Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Organisatsioonikultuur organisatsiooni muutuste toetajana/ta - sarnased materjalid

organisatsioon, organisatsioonikultuur, muudatuste, tete, tajad, omavalitsus, mber, rtuse, koost, listeks, ulatuse, vallavalitsuse, htsusega, tetes, faktorid, meeskonnat, hine, rituaalid, rahvuskultuur, volikogu, tehnoloogia, meelt, julgust, paraneb, suurendamine, grupis, htsad, koopteerimine, reinhold, winston, muutudes, teenistuja, lesandele, eetika
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...riumiks ja see on organisatsiooni tähtsaim vara! Arusaam, et juht peaks olema hea liider ja tundma eestvedamise seaduspärasusi. Organisatsiooniga seotud inimesi(liikmed, kliendid) ühendavad väärtused, tõekspidamised ja hoiakud. 6. Organisatsioonikultuuri metafoorid (organisatsioon kui masin, organisatsioon kui kultuur) 7. Organisatsioonikultuuri metafoorid (organisatsioon kui elusorganism, organisatsioon kui kultuur) 8. Õppiv organisatsioon Õppiva organisatsiooni käsitlus on arendatud alates 20. saj te...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
104 allalaadimist
108
doc

Organisatsioon ja juhtimine

... korraldamine; töötajate kaasamine muudatuste planeerimise protsessi; töötajate toetamine; läbirääkimised koostöö saavutamiseks; manipuleerimine; juhtkonna formaalse võimu kasutamine sundimiseks. 11.4. Organisatsioonikultuur Iga muudatuse korral tuleb arvesse võtta organisatsiooni kultuuri (Alas, 2002). Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist. ...

Majandus - Keskkool
235 allalaadimist
21
doc

Organisatsioonikäitumise eksamiküsimused

...steadusteks, mis selle uurimisobjektiga tegelevad on organisatsioonikäitumine ja personali juhtimine. Grupp ­ baasteadusteks sel tasandil on sotsioloogia ja sotsiaalpsüholoogia. Sotsioloogia uurib grupikäitumist tööjaotust, konflikte ja organisatsioonikultuuri. Sotsiaalpsüholoogiaga uuritakse näiteks kommunikatsiooni, grupiprotsesse ja otsustamist. Juhtimisteadusteks, mis grupi tasandiga tegelevad on samuti organisatsioonikäitumine ja personali juhtimine. Organisatsioon ­ seda uurivad baasteadusteks on politoloogia ja antropoloogia. Organisatsiooni ...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

SISUKORD I. ORGANISATSIOONIKÄITUMINE...........................................2 1.1. Organisatsioonikäitumine..................................................................................2 Eksamiülesanne 1. ...................................................................................................5 II. INDIVIID.........................

Majandus -
88 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...akse ühiskondliku teadvuse vorme, põhimõtteid, tavasid ja norme, mis reguleerivad inimeste käitumist mingi sotsiaalse koosluse piires. Juhtimiseetika (edaspidi eetika) tegeleb eelkõige organisatsiooni sisemiste väärtustega, mis on osa organisatsioonikultuurist ja on kooskõlas sotsiaalse vastutusega, võttes arvesse välist keskkonda. Eetika on juhitud ühelt poolt seaduste ja teiselt poolt vaba valiku poolt. Esimene neist on kodifitseeritud õigus, milles väärtused ja standardid on kirjutatud õigussüsteemi ning nendest juhindumine on vajadu...

Juhtimine -
170 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

......................................................................................50 Takistused kultuuride mõistmisel: ..........................................................................................................52 2.3 Organisatsioonikultuur ......................................................................................................................58 Harrison M. Trice & Janice M. Beyer käsitluses on organisatsioonikultuuri tunnusjoonteks kollektiivsus ja sümboolsus (vt. Tabel 16). Kollektiivsuse all mõ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
112 allalaadimist
5
docx

"Organisatsioon ja organisatsioonikultuur" raamatu kokkuvõte

Kokkuvõte: ,,Organisatsioon ja organisatsioonikultuur" Organisatsioonikultuuri käsitlusi: Sünonüümidena vaadeldakse organisatsioonikultuuri, ettevõttekultuuri, organisatsiooni kliimat ja juhtimiskultuuri.Organisatsioonikultuuri mõiste aktualiseerus 1980ndatel aastatel. Kotter ja Heskett peavad organisatsioonikultuuri kogu kooslust hõlmavaks...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
241 allalaadimist
30
doc

ORGANISATSIOON JA PERSONALI JUHTIMINE

... ebasoovitava käitum. puhul. Kasut. 2 meetodit: · kustut. ­ püüt. kaot. eelnenud pos. kinnitus ebasoovitavale käitum.; · karist. ­ kasut. ebasoovitava käitum. kõrvaldam. 26 21. Organisatsioonikultuur Scheini käsitluses, organisatsioonikultuuri liigid ja allikad. Org. liikmetevah. suhteid võrreld. kult. Org. tööt. toovad neisse kaasa eri arusaamad tööst, distsipl, ajast jne. Need arusaamad omand. ümbrits. keskk., mille üheks osaks on kult. Kult. korrast. sots. käitumist ühis...

Majandusarvestus -
46 allalaadimist
17
doc

Juhtimise eksam vastustega

...a uusi lahendusi ressursi jagaja- kuidas jagada vaimseid ja materiaalseid ressursse org läbirääkija- sõlmib lepinguid peab kõnelusi arusaamatuste lahendaja, korralooja- lahendab probleeme, mis ei allu tavapärasele lahendusviisile 5. organisatsioonikultuur ja selle tähtsus firma edu saavutamisel org.kultuur on selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste ja väärtushinnangute kogum ja käitumisnormide kogum. Kujundab mängureegleid, vähendab formaalse juhtimise ja kontrollimise vajadust. On otseselt tajutav , nähtav ­ väljendub käitumiskul...

Juhtimine -
255 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

...s võivad organisatsiooni mõjutada. - Nt, millised konkurendid meid ümbritsevad ning kui palju neist on otseselt ohtlikud, palju on erinevaid tarnijaid, kui suurel määral sõltutakse ühest või kahest tarnijast. 82. 19. Organisatsioonikultuur koosneb organisatsioonis toimivatest normidest, väärtustest, hoiakutest ja tõekspidamistest, kujundades organisatsiooni liikmete käitumist. Sisekultuur ütleb inimestele, mida võib ja mida ei või selles organisatsioonis. Väljakujunenud organisatsioonikultuuriga ettevõttes ü...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

..., mis võivad organisatsiooni mõjutada. • Näiteks, millised konkurendid meid ümbritsevad ning kui palju neist on otseselt ohtlikud, palju on erinevaid tarnijaid, kui suurel määral sõltutakse ühest või kahest tarnijast 19. Organisatsioonikultuuri mõiste Organisatsioonikultuur koosneb organisatsioonis toimivatest normidest, väärtustest, hoiakutest ja tõekspidamistest, mis kujundavad organisatsiooni liikmete käitumist. Sisekultuur ütleb inimestele, mida võib ja mida ei või selles organisatsioonis teha. • Väl...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

...id tundeid Friedmani lähenemine, ning heakskiidu sai Carrolli sotsiaalsele vastutusele rõhuvad neli printsiipi, kus ettevõte vastutab majanduslikult, õiguslikult, eetiliselt ja valikuliselt. Moraal ja relativism ning eetikakoodid Vaadeldi organisatsiooni keskkonnast sõltuvaid aspekte, mis võivad mõjutada pikaajalisi otsuseid, kuidas viia läbi tööstusharu anaüüs, kuidas määrata edutegureid, hinnata konkurentsi ja tööstusstsenaariume. Uueks teadmiseks on see, et majanduslikud jõud mis reguleerivad materjalide, raha, energia ja teabe vahe...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
3
docx

Mida juht peab teadma organisatsioonikultuurist

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut MIDA PEAB JUHT TEADMA ORGANISATSIOONIKULTUURIST Lühikokkuvõte Ärinduse õppekava Tallinn 2018 1 Nagu iga inimene on ka iga organisatsioon erineva iseloomuga, mida võib nimetada organisatsiooni kultuuriks. Iga ettevõtte üks peamisi edukuse põhjuseid peitubki selles valitsevas ...

Organisatsiooni juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

...olutsiooniga, kus algavad taas muutused. Väga oluline on iga revolutsiooni perioodi jooksul leida uus juhtimismeetod, mis tagaks järjekordse kasvu evolutsiooni perioodil ning kui see on ennast ammendanud, järgneb jällegi revolutsioon. 5. Organisatsioonikultuur 5.1 Mis on organisatsioonikultuur? Org kultuur on org liikmete mõtlemise ühisosa. Pikema aja jooksul kujunenud väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest org lähtub oma igapäevases tegevuses ja mis otseselt või kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
962 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...usu institutsiooni ülesanne on evangeeliumi kuulutamine ja sakramentide vahen- damine. Kirik tähendab ka kogu kristlaskonda ( ristiusus ). Esimene on siis väljendatud kitsamas tähenduses ja teine laiemas tähenduses. Kirik on ülesehitatud organisatsiooniliselt, mis on väga kindlapiiriline. Uskliku usu toetamiseks on vaja organisatsiooni, milleks ongi see kirik. ,,See on nagu laev elumeres, milles otsitakse päästmist." Kristlikud kogudused moodustavad mingi kindla usulahu alusel. Max Weber avab religiooni avara panoraami, alates religioonide te...

Teadus - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

... jagaja ­ kuidas jagada vaimseid ja materiaalseid ressursse organisatsioonis Läbirääkija ­ sõlmib lepinguid peab kõnelusi Arusaamatuste lahendaja, korralooja ­ lahendab probleeme, mis ei allu tavapärastele lahendusviisidele 5. Organisatsioonikultuur ja selle tähtsus firma edu saavutamises Organisatsioonikultuur: · Selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum. · Tõekspidamised ja arvamused sellest, missugune on organiatsioon ja kuidas pe...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
355 allalaadimist
94
docx

Juhtimise alused - slaidid piltidega ja kahed eksamiküsimused

...tab teatud tööstiili .� Tervikkultuur vs allüksus .� Vaadeldav kultuur: Nähtav osa, riided, lood, kangelased .� Süvakultuur: põhiväärtused .� Muutmine on võimalik üles ehitada olemasoleva kultuuri tugevustele Organisatsioonikultuuri funktsioonid .� VÄLISFUNKTSIOON: tõlgendades maailma, võimaldab organisatsioonikultuur antud kollektiivil paindlikult kohaneda muutuva tegevuskeskkonnaga .� SISEFUNKTSIOON: sisendades kõigile kollektiivi liikmetele ühiseid väärtusi ja norme, integreerib kultuur ant...

Juhtimispsühholoogia -
64 allalaadimist
12
docx

II KT JUHTIMINE KORDAMISEKS

...otsese juhi liidristiilid 3) rühmanormid 4) kontrolli ulatus 5) välisohud ja ­surve 6) organisatsioonikultuur F. Fiedleri mudeli põhjal: 1) juhi liidristiili sobivusest oma alluvatega suhtlemisel 2) olukorra kontrollitavusest 3) sellest, mil määral mõjutab olukord liidrit 31. Millised tegurid mõjutavad liidri tegevuse efektiivsust läh...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
16
pdf

JUHTIMISE EKSAMI kogukonspekt

... 1. Põhitegijad (töö teostajad) 2. Eesliin (vähemalt üks juht) 3. Keskliin (ühendab eesliini põhitegijatega) 4. Tehnoloogiapersonal (planeerivad ja kontrollivad teiste tegevust) 5. Abistav personal 6. Ideoloogia (organisatsioonikultuur ja põhiväärtsed) 3. Kuidas võib jagada äriorganisatsiooni eesmärke? tootmislikud eesmärgid - turgude hõivamine; toodangu sortimendi määratlemine; finantseesmärgid - piisava likviidsuse tagamine; optimaalne kulude tase; juhtimislikud eesmärgid - juhtimisstiil,...

Juhtimine -
107 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...ine Eelarvete koostamine ja ressursside eraldamine Strateegia elluviimiseks vajaliku organisatsiooni loomine Töötajate valik ja arendamine Motiveerimise ja stimuleerimise seostamine soovitud tulemuste saavutamisega Organisatsioonikultuuri ja töökeskkonna loomine Tugisüsteemide loomine ja tegevuspoliitikate rakendamine Eestvedamise rakendamine Juhid strateegilises juhtimises ja vastutus Tippjuht Äriüksuse juht Funktsionaalsete valdkondade juhid Allüksuste juhid STRATEEGILISE JUHTIMISE AJ...

Juhtimine -
8 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...ud on enesehalvustamine. Seda tehakse selleks, et välistada kellegi solvamine sellega, et rõhutatakse kõrget enesehinnangut. 28. G. Hofstede käsitlus rahvuskultuuridest Hollandi teadlane Geert Hofstede uuris 70ndatel rahvus- ja organisatsioonikultuure. Uuringu valimis u. 100 000 töötajat IBM-i kontoritest üle kogu maailma (60 erinevat riiki) (andmed varieeruvad). Peamised kriteeriumid, mille alusel saab rahvuskultuure eristada: individualism-kollektivism võimudistants (suur/väike) ebakindluse vältimine (suur/...

Juhtimine -
142 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

... Tundmatud Personal Täistööajaga, alalised Osa-ajaga, ajutised Rollid ja kohustused Väljakujunenud Muutuvad Rollist või mõjuvõimust Organisatsioonikultuur Ülesandest lähtuv lähtuv Läbirääkimiste teel Tööalased suhted Väljakujunenud kuj...

Organisatsioon ja juhtimine -
47 allalaadimist
71
doc

Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine

...esitatud, ta areneb organisatsiooni töö ja elu käigus. Visioon peab looma seose tänase ja homse vahel ning aitama töötajatel suhtuda tulevikku energiliselt ja motiveeritult ning andma nende tööle mõtte (Simson ja Türk 2003, 34). 1.4.2. Organisatsioonikultuur ja inimressurss Organisatsioonikultuur on organisatsiooni põhiväärtuste, arusaamade ja mõtteviiside kogum, mida töötajad vastastikku jagavad ja mida õpetatakse ka uutele liikmetele, ning mis on personali arengut mõjutav ning enamasti õppimist soodustav komponent. See on väärtuste, v...

Personali juhtimine ja... - Estonian Business School
5 allalaadimist
15
doc

Juhtimine

... jõude, mis võivad organisatsiooni mõjutada. · Näiteks, millised konkurendid meid ümbritsevad ning kui palju neist on otseselt ohtlikud, palju on erinevaid tarnijaid, kui suurel määral sõltutakse ühest või kahest tarnijast. 19. Organisatsioonikultuuri mõiste Organisatsioonikultuur koosneb organisatsioonis toimivatest normidest, väärtustest, hoiakutest ja tõekspidamistest, mis kujundavad organisatsiooni liikmete käitumist. Sisekultuur ütleb inimestele, mida võib ja mida ei või selles organisatsioonis teha. · Välj...

Juhtimine -
7 allalaadimist
17
pdf

Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid

...semine liikuvus. · Sobib tiheda konkurentsi tingimustes. PUUDUSED: · Kõrge risk ­ kiired muutused. · Organisatsioon on välisjõudude suhtes kaitsetum kui mõne teise organisatsioonistruktuuri puhul. · Spetsiifiline organisatsioonikultuur, millega kaasnevad suured õigused, aga ka suur vastutus. See eeldab kõrgtasemel töötajaid. 5. Meeskondlik struktuur EELISED: · Paindlik ­ kiire reageerimisvõime uuendustele, klientide ootustele. · Ühel alluval võib olla mitu ülemust. · Kulud väiksemad, sest funkts...

Ühiskond -
154 allalaadimist
29
docx

Organisatsioonikäitumine eksamimaterjal - vastused kordamisküsimustele

...sioonis. 124. ·Organisatsioonikliima: osalemist soodustav, võimalus ennast vabalt väljendada, positiivne meelestatus, tulemuslikkuse standardid 125. ·Eestvedamisstiil:demokraatlik ja osalev, avatud hoiak loovusele. 126. ·Organisatsioonikultuur: usaldus, omaalgatus, riskialdis, vaba kommunikatsioon. 127. ·Ressursid ja oskused: loovate inimeste värbamine ja hoidmine, väljakutseid pakkuv töö. 128. ·Struktuur ja süsteemid: paindlik, vähesed reeglid, õiglane ja toetav töötajate hindamine 129. 1. Ki...

Organisatsioonikäitumine - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
17
pdf

ORGANISATSIOONIKÄITUMINE EKSAMI KÜSIMUSED 2014 KEVAD

...a hoida motivatsiooni? 2. Grupp: Kuidas töötada meeskonnana efektiivselt? Kuidas lahendada konflikte meeskonnas? 3. Organisatsioon: Kuidas organisatsioon kui tervik on tulemuslikum? Kuidas viia läbi muudatusi? Mis kasu on organisatsioonikultuurist? 2. Milliste sotsiaalteadustega on organisatsioonikäitumine tihedalt seotud? 3. Mis moodustab organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna? Sisekeskkond: Struktuur - struktuur ehk koostisosade arv ja seosed nende vahel. Eesmärk määrab struktuuri, eesmärkide muutumi...

Ühiskonnaõpetus -
64 allalaadimist
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

...landi Saavutustevajaduse teooria olemust ning erinevust A. Maslow Vajadustepüramiidi teooriast. - Kirjeldage S. Adamsi Võrdsuse teooria põhimõtteid. + Kirjeldage F. Hezbergi Kahe-faktori teooria seisukohti. + Defineerige organisatsioonikultuuri olemust. + Kirjeldage organisatsioonikultuuri tegureid. + Kirjeldage organisatsioonikultuuri erinevaid tüüpe. + Kirjeldage organisatsioonikultuuri avaldumise tasandeid ja elemente. + Kontrolli mõiste. Kontrolli vajalikkus. + Kontrolli erinevad liigid. + Otsustamise mõiste. ...

Juhtimis alused ja... - Tallinna Tehnikaülikool
202 allalaadimist
20
docx

Juhtimise kordamisküsimused

...otsese juhi liidristiilid 3) rühmanormid 4) kontrolli ulatus 5) välisohud ja ­surve 6) organisatsioonikultuur F. Fiedleri mudeli põhjal: 1)juhi liidristiili sobivusest oma alluvatega suhtlemisel 2) olukorra kontrollitavusest 3) sellest, mil määral mõjutab olukord liidrit 28. Töömotivatsiooni olemus, erinevad klassikalised teoor...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

...s, · Konfliktid grupis, · Informatsiooni kuritarvitamine, · Meeskonnaliikmete suurem koormatusmeeskonnaistungite tõttu. 28. G. Hofstede käsitlus rahvuskultuuridest Hollandi teadlane Geert Hofstede uuris 70ndatel rahvus- ja organisatsioonikultuure. Uuringu valimis u. 100 000 töötajat IBM-i kontoritest üle kogu maailma (60 erinevat riiki) (andmed varieeruvad). Peamised kriteeriumid, mille alusel saab rahvuskultuure eristada: · individualism-kollektivism · võimudistants (suur/väike) · ebakindluse vältimine (suur/väike) · masku...

Juhtimine -
165 allalaadimist
16
doc

Sotsioloogia eksamiküsimuste vastused

... Sorokin-indük eliit on amoraalne kõrgkiht. Nietzsche-eliit ainult vaimne, võimul olev on pseudoeliit. Eliidil erilised vaimsed-poliitilised kvaliteedid, tunnetab end domineeriva kihina, muutused eliidis personaalsed. 3. Organisatsioonikultuur ja konfliktid - muutuv ja dünaamiline, eristatavad väärtused, esemed, sümbolid. Konfliktid on isikutevahelised, isikusisesed, grupi- ja organisatsioonivahelised. 4. Sotsiaalsed liikumised: tunnused, teooriad, liigid - 1) in kollektiivne tegevus, eesmärkide ühtsus, stiihiline...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
418 allalaadimist
48
docx

Arengu uuringud, käsitlused, mõõdikud

...onile, palju hindamisskeeme ja arengudimensioone Näited: strateegiline planeerimine, teadmusjuhtimine, muutuste juhtimine, organisatsiooniline õppimine, liidrikujundus, kvaliteedijuhtimine, inimsuhete analüüs, töödemokraatia, organisatsioonikultuur Kirjuks ka organisatsiooni (arengu?) hindamiskriteeriumid ja vaatepunktid: kasumlikkus, konkurentsivõime, töötajate rahulolu, organisatsioonile pühendumine, tegevuse kvaliteet, sots vastutus … Pole ÜRO globaalset organisatsiooniarengu indeksit, liikumine selles ...

Sotsioloogia -
3 allalaadimist
22
pdf

Inimeste juhtimine organisatsioonis Edgar Schein

... ANKRUD Edgar Schein on organisatsioonipsühholoogia rajaja ja kõige tuntum organisatsioonikul- tuuri kontseptsiooni autoritest. Tema mõjukamad tööd puudutavad karjääriarendust, or- ganisatsiooni sotsialiseerumist ja organisatsioonikultuuri. Karjääriankur hoiab karjääri paigal või suunab seda kindlas suunas. Selle loovad koge- mused ja see põhineb enda arusaamal oma võimetest ja väärtustest. Mudel 1. - 2015 MÕTLE, MIS SIND MOTIVEERIB? Meie vanemad valisid karjääri noorena ning käisid mööda...

Juhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
14 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun