv levinud Araabias, 16. sajandil ka Türgis. Euroopasse jõudis kohvijoomise komme 17. sajandil, Eestisse 17. sajandi lõpuks. Erinevatel rahvastel on kujunenud oma kohvi valmistamise ja serveerimise viisid. Tuntuimad on ehk türgi kohv ja itaallaste espresso. Kohvisordid Levinuim kohviliik araabika (Coffea Arabica) on pärit Etioopiast. Selle osakaal maailmas toodetud kohvist on umbes 75%. Teine tuntud kohviliik on robusta (Coffea Robusta), mis on maitselt araabika kohvist tugevam. On olemas ka kolmas kohvipuu liik libeerika (Coffea Liberica), kuid selle osatähtsus on kaduvväike. Kohvisordid kannavad tavaliselt tootjama...

Bioloogia - Keskkool
64 allalaadimist
Kordamisküsimustele vastused
6
doc

Kordamisküsimustele vastused

...ade optimaalne külvisenorm oleneb peale sordi iseärasuste veel mullaviljakusest ja kasvuaegsest ilmastikust (soodsates tingimustes on osutunud sobivaks keskmisest väiksem külvisenorm, mis on ka majanduslikult seisukohalt kasulik). Külvisenormi all mõistetakse pinnaseühikule külvatavate idanevate seemnete arvu või külvise massi kg/ha. 16.Taliviljade hukkumise põhjused talvitumisel. 1.Külmumine (selle eest kaitseb taimi lumikate) 2.Haudumine. (Tekib siis kui taimed kasutavad hingamiseks ära varuained ja jäävad nõrgaks. Selline olukord tekib lume all. Haudumine tekib ka siis, kui taimik on võimsa kasvuga, nt varajane külv.) 3.Vettimine.(selle põhjustab sulavete kuhjumine madalamatesse kohtadesse) 4.Jääkoorik 5.Külmakergitus.(Esineb peamiselt varakevadel, kui mulla pindmine kiht korduvalt külmub ja sulab. Külmudes muld paisub, kerkib koos taimedega ja rebib juured katki.) 6.Lumiseen. (Levib põllul kolleten...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
274 allalaadimist
Mullateadus
19
doc

Mullateadus

...lalõimise kvalifikatsioonid on meil kasutatavast Katšinski skaalast erinevad. Ernevad on fraktsiooniläbimõõdud ja nimetused. Näiteks on Katšinski järgi ibeme läbimõõt 0,001 mm, USA-s aga 0,002 mm. Katšinski järgi jaotatakse mullad füüsikalise savi sisalduse järgi, mujal maailmas kasutatakse selleks kolme fraktsiooni: liiv, tolm ja ibe. Ajakirjas „Agraarteadus“ 1993 aasta, number 3 on toodud võrdlused erinevate klassifikatsioonide vahel. Aluspõhi, pinnakate ja mulla lähtekivim Graniitsele kristalsele aluskorrale setinud vana-aegkonna setted on meie aluspõhja materjaliks. Geoloogilise kronoloogia järjestuses oleks need: 1)alam-kambriumisinisavid ja liivakivid-aluspõhjaks põhja- rannikul paekalda ja mere vahelisel alal 2)ordoviitsiumi lubjakivid, dolomiidid-aluspõhjaks Põhja-Eestis ja Loode-Eestis 3)Siluri lubimerglid-aluspõhjaks Kesk-Eestis 4)Kesk-devoni liivakivi-aluspõhjaks Lõuna-Eestis...

Mullateadus - Eesti Maaülikool
166 allalaadimist
Teraviljapõld-monokultuur-tavakasutus
14
pdf

Teraviljapõld (monokultuur, tavakasutus)

Teraviljapõld (tavakasutus, monokultuur) liigid, millest kooslus koosneb: taimed, loomad, putukad, mullaelustik. Millistes tingimustes kooslus tekib: klimaatilised tingimused, mullastik, veerežiim, toitainete sisaldus, päikesevalgus, teised elusorganismid, soolsus, happesus. tingimused/ tegurid, mis on vaja koosluse püsima jäämiseks. Mis juhtub kooslusega kui tingimused muutuvad. Milline on koosluste osakaal Eesti looduses.

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
95 allalaadimist
GMO - geneetiliselt muundatud organismid
10
doc

GMO - geneetiliselt muundatud organismid

...ndade arusaamist mööda on see just inimeste tulevik, kuna GMO-d on kasutatud toitudes juba pikka aega. Üldiselt on GMO-st kirjutatud palju artikleid ajakirjades, kuid raamatuid selle kohta leidub vähe. Geneetiliselt muundamise kohta on palju vaieldud ning pole siiamaani selgusele jõutud, kuna milleski ei saa kindle olla. Selles referaadis kirjutan sellest, kus seda kasutatakse, või kasutada saaks ning üritan erinevate arvamuste pooled välja tuua ning leida nii miinuseid kui ka plusse seoses GMO-ga. 3 Geneetiliselt muundatud organismid 2. GMO Organismi, kuhu on lisatud võõrast geneetilist informatsiooni, kasutades geenitehnoloogia meetodeid, protsessi võib kirjeldada lühidalt. Geneetiliselt muundatatud taime valmistamine järgmiselt: Et eraldada DNA...

Bioloogia - Põhikool
86 allalaadimist
Taimekasvatus
22
doc

Taimekasvatus

...mbrohu tõrjet ja selleks võib olla umbrohtude niitmine. Kõrreliste rohumaale kasutatakse 2,4D amiinsoola või butüülestrit 1,5-2kg ha lahustatuna 300l vees. Sellist segu ei või liblikõieliste puhul kasutada siis kasutatakse tikoteksi 2 kg/ha 300 vees lahustatuna. Ja siin kehtib reegel, et herbitsiididega rohtu ei tohi kasutatda enne 30 päeva. Rohumaade väetamine-kult liigid vajavad erin väetisis sõlt rohu erinevatest liikidest ja kasutusviisist. Rohum tähtsaim element on N sest heint on suur lehemass. Mis haljasmassina võib ulatuda max 120t/ha kohta, valgusisaldus kuivaines kuni 28%-i. N allikaid on 3: 1. Min ja org väetised – heint sobivad kõik 2. liblikõieliste poolt seotud e biol N – ristikud seovad seda 100-150 kg , lutsernid kuni 200 kg/ha koohta aastas. 3. Mulla N – rohumaade puhul saavad heint mullast 0,1 % N kohta keskmiselt 10 kg/ha...

Önoloogia - Eesti Maaülikool
53 allalaadimist
Esmasektor
5
doc

Esmasektor

...akultuurid- juurviljad, põldhein Kiukultuurid- puuvill, lina, kanep jt. Köögiviljad- tomat, kurk, kapsas, salat jt Puuviljad, marjad- apelsin, õun, viinamari jt Loomakasvatus: Veised- piimakari, lihakari, tööloomad Sead Lambad- villa- ja lihalambad Linnud- kanad, kalkunid, pardid, haned jt Karusloomad- polaarrebased, naaritsad jt Muud loomad- hobused, kaamelid, kitsed jt Siidiussikasvatus Mesindus Erinevates agrokliimavöödetes kasvatatavad kultuuritaimed Polaarkliima Jahe parasvööde- rukis, kartul Mõõdukas parasvööde- nisu, oder, kaer, viinamari, puuviljad Soe parasvööde- oliivipuu, tsitruselised, puuvill, riis, soja, viinamari Lähistroopiline- talinisu, mais, viinamari, oliivipuu, tsitruselised, riis Troopiline- datlipalm, puuvill, suhkruroog, riis, nisu Lühikese vihmaperioodiga lähisekvatoriaalne- hirss, maapähkel, puuvill, riis, suhkruroog Pika vihmaperioodiga lähisekvatoriaalne- hirss, ma...

Geograafia - Keskkool
271 allalaadimist
GMO - referaat
7
doc

GMO - referaat

Bioloogia - Keskkool
78 allalaadimist
Sordikaitse seadus
2
doc

Sordikaitse seadus

...kartuli ja lina kasvatamisest olema möödunud neli aastat. 6. Millised nõuded on maasika sertifitseeritava paljundusmaterjali tootmise korral? 1) tehakse umbrohu- ja taimekahjustajatõrjet; 2) kasutatakse puhtaid masinaid, seadmeid ja töövahendeid; 3) välistatakse taimede õitsemine; 4) märgistatakse erinevad emataimede partiid sordinime, partiinumbri ja istutamisajaga; 5) on vahemaa sama kategooria erinevate sortide maasikataimede vahel vähemalt kolm meetrit; 6) eemaldatakse kasvuajal paljundusmaterjali sordipuhtuse tagamiseks sordile mitteomaste tunnustega või geneetiliste mutatsioonidega taimed; 7) ei ületa põllul, hoones või rajatises taimekahjustajaga saastunud või haigustunnustega taimede protsent lisas 3 kehtestatud taimekahjustaja esinemise piirmäära. 7. Kes sertifitseerib paljundusmaterjali? Seemne ja paljundusmaterjali sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse ning -puhtuse ja kva...

Aiandus - Kutsekool
40 allalaadimist
Geograafia 2008 a
16
odt

Geograafia 2008 a.

...du , Soome , Ukraina , Valgevene 10) MIS ON SKT (SKP)? Sisemajanduse kogutoodang on rahvamajanduse kogutoodangu osa mis hõlmab ainult riigi enda territooriumil mingi ajavahemiku (T avaliselt aasta ) jooksul toodetud kaupade ja osutatud teenuste kogumahtu rahalises väljenduses . See käib nii : 1. aasta / 1 el /USA dollarites teenintud tururiigis . 11) TOO KOLM NÄIDET RIIKIDEST MIS KUULUVAD ERINEVATESSE ARENGUTASEMEGRUPPIDESSE SKT ALUSEL . Vähim arenenud riigis on : Lõuna riigis ( Aafrika , Aasia ja Lõuna – Ameerika ) Kõrgelt arenenud riigid on : Peaaegu kõik Euroopa riigis , Austraalia , Iisreal , Jaapan , Kanada , Usa ja Uus – Meremaa ning Istandusriigid . 12) MIS ON SUURRIIK ? ( TOO NÄIDE ) Riik, kelle majandus , territoriaalne suurus ja sõjaline võimsus sunnib teisi maid arvestama tema huvide , ambitsioonide ja poliitikaga . (Suur terri...

Geograafia - Kutsekool
11 allalaadimist
GMO poolt või vastu
3
doc

GMO poolt või vastu

...ud. Võrreldes tavapäraste sordi- ja tõuaretusmeetoditega on geneetilise muundamise suureks erinevuseks võimalus kombineerida väga kaugete liikide geene (nt. siirdada geene kalalt tomatitaimele) või sisestada organismi tehisgeene. Muundamisel on tegu looduse poolt seatud liigipiiride ületamisega. Kuidas luuakse GMO-si? GM kultuurtaimi ehk muundkultuure saab luua mitmel viisil. Ühe võimalusena kasutatakse muundkultuuride loomisel sageli bakterite abi. Taimedes kasvajalisi muutusi põhjustav mullas elav agrobakter suudab ühe osa oma DNA-st taimerakku viia ja seal taime pärilikkusekandjate kogumisse sisestada. Asendades agrobakteris looduslikud geenid võõraste siirdatavatega saadaksegi selle bakteri abil võõr-DNA taimerakkudesse viia. Võimalik on kasutada ka nn DNA püssi, mille abil saab taimerakku tulistada imepisikesi kullaosakesi, kuhu on eelnevalt seotud sisestatav võõras DNA. Raku sees tuleb...

Füüsika - Põhikool
23 allalaadimist
Põllumajandus masinad
29
pdf

Põllumajandus masinad

... on lõiketeraga varustatud pruss või plaat, mille kaldenurk maapinna suhtes on muudetav. Silurina töötab ka kultivaatori, äkke käppade või rulli vms ees või järel. Iseseisva masinana kasutatav silur (tasandur) on agromelioratsioonimasin (põlluparandusmasin). 29. Külviviisid ja agronõuded külvile. Põllupinnaühikule külvatav seemnekogus peab olema selline, mis tagab võrsete optimaalse tiheduse. Erinevate kultuuride ja sortide puhul on see kogus erinev. Näiteks tuleb talinisu produktiivvõrsete optimaalse tiheduse saamiseks külvata (olenevalt sordist) 300…700 tera m2-le. 14 Joonis 5.1. Külviviiside skeemid: a – reas., b – ...

Põllumajandus masinad - Eesti Maaülikool
111 allalaadimist
Majandusanalüüs
79
doc

Majandusanalüüs

...ttevõttevälisteks. Väliseid infotarbijad (omanikud, võlausaldajad, riigiametid jne) saavad ettevõtte kui terviku kohta pildi finantsarvestuse tulemi alusel. Ettevõtte sisesed infotarbijad (juhtkond, töötajad jt) vajavad aga informatsiooni, mis võimaldaks neil ettevõte edukaks töötamiseks või uue projekti käivitumiseks vajalikke otsuseid vastu võtta ning hinnata erinevate struktuuriüksuste ning tegevuste tulemusi. Ettevõtte siseste tulemuste arvestusega tegeleb juhtimisarvestus. Nii finants- kui juhtimisarvestuse elemente ühendab endas kuluarvestus, mis jälgib kulude kajastamist ettevõtte finantsarvestuse protsessis, samuti kulude analüüsimist juhtimisarvestuse protsessis. Seega tuleks juba ettevõtte loomisel paika panna täpsed kuluarvestuse põhimõtted. 1. Kuluarvestuse eesmärgid Alustava või väikese ettevõtte puhul võib esialgu tunduda, e...

Majandus - Tartu Ülikool
561 allalaadimist
Hobusekasvatuse loengud
26
doc

Hobusekasvatuse loengud

...Raudjas – peab olema homosügootselt retssesiivne. ee,aa,CC,dd,ww jne. Valge laka määravad ära „flaksini” homosügootne retsessiivne geen ff. ww geen on valge geen ja gg geen on hall. Kuid kui nad oleksid heterosügootsed siis oleks nad dominantsed. Ülejäänud geenid saab jagada kahte gruppi: 1. Lahjendus geenid – Siia kuuluvad: a. Hiirjas – Dd põhjustab ulukvärvuse mustal hobusel. Tekivad kaitse karvad. Selleks peab olema E-,aa,CC,D-,ww,gg. Üks must(E) ja hall(D) peavad olema dominantsed. b. Tuhkur – c. Võik – kui ka aguuti on dominantne E-,A-,CC,D-,ww,gg, siis on võik. Kui on kõrbi hobuse baasil üks cr-geen(cremello) Siis tuleb hele pruunikas musta lakaga. E-,A-,CCcr,ww,gg. d. Kollane – sammuti selle cr geeni põhjustatud, aga punase värvuse baasil. Ta muudab, ...

Hobusekasvatus - Eesti Maaülikool
81 allalaadimist
Eesti taimestik
14
doc

Eesti taimestik

...id väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. Taimed kasutavad sünteesiks valgusenergiat (fotosüntees). HETEROTROOFID - Organismid, kes sünteesivad oma elutegevuseks vajalikud orgaanilised ained toidus sisalduvate orgaaniliste ühendite lõhustumis-saadustest. Vajaliku energia saavad toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Taime- ja loomaraku erinevused- ehituse erinevused tulenevad nende erinevatest aine- ja energiavahetustüüpidest. Taimerakke katab rakukest ja rakumembraan, loomarakku katab ainult rakumembraan. Taimerakul plastiidid ja vakuoolid, aga loomarakul need puuduvad Prosenhüümne rakk - taimerakk, mille pikkus ületab tunduvalt laiuse Parenhüümne rakk – rakud, mille läbimõõt on igassuunas enamvähem võrdne Kude - ühesuguse päritolu, ehituse ja talitlusega rakkude rühm Kudede liigitus – algkoed e meristeemid(tipmised, külgmised ja vehemeristeemid) ja püsikoed ...

Eesti taimestik ja selle... - Eesti Maaülikool
69 allalaadimist
Geografia - majandus- kalandus-metsandus-energia-
4
docx

Geografia - majandus ( kalandus, metsandus, energia )

...t toodangut, selleks peab olema kümneid tuhandeid hektareid karjamaad. Suuremad kulutused tõuaretusele, veterinaarteenindusele. Levinud USA kuivas lääneosas, Austraalias, Argentinas, Lõuna- Aafrikas jm. Istandus – suur taimekasvatusmajand, mis toodab saadusi (kohvi, suhkruroog,puuviljad) müügiks ja tegeleb nende esmase töötlemisega. Suur rõhk agrotehnikal (sordiaretus,väetamine, õiged maaharimisvõtted, taimekaitse jms). Odav tööjõud. Moodne suund on ökoloogiline ehk mahepõllumajandus – looduslikud väetised ja taimekaitsevahendid. Madal saagikus, mille korvab kõrge hind ja tervislik toodang. Toiduprobleemid tulenevad mitte toidupuudusest vaid vaesusest ja sellest, et on ebavõrdne juurdepääs toidule. Põllumajanduspoliitika – arenenud maades on sagedane ületootmine, rakendatakse põllumajanduspoliitikat, st kaitstakse oma riigi põllumajandust – tollimaksud, kvoodid, impordipiirangud. Importkaubad läh...

Geograafia - Keskkool
79 allalaadimist
Taliraps
27
pptx

Taliraps

...lseks lämmastikuannuseks on rapsil 100...120(140) kg/ha Sobivad eri tüüpi soodsa niikusrežiimiga mineraalmullad Ei sobi turvasmullad Eelviljaks sobivad must- ja haljaskesa, ristik, põldheina segu, varajane oder KÜLVIKORD JA EELVILI Külvikorra puhul tuleks silmas pidada järgmist: Aega talirapsi eelmisest kasvatamisest. Vahe peaks olema 4...6 aastat. Tähtis vältimaks haigusi. Ühiseid haigusi kandvate kultuuride- herne, lina, kartuli ning rapsi vahele soovitatakse jätta 1 aasta. Suhkrupeedi puhul jäetakse 2 aastat vahele. Kui hästi eelkultuurid võimaldavad vähendada umbrohust rapsi külvile eelnenud aastatel. Sobilikud eelviljad Kultuurideta (must)kesa Ristik või põldheinsegu Varajane oder Talioder Talinisu Taliraps ise oma varajase valmimise tõttu sobib teraviljade eelviljaks. Väetamine Vajab väetamiseks rohkem väetisi kui teraviljad Vajab kasvuk...

Põllumajandus taimed - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
Toiduainete kilohinnad
20
xlsx

Toiduainete kilohinnad

... kg 3,9 lehtsalat aprikoosikompott kg 2,34 murulauk aprikoosimarmelaad kg 2,2 rukola Aqua lauavesi pdl 0,32 spinat astelpaju kg 4,96 oregano avokaado kg 3,69 spinat baklažaan kg 1 balsamico (palsamiäädikas) l 12,64 balt-format kg 3,69 banaan kg 1,18 basiilik potis tk 1,18 basmati riis kg 2,61 bataat kg 1,24 broccoli kg 1,72 broiler kg 3,55 broileri rinnafilee kg 3,67 broilerikael kg 1,06 broileri kintsuliha kg 4,1 broilerifilee (jahutatud) ...

Laomajandus - Kutsekool
17 allalaadimist
Agrokeemia konspekt - Taimede mineraaltoitumine
17
doc

Agrokeemia konspekt - Taimede mineraaltoitumine

... Prjanisnikovi kolmnurk. Vaatles agrokeemiat kui keemilist mikro- teadus, jättes välja mulla mikro- org organismid. . MULD VÄETIS Agrokeemia on rakendusteadus, mille ülesandeks on oskusliku väetamise kaudu suurendada põllukultuuride saaki, parandada saagi kvaliteeti ja tõsta mullaviljelust, nii et sellega ei kaasneks keskkonnareostuse olulist suurenemist. Agrokeemia on jätkuks keemiale, taimefüsioloogiale ja mullateadusele. Inimene Loom Masin TAIM Agro- keemia MULD VÄETIS Kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopas on teravalt üles kerkinud mullatalitlusvõime hoidmise vajadus. Põllumuldade degrade...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
78 allalaadimist
Referaat Põld
15
doc

Referaat Põld

...mbestikus oli odral aukoht. Jõuludeks keedeti odratanguputru, tehti verivorsti , pruuliti odraõlut ning küpsetati "ennustuskakku" - näärist. Kevadpühadeks keedeti odratangudest urvaputru, mihklipäevaks aga suppi odraklimpidega. Pulmad ei möödunud tanguvorstita, õllesupita ning odrakohvita, katsikul käidi kruubipudruga ning varrudel odraleiva e. varrukakuga. Õlut on eestlased pruulinud paikkonniti ja väga erinevatel viisidel. Eesti koduse õlletegemise algus ulatub I aastatuhandesse. Kõige meisterlikkumateks õllepruulijateks peetakse tänaseni Lääne-Eesti saarestiku õllemeistreid. 6 3.1.3. Rukis Tuhandete aastate eest kasvas Edela-Aasias looduslikult rukis (Secale cereale), mis saastas umbrohuna nisupõlde. Kui nisu hakkas levima Euroopasse, siis ...

Bioloogia - Põhikool
11 allalaadimist
Väetusplaan
18
doc

Väetusplaan

.... Mullaviljakusele avaldab suurt mõju taimetoitainete, eriti lämmastiku erinev tarbimine taimede poolt. 3. Mõned taimeliigid (kaer, lupiin) suudavad hankida taimetoitaineid raskemini kättesaadavatest ühenditest kui teised. 4. Kultuurid mõjutavad mulla füüsikalisi omadusi, ka juurekarva. Kultuuride iseendale järgnevuse taluvus: (on erinevatel kultuuridel ja kultuurirühmadel erinev) 1. Iseendale järgnevust taluvad kultuurid: mais, kõrrelised heintaimed, kartul, talirukis. 2. Iseendale järgnevust halvasti taluvad kultuurid: oder, nisu, kaer, kaalikas, kapsas. 3. Ennast mittetaluvad kultuurid: lina, hernes, punane ja roosa ristik, lutsern, raps, rüps, peediliigid, päevalill. (Samal kohal ei tohi kasvatada enne 3...6 aasta möödumist, lina puhul peab vahe olema tingimata 5...6 aastat). Kultuuride väärtus eelviljana...

Agrokeemia - Eesti Maaülikool
92 allalaadimist
GMO-ga kaasnevad riskid
2
doc

GMO-ga kaasnevad riskid

...Näiteks kahjurikindlasse maisitaime on sisse viidud selline DNA lõik, mille tulemusena maisitaim ise hukkab kahjurid, kes tavalise maisitaime puhul hukkaksid taime. Seetõttu kahjustub vähem taimi ning saagikus kasvab. Geneetilise muundamisega võib aga luua ka selliseid taimi, mis on näiteks toitainerikkamad, toodavad mõnda kasulikku ainet vms. GMO-ga kaasnevad riskid Biotehnoloogia firmad lubavad, et GM-kultuuride abil vähendatakse põllumajanduses kasutatavate mürkide kogust, aidatakse põllumeestel kergema vaevaga saada rohkem saaki, leevendatakse vaestes riikides näljahäda ja vitamiinivaegust. -----------Praktikas ei ole kumbki esimesest kahest lubadusest pikemas perspektiivis paika pidanud, samuti on äärmiselt küsitav, et GMOde kasutuselevõtt võib aidata toita ära planeedi kasvavat rahvastikku, kuna nälja ja vaegtoitumise põhjuseks mitte sobivate taimede või kasvatusvõtete puudumine, va...

Bioloogia - Põhikool
37 allalaadimist
Põllumajandus aluste test
15
docx

Põllumajandus aluste test

...est ja hüdrofüüsikalistest omadustest). 18. Mulla orgaanika mõjutused erineva lõimisega muldades (sidusus, struktuursus, filtratsioon, puhverdusvõime, neelalamismahutavus, bioloogiline aktiivsus). 19. Monokultuur, viljavaheldus • Monokultuur – tähendab seda et me kasvatame ühte ja sama kultuuri mitu aastat järjest ühel ja samal põllul. • Viljavaheldus – ühel põllul kasvab erinevatel aastatel eri kultuur. 20. Külvikorra mõiste, tähtsus, ülesanded Külvikord – Kehtib viljavaheldus. Paika on pandud külvikorraga nii viljade üksteisele järgnemine kui ka paiknemine, tingimusel, et on tagatud mulla viljakuse tõus või selle püsimine 21. Kultuuride järjestuse alused nende külvikordadesse paigutamisel 22. Kultuuride otsene ja kaudne mõju mulle keemilistele, füüsikalistele ja bioloogilistele omadustele ning taimekasvuteguritele. 23. Kultuuride ...

Põllumajanduse alused - Eesti Maaülikool
179 allalaadimist
Puude juurde Hendrik Relve - Kokkuvõte
10
doc

Puude juurde Hendrik Relve - Kokkuvõte

...- mai algus. Pistoks(20cm oksajupp) juurdub kergesti, kasvatatakse ka seemnetest. (sügisel mulda). Jugapuu on kahekojaline. Noor taim tuleb talveks kinni katta ja alguses kasvab taim aeglaselt. Tolmule ja saastele vastupidav. 4. Kadakas (juniperus communis) Kadakas asutab kasvupaiku, kus ükski teine puu toime ei tule. Eestis on tüüpilisteks kasvukohtadeks kuivad liivasossid ja kivised paepealsed. Kadakas kaitseb väga hästi mulda. Pikkust tuleb kadakal iga aasta juurde umbes 2cm. Aeglase kasvu tõttu on puit tihe. Eestis võib eluiga ulatuda üle 500 aasta. Kadaka okkad on tipust hästi teravad ja torkivad sellepärast, et võimalikult vähe vett korraga ära auraks (suudab hästi vastu pidada seega põuasemates tingimustes). Kadakas on kahekojaline puu. Isaskäbid on ümarad, kollakat ja poole okka pikkused. Emaskäbid on isaskäbidest 2 korda väiksemad. Kadakamarjad on hästi C-vitamiini...

Dendroloogia -
20 allalaadimist
Suurbritannia majandus
19
odt

Suurbritannia majandus

...sa 2 15 Lisa 3 16 Lisa 4 17 Lisa 5 18 Lisa 6 19 Sissejuhatus 3 Valisin oma teemaks “Suurbritannia majandus”, sest tegemist on kõrgelt arenenud ja ühe maailma juhtiva riigiga, mille majanduse ja rahvastiku kohta on laialdaselt väga erinevaid materjale. Samuti pakub mulle huvi Ühendkuningriigi ajalugu ja ühiskonnakorraldus. Minu referaadi peamine eesmärk on anda ülevaade Suurbritannia majandusest- analüüsin riigi geograafilist asendit, arengutaset, rahvastikku, energiamajandust, põllumajanduse majanduslikke ja looduslikke eeldusi ja turismi. Oma töö koostamiseks kasutasin teatmeteoste “ENE” ja “Eneke” ning mitmete internetilehekülgede abi. Ühtseid materjale alateemade kirjutamiseks ei leidunud, vaid suur roll oli statistiliste andmete iseseisval analüüsimisel. Töö on jaotatud osadeks riigi majandust enim mõjutavate tegurite kaupa. On peateemad ning nende alajaotused. Alape...

Geograafia - Keskkool
259 allalaadimist
Üldbioloogia konspekt
23
doc

Üldbioloogia konspekt

...ristuumsetega võrreldes u 10-15 korda kiiremad. 5. Muutlikus. Bakterirakkudes tekib küll vähem mutatsioone, kuid see korvatakse nende kiire paljunemise ja mutatsioonide avaldumisega. 6. Bakterid on levinud kõikjal seal, kus levib elu (kus on elu piirid). Bakterite laia leviku põhjustavad: a. Väiksed mõõtmed b. Kiire paljunemine c. Vastupidavus erinevatele tingimustele d. Erinevate oksüdeerijate kasutamine lisaks hapnikule e. Erinevate süsinikuallikate kasutamine olles kas autotroofid või heterotroofid. Bakterhaigused: 1) Nakatumine: 1. kontaktnakkus -> leepra 2. piisknakkus 3. toit/jook -> salmonelloos 4. siirutajad -> borrelioos 5. emalt lootele - > ainus bakteriaalne haigus mis nii nakkab on süüfilis 6. organismid olemasolevat bakterite aktiveerumine ja paljunemine -> nt angiin Inimese ...

Üldbioloogia -
21 allalaadimist
Põllumajanduse erialane sõnastik
3
docx

Põllumajanduse erialane sõnastik

Erialane sõnastik A: *Ader- maaharimisriist kündmiseks, muldamiseks jms. *Agronoom- agronoomia eriteadlane *Aasluharohumaa- on lühiajaliselt üleujutatav luharohumaa *Agrokliimavööde- on piirkond, kus on sarnased kliimatingimused põllumajanduse arenguks *Agroökosüsteem- on ökosüsteem, milles toimub majandustegevus taimse või loomse toodangu saamise huvides *Akaritsiidid- on preparaadid (insektitsiidid) lestade ja puukide tõrjeks *Agrotehnika- on maaviljeluse tehnoloogia. Agrotehnika hõlmab kõiki kasvatatav...

Eesti keel - Kutsekool
24 allalaadimist
Globaalsed keskkonnaprobleemid
14
odt

Globaalsed keskkonnaprobleemid

...mise atmosfäärikihi. Ajaga kanduvad mürgised ühendid algsest allikast väga kaugele ning langevad sademete koostises maha, saastades mulda ja vett.Seejuures tapab põllule pritsitud taimekaitsevahend ka seal toimetavad tolmeldajad. Näiteks värskelt avalikust tulnud USA Keskkonnakaitse Agentuuri uuring paneb viimaste aastate mesilaste massilise hukkumise taimekaitsemürgi mõju arvele. Mesilased osalevad 90% põllukultuuride tolmeldamises ning ilma nende toimetamiseta puuduksid meie toidulaualt paljud saadused, alates porganditest ja sibulatest lõpetades õunte ja apelsinidega. Samuti tuleks loobuda näiteks kohvist, sojast ja rapsiõlist. ELF tegutseb jätkusuutliku ning vastutustundliku põllumajandamise edendamise suunal. ELF on vastu geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele Eestis toiduks või söödaks, kuna on vastutustundetu lükata odava toorme kasvatamise keskkonnamõjud arenguriikide kanda. ELF on teinud r...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
Riikide kokkuvõte
28
docx

Riikide kokkuvõte

...usta metallurgiaga (peam. sadamalinnades). L-Koreas valmistatavate laevade kogumahtuvus moodustab 32% maailma laevaehituse kogutoodangust (Jaapani järel 2. koht). L-Koreas on üks maailma arenenumaid IT-võrke. Arenenud on ka elektroonikatööstus. Peamine toidukultuur on riis, aga haritava maa pindala väheneb pidevalt (uued ettevõtted ja infrastruktuur). Tähtsal kohal ka köögi- ja puuviljakasvatus. Tehnilistest kultuuridest viljeletakse tubakat ja puuvilla, loomakasvatus on teisejärguline. SKT-st annab 56,3% teenindus, 40,4% tööstus ja 3,3% põllumajandus. Põhja-Korea Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pindala on 122 762km2, rahvaarv 2006.a. seisuga 23 312 600 inimest. Pealinn 3 miljoni elanikuga P’yongyang. P-Korea on jagatud 9 provintsiks ja 4 keskalluvusega linnaks. Riigikeeleks korea keel ja rahaühikuks Põhja-korea won. P-Korea on unitaarne vabariik. Riigipea on Rahvusliku Kaitseko...

Maailma majandus ja... - Tallinna Ülikool
102 allalaadimist
Kama
18
rtf

Kama

...ast retseptiribast midagi põnevamat Kui küsida keskmiselt eestlaselt oma maa rahvustoite siis kindlasti pakutakse ühe söögina kama Oleme harjunud pidama seda Eesti rahvustoiduks ja selle üle uhked olema Tegelikult pärinevad esimesed teated küpsetatud viljast tehtud jahutoitude kohta hoopis Babülooniast ja juba I sajandist pKr Vanasti kutsuti keedetud kaertest jahuks Soome ugri rahvaste seas on kama tuntud erinevate nimetuste all juba ammusest ajast Tuntum neist on vast soomlaste talkkuna Leedus nimetatakse seda maltiniaiks Ida Poolas ja Põhja Venemaal toloknoks Eestipäraselt on kama kirja pandud juba 18 sajandi alguses eesti saksa sõnaraamatus ja see tähendas «keedetud kaertest jahu» Algselt kasutati kama tehes põhiliselt otra hiljem hakati kasutama ka kaera Tänapäeval tuntud segakama mis sisaldab ka kaunvilja sai alguse Mulgimaalt ja levis üle Eesti Kamajahu valmistati kodus na...

Bioloogia - Keskkool
29 allalaadimist
Marjad - referaat
23
doc

Marjad - referaat

... suure parkainesisalduse tõttu ka naha parkimiseks kasutada. 8 Ravimina kasutatakse mustikalehti, mis sisaldavad parkaineid rohkem kui marjad. (http://bio.edu.ee/taimed/general/indexnimek.html) Poes võib osta värsked ja külmutatud mustikat, on olemas mustika püree ja mahl, kuivatatud mustikad võib kasutada lisandina erinevate roadega. Mustikat võib kasutada taretis, yammis, koogis, kukklis jne. Et külmutada korjatud mustikat on vaja neid küpsetuspaberile panna ja sügavkülmikusse, siis kui nad on külmutanud võib neid sügavkülmikusse konteinerisse panna. Loputada on parem enne kasutamist, mitte enne külmutamist. Mustika yamm on tehtud mustikast, suhkrust, veest ja puuvilja pektiinist. Premia mustika yamm on tavaliselt tehtud metsik mustikast, üldiselt seda tehakse Maines, Ontarios, Quebecis ja Britis...

Bioloogia - Kutsekool
55 allalaadimist
Taimesugukonnad koos kirjeldustega
6
odt

Taimesugukonnad koos kirjeldustega

TAIMESUGUKONNAD ÕISTAIMED (Angiospermae) KLASS: kaheidulehelised (Dicotyledoneae) SUGUKOND: tulikalised (Ranunculaceae) 1) kuulub kaheiduleheliste klassi, tulikalaadsete seltsi. 2) hõlmab üle 2000 liigi. 3-4) rohttaimed, harva liaanid v. poolpõõsad, abilehti pole. Lehed juurmised või varrel vahelduvalt. lehed enamasti jagunenud, harva terved. Õied tipmises õisikus, harva üksikult. Õiekate lihtne, harva kaheli (tulikad). Õied radiaalsümmeetrilised või monosümmeetrilised. Õieosade arv varieeruv. Osa tolmukaist või õiekattelehtedest muutunud nektaariumiteks. Perekondade eristamisel õie ehitusel esmajärguline tähtsus (mõnel õied taandarenenud) Viljad on enamasti koguviljad: kukkurvili, pähk...

Zooloogia - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
T e a t a   v e a s t