Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

Kognitiivne areng - sarnased materjalid

operatsioonide, formaal, lesande, teooriale, eluaasta, elda, lesandeid, kognitiivne, imet, idab, rata, uurijad, rjekorras, loendamise, hilisemad, itis, staadiumis, lahendama, perspektiiv, imeline, loogilised, psemine, rilikkus, piageti, otsima, butterworth, ikesed, iges, osuse, ootusp, selliselt, dimensiooni, ljaanne, kombel, ikuda, ilib, kohanemine
26
doc

Kognitiivne areng

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse vana-kreeka ladina – romaani keeled gooti, ülemsaksa, alamsaksa – germaani keeled sanskrit – indoiraani (indoaaria) Sissejuhatus üldkeeleteadusesse/Keeleteaduse alused 1. Kordamisküsimused sügisel 2015. 1. Keel kui märgisüsteem. Kommunikati...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
8
doc

Kognitiivne areng

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolled Õpetajakoolituse osakond Katrin Hildunen AP II B kõ Kognitiivne areng Kodutöö areguõpetusest Juhendaja: Merle Rohtla Rakvere 2008 KOGNI- ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
206 allalaadimist
6
docx

Kognitiivne areng

Kognitiivne areng Kas areng on astmeline?     Baldwin 20.sajandi algul o Intellektuaalsel arengul on võimalikud astmed. Areng ei seisne selles, et laps lihtsalt areneb, vaid muutused toimuvad mõtlemises. Sellega saame eristada astmeid. o Astme...

Arengupsühholoogia -
9 allalaadimist
20
docx

Mäng ja lapse kognitiivne areng

Lektüür Aino Saar „Laps ja mäng“ Mäng ja lapse kognitiivne areng Mängu ja lapse kognitiivse arengu vahelise seose teemal tehtud uurimusi võib jaotada kolme rühma: korrelatiivsed uurimused, eksperimentaalsed uurimused ja treeningu uurimused.  Korrelatiivsed uurimused püüavad kirjeldamise teel välja selgitada seost mängu ja mitmete ...

Pedagoogika - Tallinna Ülikool
62 allalaadimist
3
docx

Kognitiivne psühholoogia

Kognitiivne lähenemine 1950/60. aastatel tõusis kesksele kohale kognitiivne ehk tunnetuspsühholoogia, mis uurib eeskätt info vaimset töötlemist. Kognitiivset psühholoogiat huvitab, kuidas inimesed loovad maailma kujundeid enda sees, oma peas ning eelkõige küsimus, millised on need mõtlemisprotsessid...

Psühholoogia - Keskkool
101 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused 1. PSÜHHOLOOGIA.....................................................................................................1 2. KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA.........................................................................2 BIOLOOGILINE PSÜHHOLOOGIA...........................................................................3 ENDOKRIINSÜSTEEM JA HORMOONID................................................................4 NARKOOTIKUMIDEST...................................................................................

Psühholoogia alused -
49 allalaadimist
7
docx

Lapse arengu tundmaõppimine ja mõjutamine

... eostamisest täiskasvanukssaamiseni. Bioloogiline küpsemine ­ muutused, mis on füsioloogiliselt ette programmeeritud (nt sekundaarsete sootunnuste ilmnemine) Sotsiaalne küpsemine ­ protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnas aktsepteeritud käitumisnormid. Tunnetuslik e. kognitiivne küpsemine ­ tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine Emotsionaalne küpsemine ­ tunnetes orienteerumine, nende ohjeldamine jne. Akseleratsioon - varaküpsus Retardatsioon ­ hiline küpsus Küpsusel ja küpsemisel on tavaliselt suhteline iseloom ­ st konkreetset last võrreldakse omaealistega. (vanaema...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
200 allalaadimist
68
docx

Arengupsühholoogia loeng

... Arengupsühholoogia temaatiline käsitlus ehk mida selles teaduses spetsiifilisemalt uuritakse: 1 Füüsiline areng ­ eri kehastruktuuride küpsemine Motoorne areng ­ uute motoorsete vilumuste omandamine Kognitiivne areng ehk intellektuaalne areng ­ lapse intellektuaalse funktsioneerimise areng. Huvitutakse mõtlemisest ja kõne päritolust ning nende omandamisest, hõlmates ka nt võimeid nagu lugema ja kirjutama õppimine. Selle arengu temaatika probleemid on nt vaimne mahajäämus või ku...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
73 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...igeerimise ja raviga. Meetodiks oma saatuse eest vastutuse rõhutamine ja inimesele usu sisendamine oma suutlikkusesse. C. Rogers, A. Maslow: Inimene on oma põhiolemuselt hea, püüdleb täiustumisele ja võib saada selleks, kelleks ta tahab saada. Tunnetuspsühholoogia (kognitiivne psühholoogia) rõhutab biheviorismi võimutsemise tõttu pikaks ajaks allasurutud vaimsete (ehk seesmiste) protsesside uurimise tähtsust. Meetodiks mõtlemise ja teiste tunnetusprotsesside eksperimentaalne uurimine, psühhoterapeutilises rakenduses ratsionaalse eneseanalüüsi ja mõistlike mõtete v...

Psühholoogia alused -
279 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

..., nööpimine jne.). Vaimne areng kujutab inimeste   hulgas,   siia endast inimese õppimisvõime arengut, sisaldades nii kuulub   nii   võimed   ja mälu, mõtlemise kui tahte komponente ja kognitiivne oskused   kultuurile areng  on   olemuselt   kognitiivsete   protsesside omase     hoolitsemisega küpsemine  (mõtlemine,   fantaasia   jne.). enese   ja   teiste   eest   kui Sotsiaalpsühholoogiline   areng  hõlmab   endas kas...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
141 allalaadimist
28
docx

Arengupsühholoogia

...egevuste järgi 2. 1937 ,,Reaalsuse konstrueerimine lapse poolt"- Kuidas tekivad arengu käigus ruumi, aja, füüsiliste objektide ja põhjuslikkuse mõisted. 3. 1945 ,,Mäng, unenäod ja jäljendamine lapseeas" - Fantaasia ja sümbolismi tekkiine väikelapse eas. Kognitiivne arenguteooria 1970 ­ väidab et lapsed läbivad oma arengus erinevatest staadiumitest koosneva seeria kindlas järjekorras, mis kõigil lastel on ühesugune. Liikumine ühelt astmelt teisele Arengupsühholoogia Kõige all on eelmise aasta mõlemad eksami variandid. John L...

Arengupsühholoogia -
142 allalaadimist
72
pdf

Arengupsühholoogia Tartu Ülikool, 2011

...kkus vs keskkonna mõju  Temaatiline jaotus:  füüsiline areng- uurib keha muutumist, arengupsühholoogia enamasti ei tegele, aga füüsiline areng mõjutab olulisel määral teisi arenguid  motoorne areng- erinevate liigutuste õppimine  kognitiivne areng – intellektuaalne areng  sotsiaal-emotsionaalne areng- suhted teistega Tööjaotus:  missugune arenguperiood  mis teema  praktiline või teoreetiline käsitlus William Stern  Euroopa arengupsühholoogia rajaja  päevik laste arengu ja keele ...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
29
docx

Arengupsühholoogia

...uhe. 1882 sai arengupsühholoogiast iseseisev distsipliin. W. Preyer kirjutas raamatu laste psüühikast, teda huvitav, kuidas töötab uudishimu ning nägi, et uudishimu periood on võrdlemisi pikk. Rõhutas, et uuringud peavad olema läbimõeldud. A. Binet uuris, kuidas toimub laste kognitiivne uurimine ning kahtles eelnevates uurimistulemustes, suhtus neisse kriitiliselt. 1905 aastaks avaldati testid Binet ja Simon poolt ­ töötati välja sooritusnormid, eristati vaimset (mida määrati soorituse alusel) ja kronoloogilist vanust. J. M. Boldwin oli huvitatud laste kognitiivsest mõt...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

... 4  Biheiviorism- on psühholoogia suund,mis rajaneb tingitud reflekside uurimisel füsioloogias ja eksperimentaalpsühholoogia rakendamisel loomade käitumise (eriti õppimise) uurimises.  Humanism  Kognitiivne  Bioloogiline  Evolutsiooniline  Sotsiokultuuriline Psühhodünaamiline käsitlus Käitumine on tingitud seesmiste teadvustamata psüühilise energia voogude poolt, mille üle inimese kontroll on minimaalne. S.Freud (1856-1939)  Psühhoanalüüs Id...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
159 allalaadimist
36
docx

Arengupsühholoogia konspekt

...g. Küpsemine. Kasvamine- aluseks igasugusele arengule ning seostub eriti keha välismõõtmete ja elundite füüsilise suurenemisega. Areng- osutab muutustele inimorganismi või selle osade omadustes, funktsioonides või käitumises. Arengut võib vaadelda 4 erinevast aspektist: 1. Kognitiivne areng- mõtlemine, tajumine 2. Sotsiaalne areng- käitumine, suhted teistega 3. Emotsionaalne areng- tunded, hoiakud 4. Füüsiline areng- olulisem, sest see on baasiks igasugusele muule arengule. Küpsemine- osutab muutustele, mis leiavad aset viljastumise ja täis...

Üldaine Arengupsühholoogia -
306 allalaadimist
18
docx

lapse arengu referaat arenguõpetuses

............................................................................................................3 2.Vaimne areng......................................................................................................................4 2.1Kognitiivne areng..........................................................................................................4 2.2Emotsionaalne areng.....................................................................................................5 2.3Sotsiaalne areng................................................................................................

Lapse areng -
30 allalaadimist
70
docx

Arengupsühholoogia

...us, eneseareng (kuidas inimene end ise arendab). Arengu alatüübid:  füüsiline areng (silmaga näha; erinevad kehastruktuurid muutuvad/arenevad)  motoorne areng (progresseeruv omandamine, roomamine-kõndimine-hüppamine- keksimine)  kognitiivne areng (kõne, keel, mõtlemisprotsessid, õppimisprotsessid, emotsioonide reguleerimine) - peegeldab intellektuaalsete oskuste kasvu  sotsiaalne areng (kuidas teistega suheldakse, sõnavara, käitumine tuttavatega ja võõrastega) Arengu periodiseerimine: autorid...

Psühholoogia -
70 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...ktiks paljudele teistele uutele füüsikaseadustele, mis viivad lõppkokkuvõttes arusaamisele, et Universumit ei olegi tegelikult olemas. See ongi Universumi füüsikaline olemus. 5 Joonis 4 Juba 20. sajandi algusest ei ole füüsika areng edasi jõudnud. Kvantmehaanika ja relatiivsusteooria on olnud viimased suured läbimurded füüsikas. http://www.syg.edu.ee/~peil/maailmapilt/fyysika_areng.jpg Joonis 5 Ajas rändamise teooria omab potentsiaali olla kvantmehaanika ja relatiivsusteooria e...

Karjäärinõustamine -
31 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...le uutele füüsikaseadustele, mis viivad lõppkokkuvõttes arusaamisele, et Universumit ei olegi tegelikult olemas. See ongi Universumi tõeline füüsikaline olemus. 5 Joonis 4 Juba 20. sajandi algusest ei ole füüsika areng edasi jõudnud. Kvantmehaanika ja relatiivsusteooria on olnud viimased suured läbimurded füüsikas. http://www.syg.edu.ee/~peil/maailmapilt/fyysika_areng.jpg Joonis 5 Ajas rändamise teooria omab potentsiaali olla kvantmehaanika ja relatiivsusteooria ...

Üldpsühholoogia -
98 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...ktiks paljudele teistele uutele füüsikaseadustele, mis viivad lõppkokkuvõttes arusaamisele, et Universumit ei olegi tegelikult olemas. See ongi Universumi füüsikaline olemus. 4 Joonis 4 Juba 20. sajandi algusest ei ole füüsika areng edasi jõudnud. Kvantmehaanika ja relatiivsusteooria on olnud viimased suured läbimurded füüsikas. http://www.syg.edu.ee/~peil/maailmapilt/fyysika_areng.jpg Joonis 5 Ajas rändamise teooria omab potentsiaali olla kvantmehaanika ja relatiivsusteooria e...

Teadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...ignoreeriti lapse arengu loogikat ja arengut toetavaid tegevusi - kasvatust. Arengu loogika Psühholoogias on mitmeid tuntud arengumudeleid: küpsemise mudel - etoloogia ja sotsiobioloogia psühhoanalüütiline mudel käitumuslik mudel - sotsiaalne õppimine kognitiivne mudel - inimese tunnetuslik aktiivsus sotsiokultuuriline mudel Põhimõttelisi vastuolusid neis lapse arengu loogika osas pole. Just seepärast ei pea me analüüsima neid kõiki, vaid piisab ühest. Võtame näiteks Lev Võgotski (2006) sotsiokultuurilise mudeli ning vaatleme väikelapse areng...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...ühholiigid keskenduma inimese mõistmisele ja tema abistamisele,et iga indiviid saaks parimal võimalikul moel realiseerida temas peituva arengupotentsiaali ning ületada kohanemisraskused Humanistlik psühholoogia on palju mõjutanud psühhoteraapiat ning psühholoogilist treeningut Kognitiivne psühholoogia (Bruner,Broadbent,Miller,Neisser,Simon,Posner) Teoreetilises plaanis ennetas kognitiivpsühholoogia ratsionalistlikke, konstruktivistlikke ideid Lähtub arusaamast,et inimese psüühikat tuleks käsitleda kui informatsiooni vastivõtvat,muunduvat,säilitavat ja kasutavat mitmetasandilist töötlussüst...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
479 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...entsus. Keskkoolis nihe moratooriumi või identsuse saavutamise suunas. Ülikooli alguses 20%-l identsus saavutatud. Identsus kujuneb ülikooli ajal. Uurimuses kasutakse avatud intervjuusid, kus küsimusi elukutseliste, poliitiliste ja religioossete hoiakute omaksvõtmise kohta. Kognitiivne teooria: Identsuse saavutamine sõltub: * formaalsete operatsioonide tasemest, * suhete kvaliteedist oma vanemate ja eakaaslastega, * kultuurinormidest (kui varajast identsuse saavutamist normaalseks peetakse). 13. Sotsiaalõigusliku konformismi kontseptsioon (T. Parsons). Konformism - kui ...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
306 allalaadimist
28
docx

Arengupsühholoogia kokkuvõte

...Development Inventories) 1993 Adapteeritud rohkem kui 20 keelde Sõnad ja zestid (9-16kuulistele) Sõnade nimekirjas 383 sõna 19 semantilisest kategooriast Sõnad ja laused (16-30kuulistele) 629 sõna 22 kategooriast Kõne omandamise teooriad 1.ÕPPIMISTEOORIA 2.KÕNEORGANI TEOORIA 3.KOGNITIIVNE TEOORIA 4.SOTSIAALNE LÄHENEMINE 1.ÕPPIMISTEOORIA F. Skinner 2.KÕNEORGANI TEOORIA Chomsky, Lenneberg, Fodor jt. Sotsiaalne ja keeleline isolatsioon Aveyron'i metsik poiss Victor Genie juhtum Isabell'i juhtum Kriitiline periood - bioloogiliselt kindlaksmääratud lühikene periood, mil toimub mi...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
566 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

...tähtsus inimese elus, empaatia olulisus Abraham Maslow (1908 ­ 1970) inimese tegevust suunab vajadus ennast teostada ("A Theory of Human Motivation"). Vajaduste hierarhia (Füsioloogilised vajadused - turvalisus, kuuluvus, tunnustus, tunnetus, esteetilisus, eneseteostus) 4. Kognitiivne psühholoogia praegusajal juhtiv suundumus kujunes välja 1950.-1980.a termin "kognitiivne" pärineb U. Neisserilt keskendub sellele, läbi milliste protsesside inimesed tunnetavad (salvestavad meelte infot, töötlevad jne) ja mõistavad maailma inimene konstrueerib oma maailmapildi väline stiimul - ...

Psühholoogia -
33 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

...tähtsus inimese elus, empaatia olulisus Abraham Maslow (1908 – 1970) inimese tegevust suunab vajadus ennast teostada ("A Theory of Human Motivation"). Vajaduste hierarhia (Füsioloogilised vajadused - turvalisus, kuuluvus, tunnustus, tunnetus, esteetilisus, eneseteostus) 4. Kognitiivne psühholoogia praegusajal juhtiv suundumus kujunes välja 1950.-1980.a termin "kognitiivne" pärineb U. Neisserilt keskendub sellele, läbi milliste protsesside inimesed tunnetavad (salvestavad meelte infot, töötlevad jne) ja mõistavad maailma inimene konstrueerib oma maailmapildi väl...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist
19
doc

VÕGOTSKI, ELKONINI JA PIAGET`I MÄNGU ARENGU TEOORIA

...bol ja reegel on põhielemendid lapse mängu arengus (Saar 1997:17). 15 KOKKUVÕTE TEOORIATEST D. Elkonini, J. Piaget ja L. Võgotski kognitiivsed teooriad on olnud aluseks laste mängu ja arengu uurimisel. Nad leiavad, et mäng on kognitiivne protsess, mis on vabatahtlik tegevus. Mäng toetab kognitiivset arengut, probleemide lahendamise oskust ning arendab mõtlemist. Mäng aitab suurendada innovatiivsust, paindlikkust, probleemide lahendamise oskust ning kohandumist (Niilo, Kikas 2008:122). J. Piaget rõhutab asendu...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Ülikool
159 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

...  Hirm – oht olemasolevale.  Isiksus – energiasüsteem ,mille ülesandeks on vähendada pinget. Relakseeritud seisundist absoluutse pingeni.  Pinge – vajaduste rahuldamatus. Ärevus (kujuteldav või reaalne oht). Tunnetuse vormid:  Kognitiivne areng, staadiumid, inimeste adekvaatne taju, põhjuslikkuse taju.  Prototaks – lapsel kuni 4kuuni, differentseerimata sensoorsed sündmused. Psühhootilised seisundid.  Parataks (parataxic mode) - lapsel kuni 3 eluaastani - põhjuslike seoste omistam...

Isiksusepsühholoogia -
354 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

...g klassifikatsioonid kirjeldavad nende (eelpool) eesmärkide saavutamist väljendava käitumise põhiliike, aga BLOOMI koolkonna õppe-kasvatuseesmärkide taksonoomiad võimaldavad kirjeldada õpitulemusi kognitiivses, afektiivses ja psühhomotoorses valdkonnas. Kognitiivne taks. – Bloom et al. 1956 Afektiivne taks. - Krathwol, Bloom Psühhomotoorne taks. – & Masia, 1964 Harrow, 1972 - Teadmine inimese võime ...

Alternatiivpedagoogika -
112 allalaadimist
12
docx

Arengupsühholoogia konspekt

... Geenidest sõltub tundlikkus keskkonna mõjude suhtes - Varane keskkonna stimulatsioon mõjutab aju arengut - Tundlikkus tuleneb bioloogilistest faktoritest Füüsiline areng - eri kehastruktuuride küpsemine Motoorne areng ­ uute motoorsete vilumuste omandamine Kognitiivne areng - lapse intellektuaalse funktsioneerimise areng Sotsiaal ­ emotsionaalne areng ­ muutused suhtlemisviisides, suhetes Arenguperioodid 2 esimest eluaastat - Imikuiga ­ 1. eluaasta - Väikelaps Varane lapseiga ­ eelkooliiga (2-7) Keskmine lapseiga ­ kooliiga...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
15
docx

Arengupsühholoogia loengukonspekt

...ism on terve), reeglitega peaks olema ettevaatlik, lapsele reegleid seada ei tohiks. Lapse õpetamiseks on tal 2 soovitust: - Vaja kasutada mudeleid ja eeskuju- läbi selle õpetada. - Suuliste korralduste asemel teha praktilisi harjutusi. Tegevus + teadmised. · Laste kognitiivne võimekus piiratud- see on tolle aja kohta väga põhjapanev näide. Ta räägib et nende mõtlemine on teistsugune kui täiskasvanutel. · Sünnipärane uudishimu Locke räägib ka sellest, et laste temperament on vanusest olenev. Locke välistab, et on kaasa sündinud. Matemaatikat on v...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
804 allalaadimist
38
doc

Arengupsühholooga

...ne areng - keskkondlike mõjude poolt määratletud areng. Arengu alatüübid: * füüsiline areng - kirjeldab erinevate kehastruktuuride küpsemist (kasv, pikkus, hambad, jne) * motoorne areng - motoorsete oskuste progresseeruv omandamine (roomamine, kõndimine, kirjutamine) * kognitiivne areng - intellektuaalsete funktsioonide kasv (kõne, mõtlemine, jne) * sotsiaalne areng - muutused viisides kuidas suheldakse teistega (näiteks terve päev teistega suhtlemine nelja-aastasena) Järgmine teema Arengu periodiseerimine. Lai jaotus. I käsitlus: 1) imik (vastsündinu - 1...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
11
doc

Mäng ja lapse areng

... lapse emotsionaalses arengus. Mängu abil saab laps mängida läbi kõik soovunelmad ning traumaatilised kogemused oma elus. Kognitiivsed mänguteooriad (Piaget, 1962; Mäng on kognitiivne protsess, mis on Võgotsky, 1966) vabatahtlik tegevus. Mäng toetab kognitiivset arengut, probleemide lahendamise oskust ning arendab mõtlemist. Mäng aitab ...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
379 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun