Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Psühholoogia konspekt powerpoint (1)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal inimesed aitavad ?
 • Mida kavatseti öelda ?
 • Mida öeldi tegelikult ?
 • Mida kuuldu all mõisteti ?
 • Kuidas vastust mõisteti ?
 • Milliseid rolle sa oma elus hetkel mängid ?
 • Millal peegeldavalt kuulata ?
 • Mida ma tahan teha või saavutada ?
 • Mis või kes mind takistab ?
 • Kui oluline on konflikt ?
 • Kui tugev on partner (argumenteerimine) ?
 • Millise summa eest tuleksin tööle ?
 • Mida ta tahab ja miks ?
 
Säutsu twitteris
Psühholoogia Termin kreekakeelsetest sõnadest
" psyche " - hing, vaim "logos" - õpetus
Psühholoogia juured on antiikkultuuris ja idamaade spirituaalses mõtlemises
Teaduspsühholoogia alguseks loetakse 1879 Saksamaal Wilhelm Wundt ´i laborotooriumis toimunud uuringuid Psühholoogia ja psühhiaatria · Psühholoogia ­ ühiskonnateadus ­ uurib eelkõige normaalset psüühikat. (nõustajad) · Psühhiaatria - arstiteaduse haru ­ käsitleb psüühika patoloogiat, põhjust, teket, arengut, ravi. (psühhoterapeudid) Psühholoogia suunad · Laias laastus võib psühholoogiat jagada teoreetiliseks ja rakenduslikuks. Esimene on teisele lähtealuseks. · Tänapäeva psühholoogias saab eristada kuute teoreetilist suunda. Need on psühhodünaamiline, evolutsiooniline, biheivioristlik , humanistlik , kognitiivne ja bioloogiline lähenemine. Psühholoogia põhisuunad kaasajal Suund Fookus Suhtumine Esindaja
Psühho - Käitumise ala- negatiivne Freud, dünaamiline teadlikud mõjud Adler Biheivio-ristlik Vaadeldav neutraalne Pavlov, Watson käitumine
Humanistlik Inimlik soov oma positiivne Rogers, Maslow potensiaalini jõuda Kognitiivne Maailma neutraalne Tulving mõistmine
Biopsühho- Bioloogilised neutraalne Panksepp loogia protsessid alusena käitumisele Psühholoogide ametikohtade jagunemine APA 1995 järgi Psühholoogia on (püüab olla) teadus nähtus küsimus hüpotees ( ennustus ) uurimus järeldus teooria tegelikkuse seletamine, ennustamine Teadusliku meetodi etapid 1. Probleemi defineerimine . 2. Probleem tuleks seostada juba olemasolevate teooriate ja varasemate uuringutega. 3. Uurimusprotseduuride kindlaksmääramine. 4. Andmete kogumine ja analüüsimine. 5. Uuringutulemuste alusel teooria ümberlükkamine või toetamine . 6. Teadusliku teadmise kohandamine uuringu tulemustega. Psühholoogia uurimismeetodid: · Vaatlus ­ ei mõjutata uuritava nähtuse kulgu · Eksperiment - nähtuse esilekutsumine, mõjutamine spetsiaalsetes tingimustes · Intervjuu ­ struktureeritud, mittestruktureeritud · Testimine ­ küsimuste või ülessannete seeria (testide usaldusväärsus ja paikapidavus, normeeritus, standardiseeritus) · Üksikisiku uuring · Arhiiviuuring Bioloogilise psühholoogia uurimise meetodid · EEG ­ aju entsefalogramm, näitab aju elektrilist aktiivsust. · Arvutitomograafia ­ ajukoe tiheduse uurimine . N: Ajukahjustusega patsientide aju uurimine. · Magnetresonantskuvamine ­ mõõdab aatomituumade võnkumist, pilt aju anatoomiast . · Funktsionaalne magnetresonantskuvamine - aju verevoolu ja hapnikutarbimise mõõtmine. Päritavuse uurimine · Suguvõsa uurimine · Indiviidi kromosoomistiku uurimine (Downi tõbi) · Kaksikute meetod: ühemunakaksikud kahemunakaksikud
· Adoptatiivlaste võrdlemine vanematega Psühholoogiateaduse eesmärk: on peamiselt psüühika ja käitumise üldiste ja igalpool kehtivate seaduspärasuste väljaselgitamine,
mitte aga unikaalsete ja kordumatute detailide uurimine. W. Perry teooria ``Teadmised ja arvamused`` Intellektuaalne areng toimub järgmiselt: · Dualism ­ õiged ja valed arvamused. · Paljusus ­ ebameeldiv arvamuste paljusus. · Relativism ­ kõik teadmised on suhtelised, sõltuvad kontekstist, inimese perspektiivist. · Pühendumine relatiivsusele ­ kasutab kontekstist sõltuvuse ideed oma elus. Teeb valikuid oma sisemiste väärtuste kohaselt, arvestades ka teistega . Psühholoogia kui psüühika uurimine Psüühika on: · psüühilised protsessid: aisting, taju, mälu mõtlemine, keel, kõne, emotsioonid , käitumise juhtimine · koos avalduva käitumisega. Psüühika on otseselt seotud närvisüsteemi tööga, eriti ajus toimuvaga · Aju koosneb 20 miljardist kuni triljonist närvirakust · Närvirakkude vahel moodustub võrgustik, mis koosneb 1000 000 000 000 000 kvadrillionist ühendusest · Aju on üks keerukamaid asju maailmas Psüühika eesmärk · Psüühika eesmärk ­ maailmast tervikpildi loomine, ümbritsevas toimuvast teavitamine (teadvustamine), et maailmas toime tulla. Psühholoogia kui teadvuse uurimine Mõistel teadvus on kaks tähendust:
· teadvuse tasemed (teadvustatud vrs. mitteteadvustatud kogemus)
· teadvuse seisundid (ärkvel - koomas) loomulikud muudetud Inimaju funktsioonid Uni ­ erinevad teadvuse seisundid
· EEG näitajad muutuvad oluliselt uneaja jooksul. 1. unisus - kerge une staadium, kestab umbes 2 min. 2. uinumise aste - Kahes esimeses staadiumis aeglustuvad südame töö ja hingamine , silmad võivad suletud laugude taga veidi liikuda . 3.­ sügav uni. Algusest siiani u. 20 min. 4.­ sügav uni. Umbes 30 ­ 45 min. 5. REM uni e. kiire uni e. paradoksaalne uni. Tavaliselt nähakse unenägusid. Sügava une staadium. Vastu hommikut pikeneb.
Öö jooksul u. 4 sessiooni. Üks tsükkel kestab u. 90 min.-100min. Kiire une puudujääk võib põhjustada psüühikahäireid, hallutsinatsioone, suurendada agressiivsust. Eneseteadvus Teadvuse üks vorm ­ teadlik olemine ja arusaamine iseendast. · Eneseteadvust ei ole kohe sündides, vaid teikib teisel eluaastal. · Loomadest on lihtsaim eneseteadvus olemas orangutan´il ja simpansil. Tunnetusprotsesside e. Kognitiivsed protsessid · Aistingud- meeltega saadav info · Taju ­ saadavast infot tervikpildi, kujundi loomine · Mälu - info salvestamine , säilitamine, taastamine · Mõtlemine ­ kujunditega manipuleerimine · Keel, kõne ­ sümbolid ja nende kasutamine · Tunded ­ organismi teatud seisundid · Tegevuse juhtimine ­ kooskõlastatud liigutamine · eesmärgipärane tegevus Taju · Taju on rohkem kui lihtne aistingute summa. · Tajus esinduvad nii ärritajad, kui ärritajate vahelised seosed. · Kompleksne protsess tugineb aistingutele, sõltub varasematest kogemustest, emotsioonidest ja mõtlemisest ning eeldab tähelepanu. · Taju on mõtestatud protsess. Taju filtrid · Füsioloogilised: meeleelundite võime ifot kinni püüda. N: ei kuule õigesti. · Psühholoogilised filtrid tulenevad tajuja isiksusest. Tajutakse subjektiivselt , võttes arvesse eelnevat kogemust. N: roosad prillid . · Mõtestamatus: ei taju seda, millel pole tajuja jaoks tähendust, nimetust . Taju valivus · Ümbritsevatest stiimulitest valitakse fookusesse võtmiseks välja väga väike hulk ­ see, mis on huvitav või vajalik.
· Selgemini eristuvat nimetatakse figuuriks · Tahaplaanile jäävat fooniks Taju filtrid · Füsioloogilised: meeleelundite võime ifot kinni püüda. N: ei kuule õigesti. · Psühholoogilised filtrid tulenevad tajuja isiksusest. Tajutakse subjektiivselt, võttes arvesse eelnevat kogemust. N: roosad prillid. · Mõtestamatus: ei taju seda, millel pole tajuja jaoks tähendust, nimetust. Spontanne või tahtlik tajumine · Spontaanselt kerkivad teadvus esile stiimulid, mis erinevad ümbritsevast taustast või on erakordselt tähtsad tajuja jaoks. · Tahtliku tajumise puhul suunatakse tähelepanu abil psüühiline tegevus mingile objektile . Teise inimese tajumine Inimese tajumine · On ebatäpne · Erapoolik , sõltub tajujast · Juhitud tunnetest · Juhitud eelhoiakust · Hinnanguline Sotsiaalse taju mehhanismid · Näiliselt aitavad tajutavat hinnata, tegelikult loovad väära pildi.
· Skeemid , stereotüübid ­ teooriad iseenda ja teiste kohta lähtuvalt meie kogemustest. Skeemid mõjutavad meie tähelepanu, mõtlemist ja käitumist. Tajumehhanismid · Stereotüübid ­ lihtsustatud arusaamad teise isiku kohta. Uskumused isiku kohta paljalt mingisse gruppi kuulumise kohta. N: Ta on must, ta on homoseksuaal. · Diskrimineerimine ­ negatiivne suhtumine konkreetse grupi liikme suhtes. · Isetäituv prohvetlus ­ suhtumised ja hoiakud kujundavad olukordi . · Sisegrupi - välisgrupi eelarvamus · Ühest tunnusest lähtuv üldistus terviku kohta N: blond · Halo efekt ­ esmamulje või üldmulje mõjutavad isiku tegude hindamist. · Teise hindamine enesest lähtuvalt, projektsioon . · Empaatia Arengupsühholoogia põhiküsimus
· ´´Kas inimese arengut ja kujunemist mõjutavad pigem kaasasündinud omadused või keskkond?´´
· Keskkond: vanemad, õed, vennad, perekond, sõbrad, kool, toitumine ja muu, millega laps kokku puutub.
· Üldiselt ollakse arvamusel, et indiviid kujuneb kaasasündinud omaduste ja kasvukeskkonna koosmõjul. Temperament koosneb järgmistest omadustest: 1. Negatiivne emotsionaalsus (hirm, viha)e. temperamendi raskus 2. Kohanemine uute olukordadega 3. Aktiivsuse tase 4. Eneseregulatsioon 5. Reaktiivsus ­ kui tugev peab olema stiimul, et järgneks vastus 6. Sotsiaalsus ­ positiivne emotsionaalsus (rõõm sotsiaalsetest interaktsioonidest). Balter, Tanis, (1999) Vanemate kasvatusstiilid · Autoritaarsed ­ nõuavad täpsust, korda , ei kiida , ei soodusta iseseisvumist. · Kõikelubavad ­ lubavad kõike, ei nõua distsipliini · Autoriteeti omavad ­ nõudmised on eakohased, mõistlikud, järjepidevad, arvestavad lapse arvamusega, julgustavad iseseisvuma. Elutsükkel, ego/mina areng 0-8 kuud kiindumus esmasesse hooldajasse J. Bowlby (1973), H. Harlow (1959) 0-1,5a usaldus vrs. usaldamatus (lootus) 1,5 -3a autonoomia vrs. häbi ja kahtlus (soov, tahe , will) 3­5 initsiatiiv vrs. süütunne (eesmärk, julgus ) 6­puberteet usinus vrs. alaväärsus (kompetentsus) Noorukiiga identiteet vrs. segadus rollides (truthfullness, tõepärasus) Varane täiskasvanuiga intiimsus vrs. isolatsioon (armastus) Keskiga generatiivsus vrs. stagnatsioon (hoolivus) Vanaduspõlv integratsioon vrs. meeleheide (tarkus) E. Erikson (1968) Mõtlemise areng 0 ­ 1,5 sensomotoorne (siin ja praegu domineerib , tekib objektipüsivus) 1,5 - 4 eeloperatsionaalne (kujunditega ja sümbolitega mõtlemine) 4 ­ 7 eeloperatsionaalne (intuitiivne mõtlemine, egotsentriline ) 7 ­ 12 konkreetsed operatsioonid (loogiline mõtlemine, teine vaatepunkt ) 12 - formaalsed operatsioonid (loogiline mõtlemine, kolmas vaatepunkt)
Piaget (1952) Moraalne areng 1Prekonventsionaalne (sõnakuulmine ­ karistus ) 2 Prekonventsionaalne (isiklik kasu, kasulik tehing) 3 Konventsionaalne (teiste heakskiidu taotlemine ) 4 Konventsionaalne (reeglite täitmine, õige - vale) 5 Postkonventsionaalne (reeglite/seaduste tõlgendamine) 6 Postkonventsionaalne (universaalne eetika
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Psühholoogia konspekt powerpoint #1 Psühholoogia konspekt powerpoint #2 Psühholoogia konspekt powerpoint #3 Psühholoogia konspekt powerpoint #4 Psühholoogia konspekt powerpoint #5 Psühholoogia konspekt powerpoint #6 Psühholoogia konspekt powerpoint #7 Psühholoogia konspekt powerpoint #8 Psühholoogia konspekt powerpoint #9 Psühholoogia konspekt powerpoint #10 Psühholoogia konspekt powerpoint #11 Psühholoogia konspekt powerpoint #12 Psühholoogia konspekt powerpoint #13 Psühholoogia konspekt powerpoint #14 Psühholoogia konspekt powerpoint #15 Psühholoogia konspekt powerpoint #16 Psühholoogia konspekt powerpoint #17 Psühholoogia konspekt powerpoint #18 Psühholoogia konspekt powerpoint #19 Psühholoogia konspekt powerpoint #20 Psühholoogia konspekt powerpoint #21 Psühholoogia konspekt powerpoint #22 Psühholoogia konspekt powerpoint #23 Psühholoogia konspekt powerpoint #24 Psühholoogia konspekt powerpoint #25 Psühholoogia konspekt powerpoint #26 Psühholoogia konspekt powerpoint #27 Psühholoogia konspekt powerpoint #28 Psühholoogia konspekt powerpoint #29 Psühholoogia konspekt powerpoint #30 Psühholoogia konspekt powerpoint #31 Psühholoogia konspekt powerpoint #32 Psühholoogia konspekt powerpoint #33 Psühholoogia konspekt powerpoint #34 Psühholoogia konspekt powerpoint #35 Psühholoogia konspekt powerpoint #36 Psühholoogia konspekt powerpoint #37 Psühholoogia konspekt powerpoint #38 Psühholoogia konspekt powerpoint #39 Psühholoogia konspekt powerpoint #40 Psühholoogia konspekt powerpoint #41 Psühholoogia konspekt powerpoint #42 Psühholoogia konspekt powerpoint #43 Psühholoogia konspekt powerpoint #44 Psühholoogia konspekt powerpoint #45 Psühholoogia konspekt powerpoint #46 Psühholoogia konspekt powerpoint #47 Psühholoogia konspekt powerpoint #48 Psühholoogia konspekt powerpoint #49 Psühholoogia konspekt powerpoint #50 Psühholoogia konspekt powerpoint #51 Psühholoogia konspekt powerpoint #52 Psühholoogia konspekt powerpoint #53 Psühholoogia konspekt powerpoint #54 Psühholoogia konspekt powerpoint #55 Psühholoogia konspekt powerpoint #56 Psühholoogia konspekt powerpoint #57 Psühholoogia konspekt powerpoint #58 Psühholoogia konspekt powerpoint #59 Psühholoogia konspekt powerpoint #60 Psühholoogia konspekt powerpoint #61 Psühholoogia konspekt powerpoint #62 Psühholoogia konspekt powerpoint #63 Psühholoogia konspekt powerpoint #64 Psühholoogia konspekt powerpoint #65 Psühholoogia konspekt powerpoint #66 Psühholoogia konspekt powerpoint #67 Psühholoogia konspekt powerpoint #68 Psühholoogia konspekt powerpoint #69 Psühholoogia konspekt powerpoint #70 Psühholoogia konspekt powerpoint #71 Psühholoogia konspekt powerpoint #72 Psühholoogia konspekt powerpoint #73 Psühholoogia konspekt powerpoint #74 Psühholoogia konspekt powerpoint #75 Psühholoogia konspekt powerpoint #76 Psühholoogia konspekt powerpoint #77 Psühholoogia konspekt powerpoint #78 Psühholoogia konspekt powerpoint #79 Psühholoogia konspekt powerpoint #80 Psühholoogia konspekt powerpoint #81 Psühholoogia konspekt powerpoint #82 Psühholoogia konspekt powerpoint #83 Psühholoogia konspekt powerpoint #84 Psühholoogia konspekt powerpoint #85 Psühholoogia konspekt powerpoint #86 Psühholoogia konspekt powerpoint #87 Psühholoogia konspekt powerpoint #88 Psühholoogia konspekt powerpoint #89 Psühholoogia konspekt powerpoint #90 Psühholoogia konspekt powerpoint #91 Psühholoogia konspekt powerpoint #92 Psühholoogia konspekt powerpoint #93 Psühholoogia konspekt powerpoint #94 Psühholoogia konspekt powerpoint #95 Psühholoogia konspekt powerpoint #96 Psühholoogia konspekt powerpoint #97 Psühholoogia konspekt powerpoint #98 Psühholoogia konspekt powerpoint #99 Psühholoogia konspekt powerpoint #100 Psühholoogia konspekt powerpoint #101 Psühholoogia konspekt powerpoint #102 Psühholoogia konspekt powerpoint #103 Psühholoogia konspekt powerpoint #104 Psühholoogia konspekt powerpoint #105 Psühholoogia konspekt powerpoint #106 Psühholoogia konspekt powerpoint #107 Psühholoogia konspekt powerpoint #108 Psühholoogia konspekt powerpoint #109 Psühholoogia konspekt powerpoint #110 Psühholoogia konspekt powerpoint #111 Psühholoogia konspekt powerpoint #112 Psühholoogia konspekt powerpoint #113 Psühholoogia konspekt powerpoint #114 Psühholoogia konspekt powerpoint #115 Psühholoogia konspekt powerpoint #116 Psühholoogia konspekt powerpoint #117 Psühholoogia konspekt powerpoint #118 Psühholoogia konspekt powerpoint #119 Psühholoogia konspekt powerpoint #120 Psühholoogia konspekt powerpoint #121 Psühholoogia konspekt powerpoint #122 Psühholoogia konspekt powerpoint #123 Psühholoogia konspekt powerpoint #124 Psühholoogia konspekt powerpoint #125 Psühholoogia konspekt powerpoint #126 Psühholoogia konspekt powerpoint #127 Psühholoogia konspekt powerpoint #128 Psühholoogia konspekt powerpoint #129 Psühholoogia konspekt powerpoint #130 Psühholoogia konspekt powerpoint #131 Psühholoogia konspekt powerpoint #132 Psühholoogia konspekt powerpoint #133 Psühholoogia konspekt powerpoint #134 Psühholoogia konspekt powerpoint #135 Psühholoogia konspekt powerpoint #136 Psühholoogia konspekt powerpoint #137 Psühholoogia konspekt powerpoint #138 Psühholoogia konspekt powerpoint #139 Psühholoogia konspekt powerpoint #140 Psühholoogia konspekt powerpoint #141 Psühholoogia konspekt powerpoint #142 Psühholoogia konspekt powerpoint #143 Psühholoogia konspekt powerpoint #144 Psühholoogia konspekt powerpoint #145 Psühholoogia konspekt powerpoint #146 Psühholoogia konspekt powerpoint #147 Psühholoogia konspekt powerpoint #148 Psühholoogia konspekt powerpoint #149 Psühholoogia konspekt powerpoint #150 Psühholoogia konspekt powerpoint #151 Psühholoogia konspekt powerpoint #152 Psühholoogia konspekt powerpoint #153 Psühholoogia konspekt powerpoint #154 Psühholoogia konspekt powerpoint #155 Psühholoogia konspekt powerpoint #156 Psühholoogia konspekt powerpoint #157 Psühholoogia konspekt powerpoint #158 Psühholoogia konspekt powerpoint #159 Psühholoogia konspekt powerpoint #160 Psühholoogia konspekt powerpoint #161 Psühholoogia konspekt powerpoint #162 Psühholoogia konspekt powerpoint #163 Psühholoogia konspekt powerpoint #164 Psühholoogia konspekt powerpoint #165 Psühholoogia konspekt powerpoint #166 Psühholoogia konspekt powerpoint #167
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 167 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-11-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 139 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor A A Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (1)

taurio profiilipilt
taurio: suhteliselt hea ;)
22:02 25-12-2009


Sarnased materjalid

36
docx
Psühholoogia konspekt
74
docx
Psühholoogia konspekt
106
pdf
PSÜHHOLOOGIA ALUSED
69
odt
Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016
240
docx
Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku
53
doc
Psühholoogia alused
82
docx
Suhtlemispsühholoogia konspekt
178
docx
ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun