Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Vene keele grammatika - sarnased materjalid

mitmus, formaalne, ainsus, duaal, armastan, likute, kiirabi, kaash, vabandage, reduktsioon, ases, montreal, hestiku, iket, naissoost, kesksoost, hendus, kaasaegses
54
pdf

VENE KEELE GRAMMATIKA

1 VENE KEELE GRAMMATIKA SISUKORD NIMISÕNA 3 Nimisõnade sugu 3 Nimisõnade mitmus 4 Käänete põhifunktsioonid 6 Nominatiiv 7 Genitiiv ...

Vene keel - Keskkool
54 allalaadimist
10
doc

Vene keele grammatika

1. ­ vene keele arvud ja järgarvud 0 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 40 7 50 8 ...

Vene keel - Keskkool
187 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

...majaod, kohad, linnad, veekogud, ehitised: Veenus, Jupiter, Kaljukitse tähtkuju, Euroopa, Kreeka, Viljandi, Narva jõgi, Paks Margareta Nime juurde kuuluv püsiv täiend kirjutatakse suure tähega ja ühendatakse sidekriipsu abil: Ida-Euroopa, Lõuna-Aafrika, Tsaari-Venemaa, Kaval-Ants. Nimi kirjutatakse suure tähega ka täiendina: Eesti kroon, Läti laev, Hollandi juust,Soome kelk. AGA väikse tähega kirjutatakse kohanimed rahvuskuuluvuse väljendamiseks ja keelenimetustes: eesti keel, norra rahvakultuur, hispaania kunstnik, taani filosoof. perioodikav...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
44
doc

Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid

...‚ся редукции.(muutub hääldus) молоко ( малакỏ) собака ( сабảка) 4 а - а Vene algupärane A on madal keskvokaal, esineb rõhulises asendis ning seda hääldakse tugevalt ja selgelt.Vene a-d rõhueelses silbis,sõna algul ja lõpul hääldatakse nõrgalt ja lühidalt: трава, лампа.Kolmandaks,vene a rõhulises silbis konsonasntide ч ja щ järel redutseerub,taandub e suunas: Ñ...

Vene keel - Keskkool
47 allalaadimist
8
pdf

Vene keele grammatika gümnaasiumile

KAANETE TABEL. Ainsus. I(;irirtt: ...

Vene keel - Keskkool
12 allalaadimist
8
doc

Eesti keele materjal

... päev minister, direktor, professor, 3) ametinimetused, auastmed kindral 4) keeled, rahvused eestlane, vene keel ajalugu, matemaatika, eesti 5) õppeained keel 2 ...

Eesti keel - Keskkool
195 allalaadimist
2
doc

Grammatika

...dne jutustus "Ruth" (varjunime all J. Randvere). Ta on avaldanud kriitilis-poleemilised tööd "Eesti luule viletsused" (1915), "Puudused uuemas eesti luules" (1922), saatesõnu tõlketeostele ja käsitlusi rahvaluulest. Välismaal tõlkis ta peamiselt soome (Aino Kallas) ja vene (Ivan Turgenev) kirjandust. ELMAR MUUK-1920-26 õppis Tartu ülikoolis,olles J.V.Veski õpilane.Arreteeriti Nõukogude okupatsiooni alguses ja ta suri Tseljabinski vangilaagris 1941.a nov.Tähtsaim töö "Väike õigekeelsus-sõnaraamat",anti välja 10 trükki.Sõnaraamatu populaarsus oli tingitud autori osku...

Eesti keel - Keskkool
209 allalaadimist
4
rtf

Inglise keele artiklid.

Inglise keele artiklite reeglistik.

Inglise keel - Põhikool
173 allalaadimist
19
doc

Saksa keele tähtsamad osad

... Sajab vihma. Es ist schwer. On raske. Es ist gut, daß du hier bist See on hea,et sa siin oled. Ensesekohaline asesõna. (Reflexivpronomen) - asendab lauses isikut või eset, kellel/millele tema enda tegevus on suunatud. Analoogia vene keele, nn tegusõnadga. Enam vähem nad on ka needsamad enesekohalised tegusönad vene keeles. Ich freue mich wir freuen uns du freust dich ihr freut euch er, sie,es freut sich sie freuen sich Sie freuen sich Enesekohaline asesõna on vormilt väga sarnane...

Saksa keel - Keskkool
49 allalaadimist
32
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

... KELDI KEELED BALTI KEELED iiri leedu gaeli läti kõmri bretooni SVLAAVI KEELED idaslaavi keeled ARMEENIA vene valgevene ALBAANIA ukraina lääneslaavi keeled INDOIRAANI KEELED poola indoaaria keeled tsehhi hindi slovaki bengali lõunaslaavikeeled ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...eisri nimel. Kürjeleisson! Minge rahuga." Ja rahvas läkski ning vana Maurus asutas oma esimese järgu kooli, mis on tarkuse allikas. Nõnda sündis see kool, kuhu tahtsin mina ja kuhu tahate teiegi minna. Ja minge südamerahus, sest see on puht eesti kool, esteks saksa, nüüd vene keelega. Aga sest pole ühti, kõik eesti koolid on kas saksa või vene keelega; teistsuguseid eesti koole pole tänini olnudki, mis õige eesti kool oleks..." Jalg-jalalt oli Indrek juba ammugi ukse poole tammunud, aga see ei vähendanud põrmugi punahabeme sõnavoolu. Õnneks astus paar meest sisse. Nüüd söandas Indre...

Eesti keel -
27 allalaadimist
12
doc

Keeleteaduse alused

... saanud oma muistse leviku järgi: see ulatus Põhja-Indiast Euroopani. Indoeuroopa keelkonna olulisemad keelerühmad on: · germaani (rootsi, norra, taani, fääri, islandi, inglise, saksa, friisi, hollandi, flaami, afrikaani), · balti (leedu, läti), · slaavi (vene, valgevene, ukraina, poola, tsehhi, slovaki, bulgaaria, serbia-horvaadi, sloveeni, makedoonia), · keldi (iiri, gaeli, kõmri, bretooni), · romaani (itaalia, hispaania, katalaani, portugali, prantsuse, provansi, retoromansi, sardiinia, rumeenia), · kreeka, · albaan...

Eesti keel - Keskkool
70 allalaadimist
30
doc

Grammatika inglise keel

... I am going to bed. ­ Ma lähen voodisse. Mary goes to school. ­ Mary käib koolis. 4. keeled I speak Estonian, English, French and Russian. ­ Ma räägin eesti, inglise, prantsuse ja vene keelt. 5. mängud I hate basketball. ­ Ma vihkan korvpalli. 6. sõnad mother, father, kui neid kasutavad sama pereliikmed Tell mother that I will be late today. ­ Ütle emale, et ma jään täna hiljaks. Adjective Omadussõna Omadussõna kasutatakse kahel moe...

Inglise keel - Keskkool
867 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

... trafarett Võõrnimede kirjutamine Võõraid isiku-, koha- jm nimesid kirjutatakse nii nagu lähtekeeles ­ ladinakirjalisest keelest võtame need üle lähtekeelsel kujul, muukirjalisest keelest kanname reeglite järgi üle eesti kirja. Nt Liechtenstein (sks), Canberra (ingl), Venezuela (hisp), Andrea Cesalpino (it), Jean-Pierre Chabrol (pr), Geoffrey Chaucer (ingl); Almatõ (kasahhi), Usveja järv (valgevene), Samara (vn), Juri Kazakov (vn), Sotha Rusthaveli (gruusia), Orõna Otrostsenko (ukraina). ...

Eesti keel - Keskkool
215 allalaadimist
11
docx

Sissejuhatus keeletüpoloogiasse

...ksus ehk duaal - triaal Uurali ja indoeuroopa keeltes on olnud ka duaal, aga tänaseks on see alles vaid 3 keeles. Triaal on ainult Uus- Guinea keeltes. 3-liikmeline arvukategooria on vahel selline: 1-vähe-palju. Tihti ei saa ainesõnadest mitmust moodustada. Mõnes keeles (nt vene k) võib mitmus degrammatikaliseeruda = leksikaalse tähenduse võtta. Peale loendamise on arvukategooriatel muidki kasutusvaldkondi: - ainsus näitab geneerilisust, üldsust (nt koer on kiirem kui tigu = koerad kui liik ehk mitmus on kiiremad kui teod) - mitmus tähistab ebamäärast hulka ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
72 allalaadimist
12
docx

KT 3 kirjakeele ajalugu

...abastas eesti kirjakeele saksapärastest lausetest ja vähendas kirjakeele ja hääldamise erinevust. Muuhulgas võttis ta kirjakeeles kasutusele õ-tähe. Laialdaselt tuntuks sai Masing oma ajalehega "Maarahva Nädalaleht", mis jagas teadmisi Vene riigis ja kogu maailmas toimuvatest sündmustest. ● E. Ahrensi soovitused uue kirjaviisi juurutamiseks, lk 97 – 98, tööleht - Ahrens on tänapäevase eesti keele ortograafia looja ja grammatika autor, kes pani ette üle minna vanalt, saksa keele eeskuju...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
19
docx

LADINA JURIIDILINE TERMINOLOOGIA

...cero De legibus(Seadustest), De re publica (Riigist), De Officiis(Kohustustest), kohtukõned Caesar, Livius, Horatius, Vergilius, Ovidius, Catullus 4. Järelklassikalise ladina keele aeg(hõbedane ajajärk) 14-180 pKr 130 pKr Hadrianus Edictum perpetuum (Igavene edikt) 161 pKr Gaius Institutiones (Institutsioonis , sisult eraõiguse õpik) Seneca, Petronius, Tacitus, Apuleius 5. Hilisladina ajajärk 180-600 pKr 527-533 pKr Justinianus Corpus iuris civilis (Tsiviilõiguse kogumik) o Institutiones (533) ...

Ladina keel - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
14
doc

Eesti keele vaheeksami kordamine

..., seda hakati kasutama ka rahvaluules, kirikus, rahvakoolis, ilukirjanduses, tarbetekstides. Ilmusid ka esimesed ajalehed ja ilukirjandusteosed. Kõik see avardas eesti kirjakeele piire. Arenesid mõlemad kirjakeeled, tuli juurde uusi sõnu. 19 sajandil kui Eesti kuulus täielikul Vene tsaaririigi koosseisu, hakkasid levima eestlane ja eesti keel. Beiträges mainiti esimest korda ka soomeugrilisust. See tekkis koos keeleteaduse arenguga. Toodi välja ühiseid tunnused soome ja eesti keele vahel. Rosenplätneri arvates oli uusi sõnu võimalik saada laenates murretest ja liites omavahel sõn...

Eesti keel - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...ud töölehtede täienduseks ja lisaks. Töölehtede koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: püütud toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva elu vastu, laiendada tema teadmisi loodusest ja ühiskon- nast. Töölehti kasutades areneb laste valiku- ja otsustusvõime, süvenevad koostöö- oskused. Töölehtede abiga keeleõpet suunates esitab õpetaja teatud nõudmisi ja kont- rollib järjekindlalt tegevust. Lihtsaid reegleid täites õpivad lapsed järgima ja austama käitumisnorme. Keeleõppe kaudu on võimalik 1) rikastada laste teadmisi ümbritsevast elust ja arendada ümbru...

Eesti keel -
61 allalaadimist
13
doc

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS

...Urmas Sutrop. 2008.a on instituudis 5 osakonda: keeleteaduse ja ­tehnoloogia osakond, soome-ugri ja murrete osakond, keelekorraldusosakond, sõnaraamatute osakond, terminioloogiaosakond Tallinna Ülikool: Mati Hint ­ fonoloogia ja morfoloogia uurija, on põhjalikult süvenenud eesti väldete ja astmevahelduse probleemistikku Helle Metsland ­ doktoriväitekiri verbisüntaksist Jüri Viikberg ­ koostanud põhjaliku ülevaate Eesti vähemusrahvustest Martin Ehala ­ Eesti ühiskonna etnolingvistilise vitaalsed probleemid, emakeeleõpetus. Keelekasutuse uurimine ja tekstianalüüs Krista K...

Eesti keel -
52 allalaadimist
2
doc

Eesti keele ajalugu

...li kui ka Forseliuse kirjaviis põhines saksa keelel. 19.saj. algul hakati eesti kirjakeelt arendama soome keele eeskujul. Töötati välja uus kirjaviis. Otto Wilhelm Masing- sündis 1736 Peipsi ääres. Õppis Narvas, Saksamaal Torgarus ning Helle ülikoolis. Valdas eesti, saksa, vene, itaalia, prantsuse, ladina ja kreeka keelt. Võttis kasutusele õ-tähe. Algselt kasutas ta seda ainult ise. 19saj. Keskel muutus see üldiseks. Tahtis koostada grammatikat, mis ei põhineks saksa või ladina grammatikal, kuid pidas seda üle jõu käivaks. Esimene eestikeelne ajakiri ,,Maarahva Nädalal...

Eesti keel - Keskkool
71 allalaadimist
18
doc

Keeleteaduse alused: kordamisküsimused

...mide muutusi. · MARKEERITUSE TEOORIA (teema vs reema). · Prosoodiliste fonoloogiliste nähtuste (pikkus, rõhk, intonatsioon) distinktiivsete tunnuste kirjeldamine. · Praha strukturalistid tegelesid paljude muude keeleteaduse aladega (nt stilistika, Jakobsoni vene käänete analüüs). Praha koolkond alustas distinktiivsete tunnuste kirjeldamist ka prosoodiliste fonoloogiliste ühikute puhul (pikkus, rõhk, intonatsioon, toon). · Praha koolkonna liikmed tegelesid ka paljude muude keeleteaduse aladega, näiteks stilistikaga. Hästi on tuntud ka Jakobsoni vene käänete analü...

Eesti keel -
124 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

...nud vorm ja kujutatava elukaugus. akmeism ­ ka adamism (esimese inimese Aadama nime järgi). Kirjandusmeetod, mis seab esikohale ürgse ja lihtsa elulaadi kujutamise, vastandades seda tsivilisatsiooni ja kultuuri ebaväärtustele ja pahedele. Akmeism tekkis 20. sajandi alguse Venemaal. Akmeistid propageerisid tagasipöördumist ürgse lihtsa eluviisi juurde. Nad vastandasid loodust ühiskondlikele väärtustele ning püüdsid muuta inimest paremaks temas ürgsete instinktide äratamise kaudu. Akmeistid ülistasid jõudu, sensuaalsust ja teisi ürgseid instinkte. Akmeismi esineb Johannes Barbarus...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
6
doc

Ülevaade eesti keele uurimisest

...neratiivse grammatika grupp), kus olid tegevad Mati Hint, Haldur Õim, Ellen Uuspõld, Mati Erelt, Reet Kasik, Ülle Viks, Tiit-Rein Viitso, Arvo Krikmann, Mart Remmel, Helle Metslang jt. Ilmusid kogumikud ,,Keel ja struktuur", ,,Keele modelleerimise probleeme". Tekkisid kontaktid vene ja välismaa lingvistidega ning toimus Kääriku konverents. 1978. aastal ilmus H. Rätsepa ,,Eesti keele lihtlausete tüübid", milles olid verbikesksed lausemallid ja süstemaatiline süntaksikäsitlus. Sõnavara ajalugu uuris Huno Rätsep, kellelt on ilmunud ka kogumik ,,Sõnasõel". Hetkel on Tartu Üliko...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
53
pptx

Ladina keel käänded

... o-tüvelised III -is -um, konsonant- ja -i-um i-tüvelised IV -us -u-um u-tüvelised V -ei -e-rum e-tüvelised Käändsõnad · LK, nagu saksa, kreeka ja vene keeles, on kolm grammatilist sugu. Soolise kuuluvuse määrab nimisõnadel harilikult sõna lõpp, mõnikord ka tähendus. · Grammatilisi arve on LK kaks. · Meditsiiniterminoloogias tarvitatakse käänetest põhiliselt Nom., Gen. · Omadussõna põhivormideks on tema kõikide sugude ainsus...

Ladina keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
18 allalaadimist
15
docx

Forum 1. Le on 1. Mots et expressions

...-, - 9. 22 irlandais, -e iirimaa , -, - 0. 22 polonais, -e poola , -, - 1. 22 japonais, -e jaapani , -, - 2. 22 russe vene , -, - 22 américain, -e ameerika , -, - 4. 22 mexicain, -e mesika , -, - 5. 22 roumain, -e rumeenia , -, - 6. 22 autrichien, -ne ...

Prantsuse keel -
14 allalaadimist
10
doc

Eesti õigekeel

...l: Maapõue, meresügavusse ja taevalaotusesse ­ igale poole on tunginud inimene. Korduvad täiendid · erilaadilisi täiendeid üksteisest komaga ei eraldata: Kitsas veerikas oja kihutas mere poole. · samalaadiliste täiendite vahele pannakse koma: Õppisime inglise, vene ja eesti keelt. · järeltäiend eraldatakse alati komadega: Oja, kitsas ja veerikas, kihutas mere poole. Korduvad määrused (millal? kus?) · samamahulised määrused eraldatakse komadega: Homme, 24. veebruaril on Eesti Vabariigi aastapäev. · üksteist hõlmavaid määrusi komadega ei era...

Eesti keel - Keskkool
227 allalaadimist
6
docx

Formaalsed lähenemised keeleteaduses

... mõned argumendid (konstantsed). Predikaadid viitavad omadustele: formaalses semantikas tähendab ,,predikaat" hulka. Tavanoomenid on semantiliselt predikaadid, sest neid võib muuta konkreetsele objektile viitavaks (nt minu koer), sest paljudes keeltes pole vaja koopulat (nt vene k) ja sest nimisõna kasutus on predikatiivne (Lotte on koer). Kui predikaat on hulk, siis selle kasutus on võrdne mingi indiviidi asetamisega sellesse hulka. Nt: see poiss on geenius = see poiss on selles hulgas, kuhu geeniused kuuluvad. Hulgateooria ­ predikatsioon ehk suhe ,,kuulub x hulka". Ko...

Eesti keel - Tartu Ülikool
141 allalaadimist
54
docx

Soome keele kiire õpe

...gissä) Punavuori (Helsingi linnaosa) Puola Poola puoli (ajasta ja mitoista) pool (aja- ja mõõtühikute kohta) puoli (tila) pool (ruumi kohta) puolikas poolik purjevene purjepaat purkki purk pusero pluus puu puu puutalo puumaja puutarhaihminen aiandushuviline, nn. "aiainimene" puuv...

Soomekeel -
88 allalaadimist
44
doc

Grammatika edasijõudnule

... Täishäälikud. (), (), (), (), (), () , , , , , , , , , . . (rõhulised) (rõhuta) - .(muutub hääldus) ( ) ( ) 4 - Vene algupärane A on madal keskvokaal, esineb rõhulises asendis ning seda hääldakse tugevalt ja selgelt.Vene a-d rõhueelses silbis,sõna algul ja lõpul hääldatakse nõrgalt ja lühidalt: , .Kolmandaks,vene a rõhulises silbis konsonasntide ja järel redutseerub,taandub e suunas: ,. ...

Vene keel - Keskkool
192 allalaadimist
27
doc

EESTI KEELE STRUKTUUR

... Sufikstuletus (lisatakse liide) -ta/-da koitma -le hüplema, -sta julgestama, kadestama kauplema -nda eestindama, esindama -u sulguma, haukuma -ne tervenema, kaugenema Nulltuletus (sõnatüvele lisatakse -ise krabisema, helisema tegusõna tunnused ja lõpus. -tse vagatsema, kaitsema Muutuv sõnaliik jääb enamasti -ata nuuksatama, karjatama ...

Eesti keel - Keskkool
134 allalaadimist
32
docx

SOTSIOLINGVISTIKA EKSAM

...oonis selle keele kõnelejaskonnaga) ning instrumentaalne (keeleõppel on praktiline eesmärk, mille taustal on uue keele oskusest saadav praktiline kasu ja soodustused, st keeleoskus on vahend saavutada majanduslikku kasu või paremat sots.majanduslikku positsiooni, nt vene- eestlased). 12. SOTSIOLINGVISTIKA JA KEELEIDEOLOOGIA. Ideoloogia on teatud ühiskonnale või sots. grupile omane ideede ja väärtuste tervik või nende „kujutis“. Keeleideoloogia on sotsiolingvistika haru, mille kese on arusaam korrektsest keelest. Peavoolumeedia põhiteemad on eesti k ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
55
docx

Keeleteadus konspekt 2018 sügis

...e arvuga keelt 1. mandariinihiina 873 014 298 (hiinakeel/mandariinikeel on ainult siis olemas, kui vaadatakse asja sotsioloogilisest vaatepunktist. 2. hispaania 322 299 171 3. inglise 309 352 280 4. hindi 180 764 791 5. portugali 177 457 180 6. bengali 171 070 202 7. vene 145 031 551 8. jaapani 122 433 899 9. saksa 95 392 978 10. uu 77 175 000 Keelte liigitusaluseid Keeli liigitatakse, sest sellega saab keeli kirjeldada; toime tulla keelte paljususega ja aitab mõista keelega seotud nähtusi. · Genealoogiline (sugulus ja pä...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
28 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun