Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Säästlik tarbimine viib paremasse homsesse - sarnased materjalid

unistavad, tegusid, pakendid, loodusvarad, lähegi, metsad, järved
2
doc

Säästlik tarbimine

Mis on säästlik tarbimine? Maailma jätkuva saastumise peamiseks põhjuseks on raiskav tarvitamine ja tootmine, mida saame muuta me kõik nii tarbijatena kui ka ettevõtjatena. Inimesed elavad üle oma võimete ja selline eluviis on meie planeedile koormav. Meie tegevus avaldab üha suuremat survet loodusressurssidele ja keskkon...

Majandus - Keskkool
50 allalaadimist
19
doc

Kaitsekord, Loodusvarad, Looduse mitmekesisus

... suremiseks: · otsesest hävitamisest · elukeskkonna muutustest ja rikkumisest nagu: liikide elukeskkonna (kasvukoha või elupaiga) rikkumine, muutmine või häving; eluslooduse varade (taime- ja loomaliikide) piiramatu tarbimine; keskkonna reostumine; võõrliikide sisse toomine; kliimamuutused (elupaikade hävitamine) Valdav osa ohustatud liikidest on kadumas elupaikade kahjustamise tagajärjel (troopiliste metsade raadamine karjamaadeks, kõrbesutmine). Liikide kiire väljasuremine ohustab inimkonna heaolu Rio ...

Keskkonnaökoloogia - Keskkool
40 allalaadimist
44
pdf

Inimene ja ühiskond

...ades seostuvad kõrgemate hirmu ja depressiooni tasemetega. ​Eestis​: 1,38 korda suurem šanss omada ärevust, depressiooni, migreeni, kui liiklussaaste häirib. Keskkonna väärtustamine Eesti on võrdlemini keskkonda väärtustav ja säästlik riik. Keskkonnast hoolitakse ning ollakse ka üpris säästlikud. Inimesed, kes väärtustavad keskkonda, on keskkonnateadlikumad. Keskkonna väärtustamine mõjub negatiivselt sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Toimija ja struktuuri vahekord käitumisvalikutes ● Toimija teeb oma käitum...

Inimene ja ühiskond - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
8
docx

Keskkond ja säästev areng

...11 Sisukord Keskkonnakorraldus · Eesti keskkonnapoliitika · Maailm ja keskkond Loodus · - Looduskaitse Säästev eluviis · - Kliimamuutus · - Kemikaalid ja keskkond · - Energia tarbimine Prügi Ohud keskkonnale Sissejuhatus Ostes poest banaane, võid jätta need kilekotti pakendamata. Minnes loodusesse piknikule, peaksid alati enda järelt prügi kokku korjama. Hambaid pestes, ei pea vesi ilmtingimata jooksma, sest Sul ei lähe seda vaja. Ne...

Keskkond - Keskkool
30 allalaadimist
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

... duses, polii- o Suurpered mi-ne, o Kõrgtehn at-siooni tikas o Töö ja väikepered o-loogia massiline o Oluline on puhkus e massiline tarbimine loomus, mees- käsikäes kujunemine kasutamine o Olulin konnatöö, o Käsitöö ja , ühiskonna , hannatud e info kiire tead-miste väikesed kihistumine on haritud töötlemine rakendamine ma...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
83 allalaadimist
5
docx

Säästev areng

...mamerre.(3) · Veekriis ja veekogude reostumine - Ligikaudu 71% Maa pinnast on kaetud veega, kuid vaid vähem kui 1% on sellest kõlbulik joogiveeks, toiduvalmistamiseks, pesemiseks või põllukultuuride kasvatamiseks. Samas kasvab ee tarbimine palju kiiremini kui rahvastik. Lisaks sellele on veevarud jaotatud ülimalt ebavõrdselt.(2) Ka veekogude reostamine on suureks probleemiks. Peamised reostusallikad:pinnase ehitus, kust põhjavesi maasse imbub; tööstusvete, mis sisaldavad keemilisi ühendeid või kõrvalsa...

Keskkond - Tallinna Ülikool
127 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...de ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine), kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine, loodusvarade kasutamise säästlikkusele kaasaaitamine 2. loodus- ja keskkonnakaitse mõiste  Keskkonnakaitse- rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed, ühiskondlikud ja majanduslikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjekti...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

...ed abinõud aitaksid pidurdada sellist arengut? · Bioloogiliste nähtuste seosed ühiskondlikmajanduslike ja kultuuriliste teguritega. Liikide kadumine: · liikide elukeskkonna rikkumine, muutumine või häving · eluslooduse varade piiramatu tarbimine · keskkonnareostumine · võõrliikide sissetoomine · kliimamuutused Otsene ­ näiteks ulukite küttimine Kaudne ­ elukeskkonna muutmine või rikkumine Hävimisohus olevate liikide omadused · Suur · Aeglane · Spetsialiseerunud · Asumine kõrgel troofilisel tasem...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
394 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...jalivooga seotud tege- vuste planeerimine, organiseerimine, teostamine, juhtimine, kontroll ja arendamine“. Logistika all mõeldakse tootlikku ja kulusäästlikku hankimist, ladustamist ja transpor- timist ning jaotusega seotud materjalide ja teenuste plaanimist, voogude käivitamist, juhtimist ja jälgimist viisil, millega võetakse arvesse klientide ja ...

Logistika alused - Kutsekool
546 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...aastat tagasi), ilmusid esimesed tuumaga rakud. 7) aeroobne hingamine tegi võimalikuks esimeste hulkraksete organismide ilmumise. 8) järgnes maismaataimede vohamine, ilmusid dinosaurused jne. 9) 400 miljonit aastat tagasi hapniku produktsioon ja tarbimine võrdsustusid ja hapnikusisaldus atmosfääris saavutas tänapäevase taseme. 10) vanaaegkonna lõpus (umbes 300 miljonit aastat tagasi) toimus O2 sisalduse langus ja CO2 sisalduse tõus, millega kaasnes autotroofsete organismide õitseng (võrdlus kasvuhooneefektiga). Sel ajal toimuski põlevate maav...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
764 allalaadimist
34
doc

Keskkonnakaitse ja rekreatsioon

... BIOLOOGILISE MITMEKESlSUSE KONVENTSlOONI Sõlmisid 1992. aastal Rio de Janeiros 157 riiki (nende hulgas ka Eesti). Praegu juba liitunud rohkem riike. Konventsiooni eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse kaitse, loodusvarade säästlik kasutamine ja sellest saadud kasumi õiglane jaotamine riikide vahel. Konventsioon käsitleb bioloogilise mitmekesisuse kõiki aspekte: geneetilisi ressursse, liike ja ökosüsteeme. 6. New Yorki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ning Kyoto protokoll New Yorki...

Keskkond -
13 allalaadimist
2
doc

Roheline mõtlemine tarbimisühiskonnas

Roheline mõtteviis tarbimisühiskonnas. Koos kiireneva elutempoga kasvavad iga päevaga ka meie tarbimine ja vajadused. Mõtlematult raisatakse loodusvarasid ning sellega võtame ka tulevikult võimalused puhtaks elukeskkonnaks. Inimesed on enamasti oma loomuselt egoistlikud ning seadnud esikohale oma heaolu ja mugavuse, kuid oleks naiivne mõelda, et loodusvarad on lõpmatud. Roheline mõtteviis leiab...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
23 allalaadimist
2
doc

Roheline mõtteviis tarbimisühiskonnas

...d ja kuidas ning millest on toiduained valmistatud. Palju pööratakse rõhku, et söödavad toidud ei sisaldaks kunstlike värv-, maitse- ja säilitusaineid ning pärilikult muundatud organisme ehk GMO-sid. Samuti on populaarseks muutunud mahetooted. Mahetoidu tarbimine aitab säästa loodust, sest mahepõllumajandus ei koorma keskkonda sünteetiliste väetiste, ega taimekaitsevahenditega. Samuti soodustab mahetootmine põllumajandusmaade looduslikku mitmekesisust. Maheloomakasvatuses pannakse suurt rõhku loomade heaolule, nad saavad rahuldada oma loomulikke vajadusi, v...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
157 allalaadimist
46
odt

EESTI METSANDUS 2011

...t ja jätkati tehnoloogia täiendamist ka järgnevatel aastatel. Praegu on AS Toftan saeveski Eestis tootmismahult teisel kohal, 2010. a toodang oli 180 000 m3 saematerjali Saeveskite arengule järgnes jätkutöötlemise areng, kui 1996. a oli saematerjali näivtarbimine Eestis 133 000 m3, siis selle kolmekordistamine võttis aega ainult kolm aastat. Eesti metsatööstuse struktuur ja tootmismahud Eesti metsatööstuses on esindatud kõik peamised metsatööstuse harud, kuid tselluloosi- ja paberitööstus on suhteliselt väikese tootmismahuga. Eestis on üks vanem s...

Metsaressurss ja -klaster -
28 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

...oodusvarade kui neist toodetud energia hinna tõusu. Tabel 1. Elektrienergia hind euro/kWh kodutarbijale. Allikas: Statistikaamet KE34: ELEKTRIENERGIA LÕPPTARBIMISE HIND KODUTARBIJALE --- Periood ning Tarbimiskogus Aastatarbimine 2500-5000 kWh 1. juuli 2007 - 31. detsember 2007 0.07 1. jaanuar 2008 - 30. juuni 2008 0.07 1. juuli 2008 - 31. detsember 2008 0.07 1. jaanuar 2009 - 30. juuni 2009 0.08 1. juuli 2009 - 31. detsember 2009 0.08 1. jaanuar 2010 - 30. juuni 2010 0.08 1. juuli 2010 - 31. detsember 2010 0.0...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
33
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng - konspekt kordamiseks

...imene oskab väärtustada teisi inimesi ja oma keskkonda. Selline areng tagab tootmise ja tööhõive tulevastele põlvedele. SA probleemid Kuidas kõikide ressursside kasutamisel säilitada tasakaal vajaduste ja võimaluste vahel. Ületootmine ja ületarbimine Looduskaitse maailmas 1806 metsa kaitsealad Saksamaal 1864 Looduskaitse mõiste esmakordne kasutamine "Man and Nature" George Perkins Marsh 1872 Yellowstone rahvuspark 1972 Rooma Klubi raport "Limits to Grow" kasvu piirid - vaja leida tasakaal ja arengut aeglustad...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
74 allalaadimist
17
docx

Põlevkivi kaevandamine ja seda mõjutavad tegurid

...jonit tonni aastaks 2015. Põlevkivi arengukavas sätestatud strateegiline eesmärk tõsta põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsust toetab energiamajanduse arengukava eesmärki tagada Eestis säästlik energiavarustus- ja tarbimine. 21.10.2008 otsusega kinnitas Riigikogu "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008­2015". [7] 3.1. Strateegiline eesmärk 1 Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus 1. Riigi huvi määratlemine ja kaevandamislubade andmise tingimuste muutmine tege...

Ühiskond -
35 allalaadimist
8
docx

Ühiskonna kontrolltöö

...e jagamise. Segamajandus, kus eraettevõte kõrval eksisteerib ka riigiettevõtteid. Suurema tulu saajatel kõrgemad maksud. Riik domineerib kodanikuõhiskonna üle. Töölisklass. Vasakpoolsus.  Rohelised keskkonna kaitse ja säästlik majandamine. Selge klassiorientatsioon puudub, kodanikuideoloogia. Tsenter. 7. Demokraatlik ühiskond: demokraatia jagunemine (esindusdemokraatia, osalusdemokraatia, eliitdemokraatia); dem tunnused (3-4), siirdeühiskond. Esinedusdemokraatia – rahvas valis endale esindajad. ...

Ühiskond - Keskkool
39 allalaadimist
5
doc

ÜHISKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

... arengu (ka säästva arengu, ingl sustainable developement) all mõistetakse inimkonna niisugust eluviisi, mis tagab inimeste elukvaliteedi ja selle parandamise nõnda, et püütakse kasutada loodusvarasid säästlikult ning et tarbimine ja muu inimtegevus ei ületaks keskkonna talumisvõime piire. Jätkusuutlik areng on tasakaalu taotlemine ühiskonnaelus tervikuna, nii sotsiaalvaldkonna kui ka majanduse ning keskkonna vahel. Räägitakse elamisväärse keskkonna hoidmisest ka vaimses mõttes...

Ühiskond - Keskkool
35 allalaadimist
8
doc

Jätkusuutlik areng, mis on? Mis toimub Eestis ja mis mujal maailmas?

...tsadega. Ökosüsteemid ja liigid hävivad, aga maa rahvastik kasvab järjest ning varsti ei pruugi inimestel suureneva ja ebaefektiivse veetarbimisega võimalik isegi puhast vett juua. Jube on mõelda, kui mittesäästlik on paljude eluks vajalike ressursside tarbimine hetkel. Kunagi meil seda võimalust enam ei ole. Tuleb muutuda. Läbimurdeid tehakse teaduses iga hetk. On palju uuendusi, mis oleksid keskkonnaprobleemide vastu võideldes väga edukad. Tore on, aga kahjuks ei jõua sellised uuendused kuidagi turule. See on suur investeering ning ka risk omamoodi. Igal ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
122 allalaadimist
14
doc

CO2 HEIDETE VÄHENDAMISE VÕIMALUSED

... eest, mis ületab kilomeetri kohta seatud piirnormi. 2.Elektrienergia Elektrienergial on vähese CO2-heitega majanduses keskne osa, kuid samas peab olema tagatud varustuskindlus ning konkurentsivõime. Kõigi stsenaariumide kohaselt kasvab elektri tarbimine praegusest tasemest kõrgemale ja soojuse tarbimise vähenemise tõttu langeb koostootmise potentsiaalne toodang, mistõttu kasvab vajadus vaid elektrit tootvate tootmisseadmete järele. Tootmisseadmete võimsuse vajadus sõltub lisaks tarbimise kasvule ka kasutatava tehnoloogia eripärast ­ milline on...

Keskkond - Kutsekool
7 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse ja rekreatsioon

... ohustatud taime- ja loomaliike, reguleerides nende sisse-ja väljavedu riigist riiki. BERNI KONV. – keelustab paljud püügivahendid ja jahipidamisviisid. RIO BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE KONV. – bioloogilise mitmekesisuse kaitse, loodusvarade säästlik kasutamine. Käsitleb geneetilisi ressursse, liike ja ökosüsteeme. 7. New Yorki ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ning Kyoto protokoll ül: globaalse koostöö arendamine kliimamuutusi põhjustavate kasvuhoonegaaside emissioonide stabiliseerimiseks ja vähendami...

Keskkond - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
8
pdf

Ühiskonna riigieksam 2007

... Oli õigustatud, sest _______________________________________________________ 3. Säästlik tarbimine. 2 p 1p ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
123 allalaadimist
2
docx

Majandus 12. klass / spikker

....maksuperiood aasta.Maksuvaba tulu on 2012.a Kapital(reaalkapital,finantskapital),Inimkapital(tööjõud,ettevõttlikus). SKP 14.4kuus.tulumaksumäär 21%. Äriühingud maksavad kasumi jaotamisel. Kui kasumit ei jaotata, koosneb:eratarbimine,investeeringud,valitsuse lõpptarbimine,puhaseksport(eksport-import, kui on maksukohustust ei teki.Äriühingul tuleb hakata tulumaksu maksma ka aktsia- või osakapitali neg, siis->osa SKP-st kasutatakse väljaspool koduriiki loodud väärtuste vä...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
30 allalaadimist
9
docx

Õhu saastamine ja sellest vältimine.

...veneb looduses taime- ja loomariigi kõrval ka inimeste elukvaliteet. On tehtud kindlaks, et inimene saab personaalselt mõjutada produtseeritavate kasvuhoonegaaside hulka 32% ulatuses kolmes põhilises valdkonnas: elektrienergia tarbimine olmejäätmete produktsioon Suured tööstusettevõtted isikliku transpordi kasutamine on ühed suuremad õhu s...

Keskkond - Kutsekool
10 allalaadimist
16
pptx

Teadlik tarbimine

Ühiskonnaõpetus -
8 allalaadimist
46
docx

Keskkonnakorraldus vastatud

...oormel põhinev keskkonnahoidlik tootmistehnoloogia väikeettevõtetes. Keskkonnapoliitika - Keskkonnapõhimõtted, üks lüli organisatsiooni juhtimisest; Organisatsiooni suhtumine keskkonda, taotlused , eesmärgid. 1.1 Säästev areng ja tarbimine Jätkusuutlik areng on arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. Inimkeskne jätkusuutlik areng tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade mõistliku kasutamise ja ökosüsteemide taluvusvõime arvesta...

Keskkonnakorraldus -
90 allalaadimist
97
pdf

Kordamine Geograafia riigieksamiks 2010 (VASTUSED)

...atakse riigid kõrge, keskmise ja madala arenguga riikideks. 40 Need kaks on põhilised, kuid kasutatakse ka teisi näitajaid nagu energia tarbimine ühe elaniku kohta, keskmine eluiga, sündimuse, suremuse ja imikusuremuse näitajad jmt. Riikide võrdlemine- Tuleb vaadata, millises valdkonnas on hõivatud kõige rohkem töötajaid: selle järgi saab paika panna, kas tegemist on agraar-, tööstus- või infoühiskonnaga. /Põhjendada saab asukoha järgi n...

Geograafia - Keskkool
320 allalaadimist
31
doc

Keskkonnaõigus

...ekkelised saasteained, ka eri liiki kiirgus ei põhjusta olulist riski inimeste tervisele; tundlike riskirühmadega arvestamine lapsed ja vanurid); loodusvarade säästev kasutamine (et taastuvate ja taastumatute loodusvarade tarbimine ei ületaks lood taluvust; ressursikasutus majkasvu tagamiseks peab saavutatama oluliselt kasvanud ressursitõhususega, majanduse dematerialiseerimisega ja jäätmete vältimisega), jäätmekäitlus (taas ja korduvkasutus). EL ja laiem maailm (EL laieneb ja kkõigusakti...

Õigus - Tartu Ülikool
309 allalaadimist
61
doc

Geograafia eksam

...ja vaeseid riike. Inimarengu indeks- koosneb kolmest näitajast: SKT, hariduse ja keskmise eluea indeks. Selle alusel jaotatakse riigid kõrge, keskmise ja madala arenguga riikideks. Need kaks on põhilised, kuid kasutatakse ka teisi näitajaid nagu energia tarbimine ühe elaniku kohta, keskmine eluiga, sündimuse, suremuse ja imikusuremuse näitajad jmt. Riikide võrdlemine- Tuleb vaadata, millises valdkonnas on hõivatud kõige rohkem töötajaid: selle järgi saab paika panna, kas tegemist on agraar-, tööstus- või infoühiskonnaga. /Põhjendada saab asukoha järgi n...

Geograafia - Keskkool
229 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...naefektile. Võtmegrupp, kes antud hüvist varem tarbis, hakkab seda nüüd veelgi rohkem tarbima. Teine grupp, kes nimetatud hüvist varem üldse ei tarbinud, hakkab seda tänu hinna alanemisele nüüd tarbima. Tänu kaasajooksmisefektile suureneb antud hüvise tarbimine veelgi. Snobismiefekti toime on vastupidine kaasajooksmisefekti toimele. Snobismiefekt väljendub selles, et kui hinna alanemise tulemusena muutub hüvis kättesaadavaks suuremale hulgale inimestest, siis snoobid loobuvad antud hüvise tarbimisest, sest nende eesmärgiks on püüd eksklusiivsusel...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
661 allalaadimist
20
doc

Keskkonnakaitse ja säästev areng

...ooduskasutus ja keskkonda säästva tehnoloogia vajalikkus. Üks tööstusriigi kodanik kulutab loodusvarasid 40 korda rohkem kui arengumaal elav inimene! Taaskasutus, varude piiramine, taastuvate loodusvarade kasutamine, kokkuhoidlikkus, energia säästlik tarbimine, koostöö, planeerimine. Planeet maa säästmine, eluea tõstmine, järgnevad põlved jne. Keskkonnaindikaatorid (surve-, seisundi-, mõju-, toimeindikaatorid). BIOINDIKATSIOON: 1.Kõikidel organismidel on kindlad nõuded elupaiga ja kasvukoha suhtes. Kõik elusolendid reageerivad muutustele keskkonnas. Bi...

Jäätmekäitlus -
42 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

...seks probleemiks on toidupuudus. Vaatamata tänapäeva meditsiinile, surevad miljonid nakkushaigustesse. Palju probleeme tekitab õhu, vee ja mullastiku saastumine. Koos ühiskonna arenguga kasvab riikide energiavajadus, aktualiseerunud on loodusvarade säästlik kasutamine ja toimetulek jäätmemajandusega. Toidupuudus. Arenenud riike toidupuudus ei ohusta, pigem on Euroopa riikide probleemiks põllumajandussaaduste ületootmine. Seevastu paljudes arengumaades surevad surevad inimesed nälga. Toidupuudus on tingitud mitmetest asjaoludest: Aafrika suur...

Bioloogia - Keskkool
170 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun