Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

PSÜHHOPAATILISED ISIKUOMADUSED: LÄHENDADES TEADUSLIKKE ANDMEID NING AVALIKKU POLIITIKAT - sarnased materjalid

hhopaat, kurjategija, hhopaadi, indiviidid, itaja, julgus, ravile, primaarse, uuringut, uuringuid, meta, tmed, hese, dete, riskiga, jutused, helda, rjel, itel, isiksuseh, poliitik, kuritegusid, rged, viitavad, rgema, edukad, disain, kartmatu, tagaj, antisotsiaalne, idud, lapseeas, kriminaalne, diagnoos, imet, skaalad, nooruki, xxxxxx, kohtum
32
doc

õiguspsühholoogia

...eks,kui 1879.aastal rajas Wilhelm Wundt esimese eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumi.Tema teeneks loetakse,et kujundas filosoofilise psühholoogia umber teaduseks psühholoogiaks.Iga teaduse eesmärk on luua teaduslikke teadmisi,mille usaldusväärsus tagatakse kasutatavate mõistete täpse defineerimisega,rangete,objektiivsete mõõtmisprotseduuride kasutamisega(nt eksperiment,testid) ja teadmiste usaldusväärsuse piiride määratlemisega.Wundti idee oli tuua psühholoogia välja filosoofilisest etapist ja teha sel...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
626 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...harudega ühekorraga, vaid uurimusteemad hõlmavad peamiselt teaduse kitsaid liine. See tähendab seda, et spetsialiseerumine on teadusele üsna iseloomulik. Enamasti peavad kõik teadlased järgima teaduslikke meetodeid. Teadust iseloomustab peamiselt objektiivsus, mille korral on kogu inimese subjektiivsus välja tõrjutud. Teaduslik teooria tähendab mingit loodusnähtust või protsessi seletavat printsiipide kogumit. Kuid seda seletust peab toetama empiiriline tõestusmaterjal. Need seletuse...

Üldpsühholoogia -
72 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...t;  teab kuidas süstemaatiliselt anamneesi koguda, kasutades S-HAREV- ja PIRTA-skeeme;  teab kuidas läbi viia kogu keha „pealaest-jalatallani“ uuringut;  teab kuidas eraldada subjektiivseid andmeid objektiivsetest;  teab laste ja eakate patsientide uurimise eripärasid. Sissejuhatus Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO, World Health Organisation) määratluse järgi on tervis „täieliku kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning see ei ole üksnes haiguste või tervisehäire ...

Esmaabi -
179 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

... 5. Klassiväline juhtimine: käitumise tagajärjed 112 6. Trotslikud ning emotsionaalsete ja käitumisraskustega lapsed 127 7. Viha talitsemine endas ja teistes 151 ...

Psühholoogia -
71 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

... Hüpotees Uurimus Järeldus Teooria Tegelikkuse seletamine ja ennustamine Terminite seletused Nähtus ­ kõikvõimalikud sündmused ja asjaolud, mis tekitavad teaduslikke küsimusi Küsimus ­ nähtuste olemuse ja toimumise mõistmisega seotud suunatud ja sõnastatud huvi Hüpotees ­ oletuslik põhjendus mingi nähtuse olemuse ja toimumise seletamiseks Uurimus ­ süstemaatiline nähtuste olemus...

Psühholoogia alused -
227 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...rustav, hävitav teadus) See positiivne teaduslik meetod tegeleb asjadega, mis tulenevad praktikast. Kõik praktikast tulenev on teaduslik ja ainult empiiriline materjal on selleks materjaliks, mis aitab teaduslikke oletusi e hüpoteese, kas kinnitada või kummutada. Kõik need väited, mida pole võimalik ei kinnitada ega ümber lükata polegi teaduslikud väited. Comte arutab ka empiirika ja teooria vahekorrast, ta arvab, et empiirika ja teooria on omavahel lahutamatus vastastikuses seoses. Et hakata mingit emp...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
266 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...d näitab selle üksikuid omadusi. Inimaju tajumispiirkond on 50 bitti sekundis. Aistingute liigid: *väliskeskkonna asitingud:  nägemisaisting  kuulmisaisting – annab meile andmeid heli kõrguse, tugevuse ja tämbri kohta. Tähtis koht kõnesuhtlemises.  Haistmisaistingud – tekivad siis, kui õhus lendavad aineosakesed mõjuvad ninakoopas olevatele haistmisrakkudele. Lõhnade nimetused on seotud mingi objekti või protsessiga. ï...

Psühholoogia alused -
33 allalaadimist
26
pdf

Õiguspsühholoogia konspekt

...uutus teaduseks, kui 1879. aastal rajas Wilhelm Wundt esimese eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumi Leipzigi. Tema teeneks loetakse, et pani aluse teaduslikule psühholoogiale. Iga teaduse eesmärk on luua teaduslikke teadmisi, mille usaldusväärsus tagatakse kasutatavate mõistete täpse defineerimisega, rangete ja objektiivsete mõõtmisprotseduuride kasutamisega (nt eksperiment, testid) ning teadmiste usaldusväärsuse piiride määratlemisega. Wundti idee oli tuua psühholoogia välja filosoofilisest etapist ja ...

Psühholoogia juristidele - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

... ei saa olla nii et ühel üks omaduste komplekt ja teisel teine.  Idiograafiline lähenemine – igal inimesel on erinev komplekt isiksuse jooni. Omadused pole püsivad ja on muutuvad ajas ning ruumis.  Tüübid – kvalitatiivne erinevus, kuuluvus kategooriasse. On teada looduses esinev kombinatsioon omadusi, mis moodustab tüübi. Kui tead tüübi üht omadust, tead tervet tüüpi.  Isiksuse dimensioonid (traits) – kvantitatiivne erinevus, omaduste ...

Isiksusepsühholoogia -
289 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... kõikide teadusharudega ühekorraga, vaid uurimusteemad hõlmavad peamiselt teaduse kitsaid liine. See tähendab seda, et spetsialiseerumine on teadusele üsna iseloomulik. Enamasti peavad kõik teadlased järgima teaduslikke meetodeid. Teadust iseloomustab peamiselt objektiivsus, mille korral on kogu inimese subjektiivsus välja tõrjutud. Teaduslik teooria tähendab mingit loodusnähtust või protsessi seletavat printsiipide kogumit. Kuid seda seletust peab toetama empiiriline tõestusmaterjal. Need seletused on enamas...

Teadus - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

... kõikide teadusharudega ühekorraga, vaid uurimusteemad hõlmavad peamiselt teaduse kitsaid liine. See tähendab seda, et spetsialiseerumine on teadusele üsna iseloomulik. Enamasti peavad kõik teadlased järgima teaduslikke meetodeid. Teadust iseloomustab peamiselt objektiivsus, mille korral on kogu inimese subjektiivsus välja tõrjutud. Teaduslik teooria tähendab mingit loodusnähtust või protsessi seletavat printsiipide kogumit. Kuid seda seletust peab toetama empiiriline tõestusmaterjal. Need seletused on enamas...

Karjäärinõustamine -
29 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...; • teadmised ja informatsioon – mida rohkem meil neid on, seda roh- kem probleeme me suudame lahendada; • informatsiooni töötlemise kiirus – määrab, kuidas keegi omandab uusi andmeid – mida kiiremini, seda parem, kui ülesanne tuleb lahen- dada piiratud aja jooksul; • mälu – pääs teadmiste ja informatsiooni juurde. Flynn möönab, et muidugi on ka teisi asju, mis võivad mõjutada vaimsete ülesannete lahendamise võimet, kuid ta peab oma ülaltoodud intelligent...

Psühholoogia -
65 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

...ib õelda, et kriminoloogia on tänaseks Lombroso poolt loodut täiendanud, antropomeetrilised mõõtmised on muutunud süstemaatilisemaks ja korrektsemaks, uuringud paremini läbimõelduks, andmeid analüüsitakse efektsiivsemalt uuemate statistiliste meetoditega ja kontseptsioonid põhinevad parematel bioloogilistel ja psühholoogilistel teooriatel. Kuid Lombroso alustatud suund, s.o keskenduda kurjategija uurimisele, kasutades uuemaid uurimismeetoteid ja rakendades nüüdaegsei...

Käitumine ja etikett - Keskkool
19 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

...934 aastal. Mis on sotsiaalpsühholoogia? Igapäevaselt mõtleme teiste inimeste peale ja kuidas nendega käituda. SP on psühholoogia haru, mis uurib teaduslikult inimühenduste tekkimist, arenemist ja talitlust ning ühiskonnanähtuste ja ­suhete psühholoogilist külge. Selle raames uuritakse kõiki käitumisi, mis seostuvad inimese ja tema suhetega teiste inimeste, gruppide, sotsiaalsete institutsioonide ja ühiskonnaga (Reber, 1995). Gordon W. Allport (1968): katsega mõista ja seletada seda, kuidas inimese mõtteid, tundeid ja k...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

... inimesel ka sõna * tunnetuse roll- loomadel on meelelise tunnetuse valdav aste, inimestel algaste. Abstraktne e teoreetiline tunnetuse aste- omane ainult inimesele. Rikastatakse meelelise tunnetuse andmeid varasema nii individuaalse kui ka ühiskondliku kogemusega, sünteesitakse ja korrastatakse mõtlemises ning kontrollitakse praktilises tegevuses. Võimaldab jõuda nähtumuslikult olemuslikuni. Aistingu tekkimine toimub analüsaaotriks nimetatud kompleksi vahendusel, mille moodustavad 1. tundenärv...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
442 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

... 19 uuringud   koosnevad   tükk­tükilt   kogutud   teadmistes.   Teooriad annavad   võimaluse   leida   sarnasused   erinevates   andmetes­   on võimalik eraldi vaadelda andmeid ja teha neis üldistusi. Juhtteooriad   sisaldavad   uurijate   jaoks   kontrollitud   hüpoteese. Hüpoteeside   kaudu   on   võimalik   selgitada   nähtusi   ja   kasutada   neid kõiksuguste   eksperimentide   ennustamiseks.   Mõned   uurimused kinnitavad   hüpote...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
85 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

... kohe alguses selgeks, et saan mingi arvamusega välja tulla alles siis, kui me oleme käigus. kogunud veidi algandmeid. Harilikult juhtub nii, et analüüsi käigus leiab klient ise õige suunaja tegelikult on minu arvamust vaja üksnes toetuseks või julgustuseks. Samal ajal Läbirääkimiste teine aspekt on identite...

Psühholoogia -
23 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) ­ hing, vaim Logos (kreeka k) ­ õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta...

Psühholoogia -
20 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) – hing, vaim Logos (kreeka k) – õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt se...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
44
pdf

Motivatsioonipsühholoogia konspekt

...lised harjutused alandavad ärevuse ja stressi kehalisi mõjusid, ent mitte tingimata kognitiivseid · Schwartz, Davidson, & Goleman (1978) arvavad, et kehalisi harjutusi tuleks kombineerida lõdvestusega · Samas on andmeid, et hea kehaline vorm vähendab elustressi negatiivseid mõjusid tervisele (Brown, 1991; Dubbert, 1992) · Osalt võib põhjuseks olla see, et kehalised harjutused leevendavad negatiivset meeleolu (Mondin jt, 1996), mille kohta on teada, et see nõrgendab immuunreaktsiooni (Salovey jt, 2000) · Biot...

Enesejuhtimine -
76 allalaadimist
80
doc

Õiguse sotsioloogia

... esineb kõigil kolmel tasandil, karistatakse isikut aga ainult käitumistendentside tasandil. 5. Õigusteadvuse empiirilise uurimise tähtsusest ja selle uurimiseks kasutatavad meetodid. Kontrollime teaduslikke väiteid e hüpoteese. nt abielurikkumise korral abikaasa tapaks rivaali. selgitame välja kas hüpotees peab paika. milliste meetoditega on kõige parem uurida? kordus- paneel ­ja longituuduurimused. kordusuuringud teatud intervalliga. nt 20 aasta tagant uuritakse ülikooli 3nda aasta tundengeid, ko...

Õigus - Tartu Ülikool
163 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

... Juhised KH dgn. ja ravis ehk mida uurida: Miks tekib?-ei ole teada- kujuneb EE 1. kas KH esineb? • Sagedus: 1-2 :100 000 (vähe andmeid) 2. kui ja, siis järgmised sammud: 34 • tÃ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
162 allalaadimist
68
docx

Arengupsühholoogia loeng

...ame löögisagedus suurenes. VÕI 4kuu vanused imikud eelistavad ema häält teiste naiste häältele. 3. Lapse kõne ja suhtlemise areng Laps on maast madalast häälestatud sellele, et suhelda. Uuritakse laste kõne. Andmeid kasutatakse teaduslikes uurimistöödes. Kasutatakse palju verbaalseid ülesandeid, nt instruktsioon on enamasti sõnadega öeldud. Uurimuste puhul ei vaadata kui vana lapsega tegemist on või kas oli poiss või tüdruk, vaid uuritakse oma kõne arengutaset. Lapsed erinevad väga suurel määral kui hästi nad ...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
19
doc

Kohtupsühholoogia konspekt

... psüühikahäirete ravi psühhokorrigeerivad sekkumised korrektsioonisüsteemis Kohtupsühholoogia on - kliinilise psühholoogia rakendusvaldkond isikute psüühilise seisundi ning sellega seotud toimetulekutaseme hindamiseks õiguslikus kontekstis; - teadusuuringute valdkond sellele rakendusvaldkonnale spetsiifiliste probleemide uurimiseks vägivaldsusrisk isiksusomaduste ja õigusrikkumise seosed ...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
9
odt

Psühhopaatia ja psühhopaadid

...feraat tutvustab psühhopaatia tunnuseid ja erinevaid vorme. Referaadi peamiseks eesmärgiks on selgitada psühhopaatia mõistet, psühhopaadi aju erinevusi, psühhopaadi antisotsiaalset käitumist ja selle põhjuseid ning psühhopaadi ravivõimalusi. Psühhopaatia mõiste Psühhopaatia (psychopathy) mõiste käsitleb endas antisotsiaalset isiksushäiret ja selle tunnuseid. Antisotsiaalne isiksushäire defineeritakse järgmiselt ,,Antisotsiaalne isiksus on isik, kes on ebakriitilisel viisil opositsio...

Psühholoogia - Keskkool
51 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...s on teooria teaduse tuum, st olemuslik, üldistav seaduspärasuse formuleering, mis peab paika igas aegruumis. Juhtimise teaduslik tunnetus realiseerub juhtimisuuringute kaudu. Nende eesmärgiks on teha teaduslikke üldistusi, formuleerida kontseptsioone ja luua sellega pind juhtimisteooriate tekkeks. Juhtimisteooriad aga moodustavad juhtimisteaduse tuuma. Nii juhtimisteadus, -uuringud kui ka praktika on omavahel tihedalt seotud ning samas veel ka omakorda seotud juhtimisõpetusega (vt. joonis 2.2). 37 Ai...

Juhtimine -
216 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... kohta, on võetud kasutusele satelliitsidel põhinev Secure System. Süsteemi andmeedastusseade saadab kindlate ajavahemike tagant andmeid veoühiku asukohast liikumisteekonnal. Lisaks on seade võimeline avastama muutusi, mis võivad leida aset konteinerite juures. Nii avastab süsteem konteinerite uste etteplaneerimata avamisi, löö...

Logistika alused - Kutsekool
399 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

....  Operatsionaalne definitsioon- definitsioon, mis tõlgib muutuja, mida me hinnata tahame, konkreetseks protseduuriks või mõõtmiseks.  Andmete kogumine peab olema süstemaatiline- Teaduslikke andmeid tuleb koguda süstemaatiliselt ja andmete kogumise meetod peab vastama konkreetsele uuritavale küsimusele. Valim  Populatsioon- kogu rühm, mille kohta uurija tahab järeldusi teha.  Valim- populatsiooni alamhulk, mida teadlane uurib, et populats...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
123 allalaadimist
51
docx

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

...tuse rollis ­ loomadel on meeleline tunnetuse valdav aste, inimestel algaste. Abstraktne e teoreetiline tunnetuse aste on oma arenenud vormis omane ainult inimestele. Rikastatakse meelelise tunnetuse andmeid varasema (nii individuaalse kui ka ühiskondliku) kogemusega, sünteesitakse ja korrastatakse mõtlemises ning kontrollitakse praktilises egevuses. Istingu neurofüsioloogia Iga aisting algab mingi eseme või nähtuse mõjumisest meeleorganile. Ärritaja ­ meeleorganile mõjuja Ärritus - mõjuprot...

Psühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist
53
doc

Psühholoogia alused

... ­ loomadel on meeleline tunnetuse valdav aste,inimestel algaste Abstraktne e teoreetiline tunnetuse aste on oma arenenud vormis omane ainult inimestel. Abstraktses tunnetuses rikastatakse meelelise tunnetuse andmeid varasema nii individuaalse kui ka ühiskondliku kogemusega, sünteesitakse ja korrastatakse mõtlemises ning kontrollitakse praktilises tegevuses. Sellise liikumise algüliks ja kontrolli vahendajaks on aga ikka aisting. Aistingu neurofüsioloogia Iga aisting algab mingi eseme või nähtuse mõjumisest me...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
628 allalaadimist
90
doc

Psuhholoogia alused

...mestel algaste 20 Abstraktne e teoreetiline tunnetuse aste on oma arenenud vormis omane ainult inimestel. Abstraktses tunnetuses rikastatakse meelelise tunnetuse andmeid varasema nii individuaalse kui ka ühiskondliku kogemusega, sünteesitakse ja korrastatakse mõtlemises ning kontrollitakse praktilises tegevuses. Sellise liikumise algüliks ja kontrolli vahendajaks on aga ikka aisting. Aistingu neurofüsioloogia Iga aisting algab mingi eseme või nähtuse m...

Psühholoogia alused - Tartu Ülikool
53 allalaadimist
133
pdf

Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1

...ui stiimul (antud juhul vastassoost olend) kaob, kaob ka reaktsioon. (vaata joonist 28) Üldiselt kasutavad mehed enam enesesättimist, naised jälle armastavad mängida juustega, demonstreerivad oma randmeid, kõlgutavad jalga põlvel, demonstreerivad nii rinna- kui puusajoont . Võrgutuspoosina on tuntud ka kauboipoos (käed taskus, nii et sõrmed jäävad väljapoole (kuhu on sõrmed suunatud?). Ka suitsetamine viitab kas enesekindlusele (suits ülesse) või agressiivsusele (suitsu äge puhum...

Suhtlemis psühholoogia - Kutsekool
59 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

...uringuid, kas individuaal- või grupiintervjuudena. Riigiasutused ja mitmed teised viivad läbi ja tellivad palju uuringuid, mis on avalikult kättesaadavad, ka nendest uuringutest võib leida vajalikke andmeid, näiteks probleemi esinemissageduse kohta. Siiski võimaldavad vaid kampaania eel ja järel läbi viidud kvantitatiivuuringud võrrelda, millises ulatuses toimusid muutused sihtgrupi teadmistes, hoiakutes ja arvamustes. Nende läbiviimine on kulukas ja vajab kindlasti professionaalide abi. All on loe...

Reklaamipsühholoogia -
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun