Facebook Like
Add link

Konflikti etapid - sarnased materjalid

koera, rava, elda, tagaj, osapoole, vastandumine, imalus, verbaalse, ritavad, hemalt, algfaasis, helepanu, kompromissi, naabrit, pesema, jalan, leidmist, tuppa, stsenaarium, konfliktis, iges, hnav, kingad, vestlused, halvem, riideid, vaese, meelep, ratakse, tingituna, rele, arengusuundi, oskusest, eeldatavasti, isiksuste, tooma, miimika, seik, esindatud
11
doc

Konfliktid

LÄÄNE ­ VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL KONFLIKTID Referaat Juhendaja: K. Altermann Mõdriku 2008 SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................................................3 KOKKUVÕTE....................................................................................................................

Ajakasutuse juhtimine - Kutsekool
72 allalaadimist
16
rtf

KONFLIKT

Sisukord: KONFLIKT............................................................................................Error: Reference source not found KONFLIKTIDE PÕHITÕED.............................................................Error: Reference source not found KONFLIKTIDE TÜÜBID põhjuste järgi:..........................................Error: Reference source not found KONFLIKTIDE AVALDUMISE TASANDID....................................Error: Refe...

Psühholoogia - Kutsekool
404 allalaadimist
10
pptx

Konflikt

...toob välja isiku jaoks olulise (oluline eesmärk ja suhe > pinged) Miks on konflikt positiivne? - aitab vältida depressiivsust, viha, ärevust, ebakindlust; aitab kohaneda, süvendab suhteid, tõstab teadlikkust teisest, aitab lahendada pingeid tekitava olukorra Mõned konflikti allikad (lähedus-)suhetes: autonoomia vs. seotus (kontroll, välised piirangud, iseseisvus …) avatus (enda avamine) vs. suletus (privaatsus) (samas - suhe kui jagamine) ennustatavus vs uudsus (teineteise tundmine kui suhte alus <> rutiin) Negatiivset suhtumist konflikti tingivad: - ...

Suhtlemispsühholoogia - Keskkool
8 allalaadimist
19
doc

Konflikti lahendamine

KONFLIKTI LAHENDAMINE 1 4. OSA. KONFLIKTIDE LAHENDAMINE Käesolev osa käsitleb konfliktide lahendamist kolmest vaatenurgast. Need vaatenurgad ei välist üksteist, küll aga tegelevad konfliktiga mõnevõraa erinevalt. Esimest võib nimetada kõrvaltvaataja...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
216 allalaadimist
4
doc

Konflikti analüüs

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Hooldustöötaja õppekava Konfliktianalüüs Juhendaja:Anneli Kompus / õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu 2009 Töötasin aastaid tagasi ühes suures kontser...

Meditsiin - Kutsekool
3 allalaadimist
3
docx

Konflikt konspekt

Konflikt (ladina keelest conflictus) on huvide, vajaduste või väärtushinnangute kokkupõrge. Väga üldiselt võiks konflikti defineerida kui lahkheli või arusaamatust, mille tulemusena tekib pinge, mis ajendab partnereid üksteise vastu tegutsema. Konfliktiks peab olema vähemalt kaks osapoolt ja valdkonnad, kus nende huvid kokku puutuvad. Konflikti vaatlemine vaid erimeelsusena on liiga lihtsustatud. Iga inimese elus...

Ajakasutuse juhtimine - Kutsekool
24 allalaadimist
133
pdf

Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1

...tumisviisid suhtlemises ...................................................104 Enesekehtestav käitumine...............................................................111 Konflikt ..............................................................................................117 Konfliktis käitumise strateegiad ......................................................124 Konflikti reguleerimine ....................................................................127 Sirje Pree Suhtlemispsühholoogia 3...

Suhtlemis psühholoogia - Kutsekool
57 allalaadimist
33
ppt

Käitumine suhtlemissituatsioonides

...ures. Kolm käitumisviisi Alistuv käitumine jätab vastutuse teistele. "Mina ei tea, ütle sina" ; "Teeme nii nagu sina tahad" Alistuva käitumise plussid avaldab muljet kuna see meetod aitab vältida konflikte; alistumine on vältimise, edasilükkamise ja konflikti varjamise viis; alistuv inimene on isetu, hea kaaslane jne; alistujal väikseim vastutusekoorem:"Mulle sobib ükskõik mis, vali sina"; alistujad on abitud-ahvatlevad teisi end toetama; alistumisega suudetakse teisi kontrollida: märtri, piripilli või lipitseja võim agressori üle. "Ma suudan kõike...

Suhtlemine - Kutsekool
3 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...sk ­ hoonete ja seadmete amortiseerumine, väärtuse langus ebasoodsa asukoha pärast, rendilepingute tähtaegade lõppemine ja sellest tulenev ebakindlust. Personalirisk ­ suur sõltuvus üksikute inimeste lahkumisest, vajalike oskustega töötajate puudumine, konfliktid töösuhetes (streigid jne). Kuritegevus - ebaausad töötajad, vargused, sulidest lepingupartnerid, sissemurdmised, väljapressimised, ettevõtte hoonete või transpordivahendite kannatada saamine vandalismi tagajärjel. Muud vara kaotusega seotud riskid ­ tulekahjud ...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
82
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

...tlemine on pöördumatu protsess - “delete” funktsioon puudub! Interpersonaalsete oskuste valdkonnad - Teiste inimeste tundmine ja usaldamine - Kommunikeerumine teistega täpselt ja ühemõtteliselt = eneseväljendusoskus - Üksteise aktsepteerimine ja toetamine - Konfliktide ja suhteprobleemide konstruktiivne lahendamine Sotsiaalne kompetentsus (Buhrmeister, 1988): - interaktsioonide ja suhete algatamine; - isiklike õiguste eest seismine; - eneseavamine; - teiste emotsionaalne toetamine; - interpersonaalsete konfliktidega toimetulek Suhtlemise tasandid Self, dia...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...t on kuni 95 protsenti unenägudest pühendatud inimsuhetele. Kahtluseta on unenägudel ka kultuuriline kontekst ­ unes näeb inimene reeglina oma kultuurikeskkonna situatsioone ja sümboleid ehk endale tavapärast kultuurilist keskkonda. Ka ilmnevad unenägudes inimeste sisekonfliktid. Nende uurimise tegi oma hüpoteesides keskseks Sigmund Freud. Unenägudel on seos inimese arenguga. Laste unenägude sisu vastab nende eakohasele arengutasemele ning areneb edasi koos vanuse suurenemisega. Huvitav aspekt on siin see, et väikesed lapsed ei suuda unenägusid reaalsusest eristada nin...

Psühholoogia alused -
220 allalaadimist
23
doc

Kursusetöö: KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA ORGANISATSIOONIS

....................................................................................................................... 3 1. Konflikt................................................................................................................................... 4 1.1 Konflikti liigid...................................................................................................................5 1.2 Mis põhjustel konflikt tekib.............................................................................................. 6 1.3 Mis on konfliktis head ? .......................................................................................

Organisatsiooniline käitumine - Kutsekool
102 allalaadimist
8
docx

Klienditeenindus ja suhtlemise alused

... 2 Maire Tars, klienditeenindus ja suhtlemise alused Leian, et kehtestav hoiak on suhtlemisel kõige parem. Kui analüüsime teisi kolme hoiakut siis ei ole need hoiakud efektiivseks suhtlemiseks sobilikud kuna agressiivsus põhjustab konflikti, passiivsus ei ole tulemuslik ja alistuv hoiak tähendab seda, et ühe või teise suhtluse osapoole vajadused on alla surutud. Kehtestavas hoiaksu on oluline edasi anda mina vormis sõnum, mis arvestab sinu vajadustega ja samas ei tekita vastaspooles soovimatuid emotsioon...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
4 allalaadimist
21
docx

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA

...oetav kuulamin - aktiivne kuulamine Oskused suhte rikastamiseks ja probleemide ennetamiseks: PROBLEEMIDETA - ennetav ja teatav mina-sõnum ALA - positiivne mina-sõnum - äraütlev mina-sõnum Oskused iseenda abistamine SINUL ON PROBLEEM - enesekehtestamine - võitja-võitja konfliktilahendus - toimetulek väärtuskonfliktidega 1.6 Abistamisoskused 1.6.1 Abistava suhte omadused (Carl R. Rogers) Abistav suhe ­ suhe, mille üks osaline soovib, et üks või mõlemad osapooled hakkaksid oma sisemisi varjatud ressursse rohkem hindama, väljendama ja otstarbekamalt kasutama. Abistajana ...

Suhtlemis psühholoogia -
27 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

...tihti suhtlemise eesmärgiks. Kommunikatsioonitõke on kõik see, mis raskendab informatsiooni kohalejõudmist, sellest arusaamist, Konflikt on inimestevahelise vastuolu teravnemise piirjuhtum, mis toob kaasa konfliktse käitumisreaktsiooni. Konflikti puhul usuvad kaks või enamat osapoolt, et nende eesmärgid ei sobi omavahel Kongruentne on käitumine, milles kogu teade, nii verbaalne kui mitteverbaalne, vastab samale tähendusele Korduvtaju efekt esineb korduva suhtlemise puhul (tavaliselt püsiklientide, tuttavate, töökaasla...

Teenindus - Kutsekool
81 allalaadimist
44
doc

Läbirääkimiste psühholoogia

... probleemilahendamist; seega on K-l täita tähtis diagnostiline funktsioon: pole · K-d ja me ei teagi kuidas asjad tegelikult on · Sageli leiab aset K mahasalgamine, eitamine 23 Konfliktitasandid lähivaates 1. isiksusesisene: vastuolu ajendite, mõtete-tunnete, väärtuste, aadete-olude, tungide-moraali vahel Nt ülemus käib närvidele, ent kuidagi ei saa talle kõike otse südamelt välja öelda Nt sooviks shaslõkki ent see maksab v palju Nt tahaks samal ajal elu nau...

Läbirääkimised -
46 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...vate objektide tajumisel on tähtis koht nägemistajul ja silmaliigutusel. Skeemi aktivatsiooni mudel: Norman & Shallice (1986): täis-ja poolautomaatsed protsessid. I Skeemide (organiseeritud plaanide) kontrollitavad täisautomaatsed protsessid II Skeemide vaheliste konfliktide lahendamiseks poolautomaatsed (mitte tahtlikult juhitud) protsessid III Tähelepanu süsteemi poolt juhitud suunatud protsessid uues situatsioonis: a. konstrueeritakse uus skeem uue käitumise kontrollimiseks b. rakendatakse uut skeemi c. jälgitakse vigade teg...

Psühholoogia alused -
31 allalaadimist
90
doc

Psuhholoogia alused

...e rünnak takistusele või takistuseks olevale isikule; 2. Probleemi ratisonaalne lahendamine- s.o barjääri ületamine; 3.asenduseesmärgi loomine või leidmine – see on sublimatsioon; 4.taandumine/taganemine – see reageering jätab enamasti lahendamata pinge või alateadliku konflikti; 5.regressioon e tagasilangus varasemale ontogeneetilisele või füsioloogilisele arengutasemele – s.o nutt , lalisemine, defekatsioon , liikumatus. 18 Igal inimesel kujuneb välja oma spetsiifiline motiivide struktuur ja hierarhia, mis ting...

Psühholoogia alused - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
17
docx

KONFLIKTIDEGA TOIMETULEK

KONFLIKTID JA NENDEGA TOIMETULEK Referaat Sissejuhatus Elus tekib inimestel vahel konflikte, kuid ei osata neid õigesti lahendada. Selleks on vaja teada konflikti lahendamise põhimõtteid. Inimesed peavad teadma, millal ja kuidas kuidagi käituda. Tavaliselt peetakse konflikti negatiivseks...

Suhtlemispsühholoogia - Kutsekool
65 allalaadimist
19
doc

ORGANISATSIOONI-, JUHTIMIS- JA SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ALUSED

... . . ... 11 8. Meeskonna juhtimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...14 9. Vastanditega toimetulek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...14 10. Konfliktide tekke põhjused ja lahendused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 10.1 Konfliktide lahendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kokkuvõte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
213 allalaadimist
17
doc

Suhtlemispsühholoogia

...sele käitumisele motiveerimine · isiksuslik meeldivus · vägivald (psüühiline, füüsiline) · demagoogiavõtted (pateetika, vääramatule autoriteedile osutamine, apelleerimine kainele mõistusele või enamiku arvamusele, faktide tendentslik valik, vassimine) KONFLIKTID Konfliktide tekkimise aluseks on vastuolu, mis tuleneb inimeste erinevatest huvidest, arvamustest, eesmärkidest, väärtustest. Vastuolu toob kaasa üksteist segavad tegevused. Vastuolu võib esineda ka soovitud ja tegeliku olukorra vahel. Konfliktide tekkimine on paratamatu, tuleb õppida neid analüüsi...

Suhtlemispsühholoogia - Eesti Maaülikool
142 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...2. Talcott Parsons (1902 ­ 1979) ameerika sotsioloog:.....................................31 3.1.3. · Robert K. Merton (sünd.1910):...................................................................32 3.1.4. Konfliktiteooria ............................................................................................ 32 3.1.5. · Erving Goffman ­ .......................................................................................33 3.1.6. · Harold Garfinkel ­ ........................................................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
145 allalaadimist
22
pdf

Suhtlemine ja kuulamistõkked

...sele käitumisele motiveerimine isiksuslik meeldivus vägivald (psüühiline, füüsiline) demagoogiavõtted (pateetika, vääramatule autoriteedile osutamine, apelleerimine kainele mõistusele või enamiku arvamusele, faktide tendentslik valik, vassimine) KONFLIKTID Konfliktide tekkimise aluseks on vastuolu, mis tuleneb inimeste erinevatest huvidest, arvamustest, eesmärkidest, väärtustest. Vastuolu toob kaasa üksteist segavad tegevused. Vastuolu võib esineda ka soovitud ja tegeliku olukorra vahel. Konfliktide tekkimine on paratamatu, tuleb õppida neid analüüsi...

Suhtlemine - Tallinna Ülikool
66 allalaadimist
33
docx

Rahanduse aluste kontrolltöö vastused

... See tähendab, et ettevõtte tegevus peab olema suunatud aktsia teoreetilise väärtuse maksimeerimisele, kuivõrd aktsia tegelik turuhind ei ole ettvõtte kontrolli all. 83. Mis on kapitali struktuuri kujundamine? 84. Milles seisneb agentuurikonflikt? Juhtkonna ja omaniku konflikti käsitleb agentuurikonflikti teooria. See käsitleb volitaja ehk printsipaali (nt aktsionär) ja tema agendi (nt ettevõtte juhi) suhteid. Agentuurikonfliks on huvide konflikt, mis võib tekkida: · Ettevõtte omanike ja juhtkonna vahel · Aktsionäride ja võlausaldajate vahel Agentuurikonflikt...

Rahanduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
621 allalaadimist
9
doc

Suhtlemispsühholoogia eksam.

...stmise väljendamine vs külm, ükskõikne, neutraalne suhtumine · Kritiseerimine Kritiseerimise nõuded: · Nelja silma all toimumine · Oma territooriumil · Faktide kirjeldamine (enne peab olema täiesti kindel!) · Kokkuleppele jõudmine · Midagi positiivset lõpuks Konflikti lahendamise stiilid · SUNDIMINE - toimub forsseerimine ja domineerimine - jõu või võimu kasutamine selleks, et teine pool aktsepteeriks olukorda: · mõlemad pooled üritavad saavutada ülevõimu ja põhjustada teise poole kaotust. · Kui seda strateegiat kasutavad mõlemad osapooled, siis on se...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
374 allalaadimist
22
docx

Suhtlemispsühholoogia teemad kordamiseks

...miskäigud (tasandid).Avalik ja varjatud suhtlmine. Suhtluskäikusid jaotatkse rööpseteks ja ristuvateks. Rööpsed käigud on sellised, kus oodatud tasanditele vastav vastutus lasub. Ristuvad käigud on aga sellised, kus vastuse tasand ei vasta oodatule ning need käigud viivad kergemini konfliktideni. Avalik ja varjatud suhtlemine: Avatud ala on ala, kus inimene teab kõik endast ja ka teised teavad seda. Kui aga avatud ala on suur, siis inimesel on teistega kergem suhtelda, kui aga ala on väike, siis on inimesel teisega raskem suhelda. Varjatud ala on aga ala, kus inimene teab kõike ...

Suhtlemispsühholoogia -
70 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

...ndes käituda? 1. Mittearenenud meeskond ­ juht otsustab, ebaselgus eesmärgis, tegeletakse konkreetse ülesandega, juhist sõltuvusvajadus. 2. Eksperimenteeriv meeskond ­ toimub rahulolematus, vastuhakk juhile, aktiivsuse kasv ja juhi otsusesse sekkumine, konfliktid 3. Ühinev meeskond ­ suhete paranemine ja tulemuslikkuse tõus, paindlikumad rühmanormid, eesmärgid ja sihipärane tegutsemine 4. Arenenud meeskonnad ­ toimub liidrirolli jaotumine, ei lahkuta enam kergelt, tulemuste jätkuv paranemine. 24. Millised on meeskonnatö...

Juhtimise alused -
41 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... 5. väärtused ­ need, mis kehastuvad usus, ideoloogias ja ka valitsussüteemis (saab eristada iga isiku enda primaarseid väärtusi, mis kellelegi on eluliselt vajalikud ja sotsiaalsete gruppide väärtuste hierarhia; terve ühiskonna ja riigi väärtused) Konflikti faasid: - latentne konflikt (seisneb teatud vastuolus isikute või gruppide vahel ja millest mõlemad osapooled on teadlikud) - konflikti ilmnemine (mingi sündmus või intsident teravdab olukorda) - konflikti laienemine (kahe osapoole vastuollu sekkuvad kõrvalseisvad isikud/i...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
254 allalaadimist
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

...kui terviklik isiksuse struktuur (väärtused, hoiakud isiksusejooned) Vajalikud suhtlemisoskused · Oskus luua ja lõpetada kontakti · Oskus infot anda ja hankida · Selge ja täpne eneseväljendusoskus · Kuulamisoskus · Kehtestamisoskus · Vestluse juhtimisoskus · Konfliktiga toimetulekuoskus Mõned valearvamused inimeste ja suhtlemise kohta · Oletus järjepidavuse kohta ``Aga sa eile ütlesid! ``; ``Eelmine kord sa nii ei arvanud!`` · Oletus öeldu üheselt mõistetavuse kohta. ``Sa oled hulluks läinud!`` · Oletus suhtlejate vastastikuse sõltumatuse ko...

Psühholoogia - Kutsekool
145 allalaadimist
11
doc

Roll, Selle olemus

...vanud pakkuma ja võimaldama lapsele: - tunda aktsepteeritust, armastust, lugupidamist - maksimaalset eneseavalduse võimalust - minimaalselt alistamist ja tõrjumist ­ õpetaja oskus end jagada - harmoonilisust sõprade vahel - maksimaalselt positiivseid emotsioone Konfliktide lahendamisel tuleb olla õiglane. Lapse suhtlemisoskuse areng: - usaldatavus (mitte kunagi ei tohi last süüdistada selles, mille sooritamises pole täiskasvanu täiesti kindel. See langetab lapse enesehinnangut- ja austust.) - rõõmsameelsus, sõbralikkus, heatahtlikkus!!! - S...

Suhtlemispsühholoogia -
22 allalaadimist
48
docx

PEDAGOOGILINE SUHTLEMINE

...nktsioon. Õpetaja suhtlemisoskused „ei maksa midagi“, kui õpetajal puudub hooliv hoiak õpilaste suhtes ja hoiak õpilasse kui subjekti. Õpetajale olulised suhtemisoskused: 1) Esinemisoskus 2) Oskus saada ja hoida psühholoogilist kontakti. 3) Oskus konfliktidega toime tulla. 4) Oskus kuulata. 5) Oskus saavutada reeglite täitmist. 6) Oskus oma emotsioonidega toime tulla. 7) Oskus teise emotsioone talle tagasi peegeldada. Esinemisel avaldavad publikule mõju järgmised toimimisviisid: - Tugeva häälega esitus (et oleks kuulda) - Pub...

Suhtlemine - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

... otsuse tegemise protsessis. Tänapäeval on empaatia eestvedamise eriliselt vajalik komponent kolmel põhjusel: meeskonnatöö kasutamise kasv, globaliseerumise kiirenemine, kasvav vajadus hoida andekaid inimesi ettevõttes. Üldjuhul ilmestavad meeskonnatööd eriarvamused, potentsiaalsed konfliktid ja valestimõistmised. Kokkuvõtvalt peab empaatiale tuginev liider suutma mõista meeskonnaliikmete emotsionaalset külge personaalselt. Selle tulemusena suudab ta meeskonda paremini nõustada, mis viib grupi tulemuslikumale koostööle. See aga on eelduseks ettevõttest huvitatud kliendibaasi suurenemisele. ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
7
docx

Juhtimise alused küsimused

...atud tööruum, ohud tervisele. Rolli nõuded ­ rolli ebaselgus, rollikonflikt. Isikutevahelised nõuded ­ rühma surve konfliktsed isiksused. 34. Mis on konflikt ja millised on selle liigid organisatsioonis? Konflikt on töötajatevahelises suhtes esinev vastuolu, mis takistab konflikti osapooltel oma vajaduste ja huvide rahuldamist, tekitades nende vahel emotsionaalselt traumeeriva olukorra. 35. Kuidas toimub konflikti reguleerimine organisatsioonis? Konfliktiga seotud isikute kindlaks määramine, põhjuse väljaselgitamine, tekkinud probleemi lahendamine. Kofliktide lahendam...

Juhtimise alused -
102 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun