Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "Aeg ja kohustused" leiti 1754 faili

36
docx

Sõdade ja Rootsi aeg Eestis 1558-1700

AT3 Sõdade ja Rootsi aeg Eestis 1558-1700 Liivi sõda (1558-1583) põhjused:  Killustatud Liivimaa oli naaberriikidele „kerge saak“ vallutada.  Venemaa huvi Liivimaa sadamate ja kaubalinnade vastu.  Vana-Liivimaa osalemine Venemaa vastases embargos (nt.tulirelvad)  Ajendiks sai Vene valitsejate poolt välja mõeldud „Tartu maks“ justkui Liivimaa oleks Venemaale võlgu Iva...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
3
doc

Liivi sõda ja Rootsi aeg

Aastaarvud Liivi sõda ­ 1558-1583 Jam Zapolski rahu ­ 1582 Pljussa vaherahu ­ 1583 Altmargi rahu ­ 1629 Brömsebro rahu ­ 1645 Oliwa rahu ­ 1660 suur näljahäda ­ 1696-1697 Forseliuse seminari tegutsemisaastad ­ 1684 esimene eesti keelne grammatika ­ 1637 Tartu ülikooli as...

Ajalugu - Keskkool
148 allalaadimist
3
doc

Poola-, Rootsi- ja Vene aeg

Poola, Rootsi ja Vene aja võrdlus 1583 ­ 1796 Valitsemine Poola aeg: Kolme kuninga ajal oli Lõuna-Eesti Poola valduses. Kõrgem ametiisik oli asehaldur. Iga presidentkonna eesotsas oli president, kes juhtis põhiliselt aadli ratsaväge. Kohaliku aadli esindusorganiks oli maapäev. Rootsi aeg: Eesti- ja Liivimaa kubermangu kõrgemaks valits...

Ajalugu - Keskkool
125 allalaadimist
2
doc

2. maailmasõja algus ja Eesti: MRP tähendus Eestile, baaside lepingu sõlmimine, baaside aeg

maailmasõja algus ja Eesti: MRP tähendus Eestile, baaside lepingu sõlmimine, baaside aeg. MRP tähendus Eestile: Eesti kuulus nLiidu huvisfääri. Eestis hävis omariiklus, suured rahvastiku kaotused. Baaside lepingu sõlmimine: 24.09 esitati kaubanduskokkuleppe sõlmimiseks Moskvasse sõitnud Eesti välisministrile Karl Selterile nõudmine allkirjastada vastastikuse abistamise pakt, mis annaks nõukogu...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
6
docx

Tõde, õigus ja kohustused vargamäel.

Tõde, õigus ja kohustused Vargamäel Vargamäele tulid kõik suurte lootuste ja unistustega, mis tasapisi purunesid või vajusid unustuste hõlma. Millest see tulenes, kas Vargamäe oli tõesti suur koletis, kes inimeste rõõmu ja lootused julmalt endasse imes, andes vastu vaid valu ja kannatusi? Oli Vargamäe neetud, nagu see mitmes kohas raamatuski läbi käis, et ta ei sallinud õnnelikku ja rahulikku elu? Miks ei saa...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
14
docx

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

1 Kiris, Kukrus, Nuuma, Oidermaa 2007, lk 258 4 Töölepingu kohustuslikud tingimused ja andmed on sätestatud töölepingu seaduse §-s 5 lõikes 1, need on: 1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht; 2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg; 3) tööülesannete kirjeldus; 4) ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg; 5) töötasu, selle arvutamise viis, maksmise kord ja palgapäev, samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed; 6) muud hüved, kui nendes on kokku lepitud; 7) aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg); 8) töö tegemise koht; 9) puhkuse kestus; 10) viide töölepin...

Õigus alused -
17 allalaadimist
20
doc

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDZ Majandusarvestus Õiguse alused TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED Referaat Õppejõud: Tallinn 2014 SISUKORD 1. TÖÖÕIGUS...

Tööõigus -
7 allalaadimist
1
odt

Liivi sõda ja vene aeg

Osalejad:taani(kun Friedrik 4.)rootsi(kun. Karl 13.)Venemaa(Ivan Julm) Poola-Leedu(kun. Sigismund 2. August) 1561-Vilniuse leping*ordu ja riia peapiiskopkond andsid end Poola kuninga Sigismund 2. õimu alla*privileegid Liivimaa aadlikele:usuvabadus, õigus töötada kohalukes riigiametites. 1582 Jam Zapolski rahu Venemaa ja...

Ajalugu - Keskkool
72 allalaadimist
2
doc

Tõde, õigus ja kohustused Vargamäel

Tõde, õigus ja kohustused Vargamäel Vargamäele tulid kõik suurte lootuste ja unistustega, mis tasapisi purunesid või vajusid unustuste hõlma. Millest see tulenes, kas Vargamäe oli tõesti suur koletis, kes inimeste rõõmu ja lootused julmalt endasse imes, andes vastu vaid valu ja kannatusi? Oli Vargamäe neetud, nagu see mitmes kohas raamatuski läbi käis, et ta ei sallinud õnnelikku ja rahulikku elu? Miks ei saa...

Eesti keel - Keskkool
85 allalaadimist
14
docx

Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis

Sotsiaal-Humanitaarinstituut Õigusteaduskond Kristine Kuusik Lapse õigused ja kohustused Eesti Vabariigis Kursusetöö Juhendaja: Lembit Allingu Tallinn 2010 Sisukord Lapsed on meie tulevik ja lootus helgema ühiskonna loomiseks ja h...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
87 allalaadimist
10
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖADJA KOHUSTUSED

Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledz Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus Nimi TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖADJA KOHUSTUSED Referaat Juhendaja: Tallinn 2012 SISUKORD 1. TÖÖLEPING Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub t...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
100 allalaadimist
27
ppt

Töösuhetes subjektide õigused ja kohustused

Töösuhetes subjektide õigused ja kohustused NIMED LISADA TÖÖANDJA ÕIGUSED Tööandja tohib nõuda - Tööandjal on õigus nõuda töötajalt hoolsat ja ausat tööd. -Tööandja tohib nõuda, et töötaja arvestaks tööandja huvidega. -Tööandjal on õigus nõuda, et töötaja hoiaks tootmis- ja ärisaladust. -Salastada saab ainult niisugust teavet, mille avalikuks tulek võib tööandjat oluliselt kahjustada...

?iguskaitseasutuste s?steem -
13 allalaadimist
46
docx

TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED

Võrreldes teiste lepingutega tagab tööleping töötajale suuremad õigused ja parema kaitse, seetõttu tuleks võimaluse korral eelistada töö- lepingu sõlmimist. Muudatusi töölepingus on võimalik teha poolte kokkuleppel Muudatustega nõustumisega ei ole peaaegu mitte kunagi vältimatult kiire. 2.1 Millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist teavitama? 1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht; 2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg; 3) tööülesannete kirjeldus; 4)Tehtava töö nimetus. Töö keerukusaste, ameti- või kutsenimetus ja kvalifikatsiooninõued (haridus jms.). Teissõnu töölepingus peab olema kirjas kas...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
4
docx

Laste ja vanemate peamised õigused, kohustused ja vastutus

Mida suuremaks saab laps, seda suurem on tema iseotsustamine õigus. Seni, kuni laps ei ole veel võimeline otsustama, teevad seda tema eest vanemad või eestkostjad. Palju on tänapäeval nn „katkiseid” perekondi, kus vanemate omavahelised suhted on halvad. See kõik mõjutab väga tugevalt lapsi. Mõned vanemad ei saagi peale lahutust oma lapsi enam näha või on koosolemise aeg märkimisväärselt vähenenud. Oleks ideaalne, kui sellises perekonnas vanemad toimiksid lapse heaolu huvides, mitte mõeldes ainult endale. Eesti riigis on lapse ja vanemate õigused ning kohustused täpselt kirja pandud ja ma leian, et neid järgides kujuneks välja ideaalne perekonna mudel. Iga lapsevanem tahab ju parimat oma lapsele. Ma loodan, et õnnelikke perekondi on palju, kus lapsed ei peaks kannatama väärkohtlemiste ja puuduste kä...

Psühholoogia - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Erinevad seadused ja kohustused Eesti kohta.

ÄHEMALT 7-aastane  Väikestele on ettenähtud töötunnid 4-7h, tööleping on kohustuslik, kohustuslik vanemate ja tööinspektori luba  Alla 18-aastased 8h päevas (40h nädalas) Töölepingu sõlmimine  Töölepingut sõlmitakse kirjalikult  Suuliselt lubatud sel juhul, kui kestus ei ületa 2 nädalat Tööleping peab sisaldama  Poolte andmeid  Lepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg  Tööülesannete kirjeldus, ametinimetus  Töötasu, arvutamise viis, maksmise kord (lepingus on kirjas brutotasu)  Muud hüved (juhul, kui on kokku lepitud)  Tööaeg  Töö tegemise koht  Puhkeaeg ja puhkus (puhkus toimub kahes osas)  Viited -lepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaeg -töökorralduse reeglid -kollektiivlepingu olemasolu Katseaja kohaldamine  Tööle asudes automaa...

Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
1 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

Inimese mõju tugevnemine loodusele Kauges minevikus reguleeris inimeste arvukust maa peal toit ­ selle hankimine ja kättesaadavus. umbes 2 miljonit aastat tagasi kui inimesed toitusid metsikutest taimedest ja jahtisid metsloomi, suutis biosfäär st. loodus ära toita ca 10 miljonit inimest st. vähem, kui tänapäeval elab ühes suurlinnas. Põllumajanduse areng ja kariloomade kasv...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
705 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus. Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. 1.2 Majanduse põhiküsimused Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja see ei sõltu ei ühiskonna arengutasemest ega ka valitsevast ühiskonna korraldusest. Iga majandus...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
507 allalaadimist
9
doc

EELARVESTAMINE JA NORMEERIMINE

EHITUSEELARVESTAMISE MEETODID 1.1.Mis on maksumusmudel? Maksumusmudel on ehituses selline projekti kirjeldus, mis iseloomustab eelseisva projektlahendi maksumust mõjutavaid tegureid. Aegade jooksul on väljakujunenud mitmed erinevad maksumusmudelid, mida kasutatakse erinevatel projekteerimisetappidel. Sõltuvalt projekteerimise tasandist...

Eelarvestamine ja normeerimine - Tallinna Tehnikakõrgkool
325 allalaadimist
20
pdf

Ökoloogia ja keskonnakaitsetehnoloogia kontrolltöö nr2

Olulisemad õhu saasteained ning nende omadused Vastus: Süsinikmonooksiid (CO): sisepõlemismootorites tekkiv värvitu ja lõhnatu äärmiselt mürgine gaas. Väikestes kogustes tekitab peavalu, nõrkustunnet ja peapööritust. Kõrge kontsentratsioon on surmav. Osoon (O3): mürgine gaas, mis tekib keerulise fotokeemilise protsessi käigus päikesevalguse...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist
14
doc

Finantsjuhtimine ja investeeringute analüüsi konspekt

Mida silmas pidada tööle asumisel: Kohtumine töötajatega Võtmetöötajate kindlaks tegemine-varuda piisavalt aega Tutvuma erinevate valdkonna personaliga Saada teada ettevõtte tugevad ja nõrgad kohad ja ettevõtte probleemid Mitte sukelduda paberitesse Tuleb oodata oluliste otsustega Uuenduslikest plaanidest tuleks rääkida ka teiste töötajate rühmadega, tiimidega, kui otsused puudutav...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Majanduskool
173 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun