Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"planeeritav" - 130 õppematerjali

thumbnail
4
docx

Laeva ökonoomika

Arvuta laevareisile kaasa võetavate varude kogus, kui on teada järgmist: planeeritav reisi kestus 20 ööpäeva, meeskonnas 10 liiget, sõidetakse Eesti lipu all. Pead arvestama reisil kõige optimaalsemate sisepõlemismootori teguritega, lisada tuleb valiku põhjendus! Sinu otsustada on laeva liik ning varu hinnad, kuid ei tohi unustada, et kõik peab olema reaalne. Laev Laevaks valin 187,15 m pika konteiner laeva. Peamasina võimsusega 14 400 KW. Konteinerite mahutavusega 1860 TEU. Meeskond Palk Amet Päeva Töötasu

Merendus → Eriala seminar
3 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Detailplaneeringu eskiis

kaldega 2% sõidutee suunas ja laiusega 3500mm. Teisele poole on ette nähtud kõnnitee laiusega 2000mm, kaldega 2% sõidutee suunas. Nigli tänaval kõnniteid ette nähtud ei ole. Kakumäe tee ja Nigli tänava ristmikule rajada ülekäigurada üle Nigli tänava 4m Kakumäe tee tänava servast. Ülekäigule paigaldada madaldatud äärekivid. 1.5. Veevarustus ja kanalisatsioon 1.5.1. Veevarustus Planeeritava ala majandusvee allikaks on Kakumäe teel olev veetrass ja planeeritav trass Nigli tänaval. 1.5.2. Kanalisatsioon Reovee äravooluks on olemasolev kanalisatsioon Kakumäe teel krundile 1 ja planeeritav trass krundile 2 Nigli tänaval, mis on ühenduses linna üldkanalisatsiooniga. Planeeritava ala reovee arvutuslik vooluhulk on 1,5 m3/d. Sademetevee ärajuhtimine Kakumäe teelt on lahendatud restkaevude abil sadeveedrenaazi kaudu, mis kulgeb tee all. Nigli tänava sadeveed kogutakse tee äärtes paiknevatesse madalamatesse kraavidesse. 1.6

Ehitus → Plaanimine ja teed
98 allalaadimist
thumbnail
20
xlsx

Mäemajandus ja projekt

9 Müüdav kogus, killustik 792.0 Müüdav kogus, tehn kivi 5177.1 Müüdav kogus, viimistluskivi 6062.3 Keskmine ühiku hind, killustikule 5 Planeeritav tulu 3.96 Keskmine ühiku hind, tehn. kivi 50 Planeeritav tulu 258.85 ra Keskmine ühiku hind, viimistluskivi 30 Planeeritav tulu 181.87

Maateadus → Mäemajandus ja projekt
3 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Projektinädal 26 01 2021 III kooliaste

Oma toidupüramiidi võid koostada ka eelmisel päeva kohta (kui suudad täpselt meenutada) 00.00 - 24.00 või täna ajavahemikul 7.00 - 16.00. 1.3 Võrdle soovituslikku ja omaenda toidupüramiidi ja iseloomusta paari lausega (umbes 5) oma toitumisharjumusi. *Ülesanne on täidetud kui saadad toidupüramiidi pildi või skaneeringu koos lühikese võrdleva kirjeldusega Terasse projektipäeva alla oma klassi kausta. Planeeritav ajakulu ~1h. Joonis 2. Minu toidupüramiid 2. Jupiteri Teadussaade 2.1. Vaata saatesarja “Maailma kõige targem rahvas” (ERR kodulehelt või Jupiterist) esimest osa. Saate leiad siit: https://etv.err.ee/1127992/uus-maailma-koige-targem-rahvas 2.2 Analüüsi, kuidas ja mis tunnis, lisaks keeletundidele saad vaadatud saate põhjal kasutada uusi oskusi. Kirjelda lühidalt enda õpistiili (keeletundides ning teistes tundides, kus tuleb suurt hulka infot meelde jätta) ning anna tagasiside.

Ametid → Aednik
2 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Finantsarvestuse valemid

Mahaarvestusmäär = --------------------- x 100% i N=kasutusaeg aastates i-kasutusaasta järjenumber Tegevusmahu: soetusmaksumus- likvideerimismaksumus Mahaarvestusmäär =-------------------------------------------------------------------- planeeritav tegevusmaht Mahaarvetise summa = mahaarvestusmäär x perioodi tegevusmaht Lineaar: Soetusmaksum.-lõpetamismaksumus Aasta amort = ------------------------------------------------------------ Kasulik eluiga (aastad) Kahekordne: 1 Amort määr: -----------------------------------x 2 Kasutus aeg (aastates) Amort summa = Am. määr · põhivara jääkmaksumus

Majandus → Raamatupidamise alused
91 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Elektrienergia tootmine

Tuulepargi koguvõimsus on 24 MW (24000000 vatti). William Kamkwamba tuuliku elektriline võimsus oli 12 vatti (W) ehk 0,000012 megavatti (MW). Sellest võib järeldada, et Kamkwamba tuuliku võimsus on tuhandetes kordades väiksem Viru-Nigula tuulepargi elektrituulikutega võrreldes ning Kamkwamba tuuliku eesmärk/vajadus seisneb selles, et saada põlema 4 lampi ja 2 raadiot, tuulepargi aastane elektritoodang on aga 64,4 GWh. Isegi kui Kamkwamba planeeritav teine tuulik, mida kasutada terve küla niisutusvee pumpamiseks tuleks võimsusega üle 20 vati, oleks see võrreldes suure tuulepargi omaga üsna märkamatu võimsus. Kas nii väikest tuulikut on mõtet ehitada? Nii väikest tuulikut ei ole mõtet ehitada, kuna sellest saadav elektrienergia kogus on väga väike. Minu arvates tasub nii väikene tuulik end minimaalsel juhul ära arengumaades, kus niigi kasutatakse vähe elektrit ning seda ka ainult primaarsetes asjades (lamp, raadio).

Füüsika → Füüsika
11 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Võistlusjuhend

Lasteaia Jaanilill lihavõttepühade võistlused VÕISTLUSJUHEND 2012 1.Võistluse eesmärk: Selgitada välja lihavõttepühade võistlustel parimad võistkonnad erinevates vanusegruppides. 2.Võistluse toimumise aeg ja koht: Võistlused toimuvad neljapäeval 5. aprillil algusega kell 10.00, Järvamaal Järva-Jaani gümnaasiumi staadionil, Pikk 2. 3.Võistluse korraldajad: Võistlused valmistab ette ja viib läbi korraldaja Karmen Seire. Infot võistluse kohta saab: Karmen Seire, tel. 53465615, e-mail: [email protected]. 4.Võistlusest osavõtjad: Võistlustest võtavad osa lasteaia rühmad Mesimummud ja Lepatriinud koos vanematega. · Rühm Mesimummud vanuses 5-6 a. ­ võistkonnas 4 liiget, 2 last ja 2 lapsevanemat. · Rühm Lepatriinud vanuses 6-7 a. ­ võistkonnas 6 liiget, 3 last ja 3 lapsevanemat. 5.Planeeritav võistluste ajakava: 10.00 ­ 10.30 - Saabumine ...

Pedagoogika → Alushariduse pedagoog
15 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Kava koostamine artikli kohta aines väljendusoskus

Eesti panus projekti finantseerimiseks – 1,3 miljardit eurot. 3. Täpne summa pole kindel – võib osutuda märgatavalt kallimaks. 3. Ehitustööde algus 1. Läbirääkimised maaomanikega. 2. Maakonna planeeringud 3. Keskkonnamõjude hindamine. 4. Rail Balticu trassi valmimine 1. Esimesed tööd on juba alanud – lennujaama ja Ülemiste vaheline trammiliin on projekti osa. 2. Eelprojekti valmimine 2018. aastal. 3. Põhitrassi tööde algus aastal 2019. 4. Planeeritav lõpp aastal 2025. Kokkuvõte: 1. Rail Balticu projekti maksumus pole veel kindel – kui kallinevad näiteks ehitusmaterjalid või tööjõud, siis muutub ka projekt kallimaks. 2. Tasuvusanalüüsi ja eelprojektide valimimine, tööde alustamine. Annotatsioon  Töö eesmärk on informeerida inimesi Rail Balticu hetkeseisust ja tulevikust.  Olulisemad käsitletud probleemid on Rail Balticu projekti maksumus ja teostus.

Eesti keel → Väljendusoskus
4 allalaadimist
thumbnail
9
pptx

Biokütused

Biokütused Kaire Jürimaa 10.klass Biokütus Energeetilisel otstarbel kasutatav gaasiline, vedel- või tahkekütus Oma olemuselt kemiline energia, mis on salvestunud elusorganismide hiljutise elutegevuse tulemusena tekkinud orgaanilises aines Kuulub taastuvate kütuste hulka Võib olla taimset, loomset või mikroobset päritolu Esimene energiallikas mida inimene hakkas kasutama (puit) Esmased biokütused: küttepuu, hagu, puusüsi, õled, hein, sõnnik Töödeldud biokütused: hakkpuit, saepuru, bioetanool, biodiislikütus, bioloogiliste jäätmete anaeroobsel lagunemisel tekkivat biogaasi Maailma enimkasutatavad mittefossiilsed mootorikütused: bioetanool ja-diislikütus Biokütuseid toodetakse biomassist, eelkõige taimsetest õlidest, aga biokütus võib olla ka loomset päritolu Biodiislit on võimalik toota taimsetest õlidest ja loomsetest rasvadest ¾ maailma biodiislist toodetakse rapsiõlist Biodiislit on võimalik diis...

Geograafia → Geograafia
8 allalaadimist
thumbnail
13
pptx

Suvirapsi kasvatamine

Suvirapsi kasvatamine Kaupo Kuusemaa PS2 Lähteülesanne Intensiivtootmine Keskmise lõimisega muld Eelviljaks kartul Mulla fosforitarve ­ väga suur kaaliumitarve ­ suur Planeeritav saak 2,5 t/ha Suviraps ,,Larissa" + Plussid Kõrge saagikusega ­ rekord saak 4615 kg/ha Kõrge õlisisaldusega ­ kuni 49,2% Keskvalmiv Hea seisukindlus Keskmise kuni kõrge kasvukõrgusega Glükosinolaatide ja eruukhapete sisaldus madal Suviraps ,,Larissa" miinused Väga vastuvõtlik valgemädaniku suhtes Keskmiselt vastuvõtlik kuivlaiksuse suhtes Agrotehnoloogia Koorimine peale eelvilja koristust Sügav sügiskünd (25 cm) Kevadel tasandamine kultivaatoriga Külv Mai esimesel dekaadil Ostetakse puhitud seemet 80 ­ 100 idanevat seemet m2 (5kg/ha) Külvisügavus 2...3 cm Külvikuks on kombikülvik Koos seemnete kü...

Põllumajandus → Eritaimekasvatus
26 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Laeva ökonoomika

..........................................................................9 5.12 Jäätmetasu..........................................................................................................................10 5.13 Laeva kulumine..................................................................................................................10 5.14 Meeskonna toitlustamine...................................................................................................10 5.15 Planeeritav sissetulek.........................................................................................................10 5.15.1 Reisijad ja autod.........................................................................................................10 5.15.2 Kohviku ja poe pindade rent.......................................................................................10 5.15.3 Liini dotatsioon..................................................................................

Merendus → Eriala seminar
4 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Plaanimine ja teed

Detailplaneeringu eskiisprojekti lähteülesanne Koostada Harju maakonnas, Vasalemma vallas Ämari alevikus maa-ala detailplaneeringu eskiisprojekt eramukruntide moodustamiseks koos juurdepääsude lahendusega. 1. Lähteandmed Maa-ala plaan M 1:500 2. Olemasoleva olukorra kirjeldus Planeeringuala suurusega 7,6ha paikneb Ämari alevikus muutuva reljeefiga ja osaliselt hoonestatud maa-alal. Maa-alal paikneb tehnovõrke. Planeeritav ala külgneb valla kahe teega, kohaliku juurdesõiduteega Ämari ja kvartalisisese teega Ämari põik. Planeeringuala keskel asub säilitatav puurkaev. Olemasolev haljastus asub planeeringuala kaguosas, kasemets ja üksikud leht ja oksapuud. Säilitamisele kuulub 2 eraldi kasvavat mändi. 3. Nõuded detailplaneeringu eskiisprojektile: Esitada asukoha skeem. Asendiplaanil esitada ettepanekud maa-ala kruntide elamumaa kruntide moodustamiseks, s.h

Ehitus → Plaanimine ja teed
73 allalaadimist
thumbnail
16
rtf

Alused ja vundamendid

Vundamendi vajumine Vajumisvuuk nähakse ette 1. Kui voolne koormus muutub järsult. 2. Kui vundamendi alune pinnas on ebaühtlane. · Vundamendi rajamissügavus sõltub. · Pinnase külmumise sõgavusest ja pinnase külmakerkeohtlikusest. · Pinnase geoloogilistest ja hüdroloogilistest omadustest. · Hoone koormusest. · Vundamendi liigist (painduv või jäik). · Ehitise kapitaalsusest. · Keldrikorruse olemasolust. · Maastiku reljeefist (olemasoleva ja planeeritav) · Olemasolevate ja perspektiivsete naaberhoonete vundamentide sügavus. Pinnase külmumissügavust mõjutavad: · Väliskliima: talvine temperatuur ja talve kestus; · Pinnase omadused, eelkõige tema soojajuhtivus, · Hoone omadused: soojareziim, põranda konstruktsioon · Ja soojaisolatsioon; · Maapinna omadused: lumikatte paksus, taimestik maapinnal. Vundamendi...

Ehitus → Ehitus materjalid ja...
65 allalaadimist
thumbnail
3
doc

WBS

WBS WBS on akronüüm inglisekeelsetest sõnadest Work Breakdown Structure (töö ligendus). See on projekti saavutustele (deliverable) orienteeritud projekti osade grupeerimise meetod. Projekti planeeritav tulemus jagatakse väiksemateks, paremini käsitletavateks komponentideks. Liigenduse eesmärk on: 1. hinnata täpsemalt projekti maksumust, kestust ja ressursivajadust; 2. luua alus, mille põhjal võrrelda hinnangute täpsustumist ja projekti edenemist; 3. saada ülevaade vastutuspiiridest. Tulemus võib olla esitatud mitmetasemelise loeteluna või graafilise skeemina. Joonis 1. Infosüsteemi loomise projekti alamosad - WBS WBS alus

Haldus → Projektijuhtimine
44 allalaadimist
thumbnail
9
doc

EELARVESTAMINE JA NORMEERIMINE

3.2.Mis on riigihange? Riigihangete teostamise korra, riigihangetega seotud subjektide õigused ja kohustused ning vastutuse, samuti riikliku järelevalve teostamise korra määrab ära riigihangete seadus ning ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri. Riigihanke dokumendid · Panga kinnituskiri(garantii) · Kindlustuste koopiad · Struktuuri tabel · Käibe võrdlused · Analoogsete objektide fotod · Planeeritav objektimeeskond, nende CV-d · Kõikide ATV-de projektijuhtide CV-d · Nõuded objektimeeskonna haridusele 3.3.Kirjelda avaliku võistupakkumise olemust. Kui ehitust finantseeritakse osaliselt või täielikult riigieelarvest, omavalitsuse eelarvest, riigiettevõtete poolt, munitsipaalettevõtte poolt, siis tuleb ehituse töövõtja määramiseks kasutada riigihangete konkurssi. Erandina võib lepinguid sõlmida riigihanke konkursita, kui on võimalik

Majandus → Eelarvestamine ja normeerimine
362 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Eelarvestamine pakkumise lisad kodune töö nr2 parandatud 11.03.2016

............................................4 VIIDATUD ALLIKAD....................................................................................................................6 2 1. PAKKUMISE LISAD ajagraafik maksegraafik ettevõtte referentsid (objekti nimetused, pildid, hind, projektijuht) väljavõte krediidiinfost planeeritav objektimeekond, nende CV-d kõikide ATV-de projektijuhtide CV-d, nõuded objektimeeskonna haridusele B kaardi koopia panga kinnituskiri (garantii) kindlustuse koopiad struktuuri table käibe võrdlused 1.1 Ettevõtte referentsid Minu valitud hoone (Mardi 4) ehitustööde tegijaks oli KRTL OÜ, kes teostab üldehitustöid. KRTL OÜ varem valminud objektid: [ 1 ] Rakvere Tark Maja. Aadress Turu plats 2, Rakvere.Valminud 09.2015. Ehituse maksumus

Ehitus → Eelarvestamine
18 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Ajajuhtimise essee

ESSSEE-AJAJUHTIMINE Gleb Arhangelski videot kuulates ja Ajajuhtimise esseed kirjutama asudes, leidsin ennast mõtetega tagasi umbes viie viimase aasta ametiajale. Kuhu mu aeg kulus? Ja kuhu minu alluvate aeg kulus? Kuidas ma juhtisin oma aega? Või kas ma üldse juhtisingi oma aega? Äkki hoopis juhiti mind, või aeg juhtis hoopis mind ennast? Ajajuhtimisel on palju ühist inimeste juhtimisega. Aeg-see on ju nagu inimesedki ­ juhitav, planeeritav, kontrollitav, organiseeritav, mõõdetav, delegeeritav jne. Kindlasti on iga töötaja elus mingi etapp, mil pühendumus tööle mattis enda alla kõik muud huvid ja väljakutsed. Mingi aeg tunned, et nii popp on olla ,, töönarkomaan", kuid selleks, et sinu elus ei oleks prioriteediks nr. 1 sinu kliendid ja töö, siis tuleb hakata varakult oma aega planeerima ja mõtlema sellele, mis on sinu jaoks ikkagi see nr. 1. Kui analüüsiksin oma kunagist tööaega, siis mida ma näen: Ku...

Psühholoogia → Ajakasutuse juhtimine
38 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Muuseumimapp kolmest Tallinna muuseumist

Tallinna Draamateater. 1910. Arhitektid Nikolai Vassiljev ja Aleksei Bubõr. Hoone sai ehitatud 1906. aastal peetud arhitektuurikonkursi võitjate poolt. Võistlus oli Tallina sajandialguse rahvusvahelistest võistlustest suurim- laekus 61 projekti. Monumentaalne teatrihoone esindab juugendi rahvusromantilist varianti. Iseloomulik on klombitud paekivi kasutamine, mis annab skulpturaalse ülesehitusega hoone fassaadile romantilise ja jõulise ilme. Tallinna Linnavalitsuse planeeritav hoone Linnahalli kõrval. Antud hoonekompleksi kujundus oli väga huvitav. Mitte ilmselt küll kõige praktilisem, kuid see- eest unikaalne. Kõik hooneosad meenutasid diagonaalselt lõigatud risttahukaid. Makett oli ka valgustatud, mistõttu jäi ta eriliselt silma teiste hulgas. Kujutatud oli ka veidi interjööri läbi tohutute külgakende. Linnahalli kõrvale oleks selline kompleks küll veidi võõras. Antud

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
138
xlsx

Rahvusvaheline finantsjuhtimine KT1: variandid A,B,C,D,E

Üldhalduskulud,mis sellel aastal moodustasid 4 000 EUR,alanevad 10% võrra. Turustuskulud moodustavad mõlemal aastal 6% netokäibest( müügitulust) Pangalaenude inressid moodustavad mõlemal aatal 1 000 EUR Ettevõttel on sel aastal põhivarasid 15 000 EUR ning amorteseeritakse 20% aastas lineaarsel meetodi Järgmise aasta algul investeeritakse põhivarasse aasta algul täiendavalt 3 000 EUR Arvutage järgmiseks majandusaastaks planeeritav kasum(kahjum) ettevõttes. 1 2 2 Müügitulud 50,000 63000 toode tk 50,000 …+20% 60,000 müügihind 1.0 …+5% 1.05 toode kulud 35,000 35000

Majandus → Rahvusvaheline majandus
116 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Äriplaan kohviku taasavamine

presskohvikannud jms.). Tooted ja teenused Kohvikus planeeritakse hakata pakkuma järgmisi tooteid: kohv (filtri- ja presskannukohv), tee, cappuccino ; hind 1 - 2 . karastusjoogid ja õlu ; hind 2.50 klaas, pudel 3 . saiad, pirukad, koogid; hind 0.75 ­ 1 . hamburger; hind 2 . friikartul; hind 3 . võileivad; hind 0.50 - 1 . Pakutava menüü suurust piirab teeninduspiirkonna nappus, puudub köögiblokk. Planeeritav menüü on tervisekaitseorganitega kooskõlastatud. Soovi korral korraldame väikese peolaua; tooteid saab ette tellida ja osta kaasa. Kohvik on suitsuvaba, suitsetamine on lubatud ainult suvel terrassil. Turg ja tarbijad Avatava kohviku teenused on suunatud põhiliselt kahele tarbijarühmale: - tavatarbijad: alevi ja ümbruskonna elanikud, kerget lõunasööki soovivad

Majandus → Majandus
207 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Eksam aines “ETTEVÕTTE MAJANDUSÕPETUS”

o kasum 19. Kuidas defineerida nõudlust? o Ostujõuga kindlustatud soovid ja vajadused 20. Märkige vähemalt üks tunnus, mis iseloomustab täisühingut: o osanike piiramatu vastutus 21. Aasta amortisatsioonieraldiste summa lineaarse mahaarvestamise korral, kui seadme soetusmaksmus on 2000 ja kasutusaeg 5 aastat, on: o 400 22. Ettevõtte planeeritud müügitulu on 200 tuh krooni, kasumiläive punkris on aga 150 tuh krooni, seega ettevõtte planeeritav ohutusvaru on: o 25% 23. SWOT analüüs on: o Väliskeskonna ohtude ja võimaluste analüüs 24. Milline omadus ei kuulu heale äriideele? o Ebatõenäone realisatsioon 25. Oma- ja võõrkapitali osatähtsust väljendavad: o Kapitali struktuuri suhtarvud 26. Milline järgnevatest ei kuulu turundusmeetmestiku elementide hulka: o nõudlus 27. Märkige vähemalt üks tunnus, mis iseloomustab usaldusühingut: o täisosanike piiramatu vastutus 28

Majandus → Ettevõtte majandusõpetus
23 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Emadepäeva minikontsert

* peab tagama Juhendada kava koostamist arvuti abil kava arvutis. Rühmatöö, planeerimise õpetusliku eesmärgi harjutamine täitumise 13. min. Tahvlile skeem: järjekorra nr. planeeritav aeg, pealkiri, Kava mustandite koostamine kes esinevad. rühmatööna Iseseisev grupitöö, õpetaja saab tagasiside, Iseseisva töö andmine

Eesti keel → Eesti keel
19 allalaadimist
thumbnail
6
xlsx

Puhkusegraafik näidis

Põhipuhkus 21 Põhipuhkus 7 Roomet Kirves Müügiassistent Põhipuhkus 5+28 Põhipuhkus 28 Põhipuhkus 14 Põhipuhkus 7 Riigipühade teema Planeeritav puhkuse Puhkuseperiood aeg algus lõpp Puhkusepäevade arv algus lõpp 1/1/2019 12/31/2019 14 1/6/2020 1/19/2020 1/1/2020 12/31/2020 14 5/18/2020 6/1/2020 1/1/2020 12/31/2020 7 2/10/2020 2/16/2020 1/1/2020 12/31/2020 7 10/5/2020 10/11/2020 1/1/2020 12/31/2020 7 2/10/2020 2/16/2020 1/1/2020 12/31/2020 14 7/6/2020 7/19/2020

Muu → Töö- ja palgakorraldus
26 allalaadimist
thumbnail
14
doc

äriplaan spordijuhtimises

Äriplaan Koostaja: Anti Pungar Tartu 2010 Sissejuhatus............................................................................................................................ 3 Kiiruisuklubi eeliseks on otseste konkurentide puudumine Eestis, samuti ajalooline aspekt seoses eestlase Ants Antsoni olümpiavõiduga kiiruisutamises 1964 aastal Innsbruckis. Maailmas on seni 27 suletud 400m kiiruisuhalli. Planeeritav kiiruisuhall oleks ainus Baltimaades. Suletud 400m kiiruisuhalli pole ka Soomes ega Rootsis. Lähim 400m kiiruisuhall asub Valgevenes Minskis, mis valmis 2010. aastal............................................... 3 1. Organisatsiooni analüüs...................................................................................................... 4 1.1 Missioon........................................................................................................................ 4 1

Sport → Spordijuhtimine 1
297 allalaadimist
thumbnail
10
doc

HINNAPAKKUMINE TÖÖ- JA PUHKEVÄLJASÕIDUKS KURESSAARE LINNAHOTELLIS

............................................................................... 9 2 VASTUSKIRI Tere, austatud Katrin Tamm! Täname Teid, et valisite Kuressaare Linnahotelli oma ürituse läbiviimiseks. Saadame Teile esialgse hinnapakkumise, loodetavasti on see sobiv. Teiepoolsed ettepanekud muudatuste tegemiseks palume saata aadressile [email protected] hiljemalt kaks nädalat enne saabumist. Anname endast parima, et Teie planeeritav üritus oleks edukas ja meeldejääv. Majutus Pakume teile ööbimist kahetubades ühele hinnaga 75 /öö ja sviiti hinnaga 105 /öö. Tubades on: WC/duss, Sat-TV, sisetelefon, internetiühendus, föön, veekeedukann ja tee- ning kohvivõimalus. Sviitides lisaks: rõdu või välisterass. Tubade hind sisaldab buffet- hommikusööki hotelli restoranis E-R 7:00-10:00, L-P 8:00-11:00. Sisseregistreerimine toimub meie hotellis alates kell 16:00 ning väljaregistreerimine hiljemalt kell 12:00

Turism → Majutus
11 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Väetusplaan

Tinghektar = ha x Kt x Km Tabel 2. Orgaaniliste väetiste planeerimine tinghektarite meetodil (näidis) Kultuur Pindala Kt * Ting-ha X x/t ha ha Kultuuri tinghektarid Kultuuridel suhteline (ha × e (x)=toodeta väetisevajaduse Kt*Km) - planeeritav v koefitsient, väetisnorm sõnnikukogu x = x × Kt. s/ ting-ha. Kartul 2 1,0, 2,0 9,14 9,14

Põllumajandus → Agrokeemia
43 allalaadimist
thumbnail
7
doc

LEONTIEFI MUDEL

haru 1 2 lõpptoodang kogutoodang 1 400 220 880 1500 2 600 800 200 1600 lisaväärtus 500 580 1080 - kogutoodang 1500 1600 - 3100 Uus planeeritav kogutoodang esimeses harus on 2100 ja teises harus 2400. Tootmistehnoloogia jääb samaks. Leia lõptarbimisse jõudvad toodangumahud. Lahendus: 1. Leian otsekulukoefitsentide maatriksi. Jagan vahetarbimisse minevad toodangumahud vastava veeru kogutoodanguga. 4 A= 0,3 0,1 0,4 0,5 2. Leian maatriksi E ­ A. 3.

Majandus → Maksundus
103 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Äriplaani kokkuvõte

kasum, planeeritakse ettevõtte rahavood ja bilansid. Finantsprognooside sisendid on eelnevate peatükkide väljundid. Seega ei esine ükski number Finantsprognoosides esmakordselt, vaid iga number on eelnevates peatükkides leitud ja põhjendatud. · Finantsanalüüsi eesmärgiks äriplaanis on hinnata, kas planeeritud strateegia rakendamine tagab ettevõtte eduka toimimise ja kas planeeritav investeering tasub end ära investori poolt soovitud ajaga. Selleks hinnatakse prognooside põhjal Firma likviidsust, käibe ja omakapitali rentaablust, kapitali struktuuri ja tasuvuspunkti. · Riskide hindamisel võib lähtuda SWOT analüüsist, mis on sisuliselt ettevõtte või ettevõtjate senise tegevuse ning ärikeskkonna muutuste analüüs. Vastavalt sellele võivad ettevõtte nõrkused olla ettevõtte siseriskideks ja väliskeskkonna ohud

Majandus → Ettevõttlus
74 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Seletuskiri

SELETUSKIRI 1. Loe läbi alljärgnev seletuskiri. 2. Tutvu Riigi Teatajas asuva õigusaktiga „Ehitise tehniliste andmete loetelu“: https://www.riigiteataja.ee/akt/13097611 3. Kirjuta eelpool loetu põhjal välja seletuskirja 12. osas olevate tehniliste näitajate definitsioonid! Saada vastus aadressil: [email protected] Seletuskiri 1.ÜLDOSA Käesolev individuaalelamu ehitusprojekt on koostatud krundi (asukoht : Harju maakond, Harku vald, Muraste küla, Panapealse 28 ) omaniku - ELEMENTELAMU OÜ - tellimusel. 2.ASENDIPLAANILINE LAHENDUS Individuaalelamu on planeeritud piirkonda, kus terviklik elukeskkond on alles välja kujunemas. Krundil hetkel hoonestus puudub. Elamu on paigutatud krundi põhja külge risti Pangapealse tänavaga. Antud lahendus võimaldab kõige optimaalsemalt ära kasutada hoonega lõuna poolt piirnevat krundi ala. Pääs krundile (ja majaal...

Ehitus → Ehitusviimistlus
8 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Maa-ala detailplaneeringu eskiisprojekt elamukruntide moodustamiseks

Üldosa Antud detailplaneeringu eskiis on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli aine „Plaanimine ja teed“ kursusetöö raames. Planeeringu koostamise aluseks on õppejõu poolt edastatud lähteülesanne ja alusplaan. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kruntide moodustamine ja määrata nende ehitusõigus ning ehituskeelu tsoonid. Lähteolukord Planeeringuala on suurusega 60 ha muutuva reljeefiga hoonestamate maa-ala, millel ei paikne tehnovõrke. Planeeritav ala külgneb Tallinn-Tartu maanteega ja kohaliku tänavaga Hallhundi tee. Planeeritavataval alal on kõrghaljastus põhjaosas, mis üritatakse säilitada võimaluste piires. Planeerimislahendus Kinnistu on planeeritud jagada elamumaa kruntideks. Kinnistu põhjaosas asub haljastus-männimets, mis kuulub säilitamisele ja sinna rajatakse kergliiklusteede võrgustik. Fikseeritakse teed tänavad ja parkimisalad; ehitusõigus kruntidele kui ka ehituskeele tsoonid;

Ehitus → Plaanimine ja teed
4 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Maakasutuse piiride korrigeerimine, maade ümberkruntimine väärtuse alusel.

7.1. Mets (kask) 3 200 600 50 20 3000 3600 7.2. Mets (Sanglepp) 3 200 600 150 10 4500 5100 7 osa kokku 6 8700 Tabel 4.5. Olemasolevate ja planeeritavate maaüksuste võrdlus. Maaüksus Olemasolev maaüksus Planeeritav maaüksus Väärtuste Väärtuste vahe erinevus Pindala Väärtus Pindala Väärtus % ha ha 1 21,875 8585 22 8570 15 0,17 2 29,475 11439,75 29 11102,5 337,25 2,9

Muu → Maakorraldus
18 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Praktikum 4 – maakasutuse piiride korrigeerimine, maade ümberkruntimine väärtuse alusel.

6 osa kokku 18 26100 7.1. Mets (kask) 3 200 600 50 20 3000 3600 7.2. Mets (Sanglepp) 3 200 600 150 10 4500 5100 7 osa kokku 6 8700 Tabel 4.5 Olemasolevate ja planeeritavate maaüksuste võrdlus. Maaüksus Olemasole Planeeritav Väärtuste Väärtuste erinevus v maaüksus maaüksus vahe Pindala Väärtus Pindala Väärtus % ha ha 1 21,875 8585 21,5 8440 145 1,7 2 29,475 11439,75 29,25 11262 177,75 1,6 3 15,45 13990,75 15 13320 670,75 4,8

Maateadus → Maateadus
41 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Marss ja selle uurimismissioonid

järgmiseks mehitatud Marsi missiooniks. SLAID 11 NASA järgmised Marsi-missioonid, MAVEN ja InSight, avardavad teadmisi Marsist veelgi. MAVEN uurib 2014. aastal Marsi atmosfääri ning selle hõrenemise põhjusi. InSight'i üheksa meetri sügavuste puuraukude kaudu läbiviidavad geoloogilised mõõtmised peaksid 2016. aastal andma vastuseid Marsi siseehituse ning planeetide tekke kohta. SLAID 12 InSight on 2016. aastaks planeeritav missioon Marsi pinnale.[1] Missiooni nimetus on lühend inglise keelsest väljendist Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. InSight missiooni eesmärgiks on toimetada Marsi pinnale statsionaarne jaam, varustatud seismomeetriga ja soojusvoo sondiga, ning uurida planeedi varajast geoloogilist evolutsiooni, mis peaks täiustama meie arusaama Päikesesüsteemi maataolistest planeetidest - Merkuur, Veenus, Maa, Marss

Füüsika → Füüsika
8 allalaadimist
thumbnail
10
doc

HINNAPOLIITIKA JA -STRATEEGIA

(d) reguleerida oligopoolset konkurentsi 28. Mida te peaksite teadma, et tulla võistupakkumisel välja optimaalse hinnaga (a)…Millised on kulud toote tootmiseks……………………………………….. (b)…Tarbijate ja konkurentide tundmine……………………………………….. 29. Mida peab hinnakujunduses kõige enam silmas pidama, kui soovitakse saada ettekujutust, millist mõju võib planeeritav kulude kasv, käibemahu kasv jne omada kasumile? (a) püsikulude muutumine (b) muutuvkulude muutumine (c) summaarsete kulude muutumine (d) jääktulumäära muuutmine 30. Mis on jääktulumäär? Mida veel on tarvis teada, et selle näitaja abil välja arvutada ettevõtte kasum? Jääktulumäär näitab jääktulu osatähtsust hinnas ja seda väljendatakse harilikult kümnendmurruna või protsentides.

Majandus → Hinnapoliitika ja...
131 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Äri planeerimine eksami vastused

10. Milline järgnevatest iseloomujoontest ei soobi ettevõtjale b) riskikartlikkus 11. Leida kasumilävi tükkides, kui kaup müüakse hinnaga 1000 kr/tk püsivkulud aastas 200000 kr ja muutuvkulud 800 kr ühiku kohta a) 1000 12. Märkige Eestis ettevõtte hulgas enam levinud õiguslik vorm b) osaühing 13. Üldreeglina püsivkulude kogusummale tootmismahu vähenemine a) mõju ei avalda 14. Ettevõtte planeeritud müügitulu on 500 tuh krooni müük kasumilävi punktis aga 400 tuh krooni, seega planeeritav ohutusvaru on c) 20% 15. Käibevarahulka kuuluvad a) raha ja pangakontod 16. ettevõtte võimet tasuda lühi ja pikaajalisi kohustusi d) kapitali strukturi suhtarv 17. Millises arunades kajustab kõige otsesemalt ettevõtte äritegevuse a) kaasumiaruanne 18. Kasumi genereerimise efektiivsust lähimüügilt Rentaablussuhtarv 19. Bostoni turuosa turukasvu matriksi rahalehmad Suur turuosa ja aeglane kasv 20. Lähtudes tegevus ja tootmismahu muutumise mõjul kulude eristatakse c) muutuv ja pusiv 21

Majandus → Analüüsimeetodid...
92 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Mina ja ettevõtlus

4. Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb võtta ette veel erinev hulk samme. Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse ettevõtte osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma ettevõtte äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.  Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või litsentsi.  Kui teie ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 16 000 eurot, tuleb end registreerida Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks.  Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval Maksu- ja Tolliametis. 5.Osaühingu lõpetamise otsus ja lõpetamisavalduse esitamine Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtu otsusega. Vabatahtliku lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks

Majandus → Ettevõtlus
12 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Maakasutuse piiride korrigeerimine, maade ümberkruntimine

h. Pt PM S*Pt*Pm 7.1 Mets 3 200 600 150 10 4500 5100 (sanglepp) 7.2 Mets 3 200 600 50 20 3000 3600 (kask) ha = = 8700 6 Tabel 5. Olemasolevate ja planeeritavate maaüksuste võrdlus Maaüksus Olemasolev maaüksus Planeeritav maaüksus Väärtuste Väärtuste Pindala ha Väärtus Pindala ha Väärtus vahe erinevus % 1 21,5 8440 26,5 8315 125 1,48% 2 29,1 11271 26 11700 -429 3,8% 3 15,35 13917,5 10 14500 -582,5 4,19% 4 20,75 24655 18 24052.5 602,5 2,44%

Kategooriata → Maakorralduse põhikursus
68 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Tuuleenergia ja tuulepargid Eestis

tekitavad tuuleparkide juures müra ja vibratsioon. Kui tuulepargid ehitada maismaast kaugemale ning hoopiski merre on suurimad keskkonnaprobleemid sellega seoses kõrvaldatud. Samuti ei sega merre ehitatud tuulepark vaadet, mis võib juhtuda, kui tuulik panna üles maismaale. Tuuleparkide arendusprojektid toimuvad ka maismaal. Eesti Energia kavandab Tootsi ammendunud turbamaardlale tuuleparki, mis koosneks kuni 52 elektrituulikust, esimeses etapis on võimalik püstitada 46 tuulikut. Planeeritav tuulepark oleks Baltikumi suurim ja nüüdisaegseim ning kasvataks oluliselt taastuvenergia tootmist Eestis. Tootsi tuulepargi toodanguga saaks katta näiteks Pärnumaa elektrienergia vajaduse. Uuringud ja planeeringud toimuvad 2011-2016, ehitus peaks algama 2017 ­ 2019 ja käitusvalmis võiks tuulepark olla 2019 aastal. Ammendunud turbamaardlale tuulepargi arendamine aitab anda kasutuseta maa-alale uue väärtuse. Ajalooline turbatootmisala jääb pärast tuulepargi valmimist

Majandus → Maksundus
10 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Riigi ja kohalik eelarve

2. Võrdle viimase viie aasta riigieelarve tulude-kulude struktuuri? Viimase viie aastaga on riigieelarve kulud ja tulud tõusnud. Aastal 2013 olid plaanitavad kulud 7,7 miljardit eurot ning tulud 7,5 miljardit eurot. Rohkem üritati võrreldes eelnevate aastatega raha panustada sotsiaalse turvalisuse suurendamiseks ­ kasvavad pensionid, vajaduspõhised lastetoetused, töötutoetused ning ravikindlustuse kulud Haigekassa eelarves. 2014.aastaks oli planeeritav tulu tõusnud 8 miljardini, ka kulud olid tõusnud üle 300 miljoni ehk 8,06 miljardini. Järgneval aastal oli tõus veelgi suurem ning tulud olid planeeritud juba 8,5 miljardini, sama kõrgele kasvavad Riigikogu esitatud eelnõu järgi ka kulud. 2017. aasta eesmärgiks on tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja

Majandus → Eelarvestamine
3 allalaadimist
thumbnail
12
doc

VARUDE ARVESTUSMEETODID

Varude arvestusmeetodid: 1. Ühiku tegeliku soetusmaksumuse meetod; 2. Varude perioodiline arvestussüsteem ja kaalutud keskmise meetod; 3. Varude pidev arvestussüsteem ja kaalutud keskmise meetod; 4. Varude perioodiline arvestussüsteem ja FIFO meetod; 5. Varude pidev arvestussüsteem ja FIFO meetod. 1. Ühiku tegeliku soetusmaksumuse meetod Ühiku tegeliku soetusmaksumuse meetod on ainus meetod, mille puhul kaupade füüsiline liikumine ühtib arvestuslikuga. Ühiku tegeliku soetusmaksumuse meetodi rakendamisel identifitseeritakse iga soetatud, realiseeritud ja varusse jääv kaubaühik. Seda meetodit rakendatakse hinnaliste kaupade/toodete puhul, näiteks karusnahad, juveelitooted, autod jne. Komputeriseeritud andmetöötlus lihtsustab laoarvestuse pidamist, võimaldades hõlpsasti identifitseerida iga üksiku ostetud või müüdud kaubaühiku. 2.Varude perioodiline arvestussüsteem ja kaalutud keskmine meetod . Kui kaalutud keskmise...

Majandus → Raamatupidamine
54 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Töövihik

teadmised ja kogemused? 6. Lühiinfo turu ja turustamisplaanide kohta. 6.1.Kellele, kus ja kuidas kavatsetakse oma toodet/teenust pakkuda? 6.2. Kui palju on potentsiaalseid kliente? 6.3.Kuidas hindate turu, kuhu plaanite siseneda, hetkeseisu? 6.4. Kuidas hindate oma võimalusi turul, kuhu plaanite siseneda? 7. Lühiinfo projekti maksumuse ja rahastamisallikate kohta. 7.1. Kui suur on äriplaani käivitamiseks vajalik summa? 7.2. Kui suur on planeeritav omafinantseering? 7.3. Milliseid teisi rahastamisallikaid kavatsetakse kasutada ja millised on planeeritavad summad? 8. Eeldatavad tulemused. 8.1.Millised on projekti elluviimisel saavutatavad tulemused, mis ajaks? II Ettevõtte üldandmed Ettevõtte nimi: Ettevõtte juriidiline vorm: Registreerimise no. Registreerimise aeg ja koht: Aadress: Telefonid: Faks: e-mail: Juhatuse liikmed: Põhikapital: Omanikud, nende osa kapitalist:

Majandus → Äriplaan
720 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Ehitustehnoloogia

: n ­ m ­ N ­ tööliste arv Planeeritav töökestus: - k ­ ( t ­ töötatud aeg - , 1- Töötootlus - T O AN n - ) O nat.ühik P pl

Ehitus → Ehitustehnoloogia
115 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Klientide ja konkurentide uuring

Fredy tutvustab lastele inglise keelt ja kultuuri, avardab silmaringi ning julgustab võõrkeelte õppimist. Kõik õpetatav on seatud lauludesse, mille meloodiad soodustavad ingliskeelsete sõnade õppimist. Tänu õppematerjalidele on lapsevanematel hea ülevaade tundides toimuvast ja soovi korral saavad nad tunnis saadud teadmisi üheskoos korrata. Teenuse eelised, võrreldes konkurentide teenusega Võrreldes konkurentidega on meie planeeritav teenus, mida pakkuma hakkame suhteliselt sarnane- päevahoid. Kuid meie eelised võrreldes konkurentidega on hoid nädalavahetuseti, veidi teistsugused arendavad huviringid ning erivajadustega laste hoid. Konkurendi SWOT SWOT Lustila OÜ kohta. Tugevused Nõrkused  Noor kollektiiv  Õuesõppe puudus

Majandus → Analüüsimeetodid...
92 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Eelarvestamise eksami vastused

Võib öelda, et mida rohkem firma esineb võistupakkumistel, seda reaalsem võimalus on tal võita. 3.2 Riigihange kujutab endast hankija poolt hankelepingu sõlmimist eduka pakkujaga hankemenetluse tulemusena ning hilisemat hankelepingu täitmist. Riigihanke dokumendid · Panga kinnituskiri(garantii) · Kindlustuste koopiad · Struktuuri tabel · Käibe võrdlused · Analoogsete objektide fotod · Planeeritav objektimeeskond, nende CV-d · Kõikide ATV-de projektijuhtide CV-d · Nõuded objektimeeskonna haridusele · 4.2 Kirjelda EVS 885:2005 ülesehitust. · Ehituskulude liigitamise aluseks on kümnendsüsteemil põhinev hierarhia nii pea-, põhi- kui kulurühmadeks. · Iga rühm võib jaguneda omakorda kümneks alamrühmaks; · Igal madalam tasemel pikeneb kulurühma kood ( tunnus) ühe numbrikoha võrra;

Majandus → Eelarvestamine ja normeerimine
225 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Kordamisküsimused eksamiks Turundus

26. Mis on promotsioon? Promotsioon on müügiedendusvõtetest koosnev turundusvaldkond, mis mõjutab tarbija käitumist vahetult toote või teenuse hinna ja väärtuse suhte muutmise kaudu või lojaalsusprogrammide abil. 27. Mis on reklaam? Reklaam on identifitseeritud tellija kinni makstud mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada mingit auditooriumi (Wells, Burnett, Moriarty). 28. Mis on suhtekorraldus? Suhtekorraldus on planeeritav ja pidev tegevus loomaks ja säilitamaks häid suhteid ja vastastikust mõistmist organisatsiooni ja tema sihtrühmade vahel. 29. Millised on promotsiooni vormid? Müügitoetuskampaaniad Reklaam Suhtekorraldus Otseturundus Isiklik müük 30. Turundusuuringute roll ja olulisus turunduses Turundusuuring on informatsioonil põhinev funktsioon, mis seob tarbijat, klienti ja üldsust turundajaga. Rolliks on erineva informatsiooni süstemaatiline ja oblektiivne

Majandus → Turundus
249 allalaadimist
thumbnail
17
doc

ABIMATERJAL ÄRIPLAANI KOOSTAMISEKS

6.2. Kui palju on potentsiaalseid kliente? 6.3.Kuidas hindate turu, kuhu plaanite siseneda, hetkeseisu? 6.4. Kuidas hindate oma võimalusi turul, kuhu plaanite siseneda? 1 7. Lühiinfo projekti maksumuse ja rahastamisallikate kohta. 7.1. Kui suur on äriplaani käivitamiseks vajalik summa? 7.2. Kui suur on planeeritav omafinantseering? 7.3. Milliseid teisi rahastamisallikaid kavatsetakse kasutada ja millised on planeeritavad summad? 8. Eeldatavad tulemused. 8.1.Millised on projekti elluviimisel saavutatavad tulemused, mis ajaks? II Ettevõtte üldandmed Ettevõtte nimi: Ettevõtte juriidiline vorm: Registreerimise no. Registreerimise aeg ja koht: Aadress: Telefonid: Faks: e-mail: Juhatuse liikmed: Põhikapital: Omanikud, nende osa kapitalist:

Majandus → Äriplaan
76 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Detailplaneeringu algatamine ja kehtestamine

soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis (samuti kultuurimälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal), planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas, planeering koostatakse miljööväärtuslikule hoonestusalale või selle moodustamiseks, planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks või planeering koostatakse keskkonnamõju hindamiseks, ei tohi detailplaneeringu koostamist või detailplaneeringu koostamise tellimist sellest huvitatud isikule üle anda.

Ehitus → Ehitusõigus
57 allalaadimist
thumbnail
22
docx

Kalasadama detailplaneeringu vaidlus

..................................................................................................... 7 Kokkuvõte............................................................................................................... 9 Kasutatud kirjandus.............................................................................................. 10 2 Sissejuhatus Uuritav detailplaneering Kalasadam asub Põhja-Tallinnas. Joonisel 1. on planeeritav ala roosa värviga. Kalasadama planeeringut on menetletud 12 aastat enne kui jõuti mingi lahenduseni. Enne lahendust protsess venis ning lahendus ei näivat tulevat. Ühel poolel on Pro Kapital, kes on üks eraomanikest ning teisel pool Kalasadama elanikke esindav Telliskivi Selts. Telliskivi Selts on teinud kõik võimaliku, et oma hüvesid säilitada. Pöördutud on isegi õiguskantsleri poole, et kontrollida kas avalikud huvid on piisavalt kaitstud. Avalik huvi ja rahva

Loodus → Keskkonnakaitse
5 allalaadimist
thumbnail
13
docx

TOITUMISHARJUMUSED, statistiline analüüs

Kes natuke peavad lugu kindlatel aegadel söömise tähtsusest, nende hulgas kulub päevas raha toidule enim just 10 ja rohkem Euro ulatuses või siis kuni 3 Eurot. Keskmiselt söögiaegade tähtsust hindavate seas on inimesed nõus söögi eest raha välja käima enim kas 3-5 Eurot või 5-10 Eurot. Vastanud, TOITUMISHARJUMUSED kes peavad kindlaid söögiaegu väga oluliseks, on planeeritav päeva kulu söögile kõige sagedasem 3-5 Eurot. Päevas söögile kuluva raha suurus on väga kõikuv ja nagu selgub, ei ole toidule kuluva raha ja kindlate söögiaegade vajaduse vahel olulist seost. 3.5 Kulu söögile (päevas) ja soo vaheline seos Uurime söögile kuluva raha ja soo vahelist seost. Vaatame, kas söögile kuluva raha suuruse ja soo vahel on olulist erinevust. Joonis 6. Kulu söögile ja soo vaheline seos

Matemaatika → Matemaatika ja statistika
28 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Äriplaan

Tööjõu hinnaks on võetud realistlik olukord antud hetkel. Peale teist tegutsemisaastat on planeeritud palgakasv. · Töötajate motiveerimine Äri edenedes seame sisse boonuse teenimise võimaluse vastavalt toote läbimüügile. Oluline on edendada ka sotsiaalset suhtlust ja läbisaamist. Kindlasti peab töötajatele looma mitmekesiseid koolitus- ja sportimisvõimalusi ning -soodustusi 4.4.7. Tootmisvõimsus (investeerimise tulemusena planeeritav võimsus, kasvuprotsent; tootmistsükli pikkus, vahetuskoefitsient) Esialgsetel andmetel on esimesel aastal planeeritud müüa 1200 m 2 PVC aknaid, 960 m aknalauda ja 960 m veeplekki. Teisel aastal vastavalt 1500 m 2 aknaid, 1200 m aknalauda ja 1200 m veeplekke. 4.4.8. Ettevõtte varade kindlustus (kindlustusettevõte, maksumus) Ettevõtte varad ei ole kindlustatud 4..5. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 4.5.1. Ettevõtte juhtkond

Majandus → Äritegevuse alused
1298 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun