Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

TEENINDUSKEEL KUI ORGANISATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA - sarnased materjalid

teenindusk, klient, teeninduskeel, teenindaja, organisatsioon, anderson, tooman, klienditeenindaja, sida, simusi, usaldusv, tippteenindaja, koost, simustele, korrektne, empaatia, esitan, tunnen, klienditeenindus, kehakeel, lubadusedmalik, esmamulje, teenindust, tundmine, pingeline, seminari, kindlus, pilised, htavus, avita, kuulnud, kaaslane, parendada
32
rtf

Teeninduskeel kui organisatsiooni teeninduskultuuri kandja

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond .... AÜTH1 TEENINDUSKEEL KUI ORGANSATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA Seminaritöö Juhendaja: .... Pärnu 2015 2 SISUKORD 3 4 SISSEJUHATUS Igat ühiskonna perioodi iseloomustab kindel sõna ning tänapäeval on selleks teenindusühis...

Teenindus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
43 allalaadimist
4
docx

TEENINDUSKEEL KUI ORGANISATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Angelika Vihermets AÜEP-1 TEENINDUSKEEL KUI ORGANISATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2011 Sissejuhatus Selle seminaritöö teemaks on Teeninduskeel kui organisatsiooni teeninduskultuuri kandja. Selle essee eesmärgiks tuua esile olul...

Teenindusfilosoofia -
177 allalaadimist
7
docx

TEENINDUSKEEL KUI ORGANISATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Kertu Mölder AÜSR1 TEENINDUSKEEL KUI ORGANISATSIOONI TEENINDUSKULTUURI KANDJA Seminaritöö Juhendaja:dotsent Heli Tooman Pärnu 2015 SISSEJUHATUS Igas asutuses on tähtsal kohal nii klienditeenindajad kui kliendid. Ilma nendeta ei saa organisatsioon toimida. A...

Klienditeenindus -
8 allalaadimist
8
docx

Teeninduskeel kui organisatsiooni teeninduskultuuri kandja.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledz AÜTH1 Kristin Jakobson Teeninduskeel kui organisatsiooni teeninduskultuuri kandja. Essee Juhendaja: Dr Heli Tooman Pärnu 2010 Sissejuhatus Selle seminaritöö teemaks on Teeninduskeel kui organisatsiooni teeninduskultuuri kandja. Eesmärgiks selles seminaritöös on ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
307 allalaadimist
4
doc

Teeninduskeel kui teeninduskultuuri edasikandja

1. Sissejuhatus Igas organisatsioonis töötavad teenindajad, igas organisatsioonis on kliendid. Nende vahel toimub suhtlemine, kas siis suuline, kirjalik või zestikuleeriv. Seda suhtlemist saab nimetada kui teeninduskeeleks. Teeninduskeel toimub iga kliendiga. Ka interneti teel saadetud e-mail, või telefoni kõne küsimaks midagi väga väikest, või lihtsalt ettevõttesse sisse astumine on juba suhtlemine klientidega.. 2. Olulisemad hea teeninduskeele tunnused. Hea teeninduskeele sõnalise suhtlemine võ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
418 allalaadimist
26
docx

Teenindusorganisatsiooni analüüs

...ing konkurentsieeliste saavutamiseks on eelkõige vaja juhipoolset nägemust suurepärase teenindamise põhimõttest. See tähendab, et organisatsiooni juht oleks nõus arvamusega: klient on kuningas ning tema soovid ja vajadused on meile kui ettevõttele esmatähtsad. Antud uurimistöö eesmärk on uurida Port Artur I Denim Dream Outleti teeninduskvaliteeti ja esitada vaadeldu põhjal ettepanekud teenindamise tugevuste säilitamiseks ning nõrkuste parendamiseks. Autor püstitas järgmise hüpoteesi: Port Artur I Denim Dream Outleti teen...

Akadeemiline kirjutamine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
29 allalaadimist
10
doc

Siseklient ja teeninduskeel

........................................................................... 10 3 SISSEJUHATUS Seminaritöö eesmärk on tutvuda sisekliendi teenindamisega ja teeninduskeelega. Tuua näiteid omast kogemusest või hetkeolukorrast. Anda lühiülevaade mõlemast teemast. Uurimisülesanded: · Kes on siseklient? · Kuidas siseklienti teenindada? · Milline on teeninduskeel organisatsiooni teeninduskultuuri kandjana? Uurimisülesannete lahendamiseks tuleb uurida siseklien...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
288 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

...htus raamatupidajate ja administraatoritega, kes olid andnud suure panuse projekti õnnestumisse. Seega oli kohtunud paljude sihikindlate, uhkete ja oma eesmärki uskuvate meeste ja naistega. Kui ta jalutas mööda koridori tagasi limusiini juurde, põrkas ta kokku küürutava hallipaise mehega, kellel oli ämber ühes ja mopp teises käes. Küsimus tundus üpriski ülearune, aga president küsis siiski: ,,Ja mida teie siin neemel teete?" Selga sirutades vaatas koristaja preside...

Teenindus - Kutsekool
82 allalaadimist
5
docx

Teeniduskeel

Sisukord Sissejuhatus......................................................................................................................1 Teeninduskeele tähtsus....................................................................................................1 Hea teeninduskeel............................................................................................................1 Teeninduskeele tüüpilisemad vead................................

Teenindus -
5 allalaadimist
14
doc

TEADLIKU KÜLASTAJANA TEENINDUSETTEVÕTTES

...iku külastajana kahe teenindusettevõtte külastusi. Uurimisülesanded: · kirjeldada kahe erineva ettevõtte külastusi, telefonivestlusi ning kirjavahetusi; · analüüsida lugude põhjal teeninduskultuuri olemasolu või selle puudumist, teeninduskeele kasutamist ning vigu klientide teenindamisel õpitud teoorial tuginedes; · anda omapoolne hinnang ning iseloomustada positiivseid ja negatiivseid külgi ja analüüsida parandusvõimalusi; Töö koosneb kahest osast: esimeses osas analüüsitakse pikemalt Nõmme pubi külastusi ja suhtlusi nin...

Teenindusfilosoofia -
151 allalaadimist
5
odt

Kuidas saavutada klientide rahulolu

Sissejuhatus: Tahtes ettevõttes või asutuses teeninduse taset parandada, peab seal töötavatele inimestele andma võimaluse end arendada. Ratsionaliseerimine, tootearendus, organisatsiooni struktuuri ümber kujundamine ja muud sellised meetmed on parema teeninduse tagamisel olulised. Kuid kliendi jaoks on ikkagi kõige suurema tähtsusega teenindajate käitumine. Teeninduses töötamine kujutab endast enamasti kontakti teiste inimestega. Teenindaja ametis tuleb kellegiga rääkida või kellelegi teenuseid osutada ja kogu aeg on inimestega tegemist. Inimene on alati teenindusprotsessi ke...

Klienditeenindus - Kutsekool
120 allalaadimist
13
doc

Uurimustöö - ettevõtete teeninduskeel

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Viktoria Laur AÜEP-1 Ettevõttete teeninduskeel Uurimustöö Juhendaja: dotsent Heli Tooman Pärnu 2012 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. Eesti post.....................................................................

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
86 allalaadimist
9
docx

Klienditeenindus ja rahulolu

...ik organisatsiooni töötajad ja kogu organisatsiooni kultuur ( mis on märgistatud teeninduskultuuriga) Kvaliteetne teenindus 6. jaanuar 2013 · Esmamulje · Visioon · Teeninduskeel · Juhised · Käitumiskultuur Antud loetelu on mõeldud töötajate värbamisel. Teenindamisejuhend · Loo silmside ja naerata · Tervita iga külalist · Otsi külalisega kontakti · Paku kohest abi teenindamisel · Jälgi et su kehakeel oleks korre...

Teenindus - Kutsekool
47 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...laami ja müüki. Tegelikkuses on müümine ja reklaam turundusest vaid nagu jäämäe tipp, turundus tervikuna on märksa keerukam elementide kombinatsioon. Turundus on ettevõtte juhtimise väga oluline alustala nii strateegilisel kui taktikalisel tasandil. Konkurentsi tihenedes ja turgude arenedes on turunduse roll muutunud järjest olulisemaks. Seda ka Eesti kontekstis – seoses sisendite (eelkõige tööjõu) hindade tõusuga ei ole üldjuhul enam võimalik oma äri üles ehitada kulueelsele ja rahvusvaheliste brändide t...

Turundus - Kutsekool
23 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

... Turundus tähendab firma juhtimist turust lähtuvalt. Hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turunduskanalite valikut, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast jpm. Ajalooliselt on levinumad kolm turundustõlgendust: · Turundus kui kaubandustegevuse organiseerimine · Turundus kui kaupade realiseerimise organisatsiooniliste, tehniliste ja kommertsfunktsioonide süsteem · Turundus kui tootmise juhtimise turukonseptsioon Turunduse 5 põhialust · Kõige tähtsam ...

Turundus - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
10
doc

Teenindaja suhtlusvahendid

KLIENDITEENINDAJA SUHTLUSVAHENDID Kuigi hea teenindamine tähendab palju rohkemat kui vaid head suhtlemist klientidega, võib öelda, et oskuslik suhtlus on üheks hea klienditeeninduse aluseks. Seetõttu on väga tähtis tunda, mõista ja osata kasutada klienditeenindaja suhtlusvahendeid ehk teenindussuhtluse vahendeid. Neid võib liigitada kaheks olulisek...

Teenindus ja müük - Kutsekool
198 allalaadimist
13
doc

Klienditeeninduse konspekt

... Teenindusühiskond Kaasaja ühiskonnale on omistatud väga mitmesuguseid nimetusi, sh tarbimisühiskond, infoühiskond, teenindusühiskond, õpiühiskond, meelelahutusühiskond, heaoluühiskond jm. Mis on siis selles ühiskonnas uus ja teistmoodi kui varasemates ühiskonnakäsitlustes? Informatsioon, teadmised, tarbimine, meelelahutus ­ need ei ole midagi uut, need on inimühiskonnas alati eksisteerinud. Ka teenused ei ole midagi uut. Tõsi, uued tehnoloogilised lahendused pakuvad üha rohkem võimalusi uute kaupade ja teenuste loomiseks, andmete ja info...

Klienditeenindus - Kutsekool
81 allalaadimist
12
doc

Teadliku külastajana teenindusettevõttes

...ean, sooduspakkumisega telefonid või tahvelarvutid, kiirem internet jne. Müüjad on olnud mõistvad ning ei tekita rohkem tüli, kui nad on eitava vastuse saanud. Ilmselt on töötajate valik olnud põhjalik ning igale kohale on leitud sobiv isik. Teeninduskeeles panin tähele hästi kõlavat ning hea intonatsiooniga häält. Esinduses käikudel panin tähele, et järjekorrad olid väga pikad ning kliendid olid kärsitud. Pikkadest järjekordadest hoolimata olid teenindajad siiski kliendikesksed, nad kuulasid neid, astusid silmkontakti, andsid soovitusi ni...

Teenindus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
15 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...alaliikidest võimaldab paremini mõista logistikaprotsessi olemust ja logistika ülesandeid ning eesmärke nii tarneahelas tegutseva ettevõtte kui ka kliendi seisukohalt. Põgusalt käsitletakse ka tarneahelat ning logistika juhtimise ja tarneahela haldamise peamisi mõisteid ja olulisemaid aspekte. Logistikaprot- sessi ja toimingute esitamine aitab mõi...

Logistika alused - Kutsekool
373 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...tingimustes, uut suhtumist ning uusi teadmisi ja oskusi vajava elu ning tööga toime tulla. 4. Aruka teenindusajastu inimese hariduslikud vajadused Töö ei ole enam selge ja konkreetne tegevus ­ seda tuleb nüüd vaadelda kui teenust, mida pakutakse klientidele, organisatsioonidele ja ühiskonnale. 1 Ühiskonna edukuse määravaks teguriks on muutumas inimestevahelised suhted, hoiakud ning valmis olek teenindamiseks. Teeninduses on tegemist dilemmaga: Paljud tööd ei nõua väga kõrget haridust või...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
3
doc

Infoteeninduse erinevad vormid - Näitus

...töötlemiseks, otsinguks, paljundamiseks Igas organisatsioonis töötavad teenindajad, igas organisatsioonis on kliendid. Nende vahel toimub suhtlemine, kas siis suuline, kirjalik või zestikuleeriv. Seda suhtlemist saab nimetada teeninduskeeleks. Teeninduskeel toimub iga kliendiga Näitus on üks infoteeninduse vorm, mille kaudu muuseumid, raamatukogud, arhiivid toetavad kliendi e tarbija ligipääsu kultuurile. Nende asutuste eermärgiks on võimaldada nii kodumaistele kui ka välismaistele kultuuri huvilistele juurdepääsu kohalikele...

Infoteenindus - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
35 allalaadimist
113
ppt

Klienditeenindus ja teeninduskultuur

...da? · Kompetentsus - Kas ma suudan, oskan hästi teenindada? 5 Defitsiidimajanduse "värvilised" turud ·Roosa turg ·Valge turg ·Hall turg ·Must turg Mõjutavad siiani teenindajate hoiakuid 6 Müügiedu mõjutegurid Oskused 25% Teadmised 13% Hoiakud 48% Muud tegurid 14% (Churchill, Ford, Walker, 1990; 453) 7 Teeninduskultuur · Tee...

Klienditeenindus -
25 allalaadimist
19
pdf

Klienditeenindus ja teeeninduskultuur

...tsioon - Kas ma tahan hästi teenindada? · Hall turg · Kompetentsus - Kas ma suudan, oskan · Must turg hästi teenindada? Mõjutavad siiani teenindajate hoiakuid 5 6 1 Müügiedu mõjutegurid Teeninduskultuur ...

Klienditeenindus - Kutsekool
165 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... Organisatsioon ja organisatsiooniteooriad. Organisatsiooni sise- ja 35 väliskeskkond 3.1 Organisatsiooni mõiste 35 3.2 Ettevõte kui süsteem 36 3.3 Formaalsed ja informaalsed organisatsioonid 37 3.4 Sotsiaalmajanduslikud süsteemid 37 3.5 Organisatsio...

Juhtimine -
213 allalaadimist
12
docx

Teadliku külastajana teenindusettevõttes

...us ka intsident, kus väikeses pakendis kleeps läks kassalindi vahele. Teenindaja muutus väga lõbusaks ja asus probleemi lahendama, ta ei hakanud klienti süüdistama, vaid võttis vastutuse pigem enda peale. Klienditeenindaja valdas ka teeninduskeelt. 30.september ­ kassateenindaja oli teine isik. Ta küll alustas esimesena suhtlust, ent ta oli liialt vaikne, mis ei ole samuti hea. Tema puhul jäi tunne, et klient on tema jaoks indiviid, mitte isikus, ta lähtus iseenda mugavusest olles äärmiselt aeglane, sellest võib järeldada, et teg...

Teenindus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
77 allalaadimist
30
docx

Klienditeeninduse alused

...leneb tehnilisest kvaliteedist, tegutsemise kvaliteedist, teistest klientidest ja kaudsetest teguritest. Kogu teeninduskvaliteedi moodustavad oodatud kvaliteet ja kogetav kvaliteet. Ma usun, et teeninduskvaliteet oleneb ka sellest, kui rahul teenindaja oma tööga on. Kui tehakse endale ebameeldivat tööd, on kindlasti kvaliteet halvem, kui meeldivat tööd tehes. Veel oleneb teeninduskvaliteet töötaja rahvusest, temperamendist ja sellest, kas ta oskab riigi ametlikku keelt hästi, või mitte. Sellele peaksid tööandjad kindlasti ...

Klienditeenindus - Kutsekool
56 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... mille abil on võimalik mõista ja luua kõike, mida ainult kujutlusvõime kannatab. See tehnoloogia pole midagi muud kui Tema enda mõistus." Maailmataju Maailmataju kui nimi tähistab teatmeteost, mille sisu hõlmab teaduse, religiooni ja kunsti erinevaid valdkondasid. Alternatiivne nimi on sellel ,,Univisioon", mis tuleb sõnadest ,,uni" ehk universum ( maailm ) ja ,,visioon" ehk nägemus ( taju ). Teatmeteose a...

Teadus - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...eto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel. Kui ressursse tuleb juurde või nende kvaliteet paraneb, nihkub VTP pikaajaliselt majanduskasvu tõttu koordinaattelgede nullpunktist kaugemale. 2. Alternatiivkulu printsiip See tähendab, et mida enam soovitakse tarbida teist hüvist, seda enam tuleb esimese hüvise tarbimist piirata. Saamatajäänud tulu...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
128 allalaadimist
4
docx

Ettevõtte teeninduskorralduse paranemisvõimalused

Ettevõtte teeninduskorralduse paranemisvõimalused Kliendi teadlik kuulamine ehk tagasiside Kertu Mölder Üks teeninduskorralduse paranemisvõimalusi on teeninduskeele arendamine. Teeninduskeel on suhtlemise viis, kus inimene väljendab end kehakeelega. Olulisel kohal suhtluses on tagasiside. Tagasiside aitab meil mitte ainult õppida, mis ettevõttes toimib, vaid ka see, mida saaks firma paremini teha. Tagasiside saab olla positiivne või negatiivne....

Klienditeenindus -
31 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...................................................................................60 2.5 Suhtekorraldus ..................................................................................................................................67 KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS? See, kas palgata oma suhtekorraldaja või osta teenus konsultatsioonifirmalt oleneb organisatsiooni spetsiifikast, vajadustest, võimalustest. Agentuur: .................................................................................................

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
36
pdf

Kvaliteedijuhtimine teadmiste hindamise test

...t​ ​viitamist​ ​kasutatud​ ​allikatele. Kirjutage​ ​vastus​ ​küsimuse​ ​järel​ ​asuvasse​ ​kasti,​ ​mille​ ​mahtu​ ​saate​ ​reguleerida​ ​vastavalt​ ​vastuse pikkusele. Näiteks: Kuidas​ ​defineeritakse​ ​kvaliteeti​ ​dokumendis​ ​Euroopa​ ​Kvaliteedivisiooni​ ​poole​ ​–​ ​Tee edasi? Kvaliteet​ ​on​ ​suhe​ ​nõudmiste​ ​ja​ ​tegelike​ ​saavutuste​ ​vahel,​ ​erinevus​ ​selle​ ​vahel,​ ​mida​ ​me ootame​...

Juhtimine - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
115 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...sed terminid koos nende eestikeelsete vastetega. Suurt tähelepanu on pööratud kiirabitöö eetikale, tööstressile ja töös esinevatele ohtudele. Realistlikud näidisjuhtumid annavad ettekujutuse kiirabi töökeskkonnast, kuid ka õige ja ratsionaalse lahenduse keerukamatele situatsioonidele. Mahukas praktiliste oskuste peatükk annab teoreetilised alused töö professionaalseks sooritamiseks nii individuaalselt kui kiirabibrigaadi koosseisus. Õpikusse on kokku kogutud erialane teave ja töövõtted nii Euroopast k...

Esmaabi -
166 allalaadimist
6
docx

Klienditeeninduse esimese kursuse kokkuvõte

...Väga rahulolevad -> Äärmiselt rahulolevad kliendid Täida ootused -> Ületa ootused KLIENDIKESKNE TEENINDUS · Mitchell,J:Ei saa olla kliendikeskne, kui organisatsiooni kõik osad ei emba kirglikult klienti ! · Kallistus tähendab ükskõik mida, mis ületab kliendi ootused- see on mõtteviis. Kallistamiseks ei ole universaalset moodust- see võib olla naeratus, tunnustust väljendav zest, lisateenus jne. TEENINDUS...

Klienditeenindus - Keskkool
32 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun