Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Amundsoni raamat (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad?
 • Mis neid teistest eristab?
 • Miks me tugineme nõustamisel nii suurel määral verbaalsele suhtlusele?
 • Kuidas neid tervitatakse ja pannakse tundma teretulnuna ning kui palju n?
 • Mille esilekerkimist ma ei osanud kuidagi ette näha?
 • Kuidas oleks olla praegu minu kliendi nahas?
 • Millal nende thendus minuni j?
 • Kui ma liigun liiga kiiresti edasi j?
 • Mida mulle rgitakse Ootamine eeldab et ma olen kannatlik ja enese?
 • Kuidas siis leida see vaiksem seisund olemise tunnetus?
 • Kuid sagedamini on põhjus isiklikus 1 Millal te seda viimati tegite?
 • Kui palju see maksma läks?
 • Mille nõustajad tõmbavad sensitiivsete ja aktsepteeritavate vestlus- hingelisel võimalikud on mitu varianti?
 • Kui tegeletakse karj?
 • Mis te arvate kas sellega võib kaasneda ka mingeid raskusi?
 • Kui me vaataksime enne uute asjadega tegelemist üle koduse töö?
 • Miski mida mina teen?
 • Mida ksitletakse selles peat?
 • Keskendub ksimusele kuidas kliendid oma probleeme ja n?
 • Mida te sellest arvate?
 • Kui see juhtus" mõelnud ja tundnud?
 • Milliseid samme te olete astunud?
 • Mida te sel ajal mõtlesite ja tundsite?
 • Kust see kutse tuleb?
 • Kes mind kutsub?
 • Kuidas teie perekonnas kaijääriotsuseid tehakse?
 • Millist rolli etendavad karj?
 • Mitme omavahel seotud k?
 • Mida te näiteks Mis viis teid arvamusele et loodusteadused on parim valik?
 • Mida teised inimesed teie valikust arvavad?
 • Mida mulle meeldib esitada on Kuidas näeks olukorda kärbes seinal?
 • Kuigi kõiki neid inimesi ühendab positiivseid kogemusi negatiivsetest?
 • Kui nauditavaks te seda tegevust peate?
 • Kui väärtuslikuks te seda tegevust peate?
 • Midah-t--on tehtud organisatsioonips?
 • Mille tttu me teatud t?
 • Mis hlmab vga mitmesuguseid t?
 • Keskkonna esteetilisusele Tegemist v?
 • Misega Selle ankruga inimesed on v?
 • Keskmes oskused mis v?
 • Mitmesuguseid oskusi suhtlemisoskus erialane ja anal?
 • Kui muuta lesanne k?
 • Kuidas toonased s?
 • Mis prinevad eri eluperioodidest Minu arvates on palju m?
 • Mida vib thendus?
 • Mida te mõtlesite ja tundsite seda nõuannet kuuldes?
 • Mille puhul pannakse m?
 • Mis tahes lahen?
 • Mille eesmrk on luua suuremal hulgal v?
 • Milliseid seoseid pidi mis p?
 • Keskel olevast ringist v?
 • Kuidas nad inimsuhetes k?
 • Milliseid võimalusi ta kasutada saab?
 • Millised on teie tunded teie praeguse olukorra suhtes?
 • Kuidas me maailma mõtestame suudate oma emotsioone kontrollida?
 • Milline on ilm kui te oma tuulelohet lennutate?
 • Kui jah siis missuguseid?
 • Mida toob tulevik?
 • Milline tuulelohe talle kõige rohkem meeldib Kui suur ja mis kujuga see on?
 • Mis värvi on tema tuulelohe?
 • Kui palju intellektuaalseid eneseteostusvõimalusi teil on?
 • Kui tähtis on teie jaoks olla füüsiliselt aktiivne ja tunda end tervena?
 • Kui tähtis on teie jaoks hingerahu?
 • Mis on karjääri käsitlemise aluseks Inkson tõi välja järgmised millised takistused võivad veel ees oodata?
 • Mis oleks teisiti?
 • Millises punktis te sel mäel asute?
 • Mis teil kaasas on kaart seljakott kompass?
 • Mis on teie sihtpunkt?
 • Kuidas teie rühmas lennukite voltimist kavandati?
 • Kuidas tehti otsuseid mida te õppisite oma kogemustest?
 • Mis liiki enesesisendust mängu ajal ilmnes?
 • Mis toimus lennukite viskamise ajal?
 • Mis veel kirjutatakse?
 • Mis on selle põhielemendid?
 • Mis võis panna inimest joonistama just sellist pilti?
 • Kui esines siis millist?
 • Kui loomingulised need lood tunduvad?
 • Palju muid vimalusi mida v?
 • Mis minu praktikas kasulikuks on osutunud Teised teoreetikud ja n?
 • Mida vib tulevikusuundumuste uurimiseks lugeda Reid 1996 v?
 • Mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j?
 • Mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j?
 • Kui inimene ttas suures organisat?
 • Paljude inimeste jaoks oli t?
 • Palju vlja uurida isegi kui need ettev?
 • Milles ta teie arvates tugev on?
 • Mida ta oskab hästi teha?
 • Mis on teie arvates need valdkonnad mis teda kõige rohkem huvitavad?
 • Kuidas te kirjeldaksite tema isikuomadusi?
 • Mida ta peaks enda juures veel muutma?
 • Kui ks valikuv?
 • Mitmeid aspekte K?
 • Mis antakse peegeldavad tegelikkust Kasutades eespooltoodud n?
 • Kuidas asjad selle sündmuse tulemusena muutuksid?
 • Kui see muutus aset leiaks?
 • Mida see näitab Millistele teistele oskustele lugu veel osutab?
 • Kelle poole pöörduda?
 • Kelle poole tuleks pöörduda arvestades püstitatud eesmärke?
 • Mis kirjas vöiks sisalduda Siin muutubki ütlesid minu teised soovitajad?
 • Kui te selle ära saadate?
 • Kui kaua nustamine kestab Orienteeruva kuup?
 • Kui kiiresti aeg lendab Kahe n?
 • KUskumatu et ma seda tegin Kas ma üldse kunagi targemaks ei saa?
 • Mis siin nüüd valesti läks?
 • Mida te lõõgastumiseks teete?
 • Kui väga püüan" teid ennast hästi tundma?
 • Mida te iga päev teete te loobuda ei tahaks?
 • Mida teile meeldib koos teistega teha?
 • Keskne roll Niisuguse k?
 • Mis on selle erinevuse põhjused?
 • Millest moodustub empaatia Empaatiliselt reageerimise Kultuurid keel rahvus - mida teadsin mina maailmast?
 • Kuid ei ole valmis p?

Lõik failist


II
peatükk

NÕUSTAMISE
PROTSESS JA ÜLESEHITUS
Muutuste
dünaamika

Kuidas
inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad? See
laiahaardeline küsimus viib arutelu fookuse kaugemale konkreetsetest
nõustamisega seotud rolli­dest ja tegevustest ning aitab mõista
kõige aluseks olevat üldisemat muutuste prot­sessi. Kõnealuse
teema kohta oma käsitlusviisi kujundamisel tuginesin ma paarile Malcolm Gladwelli ideele (2000). Gladwell analüüsib kiiresti
levivate nähtuste ja kiirenevate tendentside aluseks olevat
dünaamikat. Tema uurimus kiire kasvu kohta aitas tal määratleda
mõned muutuste protsessi olulised tunnused. Ma lubasin endale
Gladwelli esialgsete käsituste suhtes veidike vaba voli ja kasutan nendest oma tõlgen­dusi, et kirjeldada kolme tegurit, mis
muutustele kaasa aitavad. Enne aktiivse kaasamise mudeliga seotud konkreetsete ülesannete kirjeldamist on minu arvates oluline käsitleda paari olulist teemat. Selles peatükis käsitlen ma küsimusi, mis on seotud muutuste dünaamikaga, kontseptuaalsete raamistikega ( career craftehk karjääri meisterdamine ), nõustamistavadega, suhetega , hoovõtuga, eesmärkide seadmisega, kliendi vajadustega ja suhtlemisoskustega (nii traditsioo­nilised tehnikad kui ka metafooride kasutamine).
 • Mõjukad inimesed
  Muutused
  olenevad inimestest. Teatud inimestel on selliseid isikuomadusi ja
  nad võtavad enesele rolle, mis võimaldavad neil muutuste protsessis
  veenvad ja mõjukad olla. Mõelge, millised on mõjukad inimesed teie
  elus. Mis neid teistest eristab? Olles selle küsimuse esitanud ja
  võimaluste üle mõtisklenud,, koostasin ma mitu erinevat
  kirjeldust. Siin on mõned neist.
  Mõjukad
  inimesed on südamlikud ja hoolivad; nad on targad; nad on pädevad;
  nad on julged ja valmis pakkuma abi väljaspool oma ametialast rolli;
  enne nõuannete jagamist kuulavad nad su ära; nad on kannatlikud;
  nad pingutavad rohkem; nad selgitavad protsessi kõiki etappe ; nad ei karda tunnistada, et tegid vea; nad on visad; nad ei mõtle ega
  tegutse nii, nagu oleksid nad teistest paremad; nad on väärikad;
 • Vasakule Paremale
  Amundsoni raamat #1 Amundsoni raamat #2 Amundsoni raamat #3 Amundsoni raamat #4 Amundsoni raamat #5 Amundsoni raamat #6 Amundsoni raamat #7 Amundsoni raamat #8 Amundsoni raamat #9 Amundsoni raamat #10 Amundsoni raamat #11 Amundsoni raamat #12 Amundsoni raamat #13 Amundsoni raamat #14 Amundsoni raamat #15 Amundsoni raamat #16 Amundsoni raamat #17 Amundsoni raamat #18 Amundsoni raamat #19 Amundsoni raamat #20 Amundsoni raamat #21 Amundsoni raamat #22 Amundsoni raamat #23 Amundsoni raamat #24 Amundsoni raamat #25 Amundsoni raamat #26 Amundsoni raamat #27 Amundsoni raamat #28 Amundsoni raamat #29 Amundsoni raamat #30 Amundsoni raamat #31 Amundsoni raamat #32 Amundsoni raamat #33 Amundsoni raamat #34 Amundsoni raamat #35 Amundsoni raamat #36 Amundsoni raamat #37 Amundsoni raamat #38 Amundsoni raamat #39 Amundsoni raamat #40 Amundsoni raamat #41 Amundsoni raamat #42 Amundsoni raamat #43 Amundsoni raamat #44 Amundsoni raamat #45 Amundsoni raamat #46 Amundsoni raamat #47 Amundsoni raamat #48 Amundsoni raamat #49 Amundsoni raamat #50 Amundsoni raamat #51 Amundsoni raamat #52 Amundsoni raamat #53 Amundsoni raamat #54 Amundsoni raamat #55 Amundsoni raamat #56 Amundsoni raamat #57 Amundsoni raamat #58 Amundsoni raamat #59 Amundsoni raamat #60 Amundsoni raamat #61 Amundsoni raamat #62 Amundsoni raamat #63 Amundsoni raamat #64 Amundsoni raamat #65 Amundsoni raamat #66 Amundsoni raamat #67 Amundsoni raamat #68 Amundsoni raamat #69 Amundsoni raamat #70 Amundsoni raamat #71 Amundsoni raamat #72 Amundsoni raamat #73 Amundsoni raamat #74 Amundsoni raamat #75 Amundsoni raamat #76 Amundsoni raamat #77 Amundsoni raamat #78 Amundsoni raamat #79 Amundsoni raamat #80 Amundsoni raamat #81 Amundsoni raamat #82 Amundsoni raamat #83 Amundsoni raamat #84 Amundsoni raamat #85 Amundsoni raamat #86 Amundsoni raamat #87 Amundsoni raamat #88 Amundsoni raamat #89 Amundsoni raamat #90 Amundsoni raamat #91 Amundsoni raamat #92 Amundsoni raamat #93 Amundsoni raamat #94 Amundsoni raamat #95 Amundsoni raamat #96 Amundsoni raamat #97 Amundsoni raamat #98 Amundsoni raamat #99 Amundsoni raamat #100 Amundsoni raamat #101 Amundsoni raamat #102 Amundsoni raamat #103 Amundsoni raamat #104 Amundsoni raamat #105 Amundsoni raamat #106 Amundsoni raamat #107 Amundsoni raamat #108 Amundsoni raamat #109 Amundsoni raamat #110 Amundsoni raamat #111 Amundsoni raamat #112 Amundsoni raamat #113 Amundsoni raamat #114 Amundsoni raamat #115 Amundsoni raamat #116 Amundsoni raamat #117 Amundsoni raamat #118 Amundsoni raamat #119 Amundsoni raamat #120 Amundsoni raamat #121 Amundsoni raamat #122 Amundsoni raamat #123 Amundsoni raamat #124 Amundsoni raamat #125 Amundsoni raamat #126 Amundsoni raamat #127 Amundsoni raamat #128 Amundsoni raamat #129 Amundsoni raamat #130
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 130 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-06-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 35 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Katja115 Õppematerjali autor
  II peatükk NÕUSTAMISE PROTSESS JA ÜLESEHITUS
  III peatükk PROBLEEMI MÄÄRATLEMISE ÜLESANDED
  IV peatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
  Vpeatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
  VI peatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
  VII peatükk PROBLEEMI KOKKUVÕTMISE JA NÕUSTAMISE LÕPETAMISEGA SEOTUD ÜLESANDED
  VIII peatükk NÕUSTAMISOSKUSTE ARENDAMINE

  Kasutatud allikad

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  21
  docx

  Nõustamise põhialused

  missugune ta ise oli. Sobis peamiselt temale. Tema järgi on nõustajad humanistid. 1930ndatel võttis kasutusele termini ,,nõustamine" ­ nägi, et inimesel on potentsiaali ja seda tuleb toetada. Varem suhtuti, et inimene on probleemne, haige (biheiviorism ja psühhoanalüüs). Tal puudus erialane haridus, nim ennast nõustajaks, seega ei olnud seotud meditsiiniga. 1942 ilmus C.Rogers'i raamat Counseling and Psychotherapy. Carl Rogersi teooria mõju: uskus, et terapeutilise suhte eelduseks on terapeudi positiivsed omadused. Nõustaja ja terapeudi omadused ­ samas need tingimused pole tänapäeval piisavad. Tõi esmakordselt fookusesse kliendi ja terapeudi suhte olulisuse. Tööd tuleks teha kliendi oma arusaamisega endast, on suunatud oma potentsiaali võimalikult maksimaalsele ärakasutamisele. Rõhutab inimese tugevust ja eeldusi

  Nõustamine
  thumbnail
  17
  docx

  Nõustamispsühholoogia

  Nõustamispsühholoogia K. Uriko Eksam ­ ei ole pähe õppimise peale, vaid asjadest aru saamise peale. I loeng. 31.01.17 Eneseteadvustamine on nõustajatöös marginaalne punkt. Tihti inimesed ei muuda ennast, kuna puudub motivatsioon. Ta küll teab, mida ta peab tegema, aga motivatsiooni ei ole. Võimalik, et aitab kui inimene ütleb endale või teisele välja, et on vaja muutust. Rääkima panemine mõjutab aju. Surmadest tuleb rääkida. Kui tuntakse, et on liiga hilja. Uriko kasutab mäemetafoori. Esmalt tuleb inimesed mäe juurde saada. Aeg on subjektiivne käsitlus ja seda saab muuta. Tihti öeldakse, et lihtsalt ei viitsi. Energiat on vähe või seda jaotatakse valesti. Mõtlemiseks: kas nõustamine võiks olla sama vana kui inimkond? Algselt oli teadmiste ja oskuste edasi andmine. Ellujäämine on alati olnud oluline, kuid seda on üha enam hakatud seostama psühholoogiliste faktorite

  Nõustamine
  thumbnail
  11
  odt

  Nõustamine

  LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä09KÕ Nastasja Musienko NÕUSTAMINE kodutöö õppejõud: Nelly Randver Mõdriku 2012 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................4 1. Nõustamissuhe..................................................................................................................................5 2. Nõustamistehnikad...........................................................................................................................6 2.1 Aktiivse kuulamise vastused......................................................................................................7 2.2 Tegevusvastused............................................................................

  Perepsühholoogia
  thumbnail
  42
  doc

  Nõustamispsühholoogia

  Nõustamispsühholoogia Nõustamise mõistet kasutatakse erinevates valdkondades: juriidikas, ettevõtluses, meditsiin jne. Nõustamine on kahe inimese vaheline suhtlus. Tegemist on koguaeg inimesega ja koguaeg lisanduvad mingid psühholoogia aspektid. Psühholoogiline nõustamine on pidev. Kus lõpeb psühholoogiline nõustamine või kus algab? Koguaeg toimub psühholoogiline nõustamine näiteks motiveerimine jne. Sõna psühholoogia seal ees müüb! Arvatakse et see professionaalsem etc, aga võib ka ära ehmatada. Müüb vähemalt tähelepanu osas. Eestis on psühholoogiline nõustamise reglement puudub. Teoreetiliselt ei tohi ilma magistrikraadita teha, tuleb end täiendada jne, siiski on see üsna hägune. Vaja oleks ülesehitada. Nõustamispsühholoogia seisukohti rakendavad paljud erinevad spetsialistid: arstid, juristid, psühhoterapeudid, psühholoogid, nõustajad, sotsiaal-töötajad jne. Nõustamispsühholoogia olemus * Nõustamine on sama vana kui inimkond ? Teaduslik

  Psüholoogia
  thumbnail
  11
  docx

  Nõustamise põhialused

  Nõustamise põhialused 2013 Nõustamine on nõustaja ja kliendi vahel kooskõlastatud interaktiivne õppimis-protsess. Nõustamise peamine eesmärk on aidata leida võimalusi tegutsemiseks nende endi valitud viisidel, et elada enam rahulduspakkuval ja rikkamal viisil nii indiviidi kui ühiskonna liikmena. Nõustamine on ajas kindlalt piiritletud, selge struktuuri ja reeglitega protsess, mida viib läbi vastava ettevalmistusega spetsialist. Peamiseks eesmärgiks on kliendi heaolu, mis võib minna vastuolu nõustaja heaoluga. Klient peab teadma millal see lõppeb, et ei tekkiks ärevust (kas on mõttet? rahaline pool) . Nõustamine eeldab professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, lisaks elukogemust ja nõustaja teadlikkust enesest, teostub osapoolte suulise suhtlemise kaudu, rajaneb kliendi- konsultandi usalduslikul koostööl ja jagatud vastutuse põ

  Kategoriseerimata
  thumbnail
  8
  doc

  Suitsiidi kriisiabi mudeli 25 strateegiat praktiliseks rakendamiseks

  Suitsiidi kriisiabi mudeli 25 strateegiat praktiliseks rakendamiseks. Darcy Haag Granello Peaaegu kõik praktiseerivad nõustajad satuvad oma karjääri jooksul vastamisi suitsiidsete klientidega, ühe uuringu järgi koguni 71% töötavad isikuga, kes on teinud enesetapukatse (Rogers, Gueulette, AbbeyHines, Carney, ja Werth, 2001).Suitsiidsed kliendid on nõustamises raske ja keeruline elanikkond. Palju on kirjutatud suitsiidiriski hindamisest (nt Granello, ajakirjanduses; Jacobs & Brewer, 2006; Westefeld et al., 2000) , hoolikas riskihindamine on selgelt ravi nurgakiviks Samuti on kättesaadav teave selle kohta, kuidas teha otsuseid vajalikuks hoolduseks ja sisukaks raviplaaniks (nt Slab, 1998; King, Kovan, London, ja Bongar, 1999; Rudd, tisler, Jobes & King, 1999 .Palju vähem on informatsiooni, kuidas kõige paremini suhelda ja kohelda enesetapu kliente kui suitsiidirisk on kõrge. On strateegiaid ja tehnikaid efektiivseks töötamiseks suitsiidsete klientega, kuid ei ole palju prak

  Psühholoogia
  thumbnail
  16
  rtf

  Nõustamise alused

  rasked, pidevad emotsionaalsed probld nö olmeprobleemid minevik olevik kestvus pikem kestvus lühem 8. Nõustamispsühholoogia kui valdkonna alusepanijad (olulisemad isikud ja/või sündmused). 1908 Frank Parson , karjäärinõustamise "isa" 1909 vaimse tervise valdkonnas uus suhtumine (vaimuhaigused on ravitavad). 1942: ilmus Carl Rogers'i raamat Counseling and Psychotherapy Pärast II MS käivitas Veteranide Ühing sõjaveteranide tsiviilühiskonda integreerimise programmi. Selle raames loodi psühholoogilise abi teenistus. ---> Nõustaja ametinimetuse sätestamine (Division of Medicine and Neurology, väljaspool psühhiaatria divisiooni) 9. Carl Rogersi roll ja mõju nõustamispsühholoogia arengule. Carl Rogers võttis kasutusele mõiste tingimusteta positiivne suhtumine. See tähendab seda, et

  Psühholoogia
  thumbnail
  24
  docx

  Nõustamispsühholoogia konspekt

  Nõustamispsühholoogia 08.02 Eluga rahulolu määravad tunnused: 1. Lähisuhted ­ kõige olulisem 2. Rahulolu tööga 3. Isiklik toimetulek Nõustamine muutub üha enam õpetuseks, mis on integreeritud erinevatest psühholoogiaharudest, teraapiasuundadest, erinevatest maailma usunditest. Lisandub aastatuhandete jooksul kogunenud õpetused elamisest, otsitakse alternatiive. Vajadus on joonistada sotsioloogiline klientide sotsiaalsetest karakteristikutest ja arendada detailne teadmine klientide populatsioonist. Ühiskonda peegeldavad kõige paremini tervisenäitajad ja majanduslikud näitajad. Kuritegevus. Nõustaja võib tunnetuslikult siseneda kliendi maailma, säilitades sealjuures professionaalse ja teadusliku objektiivsuse. Kunst on subjektiivne mõõde, põhineb teadmiste baasil. Arendatakse oskuseid, mis sobituvad kliendi unikaalsete vajadustega ja multikultuurse ühiskonna mõjutustega. Ennekõike tegemist nõustaja isiksuse osalusega. Mitmed tasandid, variatiivs

  Psüholoogia
  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun