Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Noorte tööpuudus referaat - sarnased materjalid

ldine, kvartalis, haridus, igis, eurostat, jaanus, turg, luuk, majanduskriis, helepanu, tanud, sotsiaalministeerium, programmid, majanduspoliitika, aastaste, iksem, rata, henenud, statistikaamet, tuhat, tagaj, ldisel, imalik, ikes, rakendamise, kohtade, toetama, mber, rgede, mainitud, kriisis, igile, portugal, kutsehariduse, sektor, taanis, hiskonda
20
docx

Töötus Eestis (Referaat)

...s, et saaks ideaalse ülevaate tegelikule töötute arvule, kuna kasutatakse statistilisi andmeid. Uurimuse eesmärgiks on uurida tööpuuduse olemust, pakutavaid teenuseid töötutele, erinevaid tööpuuduse liike, statistilisi andmeid tööpuuduse ja töötute kohta ning tööpuudust noorte seas. Eesmärgiks on ka jõuda lõpuks järeldusele, et kui kriitiline on olukord tööpuudusega ning mis seda põhjustab. Uurimuseks vajalik informatsioon kogutakse enamasti eestimaistest, kui ka välismaistest artikklitest. Töös kasutatakse statistilisi andmeid, mis pärinevad kõik Statistikaameti an...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
111 allalaadimist
11
docx

Tööpoliitika Eestis ja Euroopa Liidus

...da, et palju on käsitsitööd, mida ei ole võimalik masinatega teha. Sellised tööd on näiteks kraavide puhastamine, teede korrashoid, hoonete fassaadide remont ja heakorrastus, metsa hooldamine. 4. Spetsiaalsed tööturuprogrammid pikaajalistele töötutele, noortele koolilõpetajatele, puuetega inimestele jne. Sageli on koolitusest ja teadmistest olulisem inimeste eneseusu ja kindluse taastamine, et inimene ei tunneks ennast mittevajalikuna ja ühiskonnast eemale tõugatuna. Passiivne tööpoliitika on valitsuse poliitika, mis tegeleb tööpuuduse ...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
25
doc

Sotsiaalpoliitika konspekt eksamiküsimustega

...eel: Laste abi- ja infotelefon – 1345 Päevakeskused õpilaskodud Psühholoogiline nõustamine lastele ja vanematele Perenõustamine ja teraapia Kriisinõustamine Lapsemure telefon Uimasti ja HIV/AIDSi info ja nõustamine – 1707 Seksuaalterviseteemaline nõustamine noortele 16 Vabatahtlik tugiisikuteenus Professionaalne tugiisikuteenus Perekeskne aitamistöö Alaealiste emade ja rasedate nõustamine Alaealiste emade ja rasedate ja tugigrupp Suhtlemine lahuselava vanemaga 16....

sotsiaalpoliitika -
155 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...lga seadus ­ valitsus põhjustab seadustega palkade jäikuse ning takistab majanduses palkade langemist tasakaalupalga tasemele. Miinimumpalga seadus toob kaasa tööpuuduse suurenemise eelkõige: madala haridustasemega ja oskustega isikute hulgas vähese töökogemusega noorte hulgas. Ametiühingud ja kollektiivlepingud Palga kujundamisel on väga oluline roll ametiühingutel. Ametiühingud, mida peetakse tööturulmonopolideks, sest neil on suur mõju palgatingimuste kehtestamisel, nõuavad oma liikmetele niisugust palka, mis on oluliselt kõrgem tasakaalupalgast. Ametiühingu...

Majanduse alused -
29 allalaadimist
24
docx

Tööpoliitikast Venemaa, Kreeka ja Rootsi näitel

...ekas tööpuudus 26,1% ehk kokku oli tööta 1 245 854 isikut. Naiste tööpuudus (29,6%) oli märkimisväärselt kõrgem, kui meestel (23,3%). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tööpuudus mõnevõrra langenud, 2013 aasta IV kvartalis oli tööpuudus 27,8%. Noorte, 15-24 aastaste tööpuudus ulatus 51,5% ning kõrgeim oli noorte naiste tööpuudus (56,9%). Välismaalaste tööpudus (31,7%) on suurem, kui Kreeka kodanike (25,6%). Enim on vabu töökohti turismi- ja toitlustuse valdkonnas, nõutud on ka erinevate teenuste osutajad, müügitöötajad, administ...

Sotsiaalpoliitika - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
6 allalaadimist
40
doc

Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks

...pean Social Fund – ESF) Euroopa Ühenduse asutamisleping seadis ESF-i ülesandeks tööliste töövõimaluste parandamise. Algselt finantseeriti sellest fondist töötajate ümberasumist ja ümberõpet. 1980ndatest aastatest alates peamiselt tööpuuduse vähendamiseks noorte hulgas; Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) arendusosakond on tegelenud põllumajandusstruktuuride kohandamisega muutund majanduslikele ja sotsiaalsetele tingimustele. Fondi eesmärk on and...

Majanduspoliitika - Tartu Ülikool
205 allalaadimist
100
ppt

Sotsiaalpoliitika

...· eluasemeteenused; · hooldamine perekonnas; · hooldamine hoolekandeasutuses; · toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused, mida osutab lisaks KOV Hoolekandeasutused 1) päevakeskus 2) tugikodu, turvakodu 3) varjupaik, kodutute öömaja 4) lastekodu 5) noortekodu 6) üldhooldekodu 7) koolkodu 8) sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus 9) erihooldekodu Hoolekandesüsteemi kliendiuuring Uuringutulemused: - Pikaajaline töötus ­ maaelanike seas - Kuriteo ohvrid ­ tallinlaste ja ida-virulaste seas - Üksindus, suhtlemisvaegus, alkoholism - külaelanike se...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
134 allalaadimist
30
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt

...ik sissetulek Töötus tekib tasakaalupalgast kõrgema palga maksmisel (nn klassikaline töötus). Palkade jäikuse põhjused 1. Miinimumpalk · Miinimumpalk on tasakaalupalgast kõrgem vähekvalifitseeritud tööjõu puhul · Empiirika: miinimumpalga suurendamine 10% võrra suurendab noorte töötust 1-3% · Aga miinimumpalk ei selgita suurt osa loomulikust tööpuudusest, sest enamus töötajaid saab tasakaalupalgast kõrgemat palka! 2. Ametiühingud · Ametiühingutel on monopoolne võim, mida kasutatakse oma liikmetele kõrgema palga nõudmisel. · Sees- ja väljasolijate teooria ­ Seesolijad: hõiva...

Majandusteadus -
86 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...abiraha Euroopa Liidu tööturupoliitika uued põhisuunad toetuvad neljale põhisambale - uus ettevõtluskultuur - lihtsustada ettevõtluse alustamist - töölerakendamise uus kultuur - täiendõpe ja kutseharidus, et vähendanda struktuurset tööpuudust ja noorte tööpuudust - uuendustega kohanemise uus kultuur - sotsiaalne partnerlus ja regionaalpoliitika - võrdsete võimaluste uus kultuur - soolise diskrimineerimise vähendamine 5. Majanduse regulatsioon seaduste, maksu- ja rahapoliitika ning turumehhanismide abil. lk. 150-155 5.1. Erasek...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1209 allalaadimist
31
doc

Majanduse artikleid

... töölepingu seadus jõustub 1. juunist 2009. Toimetas Alo Raun, vanemtoimeta Noorpoliitikud kutsuvad üles laenuvabadele pühadele 18.12.2008 www.tarbija24.ee Poliitilised noorteühendused kutsuvad üles inimesi pühade eel kainet mõistust säilitama, oma rahalisi võimalusi arukalt hindama ja mõttetuid kulutusi vältima. «Inimesed, kaaluge tõsiselt, kas ja milliseid kingitusi üldse teha. Ärge lõpetage vana aastat uute laenudega, vaid kinkige oma perele laenuvaba aasta algus...

Majandus - Keskkool
57 allalaadimist
6
docx

Majanduspoliitika vastused

...vesteeringud infrastruktuuridesse o Investeeringud haridusse ja tervishoidu o Uurimis ­ ja arendustegevuse alane toetus o Keskkonnaalased investeeringud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF): o Pikaajaliselt töötute isikute kaasamine tööhõivesse o Tööd otsivate noorte kaasamine tööhõivesse o Tööturult tõrjutud isikute kaasamine tööhõivesse o Võrdsete võimaluste tagamine tööturul o Töötajate kohanemine majanduslike muutustega o Tööhõive stabiilsuse ja kasvu tagamine o Haridus ­ ja koolitussüsteemide tugevdamine o Inimpotentsiaali tugevda...

majanduspoliitika -
209 allalaadimist
24
docx

Fiskaalpoliitika

...iseks prioriteediks. Kehva terviseseisundi peamiseks põhjuseks peetakse asjaolu, et elu- ja töökeskkond ei toeta tervist ning elanike hulgas ei väärtustata ja teadvustata piisavalt tervislikke eluviise. (Riigieelarveseadus 2008-2011 1.4.2) Rohkem tuleks tähelepanu pöörata noorte vaba aja veetmise võimalustele, vähesele sportimisharjumusele, suitsetamise ja narkootiliste ainete tarbimise levikule. Suur eelarvetähelepanu on suunatud keskkonnaseisundi parandamisele. ,,Eesti majandusliku ja tehnoloogilise mahajäämuse tõttu on keskkonnainfrastruktuuri väljaarendamine Euroopa Liid...

Majandus - Tartu Ülikool
224 allalaadimist
58
docx

Heaoluriigi mudelid konspekt/kokkuvõte

...- aegset madalat kulutuste taset, kuid samas vähendada ebavõrdsust ja heaolusõltuvust tuua riik “tagasi” Hõivepoliitika New Deal: Aktiveerimispoliitika - tööotsijate, riigi ja tööandjate koostöö, tööturukoolitus, ettevõtjate subsideerimine töötute noorte hõivamisel, noorte kohustus koolituses osaleda, Joint-up governance (Jobcentre Plus) Avalike teenuste kvaliteedi tõstmine (Best Value): Performance indicators (KOV; koolid, haiglad), Kodanikud pole kliendid vaid teadlikud tarbijad Saksa sotsiaaldemokraadid 1998- 2005: “Agenda 2010”- Sak...

Heaoluriigi mudelid - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
42
docx

Majandussotsioloogia eksami kordamisküsimused

...ja rajaneb sümbolite tootmisele; sümbolid on baastoode; ruumi tootmine ning linna ja kultuuri sümbolite tootmine. Sümboliline majandus rajaneb peamiselt eristuvate kujundite tootmise strateegial, et teha linnadest atraktiivsed kohad finantsinvestoritele, noortele spetsialistidele, linnade reklaamijatele, teistele eliitgruppidele ja samuti turistidele. 5) Subkultuuride eristumine laiemast ühiskonnast ja subkultuurisisene eristumine o Subkultuuride eristumine laiemast ühiskonnast - Spordisubkultuuride elitism, mis rajaneb materiaal...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
22
doc

Majandusalused 2-KT ELA

...akendatud, st. majandus toimib loomuliku tööpuuduse tingimustes. Ressursside all mõeldakse kõiki tootmistegureid. TÖÖPUUDUS- töö kui tootmisteguri osalist hõive.( ei ole võrdselt jaotunud elanikkonna gruppide vahel- suurem tööpuudus vähemusrahvuste, naiste ja noorte hulgas.) Makromajanduse üheks põhiprobleemiks on kogu potentsiaalse tööjõu hõivatus. Alati, isegi majandusliku tõusu tingimustes leidub inimesi, kes on töötud, kuigi nad on huvitatud töötamisest, aga nad lihtsalt ei leia rakendust. Majandusliku kasvu tingimustes tööpuudus väheneb. ...

Majanduse alused -
13 allalaadimist
30
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine

...itseminister, siseminister, välisminister, justiitsminister, rahandusminister ja kaitseväe juhataja. Kaitsevägi Riiklik relvajõud: ajateenijad, kaadrikaitseväelased Koosneb maaväest, mereväest ja õhuväest Kaitseliit Vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon 15 malevat Noorteorganisatsioonid: Noored Kotkad, Kodutütred Kodanikukaitse Riiklikku hädaolukorraks valmisolekut reguleerib hädaolukorras valmisoleku seadus, mis hakkas kehtima alates 2001. aastast. Selle seaduse eesmärgiks on panna paika erinevate valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste, ametkondade ja ettevõtet...

Avalik haldus - Keskkool
76 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...urib majandussüsteemi kui tervikut. Ta analüüsib majanduses toimuvaid protsesse ja püütakse leida võimalusi, kuidas piiratud ressursside tingimustes saavutada teatud kindlat majanduskasvu igal aastal, hoida hinnataset stabiilsena, vältida suurt tööpuudust ja hoida riigi maksebilanss võimalikkuse piires tasakaalus. Makroökonoomilisel analüüsil kasutatakse üld- ehk agregaatnäitajaid, mis sõltuvad kogu riigi majandussubjektidest. Vastavaid näitajaid kogub ja arvestab tavaliselt riigi statistikaamet, nii on see ka Eesti Vabariigis. ...

Majandusõpe -
148 allalaadimist
8
doc

TÖÖPUUDUSE JA MÜÜGITULU ANALÜÜS

... põhiliselt tööhõive, kuid veidi ka mitteaktiivsuse vähenemise tõttu. 15­74-aastasi mitteaktiivseid inimesi (õppijad, pensionärid, kodused jt) oli 354 000, mis on 5 000 vähem kui aasta tagasi. Kõige rohkem vähenes õpingute tõttu mitteaktiivsete arv, sest õppimisealiste noorte arv vähenes. Lisaks töö kaotanute arvu kasvule suurenes II kvartalis jätkuvalt tellimuste või töö vähesuse tõttu pealesunnitud osaajaga töötajate (nn vaeghõivatute) arv. Aastaga kasvas vaeghõivatute arv 3 000-st 15 000-ni. MÜÜGITULU Kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmi...

Majandus - Sisekaitseakadeemia
57 allalaadimist
27
docx

EESTI VANEMAEALISTE OLUKORD TÖÖTURUL SHARE-EESTI UURINGU NÄITEL

...lt. 1.jaanuarist 2017 toimub üleminek uuele ametlikule pensionieale, milleks on 65 eluaastat (Pensionikeskus, kuupäev puudub). Kui aga ühe vanemaealise kohta jääb alles järjest vähem töötavaid inimesi, siis on keeruline leida vahendeid ettenähtud ülesannete rahastamiseks. Noorte, tööeas inimeste väljavool Eestist tingib samuti vajaduse vanemaealisi kauem tööturul hoida. Samal ajal võimaldavad paindlikumad töövormid (olgu selleks osaline koormus või kaugtöö) vanemaealiste kogemusi ja oskusi pikema perioodi vältel tööturul hoida. SHARE uuring on interdistsiplinaarne rahvusva...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
5
doc

Tööturg ja hõivepoliitika

...t selle kaudu muuta odavamaks uute töökohtade loomine. Tööhõiveametite kaudu on võimalik taotleda ettevõtlustoetust, mis on 70 000 kr; töölerakendamise uus kultuur- keskendub kahele ulatuslikule probleemile EL-i tööturul: 1) pikaajaline struktuurne tööpuudus.2) noorte tööpuudus. Struktuurse tööpuuduse üks põhjus on kasvavad nõuded uutele ametitele, mida madala kvalifikatsiooniga inimesed ei suuda täita. Osad noored jätavad haridustee pooleli erialast kvalifikatsiooni omandamata. Töölerakendamise uus kultuur keskendub ümberõppele ning täiendüppe tänapäevastamisel...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
109 allalaadimist
3
odt

Tööjõuturg

...e jaotumise. Riik on panustanud kutsehariduse rahastamisse ebapiisavalt ja selle tagajärjel on jäänud unarusse oskustööliste koolitamine. Riigi eesmärk suunata rohkem noori kutseõppeasutustesse ei ole tulemusi andnud. Seetõttu pole imestada, et enim töötuid on just noorte hulgas. Tekkinud on drastiline olukord, kus turul on kahesuguse haridustasemega tööjõudu: need, kel kõrgharidus, ning need, kel pole üldse haridust. Kirjeldatud olukord sunnib ettevõtteid tegema lisakulutusi ning suunama täiendavaid ressursse ka koolitusse ja värbamiskampaaniatesse. Kui ettevõte soo...

Majandus - Keskkool
101 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...öö otsimise motivatsiooni ja minetab oma ametioskused. Üksikisiku seisukohalt on tööpuudus alati traagiline ja mõjub isiksuse arengule pidurdavalt. Tööpuudus ei ole enamasti võrdselt jaotunud kõigi elanikkonna gruppide vahel. Suurem on tööpuudus vähemusrahvuste, naiste ja noorte hulgas. 1.48.1 Töötuse liigid Töötuse klassifitseerimisel lähtutakse tema põhjustest. Tavaliselt eristatakse viit erinevat töötuse liiki: 1)Friktsionaalse e. siirdetöötuse korral on osa töökohti teatud aja jooksul täitmata, kuna nii potentsiaalsed töövõtjad kui tööandjad vajavad aega turu-uur...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
659 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...istust kohaldamata, nähakse ette muud mõjutusvahendid: eri- kasvatusõppeasutusse või ravikasvatusasutusse paigutamine. Isikule, kes kuriteo toimepanemise ajal oli noorem kui 18-aastane, ei tohi määrata pikemat vabadusekaotust kui 8 a. Alaealised kannavad vabadusekaotust noortevanglas. Rahatrahvi ei saa mõista alaealisele süüdimõistetule, kellel puudub iseseisev sissetulekuallikas. Alaealisus on karistuse mõistmisel vastutust kergendavaks asjaoluks. Vastavalt karistusseadustikule võib väärteo eest võtta vastutusele isiku, kes enne väärteo toimepanemist on saanud 15-aastase...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
127 allalaadimist
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

...luskultuur - rajamise eesmärgiks on soodustada ettevõtlikkust ning toetada inimeste püüdlusi oma ettevõtte rajamisel. · töölerakendamise uus kultuur - keskendub kahele ulatuslikule probleemile EL-i tööturul. Need on pikaajaline struktuurne tööpuudus ja noorte tööpuudus. · uuendustega kohandumise uus kultuur - seab eesmärgiks tööandjate ja -võtjate kohanemise kiire tehnoloogilise arengu ning muutuva turusituatsiooniga · võrdsete võimaluste uus kultuur - peaks vähendama soolist diskrimineerimist tööturul, suunates vahendeid meeste ja naist...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
193 allalaadimist
7
doc

Eesti tööturg

...le arengule pole Eestis juba täna paljude jaoks tähtis füüsiline asukoht, tööd saab teha kõikjal. Lisaks eelpool välja toodud pikaajalistele töötutele on tööturu olulisteks riskigruppideks veel ka puuetega inimesed ning noored. Veel mõni aasta tagasi ei olnud noorte töötus Eesti jaoks probleem, sest paljud ettevõtted vahetasid uute nõudmiste tõttu vana kaadrit välja ja uued ettevõtted palkasid valdavalt noori inimesi. Viimaste aastatega on aga noorte töötus kasvanud üldisest töötusest oluliselt kiiremini. Ettevõtted ei ole huvitatud kogemusteta tööjõust, sa...

Majandus - Keskkool
127 allalaadimist
34
doc

Kodanikuõpetus III kursusele

...e kaitsele. Parandatud ja täiendatud harta avati allakirjutamiseks 3. mail 1996. Suuremate muudatuste hulgas on: - naiste ja meeste võrdsete õiguste rõhutamine; - puuetega isikute õigus sotsiaalsele integreerumisele, iseseisvusele ja osalemisele ühiskonnaelus; - laste ja noorte sotsiaalsete, õiguslike ja majanduslike õiguste kaitsmise tugevdamine; - õigus kaitsele töösuhte lõpetamise korral; - õigus töötajate väärikale kohtlemisele; - õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse korral; - õigus rahuldavale eluasemele; - diskrimineerimise vältimine. MÕISTED Eurobaromeete...

Ühiskond - Kutsekool
103 allalaadimist
15
ppt

TÖÖTURG, PALK JA TÖÖPUUDUS

MAJANDUSE ABC 5. TÖÖTURG, PALK JA TÖÖPUUDUS Töö ja palk Miks inimesed teevad tööd? Peamine põhjus on inimeste vajadus elatusvahendite järele Majanduslik sund töötasu n...

Majandus -
11 allalaadimist
78
ppt

Sotsiaalpoliitika

...vastutust tööhõive- ja sotsiaalküsimustes · Lihtsustada avaliku sektori administreerimist · Edendada partnerluse erinevaid vorme (sotsiaaldialoog, äri-, avaliku- ja 3.sektori koostöö) · Ergutada kohalikku initsiatiivi ESF peamised eesmärgid · Noorte töötute integreerimine tööturule · Suurendada tööhõivet ja tööturu paindlikkust erinevate kaasaegsete töövormide kaudu ­ osaajaga töö, kaugtöö, projektitööd jms.) · Pikaajaliselt töötute integreerimine tööturule · Hariduse ja tööturukoolituse täiustamine · Sotsiaalse tõrjutuse riskide vähendamin...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
179 allalaadimist
55
pdf

Seminar 1 - Eesti majandus

... õpi ning töökeskkonna kvaliteedi parandamisele. Elanikkonna i tervise i tuleviku i määrab ää ära ä noorukitei jaj noorte riskiteadlik i i i käitumine ja terviseriske vältivate valikute tegemine. Valitsusliit peab oluliseks igaühe vastutustunnet terviseriskide vältimisel ja inimeste teadlikkuse sihikindlat suurendamist tervislike eluviiside väärtustamisel ja h...

Majandus -
92 allalaadimist
6
doc

Majandus ja poliitika

...uta odavamaks uute töökohtade loomine. Tööhõiveametite kaudu on võimalik taotleda ettevõtlusteotust, mis hetkel on 10 000 krooni. Töölerakendamise uus kultuur keskendub kahele probleemile EL tööturul. Need on pikaajaline struktuurne tööpuudus ja noorte tööpuudus. Esimese probleemi põhjuseks on kasvavad nõuded uutele ametitele. Töölerakendamise uus kultuur keskendub ümberõppele ning täiendõppe tänapäevastamisele. Uute tingimustega kohanemise uus kultuur seab eesmärgiks tööandjate ja töövõtjate kohanemise kiire...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
380 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

... 31 eestkoste korraldamine; hooldus ja abi lastele, peredele, vanuritele, kinnipidamiskohtadest vabanenud isikutele jt toimetulekuks abi vajavatele isikutele; nõustamine. Eraldi hoolekandeasutusi võib luua lastele, noortele, vanuritele, füüsiliste puuetega isikutele, vaimsete puuetega isikutele või teistele sotsiaalselt mittetoimetulevatele isi- kutele. Hoolekandeasutustes võib kasutada mitmesuguseid hooldusvorme: päevahooldamine; vabatahtlik ööpäevahooldamine; hooldamine peres (tugipere); koduteenused; aineline abi (toimetulek...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1023 allalaadimist
5
odt

Noorte olukord tööturul

Gümnaasium NOORTE OLUKORD TÖÖTURUL Referaat Juhendaja : 2012 Noorte olukord tööturul Kui räägitakse noortest inimestest, siis esitatakse sageli küsimus, et kes on noor. Ja levinud on vastus, et kõik, kes on hingelt noor...

Majandus - Keskkool
36 allalaadimist
5
ppt

Eesti tööturg

... 2000 2001 Mitte-eestlaste ja noorte töötus võrreldes keskmise töötuse määraga 30 25 20 15 10 5 1Q-97 4Q-97 1Q-98 ...

Majandus -
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun