Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Eesti noorte suhtumine satanismi (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida satanistid usuvad ?
 • Mis siis on tegelikult õige ?
 • Kes tegeleb vägivallaga, on satanist ?
 • Mille on toime pannud satanist ?
 • Kelleks me teada peame ?
 • Kust on siis tulnud eelpool kirjeldatud arvamus satanistidest ?
 • Kui vana Te olete ?
 • Millist usku Te olete ?
 • Kuidas näete Teie sataniste ?
 • Mida Teie meelest satanistid usuvad ?
 • Mille on toime pannud satanist ?
 • Milline on Teie meelest tüüpilise satanisti välimus ?
 • Millist muusikat kuulavad Teie arvates satanistid ?
 • Kui, siis millistega ?
 • Kui, siis millisest ?
 
Säutsu twitteris

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUM
EESTI NOORTE SUHTUMINE SATANISMI
Uurimistöö
Koostaja Laura-Liis Sisask
11. B klass
Juhendaja Liivi Reinert
Tallinn 2012

SISUKORD
SISUKORD 2
SISSEJUHATUS 3
1. Mida satanistid usuvad? 5
2. SATANISM KUI ELUSTIIL 8
2.1. Satanistlikud rituaalid 8
2.2. Satanistide sümbolid 9
2.3. Satanisti tüüpiline välimus 11
2.4. Satanism ja muusika 12
2.5. Informandid satanismist kui elustiilist 12
3. SATANISTIDE KÄITUMINE ÜHISKONNAS 14
4. SATANISM VERSUS ATEISM 16
5. SATANISM JA VÄGIVALD 18
5.1. Kas satanist, kes tegeleb vägivallaga, on satanist? 18
6. MVO - MUSTA VEENUSE ORDU 20
6.1. Kas satanism võiks olla Eestis registreeritud usund ? 23
7. MIKS EI OLE SATANISM REGISTEERITUD USUND? 24
7.1.Kas Teie meelest võiks olla satanism Eestis registreeritud usund? 25
8. SATANIST-OHTLIK VÕI OHUTU? 27
KOKKUVÕTE 29
KASUTATUD KIRJANDUS 31
LISA 1 33

SISSEJUHATUS


Satanismi levik Eestis algas möödunud sajandi kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses. Laiemalt hakkas satanism tuntuks saama kalmisturüüstamistega, mis said alguse üheksakümnendatel. Sellest ajast saati tuntakse ja teatakse sataniste kui kindla välimuse ja iseloomuga inimesi. Nende riietuses on peamised rõhutatud värvid punane ning must. Neid seostatakse salaalkoholi ja narkootikumide müümise ja tarvitamisega. Satanismi ja satanistide vastu on võideldud ajast, mil nad hakkasid levima.
Kasutan oma uurimistöö informatsiooni allikaks internetiavarusi, sest raamatukogudes on kahjuks satanismi kohta nukralt vähe informatsiooni. Samuti viin läbi ühe küsitluse internetis eFormulari leheküljel. Eformulari lehekülje koos küsitlusega panin üles kolmele erinevale leheküljele: www.perefoorum.ee, www.lapsemure.ee ja www. rocknroll .ee . Küsitlus oli üleval 12.11.11 - 12.12.11.
Käesoleva uurimistöö mõte on uurida 69 informandi vastuste põhjal, kuidas nad kujutavad ette sataniste ja kui turvaliselt nad tunnevad end seoses satanismiga. Samuti on minu eesmärk uurida, kas on levinud mingi kindel ettekujutus satanismist. Minu uurimistöö mõte ei ole välja selgitada, kas satanism peaks olema Eestis riiklikult tunnistatud usund, kuigi sellele siiski mõned küsimused viitavad. Ma proovin välja selgitada, kas informandid tunnevad end piisavalt turvaliselt, et lasta satanistidel oma usku avalikult praktiseerida.
Minu küsitlus koosnes 15 küsimusest. Kokku sain vastuseid 69 inimeselt , kellest 88,9% olid naisterahvad ja 11,1% olid meesterahvad. Populaarseim vanusegrupp oli 14 – 20-aastased, mis moodustas vastanute hulgast 66,7%. Teine grupp, kes vastas, oli vanuses 21 - 30, nemad moodustasid vastanute hulgast 33,3%. Sataniste oli vastanutest 11,1%, ateiste 66,7%, kristlasi 11,1% ning muu usu esindajaid 11,1%.(tabel lisades)
Koostasin ka lisaküsitluse teemal „Satanism kui elustiil“, mille viisin läbi oma 11.b klassis. Küsitlus leidis aset 14.04.2012. Selle mõte oli uurida, kas on levinud kindel satanisti stereotüüp ning kui on, siis milline on minuealiste inimeste ettekujutus satanistidest. Ühtlasi soovisin täpsustavalt uurida, kui palju teavad minu klassikaaslased satanistidest üldiselt.

1. Mida satanistid usuvad?


Eesti satanistliku kiriku eestvedaja Jason on öelnud, et kristlaste jaoks on satanism kindlasti kurjus . Ta väidab, et paljude jaoks on see maailm, kus kehtivad reeglid. Jason ütleb, et ühe seletuse järgi on saatan see, kes meile peeglist vastu vaatab. Eesti saatana kiriku eestvedaja usub, et Saatan on kõigest üks võimalikest nimedest , mida kõiksusele on antud. Satanism ülistab inimest, kõige olulisem tähtpäev on satanistile tema sünnipäev. Ta väidab, et tõeline jumal on inimene ise, millega ma ka nõustun. Veel on välja toodud selles artiklis üheteistkümnest satanisti reeglist mõned, mis võiks iga inimese käitumisraamatusse kuuluda :
 • Ära avalda oma arvamust ega jaga soovitusi, kui sult pole neid küsitud.
 • Ära kurda teistele oma muresid , kui nood ei taha neid kuulda.
 • Olles võõras valduses, avalda sellele austust või keeldu sinna minemast.
 • Ära tee seksuaalseid katseid enne, kui oled partnerilt lubava signaali saanud.
 • Ära võta midagi, mis ei kuulu sinule, välja arvatud juhul, kui see on koormaks omanikule ja ta soovib sellest sinu heaks vabaneda .
 • Ära kaeba muresid sellele, kelle ees sa end alandada ei taha.
 • Ära tee liiga väikestele lastele.

Kirjanik Don Webb on öelnud, et satanism on protestlik käitumine. ( http://www.chaosmatrix.org/library/chaos/texts/whatsatn.html )
Maailmas on olemas neli erinevat liiki satanismi: ratsionalistlik, okultistlik, happeline satanism ja lutsiferiaanlus. ( http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saatana-kogudus-jai-registreerimata.d?id=3358586 )
 • La Vey satanism ( ratsionalistlik satanism) on 1966. aastal Anton Szandor La Vey poolt asutatud Saatana Kiriku suund. Ratsionaalne satanism eitab jumalat kui kõrgemat vaimolevust ning seab iga inimese iseenda jumalaks , propageerib materiaalsete ja füüsiliste hüvede nautimist, edasipüüdlikkust, hingelist ja füüsilist vabadust ja määramatust, kuid sätestab siiski omad reeglid, mille rikkumine võib kaasa tuua inimese langemise või isegi surma. Ratsionalistlik satanism paneb aukohale ka seadusekuulekuse.
  ( http://wiki.zzz.ee/index.php/Satanism#Okultistlik_satanis m)
 • Okultistlik satanism on otseselt seotud Saatana kui kurjuse kehastuse teenimise ja kummardamisega. Okultistlikud satanistid loodavad Saatanat teenides tugevdada tema jõudu ning seeläbi hävitada lõplikult Jehoova . Oma eesmärkide teostamiseks peavad nad musti missasid, ohverdavad loomi ja inimesi ning tegelevad musta maagiaga. Otseselt kristlaste ja kristlike kirikute vastu nad ei astu, kuna usuvad, et sellel pole olulist rolli Jehoova hävitamisel. Sealjuures ohverdamine ja otsene kuritegevus on üliharuldased, kuna suurem osa rituaalidest on vaimsed meditatsioonid ja palved. Tuntumatest satanistlikest suundadest on okultistlik satanism kõige vähem levinud. Seda harrastatakse juba ’’piibliaegadest’’saati. ( http://wiki.zzz.ee/index.php/Satanism#Okultistlik_satanis m)
 • Happeline satanism on kõige tuntum satanismi suund. Teised satanismi suunad ei taha happelist satanismi tunnistada, kuna nad rikuvad otseselt satanismi reegleid. Tavaliselt kogunevad nad erineva suurusega gruppidesse ning tegelevad ’’kurjuse levitamisega’’, lõhkudes surnuaedadel riste, rüüstates ja põletades kirikuid ning erandjuhtudel tegelevad ka nekrofiiliaga. Praktika on näidanud, et reaalsest satanismist ei tea nad reeglina midagi või siis parimal juhul on nad meelde jätnud mõned satanistlikud reeglid. On tehtud järeldus, et nende näol on tegu tavaliste enamasti alaealiste kurjategijatega, kes püüavad oma tegusid põhjendada või õigustada kurjuse teenimisega.
  ( http://wiki.zzz.ee/index.php/Satanism#Okultistlik_satanis m)
 • Lutsiferiaanluse puhul on tegemist pigem anarhistliku maailmavaate filosoofiaga.
  ( http://blog.ekspress.ee/Arhiiv/1999/31/Aosa/Kodumaa.html )
  Nüüd oleme välja selgitanud, millesse tegelikult satanistid usuvad, ja võrdleme neid teadmisi informantide vastustega.
  33,3% vastanutest leidis, et satanistid usuvad saatanasse ja 33,3 % arvas , et satanistid usuvad tumedatesse jõududesse. Tegemist on okultistliku satanismiga, kus saatanat teenitakse ja kummardatakse.
  22,2% vastanutest arvas, et satanistid usuvad kurjusesse ja vägivalda. Selle näol on tegemist happelise satanismiga. "Just noorte sotsiaalsete gruppide (näiteks happeline satanism) seast kasvab neid sataniste, kes loovad uusi gruppe või lasevad tekkida situatsioonidel, kus hauarüüstajate ning nekrofiilide teine ešelon ise tekib," selgitab Eesti hinnatuim kaasaegse satanismi uurija Jaan J. Leppik http://blog.ekspress.ee/Arhiiv/1999/31/Aosa/Kodumaa.html . Happelise satanismi puhul ongi tegemist satanismi reegleid mitte järgivate gruppidega. Enamasti on nendes noorukid, kes saavad põhjendada oma vandaalitsemist sellega, et nende usk lubab seda.
  11,1% informantidest leidis, et satanistid usuvad iseendasse kui ainsasse jumalasse. Ratsionalistik suund seab iga inimese iseenda jumalaks.
  Selle küsimuse analüüsiga tuleb välja, et vastanute arvates kõige levinum satanismi tüüp on okultistlik satanism. Okultistlik satanism on neljast satanismi tüübist kõige ohtlikum. Seega näevad inimesed sataniste ohtlike ja kurjadena. Okultistlik satanism on meedias ja ka ühiskonnas kõige kajastatum satanismi liik. Ma usun, et see on vorminud minu vastajate arvamuse.

  2. SATANISM KUI ELUSTIIL


  Arvatakse, et satanistlik elustiil on kurjus, iha ja julmus. Aga nende jaoks, kes on igapäevaselt satanismiga seotud, on see eluviis, kus inimene saab jääda selleks, kes ta olla tahab. Satanistid leiavad, et on loomulik, kui inimestel on erinevad emotsioonid , julgus neid enesele tunnistada tähendab enda vastu aus olemist. Kõikidel inimestel on kunagi olnud soov millegi ihaldatu järele, aga neid ei tunnistada, kuna usutakse, et need soovid on saatanast ja nende ihaldamine on vale. Satanistid mõistavad, et teised inimesed nende ümber usuvad, et nende emotsioonid on patud, kuid nad ei suru neid maha, sest teavad, et need on looduse poolt meile antud. ( http://satanministry.iwarp.com/lifestlye.html ) Satanistid ei pea elama oma igapäevast elu reeglite järgi ja nad ei pea endale keelama midagi. Nende jaoks on loodus loonud meile ihad , järelikult ei peaks endale midagi sellist keelama.
  Selle peatüki jaoks oli vajalik lisaküsitlus koostada, mille viisin läbi 11.B klassis Tallinna Ühisgümnaasiumis 14.04.2012. Minu küsitlusele ’’Satanism kui elustiil’’ vastas 15 õpilast. (küsitlus lisades)

  2.1. Satanistlikud rituaalid


  Satanistlikud rituaalid käivad enamasti okultistliku satanismi suunaga kokku. Siiski seostavad paljud inimesed sataniste nende rituaalidega. Filmides on alati kujutatud sataniste isikutena, kes toovad oma rituaalide ajal ohvreid ja tegelevad inimeste piinamise ja tapmisega, panevad peale loitse, mis on hävitavad.
  Üks tuntumaid rituaale on must missa ( Black Mass). Must missa on maagiline tseremoonia , mille eesmärk on Jumala mõnitamine ja Saatana kummardamine . Tseremoonial kasutati ohvreid. Must missa tekkis juba keskajal, kuid täpset kirjalikku allikat selle kohta pole. ( http://www.satansheaven.com/black_mass.ht m).
  Satanistidel on kolm loitsu
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Eesti noorte suhtumine satanismi #1 Eesti noorte suhtumine satanismi #2 Eesti noorte suhtumine satanismi #3 Eesti noorte suhtumine satanismi #4 Eesti noorte suhtumine satanismi #5 Eesti noorte suhtumine satanismi #6 Eesti noorte suhtumine satanismi #7 Eesti noorte suhtumine satanismi #8 Eesti noorte suhtumine satanismi #9 Eesti noorte suhtumine satanismi #10 Eesti noorte suhtumine satanismi #11 Eesti noorte suhtumine satanismi #12 Eesti noorte suhtumine satanismi #13 Eesti noorte suhtumine satanismi #14 Eesti noorte suhtumine satanismi #15 Eesti noorte suhtumine satanismi #16 Eesti noorte suhtumine satanismi #17 Eesti noorte suhtumine satanismi #18 Eesti noorte suhtumine satanismi #19 Eesti noorte suhtumine satanismi #20 Eesti noorte suhtumine satanismi #21 Eesti noorte suhtumine satanismi #22 Eesti noorte suhtumine satanismi #23 Eesti noorte suhtumine satanismi #24 Eesti noorte suhtumine satanismi #25 Eesti noorte suhtumine satanismi #26 Eesti noorte suhtumine satanismi #27 Eesti noorte suhtumine satanismi #28 Eesti noorte suhtumine satanismi #29 Eesti noorte suhtumine satanismi #30 Eesti noorte suhtumine satanismi #31 Eesti noorte suhtumine satanismi #32 Eesti noorte suhtumine satanismi #33 Eesti noorte suhtumine satanismi #34 Eesti noorte suhtumine satanismi #35 Eesti noorte suhtumine satanismi #36
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-05-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor missmaasikas19 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Uurimistöö teemalt ''Eesti noorte suhtumine satanismi'', mis on hinnatud hindega 5.

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  343
  pdf
  Maailmataju uusversioon
  477
  pdf
  Maailmataju
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  0
  docx
  V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
  87
  docx
  Soome-ugri rahvakultuur
  152
  docx
  KASVATUSE KLASSIKA
  1072
  pdf
  Logistika õpik

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun