Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Praktika aruanne - Kulud-tulud ja omakapital Balsnack I H AS-2 - sarnased materjalid

konto, kontod, finants, raamatupidaja, reserv, juhendaja, omakapital, kahjum, balsnack, holding, amortisatsioon, aktsiad, arvestust, halduskulud, moodulis, aktsiakapital, kassa, pearaamat, 2016, dokumendid, lausend, maksud, arveldused, pearaamatupidaja, eelmiste, kanded, books, intress, käibemaks, finantskulud, müügitulu, kulusid, 2017, tarkvara
82
doc

Raamatukogu laenutusosakonna infosüsteem

..................................................................8 1.3 Tööjaotus..........................................................................................................................8 2 Infosüsteemi äri- ehk toimimisvaade.......................................................................................8 2.1 Terviksüsteemi üldvaade...................................................................................................8 2.1.1 Infosüsteemi üldised eesmärgid........................

Infosüsteemide strateegiline... - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

.............................. 53 5.1 Raamatupidamise aastaaruande eesmärk........................................................................ 53 5.2 Raamatupidamise aastaaruannete koostamise alusprintsiibid ........................................ 53 5.3 Raamatupidamise aastaaruande koostisosad .................................................................. 54 LISA 1 Bilansiskeem ................................................................................................................ 56 LISA 2 Ülesanne ...........................................................

Raamatupidamise alused - Kutsekool
60 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

...selt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). Eesti Vabariigi bilansiskeem on kinnitatud Raamatupidamise seaduse lisaga 1. Bilansil on kaks osa ­ AKTIVA JA PASSIVA. Bilansi aktivas kajastatakse rahalises väljenduses ettevõtte varade...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
44 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...ionaalne ehk siis kodumajapidamised valivad ratsionaalseima viisi rahulolu (kasulikkuse) maksimeerimiseks ja ettevõtted kasumi maksimeerimiseks. Hüpoteesi näol on tegemist teadusliku ennustusega, mida kontrollitakse praktikas. Teaduslik ennustus on tingimuslik väide, mille põhiidee on järgmine: kui leiab aset sündmus A, siis toimub ka sündmus B. Kui teaduslik ennustus langeb kokku tegelikkusega, on teooria kehtiv. Kui aga praktika erineb teaduslikust ennustusest, siis on teooria kehtetu. Majandusteoreetiliste ko...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
635 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

...el lasuv võlg, mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel ja millest vabanemine nõuab eeldatavasti tulevikus ressurssidest loobumist. Kohustus (obligation) ­ vajadus või vastutus tegutseda või käituda kindlal moel. Praktikas kasutatakse ebakorrektselt kohustise tähenduses. Tulum (gain) ­ mittepõhitegevuslik tulu, mis tekib majandusüksuse ebaregulaarsetest majandustehingutest. Tulu (income, revenue) ­ on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustu(...

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
25
doc

Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine

...aduse eraettevõtjale määratud osa ning Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, riigiasjad las käia omi radu. Nii et kui Sa ei taha oma pead väga sassi ajada, siis on parem neid eeskirju mitte välja otsima hakata. Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase vara, omakapitali ja kohustusi. Bilansi võrrand on järgmine: VARAD=KOHUSTUSED+ OMAKAPITAL Pea Sa seda hästi meeles ­ kindla kuupäeva seisuga! Ei ole olemas bilanssi aastaks 2009, vaid on bilanss 31.12.2009 seisuga ­ selle päeva ...

Majandus - Kutsekool
183 allalaadimist
19
doc

IVC-raamat

...» koosneb järgmisest järjehoidjatest: Leping, Tähtaeg, Töösisu, Töö eritingimused, Tööaeg, Palk, Puhkus, Poolte muud kohustused, Peatamine. Töö osapalgaga Tõepäraseks kajastamiseks inimesi, kes töötavad poolekohaga, kuu statistika aruannetes on vaja arvestada erinevusi töölepingu täitmisel (näiteks) Tööaeg: tööpäev kestab( tundi) -04:00 töönädal kestab( min, tundi )- 20; tööaeg algab kell - 08:00; töö lõpeb kell - 12:00. Palk : tariif / palk ­ põhipalga suurus ; % põhipalgast - 50. Kui töölepingu tingimused muudetakse...

Arvutiteenindus - Kutsekool
74 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

...u ja alus 4. tehingu arvnäitajad 5. tehingu teiste poolte nimed, asukoha aadressid 6. tehingu eest vastutava isiku allkiri 7. vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber 8. ettevõtte andmed (näide vihikus) Bilanss- raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase finantsseisundit. (vara, kohustusi ja omakapitali) Deebet- konto skeemil vasak pool, mis aktiva kontol suurendab, passiva kontol väljendab konto käivet põhjustades jäägi (saldo) muutuse. Raamatupidamise arvestuse põhimõtted. Ettevõtte maja...

Arvestuse alused -
49 allalaadimist
31
odt

Finantsraamatupidamine

...i-lähetusaruanded; ·palgadokumendid (palgalehed, koondpalgalehed); (LISA 2) ·ostu-müügilepingud ·põhivara arvele võtmise, ümberhindamis ja mahakandmise aktid; ·väärtpaberi registri väljavõte, liikumiste aruanne; ·laoaruanne; ·inventruurilehed; (LISA 3) ·raamatupidamise õiendid 7 3 Bilanss Raamatupidamine algab bilansiga ja lõpeb bilansiga. Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidam...

Finantsraamatupidamine -
141 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

...ndit ja majandustegevuse tulemusi iseloomustavate andmetega varustamine. Finantsaruanded on suunatud minevikku ja neis fikseeritakse vaid dokumentidel põhinev info, mida on võimalik kontrollida. Eesmärgiks ka aruannete koostamine ja esitamine. · juhtimisraamatupidamine - juhtimiseks vajaliku informatsiooni koondamine. · kuluraamatupidamine - arvestuse objektiks on ettevõttes tehtud kulud; · maksude arvestus - maksude analüüs ja maksukoormuse plaanimine; Kui suureks kujuneb maksukoo...

Raamatupidamine -
56 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

...datakse tehinguid arvnäitajates ja hinnatakse rahas. Registreerimisel - majandusinformatsioon dokumenteeritakse, rühmitatakse korrapäraselt ja süstematiseeritult ning tehakse kokkuvõtted. Informatsiooni edastatakse erinevate aruannete koostamisega, millest olulisem on raamatupidamise aastaaruanne. Majandusarvestuses toodetud informatsiooni kasutatakse nii ettevõtte siseselt, otsuste vastuvõtmiseks, kui ka ettevõtte väliselt, aruandluseks. Majandusliku informatsiooni tarbijateks ettevõtte siseselt on omanikud, juhtkond...

Raamatupidamine - Kutsekool
26 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

...datakse tehinguid arvnäitajates ja hinnatakse rahas. Registreerimisel - majandusinformatsioon dokumenteeritakse, rühmitatakse korrapäraselt ja süstematiseeritult ning tehakse kokkuvõtted. Informatsiooni edastatakse erinevate aruannete koostamisega, millest olulisem on raamatupidamise aastaaruanne. Majandusarvestuses toodetud informatsiooni kasutatakse nii ettevõtte siseselt, otsuste vastuvõtmiseks, kui ka ettevõtte väliselt, aruandluseks. Majandusliku informatsiooni tarbijateks ettevõtte siseselt on omanikud, juhtkond, tööt...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
52 allalaadimist
4
doc

Raamatupidamise mõisted

...ult taasesitada. ALGDOKUMENT: Raamatupidamise dokument mille alusel majandustehing kantakse raamatupidamis registrisse toimunud majandustehingute ülevaadete saamiseks tuleb nad süstematiseerida, registreerida ja säilitada, aruannete analüüsimiseks. (tuuakse mulle) 1)ALGDOKUMENT 2) LAUSEND- näidatakse ära millega tegu. 3) TEHAKSE KLANNE PEARAAMATUSSE 4) RAAMATUPIDAMIS ARUANNE(kuude või aasta kaupa) Kui mul on AKTIVIA MUUTUS nt. Klient tasus arve panka. Siis mõlemad asuvad aktivia poolel(pank, klient) Pank suureneb ja...

Raamatupidamine - Kutsekool
207 allalaadimist
25
pdf

Raamatupidamise alused

... PIIRANGUD KAASNEVAD EELISED> KULUD VÕRRELDAVUS (KULU-KASU VÕRDLUS) ASJAKOHASUS OLULISUS OBJEKTIIVSUS MAJANDUSHARU PRAKTIKA USALDATAVUS KONSERVATIIVSUS 2/9/2015 Mai Takkis 20 Majandusüksuse eeldus Isiku vara, kohustusi, omakapitali ja tehinguid arvestatakse eraldi teiste isikute omadest 2/9/2015 Mai Takkis ...

Raamatupidamine - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
10
docx

Finantsarvestuse kordamine

1. Mis on finantsarvestuse ülesandeks, millele peab vastama esitatav informatsioon ja millest tuleb lähtuda finantsaruannete koostamisel?  Finantsarvestuse ülesandeks on informatsiooni, mis on kasutatav juhtimis-, investeerimis- ja finantseerimisotsuste vastuvõtmisel, genereerimine.  Informatsioon peab ta olema tõene ja aus, asjakohane, usaldusväärne ja võrreldav.  F...

Finantsarvestus - Kutsekool
77 allalaadimist
16
pdf

MAJANDUSARVESTUS

...ootmiseks või ostmiseks tehtud kulutuste vahe. Majandusarvestuse funktsioonid · mõõtmine ­ majandustehingud on tehingud, mis on rahaliselt mõõdetavad; · dokumenteeritakse, töödeldakse, rühmitatakse ja võetakse kokku; · koostatakse aruanne ­ raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb haldus- ja finantsaruandest ­ need on bilanss, kasumiaruanded ja lisad. Majandusarvestuse valdkonnad · Raamatupidamisarvestus; · Maksude arvestus; · Juhtimisarvestus; · Kuluarvestus; · Finantsanalüüs; · Eelarvestamine; · Sisekontroll; · Auditeer...

Investeeringute Juhtimine -
121 allalaadimist
13
doc

Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega

...enenud turumajanduse tingimustes tuleb eristada mõisteid majandusarvestus ja raamatupidamine. Majandusarvestuse kui süsteemi koostisosad on: finantsraamatupidamine- arvepidamine kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel, finantsaruannete koostamine. juhtimisarvestus- juhtimiseks vajaliku info koondamine. kuluarvestus- arvestuse objektiks on ettevõtte tehtud kulud. maksude arvestus- maksude arvestus ja taseme planeerimine. finantsplaneerimine e. eelarvestamine- finantsmajandusliku strateegia ja taktika väljatööta...

Majandus - Keskkool
376 allalaadimist
34
xlsx

Projektipõhine arvestus Kodutöö-nr-2

... LS Kaubad, toore, materjal teenused kulu konto: 15300 Aktiva konto: kassa AS: Kasumi-kahjumi aruanne müügitulu – realiseeritud toodete kulud 19800 15300 LS: 4500 DK LS Lõpp bilanss Arvelduskonto 28600 Võlad tarnijatele 50864 Nõuded ostja...

Finantsanalüüs -
18 allalaadimist
4
doc

Eksam

Panga bilansi struktuur Bilanss- raam.pid. aruanne, mis Hüpoteek on oma olemuselt reaalaktivatega tagatud ja maksepikendust 15-45 päevaks. Max. limiit 2kuu näitab panga varade koosseisu ja nende moodustamise regulaarseid sissemakseid nõudev veksel. Kindustatud sissetulek. allikaid. Panga bilansi...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
229 allalaadimist
46
doc

Arvestuse alused 1-3 nädala konspekt

.... sajandit, mil hakati kasutama kahekordset kirjendamist. Tänapäeval kehtiva ja toimiva arvestuse alused on esmakordselt kirja pannud Luca Pacioli aastal 1494. FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Audiitorkontroll, Finantsaruannete analüüs, Maksude arvestus Kuluarvestus, Juhtimisarvestus, Finantsarvestus Majandusarvestus MAJANDUSARVESTUSE INFO TARBIJAD Valitsus, Ostjad, Tarnijad, Laenuandjad, Töövõtjad, Juhtkond, Omanikud Tarbijad FINANTSARVESTUSE KORRALDUS Rahvusvahelisel tasemel reguleerivad raamatupidamist ...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

... © 2014. Janek Keskküla 5 OÜ Päike Amet Pere- ja eesnimi Isikukood KULUARUANNE nr. Kuupäev Kululiik Jrk. Kuupäev Kellele, mille eest ja millise Summa Deebet nr. dokumendi järgi makstud ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
37 allalaadimist
4
doc

Kontode mõiste ja ehitus

... KREEDIT Vara algjääk (saldo) Suurenemine (+) Käive Vähenemine () Vara lõppjääk (saldo) Käive Aktivakonto lõppsaldo = algsaldo + deebet käive - kreedit käive Passivakontodel toimuvad tehingud vastupidiselt. Siin näidatakse kreeditis kohustuste ja kapitali algjääk (saldo) ning suurenemine ja deebet poolel näidatakse konto vähenemine. Saldo ehk lõppjääk on kreeditis Passivakonto skeem DEEBET KREEDIT ...

Raamatupidamine - Kutsekool
131 allalaadimist
16
xlsx

Kodutöö 1 Majandusarvestus

... 285 135 PASSIVA DK 420 KK 0 154264 LS -420 KASUMI ARUANNE Müügitulu 19800 Toormat. Jms 15300 Muu teg. 420 4080 Lõpp bilanss Arvelduskonto 28600 Võlad tarnijate...

Majandusarvestus -
50 allalaadimist
62
doc

Finantsjuhtimise praktikaaruanne

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ärijuhtimise osakond AS VILJANDI AKEN JA UKS Praktikaaruanne Juhendaja: Ene Vaksmaa Tallinn 2010 SISUKORD SISUKORD...........................................................................................................2 SISSEJUHATUS ...................................................................

Praktika aruanne - Kutsekool
973 allalaadimist
17
doc

Internetis olevate postkastide käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus

.............................. Juhendaja nimi Tartu 2012 1 ABSTRACT Tamm, H. Overview of Internet e-mail's availability, integrity and confidentiality. ­Tartu: EMÜ, 2012. 17 pages, 1 table, format A4. In Estonian language. The research has been made to give a short overview about different places on Internet where people can make e-mail accounts. Keywords: student report, e-mail, availability,...

Algoritmid ja andmestruktuurid -
25 allalaadimist
110
doc

Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon

...e nõuded · Kiirus ­ millised reaktsiooniajad, millised platvormlahendused · Laiendatavus ­ kohandatavus, laiendatavus, seadistatavus Nõudmiste kogumisel rakendatavad vahendid: · Eelnevate projektide analüüs · Maailmapraktika uurimine · Kokkusaamised klientide juhtkonna inimestega, strateegidega (küsitlused, intervjuud, vaatlused) · Kokkusaamised tellija lihttöölistega (küsitlused, intervjuud, tööprotsesside vaatlused) · Tellija eelneva tarkvara ja tööprotsesside analüüs Planeeritud 1 nädal Ana...

Infosüsteemi projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...ndmebaaside kui ka ,,puhta" programmeerimise kohta olema sees põhitõed, mille abil on enamik ettetulevatest olukordadest võimalik ära lahendada ning nende oskuste põhjal olla piisavalt tasemel, et suuta soovi korral arvutifirmasse praktikale minna ja mõne ajaga sealsesse töösse sulanduda. Päris algajatele on valida kaks sisendpunkti, kust peaks saama alustada ,,tavainimese" arvutialaste teadmiste ­ ehk siis teksti kirjutamise ja failide salvestamise oskusega. Lihtsam, ilusam ja värvilisem on ASP.NETi peatüki algusosa, kus saab ...

Informaatika -
25 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused eksamiks õppeaines Raamatupidamise alused

...sti arveldatakse ettevõtte tavapärase äritsükli jooksul (nt. Võlad tarnijatele), kohustused, mida hoitakse eelkõige kauplemise eesmärgil ja kohustusi, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. 5) Majandusaasta aruanne: 6) Bilanss, bilansivõrrand: Bilanss on kahekordse raamatupidamise ehk kirjendamise lähtealus. Ettevõtte bilansis kajastub tema majandustegevuse hetkeseis, st varade ja varade katteallikate jäägid ehk saldod kindlal ajahetkel. St Bilanss koosneb kontode saldodest. Bilanssi iseloomustab tas...

Raamatupidamine - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... varud ja transport ei tulnud enam rahuldavalt toime kaupade jaotusega. 1950.–1970. aastatel arenesid kiiresti nii logistika teooria kui ka praktika. Hakati mõistma logistika kaht peamist funktsiooni – laovarude ja transpordi juhtimist. Kaupade füüsilise jaotuse tarvis arendati välja logistika kogukulude kontseptsioon. Kontseptsiooni jär...

Logistika alused - Kutsekool
488 allalaadimist
6
docx

Kahekordne kirjendamine, lausendid

Raamatupidamine - Keskkool
18 allalaadimist
6
docx

Juhatuse liikme-raamatupidaja leping

...õhikirja alusel osanik .................. ( isikukood: 123456789123) (edaspidi Äriühing), ühelt poolt ja ...............................(isikukood: 123456789321 (edaspidi Juhatuse liige), teiselt poolt sõlmisid käesoleva Juhatuse liikme - raamatupidaja lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel: 1. LEPINGU EESMÄRK JA TÄHTAEG 1.1.Äriühingu osanike 01.06.2018 a. otsusega valiti Annekatrin Ott Äriühingu Juhatuse liikmeks tähtajaga 5 aastat. Juhatuse liikme ülesanne on ka Äriühingu raamatupidamise korraldamine. Ju...

Raamatupidamine - Keskkool
7 allalaadimist
7
docx

Majandusarvestus

...hingud peavad olema dokumenteeritud; · kõik majandustehingud peavad alg- või koonddokumentide alusel olema kirjendatud raamatupidamisregistritesse; · koostada ja esitada tuleb majandusaasta aruanne ning muud finantsaruanded; · säilitada tuleb raamatupidamise dokumente. (RPS §4) · · Raamatupidamise korraldamine · Äriseadustik §183 ­ juhatus korraldab osaühingu raamatupidamist; · Äriseadustik §306 lg4 ­ juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist; · Äriseadustik §77 ...

Majandusarvestus - Kutsekool
58 allalaadimist
4
doc

Kontoplaan

Kontoplaan RMP-s Firmas toimuvate majandusoperatsioonide registreerimiseks ja andmete kogumiseks tekib vajadus kasutada kontoplaani, mis on raamatupidamise sisekorra eeskirjade lahutamatu osa. Kontoplaanis on kajastatud sünteetilised ( peakontod) ja analüütilised (allkontod). Analüütilised kontod täiendavad sünteetiliste ...

Raamatupidamine - Kutsekool
197 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun