Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

XII tahvli seadus - sarnased materjalid

tahvel, kaheteistk, iguse, rooma, igust, lgnik, lgniku, inter, tahvlit, igile, dies, tsid, esto, ajaloolis, kolk, corpus, fragmendid, roomlased, lget, tleb, iguste, rata, augsburg, kaspar, saatuse, ldiselt, seadusekogu, steem, naela, pris, preetor, kodanikke, kinnitus, dato, endo, plus, sisuline, iure, liigendus, manus, laad, patria, gaius, quis, tabelid
11
doc

XII tahvli seadus

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Tige Tikker XII tahvli seadus Allika analüüs Võrdlev õigussüsteemide ajalugu Õppejõud: lekt Toomas Anepaio Tallinn 2010 Sisukord 1. Allika analüüs...............................................................3 lk 2. Ajalooline tagapõhi..........................................

Õigusteadus - Tartu Ülikool
279 allalaadimist
15
doc

Kaheteist tahvli seadused

Tartu Ülikool Õigusteaduskond Madli Uutma XII tahvli seadused Allika analüüs Seminarijuhendaja: Maie Ruus Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus...................................................................................................................

Õigusteadus - Tartu Ülikool
183 allalaadimist
12
docx

XII TAHVLI SEADUSED

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND XII TAHVLI SEADUSED Referaat Tallinn 2016 SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................... 3 1 AJALUGU....................................................................

Õigusõpetus - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

... kolm osa: a)Institutiones b) Digesta ehk Pandectae, c) Codex Iustiniani. Kõik osad said seaduse jõu. Nende sisu puutumatuse ja oma võimu säilitamise eesmärgil keelas Iustinianus selle seadustekogu kohta kommentaaride koostamise. 5. Retseptsioon Hiljem, XII-XIII saj. algasid mandril protsessid, mida nimetatakse rooma õiguse retseptsiooniks e. ülevõtmiseks. Selle kaks peamist põhjust olid õiguse killunemine paljudeks lokaalõigusteks ja protsessinormide puudulikkus. Kindlasti oli praktilisel retseptsioonil ka poliitiline taust, mis peitus absolutismis. Vara...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
542 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...e karistusseadustikku koondamise aluseks on subjekti erilised isikutunnused. 135. Missugused süüteod on karistusseadustiku eriosas kõige raskemini karistatavad? ? Esikohale on seatud inimsuse- ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüteod. XII Kohtukorraldus 55 136. Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded? Eesti kohtusüsteem on 3-astmeline. Eesti kohtusüsteemi moodustavad: 1)maakohtud, 2)halduskohtud, 3...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
114 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...e partei ainuvõim ja kõigi sfääride, s.h. eraelu, allutamine riigi kontrollile.2 Sotsiaalriigi eesmärgina loetakse sotsiaalse õigluse tagamist, mis võiks seisneda sotsiaalsete 1 Narits, R.(2007). Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, lk 174. 2 Möldre, L., Toots, A. XII klassi uue ühiskonnaõpetuse õpiku sõnastik. Võrgulehel http://www.oesel.ee/civics/sonastik.html (11.12.2011). riskide kõrvaldamises ja sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse leevendamises. Riikliku tegevuse ulatuse järgi ühiskonnas eristatakse.  Liberaalset riiki: esiplaani...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
169 allalaadimist
16
doc

Nimetu

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Evert Alba XII tahvli seadus Allika analüüs Võrdlev õigussüsteemide ajalugu Õppejõud: Maie Ruus Tallinn 2011 Sissejuhatus Rooma ühiskonda on nimetatud õigusühiskonnaks tulenevalt sellest, et 451. - 450. a. sai valatud vana e tavaõigus uude vor...

Ainetöö -
33 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

...leerimisel loovutab kaasaegne riik järjest enam traditsiooniliselt temale omistatavaid funktsioone kas nn parariiklikele (kvaasiriiklikele) või erastruktuuridele. P.2. Kontinentaalne ehk romaani-germaani õigussüsteem Kontinentaalne ehk romaani-germaani suur õigussüsteem tekkis XII-XIII saj mandri-Euroopa keskosas. Ajalooline taust: tollal sai alguse ilmaliku eraldumine kanoonilisest; ühiskonna areng viis feodaalselt killustatuselt rahvusriikide tekkele absoluutse monarhia vormis. Õigusnormide ülesandeks oli korra tagamine ühiskonnas, kuid barbarite õigus oli jäänud jalgu too...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
577 allalaadimist
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

...tuga. · Samas traditsioonis Preisi Friedrich II "Anti-Machiavell" (1740). Praktika väga erinev, mis puutub õigusprintsiipide järgimisse Elluviimine praktikas: Richelieu · "Reason of state" teooria realiseerimine praktikas: kardinal Richelieu (1624­1642 Louis XIII peaminister) · Positiivsete seaduste eiramine "riigi huvides" · Richelieu õigustus: tuleb eristada avalikku huvi ja erahuvi. Valitseja huvi = avalik huvi. Tavainimeste huvi ebakõlas terviku huvidega. Seetõttu ei peagi valitseja kaaluma riiklikke huvi erahuvide vastu, vaid peab...

Euroopa ideede ajalugu -
43 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...avalt eraldunud moraali- ja tavakorrast. Normatiivsed üldistused olid lihtsad ja primitiivsed. Hiljem omandab ôiguse üks vôi teine element domineeriva tähtsuse ja kirjapanduna algab ôiguse ajalugu - ius scriptum. Vanimad kirjapandud ôiguse allikad on näiteks: Manu seadused, XII tahvli seadused (Leges duodecim tabularum) Russkaja pravda. Ius scriptum'i algperioodil säilisid veel pikka aega sugukondliku korra iseloomulikud jooned. Nii ei iseloomusta ius scriptum'i algperioodil ôigusnormide sunniseloom riikliku sunni tähenduses. Rooma riigis eksisteeris kuni III sajandini pärast...

Õigus alused -
273 allalaadimist
62
docx

Õiguse ajalugu - eksamiküsimuste vastused

...matupidamine) • IX - seisused (ka talurahvas) • X - tsiviilseadustik, riiklikud ettevõtjad ja hanked, maamõõduasjad • XI - vaimulikkond, usukultused (peale vene õigeusu), rahvaharidus, teadus, krediidindus, tööstus-kaubandus, konsulaadid • XII - liiklusteed, post, side, heakord, ehitus, kindlustus, põllumajandus, kõrtsid, kolonistid • XIII - rahvatoitlustus, hoolekanne, tervishoid • XIV passiasjad, põgenikud, tsensuur, valvealused, arestandid, väljasaatmine Siberisse • XV - nuhtlusseadus • XVI - kohtuasutused...

Võrdlev õigussüsteemide... - Tartu Ülikool
178 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

... Ludwig Bühl: “Improvisatsioon on muusikalise transformatsiooni kunst” (Bühl 2004: 181). Seega on improviseeriv džässmuusik ühtaegu improviseerija, helilooja ja interpreet ühes isikus, muutudes tahes-tahtmata mängitava pala kaasautoriks. Seda fenomeni on tunnustatud ka seadusloome tasandil – paljude maade autorikaitse seadustik näeb džässimprovisatsioonide esitajale ette õiguse 30–50%-le autorihonorarist. Iseenesest mõista esitab see improviseerivale muusikule hoopis suuremaid nõudmisi nii teooria (eriti harmoonia) peensuste kui instrumendivaldamise osas – peab ta ju...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
18
doc

Õigusteaduskonna aine

...ks olid Institutiones ning eelkige Digesta, niisiis Corpus iuris civilis`e see osa, mis sisaldas antiikaja juriidiliste autorite teoste ja otsuste tsitaate. Uuurimistegevuse raskuspunkt asus Põhja-Itaalias, mida võib pidada Euroopa kõige arenenumaks nurgaks XII sajandil. Põhja-Itaalia linnadest said õpetatud juristide asupaigana kuulsaks Pavia, Ravenna ja eriti Bologna, mis paiknes tähtsate kaubateede ristumiskohal ning sai juriidilise ülikoolihariduse hälliks. 12. ja 13. sajandil tekkisid esimesed moodsad ülikoolid. Antiikajast ei ole tuua ühtegi...

Võrdlev õigussüsteemide... -
74 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...rühm, mis rajaneb samal või ühesugusel õiguslikul doktriinil, normatiivsel alusel ja õigusasutuste organistatsioonil. Tänapäeva suuremad ja tuntumad neist on anglo-ameerika ja romaani-germaani õigusperekond. Romaani-germaani ehk kontinentaalõiguse perekond kujunes Euroopas alates XII sajandist Rooma õiguse teadusliku uurimise ja praktilise rakendamise alusel. Seda õigusperekonda iseloomustab eelkõige asjaolu, et õigusteaduses on peatähelepanu pööratud õigusnormile kui üldisele käitumisreeglile, mis peab vastama õigluse ja moraali nõuetele ja kindlustama ühiskonnas nendele nõuete...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
428 allalaadimist
94
doc

Rooma eraõiguse konspekt 2014

... tagati plebeidele oma asjades üsna suur autonoomia ning neid esindasid rahvatribuunid, kellel oli konsulite otsuste suhtes vetoõigus (ius intercedendi). Samuti nõudsid plebeid kirjapandud seadusi. See oli nt Rooma jurist Pomponiuse järgi ajendiks nn vabariigi põhiseaduse XII tahvli seaduste loomisel (451/450 a. eKr). Roomlased ise nimetasid seda kõige olulisemaks seaduseks oma ajaloos. Algselt olid XII tahvli seadused mõeldud kaotama seisuslikke piire era- ja karistusõiguses. Vabariigi-aegses Roomas oli kolm erinevat rahvakoosolekut. Tähtsamat neist kutsuti comiti...

Õigus - Keskkool
115 allalaadimist
95
doc

Mein Kampf

... tegema nende elu välise olukorra ja nende tingimuste vahel, mis põhjustasid sellise olukorra. Ainult sel juhul oli võimalik seda kõike meeleheitesse sattumata üle elada. Ainult nii võisin ma enda ees näha mitte ainult inimesi, kes on uppunud vaesusse ja mustusesse, vaid ka halbade seaduste kurbi tagajärgi. Kuid minu isiklikud eluraskused ja isiklik võitlus olemasolu eest, mis samuti polnud kerge, vabastasid mind ohust langeda selle tõttu tavalisse sentimentaalsusse. Ometi ma ei kapitulee-runud ega lasknud käsi rüppe, nähes teatud ühiskondliku arengu tulemusi. Ei, mitte nii ei tu...

Saksa ajalugu -
8 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

... maitsmisnärv X. N. vagus Uitnärv – motoorne närv hääle tekitamiseks, tähtis parasümpaatiline närv XI. N. accessorius Lisanärv – kaela- ja kuklalihaste motoorne närv XII. N. hypoglossus Keelealune närv – motoorne keelenärv 44 Joonis 3.12. Peaaju funktsionaalsed piirkonnad Seljaaju Täiskasvanu seljaaju on umbes 40 cm pikkune ja kaalub 35 grammi, olles 1 cm läbimõõduga. Seljaaju asub lülisambalülide avades ehk lülisambakanalis...

Esmaabi -
234 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

...sitada taotlus asja esimeses astmes üldkorras arutamiseks välditakse kohtuasja liikumist eri instantside vahel edasi-tagasi. Sellega võidetakse nii kuludes kui ka ajas. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on leidnud, et kohtusüsteemi efektiivsuse tagamine on põhiseaduse XIII peatükis väljenduv põhiseaduslik õigusväärtus (9. aprilli 2008 otsus asjasnr 3-4-1-20-07, punkt 19). Tulenevalt eeltoodust on edasikaebeõiguse piirangu legitiimseks eesmärgiks ka menetlusökonoomia. 27. Põhiseaduse § 15 lõike 1 teises lauses sätestatud õiguse piirangu kohta leiab kolleegium, et sellel ei ole legi...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
109 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...ehe jutunurka piisavalt hirmu- ja seikluslugusid, mis tõstis tema lehe tiraazhi märgatavalt (isegi üle 10 000). Uuenduslikuma ja maj mõttes otstarbekama lahenduse pakkus välja Ado Grenzstein, kes pakkus kulude kokkuhoiuks ajakirjanduse ühenduse võimalust (vt EKLA f 38, Grenzstein XIII lk 305), mis aga teiste toimetajate poolt kõrvale lükati. Ajakirjandus ei olnud JT-le eesmärk omaette, vaid vahend, mille abil rahva iseteadvust tõsta. Jaan Tõnisson pidas oluliseks avalikkuse suunamist ja juhtimist läbi ajalehe: "...ajakirjandus on üks kõige suurematest võimudest ilmas./---/ ...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

... kindlaks määratud funktsioon, varustatud vajaliku pädevusega, kulud kaetakse riigieelarve vahenditest, liigendub ise struktuuriüksusteks, töötajad on riigiteenistujad. // Riigiorganite liigitus: 1) Võimude lahususe põhimõttest lähtuvalt: seadusandliu, täidesaatva, kohtuvõimu organid. 2) Riigivõimu territoriaalse ulatuse alusel: kõrdeimad ja kohalikud seadusandliku võimu organid, täidesaatva võimu organid liigitatakse keskhaldusorganid ja kohalikud haldusorganid. 3) Kompetentsi ulatuse järgi: üldkompetentsiga ja erikompetentsiga haldusorg...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
219 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

...joominguist osa võtma. Ja nii mõnigi kord oli Saint-Germain d'Auxerre'i auväärt koguduseliikmed Bourboni lossi valgustatud aknaist õhtuti mööda minnes nördinud, kuuldes sealt samu hääli, mis päeva ajal neile missat olid laulnud, nüüd klaaside kõlinal jorutavat paavst Bene-dictus XII joomalaulu «Bibamus papaliter» paavsti oma, kes oma tiaarale veel kolmanda krooni lisas.* 1 Joogem paavstlikult (lad. k.). 31 Kahtlemata kaitses see populaarsus, mis kardinalile teenitult kuulus, teda saali sisse astudes halvast vastuvõtust selle rahvahulga poolt, kes alles äsja oli nii rahulole...

Kirjandus - Keskkool
77 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...metada). 13. Õigussuhte objekti mõiste. 14. Õigussuhte juriidiline sisu. Subjektiivne õigus. Juriidiline kohustus. 15. Õigusakti mõiste, liigid. Õigusaktide hierarhia. 16. Euroopa Liidu õigus. EL õiguse ja Eesti õiguse suhe. EL õigusaktid. 17. Üldakt. Üldakti mõiste. Seadus. Seaduste jagunemine juriidilise jõu järgi (Põhiseadus, konstitutsioonilised seadused, lihtseadused). Seadlus. Määrus. 18. Üksikakt. Üksikakti mõiste. Otsus. Käskkiri. Korraldus. 19. Õigusakti ajaline kehtivus. Õigusakti ajalise kehtivuse piirid. Õigusakti territoriaalne kehtivus....

Õiguse alused -
152 allalaadimist
39
odt

Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10. Klass

...gid:vallutada Jeruusalemm ja Püha maa, luua ülemaailmne paavstiriik, liita Ida-ja Läänikristlus Põhjused: levitada katoliku usku, usuline fanatism, võimuiha, Idamaade rikkused, eneseteostus, talupojad-soov saada maad ja vabadust Kokku toimus 7 ristisõda-180 aastat, 1096-1270(XI-XIII saj). Oluliseimad neist olid esimesed neli. Lisaks toimus ka laste ristisõda, mis oli kohutav katastroof. I 1096-1099 õnnestus vallutada Jeruusalemm (40 000 osavõtjat, 6000 rüütlit ja 34000 jalameest), II 1147-1149, III 1189-1192 IV 1202-1204(Konstantinoopoli vastu) Ristisõdade mõju Euroopa kultuurile...

10.klassi ajalugu - Keskkool
87 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

...ingitud tavaõiguse ebamäärasusest. Õigusallikate kohandamisel tuli ette palju kuritarvitamist. Plebeid nõudsid, et seadused fikseeritaks tahvlitel.Valiti 10-liikmeline komisjon seaduste kirjapanemiseks. Paari aasta jooksul see komisjon koostanud 12 tahvli seaduste teksti. XII tahvlit- tähtsamaid praktilisi küsimusi käsitlevate reeglite kogu, kus peamiseks sisuks on tsiviilprotsessi, maavaldust ja perekonda puudutavad sätted ning sanktsioonid teiste isikute õiguste ja huvide rikkumise kohta , peale selle rida administratiivse iseloomuga reegleid. See koodeks on Rooma Ã...

Rooma eraõiguse alused -
105 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...õik poliitfilosoofilised käsitlused. Tooge igast küsimuste valdkonnast ka näiteid. 2) Miks tekkis poliitiline filosoofia just antiik-Kreekas? 3) Millised olid antiik-Kreeka poliitilised ideaalid? 4) Milline on Platoni nägemus parimast võimalikust riigist teoses "Seadused"? · Poliitilise filosoofia alase teaduse tegemisest Kui soovite kirjutada bakalaureuse või magistritööd poliitfilosoofia alal, on soovitav, et teema kattuks vähem või rohkem võrdleva poliitika või rahvusvaheliste suhete temaatikaga. Nt rahvusvaheliste suhete teooriate vallast, kus Machiave...

Õigus - Tartu Ülikool
566 allalaadimist
281
docx

M.Twain Tom Sawyeri seiklused, terve raamat

...petanud, tõstsid daamid käed ja lasksid need abitult rüppe langeda, pööritasid silmi ja vangutasid päid, snis pidi tähendama: «Sõnad ei suuda seda väljendada! See on liiga ilus, liiga ilus selle sureliku maailma jaoks.» Kui laul oli lauldud, muutus auväärt mister Sprague kuulutustahvliks ja luges ette pika rea teadaandeid koosolekute, ühingute ja muu sellise kohta, kuni näis, et see kestab viimsepäeva kõuekärgatuseni, -- veider komme, mis püsib Ameerikas isegi suurlinnades veel praegusel ajalehtede külluse ajajärgul. On ju sageli nii, et mida vähem üks traditsiooniline komme on...

Kirjandus - Keskkool
143 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...lüüsitakse ja üldistatakse ning neist kantakse ette tippjuhtkonnale. Kui töötaja ütles oma nime, 278 Aune Past. Juhtimine ja suhtekorraldus. Kirjastus Pegasus 2005, lk. 60-61 saab ta kirjaliku vastuse. Kui helistaja jäi anonüümseks, pannakse kirjalik vastus välja teadetetahvlile. Igale helistamisele vastatakse 48 tunni jooksul. Tõhusalt toimiv alt üles kommunikatsioon annab inimesele välja ütlemise võimaluse ja see ongi kõige olulisem. See on tähtis ülevaate saamisel olukorrast. Tippjuhtkond on informatsiooni saamisel alluvatest sõltuv samuti nagu kindral lahingus või m...

Juhtimine -
260 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

...bios- kristlane.4 saj I poolel, pani kokku Maailma ajaloo kronoloogia, kus dateeris kõik ära.Aabrahamist alates. Idamaade, kreeka,rooma valitsejad tellisid. T'htsamaid sündmusi taheti kirja panna. Allikad mis on nähtavad :Pärsia kuningate raidkirjad, hieroglüüfid,kiilkirja tahvlid peidetud maapõues. Egiptus Barbarite sõjaretked(Napoleon) Egiptusesse, toodi kaasa. Rosette kivi(Ptolemaiose oma) 2 keeles, 3 kirjas hellenismi ajastu perioodil. Demotikos hilise Egiptuse rahva kiri. Kivil oli ka kreeka keel.1820 datel S.F.Champollion luges Rosette kivi teksti.Selle võtmeks...

Ajalugu -
35 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

...ajas elanud juudi perekond tapeti Teise maailmasõja ajal. Mida peaks majaomanik tegema? Kas ta peaks seda teadmist ignoreerima ja selle unustama? Kas ta peaks püüdma hukkunud perekonna kohta võimalikult palju järele uurida? Kas ta peaks panema majaseinale mälestustahvli? Pidage meeles, et uus majaomanik ei ole sunnitud midagi tegema, sest maja anti talle seaduslikult. Samas raamatus kirjeldab Gudrun Pausewang omaenda üleelamisi lapsepõlves. 1941. aasta sügisel tegi gestaapo haarangu tema kodulinna viimastele juutidele. Otsekohe kiirustas enamik naabrei...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
32
pdf

Raul Narits Õiguse Entsüklopeedia

...le panna, millises tähenduses õigusest on juttu. Mandrieuroopalikus õiguskultuuris tihti õigus objektiivses mõttes ­ kehtivate õigusnormide kogum (õiguskord tema staatikas). Et õiguse kehtiks objektiivse õigusena ­ formaalne tee, mis on teiste õigusnormide poolt reguleeritud ­ seadusandlik protsess. Õigusena objektiivses mõttes ­ kirjapandud õiguse allikad. Õigus subjektiivses mõttes ­ ei tähenda õiguse ja õigusnormi vahetut seost, tähendab õigussubjektile objektiivsest õigusest tulenevat ja kuuluvat õigustust. Tähendab seadusandja tahtest lähtuvat ja kellegi juriidilise kohustus...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
122 allalaadimist
41
doc

Kunsti ajaloo lühi kokkuvõtte

...aavstivõimu sõltumatuse tähistamiseks esimese krooni. Paavst Bonifatius VIII paigutas tiaarale teise krooni, et see koos esimese krooniga rõhutaks paavstide vaimulikku ja ilmalikku võimu. Jumalikku võimu tähistava kolmanda krooni lisas tiaarale 14. saj kas Clemens V või Benedictus XII. Kolm krooni üheskoos sümboliseerivad kolmainsust, kannatavat, võitlevat ja võidukat kirikut ning paavsti võimu kuningate ja keisrite üle. Tiaara tipus olev rist tähistab paavsti allumist Kristusele tonsuur ­ munkade tunnus keskajal. Keskelt paljakspöetud pead ümbritsevad juuksed sümboliseerisid Kr...

Kunstiajalugu - Keskkool
99 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...lt vaid mõne hetkega ) kohale jõuda. Sellest on võimalik välja arvutada teleportatsiooni. Joonis 44 Aja ja ruumi füüsikateooriad. 126 KASUTATUD KIRJANDUS Ainsaar, Ain. 2001. Füüsika XII klassile. Tallinn: kirjastus „Koolibri“. Keskinen R. ja Oja H. 1983. Musta auku otsimas. Kirjastus „Valgus“. Koppel, Aare. 1975. Üldrelatiivsusteooria alused. Tartu:Tartu Ülikooli Kirjastus. Loide, Rein-Karl. 2007. Sissejuhatus kvantmehaanikasse. AS BIT: kirjastus „Avita“. Loren...

Üldpsühholoogia -
98 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...lik-allegoorilisi nägemusi hauatagusest maailmast või reisidest imepärastesse maadesse, harva ka rahvapärimusi ja lugulaule. Proosas jätkus Rooma ajast pärit traditsioon jäädvustada ajalugu. Kirjutati kroonikaid, üks neist oli ka Läti Hendriku Liivimaa kroonika XIII sajandist. e) vanim keskaegne eepika. Rahvakeelne ja rahvalik kirjandus tekkis sedamööda, kuidas Rooma riigi territooriumil elanud või selle ääremail elanud rahvaid ristiusustati. Ristiusk tõi germaani rahvastele kirjaoskuse. Ladina keele eeskujul loodi oma tähestikud, tõlgiti vaimulikku kirjandust ning se...

Kirjandus - Keskkool
74 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun