Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

Vaesus Eestis - sarnased materjalid

vaesus, vaesuses, statistikaamet, linnaelanike, vaesust, peredes, rsete, hjuseks, eluj, halvem, piiratus, iksem, material, htib, teguriteks, kodakondsus, makromajanduse, ldine, kallaste, rgeim, alatskivi, rahuldamatuse, henenud, etten, evaselt, itajate, leibkonnad, loodusl
6
docx

Vaesus Eestis

Vaesus Eestis Mis on vaesus? Vaesus esineb siis, kui inimese materiaalsed vahendid on ebarahuldavad ning elukvaliteet ei vasta sotsiaalselt aktsepteeritavatele nõuetele. Vaesus jaguneb absoluutseks ning suhteliseks vaesuseks. Absoluutse vaesuse korral on isiku sissetulek arvestuslikust elatusmiinimu...

Majandus - Keskkool
20 allalaadimist
20
docx

Vaesus Eestis

Vaesus Eestis SISUKORD SISUKORD............................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS........................................................................................................ 3 VAESUS.........................................................................................................

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
11
odt

Inimkaubandus Eestis

...ja tõsisesisuline päevaleht osutuda ohvrite värbamise kanaliks. Muutunud on ka viis, kuidas ja kus kasutatakse müüdud inimesi. Tegelikkuses aga tähendab inimkaubandus sama, mida mitme tuhande aasta eest- inimesed müüvad teisi inimesi. 1.1.3 Inimkaubanduse põhjused · Tööpuudus ja vaesus · Sooline ebavõrdsus (väikeste lastega naisi ei võeta tööle jne) · Nõudlus seksuaalse ekspluateerimise ja orjatöö järgi · Nõudlus elundite järele · Inimene on väärt kaup ­ Inimest saab müüa nii kaua, kuni ta elab või kuni ta on kasutamiskõlblik ­ seega aastaid · Puudul...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
25 allalaadimist
7
doc

Vaesus sotsioloogia

VAESUS Sotsialoogia iseseisev töö Tartu 2009 ,,Vaesus ja selle mõõtmine. Vaesuse suundumused Eestis" Vaesus on oluline sotsiaalne probleem kogu maailmas, sealhulgas ka arenenud riikides. Käesoleva ülevaatega tutvustame suhtelise vaesuse, absoluutse vaesuse ja elatusmiinimumi mõisteid ning näid...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
67 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...k tulu on see tulu, mida inimesed tegelikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piir...

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...k tulu on see tulu, mida inimesed tegelikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piir...

Ühiskond -
40 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...tulu, mida inimesed tegelikult saavad. Isiklik tulu erineb rahvatulust kahe tunnuse poolest: osa raha, mis on välja teenitud, välja ei maksta; inimesed saavad tulu teistest allikatest peale töötasu. Kasutatav tulu on see tulu, mis jääb inimestele pärast maksude maksmist. Vaesuse ja sissetulekute võrdlemiseks riigiti kasutatakse suhtelise vaesuse mõistet. Suhteline vaesus on kaudselt ühiskonna ebavõrdsuse ning sotsiaalpoliitika toimivuse mõõdupuu. Suhteliselt vaesteks loetakse inimesi, kelle sissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Rahvusvaheliselt on selleks piir...

Ühiskond - Keskkool
175 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...i ole sotsiaalne liikumine, mida iseloomustab piiritlemata liikmeskond ja umbmäärane ülesehitus. o Sotsiaalsed probleemid Sotsiaalne tõrjutus ­ SEISUND, MILLE PUHUL INIMENE EI OSALE ÜHISKONNA HÜVEDEJAOTUSES, VÕIMUSUHETES EGA KULTUURIELUS. Sotsiaalse tõrjutuse 1 näitaja on vaesus ­ mida ulatuslikum on riigi sekkumine tulu- ja sotsiaalpoliitikasse, seda tõhusamalt on vaesust leevendatud. Nt Eesti vs Rootsi. Sotsiaalseks tõrjutuseks loetakse ka olukorda, kus inimesel on rahalisi vahendeid toimetulekuks, kuid tal puuduvad sotsiaalsed sidemed ja sotsiaalne kaasatus. Nt puu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
166 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...ed ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Huvid. Pluralismi olemus ja tähtsus. Sotsiaalsed probleemid (tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm). Heaoluriik. Infoühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus. 1. Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on inimeste olemasolul viis. Ühiskond koosneb inimestest, samas ei saa olla inimest ilma ühiskonnata. (Aristoteles ­ inimene on poliitiline loom.) Nüüdisühiskonda i...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1209 allalaadimist
39
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

...nicism).......................................................23 Lootuse tsükkel (the cycle of hope).............................................................23 Miks head ideed ei pruugi teostuda?...........................................................24 Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.................................................................................................................24 Vaesuse mõtestamine....................................................................................... 24 Rowntree ja esmane vaesus....................................................................

Ühiskond - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
15
doc

Eesti Rahvaarv

...1 taseme järgi reastatud rahvastiku kumulatiivse osatähtsuse ja nende kumulatiivse ekvivalentnetosissetuleku seost. Gini koefitsiendi väärtus jääb nulli ja ühe vahele. Mida lähemal nullile, seda võrdsem on sissetulekute jaotus riigis, mida lähemal ühele, seda ebavõrdsem. Suhtelises vaesuses elab iga viies Eesti elanik 29. jaanuar 2015 ­ pressiteade nr 13 Suhtelises vaesuses elas 2013. aastal 22,1% ja absoluutses vaesuses 8% Eesti elanikkonnast. Siirded (riiklikud toetused ja pensionid) aitasid vaesusesse langemist takistada, sest nende mittearvestamisel sissetulekute hulka ole...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
26
docx

Keskkonnahariduse eksam

...illeks? Aastatuhade deklaratsioonis on kirja pandud aastatuhande arengueesmärgid, mis on ÜRO poolt määratletud eesmärgid, mida soovitakse saavutada aastaks 2015 kaheksas prioriteetses valdkonnas rahvusvahelise arengu edendamiseks. Need on selleks, et likvideerida nälg ja vaesus, saavutada üleilmne alghariduse kättesaadavus, edendada sugupoolte võrdõiguslikkust ja naiste eneseteostusvõimalusi, vähendada laste suremust, parandada emade tervislikku seisundit, võidelda HIV, AIDS, malaaria jt. haigustega, tagada loodussäästlikum keskkond ning luua üleilmne partnerlu...

Keskkond - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
38
docx

VAESUS JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond Liivika Laisaar AÜSR1 VAESUS JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID Miniuurimustöö Juhendaja: Grete Männikus Pärnu 2015 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1.Vaesuse põhjused....................................................................................................

Ühiskond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
33 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...õrgema sotsiaalse staatusega indiviidid ja grupid kuuluvad ülemistesse kihtidesse (neil on olemas: rikkus, relvajõud, teatud päritolu, nahavärvus jne.) Madala staatusega inimesed ja rühmad on ühiskonnas aga tõrjutud seisundis. Sotsiaalset tõrjutust võivad põhjustada: töökaotus, vaesus, perekonnas toimuv kuid ka bioloogilised eristused või arengupuuded. Kogu ühiskonna arengu kiirenemine on sotsiaalsesse kihistumisesse toonud rohkem sisemist dünaamikat, s.t suurendanud sotsiaalset mobiilsust. Sotsiaalne mobiilsus - tähistab inimeste ja rühmituste liikumist sotsiaalse kihistu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1023 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

...lakse samas paadis, et ühe osapoole kahjustamine kahjustab ka teist - Pluralismi vastandmõisted: võitlus kultuuride, sotsiaalsete gruppide jmt. vahel, likvideerimine, assimileerimine, sallimatus, tõe monopoli kuulutamine. Kaasaja ühiskonna sotsiaalsed probleemid tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm Kui selles valdkonnas midagi eksmil tuleb, siis kindlasti mõne konkreetse olukorra lahendamine (näiteks mõni juhtum, mida ajakirjandus on päevavalgele toonud). Peab oskama analüüsida graafikuid või tabeleid, mis toovad tööpuuduse või näiteks kuritegevuse statistika. Kuidas näiteks...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

...dulauale.Arengumaad pole ise sealjuures ise kuigivõrd huvitatud loodussõbralikust tootmisest,kuna ähvardava näljahäda ja maailmaturu karmi konkurentsi oludes peavad nad ainsaks ellujäämise teeks võimalikult odavat tootmist, mis ei arvesta niisuguse majandamise tegelikku hinda.Suur vaesus põhjustab ka suuremaid riske.Kui tööstusajastul põhjustasid vaesus ja vähesed teadmised ja puudulik tehnoloogia ,siis nüüd on olukord vastupidine.Just teaduse ja tehnoloogia võimsuses peitub risk juhul,kui poliitikud ei ole valmis neid riske märkama ja ohjama. Viimase veerandsajandi globaliseerumise o...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
194 allalaadimist
12
doc

Ühiskonna arvestus

...dmused 2007. Aastal · Sotsiaalse tõrjutuse põhjused: - Töötus - Regionaalsed erinevused - Erivajadused - Kuulumine vähemustühma - Vanadus - Madal haridustase - Alkoholism - Hasartmängusõltuvus - Vaesus · Sotsiaalset tõrjutust on võimalik vähendada: - luua programme, millega tuua tagasi töötud tööturule ja suurendada tööotsjate konkurentsivõimet => korraldades inimõpet ja täiendkoolitusi - Õigusnormidega => maksta naistele ja meestele samaväärse töö eest ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
129 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

... keskmine 23%, Aasia elanikul 8% · 1973 maailma keskmine 25%, aafriklase 9% · Praegu 23% ja 5,5% · W. Buffeti varandus sama suur, kui Angola SKT · U 50% maailma elanikest peab hakkama saama alla 2 dollariga päevas Aastatuhande eesmärgid (ÜRO) · Likvideerida vaesus ja nälg · Saavutada üleilmselt alghariduse kättesaadavus · Edenada sugupoole võrdõiguslikkudt ja luua naistele enam eneseteostusvõimalusi · Vähendada laste suremust · Parandada emade tervislikku olukorda · Võidelda HIV / AIDSi, malaaria jt haigustega · Tagada loo...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
100 allalaadimist
15
doc

KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI

... 82) Millised rahalised väljamaksed kuuluvad sotsiaalse turvalisuse alla? 83) Sotsiaalturva väljamaksete korralduse viisid on: 84) Sotsiaalhoolekandega tegelevad 85) Kuidas hindad sotsiaalhoolekandesüsteemi toimimist Eestis? Kas riik jõuab hoolitseda kõigi oma kodanike eest? Kas vaesus ja hädad Eesti ühiskonnas vähenevad või kasvavad? 86) Millest sõltub pensioni suurus? Kust tuleb raha pensionide maksmiseks? 87) Võrdle oma vanavanemate pensioni summaga, mida hakkavad pensioniks saama või saavad Sinu vanemad. Kas pensionile jäädes peab inimene muutuma senist eluviisi ja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
177 allalaadimist
1
odt

Heaolurežiimid

... turvalisusele peab automaatselt kuuluma igale kodanikule.Tänapäeval on enamikes riikides siiski suurendatud inimeste oma panust.Näiteks kohustuslik kogumispension, töötule on kohustuslik ümberõpe ja kohustus vastu võtta pakutav töökoht toetuse saamise tingimuseks. Absolutne vaesus · Eestis oli see piir viimastel andmetel tõmmatud 174 euro juurde üksi elava inimese kohta. Lapsele minevateks kuludeks arvestatakse pool täiskasvanu omadest ehk piiriks on 87 eurot lapse kohta kuus. Selle eest peaks suutma kõik lapse põhivajadused normaalselt katta. · Eestis e...

Ühiskond - Keskkool
8 allalaadimist
35
doc

Keskerakond

...oopa Liidu ning selle liikmesriikide välis- ja julgeolekupoliitika allutamist liikmesriikide parlamentide demokraatlikule kontrollile, jättes rahvusparlamentidele õiguse otsustada oma vägede osalemise üle sõjalistes operatsioonides. 4. Rõhutame globaalse koostöö tähtsust vaesuse vähendamiseks ja demokraatia tugev- damiseks ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. Peame vajalikuks Eesti panuse suurendamist arengukoostöösse. 5. Tähtsustame Eesti osalemist Euroopa Liidu ja ÜRO kriisireguleerimise missioonidel. Peame Eestile kõige tõenäolisemaks militaarosalust nõudva...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

...ma valitsemisinstitutsioonidesse ka tehnokraate, kes lähtuvad otsuste tegemisel majanduslikust otstarbekusest, mitte poliitilisest või ideoloogilisest eelistusest. 1970. aastatel uskusid paljud, et tehnoloogiline progress suudab lahendada kõik ühiskonnaprobleemid, sealhulgas vähendada vaesust ja poliitilisi erimeelsusi. Tegevjuhtide mõju tugevnemine majanduses vähendas järk-järgult juriidilise omaniku rolli ettevõtetes, aga ka ühiskonnas tervikuna. Niisugune areng oli sedavõrd üldine, et hakati rääkima koguni mänedzeride revolutsioonist. Kujunes keskklass ­ kõrge kvalifikatsiooni ning kindla j...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
855 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

... korraldused Korrakaitseasut juhtkond korraldused used /kohtud Piirkondlikud Haldusüksused asutused 2. Sotsiaalne turvalisus. Heaoluühiskond. Sotsiaalhoolekanne. Vaesus. Sotsiaalne turvalisus on riigi võime rahvale parema elukvaliteedi( näitaja IAI- iminarengu indeks) pakkumine. IAI näitajad:  Oodatav keskmine eluiga  Haridus  SKP per capital Heaoluühiskond on ühiskond, kus riik tagab elanikkonnale sotsiaalse turvalisuse Sots...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
68 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

...ÄTKUVALT SOTSIALISMI TEEL. Sotsialismi järgseid maid iseloomustab elanikkonna tunduvalt madalam elatustase. Elatustaseme erinevusi on põhjustanud: 1. Nn. ajude äravool. 2. Segadusse sattumine turumajanduslikust kaubaküllusest ja kirevusest. Vaesed ja rikkad maad Mitmepalgeline vaesus. Tsükliline vaesus - majandus mured süvenevad majanduskriisile jalgujäänutel ja lõppevad kriisist ülesaamisega. Isiklik vaesus - on probleemiks teatud osale rahvast nii arenenud kui vähemarenenud maades. Piirkondlik vaesus - keerukas nähtus riigi mõnes osas (Eesti kaguosa, Itaalia lõunaosa jn...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
477 allalaadimist
18
pdf

Nüüdisühiskond

...ed ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Huvid. Pluralismi olemus ja tähtsus. Sotsiaalsed probleemid ( tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm). Heaoluriik. Infoühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus. 1. Ühiskonna mõiste. Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit: o Esimene e. avalik sektor (riigi- ja omavalitsused) o Teine...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
189 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

...ralism ­ arvamuste, veendumuste paljusus. Pluralism ­ Mitmekesisus, paljusus, mis võib iseloomustada ühiskonna ehitust, parteistumist, vaimukultuuri; demokraatliku ühiskonna iseloomulik tunnus. Sotsiaalsed probleemid Ühiskonda puudutavad ja sekkumist nõudvad probleemid, nt vaesus, tööpuudus, kuritegevus, alkoholism, narkomaania, kodune vägivald, inimkaubandus, rassi- ja etnilised konfliktid, iive. Näiteid Probleem Probleemi põhjus Rakendatav abinõu Ülerahvastumine (Aafrika, Suremuse langus. Pereplaneerimine. Aasia) ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
83 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

... meetmed , millega riik abistab toimetulekuraskustes inimesi, kannavad ühist nimetust sotsiaalhoolekanne. Sotsiaalkindlustuse puhul sõltub toetuse suurus inimese või ettevõtte poolt tehtud sissemaksetest. ÜKSIKISIK JA MAJANDUS Jõukus ja vaesus Kogu ühiskonna rikkuse taset näitab sisemajanduse koguprodukt SKP Inflatsioon raha väärtuse, elanike ostujõu vähenemine. Elukallidus elatusmaksumus ; summa, mille üks leibkonna liige kulutab keskmiselt kaupadele ja teenustele konkreetse aja jooksul. Nominaaltulu raha...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
684 allalaadimist
3
doc

Teaduspõhine majandus

...d on vabad ja võrdsed. Riigivõim sekkub kodanike ellu vähesel määral. Kõrge tööhõive ja aus konkurents. Madalad ja võrdelised maksud. Riigilt saavad toetusi vaesed ja pensionärid. Sotsiaalhoolekanne - vahendite süsteem, mis peaks tagama sotsiaale turvalisuse ja abivajaja toimetuleku. Vaesus - sotsiaalne probleem, mis tähendab kõige üldisemalt ressursside puudust või nappust. Absoluutne vaesus ­ inimese tulu jääb allapoole riiklikult määratletud vaesuspiiri. Suhteline vaesus ­ inimese elatustase on allpool ühiskonna keskmist, st. et teised elavad temast jõukamalt. Globaliseeruv maja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
36 allalaadimist
2
docx

Majandus 12. klass / spikker

...vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale kaasa aitamine;abi võimalused-sotsiaalteenus-isiku v perek toimetulekut soodustav mitterahaline ühekordne või perioodiline rahaline kohustus.Peamine eesmärk on tagada riigi toimimiseks vajalike toetus, sotsiaalmaks-rahaline toetus; vaesus kui sotsiaalne probleem tähendab kõige üldisemalt rahaliste vahendite olemasolu Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadusega sätestatud ja kehtestatud ressursside puudumist;vaesus jaguneb-absoluutne e primaarne-inimese tulu jääb allapoole riiklikult riiklikest maksudest ning s...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
30 allalaadimist
6
doc

Kontrolltöö 12. klass

...d mingite teatud valikute, teenete või pingutuste tulemusena, nt abielu, edutamine. Omistatud staatus on muutumatu (sünnijärgne), nt 11-aastasel on ühiskonnas lapse staatus, mis keelab tal teatud asju teha ja iga kuningatütar on printsess. 23. SELETA MÕISTED SUHTELINE VAESUS JA ABSOLUUTNE VAESUS SUHTELINE VAESUS ­ kokkuleppeline, mida selle aluseks võetakse. Olukord, kus elamistingimused on alla ühiskonna keskmist elutaset või üldiselt aksepteeritud ja soovitut taset. Tavaliselt on see u 60% keskmisest palgast. ABSOLUUTNE VAESUS ­ seisund, kus inim...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
106 allalaadimist
18
docx

Ühiskonnaõpetuse konspekt

...ävad odava välistööjõu tõttu ise tööta. Kultuurid võivad seguneda ning ühtne rahvustunne väheneb. 3. Heaoluriik 4. Heaoluriik ehk sotsiaalriik 5. Üldised heaoluriiki iseloomustavad tunnused: 6. Kõrge elatustase Suurenenud keskklass Vaesuse leevendamine Sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Aktiivne kodanikuühiskond Igale indiviidile võimetekohase hariduse tagamine Lahendatakse sotsiaalseid probleeme lähtudes võrdsuse ideaalist 7. Heaoluühiskonna kujunemise algus 8. 1880ndad ­ Saksamaa 20. sajandi esimene veer...

Ühiskond - Keskkool
45 allalaadimist
33
rtf

Uurimustöö Laps-Vägivallaohver

...indamine, põhjuseta süüdistamine, väga pikad koolipäevad, mõni õppeaine, piiratud võimalused isiksuse arenguks ning ebakindlus tuleviku suhtes. Stressisituatsiooni põhjusteks loevad vastanud tõrjutusi pere, sõprade ja kooli poolt. Sageli on tõrjutus kuhjunud probleemide tulemus: vaesus, vanemate lahutus, kommunikatsioonivaegus vanemate ja laste vahel, keerulised suhted vanavanemate, õdede ja vendadega, vägivald peres, lapse tahte pidev allasurumine, narkomaania ja püüd pääseda vabadusse. Toimetulekuks ja nii öelda mahaladimiseks kasutab 48% õpilastest ja 39% õpetajatest alkoholi, 2...

Ühiskond -
65 allalaadimist
4
doc

Mis on minu arvates tänases Eestis vaesuse põhjused

Mis on minu arvates tänases Eestis vaesuse põhjused Teoreetiliselt on inimene vaene, kui tema materiaalsed vahendid on ebarahuldavad. Ühiskonnast lähtudes on vaesus sotsiaalprobleem, mis väljendub teatud elanikkonna rühmade materiaalsete ressursside ebapiisavuses. Indiviidist lähtudes on vaesus sotsiaal-majanduslik seisund, mis ei võima...

Majandus - Keskkool
119 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun