Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "oecd" leiti 386 faili

oecd –  (Organisation for Economic Co­operation and Development) Majandusliku  Koostöö ja Arengu Organisatsioon, 30 liikmesmaad SPF – (Pacific Islands Forum) Vaikse Ookeani Saarte Ühendus (tõlge ligilähedane) SPC – (Secretariat of the Pacific Community) Vaikes Ookeani Kogukonna Sekretariaat  (tõlge ligilähedane Rahvastik Vanuseline struktuur:  0­14 aastaseid: 21,4%; 15­64 aastaseid: 66,9%;  vanemaid: 11,7%
17
pdf

OECD referaat

1 SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 2 1. OECD AJALUGU...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Majanduskool
53 allalaadimist
4
pptx

OECD ja Mercosur

OECD ja Mercosur Maarjo Põder Alvar Gross Gail Kikkas 10a 2014 OECD - Organization for Economic Co-operation and Development, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon Mercosur - Mercado Común del Sur, Lõuna Ühisturg (tolliliit) OECD on 1948 asutatud Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni järeltulija. OECD -l on 20 asutajariiki, neist väljastpoolt Euroopat üksnes Kanada ja USA...

Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist
2
docx

OECD ja tuuleenergia esitlus

OECD soovitus oli vähendada sõltuvust põlevkivist ja leida rohelisem lahendus energia saamiseks 2.Eesti saab selle soovituse täitumiseks vähendada oma põlevkivi kasutamise kogust või kasutada muid võimalusi energa saamiseks 3. a. võib juhtuda nii, et ei leita enam samasugust head lahendust kui kasutada põlevkivi b. hakatakse rohkem tarbimist maksustama c. tekitaks selle probleemi et koolikohustus pikeneks ja praegustele töötajatele tu...

Geograafia - Kutsekool
2 allalaadimist
17
pptx

Heaolumajandus mõõtmise ja hindamise rahvusvahelised süsteemid.

The OECD Better Life Index ehk Parema Elu Indeks OECD Parema Elu Indeks · OECD raport ,,Kuidas elu läheb? Mõõtes heaolu" on 2009. aastal ilmunud Stiglitz- Sen-Fitoussi heaolu kontseptsiooni edasiarendus · OECD kasutab heaolu mõistet üldistusena, mille alla koonduvad materiaalsed, elukvaliteedi ning jätkusuutlikkuse näitajad Elukvaliteet: Materiaalsed...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
1
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid 1) ÜRO Globaalne, eesmärk on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahendamine. Peaassamblee - koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Korralised istungjärgud toimuvad igal aastal septembrist detsembr...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
112 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda tervikuna, eeldusel, et ini...

Ühiskond - Keskkool
140 allalaadimist
2
docx

Inimvara - Haridus ühiskond.

Inimvara - Haridus Viimastel aastakümnetel iseloomustab enamiku arenenud riikide haridust turumehhanismide levik. Praegu on eriti USAs ja Suurbritannias hakatud rääkima konkurentsiga kaasnevatest ohtudest: kihistumise suurenemine ja haridusgetode tekkimine, elanikkonna sotsiaalse mobiilsuse vähenemine, avaliku hariduse kui riiklikke ühisv...

Ühiskond - Kutsekool
4 allalaadimist
4
docx

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon, kus tegeletakse peamiselt majanduspoliitikaga. Fookuses majandus, pannakse rõhku ka teiste majanduse ja arenguga tihedalt seotud valdkondadele nagu näiteks tervishoid ja haridus jne. 3 slaid Organisatsioon on riikidevaheline ning loodi 1961. Aastal. Organisatsiooni peako...

Ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
6
docx

Assignment Module 3 - BEPS project Action 4

08.2016 Peer Assignment in Module 3 The OECD with its Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project is working towards proposing politically feasible and multilaterally acceptable ways to minimize the corporate tax base erosion and profit shifting activities since 2013. Out of its 15 main lines of work under BEPS project (called Actions) I will concentrate on Action 4 which aims at proposing new rules for preventing the manipulation of interest expense related tax deductions of corpora...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid tabel

klass ÜÕ ÜRO NATO OSCE OECD ORGANISATS Ühinenud Põhja-Atlandi Euroopa IOONI NIMI Rahvaste Lepingu Julgeoleku- ja Majanduskoostöö ja Organisatsioon Organisatsioon Koostööorga- Arengu Organisatsioon nisatsioon MILLAL 26. juuni 1945 4. aprill 1949 1975 1961 LOODUD EESMÄ...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
30
pdf

Majanduspoliitika uurimistöö

Antud töö eesmärgiks on uurida, kuidas on seotud eeldatav eluiga ja eakate inimeste vaesuse olukord erinevates riikides. Uuring viidi läbi kvantitatiivse analüüsi uurimismeetodil, mille andmeid võeti OECD andmebaasist. Uurimistulemused näitasid, oodatava eluea ja 66-aastaste või vanemate inimeste vaesuse määra vahel esineb nõrk negatiivne seos ehk ühe näitaja suurenemisel teine väheneb. Vaesuse määr mõjutab ligikaudu 6% oodatava eluea muutumisest. Võtmesõnad: oodatav eluiga, vaesus, eakad inimesed, vaesuse määr 3 SISSEJUHATUS Uurimistöö on teostatud majanduspoliitika...

Majandus -
6 allalaadimist
10
doc

Kivisüsi , pruunsüsi antratsiit

Referaat Kivisüsi, pruunsüsi ja antratsiit Koostajad : Mathias Erik Tempel Liis Viljak ( Andres) Erich Jagomägis Klass:11b...

Keemia - Keskkool
105 allalaadimist
6
doc

Maailm pärast teist maailmasõda

Peale II ms lõppu toimus maailma majanduses selge diferentseerumine: 1. I maailm - arenenud tööstusriigid - turumajandus, põllumajanduse ja tööstuse kõrge tase. 1961.a. moodustasid arenenud tööstusriigid Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni - OECD , kuhu kuulub 24 arenenud tööstusriiki...

Ajalugu - Keskkool
489 allalaadimist
11
doc

Majandusgeograafia

Muutused ühiskonnas Põllumajandusühiskonnast läbi tööstusetapi infoühiskonda Ühiskonna vaheldumise põhjused on olnud teaduse ja tehnoloogia areng Agraarühiskond ­ põllumajandusühiskond põllumajandus, kalandus, metsandus elatusmajandus käsitsi töö, algelised töövahendid tootmisviis ­ tootmiseks kasutatavad tehnoloogiad ja neile vastavad majandussuhted Varaagraarne periood ­ enne 15. s...

Geograafia - Keskkool
301 allalaadimist
2
doc

Urbanism

Kuid suur osa inimestest elab suurlinnade kooslustes: kesk kuritegevust, saastatud õhku ja räpaseid tänavaid. Maailmas toimub tohutu rahvaste rändamine ­ enneolematult suur liikumine maalt linna. Ja nüüd on saabunud pöördepunkt. Järgmisel aastal jõuab esmakordselt ajaloos kätte hetk, mil linnades elab rohkem i...

Kirjandus - Keskkool
37 allalaadimist
5
doc

Pariis ja Notre Dame

Ta asub Põhja-Prantsusmaal Seine'i jõe ääres Ile-de- France'i regioonis. Pariisi halduspiirides on hinnanguline rahvaarv umbes 2153600. Pariisi linnaalal( unite urbaine), mis ületab ka halduspiirid ja mille elanikkond on 9,93 miljonit, toimub pidev linna kasv. Linnaala ümber asuvad pendelrände piirkonnad lõpetavad Parii...

Kunstiajalugu - Keskkool
41 allalaadimist
8
pdf

Fiskaalpoliitika ehk eelarvepoliitika

EESTI FISKAALPOLIITIKA MÕNINGATEST ASPEKTIDEST Kaie Kerem Tallinna Tehnikaülikool Kuna Eesti on väike avatud majandus, siis sõltub Eesti majandus väga tugevasti majanduskonjunktuuri muutustest välisturgudel. Seoses Eestis rakendatud valuutakomiteel põhineva rahasüsteemiga pole Eestis võimalik...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
4
doc

Läti

Riigi ametlik nimetus: Läti Vabariik Riigikeel: läti keel Kõrgeim riigivõim: Seim (Saeima), 100 liiget, valitakse neljaks aastaks, viimased valimised toimusid 05.10.2002. Praeguses, 8-ndas Saeimas on enim kohti parteil Uus Aeg (24 kohta), järgnevad Rahvapartei (20), Läti Esimene Partei (14), Roheliste ja Talunike Liit (12), Rahva Üksmeele Partei (9), Isamaale ja Vabadusele/LRSL (7), poliitiliste organisats...

Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist
11
doc

Nüüdisühiskond

Nüüdisühiskond · Nüüdisühiskonda iseloomustavad: o Tööstuslik kaubatootmine (konveierid) o Rahva osalemine ühiskonna valitsemises o Vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus o Kapitalism ja demokraatia o Teenindusühiskond o "kitsenev ja paisuv" maailm · Algas Inglismaal 18...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
424 allalaadimist
35
ppt

EL Jäätmekäitluse peamised nõuded ja Eesti valikud

05.2006 Peeter Eek Jäätmeosakonna juhataja Keskkonnaministeerium peeter.eek@envir.ee Juhatuseks - EL Jäätmedirektiivi jõustumisest möödub 30 a. - Selle aja jooksul on 'vanas Euroopas' kogunenud ka oluline praktiline kogemus 'mis toimib Jäätmekäitlu...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
97 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun