Ühiskonna eksami konspekt (3)

4 HEA
 
Säutsu twitteris
1. NÜÜDISÜHISKOND
Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis
ÜHISKONNA MUDEL ASUSTUS MAJANDUSE ERIPÄRA
Küttide ühiskond ajutine jaht
Nomaadide ühiskond ajutine karjakasvatamine
Agraarühiskond püsiv, küla hajali, linnad kui kõige olulisem on maaomand
halduskeskused
Industriaalühiskond püsiv, suurlinnad masstootmine,
tootmisvahendid
Postindustriaalühiskond püsiv, metropol, tööjõu vaba teenused, oskused
liikumine
Küttide ja nomaadide ühiskond = muinasühiskond ­ küttimine, korilus, algeline maaviljelus.
Tööstusühiskond ­ sai alguse tööstuspöördest Inglismaal 17. sajandil
· töö oli korraldatud konveieritel
· tootmine muutus ratsionaalsemaks tänu konveieritöö kasutuselevõtuga
· tööaeg hakkas domineerima puhkeaja üle
· linnad arenesid kiiresti
· tugevnes bürokraatia
· kujunes töölisklass ja kodanlus
· leibkonnamudeliks kujunes väikepere
· tööstustööliste ja linnaelanike osakaal rahvastikus tõusis põllupidajate arvelt
· suurenes elatustase, mis omakorda suurendas teenuste tarbimist
Postindustriaalne ühiskond e tööstusjärgne ühiskond
· teenindussektori osatähtsus kasvas hankiva ja töötleva tööstuse arvelt
· kõrgtehnoloogia massiline kasutamine
· vajatakse haritud spetsialiste
· kujunes keskklass, masstootmine, massikultuur ja massimeedia
· elustiilide erinevused vähenevad
· valitsus peab hea seisma majanduse arengu eest
Infoühiskond
· info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdane kasutamine majanduses, valitsemises ja
igapäevaelus
· olulisemaks muutusid teadus, uurimisasutused ja avastused-leiutised
· maailmamajanduse globaliseerumine
· 2/3 inimestest töötab teenindussektoris?
· kaugtöö ­ ei pea kontorisse minema tänu sidepidamisvahendite arengule
Teadmusühiskond
· majanduses ja ühiskonnas kasutatakse teadusuuringute tulemusi
· töös hinnatakse paindlikkust ja innovaatilisust
· teadlaste ja üliõpilaste osakaal on kõrge
· ülikoolid ja uurimisasutused on olulised ühiskonnainstitutsioonid
· tootmisviisiks on automatiseerimine
Ühiskonnas toimunud Ühiskonnale iseloomulikud
muutused jooned
Agraarühiskond
Industriaalühiskond Muutis sotsiaalset jaotust: Ratsionaalsus, bürokraatia
1. Tööhõive majanduse
põhivaldkondades.
2. Linnarahvastik kasvas
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ühiskonna eksami konspekt #1 Ühiskonna eksami konspekt #2 Ühiskonna eksami konspekt #3 Ühiskonna eksami konspekt #4 Ühiskonna eksami konspekt #5 Ühiskonna eksami konspekt #6 Ühiskonna eksami konspekt #7 Ühiskonna eksami konspekt #8 Ühiskonna eksami konspekt #9 Ühiskonna eksami konspekt #10 Ühiskonna eksami konspekt #11 Ühiskonna eksami konspekt #12 Ühiskonna eksami konspekt #13 Ühiskonna eksami konspekt #14 Ühiskonna eksami konspekt #15 Ühiskonna eksami konspekt #16 Ühiskonna eksami konspekt #17 Ühiskonna eksami konspekt #18 Ühiskonna eksami konspekt #19 Ühiskonna eksami konspekt #20 Ühiskonna eksami konspekt #21
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-04-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
509 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
171 Õppematerjali autor

Lisainfo

1) Nüüdisühiskond
Tööstusühiskond, postindustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond (nende tunnused).
2) Tsivilisatsioonid
3) Demokraatia
Eeldused, tunnused, eelised, puudused, otsene ehk vahetu dem, esindus- ehk kaudne dem, osalusdemokraatia, elitaardemokraatia, demokraatia ja diktatuuri võrdlus.
4) Heoluühiskond
Ülesanded, tunnused, heaoluriigi põhimudelid ja nende eelised/puudused (sotsiaaldemokraatia, liberalism, konservatism), siirdeühiskond ja tema probleemid, millest alustada demokraatia ülesehitamist, kas Eesti on siirderiik.
5) Jätkusuutlikkus
Jätkusuutlik ehk hea valitsemine, mia see hõlmab.
6) Ühiskonna struktuur
Pluralistlik ühiskond, pluralismi põhilised poliitilised printsiibid, pluralismi vastandmõisted, pluralismi eelised/puudused, ühiskonna jaotus sektoriteks (avalik, era mittetulundussektor). Teooriad, mis käsitlevad riigi sekkumist majandusse. Miks on kodanikuühiskonda vaja?
7) Ühiskonna kihistus, sotsiaalne staatus ja roll.
Sotsiaalne mobiilsus (horisontaalne, vertikaalne), põlvkondade vaheline mobiilsus, sotsiaalne klass (eliit, mass, alamklass), omistatud staatus, omandatud staatus, rollikonflikt,
8) Võim ühiskonnas
Riik ja tema tunnused, võim, võimu ressursid, võimu teostamise vahendid. Riigivõimu tunnused, komponendid. Miks võimule kuuletutakse? Hierarhilise võimu alternatiivid.
9) Poliitilised ideoloogiad
Ideoloogia, poliitiline ideoloogia, parempoolsed, vasakpoolsed, tsentristid, mittepoliitiline ideoloogia. Konservatism, liberalism, sotsiaaldemokraatia ja nende tunnused.
10) Vabad valimised
Mis on valimised? Valimiste funktsioon, valimiste põhimõtted/tunnused (üldised, ühetaolised, otsesed, salajane hääletamine, vabad). Riigi ülesanded valimiste ettevalmistamisel. Tegurid, mis avaldavad mõju hääletamisele. Majoritaarne, proportsionaalne, hübriidne valimissüsteem + nende tunnused, eelised/puudused, riikide näited. Mandaat, isikumandaat, ringkonnamandaat, üleriigiline kompensatsiooni mandaat, kvoot, valimiskünnis.
11) Valitsemine
Sisulised ja protseduurilised piirangud. Riigivõimu kolmikjaotus. Presidentaalne, parlamentaarne, poolpresidentaalne riigivõim (tunnused, näited, eelised/puudused). Presidentaalse ja parlmentaarse riigivõimu sarnasused. Ühekojaline ja kahekojaline parlament.
Eesti parlamendi formaalõiguslik ja poliitiline struktuur, riigikogu juhatus. Alalised ja ajutise komisjonid, koalitsioon, opositsioon, fraktsioon. Kuidas moodustatakse valitsus presidentalismi ja parlamentarismi puhul, parlament vs valitsus, minister, ministeerium, kantsler, riigikantselei. Mis määrab valitsuse eluea? Koalitsioonivalitsus, opositsioonivalitsus, enamusvalitsus. Eesti riigipea, nõuded presidendile, asendamine, kriminaalvastutus, ülesanded.
12) Avalik haldus ja bürokraatia
Bürokraatia positiivses/negatiivses tähenduses, bürokraatia funktsioonid, miks teostatakse ametnike üle järelevalvet, järelvalvejõud (sisekontroll, poliitiline kontroll, õiguslik kontroll).
13) Regionaalpoliitika, KOV
Tähtsaim ülesanne, KOV-i esinduskogu, KOV-i maksud, tulud, kulud, maakonnad.
14) Inimõigused
Inimõiguste eripära, valdkonnad, õiguste kaitse, järgitavad põhimõtted, mida kontrollitakse. Olukorrad, mil igaühe õigusi võib piirata. Põhitunnused, millele erakorraline olukord peab vastama.nüüdisühiskond , tööstusühiskond , postindustriaalne ühiskond , infoühiskond , teadmusühiskond , tsivilisatsioonid , demokraatia , demokraatia eeldused , demokraatia tunnused , demokraatia eelised , demokraatia puudused , otsene ehk vahetu demokraatia , esindus- ehk kaudne demokraatia , osalusdemokraatia , elitaardemokraatia , demokraatia ja diktatuuri võrdlus , heoluühiskond , heaoluühiskonna ülesanded , heaoluühiskonna tunnused , heaoluriigi põhimudelid ja nende eelised/puudused , sotsiaaldemokraatia , liberalism , konservatism , siirdeühiskond , siirdeühiskonna probleemid , jätkusuutlikkus , jätkusuutlik ehk hea valitsemine , ühiskonna struktuur , pluralistlik ühiskond , pluralismi põhilised poliitilised printsiibid , pluralismi vastandmõisted , pluralismi eelised/puudused , ühiskonna jaotus sektoriteks , avalik sektor , erasektor , mittetulundussektor , kodanikuühiskond , ühiskonna kihistus , sotsiaalne staatus ja roll , sotsiaalne mobiilsus , horisontaalne mobiilsus , vertikaalne mobiilsus , põlvkondade vaheline mobiilsus , sotsiaalne klass , eliit , mass , alamklass , omistatud staatus , omandatud staatus , rollikonflikt , võim ühiskonnas , riik , riigi tunnused , võim , võimu ressursid , võimu teostamise vahendid , riigivõimu tunnused , riigivõimu komponendid , hierarhilise võimu alternatiivid , poliitilised ideoloogiad , ideoloogia , poliitiline ideoloogia , parempoolsed , vasakpoolsed , tsentristid , mittepoliitiline ideoloogia , konservatism , liberalism , sotsiaaldemokraatia , vabad valimised , valimiste funktsioon , valimiste põhimõtted/tunnused , üldised , ühetaolised , otsesed , salajane hääletamine , vabad , riigi ülesanded valimiste ettevalmistamisel , majoritaarne , proportsionaalne , hübriidne valimissüsteem , eelised/puudused , riikide näited , mandaat , isikumandaat , ringkonnamandaat , üleriigiline kompensatsiooni mandaat , kvoot , valimiskünnis , valitsemine , sisulised ja protseduurilised piirangud , riigivõimu kolmikjaotus , presidentaalne , parlamentaarne , poolpresidentaalne riigivõim , presidentaalse ja parlmentaarse riigivõimu sarnasused , ühekojaline ja kahekojaline parlament , eesti parlamendi formaalõiguslik ja poliitiline struktuur , riigikogu juhatus , alalised ja ajutised komisjonid , koalitsioon , opositsioon , fraktsioon , parlament vs valitsus , minister , ministeerium , kantsler , riigikantselei , valitsuse eluiga , koalitsioonivalitsus , opositsioonivalitsus , enamusvalitsus , eesti riigipea , nõuded presidendile , asendamine , kriminaalvastutus , ülesanded , avalik haldus ja bürokraatia , bürokraatia positiivses/negatiivses tähenduses , bürokraatia funktsioonid , miks teostatakse ametnike üle järelevalvet , järelvalvejõud , sisekontroll , poliitiline kontroll , õiguslik kontroll , regionaalpoliitika , kov , kohalik omavalitsus , tähtsaim ülesanne , kov-i esinduskogu , kov-i maksud , tulud , kulud , maakonnad , inimõigused , inimõiguste eripära , valdkonnad , õiguste kaitse , järgitavad põhimõtted , olukorrad , mil igaühe õigusi võib piirata

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on riigivõimu alus ?
 • Kuidas saadakse võimule ?
 • Kui edukalt on Eesti toime tulnud siirdeprotsessi probleemidega ?
 • Kuidas moodustatakse valitsus presidentalismi puhul ?
 • Kuidas moodustatakse valitsus parlamentarismi puhul ?
 • Kumb jääb peale: parlament või valitsus ?
 • Mille poolest erineb valijaskond Riigikogu valimistest ja KOV valimistest ?

Mõisted

Sisukord

 • NÜÜDISÜHISKOND
 • TSIVILISATSIOONID
 • DEMOKRAATIA
 • HEAOLUÜHISKOND
 • JÄTKUSUUTLIKKUS
 • ÜHISKONNA STRUKTUUR
 • ÜHISKONNA KIHISTUS, SOTSIAALNE STAATUS JA ROLL
 • VÕIM ÜHISKONNAS
 • Võrgustikuvalitsemine
 • POLIITILISED IDEOLOOGIAD
 • VABAD VALIMISED
 • VALITSEMINE
 • AVALIK HALDUS JA BÜROKRAATIA
 • REGIONAALPOLIITIKA. KOV
 • INIMÕIGUSED

Teemad

 • NÜÜDISÜHISKOND
 • TSIVILISATSIOONID
 • DEMOKRAATIA
 • HEAOLUÜHISKOND
 • JÄTKUSUUTLIKKUS
 • ÜHISKONNA STRUKTUUR
 • Avalik sektor
 • Erasektor
 • Mittetulundussektor ehk kodanikuühiskond
 • ÜHISKONNA KIHISTUS, SOTSIAALNE STAATUS JA ROLL
 • VÕIM ÜHISKONNAS
 • ülevalt-alla sõltuvusest
 • sotsiaalset partnerlust
 • POLIITILISED IDEOLOOGIAD
 • VABAD VALIMISED
 • VALITSEMINE
 • AVALIK HALDUS JA BÜROKRAATIA
 • REGIONAALPOLIITIKA. KOV
 • INIMÕIGUSED

Kommentaarid (3)


berta6: aitas, materjal demokraatia kohta on selge ja kompaktne
19:35 16-02-2013

Ggertuu: väga hea konspekt
20:12 25-04-2013

Ggertuu: ok
14:49 02-01-2015


Sarnased materjalid

42
doc
62
doc
67
doc
52
doc
37
docx
7
odt
40
docx
18
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto