Facebook Like
Add link

Toote ja teenuse ohutuse seadus elektriohutuse võtmes - sarnased materjalid

firmat, imalik, toodetele, laskmine, rvaldada, silisest, tootes, levitaja, limusega, kasutamisel, ohustada, firmanime, ohutusn, tootega, ljaspool, tooteks, isted, mahus
14
docx

Elektriohutus ja seadusandlus

...oiteallika maandusega. Juhuslik ühendus seadme pingestatud osa ja pingealti osa vahel kujuneb lühiseks suhteliselt suure lühisvooluga. Kaudpuute kaitsena saab sel juhul kasutada liigvoolu kaitseseadmeid mis lülitavad piirse toite välja. Toote ja teenuse ohutuse seadus elektriohutuse võtmes Seadme ohutuse seadus Seaduse eesmärk ja reguleerimisala: 1.Seaduse eesmärgiks on tagada turul olevate toodete ja pakutavate teenuste ohutust. 2.Seaduses tuuakse välja põhimõtted mille järgi turul olevad tooted ning pakutavad teenused ohutuks loetakse...

elektriohutus ja seadusandlus... - Kutsekool
15 allalaadimist
39
docx

Elektriohutus

...ool on alla 35A või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis. Juhistiku süsteemid Juhtideks nimetatakse eesti elektrotehnilises oskuskeeles kõiki juhtmeid kaableid, latte ja muud elektrivoolu juhtimiseks ettenähtud tooteid. Juhid võivad olla painduvad või jäigad, isoleeritud või paljad, ühe või mitme soonelised kaitsekatetega või ilma, neid võib paigaldada ehitus tarindite pinnale või sisse paigaldus torudesse karbikutesse või kanalitesse kandetrossidele, riiulitele, rennidesse ja redelitele vabasse õhku maasse või vette ...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
113 allalaadimist
6
docx

Elektriohutusseaduse reguleerimisala

... erisustega 3)Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmentluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega 4)Elektriseadme tootja ja levitaja kohustusele ning turujärelvalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadusest käesolevast seadusest tulenevate erisustega Terminoloogia Elektripaigaldis-üksteisega ühendatud elektriseadmete ja –juhtide kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt. ruumi,korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Elektriseade -Igasugune seade, mida kasutatakse elektriener...

Elektriohutus -
2 allalaadimist
6
docx

Elektripaigaldis ja selle seonduv

... erisustega. 3. Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega. 4. Elektriseadme tootja ja levitaja kohustustele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote ja teenuse ohutuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Elektriohutus ja elektripaigaldised. Elektripaigaldis - kokkusobitatud tunnussuurustega valmispaigaldatud kogum. Oma ulatuse järgi eristatakse nt. ruumi, korteri, hoone vms elektripaigaldisi. Elektriseade – Igasugune seade, mid...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
16 allalaadimist
14
doc

Kindlustus

...ätestatud korras. See sisaldab ka tasu kindlustuskaitse eest (riskimakse). Kindlustusmakse suurus sõltub · kindlustatu soost · vanusest · tervislikust seisundist · kindlustussummast · kindlustusperioodist Sõltuvalt tootest võib kindlustusmakseid tasuda 1, 2, 4 või 12 korda aastas või ühekordse maksena kogu kindlustusperioodi eest korraga. Lisakindlustuse maksete tasumine toimub põhikindlustusega sama sagedusega, välja arvatud ühekordse põhikindlustusmakse korral. Elukindlustuslepingutes võib olla ka lepingutasu, mida ...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
81 allalaadimist
9
docx

Ehitusõiguse 1. kontrolltöö alusmaterjal.

...le reguleeritud teiste seadustega. (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. (4) Käesolevas seaduses käsitletud ehitusmaterjali ja -toote tootjale, tootja volitatud esindajale, importijale ja levitajale, teavitatud asutusele, samuti ehitusmaterjali ja -toote vastavushindamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. § 2. Terminid (1) Ehitis o...

Ehitusõigus -
41 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... tika valdkonnas võivad sündida maailmamajandusele mastaapse ulatusega kahjud. Logistika ülesanne on toimetada toorained, materjalid ja valmistooted soovitud kohta, õigel ajal soovitud koguses. Tarne tuleb teha klientidele kooskõlas ettevõtte pakutava teenindus- tasemega viisil, et tarnijaettevõtte majandustegevuse tulemus oleks võ...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
90
docx

Kinnisvara haldamise vastused.

...loc=0104); 2) ehitusprojekt ­nõuded ehitusprojektile, mille järgi ehitamine tegelikult toimub, on majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestamisel; 3) ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse tähenduses või ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus; 4) õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisel...

Ehitus - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...nantskapitalist (esindab teatud kogust füüsilist kapitali, nt firmakapitali, ja on vajalik selleks, et muretseda füüsilist kapitali), ettevõtlikkusest (sellised teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et mõista vajadust mingi uue toote valmistamise järele või osata toota paremat, täiuslikumat kaupa). Ressursse võib tootmisprotsessis kaupade ja teenuste ehk hüviste valmistamiseks mitmeti kombineerida. Et ressursid on piiratud, on piiratud ka hüvised ise. Hüvis on piiratud, kui tema hulk, mida inimesed soovivad, on väiksem, kui se...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...antskapitalist (esindab teatud kogust füüsilist kapitali, nt firmakapitali, ja on vajalik selleks, et muretseda füüsilist kapitali), ettevõtlikkusest (sellised teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et mõista vajadust mingi uue toote valmistamise järele või osata toota paremat, täiuslikumat kaupa). Ressursse võib tootmisprotsessis kaupade ja teenuste ehk hüviste valmistamiseks mitmeti kombineerida. Et ressursid on piiratud, on piiratud ka hüvised ise. Hüvis on piiratud, kui tema hulk, mida inimesed soovivad, on väiksem, k...

Ühiskond - Keskkool
147 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

...alikuid oma nappide ressursside hulgast, et rahuldada oma vajadusi. Kaup Kaup on füüsiline toode, mida saab näha ja katsuda ning mida tarbitakse peale toote valmimist. Kingad, leib-sai, arvuti. Teenus Teenus on toode, mida ei saa katsuda ning mida tarbitakse tootmise käigus. Juukselõikus, torulukksepatööd, taksosõit. Teenus on tasu eest tehtav t...

Majandus - Kutsekool
186 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...tatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele võlaõigusseaduses sätestatu kohaselt. (2) Nõuded kauba ja teenuse ohutusele, tootja ja kaupleja sellealased kohustused ning vastutus on sätestatud toote ohutuse seaduses ja teistes õigusaktides. (3) Sihipärasel kasutamisel tarbija elule, tervisele või varale ohtlikuks osutunud kaubast või teenusest teabe saamisel edastab kaupleja selle viivitamata pädevale järelevalveasutusele. 382. Mis on maks? Maks on maksuseadus...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise auditi loomine. Igas peatükis käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjeldati strateegilise juhtimise põhikontseptsioone. Loetu ait...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...nantskapitalist (esindab teatud kogust füüsilist kapitali, nt firmakapitali, ja on vajalik selleks, et muretseda füüsilist kapitali), ettevõtlikkusest (sellised teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et mõista vajadust mingi uue toote valmistamise järele või osata toota paremat, täiuslikumat kaupa). Ressursse võib tootmisprotsessis kaupade ja teenuste ehk hüviste valmistamiseks mitmeti kombineerida. Et ressursid on piiratud, on piiratud ka hüvised ise. Hüvis on piiratud, kui tema hulk, mida inimesed soovivad, on väiksem, kui se...

Ühiskond -
25 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

...eavitamiskohustus on töötajal juhul, kui tööandja on selleks soovi avaldanud. Sellest tulenevalt peab tööandja töötajale ütlema, millist teavet ta töösuhete osas ootab. Näiteks võib tööandja soovida tea- vet iga uue kliendi või tootevea kohta. Õigustatud huvi määratakse sarnaselt TLS § 11 lõikes 2 nimetatuga, mille puhul võe- takse arvesse VÕS-s sätestatud mõistlikkuse põhimõtet (VÕS § 7). Tööandja ei saa eel- dada, et teda teavitatakse asjaoludest, millest teatamist ei eeldaks samas olukorras heas usus ...

Õigus - Kutsekool
16 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

..........................................................................26 6.TOODE ............................................................................................................................ 28 6.1 Toote mõiste ..............................................................................................................28 6.2 Toodete liigitus ..........................................................................................................30 6.3 Tootesari ja tootekompleks............................................

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
79 allalaadimist
20
doc

Tehnilise Järelevalve Amet

...alve Ametis 3 osakonda: · Kemikaali ja mäetööde osakonna tegevusvaldkondadeks on lõhkematerjalid ja pürotehnika, mäetööd ning ohtlikud kemikaalid. · Ehitus- ja elektriosakonna tegevusvaldkondadeks on ehitised ja ehitustooted, elektriseadmed, elektripaigaldised, elektritööd ning energiatõhusus. · Tehnikaosakonna tegevusvaldkondadeks on masinad, surveseadmed, gaasiseadmed, gaasipaigaldised, gaasitööd, liftid ja köisteed, legaalmetroloogia ning väärismetalltooted....

Ühiskond - Kutsekool
13 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...kõige tootmise juhtimisel. Seda rakendatakse põhiliselt laomajanduse, tööplaneerimise ja ­graafikute koostamiseks, tootmise planeerimiseks, seadmete (vahendite) paiknemise optimeerimiseks, kaupade ja teenuste jaotamiseks, toote kvaliteedi juhtimiseks jm. Operatsioonide juhtimise raames selgitatakse välja uuriva valdkonna tegurid ja asjaolud ning seostatakse neid eesmärgist lähtuvalt parimal viisil. Selleks kasutatakse spetsiaalseid matemaatilisi meetodeid ja tehakse konkreetsed arvutused. Käsitletavat meetodit kasutatakse peami...

Juhtimine -
209 allalaadimist
56
docx

KAUBANDUSÕIGUS

...t kohaldatakse ka juhul, kui kaupleja vahendab tarbijale kauba üleandmist või teenuse osutamist. (4) Tarbijale kauba või teenuse pakkumisel, müümisel või muul viisil turustamisel kohaldatakse käesolevat seadust, võlaõigusseadust, toote nõuetele vastavuse seadust ning teisi seadusi. (5) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi. (6) Tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tuleneva vaidluse lahendamine tarbijavaidluste komisjonis ...

Õigus - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

...elt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele võlaõigusseaduses sätestatu kohaselt. (2) Nõuded kauba ja teenuse ohutusele, tootja ja kaupleja sellealased kohustused ning vastutus on sätestatud toote ohutuse seaduses ja teistes õigusaktides. (3) Sihipärasel kasutamisel tarbija elule, tervisele või varale ohtlikuks osutunud kaubast või teenusest teabe saamisel edastab kaupleja selle viivitamata pädevale järelevalveasutusele. 368. Mis on maks? Maks on maksuseadusega riigi ja omavalitsuste avalik-õ...

Õigus alused -
253 allalaadimist
34
doc

Võlaõigus (lepinguvälised võlasuhted) II

...s? 80. Mis on loom ja kes on loomapidaja VÕS § 1060 järgi? 81. Missugused on tootja vastutuse eeldused ja kuidas on jaotatud nende eelduste tõendamise koormus? 82. Mis on toode ja kes on tootja võlaõigusseaduse järgi? 83. Missugused on toote puuduse liigid, millega seoses võib tekkida tootja vastutus? 84. Missugused on tootjat vastutusest vabastavad asjaolud? 85. Mis eelduste olemasolul vastutab teist isikut pidevalt oma majandus-või kutsetegevuses kasutav isik kahju eest, mida esimene põhjustab lepinguväliselt? 86. Mis...

Õigus - Tallinna Tehnikaülikool
462 allalaadimist
6
doc

Ehitusettevõtte ökonoomika eksami vastused

...aksustatakse maksumaksja tulu (palgatulu, ettevtlustulu, kasu vara vrandamisest, intressid, dividendid) sotsmaksu seadus. Sotsmaks - rahaline kohustus, mis on pandud maksumaksjale pensioni- ja ravikindlustuseks. lisaks tarbijakaitseseadus, toote ohutuse seadus, konkurentsiseadus, lõhkematerjali seadus, kemikaaliseadus, geograafilise tähise seadus, mõõteseadus. 16. Ehitusega seotud probleemistik ehitusseaduses. Ehseaduse ülesanne on luua õiguskord ning kehtestada ehitamisele ja selles osalejatele reeglid. Ehtegevusele seatakse planseaduse k...

Ehitusettevõtte ökonoomika -
176 allalaadimist
38
pptx

Tarbimine ja säästmine

...imise korral) keskkonnale (õigusele ohutule keskkonnale nii praegu kui tulevikus) Seadus kehtib 01.01.1994 34 Tarbijate õigused on kaetud järgmiste õigusaktidega Toote ohutuse seadus Konkurentsiseadus Kaupluste töö üldeeskiri Teeninduseeskiri 35 Pension Kaks olulist argumenti ise raha kogumise kasuks Pensionäride arv järjest kasvab. 2012. aasta alguses püstitas Eesti pensionäride osakaaluga rahvast...

Majandus - I Studium
12 allalaadimist
79
doc

Ehituskorraldus

...AB PLAANIMIST EHITUS ON PROJEKT PROJEKT KUI KAVAND EHK PROJEKTDOKUMENDID EHITUSPROJEKTI ELUTSÜKLI FAASID - JOONIS 1.1 ÜHE EHITISE RAJAMISEL KÄSITLETAKSE ( JUHITAKSE ) MITMEID ERINEVAID PROJEKTE OLENEVALT FAASIST VÕI SUBJEKTIST TOOTE JA PROJEKTI ERINEVUS TOOTE JA PROJEKTI ELUTSÜKLI ERINEVUS. PROJEKT LÕPEB PROJEKTIJUHTIMISE MEESKONNA LAIALISAATMISEGA TENDENTSID: · FAASIDE AJALINE ÜHILDAMINE ( EHITUSKESTUSE LÜHENEMINE ) · SUURENEB SPETSIALISEERUMINE · TÖÖJAOTUSE MUUTUSED · PEATÖÖVÕTJA OMA JÕ...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
222 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...iteenuste ja autorendi järele isikliku auto kasutamise asemele. Järjest suurenev uute toodete ja teenuste hulk ­ programmererimine, meelelahutusteenused jne. Tekkinud on ulatuslik nn ,,peidetud teenindussektor". Teenindusettevõtlus ja tootev tööstus on järjest rohkem omavahel seotud. 2. Kliendikeskne teenindus Teeninduses lähtutakse kliendist, mitte oma tootest/teenusest. Uuritakse välja kliendi soovid ja arvestatakse nendega oma toote teenuse välja töötamisel ning müümisel. Klient osaleb tootmisprotess...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
8
docx

Tarbijakaitse II KT

...se kasutusperioodi järel tekkinud puuduse eest, kui asja on kasutatud tunduvalt suurema intensiivsusega, kui seda tavapäraselt tarbijalt võib mõistlikult eeldada. Tarbijal puudub pretensiooni esitamise õigus nende vigade suhtes, mis avalduvad tootel hiljem, kui kahe aasta möödumisel asja üleandmisest. 4. Õiguskaitsevahendid puudustega kauba müümisel Tarbija ees on kauba puuduste eest vastutav lepingu teine pool, seega peab tarbija esitama pretentsooni esmalt isikule, kellelt kaup osteti. Selleks esitab tarbija kauplejale avalduse, kus ta ki...

Tarbijakäitumine - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

... esindab teatud kogust füüsilist kapitali (näiteks firma aktsiad). Ta on vajalik selleks, et muretseda füüsilist kapitali. Ettevõtlikkus on erilist liiki ressurss, so teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et mõista vajadust mingi uue toote valmistamise järele või osata toota paremat, täiuslikumat kaupa. 23 Ressursse võib tootmisprotsessis hüviste (kaupade ja teenuste) valmistamiseks mitmeti kombineerida. Kuna ressursid kaupade tootmiseks ja te...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
978 allalaadimist
15
docx

Majanduse konspekt

...ist igal pool ja alati, kus ja millal vaid inimesed teevad üksteisega vabatahtlikke vahetustehinguid. Turumajandus kasutab turge ehk vabatahtlikku vahetust (vaba ettevõtlust) kui peamist tootmise organiseerimise ja koordineerimise vahendit. Tooted e. kaubad on materiaalsed hüvised, mida ettevõtted valmistavad ja mida saab näha ja katsuda, nagu arvutid, spordijalatsid, pitsa ja mootorsaag. Teenused on immateriaalsed hüvised, mida osutatakse ja turustatakse üheaegselt, nagu torulukksepatööd ja autoparandus, taksosõidud ja juukselõikus. Teenused on ...

Majandus - Keskkool
58 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

...ganisatsioon vajab visiooni (tulevikunägemust) ja missiooni, mis määratleb tema ülesande (rajamise sihi) ja vastab küsimusele: mis on meie põhjus olla äris? Organisatsiooni missiooni määratlemine sunnib juhte hoolikamalt identifitseerima tooted ja teenused. Samuti on tähtis määratleda olemasolevad eesmärgid ja strateegia. Miks? Sest nii saavad juhid hinnata, kas neid on vaja muuta. 2) Väliskeskkonna analüüs Keskkonna analüüs on kriitiline samm strateegia protsessis, kuna organisatsiooni keskkond määrab suures osas kättesaadavad valikuvõi...

Ehituse juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
105 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...µi selle vahetus läheduses, mis võivad otseselt häirida raudteeliiklust ning millega võib tekkida või tekkis oht inimeste elule või tervisele, keskkonnareostus, varaline kahju või ärikatkestus. Ohtlikud veosed – ained, materjalid, tooted, tööstustegevuse ja muu tegevuse jäägid, mis teatud tingimustes neile iseloomulike omaduste ja eripärade avaldumisel võivad vedamisprotsessis, peale-, mahalaadimistöödel ja ladustamisel põhjustada kahju ümbritsevale loodusele, põhjustada plahvatust, tulekahju, transpordivahendite, seadmet...

Esmaabi -
157 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

... kg/m³ · Koormustaluvus - Kergkruus vastab oma kandeomadustelt enim peenliivale, olenevalt konstruktsiooni tihedusest on tema varikaldenurk 33...37º. Tihe kergkruusa kiht talub koormust 0,2 MPa. · Kemikaalide ja ilmastikukindlus - Keraamilise tootena on kergkruus vastupidav enamike hapete, soolade, leeliste, õlide näit. bensiini mõjudele ning korduvatele jäätumis- sulamisprotsessidele. · Ventileerimisomadused - Kergkruus on õhku läbilaskev ning seetõttu ventileeruvad ehitistest nii ehituslik, konstruktsiooniline kui ekspluatatsioonist tulenev niiskus j...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
214 allalaadimist
52
docx

Kinnisvara haldamise eksamivastused 2015

...hoones kasutatavaid energiaressursse • üldjuhul saada nõusolek teenuse osutamiseks paljudelt hoone kasutajatelt 72. Hooldusjuhendi olemus (ehitusseadustik) Hooldusjuhendis sisalduvad ehitisse paigutatud materjali, seadme või toote tootja poolt ettenähtud kasutamis- ja korrashoiunõuded. Hooldusjuhend võimaldab ehitise omanikul vastavatest erinõuetest teadlikuks saada ja seega loob võimaluse asjatundliku korrashoiu tagamiseks. Sellest saab ehitise omanik teada, millised on konkreetse ehitise korrashoiuks vajalikud toim...

Kinnisvara haldamine -
109 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

... • veeta vaba aega looduses ja lõõgastuda (pigem passiivselt vaikses, kenas kohas); • matkata, sportida ja veeta aega aktiivsetes tegevustes; • käia jahil, kala püüdmas, seeni-marju korjamas. Loodusturismi toote tuumaks on loodusobjektid, mida tutvustades näidatakse seoseid looduse ja inimkultuuri vahel ning pakutakse elamusi, mis mõjutavad osalejate väärtus- hinnanguid. Nõnda on loodusturism otseselt seotud looduse kogemisega nii eesmärkide kui ka tegevuste tasandil. Loodusturism iseenesest on ü...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun