Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Meedia mõju käitumisele ja isiksusele - sarnased materjalid

internet, hamburger, netis, televiisor, philips, simust, estatud, ngud, anon, uuringuid, televiisoris, iksem, lapsep, henemine, artzi, hjustab, meelt, issue, ekstravert, tunnevad, suhtlemine, hised, saadab, vaatavad, rogers, scientist, altering, hilisi, rase, seej, vastuseks, rama, neurootilised, uuringus, skoor, sitlus, eysenck, situatsioonides, hjuseid
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... suuremat tõestusmaterjali pakkusid Gardnerile tema teooria püstitamisel inimesed, kelle üldise vaimse võimekuse tase on kõvasti alla keskmise, kuid kellel on geniaalsed võimed mingis väga kitsas oskuses (nn metsikud õpetlased). Massimeedia kaudu tuntud tegelastest võib tuua näiteks erakordse numbrilise mäluga Paul Daniel Tammeti, kes suutis 14. märtsil 2004 Oxfordi teadusajaloo muuseumis toimunud nn “π-päeval” viie tunni jooksul peast reprodut- seerida 22 514 arvu π komakoha numbrit. Tammetil on ka fenom...

Psühholoogia -
37 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... reeglite kohta vaja informatsiooni. Esmase pildi annavad: vanemad (perekond). Need kõige väärtused ja hoiakud on püsivamad. Veel annavad informatsiooni omataoliste grupp (sõbrad), kusjuures kõige olulisemad teismeea sõbrad ning kool (õpetajad) ning massimeedia. Rollide õppimiseks on vaja: * asjakohast informatsiooni (rollijuhiseid) * võimalust harjutada 63 * tagasisidet * sotsiaalset toetust Enesehinnang on muudetav u...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
235 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... traditsioonidega, 1. kütid/korilased (sõltuvus loodusest, liikuv eluviis, inimesi eristav. väikesed grupid, eraomand puudub, sooline Massikultuur ­ paljude inimeste seas levinud, tööjaotus, võrdsus, keskse võimuorgani puudumine) massimeedia vahendusel levitatav kultuur, suhteliselt uus 2. aiaviljandus (ekstensiivne põllundus, Vaikse Ookeani ja inimesi ühendav. saared, Lõuna-Ameerika vihmametsad) Kõrgkultuur ­ väheste priviligeeritute seas levinud: 3. karjakasvatus (nomaadid rändavad koos karjaga, ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
193 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...stele altruistlike ja pro-sotsiaalsete iseloomuomaduste omistamine 21 4. Vanemlik eeskuju 5. Empaatiline ja soe kasvatamine Meedia mõju • Õppimine vaatlemise teel. Pro-sotsiaalsete TV programmide mõju laste tegelikule käitumisele pea-aegu 2x suurem kui vägivaldsete programmide mõju agressiivsele käitumisele - pika-ajaline efekt? Soolised erinevused • Läänekultuuri soo-stereotüüp: – Tüdrukud empaatilisem...

Psühholoogia alused -
17 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

...nemine Sotsialiseerumine: perekond, kool, olulised teised Kuuluvusrühmas levinud hoiakute internaliseerimine. Suhtumine naabrisse, Tallinn vs Tartu. Isiklik kogemus. Reis Indiasse! Toodetud hoiakud ­ sihipärane mõjutamine, meedia, propaganda Hoiak ja tuntus: Zajonc (1968) ­ mida tuttavamaks saab stiimul (hieroglüüf), seda positiivsem hoiak Hoiaku keskne tunnus ­ ajaline püsivus, siit maailmapildi püsivus, isiksuse stabiilsus Domineerivad hoiakud ­ veendumused, eelarvamused? Hoiaku funktsi...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

... 11 16.1.7. Alternatiivsed elustiilid:............................................................................ 124 17. Popkultuur ja massimeedia......................................................................................126 17.1. Popkultuur........................................................................................................ 126 17.1.1. Vaba aja kasutamine:..................................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
95 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

... ühiskonna osad. Kultuur on osa ühiskonnast. On kitsam ja spetsiifilisem nähtus kui üldine ühiskond. Levinuim klassifikatsioon, et ühiskond koosneb: majandus (tootmine, äri); poliitika (seadused, valitsemine, õigussüsteem); kultuur (kunst, rahvakultuur, meedia, sport, religioon). Loomade kultuur. Paljudel loomaliikidel esineb käitumisviise, mis on levinud vaid ühe populatsiooni piires ja ei tulene otseselt geenidest ega looduskeskkonnast, nt linnulaulu dialektid, toiduhankimise viisid shimpansitel. 20...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
20
doc

Sotsioloogia II kordamisküsimused

...tuma vastavalt soole, siis on tegu deviantsusega, hälbega või ka ebaregulaarse või ebapiisava sotsialiseerimisega. Kriitika: inimeste seksuaalsus ei kujune ainult sotsialiseerumise käigus, seda mõjutavad ka sotsiaalne ümbrus (vanemad, sugulased, õpikud, massimeedia), bioloogia ja inimese enda valikud ning arusaamad soost. Massimeedia mõju soo sotsialiseerumisel ­ mis on naine ja mis on mees? Kui poiss jookseb ja on enda eest väljas, siis saab positiivse tagasiside, kui on leebe ja mängib nt nukkudega, peetakse teda memmekaks. Soorolli kujundamisel mängiv...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
124 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

...gapäevaelu teaduslik uurimine ­ kuidas inimese mõtted, tunde dja käitumine on mõjutatud olukordadest ja teistest inimestest ­ olgu nad siis reaalsed või kujuteldavad. Protsesse jaotatakse taseme järgi: - Intrapersonaalsed ­ isiku sisesed: hoiakud, nt sotsiaalmeedia intentiteet - Interpersonaalsed ­ isikutevahelised: kommunikatsioon, sotsiaalne interaktsioon - Grupisisesed ­ rühmaliigid, rühmadünaamika, otsustamine, rollid, konformsus - Gruppidevahelised ­ jõugud, parteid - ühiskonna tasandil ­ isiksus ja ühiskond, kultuur, mass, sotsialiseerumisprotsess - lis...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...ab maailma arengut ja edasiliikumist interaktsiooni kaudu. Ühiskond on üksteisega suhtlevate indiviidide või väikeste gruppide tegevuse tulemus. Traditsiooniliselt käsitleti suhtlusena näost-näkku suhtlust. Tänapäeval on suhtluskanalite hulgas tavameedia (meediast mõjutatud käitumine), sotsiaalmeedia jne. S.t. Lisandunud kolmandad „näod“. Selle teooria pooldajad ei tunnista selliseid institutsioone, nagu rahvusriik, majandus vms. Iga suhtluse juhtum loob uued perspektiivid, ootused aga ka piirangud, millest indiviidid tulevikus lähtuva...

Sotsioloogia -
97 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... a. ,,kultuur" ­ inimeste poolt aretatud taim (kultuurtaim) · Kultuur vs teised ühiskonna osad a. Majandus ­ tootmine, äri b. Poliitika ­ seadused, valitsemine, õigussüsteem c. Kutluur ­ kunts, rahvakultuur, meedia, sport, religioon Loomade kultuur · Paljudel loomaliikidel esineb käitumisviise, mis on levinud vaid ühe populatsiooni piires ja ei tulene otseselt geenidest ega looduskeskkonnast a. Linnulaulu dialektid b. Toiduhankimise viisid simpansitel Ühiskonna komponendid Tal...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

...ud hoiakud internaliseeritakse(perekond, kool, olulised teised) · Kuuluvusrühmas levikud hoiakute internaliseerimine · Isiklik kogemus määrab samuti suhtumise. · Toodetud, ühtsustatud hoiakud ­ hoiakud, mida luuakse sihipäraselt nt meedia, propaganda kaudu. Mis toetab hoiaku tekkimis? · Zajonc(1968) - hoiak ja tuntus ­ mida tuttavamaks saab stiimul, seda positiivsemaks muutub hoiak. · Hoiaku keskne tunnus ­ ajaline püsivus -> maailmapildi püsivus, isiksuse stabiilsus. Inimestele on sisse programmeeritud stabiil...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
388 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...mine • Sotsialiseerumine: perekond, kool, olulised teised • Kuuluvusrühmas levinud hoiakute internaliseerimine. Suhtumine naabrisse, Tallinn vs Tartu. • Isiklik kogemus. Reis Indiasse! • Toodetud hoiakud – sihipärane mõjutamine, meedia, propaganda • Hoiak ja tuntus: Zajonc (1968) – mida tuttavamaks saab stiimul (hieroglüüf), seda positiivsem hoiak • Hoiaku keskne tunnus – ajaline püsivus, siit maailmapildi püsivus, isiksuse stabiilsus • Domineerivad hoiakud – veendumused, eelarvamused? Hoiaku f...

Sotsiaalpsühholoogia -
42 allalaadimist
28
doc

Sotsioloogia üldkursus

...üsteemi kokkuvarisemine. 2. rahvusvaheliste ja regionaalsete mehhanismide kasv valitsemises (ÜRO, EL) 3. valitsustevaheliste koostöövormide kasv ja rahvusvaheliste valitsustevälised koostöövormide kasv B. Informatsioonitulv Globaal-meedia ja pidev seotus nn võõrastega Nihe maailma avatuse poole: 1. Inimesed tunnetavad jätkuvalt, et sotsiaalne vastutus ei lõpe riigipiiriga. 2. Identiteedi-otsingud laial skaalal C. Transnatsionaalsed korporatsioonid TNK-de toimimist ja edu kindlustab nn majanduse elektroonilise konteks...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
518 allalaadimist
13
doc

Sotsioloogia kordamisküsimused eksamiks 2013

...omandamine. Näiteks vajavad desotsialiseerumist ja resotsialiseerumist veel kooli lõpetamine, töölehakkamine, abiellumine, vanemlikkus, kogukondlikud ja kodanikukohustused. 52. Kes või mis on sotsialiseerimisagendid? nt perekond, vanemad, kool, meedia, reklaam jne 53. Vaadake sotsialiseerimise-materjalides olevat tabelit ning leidke vastused sellele, kuidas erinevad aspektid meie ümber mõjutavad sotsialiseerumist: tervis, rass, rahvus, elukoht jne jne. Rahvus- nt keel Etniline taust- nt kultuur ...

Sotsioloogia -
7 allalaadimist
35
doc

Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia

...ot. * kige olulisem on aga see, et hoiakud mjutavad käitumist. Hoiakute formeerumine 1) Hoiakud, mis phinevad kognitiivsel infol: Uskumustel on kaks peamist allikat - isiklik kogemus ja teised inimesed. Viimase alla kuuluvad nt vanemad, eakaaslased, massimeedia, kool, kirik jne. Massimeedia mjus eristub 3 aspekti: *Massimeedia on mitmel viisil mjukas - siin antakse edasi terve hulk infot, mida me muidu ei ole vimelised kätte saama. * Meedia on valikuline - ta selekteerib välja ja kommenteerib teatavaid nähtusi ja sündmusi oma vaatevinklist ja seetttu...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
158 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

... 15 Sotsiaalne keskkond, mille raames oleme üles kasvanud ja kust oleme saanud suurema osa norme omaks võtnud. Toodetud hoiakud ­ sihipärane mõjutamine, meedia, propaganda Toodetud hoiakud nt reklaamides inimeste mõjutamine. Hoiak ja tuntus: Zajonc (1968) ­ mida tuttavamaks saab stiimul (hieroglüüf), seda positiivsem hoiak Zajonc ­ mida tuttavamaks saab asi, sed apositiivsemaks muutub hoiak. Nt hieroglüüfide õppimine ­ mida sel...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
514 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

...t. MIS ON REKLAAM? ... on mitteisiklik infoedastus, mille eest tuleb kanda kulutusi, mis on tavaliselt sisendava (veenva) iseloomuga ja mis edastab teavet toodete, teenuste, juriidiliste isikute või ideede kohta kasutades selleks üht või teist meediakanalit. C.Bovee, W. Arens (1989). Contemporary Advertising ... On tarbijale suunatud kaupade v teenuste tasuline avalikustamine D. McQuail. Massikommunikatsiooni teooria ... on levitaja kasule orienteeritud teateedastus, milles formuleeritakse nii probleem kui ka selle lahendu...

Reklaamipsühholoogia -
4 allalaadimist
24
doc

Konspekt

...viisil. Hoiakud on: 1. püsivad- 2. õpitud 3. mõjutavad info töötlemist 4. mõjutavad käitumist Me saame hoiakuid teistelt inimestelt või kujunevad nad ise välja. Kui meil ei ole isiklikku kogemust mõjutavad meid teiste inimeste kogemused või nt. Meedia. Koosneb 3 komponendist: 1. Tunnetuslik ­ sisaldab tõekspidamisi, arvamusi, teadmisi või teavet mingi nähtuse kohta 2.Emotsionaalne ­ tunded, suhtumised ja meeleolud, mis antud nähtusega seotud 3.Käitumuslik ­ sisaldab hoiakuga seonduvaid käitumisviise, võimed ja soov neid järgida. 15. Prok...

Psühholoogia - Keskkool
93 allalaadimist
50
docx

Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017

...d kontseptsioonid nagu klass ja ideoloogia. Birminghami kk on oluline ka veel seetõttu, et sealt sai alguse interdistsiplinaarne uurimissuund Cultural Studies (E.k. Kultuuriuuringud). See interdistsiplinaarsus tähendas põhimõtteliselt meediauuringute, sotsioloogia, kultuuri- ja kirjandusteooria ja semiootika kombineerimist. Ühtlasi ei olnud uurijad siis enam mitte osalevad vaatlejad slummides, ööklubides ega mujal, vaid uurimismaterjalile läheneti pigem tekstuaalselt – Sissejuhatus sotsioloogiasse 2013 Rene Mäe 5 tegeleti mä...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

... # selle tõttu inimesed alluvad vabatahtlikult võimule; nad usuvad, et juhtiva rühma huvid on kogu ühiskonna huvid # esitas, et kapitalistliku ühiskonna arenedes kasvab hegemoonia osatähtsus võimu kindlustamisel # hegemoonia kandjateks on meedia, poliitilised parteid, kirik; samuti kool ja igasugu kodanikeühiskonna institutsioonid, mille piires tegutsedes inimesed võtavad omaks valitsejate poolt pakutava ideoloogia => ei piisa ainult poliitilise võimu saavutamisest, vaid tuleb muuta inimeste teadvust mitte ainult intellektuaalne reness...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
147 allalaadimist
32
docx

Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik

...ektoori" muutmine ühe alternatiivi suunas. Mõjutamine on käitumise (mõtete, tunnete ja hoiakute) muutumine kommunikatsiooni abil. Mõjutamine ehk integratsioon (suhtlemine). Näiteks, reklaam. Reklaami eripäraks võrreldes silmast silma mõjutamisega on meediakanalite kasutamine reklaamsõnumite edastamiseks. Reklaami eesmärgiks on sisendada inimesele ootusi ja hoiakuid reklaamitavate kaupade või teenuste suhtes, nii ete see lõppkokkuvõttes mõjutab ka inimese käitumist nende kaupade või teenuste suhtes. Inimene hakkab kas rohkem või vähem tarbima ning soods...

Mõjustamisepsühholoogia -
37 allalaadimist
90
doc

Nimetu

...e eriline. Aeg:kellega noored koos aega veedavad 1Kui me vaatame generatsioone tagasi ja selle sama gen jooksul. Üha vähem veedavad vanemad noortega vähem aega koos. See aeg, mis vanematega koos veedetakse, seda on mõjutanud tehnoloogia ja multimeedia periood. See, tendents on viimsel ajal vähenenud tõepoolest ja tulevikus vb veel vähemgi jääda. Protsenduaalselt on noorukid eakaaslastega koos 50 % virgeajast.Tänapäeval veelgi suurenenud Vanematega või perega koos 19% virgeeast, tänapäeval veelgi vähenenud. Noorukiealiste puhul tuleb ka Ã...

Arengupsühholoogia -
44 allalaadimist
44
doc

Reklaamipsühholoogia

... 2 SISSEJUHATUS. Valisin oma kursusetöö teemaks ,,Reklaamipsühholoogia". Teema on igati kohane, arvestades seda, et elame ju puhtalt reklaamimaailmas. Ükskõik, kus me ka pole, saadab meid kõikjal reklaam. Meedia, pakendid, reklaamilehed, isegi ühistrantsportides on ekraanid, kus jookseb reklaam (vahel tunnen õelat rõõmu, kui see ekraan katki on ­ saab lihtsalt natukenegi puhata reklaamiuputusest). Internetiportaalides on meeletult reklaame, isegi meilidega tuleb reklaame kaasa, sõidukid on reklaame tä...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
353 allalaadimist
29
docx

Sotsiaalpsühholoogia eksami vastused

...ka seda, kuidas inimesed töötlevad infot. * kige olulisem on aga see, et hoiakud mjutavad käitumist. Hoiakute formeerumine 1) Hoiakud, mis phinevad kognitiivsel infol: isiklik kogemus ja teised inimesed. Viimase alla kuuluvad nt vanemad, eakaaslased, massimeedia, kool, kirik jne. Massimeedia mjus eristub 3 aspekti: antakse edasi terve hulk infot, mida me muidu ei ole vimelised kätte saama. Meedia on valikuline - ta selekteerib välja ja kommenteerib teatavaid nähtusi ja sündmusi oma vaatevinklist ja seetttu on vimalik, et inimesel oleks tekkinud seda sündmus...

Psühholoogia -
158 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...toodete, teenuste või organisatsioonide tutvustamine ning esiletõstmine. Reklaam jaotatakse massreklaamiks ja sihtreklaamiks. Massreklaam- mõjutatakse väga suurt hulka potensiaalseid kliente ning selleks kasutatakse reklaamikandjatena ka mitmesuguseid meediakanaleid, nagu nt ajalehed, ajakirjad, raadio, tv Sihtreklaam- väljavalitud sihtiiskule suunatud kas posti teel või mõne spetsiaalse jaotusorganisatsiooni kaudu. Kasutatakse nt reklaamkirjad, prospektid, kataloogid jne. 13. Bränd Bränd on kontsepstioon, märk, kujutlus, mis sisaldab ratsi...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
103 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

...ina ning majandusliku mõõte ühiskonnale, mis muidu on idealiseeritud kultuurikogukond." (1986) D & I töö oli esimesi sellelaadiseid ning ei uurinud kahte asja: - Kuidas sotsiaalne ebavõrdsus mõjutab sümbolilst vahetust - Kuidas reklaam ja meedia mõjutab sümbolilist vahetust. Inimeste vabadus on antud üsna suurel määral, võiks isegi öelda, et selliselt, nagu naivist võiks arvata, et reklaamimaailm aitab inimestel ainult valikuid teha, kuidas ise oma elu ja sümboolikat korraldada. Seepärast arvab näiteks kokkuvõtte teinud Secilia Lury...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
48
docx

Sotsioloogia eksami küsimuste vastused 2017

...d kontseptsioonid nagu klass ja ideoloogia. Birminghami kk on oluline ka veel seetõttu, et sealt sai alguse interdistsiplinaarne uurimissuund Cultural Studies (E.k. Kultuuriuuringud). See interdistsiplinaarsus tähendas põhimõtteliselt meediauuringute, sotsioloogia, kultuuri- ja kirjandusteooria ja semiootika kombineerimist. Ühtlasi ei olnud uurijad siis enam mitte osalevad vaatlejad slummides, ööklubides ega mujal, vaid uurimismaterjalile läheneti pigem tekstuaalselt – Sissejuhatus sotsioloogiasse 2013 Rene Mäe 5 tegeleti mä...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
163 allalaadimist
25
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...d esikohal sotsioloogilised kontseptsioonid nagu klass ja ideoloogia. Birminghami kk on oluline ka veel seetõttu, et sealt sai alguse interdistsiplinaarne uurimissuund Cultural Studies (E.k. Kultuuriuuringud). See interdistsiplinaarsus tähendas põhimõtteliselt meediauuringute, sotsioloogia, kultuuri- ja kirjandusteooria ja semiootika kombineerimist. Ühtlasi ei olnud uurijad siis enam mitte osalevad vaatlejad slummides, ööklubides ega mujal, vaid uurimismaterjalile läheneti pigem tekstuaalselt ­ Sissejuhatus sotsioloogiasse 2013 Rene Mäe 5 tegeleti märkide (semiootil...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
5 allalaadimist
30
pdf

Religioonipsühholoogia kordamisküsimused

...de autoriteetide vahel (loomislugu vrs evolutsiooniteooria). 3. Sünteetilis-konventsionaalne usk (eluaastad 10-21...)​. Inimese maailmatunnetus laieneb oluliselt. Mitmed eluvaldkonnad nõuavad oma tähelepanu: perekond, kool, töö, kolleegid, ühiskond, meedia ja võibolla ka religioon. Usk peab tagama nende eri valdkondade sidususe sünteesides väärtusi ja informatsiooni. See aste on üldjuhul iseloomulik teismeliseeale, kuid võib osutuda paljudele tegelikuks laeks. Tegemist on konformistliku astmega, kus järgitakse tähtsaid teisi. Puudub enes...

Psühholoogia - Keskkool
4 allalaadimist
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

...nevad, millist mõju omavad. Ehk kuidas usk mõjutab enesetappude arvu, või kuidas majandus mõjutab sündimust. (sotsiaalsed faktid nagu elukeskkond linnas, religiooniga kokkupuutumine, haridussüsteem, tervis, väärtused, kuritegevus, majandus, globaliseerumine, meedia, sündimus, abort). 6. Kuidas on faktid seotud sotsiaalsete institutsioonidega? Sotsiaalseid fakte võib vaadelda kui füüsilisi asju, esemeid. Nt sotsiaalsed institutsioonid, normid, väärtused, seadused, aga ka organisatsioonid, ideed jne. Iga uut põlvkonda ootavad ees väljakujunenud sotsiaalsed faktid...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
18 allalaadimist
6
docx

Laps ja internet

... ESSEE Juhendaja: Vallo Kelder Tartu 2013 Laps ja internet Meedia vahendusel jõuab meieni suurem osa sellest, mis ümbritsevas maailmas toimub. Ka paljud meie teadmised maailma kohta pärinevad meediast. Televisioon, arvutid, videomängud, DVDd ja muu elektrooniline meedia on osa laste igapäevaelust mis avaldab nende arengule ja käitumisele mõju juba maast madalast. Vä...

Pedagoogika - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
2
docx

Suulise eksami (11 küsimuse) konspekt

...janes ekspluateerimisel ja konfliktil. (vanemad, vanavanemad, lähisugulased, õed-vennad), sõbrad (eakaaslased, omataolised), Konfliktiteoreetikud näevad ühiskonda kui sotsiaalsete struktuuride ja suhete süsteemi, mis kool (õpetaja), massimeedia, sport (treener, treeningkaaslased). on vormitud lõpptulemusena majanduslike jõudude poolt. Nad oletavad, et raha, rikkus ja Sotsialiseerimise tegurid on need faktorid ja tegevused, mis mõjutavad inimese hoiakuid, majanduslik võim vormivad seda, kuidas ühiskond on organiseeritud ning ku...

Spordisotsioloogia - Tallinna Ülikool
79 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun