Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

“Hariduse andmine ei ole ämbri täitmine, see on tule süütamine” (W. B. Yeats) - sarnased materjalid

steem, talent, imalus, kooliharidus, albert, tegelemiseks, yeats, imalik, valikuid, hilisi, likool, damel, keeleoskus, hindad, lugemisoskus, hene, muusika, teadused, taustinfo, arendamiseks, lastud, avaneb, koolihariduse, mnaasium
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...fektiivne. SEADUSES Vana kriminaalkoodeks: § 103, 109, 37. Karistusseadustik § 57, lg 6. § 57. Karistust kergendavad asjaolud (1) Karistust kergendavad asjaolud on: 1) süüteo kahjulike tagajärgede ärahoidmine, samuti abi andmine kannatanule vahetult pärast süüteo toimepanemist; 2) kahju vabatahtlik hüvitamine; 3) süü ülestunnistamisele ilmumine, puhtsüdamlik kahetsus või süüteo avastamisele aktiivne kaasaaitamine; 4) süüteo toimepanemine raske isikliku olukorra mõjul; 5) süüteo toimepanemine ähvarduse või sunni, samu...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
440 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...te ülesannete lahendamisel mõõdetud intelli- gentsus ei tarvitse avalduda tegeliku elu probleemide lahendamises. Ühena paljude näidete seas toob ta katse, milles uuriti Brasiilia väga napi haridu- sega või üldse ilma hariduseta tänavalapsi, kes elatise hankimiseks tänaval kauplesid. Uurijad leidsid, et lapsed lahendasid kauplemisel ette tulevaid sisulisi matemaatikaülesandeid märksa paremini kui samu ülesandeid nii-öelda akadeemilises vormis (nt 2 + 3 = ?). Samamoodi on täheldatud vastupidist: paljudel...

Psühholoogia -
62 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

... tegudele, hoiakutele ja igapäevase käitumise viisidele. Siit ka niisuguste meetodite tähtsus nagu koolidistsipliin, millel õnnestus muuta õpilaste kehad ülikeerukate manipuleerimis ja kohastamissüsteemide objektideks. Haridusel, psühhiaatrial jne, on omad diskursused, mille sees tekib tõe avaldumine, mis iseenesest ei ole ei tõesed ega väärad, kuid olenevalt ajastu ja seeläbi võimu nõuetest tõlgendatud. Nendes diskursustes kehtestatud normid nagu hullumeelsus, seksuaalsus, karistus mingi teo eest , toovad kaasa ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
414 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...tas "habituse" mõistet c) Monogaamses nagu Pierre Bourdieu. Kas võib olla, et 14. Kumb väide peaks vastama tõele Spengler "näppas" mõiste Bourdieu´lt? funktsionalistliku hariduse teooria järgi? a) Jah a) Inimese tööalane edu sõltub sellest, kui palju b) Kindlasti mitte ­ (Spengler elas enne Bourdieu'd) ta on tegelikult koolis õppinud, mitte sellest c) Ma ei tea täpselt, aga põhimõtteliselt on see ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
229 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...id ja levinumaid inimtegevuse liike. Igasuguse riigi rahva elatamise ja arengu võimalusi võimaldab just riigi majandus. Riigi majandus hõlmab väga paljude inimeste tegevusalasid. Nendeks võib olla näiteks inimeste hariduse tagamine, elamute ülesehitamine ja nende kütmine, arstiabi võimaldamine, kultuuri toetamine, inimeste toitmise ja rõivaste tagamine jne. Inimühiskonnas toodavad kaupasid ja võimaldavad teenuseid enamasti ettevõtted ja erinevad asutused. Need ongi majandusega otseselt seotud. Majandusel o...

Üldpsühholoogia -
70 allalaadimist
98
rtf

tom

...kult oleksin vallutanud, aga ma mäletan, et see tekitas mus väga segaseid tundeid, mis näitab kui liberaalne ma üheksateistkümneselt olin. Ja naistele hariduse andmine ­ jah, just nimelt! ­ mitte lihtsalt klaveritunnid ja vene keele grammatika pour les filles Bakunin, ehkki teate, mida ma teile ütlen, nad kirjutavad vene keelt paremini kui mina; see ...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

....põlvkond. Liberaalne feminism ­ kõige varasem feminismi vorm, mis ütles, et naiste probleemide põhiliseks allikaks on poliitiliste õiguste puudumine. Naised peavad saama valimisõiguse, hariduse jms. Tuleb võidelda eelarvamustega. Marksistlik feminism ­ seostab marksismi ja feminismi. Kapitalism on naiste probleemine peamine põhjus, allikas. Kapitalismile on vajalik naise tasuta tööjõud. Radikalne feminism - naise probleemide põhiline allikas on mees. Me...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
8 allalaadimist
45
doc

Andekas laps

..., et suudavad aidata end ise. Inimesed hindavad andekate saavutusi ühiskonna hüvanguks, kuid samas ei taheta tunniÕstada nende suuri intellektuaalseid võimeid. Sageli ei taheta tunjistada andekate vajadusi vastava koolihariduse ja õpikeskkonnas järele. Võimetekohane õpikeskkond võib lihtsustada andekuse arengut ja tagada lapse koolimeeldivuse. Individuaalne õppekava on dokument, mille koostamine ja rakendamine peaks tagama erivajadusega lapse edu koolis. Õppekava koostamisel on osalised klassijuhataja, aineõpetajad,...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
160 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...isemaid ja levinumaid inimtegevuse liike. Igasuguse riigi rahva elatamise ja arengu võimalusi võimaldab just riigi majandus. Riigi majandus hõlmab väga paljude inimeste tegevusalasid. Nendeks võib olla näiteks inimeste hariduse tagamine, elamute ülesehitamine ja nende kütmine, arstiabi võimaldamine, kultuuri toetamine, inimeste toitmise ja rõivaste tagamine jne. Inimühiskonnas toodavad kaupasid ja võimaldavad teenuseid enamasti ettevõtted ja erinevad asutused. Need ongi majandusega otseselt seotud. Majandusel on olemas ka erinevaid...

Teadus - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
88
rtf

Ajalugu 1. õppeaasta konspekt 10. kl

...ti täiuslikku keha ja füüsilist tugevust. Gümnaasium, kui hariduskeskus: Gymnasion (kr.k. alastioleku koht) ­ spordiväljak koos abiruumidega, kus võisteldi alasti. Gümnastika (spordiharjutused) olid hariduses kesksel kohal. Seal hakkasid toimuma ka õpetlaste loengud. Spordivõistlused: Igas linnriigis Ülekreekalised Usupidustuste raames Olümpiamängud ­ tähtsamad ülekreekalised spordivõistlused peajumal Zeusi auks. Korraldamine: Nelja aasta tagant Zeusi pühamus Olümpias (Peloponnesose ps) Osalejateks ai...

Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

...ati täiuslikku keha ja füüsilist tugevust. Gümnaasium, kui hariduskeskus: Gymnasion (kr.k. alastioleku koht) – spordiväljak koos abiruumidega, kus võisteldi alasti. Gümnastika (spordiharjutused) olid hariduses kesksel kohal. Seal hakkasid toimuma ka õpetlaste loengud. Spordivõistlused: Igas linnriigis Ülekreekalised Usupidustuste raames Olümpiamängud – tähtsamad ülekreekalised spordivõistlused peajumal Zeusi auks. Korraldamine: Nelja aasta tagant Zeusi pühamus Olümpias (Peloponnesose ps) Os...

Ajalugu -
57 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

...skond tekkis · Kogumik ,,Arbujad" 1938 · Arbujad püüdlesid varasema eesti luulega võrreldes sügavama vaimsuse ja emotsionaalse pingestatuse poole · Esimene kirjanikkond, kes on saanud eestikeelse kõrghariduse · Romantikud, ülistasid vaimsust, hindasid intellektuaalsust · Rühmitus lagunes täna Nõukogude okupatsioonile ja II maailmasõjale 6 4. Saaremaa kirjanikud + Mälk ,,Õitsev meri" 1. Kärla pastor Willmann- jutukogu ,,Jutud ja tegud" 1782. T...

Kirjandus - Keskkool
269 allalaadimist
60
rtf

10nda klassi ajaloo konspekt

...ti täiuslikku keha ja füüsilist tugevust. Gümnaasium, kui hariduskeskus: Gymnasion (kr.k. alastioleku koht) ­ spordiväljak koos abiruumidega, kus võisteldi alasti. Gümnastika (spordiharjutused) olid hariduses kesksel kohal. Seal hakkasid toimuma ka õpetlaste loengud. Spordivõistlused: Igas linnriigis Ülekreekalised Usupidustuste raames Olümpiamängud ­ tähtsamad ülekreekalised spordivõistlused peajumal Zeusi auks. Korraldamine: Nelja aasta tagant Zeusi pühamus Olümpias (Peloponnesose ps) Osalejateks ai...

Ajalugu - Keskkool
100 allalaadimist
36
docx

Vasakukäelise õpilase toimetulek koolis

...uhtumist parema- ja vasakukäelisusesse. Paremat on peetud õigeks, pühaks ja tugevaks käeks, vasakut seevastu valeks, nõrgaks ja kobaks. Seda tõestab teadmine, et vanasti oli keelatud vasakukäelistel kohtus tunnistuste andmine. Ajalooline, kultuuriline ja religioosne suhtumine vasakusse ja paremasse mõjutab ka suhtumist käelisusesse. Seetõttu on paljud vasakukäelised pidanud ümber kohanduma, et saaksid eluga paremini toime tulla. Kusjuures inglise keelne sõna left tuleneb vanast inglisekeelest sõnast lyft, mis tähendab n...

Pedagoogika - Keskkool
7 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

...ONNA TEGEVUSEST 142 6 SUUNISEID HOLOKAUSTI KÄSITLEMISEKS KOOLIS ITF hariduse töögrupp 1. MIS ON HOLOKAUST? Mõistet holokaust on määratletud mitut moodi. Toome näiteks kolm erinevat määratlust. Teise maailmasõja ajal püüdsid natsid „uue korra“ kehtestamise nimel hävitada kõik juudid kogu Euroopas. Esmakordselt ajaloos kasutati terve rahva massil...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
17
docx

Populaarkultuuri teooriad

...ga ainult siis kui kultuur ei lähe oma piiridest välja, teab kuhu ta kuulub. Võitles selle eest, et keskklassile ei tule peale seda anarhilist kultuuri vms. Kartis seda, et alamklass hakkab määrama seda, mis kultuur on. Hariduse reguleerimine ­ massidele tuleb anda haridust, et õpetada neid alluma, teadmist, kus nende koht on. Kuid see on masside enda huvides, Arnold ei soovi vägivalda. Keskklassi puhul näeb haridus ette seda, et neid õpetatakse valitsema. Aristokraatidele antav haridus pidi õpetama neid lahkuma, sul...

Kultuur -
41 allalaadimist
281
docx

M.Twain Tom Sawyeri seiklused, terve raamat

...tor alati selle poisi välja kutsunud ja lasknud tal (nagu Tom ütles) «laiutada». Ainult vanemad õpilased suutsid oma pileteid hoida ja niikaua selle igava töö juures püsida, kuni nad piibli said. Seepärast oli selle autasu andmine harukordne ja tähelepanuväärne sündmus; edukas õpilane oli sel päeval nii tähtis ja silmapaistev, et iga teise õpilase rinnas lõi leegitsema uus auahnuselõke, mis kestis sageli paar nädalat. Võib-olla polnud Tomi vaimne kõht iial tõsiselt selle autasu järele isu tundnud, kuid kahtlemata oli- ta kog...

Kirjandus - Keskkool
121 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

...taja Paul Valéry näiteks armastas matemaatikat – tema päevikud on täis matemaa- tilisi ja eriti geomeetrilisi mõttekäike. Matemaatika olevat ta enda sõnul avaldanud suurt mõju ka ta luulele. Samuti on matemaatikuharidusega nii „Alice Imedemaal” kui „Karupoeg Puhhi” loojad. Kindlasti pole loetletud elukutsed ainsad, kus matemaatikat vaja läheb või kus ta kasuks võiks tulla – väike maadlus matemaatikaga on hea treening kogu eluks. ...

Matemaatika -
105 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...oneerima sotsiaalse institutsioonina. Ajakirjanikud eralduvad teistest elukutsetest kui omaette grupp ­ tunnetatakse professionaalset identiteeti. Kerkib küsimus, keda võib nimetada ajakirjanikuks. Ilmuvad erialase pädevuse, hariduse ja ametioskuste nõudmised. Eestis eriti selgelt 1930. aastail. - Professionaalselt kontrollitav ajakirjandus: elukutset esindav organisatsioon on küllalt tugev, et selgelt määratleda ja kaitsta oma liikmete huvisid. Teataval määral kontrollitakse alalepääsu, on olemas eetikareeglid. Seda aj...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
51
docx

Populaarkultuuri teooriad

...t sündi" . o Vihahood, meeleolu muutused ­ hakat määratlema puberteedi aega. o Rosseu käis välja idee, et seda perioodi võiks pikendada, et see oleks noorele võimalikult sujuv. ,,Seal kus hariduse andmine lõpetatakse, tuleks seda alles alustada". Teismeea alguses lõppes üldiselt kohustuslik haridus ära (15 aastaselt mindi juba tööle) Rosseau lootis, et haridusteekonda võiks pikendada. Ta soovis inimese komplekstset haridust parandada haridusteed pikendades. ...

Populaarkultuuri teooriad -
72 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...id kasutatakse ka esindusdemokraatiates, kui poliitiliste programmide koostamisel kasutatakse spetsialistide abi. Samuti on ametnikud, kes valitsuse programme ellu viivad, võetud tööle vastavalt haridusele ja teadmistele. Probleem meritokraatia puhul on nende kriteeriumide paikapanemine, mille järgi otsustada, milliseid teadmisi või oskusi mingite ülesannete täitmisel vaja läheb. Praegu peetakse puhtaks meritokraatlikuks riigiks Singapuri. Sisuliselt on meri...

Akadeemiline kirjutamine -
36 allalaadimist
32
doc

õiguspsühholoogia

...ati ka praktiliste ülesannete lahendamist ja mäluteste.XX sajandi alguseks kujunes välja objektiivne vajadus inimeste vaimse võimekuse täpsemaks mõõtmiseks. Esiteks vajati seoses industriaalriikides viljeldava üldise koolihariduse ekspansiooniga mingeid ühiseid standardeid,et teha kindlaks erinevatest kultuuridest, sotsiaalsetest kihtidest pärit inimeste kooliküpsus ja potentsiaal kõrgemate haridusastmete jaoks. Teiseks tingis industrialiseerimine koos keerukate mehhanismide, nende käsitlemise oskuste ja teenindamise vajadusega soovi ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
624 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...nimlikuks nähtuseks. Nähtused, mis on täiesti uued ja ka keerulised, seletatakse need ära juba tuntud ( olemasolevate ) ja lihtsate nähtuste abil. See on samuti analoogia nähtus ja seda kasutatakse väga sageli teaduses ja hariduses. Näiteks kasutatakse ära Lego-analoogiat keele ehituse iseärasuste tundma õppimiseks. Sellest saavad aru isegi väga väikesed lapsed. Mõtte paremini edasi andmiseks kasutatakse analoogiat ka kunstis ja kirjanduses. Analoogiaid on maailm täis, mille korral on olemas väga varjatuid analoogia...

Karjäärinõustamine -
28 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...nt on tähelepanuväärne, et ka tollased kriitikud nägid kõige suurema ohuna ette just seda, millest räägib Michael Winterhoff oma raamatus - lapse sotsiaalset (kõlbelist) alaarengut. George Steineri arvates on praeguse hariduse ning kultuuri valitsev joon mälu kõhetumine. Traditsioon, mille järgi teati olulisi tekste peast, katkes siis, kui koolist kaotati tuupimine. Kui meil pole, mida meenutada, on meie siseelu vaene. XX sajandi haridusreformijad sellele ei mõelnud, kirjutab Toomas Paul (2009) oma raamatus "Seitse ...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...s. Isa oli küla koolmeister ehk austatud mees. Haridus oli hinnas, ent õpetajad pole ju kunagi jõukad. Gustavil ilmnesid vaimsed anded juba varakult. 4- aastaselt luges ta Piiblit. Muljet avaldas talle Juhan Liiv. Gümnaasiumihariduse sai Tartus venekeelses koolis. Ta õppis palju keeli. I luuletuse ,,Vesiroosid" avaldas 1899. aastal. Tema eestvedamisel korraldati Koidula mälestusõhtut. Ta võeti kooli tagasi ja lõpetas kuldmedaliga. Läks TÜ-sse, ent peagi Helsingi Ülikooli ­ üldine kirjanduslugu, esteetika ning soome kirjandus ...

Kirjandus - Keskkool
38 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

... ja kuulajatähendusi on sama palju kui kuulajaid. Kõnelejatähendus ja kuulaja- tähendused on kõik omavahel erinevad ja ükski pole kuidagi õigem kui ülejäänud. • Mõtete täpne edasiandmine on põhimõtteliselt võimatu, kuna mõeldavaid mõtteid on oluliselt rohkem kui hääldus- kõlbulikke häälikukombinatsioone. • Mõtete umbkaudse edasiandmise teeb võimalikuks konvent- sioon: muude tingimuste võrdsuse korral üritavad inimesed olla oma grupig...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...i põlkonnad o 1. Põlkond o 2. Põlvkond o 3. Põlvkond Liberaalne feminism · Poliitiliste õiguste puudumine on naiste probleemide peamine põhjus · Naised peavad saama valimisõiguse, hariduse jms. Marksistlik feminism · Kapitalism on niaste probleemide peamine põhjus. Kapitalism on see, mis orjastab naise. · Kapitalismile on vajalik naise tasuta tööjõud. Vajalik, et kapitalisklik süsteem saaks toimida. Naised peavad mehi teenindama, et mehed saaksid tööl käia. Radik...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
60 allalaadimist
32
odt

10. klassi ajaloo eksamiks kordamine.

... kangelaseepika, Assurbanipali raamatukogu. Assürioloogia-teadus, mis uurib kiilkirja kasutanud rahvaste ajalugu, keelt ja kultuuri. Sumerite leiutised- ratas, vanker Kiri- kiilkiri, mis on vanim teadaolev kiri. Haridus- Hariduse andmine oli preesterkonna hoole all ja koolid rajati templite juurde. Õpilased pärinesid enamasti ühiskonna ülemkihist. Enamik Mesopotaamlasi jäi küll harimatuks. Kirjatarkusele lisaks sisaldas haridus ka matemaatikat, tähetarkusi ja religioosse sisuga kirjanduse tundmist. Religioon: polüte...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

1 VICTOR HUGO_JUMALAEMA KIRIK PARIISIS ROMAAN Tõlkinud Johannes Semper KIRJASTUS ,,EESTI RAAMAT" TALLINN 1971 T (Prantsuse) H82 Originaali tiitel: Victor Hugo Notre-Dame de Paris Paris, Nelson, i. a. Kunstiliselt kujundanud Jüri Palm Mõni aasta tagasi leidis selle raamatu autor Jumalaema kirikus käies või õigemini seal uurivalt otsides ühe torni hämarast kurust seina sisse kraabitud sõna . ' ANAT KH Need vanadusest tuhmunud, üsna sügavale kivisse kraabitud suured kreeka tähed, mis oma vormi ja asendi poolest meenutasid kuidagi gooti kirja, viidates sellel...

Kirjandus - Keskkool
47 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

...Durkheim lootis, et kui töötada välja sotsioloogia distsipliin, siis selle abil kehtestatud reeglid võimaldavad ühiskonda uurida üksikisiku kaudu. - Sotsiaalsed faktid: Igapäevased otsused - sõltuvad religioonist, rassist, haridusest jne. Augustis sünnib lapsi kõige rohkem - miks? Jõulud on olulised lähedust tekitavad pühad. Durkheimi enda uurimus enesetappudest, mida ei saanud kliima või poliitilise reziimini üldistada. Sotsiaalne intergatsioon. Protestante tappis rohkem kui katoliiklasi, vallalisi rohkem kui abielus...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
161 allalaadimist
11
doc

Semiootika alused

...ktid ­ ntks kohtuotsust ei saa ju läbi viia baaris, kuigi tegu ja sõnad on samad ­ aga lihtsalt ei sobi konteksti antud tegu. Õigus kõneaktiks peab olema, eriti seotud formaalsete kõneaktidega: nt lapsele nime andmine, igaüks ei saa su lapsele nime anda. Kõneaktid siiamaani oli igal ülusel eesmärk, aga nüüd Searle näitab, et ütlusel on erand: · iroonia ­ ütlus iroonilises kasutuses tähendab midagi vastupidist kui need sõnad nt laps mängib pori sees, ema ütleb:,,küll sa oled tubli, tee veel." tähti...

Semiootika - Tartu Ülikool
272 allalaadimist
81
docx

Sissejuhatus eetikasse

...· Vähene austus iseenda ja teiste inimeste vastu · Vähene sallivus erinevuste suhtes Deklareeritud väärtused ja tegelikud (varjatud) väärtused... ...võivad teinegi kord erinevaks osutuda · EV-s deklareeritakse hariduse tähtsust, kuid õpetajate palgad on madalad · Räägime tervisliku elustiili tähtsusest ja elame ikka ebatervislikult Väärtuste ja käitumise seos Piret Talur artiklis "Noored hukas?!" "Tänapäeva Eesti noored väärtustavad eelkõige tööd, perekonda, haridust ja materiaalset kindlustatust. ...

Eetika - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
28
doc

Kultuuriteooria loengu konspekt

...i koolkonna kontekstis on oluline persoon veel Walter Benjamin (1892 1940) Ta oli küll ainult põhustelt seotud selle instituudiga, kuid oma töödes väljendas sarnaseid mõtteid. Sündinud Berlinis, rikkas peres, saanud head hariduse, reisinud palju. Mõtlejana, esseistina on tuntud lühikese, impressionistliku laadis kirjutiste poolest. Tema tööde hulgas kõige tuntum 1936 aasta ,,Kunstiteos mehhaanilise reprodutseerimise ajajärgul" Esitab oma vaateid sellele, kuidas kunsti roll on muutunud. Tekst on kirjutatud perioodil ku...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
282 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun