Facebook Like

Minu digitaalne kirjaoskus - sarnased materjalid

kirjaoskus, digitaalne, tehnoloogia, populaarne, plagiaadi, lorenz, algallikad, facebookis, kaasaegses, muusika, konstruktiivne
1
odt

Digitaalne kirjaoskus

Digitaalne kirjaoskus on võime leida, liigitada, mõista, hinnata ja analüüsida infot, kasutades digitaaltehnoloogiat. Selle aluseks on parasjagu kasutusel oleva kõrgtehnoloogia tundmine ja teadmised selle kasutamisest. Digitaalse kirjaoskusega inimestel on võimalus teha oma tööd efektiivsemalt, eriti koo...

Arvuti õpetus - Põhikool
4 allalaadimist
3
docx

Minu digitaalne jalajälg

*** *** MINU DIGITAALNE JALAJÄLG Juhendaja: *** *** 2014 Digitaalne jalajälg on salvestus tegevustest digitaalses maailmas. Info, mis internetti on sat...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
3
docx

BIM TEHNOLOOGIA RAKENDAMISE POSITIIVSED JA NEGATIIVSED KÜLJED

...Üliõpilase allkiri:................. Õppejõu allkiri: .................. Tallinn 2016 BIM tehnoloogia rakendamise positiivsed ja negatiivsed küljed BIM ehk ehitusinformatsiooni modelleerimine oli veel mõned nädalad tagasi minu jaoks tundmatu sõna. Laiemat pilti nende kolme tähe olemusest ei tea ma õigupoolest tänaseni. Kuna ehitusinfo modelleerimist on tänaseks päevaks arendatud juba üle kümne aasta ja seda kasutatakse justnimelt ehitusvaldkonnas, siis puutun sellega kokku minagi. Kirjutise eesmärgiks ongi tutvuda lähe...

Ehitus -
27 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...itikute mõjutamise teel. Survegruppide liigid: - kategooriakaitse grupid ­ näiteks ametiühingud või tööandjate liidud (Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit) - edendamisgrupid ­ keskkonnakaitsjad ­ näiteks Teeme Ära 2008 algatusgrupp, Minu Eesti 2009 algatusgrupp vt. Tegutsemise meetodid: kaudne surve avaliku arvamuse kujundajana, otsene surve lobitöö kaudu. Poliitikuid mõjutades ja erakondi sponsoreerides (ettevõtjate liidud jmt.) Sotsiaalne liikumine ­ erineb survegrupist, kuna liikmeskond on piiritlemata, on lühiajaline ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
1
docx

Kumu näituse "Kirjaoskus- kirjaokamatus" retsensioon

...as mind otusärevus, sest pooldan ise õigekirja korrektset kasutamist ja leian, et ka sotiaalmeedias tuleks õigesti kirjutada. Oodates keerukaid sõnamänge ning kunstilisi näiteid, kus veaga lause võtab hoopis teise kuju, sain teistsuguse lahenduse osaliseks. Teosed olid valminud graafikat kasutdes. Näitusel ,,Kirjaoskus-kirjaoskamatus" haaras esimesena minu tähelepanu lätlanna Daria Melnikova teos ,,Täiuslik viga". Valge maal, mille vaskul, keskjoonest veidi madalamal oli väike must täpp. Juba enne pealkirja lugemist köitis mind pildi lihtsus, lihtsuses peitub võlu nag...

Kaasaegsed moesuunad - Keskkool
7 allalaadimist
72
docx

Kasvatusteadused

...¤lja mõtteid, mis mind kõnetasid. Edasi on lisatud E.S. Sarve loengu mõtteid tunnist 22 oktoobril. Seejärel lisatud lühikokkuvõte märksõnade näol Hirsijärvi ja Huttuneni raamatust „Sissejuhatus kasvatusteadustesse“. Järgnevalt lisasin essee „Kliima minu töökohas“ ja arutlesin Sinkkose artikli väidete üle. Tutvusin ja arutlesin Eesti Haridusteaduste ajakirjas oleva artikli „Eesti koolide esmakursuslaste õpi ja teadmuskäsitlus“ üle. Ajakirja „Haridus“ artikli „Hariduse tipus. Aga kus tipp asub?“ ja Tiiu Kuurme arti...

Alusharidus - Tallinna Ülikool
47 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

... 10 - kategooriakaitse grupid ­ näiteks ametiühingud või tööandjate liidud (Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit) - edendamisgrupid ­ keskkonnakaitsjad ­ näiteks Teeme Ära 2008 algatusgrupp, Minu Eesti 2009 algatusgrupp vt. www.minueesti.ee/ Tegutsemise meetodid: kaudne surve avaliku arvamuse kujundajana, otsene surve lobitöö kaudu. Poliitikuid mõjutades ja erakondi sponsoreerides (ettevõtjate liidud jmt.) 4.2. Sotsiaalne liikumine ­ erineb survegrupist, kuna liikmeskond on pi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1127 allalaadimist
6
docx

Kontrolltöö globaliseerumine

...Sinu peret, tuttavaid, sõpru on mõjutanud globaliseerumine. Infotehnoloogia. Suhtlemine toimub interneti vahendusel igapäevaselt sõprade, tuttavatega,kes on asunud elama välismaale. Side. Ei kujuta ette elu ilma telefonita. Telefoni kasutus minu peres on igapäevane. Üks lastestki omab telefoni ja hea on teada,kui saa lapse igal võimalikul momendil kätte jne. 3. Miks on globaliseerumine kasulik arenenud riikidele ja miks arengumaadele? Arenenud riikides on odav tõõjõud,et firmadel kasum ikka suureneks...sama ka odava tooraineg...

Globaliseeruv maailm - Keskkool
43 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...Kes saab kasu? · Tähtsaimaks probleemiks: kes kontrollib kultuurihegemoonia tekkimise ja popkultuuri tootmise üle? Popkultuur ühiskonnas: konfliktiteoreetiline lähenemine · Kes otsustab, mis on tõeline või hea? Millal muutub see, mis on hea, selleks, mis on minu arvates hea teiste jaoks? · Väravavahid ja maitsekujundajad on inimesed, kelle sotsiaalne positsioon lubab avada või sulgeda uksi edu juurde ja peale sundida oma arusaamu headusest. Moodustavad kultuurieliidi ja pärinevad peamiselt kõrgklassist. 1...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
86 allalaadimist
43
docx

Tallinna Reaalkooli 131. lennu õpilaste teadlikkus filmimuusikast ja selle funktsioonidest filmides

...d kaasama ka elektroonilisi elemente. Tänu tehnoloogia arengule saab ka väikese-eelarvelistele filmidele lisada akustilistele instrumentidele sarnaseid helisid neid muusikaprogrammidega imiteerides. (Ibid.) Suuremal osal filmidest on neljakümne kuni saja kahekümne minuti jagu muusikat. Mõnedel filmidel on väga vähe muusikat või muusika puudub, teistel aga kõlab muusika kogu filmi vältel taustaks. Dogme 95 on zanr, milles kõlab vaid filmis leiduvatest allikatest, näiteks telekast ja raadiost kõlav muusika. Seda nimetatakse allika muusikaks (ingl ,,source music"...

Muusika ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

...järgmise ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees: · "Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks." Presidendi esindusfunktsioon · on Eesti kõige kõrgem esindaja, kes võtab vastu riigi tähtsamad külalised, · esindab Eestit välisvisiitidel, · nimetab Eesti...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
90 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... ruumipunkti ka võtame, ikkagi nende vaheline kaugus ajas suureneb ). Seetõttu suurenevad ajas ka kõikide kehade mõõtmed Universumis ( sest ka need omavad ruumi ), mitte ainult kehade vahelised kaugused ( nagu galaktikate parvede korral ). Näiteks inimese mõõtmed olid viis minutit tagasi palju kordi väiksemad, kui praegusel ajahetkel. Kuna kogu Universumi ruum paisub ajas kõikjal korraga, siis Universumi kehade suurenemise efekti me ei taju. Universumi paisumine avaldub galaktikate parvede üksteisest eemaldumisega. Seda võib tinglikult nimetada ka nähtavaks Universumi...

Teadus - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

...  Iga (1983) „kui Jenny oli 4aastane, jättis ta  inimkonna   liige   on   ainulaadne, meelde ainult 3 objekti mõne minuti  meie   arengule   avaldavad   mõju jooksul nähtud asjadest; 7 aastaselt  erinevad   faktorid,   mis   kõik suudab ta meenutada neist umbes 7  mõjutavad   üht   isikut   teisiti   kui objekti”. Tema mälu on läbi teinud  teist.  ...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
17 allalaadimist
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Antud failis on vastused 127 sotsiologia valdkonda kuuluvale küsimusele. Mõned neist (välja toon siin 51) nt: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. 3. Mida tähendab sotsioloogiline kujutlus? Peter Bergeri käsitlus? Näidisülesanne: mida võib laiemas plaanis tähendada nt hammaste pesemine, tassi kohvi joomine vms. Eksamil on vaja tuua näide teistsuguse igapäevase tegevuse või nähtuse kohta. 4. Mis on sotsiaalne institutsioon? Millest koosneb? Näited. 5. Mis on sotsiaalne fakt? Kuidas on faktid meie igapäevase eluga seotud? Näited juurde. 6. Kuidas on faktid seotud sotsiaalsete institutsioonidega? 7. Millised tunnused iseloomustavad sotsioloogilist vaatekohta? 8. Auguste Comte – miks peetakse teda sotsioloogias oluliseks? 9. Mida tähendab sotsioloogias positivism, mis iseloomustab positivistlikku lähenemist? 10. Mida tähendab Comte „kolme astme seadus”? Peate oskama lahti seletada erinevad kolm astet: teoloogiline, metafüüsiline ja positivistlik ehk kuidas iga tasandi kohaselt maailma ja seal toimuvat seletatakse. 11. Emile Durkheim – tema panus sotsioloogiasse? 12. Mehaaniline ja orgaaniline solidaarsus – mida tähendab, mis seob mehaanilise solidaarsuse korral gruppi/ühiskonda kokku? Mis seob orgaanilise solidaarsuse korral? 13. Mida tähendab anoomia? 14. Karl Marxi panus sotsioloogiasse? 15. Konfliktiteooria Marxi käsitluses? (kapitalism vs proletariaat) 16. Baas ja pealisehitus – ühiskonna seletamine. 17. Max Weberi roll sotsioloogias? (peamised mõisted ja teooriad – nt maailmapaljastus, ideaaltüüp, võimu teema) 18. Mõistmine? Mida see tähendab Weberi käsitluses? 19. Mille uurimisele tuli Weberi arvates eelkõige keskenduda? (inimkäitumise subjektiivsetele motiividele) 20. Inimtegevuse/-käitumise neli peamist ideaaltüüpi – kirjeldage ning tooge näited. 21. Pierre Bourdieau: mis on sotsiaalne väli, habitus ning kuidas mõjutab kogukapital (koosneb sotsiaalsest, kultuurilisest ja majanduslikust kapitalist) inimeste paigutust sotsiaalsel väljal? Näited. 22. Selgita funktsionalistliku teooria selgitust ühiskonna kohta üldiselt? 23. Peamine kriitika funktsionalistliku teooria kohta? 24. Milles seisneb konfliktiteooria seisukoht ühiskonna olemuse kohta? 25. Mikrosotsioloogiline lähenemine: milles seisneb sümboolse interaktsiooni teooria põhiolemus? 26. Millest lähtuvad ümbritseva uurimisel dramaturgilise lähenemise pooldajad? 27. Mis on ühiskond? Ühiskonna tunnused. 28. Nimeta ühiskonna kolm peamist looduslikku raamistikku ning too näiteid kuidas iga osa mõjutab ühiskonnatüüpi ja olemust. 29. Kas ühiskond on grupp inimesi või võib ühiskonda vaadelda ka inimesteset eraldi? Objektivistide ja subjektivistide nägemus ühiskonna olemusest? Igaüks peaks leidma endale sobiva seisukoha ning oskama seda põhjendada. 30. Kuidas on ühiskond seotud kultuuriga? 31. Erinevad ühiskonnatüübid? Mille järgi peamiselt jaotatakse? 32. Mille poolest erinevad omavahel traditsiooniline, industriaalne ja postindustriaalne ühiskond? 33. Mis on siirdeühiskond? Mis siirdeühiskonnas toimub? 34. Mis on kultuur? 35. Nimeta kultuuri kolm komponenti ning too näiteid. Peate olema valmis ülesannet lahendama, vaadake ÕISis vastavat töölehte. 36. Mida tähendab kultuuriuniversaal? Kuidas seostub sotsiaalsete institutsioonidega? 37. Mis on väärtus? 38. Selgitage erinevate sotsiaalsete normide olemust: tava, moraalinorm, seadus, tabu? 39. Kuidas on seotud omavahel väärtused ja sotsiaalsed normid? Eksamil ülesanne väärtuste ja normide omavahelisest seosest, vaadake töölehte nr 2. 40. Mis on kultuuriareaal? Näide 41. Mis on kultuuribarjäär? Näited erinevatest kultuuribarjääridest. 42. Mis on kultuurišokk? Näide. 43. Mis vahe on eliit- ja massikultuuril? 44. Mis on sümbol? 45. Mis on verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine? Kuidas võivad kultuuriti erineda? 46. Kuidas on omavahel seotud keel ja taju? 47. Mida tähendab rituaal, siirderituaal? Näited. 48. Rituaalide erinevad käsitlused, kriitika. 49. Milles väljendub kultuuriline mitmekesisus? 50. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrismi positiivne (oma kultuuri väärtustamine) ja negatiivne (teiste halvustamine) tähendus. Ksenofoobia. Näited. 51. Mis on subkultuur? näited

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
18 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...kti ka võtame, ikkagi nende vaheline kaugus ajas suureneb ). Seetõttu suurenevad ajas ka kõikide kehade mõõtmed Universumis ( sest ka need omavad ruumi ), mitte ainult kehade vahelised kaugused ( nagu galaktikate parvede korral ). Näiteks inimese mõõtmed olid viis minutit tagasi palju kordi väiksemad, kui praegusel ajahetkel. Kuna kogu Universumi ruum paisub ajas kõikjal korraga, siis Universumi kehade suurenemise efekti me ei taju. Universumi paisumine avaldub galaktikate parvede üksteisest eemaldumisega. Seda võib tinglikult nimetada ka nähtavaks Universumi...

Üldpsühholoogia -
37 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

...ta ning katse ja eksituse meetodil tegutsema hakata, aga kõike ei pea enda nahal järele proovima – tark õpib ka teiste vigadest. Vajadust e-turunduse õppematerjali järele näitab seegi, et mitmest Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis valminud bakalaureusetööst on selgunud, et paljud Eesti ettevõtted tegutsevad internetis turundades üsna huupi (Kirst 2007, Visnapuu 2008, Tammeoks 2010). Mõtlema paneb ka rohkem kui 80 riigis internetiturundusega tegeleva WSI esindaja väide Kommunikatsiooni Aastakonverentsil, et Eesti on Ameerika Ühendriikid...

Turundus -
10 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...ke märgata. Kuid andmete märkamiseks teisendatakse andmed nii, et oleks rohkem ühtesid. Andmespiraal algab plaadi tsentrist. Ühes sekundis loetakse 75 sektorit. Näiteks 60-min DVD korral loetakse kokku 270 000 sektorit. DVD pöörleb ajas ühtlaselt ­ umbes 200 ­ 530 pööret minutis. Kui me paneme DVD arvutisse, siis monitor teeb sellest ,,elektromagnetkoodist" visuaalse kujutise ekraanile. Ja alles nüüd näeme fotot majast. Siit on näha seda, et üks ja sama info võib eksisteerida kahte erinevat moodi. Sisuline tulemus on aga ikka üks ja sama. See on hea näide närvisüsteemi eelkõige visuaa...

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
39
doc

Microsoft Operatsioonisüsteemid

...s Windowsi kest erineb oluliselt koorimata Windows XP, pakkudes hulga uusi organisatsioon, navigatsiooniseade, ja otsida võimalusi. Windows Exploreri tööpaan on eemaldatud, integreerides asjaomased ülesanne võimalusi arvesse tööriistaribal. "Minu lingid" pane on lisatud, mis võimaldab ühe klõpsuga 21 ligipääsu ühise kataloogi. Aadressiribal on asendatud lingiridu süsteemi. Esikatseluruutu võimaldab kasutajatel näha pisipildid erinevate failide ja sisu vaadata dokumente. Üksikasja...

Microsofti... - Kutsekool
64 allalaadimist
56
doc

Semiootika konspekt ja küsimused

...us võib ehmatada poissi [Viimane lause on seejuures praktiliselt normaalne: keel kasutab igal sammul taolisi võtteid, kus mingi mentaalne karakteristik metonüümiliselt n-ö inimese seest välja substantiveeritakse.] Sarnaseid näiteid toob ka George Lakoff: Minu onu arvab, et ma olen loll Minu kass arvab, et ma olen loll Minu lemmikamööb arvab, et ma olen loll Minu praepann arvab, et ma olen loll Seega saab väita, et lausete õigsuse määrab ainult keelekasutaja individuaalne vaist ja puhtgrammatilisest õigsusest ei piisa ,,õigete" l...

Semiootika -
149 allalaadimist
46
pdf

Arvutivõrgud eksamimaterjalid

...i saame kätte nimeteenuse käest. Meil on vaja MAC-aadressi. Selleks saadame lokaalsesse võrku (broadcast vorku) et kas keegi teist on B sellise IP-aadressiga. Kui B on selles võrgus olemas ja ta on sisse lülitataud, vastab ta et “Mina olen B ja minu ip-aadressile vastav Mac-aadress on selline” 32. DHCP  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on protokoll, mis võimaldab lasta serveril dünaamiliselt hallata ja automatiseerida unikaalse IP-aadressi omistamist kohtvõrgu seademetele.  Kutsutakse ka „plug-and-pla...

Arvutivõrgud -
28 allalaadimist
38
docx

Arvutid kordamisküsimused

...ltaadi), siis muudetaks ka vastavat osa põhimälus. Otsevastavusega vahemälu: Üks lihtsamaid vahemälu organiseerimise viise on otsevastavusegavahemälu. Info lugemine mälust toimub gruppidena (Line). Mälu on jagatud segmentideks (Set). Vahemälus on igale grupile oma koht. Minu näites on iga segment jagatud neljaks grupiks. Seega on vahemälus ruumi neljale grupile. Korraga saab vahemälus olla üks 0-s grupp, üks 1-ne grupp, üks 2-ne grupp ja üks 3-s grupp. Seejuures võib iga grupp olla ükskõik millisest segmendist. Korraga ei saa olla aga kahte0-ndat gruppi, 1-st gruppi, 2-s...

Arvutid i - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
3
docx

Digipädevuste enesehinnang

...le. · Autoriõigus ja litsentsid Arvestan nii oma õppetöös kui ka igapäevaelus eri tüüpi litsentsitingimusi, mis kehtivad programmide ja rakenduste kohta. Lisan vajaduse korral sobiva litsentsi enda loodud digitaalsetele materjalidele. See on väga oluline minu jaoks. · Programmeerimine Koolis õppisin töötama Scratch programmiga ja looma veebilehti notepad kasutades. Ülikoolis õppisin kasutada Mathematica 5.0, koostasin graafikuid ja lahendasin võrrandeid, koodi kasutades. · Turvalisus · Seadmete kaitsmine Kaitsen oma digivahendeid ka...

Informaatika - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

... muuhulgas saavad õpilased üles astuda nt kontserdil või näitusel vastaval teemal koostatud loovtööga jm; mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed; loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena ning aega selleks võiks olla nt 10 minutit. ettekanne on õpilasel kirjaliku tekstina ettevalmistatud. esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega. Loovtöö esitlemisel õpilane: 1) selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut; 2) tutvustab ...

Eesti keel - Põhikool
49 allalaadimist
13
doc

Sotsioloogia kordamisküsimused eksamiks 2013

...ine võib tähendada lugupidamatust. 30. Kuidas on omavahel seotud keel ja taju? Ehk siis kuidas meie keeles kajastuvad ümbruskonnas kogetud tegevused, asjad, ümbritsev ühiskond. Nt eskimotel vähe sõnu kõrbe kirjeldamiseks. Ning kes on lugenud Kaja Kahu ,,Minu Guatemalat", saab teada, et kuna seal ilm on kogu aeg suhteliselt sama, polegi olemas sõna ,,ilm" Keel ja taju ­ kuidas ümbritsevat maailma mõistetakse, tõlgendatakse. Keel väljendab ümbritseva maailma tajumist. Sapiri-Worfi hüpotees ­ reaalne maailm on alateadlikult üles ehitatud grupi ...

Sotsioloogia -
6 allalaadimist
24
docx

Side teooria

... segama. osadeks mida nimetatakse kanaleid ,vastavalt (S2 saab aru ,et kanal on hetkel hoivatud ja ei sellele saab saada andmeid oelda ,et kasutan nii ja niipalju kanaleid ning minu valja). andmeside kiirus on nii ja nii suur. Signaalihinnangud See on naiteks olukord kus mingi suurfirma paneb S/N (Signal-to-Noise ratio) ...

Side -
198 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

...õiste – kui ühte (Rahvaste Liidu) liiget ähvardab hädaoht, astuvad teised välja tema kaitseks ehk ühe riigi julgeolek võrdub teiste riikide julgeolekuga. Rahvusliku enesemääramiseprintsiip pidi tagama mitmetele riikidele iseseisvuse, kuid tegelikkuses nii ei toiminud (nt Poola, Tšehhoslovakkia). Idealistide reformiprogramm tugines rahvusvahelisele õigussüsteemile programm nägi ette vajadust muuta üldisi tõekspidamisi. Seades esiplaanile inimkonna ühtsuse, tagaplaanile rahvuslojaalsuse. Lisaks nägi programm ette ideoloogiat, mis häälestaks maailma avalikkust s...

Politoloogia - Keskkool
20 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

...sti mõistetav – „Matemaatika õhtuõpik” pole seda kindlasti mitte. Jaak Kikas Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi direktor Matemaatika on teadmistepõhise ühiskonna alus Matemaatika on mind võlunud alates lapsepõlvest. Ehkki kooliajal oli tegemist ühe minu lemmikõppeainega, on matemaatika saatnud mind läbi elu, olles olnud kaasla- seks nii ülikooliõpingutes kui igapäevases tööelus. Matemaatika on fundamentaalne ja väga põnev, mille olulisust hariduses ning tead- mistes on raske üle hinnata. Võimaldades kirjeldada nähtusi universaalses ja kõi...

Matemaatika -
51 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

... sajandi viimasel veerandil. Eestis: Eesti e-valitsuse ja e-teenuste areng on samuti märkimisväärne. Eesti on ainulaadne elektroonse ID kasutuse, tänu millele on asjaajamine võimalik muuta peaaegu paberivabaks. Näiteks saab ettevõtte luua kasvõi oma kodust vähem kui 20 minutiga. Ühiskonna jätkusuutlikkus Jätkusuutlik areng on niisugune areng, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. Hõlmab peamiselt järgmised valdkonnad: - rahvastiku jätkusuutlik areng, nii kvantitatiivses kui kvalita...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
42
docx

Kultuuriajaloo eksami konspekt

... tagas ülekaal informatsioonis ja selle osavas kasutamises, mitte paremad sõjajõud. Raamat analüüsib erinevaid kommunikatiivseid situatsioone 16. sajandi Ameerikas (täpsemalt Mehhikos), rõhuga kultuurilistel konfliktidel. "Mõtlen tõepoolest, et minu panus "Ameerika vallutamises" oli semiootika kaasamine ajaloo-alasesse analüüsi. Vähemalt tollal ei kasutanud ajaloolased oma töödes semiootikat ega huvitunud erinevatest kommunikatsiooni ja tõlgendusviisidest. Ma leian, et just semiootiliste käitumiste, st mõistmise, tõlgendamise ja kommunikatsiooni a...

Kultuuriajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
88
rtf

Ajalugu 1. õppeaasta konspekt 10. kl

... SUURFEODAALID (hertsog, vürst, markii, krahv, parun) VASALL VÄIKEFEODAALID (rüütlid) Läänisuhe oli isikuline ­ kehtis põhimõte "Minu vasalli vasall ei ole minu vasall" (kohustusi kanti selle ees, kellega otsene truudussuhe). Pärisorjus: PÄRISORI Õiguslik suhe: Sõltus feodaalist, ei tohtinud ilma loata elukohta vahetada (sunnismaisus). Feodaal võis teda osta, müüa, vahetada, karistada kuid...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
848
docx

Arvutigraafika Adobe Photoshop CS6 baasil

...7 Color Lookup Tegemist on uue tööriistaga, mis tuli kaasa Photoshop CS6'ga. Tegemist ei ole just pildi parandusega, vaid selle abil saad muuta pilti atraktiivsemaks ja põnevaks. Selle kihi lisamisel leiad kolm valikut. Testi ja proovi, milline võiks sulle sobida. Minu programm näitas mõningate valikutega ainult musta pilti aga kui oled ühe valiku teinud, siis nooleklahvidega liikudes näitab kõiki korralikult. Invert Tegemist on kõige lihtsama kihiga ja see pöörab värvid vastupidiseks (negatiiviks). ...

Arvutigraafika -
6 allalaadimist
24
doc

Mobiiltelefonide uurimistöö

...kahjulikust poolest? Oma uuringus tahtsingi teada saada, et kui paljud inimesed üldse teavad midagi mobiilide kahjulikkusest. Selleks viisin läbi küsitluse Kuressaare Gümnaasiumi 10.b klassis. Samuti uurisin väite tõestust , et kas mobiilid on meie tervisele kahjulikud? Minu uurimustöö eesmärkideks olid: · uurida mobiilide ajalugu, · selgitada välja mobiilide kahjulikkus, · leida levinumad tervisehädad, mida mobiilkiirgus põhjustada võib, · viia läbi uuring, õpilaste teadmiste kohta mobiilide kahjulikkusest. Töö hüpoteesiks seadsin: · Mobiilide kahjulikkusest t...

Uurimistöö - Keskkool
321 allalaadimist
14
doc

Erinevad laienduskaardid arvutile riistvaras

Kõiksugused kaardid riistvaras referaat

Arvutite riistvara alused - Kutsekool
64 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun