Facebook Like
Küsitlus
Add link

Motivatsiooniteooriad - sarnased materjalid

motivatsioon, maslow, alderfer, rgema, rahulolematust, needs, herzberg, viita, itis, motivatsiooniteooriate, helepanu, motivatsioonifaktorid, teooriale, ilmnenud, assessment, performance, employee, pakutud, kreegipuu, kuuluvuse, imalus, hjuseid, higher, allik, hjused, progressioon, astmest, arendas, alas, harro, kikas, realo, seoseid, kindlaid, vadi
12
docx

Motivatsioon

...end maksimaalselt, et jääda sinna pikaks ajaks. Ettevõtte juht valib ise kuidas mõjutada igat töölist täitma tähtsaimat ülesannet ­ jääda ellu ja konkureerida teiste sarnaste ettevõtetega. Antud referaadis on autori eesmärgiks arutleda teemadel motiveerimise olemus, erinevad motivatsiooniteooriad, tuginedes erinevatele teoreetilistele allikatele. Kuna teema on väga mahukas ja huvitav ning kirjutada oleks sellest palju, siis on eesmärgiks kirjeldada vaid kõige levinumaid teooriad ja siduda sinna vahele ka tänapäevaseid mõtteavaldusi Eesti juhtivatelt koolitajatelt ja psühholoogidelt....

Ärijuhtimine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
136 allalaadimist
44
pdf

Motivatsioonipsühholoogia konspekt

...id peavad olema nii (a) rasked kui ka (b) täpselt kindlaks määratud · Eesmärgid mõjutavad meie käitumist aga ainult siis, kui need on võtud kohustuseks · Üheks kohustuse võtmise tõenäosuse tõstmise viisiks on lasta inimestel oma eesmärgid ise püstitada · Sotsiaal- tunnetuslikud motivatsiooniteooriad väidavad, et inimesed püstitavad kõrgeid eesmärke & järgivad neid siis, kui nad tajuvad, et nad juba valdavad või suudavad arendada eesmärkide saavutamiseks vajalikke omadusi · Bandura (1991) nimetas sellist käsitlust inimeste enesetõhususe uskumusteks. Siin hindab inimene mitte oma jõupin...

Enesejuhtimine -
67 allalaadimist
7
doc

Motivatsioon jaotusmaterjal

Motivatsioonist _ majanduskool MOTIVATSIOON Motivatsioon ­ inimese tegutsemist suunavad või energiaga varustav ajendid, põhjused, jõud - ,,miski" mis mõjutab inimese jõupingutuste püsivust ja eesmärki ning tema teotahet. Motivatsioon annab vastused küsimustele ­ miks inimene midagi teeb, miks ta eelistab ...

Enesejuhtimine -
27 allalaadimist
16
doc

Motivatsioon

...s oluline on inimesega seotud ja so. võim. Inimese võimutasandid:  Informatsioonivõim- seotud informatsiooni omamise ja levimisega;  Staatusega seotud võim- asend struktuuris;  Tunnustusega seotud võim;  Prestiižiga seotud võim- seotud ametiga. MOTIVATSIOONITEOORIAD Läbi aegade on viidud läbi väga mitmesuguseid uuringuid organisatsioonide tegevuse , inimeste kui organisatsiooni ühe osa kohta jne. Uuringud on teostatud kuulsate teadlaste ja ärimeeste poolt. Tutvusime eelnevalt MC. Gregory X – Y teooriaga, kus olid toodud välja inim...

Organisatsiooniline käitumine - Kutsekool
134 allalaadimist
24
docx

Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium Chris Soe Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad Referaat Tartu 2015 Sisukord Sisukord................................................................................................................ ..............................2 Sissejuhatus......................................................................................................... ...............................3 1. Motivatsioon......................................................................................................... ............

Psüholoogia - Keskkool
16 allalaadimist
10
docx

Motivatsioon ja selle teooriad

...teostavad inimesed ennast mitut moodi. Näiteks rahuldavad inimesed oma eneseteostusvajadusi kunstis, spordis või mõnel muul ametialal. Joonis Inimvajaduste püramiid ja selle teooriad 3. VARASED MOTIVATSIOONITEOORIAD Esimeseks teooriaks on Hedonistlikud teooriad. See sai alguse 18. ja 19. sajandi filosoofidest: John Locke (1632 ­ 1704), Jeremy Bentham (1748 ­ 1832) ja John Stuart Mill (1806 ­ 1873). See mudel on kohandatud olmepsühholoogilisele ning hedonistlikule seisukohale, mille järgi inimesed ...

Suhtlemispsühholoogia - Kutsekool
37 allalaadimist
17
doc

Motivatsioon

...9 Motivatsioon Sisukord sissejuhatus.........................................................................................................3 17 väidet motivatsiooni kohta mida peavad sisaldama kõik põhjendatud motivatsiooniteooriad....................................................................................................4 holistlik lähenemine..................................................................................4 motivatsiooniliste seisundite paradigma...................................................

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
371 allalaadimist
16
docx

Töömotivatsioon

MOTIVATSIOON Töömotivatsioon on teatud sisemiste ja väliste jõudude mõju tulemus, mis põhjustab inimese tegutsemise ja käitumise teatud kindlal viisil. Ideaaljuhul on see käitumine suunatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töömotivatsiooni 3 elementi:  Käitumise suund j...

Psühholoogia - Kutsekool
5 allalaadimist
6
docx

MOTIVATSIOON

... Materiaalsed vajadused, vaimsed vajadused, suhtlemisvajadus. Homöstaatilise seisundi regulatsioon. Bioloogilised vajadused aitavad organismi kaitsta ja säilitada. Neid vajadusi rahuldatakse esmajärjekorras ja nende olemasolust teatavad meile ajejõud. Motivatsiooniteooriad otsivad seletusi sellele, mis põhjustab inimese käitumise ja mis varustab käitumise energiat. Motivatsiooniteooriateks on: 1. Instinktide teooria (McDougall) Selle teooria kohaselt sünnivad nii loomad kui inimesed käitumisprogrammidega ja kui mingi bioloogiline vajadus...

Psühholoogia - Keskkool
25 allalaadimist
5
doc

Motivatsioon

...searendamine. NB! Tasu ei võrdu rahaga. Tasu on igasugune positiivne ja negatiivne kinnitus, mida me saame tehtud töö eest. Motiveerimine on inimest tegutsema ajendavate jõudude teadvustamine ja inimese mõjutamine nende kaudu. Motivatsioonifaktorite toimemehhanisme selgitavad motivatsiooniteooriad, mis jagunevad üldjoontes: _ rahuloluteooriad ­ selgitavad inimese motivatsiooni vajadustest ja nende rahuldamisest lähtuvalt. Näevad inimeste vajaduste rahuldamist seoses ümbritseva keskkonnaga. _ protsessiteooriad ­ lähtekohaks arusaam, et inimesed analüüsivad situatsiooni ja ots...

Psühholoogia - Keskkool
68 allalaadimist
15
doc

Motivatsioon ja eneseteostus

... 13 KOKKUVÕTE Teame, et motivatsiooniks nimetatakse vajadust või soovi, mis on käitumise tõukejõuks ja suunab seda eesmärgi poole. Eesmärki mõistame kui enesteostust. Seda protsessi, motivatsioonist eneseteostuseni, osakavad seletada motivatsiooniteooriad. Uurisin kolme erineva teooria kohta, mis kõik kinnitavad üht: selleks, et jõuda sihini, tuleb rahuldada kõik esmased vajadused. On tõsi, et kui inimene jõuab eneseteostuseni, peab ta tegema vahet, mida peab ja mida ta tahab teha. Huvitav on tõsiasi, et kui üks esmastest vajadust...

Psühholoogia - Keskkool
103 allalaadimist
1
docx

Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad

Motivatsioon ja motivatsiooniteooriad Motivatsioon tähendab ladina keeles edasiliikumist. Motivatsiooni võib seega nimetada liikumapanevaks jõuks, mis tekib erinevate sisemiste ja väliste jõudude ehk mõjutajate tulemusena ning on aluseks inimese erinevatele tegevustele. Inimese vajadus on sisemised jõud, eesmärk aga v...

Motivatsioon ja tööga... - Keskkool
55 allalaadimist
12
odt

MOTIVATSIOON JA EMOTSIOONID

MOTIVATSIOON JA EMOTSIOONID MOTIVATSIOON – üldine asjade kogum, mis meid tegutsema paneb ja tegutsemas hoiab - vajadus - motiiv - eesmärk VAJADUSED - orgaanilised vajadused - funktsiooni ja füüsilise aktiivsuse vajadus - sotsiaalsed - vaimsed - esteetilised VAJADUS > MOTIIV > PINGUTUS > EESMÄRK > VAJADUS...

Psühholoogia - Keskkool
9 allalaadimist
14
doc

Motivatsioon

Tartu Ülikool Pärnu kolledz Majandusteadus Aivo Koplus AÜ 1.a MOTIVATSIOON Referaat Juhendaja: (Sirje Tammiste) PÄRNU 2009 Sisukord Sisukord............................................................................................................

Psühholoogia - Tartu Ülikool
194 allalaadimist
13
ppt

Motivatsioon, eesmärgid, vajadused

Motivatsioon Allik, J., Rauk, M. (toim.) (2002) "Psühholoogia gümnaasiumile" Motivatsioon · Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis meid tegutsema paneb ja tegutsemas hoiab · Nende asjaolude sekka võib samaaegselt kuuluda mitmeid motiive (üks kindel asjaolu, mis m...

Psühholoogia - Keskkool
32 allalaadimist
19
ppt

Motivatsioon ja vajadused

Motivatsioon ja vajadused Motivatsioon: On tehatahtmine, mis inimeste sees tekib või ei teki ning mida peab pidevalt taaslooma. Motivatsioon on üldisem asjaolude kogum, mis paneb meid tegutsema ja hoiab tegutsemas. Nende asjaolude sekka võib ühel ja samal ajal kuuluda mitmeid komponente ehk ...

Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
69 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...isstiili ja käitumise teooriad 104 4.5.3.3 Situatiivse lähenemise ja olukorra teooriad 105 4.5.3.4 Postmodernistlikud eestvedamise käsitlused 106 4.5.4 Motivatsiooniteooriad 108 4.5.4.1 Maslow'i vajaduste hierarhia 108 4.5.4.2 F.Herzbergi "hügeeni" - ja motivatsioonitegurite (motivaatorite) teooria (kahe 108 teguri teooria) 4.5...

Juhtimine -
172 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

... koolkond koolkond organisatsioon koolkond Juhtimisteooriad võib jagada viide rühma: 1) Klassikalised teooriad, sh teaduslik juhtimine, administratiivne koolkond ja bürokraatlik koolkond. 2) Neoklassikalised teooriad, sh inimsuhete koolkond ja motivatsiooniteooriad (inimressursside koolkond) 3) Kvantitatiivsed teooriad, sh kvantitatiivne juhtimisteadus, operatsioonide juhtimine ja infosüsteemidega juhtimine. 4) Kaasaegsed teooriad, sh süsteemiteooriad ja olukorrateooriad. 5) Postmodernistlikud teooriad ja teised juhtimise paradigmad. 50-ndai...

Juhtimine -
142 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

... koolkond koolkond õppiv organisatsioon koolkond Juhtimisteooriad võib jagada viide rühma: 1) Klassikalised teooriad, sh teaduslik juhtimine, administratiivne koolkond ja bürokraatlik koolkond. 2) Neoklassikalised teooriad, sh inimsuhete koolkond ja motivatsiooniteooriad (inimressursside koolkond) 3) Kvantitatiivsed teooriad, sh kvantitatiivne juhtimisteadus, operatsioonide juhtimine ja infosüsteemidega juhtimine. 4) Kaasaegsed teooriad, sh süsteemiteooriad ja olukorrateooriad. 5) Postmodernistlikud teooriad ja teised juhtimise paradigmad. 50-ndai...

Juhtimine -
167 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise to...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
105 allalaadimist
9
odt

Juhtimise kordamisküsimused ja vastused

...ndi juhtide ülesandeks on tegelda üksikasjalike toimingute elluviimise juhendamise ja kontrollimisega. Seega seisneb tegevus põhiliselt tehniliste täitjate suunamises ja kontrollimises. 7. Motivatsiooniteooria ja juhtimine. Kuidas on need omavahel seotud? MOTIVATSIOONITEOORIAD Motivatsioon on inimese sisemised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust. Väline motivatsioon on seotud "käegakatsutava" tasuga: palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. Sisemine motivatsioon on enam seotud psühholoogilise tasuga: võimalus rakendada oma võimeid, olla...

Juhtimine -
40 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

...uutuste jne. teostamise vajalikkuse kajastamise vorm. Teadvustatud või teadvustamata vajadused Huvi ­inimeste soovitud käitumise suunitlus oma vajaduste rahuldamisel Motiiv ­käitumise põhjused, see millest oma toimingutes teadlikult juhindutakse. Motivatsiooniteooriad · Väline ja sisemine motivatsioon · Maslow vajaduste hierarhia · D. McGregori X ja Y teooria · Herzbergi töö ja rahulolu teooria · McClellandi teooria · · Maslow vajaduste hierarhia · Eneseaktualiseerimine · Tunnustus · Kuulumine · Turvalisus · ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
199 allalaadimist
17
doc

TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES

... Ettevõtluse osakond TÖÖRAHULOLU JA MOTIVATSIOONI TEOORIAD PERSONALIUURINGUTES Referaat SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Töörahulolu ja motivatsiooniteooriad........................................................................... 4 1.1. Abraham Maslow' motivatsiooniteooria................................................................ 4 1.2. Frederick Irving Herzbergi kahe faktori teooria......................................

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
290 allalaadimist
46
doc

LIIDRISTIILI SOBIVUSE UURING SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTUS

...tivatsiooni organisatsiooni visiooni ja eesmärkide saavutamiseks. Motivatsiooni uurimine aitab liidritel mõista, mis paneb inimesi tegutsema ja mis takistab neid saavutamast suurepäraseid tulemusi oma töös. Seega peavad liidrid motiveerimisele suurt rõhku panema. Motivatsiooniteooriad jagunevad rahuloluteooriateks ja protsessiteooriateks. Motivatsiooni rahuloluteooriad põhinevad inimeste vajadustel ja nende rahuldamisel, üks neist on David McClellandi omandatud vajaduste teooria, mis on tihedalt seotud eestvedamise ning liidri omaduste, oskuste ja käitumisega organis...

Juhtimine -
49 allalaadimist
132
docx

Organisatsioonipsühooloogia loengud

...r?...................................................................................................14 Üldine motivatsioonimudel (näidis üks paljudest)......................................................15 MOTIVATSIOONITEOORIAD......................................................................................16 FÜSIOLOOGILISED LÄHENEMISED....................................................................16 VIRGUTATUSE TEOORIA (Yerkes-Dodson)...............................................16 ...

Organisatsioonipsühholoogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
55 allalaadimist
18
doc

Mõisted

...skpunkti. Olukord on muutumatu, teised aga muutuvad suurused. 34.Võimu allikad French, Bell, Zawacki Tasul põhinev võim Karistusel põhinev võim Positsioonil põhinev võim Karismaatilisusel põhinev võim ekspertvõim 35.Motivatsiooniteooriad · maslow vajaduste hierarhia füsioloogilised vajadused, turvalisuse vajadus, kuulumise vajadus, tunnustuse vajadus, eneseteostuse vajadus · McCellandi teooria, mis on juhi motivatsiooni aluseks Saavutusvajadus, võimuvajadus, kuuluvusvajadus, asjatundlikkus ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
506 allalaadimist
23
docx

Klassikalised, neoklassikalised ja kaasaegsed juhtimisteooria

Klassikalised juhtimisteooriad Erinevate juhtimisteooriate ja nende arengu tundmine aitab mõista juhtimise printsiipe ning nende rakendamise vajalikkust juhtimises. Klassikaliste juhtimisteooriad: · teadusliku juhtimise teooriad ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
129 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

TMO0010 JUHTIMINE - KORDAMISEKS kevad 2014 Mida peab teadma eksamil 1. Organisatsiooni mõiste Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsioon on tead...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
16
doc

Töötaja motivatsiooni toetamine

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool ,,TÖÖTAJA MOTIVATSIOONI TOETAMINE" Iseseisev töö Õppejõud: M 2017 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS...........................................................................................

Juhtimise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
6 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

... Väline motivatsioon ­ väliskeskkonnast tingitud mõjutused, meist mitte tulenevad, - nt palk, turvalisus, töökeskkond ja töötingimused. Sisemine motivatsioon - mõjutused, mis põhinevad meie endi psühholoogiliste vajaduste rahuldamisega. 26. Millised on tuntumad motivatsiooniteooriad ja kuidas neist on kasu juhtimisel? Tuntumad motivatsiooniteooriad on: 1. Maslow' vajaduste hierarhia ­ vajaduste rahuldamine ­ kõrgemat rahuldust täites ei taha madalamale enam langeda. Kõrgema taseme vajadused: tunnustusvajadus, eneseaktu...

Juhtimise alused -
30 allalaadimist
10
doc

Organisatsioonipsuhholoogia Konspekt

...ti Raha motiveerib siis kui see on selgelt töötulemustega seotud Juhid usuvad tavaliselt, et raha on kõikvõimas motivaator, aga tegelikult ei ole. MIKS? Kohanemine Võrdlus Alternatiivid Muretsemine Raha mõju motiveerijana on lühiajaline Üldine motivatsioonimudel (üks paljudest) MOTIVATSIOONITEOORIAD FÜSIOLOOGILISED LÄHENEMISED (1) VIRGUTATUSE TEOORIA (Yerkes-Dodson) Jõudlus ja toimetulek on kõige parem virgutatuse keskmisel tasemel. 1 2 3 Soorituse ja virgutatuse seos ülesande keerukusesega MOTIVATSIOONITEOORIAD FÜSIOLOOGILIDSED LÄHENEMISED (2) VASTANDPROTSESSI ...

Organisatsioonipsühholoogia - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
21
doc

Organisatsioonipsühholoogia

...ha motiveerib siis kui see on selgelt töötulemustega seotud. Juhid usuvad tavaliselt, et raha on kõikvõimas motivaator, aga tegelikult ei ole. MIKS? Kohanemine Võrdlus Alternatiivid Muretsemine Raha mõju motiveerijana on lühiajaline. Üldine motivatsioonimudel (üks paljudest) MOTIVATSIOONITEOORIAD FÜSIOLOOGILISED LÄHENEMISED (1) · Virgutatuse teooria Jõudlus ja toimetulek on kõige parem virgutatuse keskmisel tasemel. 123 MOTIVATSIOONITEOORIAD FÜSIOLOOGILISED LÄHENEMISED (2) · Vastandprotsessi teooria · Emotsionaalse kogemuse tsükkel toimub, kui me saavutame ...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
257 allalaadimist
25
pdf

Individuaalsete erinevuste psühholoogia

1. SISSEJUHATUS - Kenn Konstabel · Psühholoogia bakalaureuse programm, 1991: kaks psühholoogiavaldkonda, mis käsitlevad individuaalseid erinevusi ­ isiksus ja intelligentsus (vaimsed võimed) · Vanaaegne nimetus: diferentsiaalpsühholoogia · Kuid tuleb arvestada ka, et (a) individuaalsed erinevused on...

Enesejuhtimine -
142 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun