Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Matemaatika õpe erivajadustega lastele - sarnased materjalid

lesande, petaja, juta, lesanne, psed, pilaste, pilase, liku, tega, matemaatika, koost, elda, tehte, tehe, liitmis, koosta, lesandeid, jaota, imet, ikse, lemise, seej, leta, lega, kujutlus, rdsete, tehete, petada, helepanu, pliiats, loendamise, iksem, pilane, itmise, mber, jagamise, ksid, tame, pliiatsi, pulka, pide, suud, liitmine, liitmise, operatsioon
78
doc

Õpiraskuste psühholoogia

...id SÕR iseloomustab see, et õpivilumuste omandamine on häirunud lapse varasel arenguperioodil. Probleemid ei teki mingil suvalisel hetkel, vaid siis kui lapsed hakkavad õppima lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Selles mõttes on oluline silmas pidada matemaatika ja arvutamisprobleeme. Nende häirete puhul kiputakse leidma, et see probleem tekib kusagil põhikooli lõpus, enne ei olnud viga midagi. Tegelikult see nii pole. Düskalkuuliaga on tegemist, kui laps on arvutamisega hädas õppimise alguses. On raskusi aru saada, mida tähendab liitmine, mi...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
92 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

...jalikud intelligentsustestid - alates I Maailmasõjast. Võimaldavad testida mitut inimest korraga. Testides lastakse sageli defineerida järjest keerulisemaks muutuvaid mõisteid, kontrollitakse tekstilõikudest arusaamist, aritmeetilist arutlusoskust ja matemaatikateadmisi. *Raveni progresseeruvate maatriksite test - levinud test ruumilise kujutlusvõime mõõtmiseks (leida seaduspära mõistes kolmanda rea viimase kujundi puuduv komponent) *Ampthaueri A-S test – e arukuse struktuuri test Eestis 1936 a, NSVL-is keelati ära. 1960-ndatel tulid kas...

Alternatiivpedagoogika -
80 allalaadimist
68
doc

Kõnetegevuse psühholoogia

...at ja pragmaatikat, aga formaalset asja oli liiga palju. Need esimesed aitavad mõista seda kolmandat. Sõnade mitmetähenduslikkus tekitab palju segadust!! Keeleüksust ja objekti on vaja eristada (ehk sõna ja obkjekti) nt ,,tõmba õpetajale joon alla" . Lastele tuleb seletada, et nt liitmine/lahutamine ei sõltu sõnadest rohkem/vähem, vaid sõltub situatsioonist. Vahendil (keel) ja selle kasutamisel (kõne). Oluline pole, mis ma räägin, vaid kõne mõtesatud tajumine ja mõistmine. Suhtlemine pole lihtsalt etikett, vaud mis kavatsus partneril oli , milles...

Pedagoogika -
282 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...t, Raul Adlas Tallinn 2013 Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Õppematerjali (varaline) autoriõigus kuulub SA INNOVEle aastani 2018 (kaasa arvatud) ISBN 978-9949-513-16-1 (pdf) Selle õppematerjali koostamist...

Esmaabi -
191 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames. Õppematerjali autor: Ain Tulvi ...

Logistika alused - Kutsekool
415 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...nite määramatuse seosed. Osakeste käitumine on korralgi. tõenäosuslik ja seega valguse osakesed ehk footonid teleportreeruvad aegruumis. Antud juhul käsitleme siin peamiselt kvantmehaanika füüsikalisi aluseid, mitte niivõrd selle matemaatikat. Nii tegime ka relatiivsusteoorias. Püüame arusaada ja mõista nende füüsikateooriate just füüsikalist olemust laskumata seejuures nii väga sügavale matemaatikasse. Teleportmehaanika ( teleportatsiooni ) peatükis oli käsitletud teleportatsiooni olemusest ja selle liikidest. ...

Üldpsühholoogia -
73 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...line formalism, kui kasutada holonoomseid reepereid ehk koordinaatreepereid. Siin on antud juhul baasvektoreid e ja e." ( Koppel 1975, 123-127 ). Aegruumi kadumine suurte masside ümbruses ( läheduses ) kirjeldatakse ( ilmselt ) üldrelatiivsusteooria matemaatikas aja ja ruumi kõverdumisega. Aegruum on nagu kõver. Seda me praegu nägimegi siin üldrelatiivsusteooria meetrilise formalismi peal. Gravitatsiooniväljas eksisteerib gravitatsiooniline aja dilatatsioon, mis on oma olemuselt kui aja eksisteerimise lakkamine. Kuna aeg ja ruum on väga tihedalt s...

Karjäärinõustamine -
30 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...mis footonite määramatuse seosed. Osakeste käitumine on korralgi. tõenäosuslik ja seega valguse osakesed ehk footonid teleportreeruvad aegruumis. Antud juhul käsitleme siin peamiselt kvantmehaanika füüsikalisi aluseid, mitte niivõrd selle matemaatikat. Nii tegime ka relatiivsusteoorias. Püüame arusaada ja mõista nende füüsikateooriate just füüsikalist olemust laskumata seejuures nii väga sügavale matemaatikasse. Teleportmehaanika ( teleportatsiooni ) peatükis oli käsitletud teleportatsiooni olemusest ja selle liikidest. Kuid nüüd hakkame me ...

Teadus - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...at ja samaväärset suhtlust aknast välja (ehk ka osalise vabaduse poole?). Tema tähelepanu ei suuda haarata ülesande oma õpilastega. Tema rõhuasetused õpetajapoolse juhtimise positiivsele mõjule on alati olnud suureks nõudeid matemaatikatunnis. On tema kolmas tund selle õpetajaga. innustuseks ja toeks minu õpetaja- ja mentoriteel. Õpetaja kõnnib tema juurde ning küsib tema laua kõrval seistes: „Miks sa pole üldse tööd alustanud?“. ...

Psühholoogia -
73 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... lähenemisviise (vt. joonis 2.3). Joonisel toodud skeem iseloomustab juhtimisteaduse tihedaid seoseid paljude teaduste ja teooriatega, näidates samas ka juhtimisteaduse arengule kõige olulisemad valdkonnad. Osa teadusi, nagu majandusteooria, informaatika ja matemaatika, on andnud oma panuse juhtimisteaduse sisuliseks ja vormiliseks konkretiseerimiseks. Ülejäänud, seevastu, on toonud juhtimisteadusse uued teaduslikud käsitlusviisid. Juhtimisteaduses on kasutusel mõisted lähenemis- ja käsitlusviis. Lähenemisviis on oluline mõistete defineerimisel, käsitlusvi...

Juhtimine -
223 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...alt kaasasündinud suhtlemisvormide iseloomustajaiks. Spetsiifilised poosid kuuluvad paljude keerukate rituaalide (näiteks peibutus- ehk paaritumisrituaalid, territooriumi märgistamine ja kaitsmine jms.) koosseisu. Poosidega annavad loomad ja linnud liigikaaslastele teada oma kavatsustest (ähvardusest, abitusest/kaitstusest, paaritumissoovist jne.). Inimeste puhul on usaldusväärselt kindlaks tehtud, et vähemalt naeratus kujutab endast kaasasündinud kavatsusväljendust (umbes nii: "Soovin sulle head ja ootan sinult sedasama"). Keerukas sotsiaalne käitumine i...

Psühholoogia alused -
229 allalaadimist
52
pdf

Erivajadustega laste psühholoogia eksamiküsimused

... o Probleemid peavad tekkima lugema, kirjutama või arvutama õppimise alguses. o Kognitiivsete protsesside (nii taju, mälu, mõtlemise kui tähelepanu) funktsioneerimise probleemid ilmnevad eelkõige seoses kirjaliku, kõne või arvutamise ja muu matemaatikaga. Spetsiifiliste õpiraskuste dünaamika o Eelkoolieas o Kõne arengu probleemid düsleksia ja düsgraafia korral, suulise kõne arengu probleemid ei ole väga tõsised, ei pruugi välja paista, jäävad sageli märkamata o Ei tunne huvi tähtede, jutukeste...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
116 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...ndamises. Ühena paljude näidete seas toob ta katse, milles uuriti Brasiilia väga napi haridu- sega või üldse ilma hariduseta tänavalapsi, kes elatise hankimiseks tänaval kauplesid. Uurijad leidsid, et lapsed lahendasid kauplemisel ette tulevaid sisulisi matemaatikaülesandeid märksa paremini kui samu ülesandeid nii-öelda akadeemilises vormis (nt 2 + 3 = ?). Samamoodi on täheldatud vastupidist: paljudele õpilastele valmistab raskusi akadeemiliste teadmiste ülekanne argiellu. Võimalikuks vihjeks selle kohta on PISA-testi tulemused: Eesti lapsed ...

Psühholoogia -
66 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

... Erialases sõnakasutuses on vajalik, et sõna või fraas oleks võimalikult täpselt piiritletud tähendusega. Selliseid sõnu või fraase nimetatakse oskuskeelenditeks ehk terminiteks või erialaterminiteks, ingl (technical) term, ka konkreetse eriala, nt matemaatika terminiteks. Termin õigusteaduses (õigusteaduslik termin) on täpselt piiritletud juriidilise tähendusega oskussõna või fraas. Mitmest sõnast koosnevat terminit võib nimetada ka. fraseoloogiliseks terminiks. Termin võib olla univookne ehk ühetähenduslik ehk ühemõtteline (univocal), ekvi...

Matemaatika ja loogika -
20 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

... väljaselgitamine põhineb, on erialade enda määratlused: et mingi valdkonna mõistesüstee- miga tegeleda, peaks olema teada, kus on selle piirid. Tegelikult moodustavad tunnustatud ja väljakujunenud teadusharudki sujuvate üleminekutega kontiinumi (nt matemaatika → füüsika → keemia → bioloogia → meditsiin → psühhiaatria → psühholoogia); arenevate ja rakenduslikumate alade (kasvõi terminoloogia enda) puhul lisandub arvamuste paljusus eriala olemuse ja piiride kohta. Kui mõisted ja erialad õnnestubki piiritleda, lisandub praktil...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

Matemaatika õhtuõpik 1 2 Matemaatika õhtuõpik 3 Alates 31. märtsist 2014 on raamatu elektrooniline versioon tasuta kättesaadav aadressilt 6htu6pik.ut.ee CC litsentsi alusel (Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents (http://creativecommo...

Matemaatika -
113 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...lle osa ta on. Etteheited informaalsele koolile Mida kirjandusteadlased Inglismaa informaalsele koolile ette heitsid? Õpiedukus ja õppemeetodid Informaalne põhikool on liiga salliv ja pöörab liiga vähe tähelepanu traditsioonilistele ainetele (emakeel ja matemaatika), mistõttu õpiedukuse tase on kogu maal langenud. Avastuslikku õppimist, loovat aktiivsust ja teisi uuele õppimiskäsitlusele tuginevaid võtteid tuleks ikkagi terve mõistuse seisukohast rakendada. Lapsepoolne katsetamine, uurimine jm aktiivõppe meetodid on võimalikud vaid empiiriliselt jälgitavate lo...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...i intellektuaalsed. Alkoholisõltuvus on harv. Suheldes tuleb leida võti nende ebaharilike käitumisviiside juurde. Kontaktileidmine on raske. Esineb palju. · Püsimatu (Leonhard: ebastabiilne) - Sõnakuulmatu, püsimatu, kardavad karistusi ja alluvad teistele lastele. Noorukieas huligaanitsetakse ja juuakse. Lähedastesse nad ei kiindu. Nad ei saa liidriks, jäävad tihti süüdlaseks grupiviisilistes kuritegudes. Seksuaaltung pole tugev, kuid varajane. Romantika on tundmatu. Suitsetama hakkavad lapsena. Meeldib vaheldusrikkus. Otsitakse järjest ere...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
270 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...ööks võib olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö ning kool koostab eelpool nimetatud tööde koostamise juhendid, mis sisaldavad ka kõigi loovtöö liikide ülesehituse ning vormistamise nõudeid. Keelte-, loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalainetes ning matemaatikas on loovtöö liikideks üldjuhul kirjalik õpilasuurimus või projektitöö. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisele ja vormistamisele esitatud nõuetest. Õpilasuurimus Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö kirjutamine annab ...

Eesti keel - Põhikool
58 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...ati inimesi programmeerimisega mitmeski koolis just Basicu kaudu, sest algus on "nii lihtne". Ning kui programmid "väga suureks" - ehk siis tuhandete ridade pikkuseks - ei kasva, võib julgesti lihtsa algusega keele juurde jäädagi. Kõik vajalikud matemaatikaülesanded, kirjutamised ja arvutamised saavad tehtud. Aga millegipärast on programmidel kombeks paisuda. Ning et suureks paisunud rakenduse seest sobiv toiming üles otsida, peab lisama vajalikule käsule üha uusi ja uusi kesti. Nii nagu üheainukese vajaliku sidekanali puhul võib korraldada ...

Informaatika -
22 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

...d. Erialases sõnakasutuses on vajalik, et sõna või fraas oleks võimalikult täpselt piiritletud tähendusega. Selliseid sõnu või fraase nimetatakse oskuskeelenditeks ehk terminiteks või erialaterminiteks, ingl (technical) term, ka konkreetse eriala, nt matemaatika terminiteks. Termin õigusteaduses (õigusteaduslik termin) on täpselt piiritletud juriidilise tähendusega oskussõna või fraas. Mitmest sõnast koosnevat terminit võib nimetada ka. fraseoloogiliseks terminiks. Termin võib olla univookne ehk ühetähenduslik ehk ühemõtteline (univ...

Õigus -
28 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

... poole pöörduda? Kelle poole tuleks pöörduda, arvestades püstitatud eesmärke? Kliente julgus- Ma olen oma viimase kursuse üliõpilastele alati andnud ülesande leida keegi, kelle tatakse pakkuma välja kuni viis inimest, kes võiksid anda konkreetset ja asja- jaoks CV koostamine on raske pähkel (noor inimene, teisest riigist pärit inimene, kohast teavet, tänu millele klient eristuks...

Psühholoogia -
24 allalaadimist
192
pdf

NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT

...i juhataja eksam hõlmab kahte teemat: 1) turvalisus laagris; 2) laagri juhataja töö. (2) Teema «Turvalisus laagris» puudutab võimalikke ohte ja riske laagris ning nende vältimist ja koosneb järgmistest alateemadest: 1) laagritegevust puudutav seadusandlus; 2) erivajadustega laps laagris. (3) Teema «Laagri juhataja töö» puudutab laagrile seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning koosneb järgmistest alateemadest: 1) pedagoogika alused; 2) laagri töö organiseerimine, planeerimine ja juhtimine; 3) konfliktsituatsioonide lahendamine. § 5. L...

Amet - Keskkool
23 allalaadimist
31
doc

Erivajadustega laste Identifitseerimine

... ka). Vanemate laste puhul aga nt abstraktset mõtlemist (kuidas mõistab erinevate nähtuste seoseid jne). Lastel probleemide alged on suure tüenäosusuega näha, ilmnevad juba lasteaia eas 2. LOENG Igaühel on õigus haridusele (ütleb põhiseadus). Nii ka erivajadustega lastel. Kas nt alusharidus või gümnaasiumi või peale seda hariuds käib sinna alla? Enamsti räägitakse siiski selles punktis alusharidusele. Siin probleem: et alusharidus peaks olema kõigile kättesaadav , siis on ikkagi sadu lapsi, kes ootavad lasteaiajärjekorras. ET reaalsus on siiski teine. Laps...

Erivajadustega laste... - Tartu Ülikool
145 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

... 175 Uue   mõtlemisviisi   saavutamine   innustab   koolilast   kogema   uusi võimeid.   Kui   lapsel   on   meeles   tehtud   arvutusülesanne,   tahab   ta innukalt neid teha. Matemaatika ongi algklassides üks lemmikaineid. Loendamisoskusega laps harjutab kogudes esemeid ja järjestades neid tervikuteks. Näiteks kärbeste, postmarkide, registrinumbrite ja piltide kogumine on huvipakkuv harrastus. Kirjaoskuse kaudu kasvavad teadmised ümbritsevast...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
96 allalaadimist
45
doc

Andekas laps

...ks eredamaid andekaid kujusid on musikaalne Imelik, kellest võib-olla oleks saanud hea muusikamees. Miks on minu jaoks just Tiugu lihvimata anne? Väga vaesest perest Tiugu oli rikkama talulapse Imeliku toapoisiks. Aga kes lahendas hästi matemaatikaülesandeid? Kui Tiugu oleks saanud oma haridusteed jätkata, oleks temast suure tõenäosusega saanud 27 haritlane. Kas andekus võrdub puudega? Arvatakse, et umbes kümme protsenti inimestest on andekad. Kui see peab paika, on Eestis umbes 130 00...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
164 allalaadimist
132
pdf

Sidusa kõne arendamine SKAP lapsel

...OSAKOND SIDUSA KÕNE ARENDAMINE SPETSIIFILISE KÕNEARENGUPUUDEGA LAPSEL: TEGEVUSUURING ÜHE LAPSE NÄITEL Magistritöö Koostaja: Diana Pabbo Läbiv pealkiri: tekstiloomeoskuse õpetamine Juhendaja: Marika Padrik (PhD) ….………………… (allkiri ja kuupäev) ...

Erivajadustega laste... - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Gerda Mihhailova TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ LOENGUKONSPEKT Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
134 allalaadimist
48
docx

ERIVAJADUSEGA LAPS LASTEAIAS 1

...informatsiooni pildilisel kujul - näidake talle fotosid või jooniseid, laske tal üles joonistada loodusvaatluse või katsete tulemusi vms. Muusikaliselt võimeka lapse kütkestamiseks kasutage helisid ja meloodiaid, laske tal salvestada temaatilisi laule, matemaatika tegevustes võiks ta kokku lugeda trummilööke või kujundada muusikalisi mustreid instrumendi abil. Kehalis-kinesteetiliselt võimekale meeldib dramatiseerida stseene ja situatsioone, pallimängus omandab ta matemaatikat paremini kui lihtsalt arve kokku lugedes, laske tal mõõta, kui kauge...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

...i/abi õiged inimesed?? Ainut 2 % et teget paljud ei saa vajalikku abi. Laste aju areng kui saavad valmis vastavad struktuurid, areneb ka vasta fukntsioon. Seega planeeriva.täidesaatvad fuktsioonid kõige hiljem, sest ka frontaalsagar, kus need asuvad, Matemaatikaga raskusi. Mataga on rohkem tüdrukutel raskusi. arenebe/Küpseb kõige hiljem. Õpivilumuste häire on eraldi häire. Aga mõne haigusega kaasuvalt nt epilepsiaga võib ka Nt diabeet kaugstaadiumid (k...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
168 allalaadimist
168
pdf

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

...itas lapsi õppekäikudest võimalikult hilja teavitada, muidu tekivad konfliktid. Täiendavalt soovitati kaasata rohkem õpetaja abi, hommikuringi teha mängulisemaks. Üldiselt hinnati tegevuste lõimitust väga heaks, kuid soovitati täiendavalt lisada matemaatika ning keele- ja kõne harjutusi, kuivõrd tegemist on koolieelikutega. Soovitati nt ehitatud ökomaja mõõta, võrrelda talumaja, kortermaja, mõõta võrseid hommikul ja õhtul, lisada kõrguste, laiuste, pikkuste, vahemaade, jõgede pikkuse ja mäe ümbermõõdu mõõtmine. Pakuti, et iga l...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikakõrgkool
14 allalaadimist
80
pdf

Matemaatika õpetajaraamat 1. klassile I osa

Matemaatika 1. klassile ÕPETAJARAAMAT I osa Kaja Belials Matemaatika 1. klassile ÕPETAJARAAMAT I osa Retsenseerinud Kalju Kaasik Toimetanud Esta Erit Keeletoimetaja Kaire Luide Kujundanud Anne Linnamägi ISBN 9985-2-0849-8 © AS BI...

Matemaatika - Põhikool
9 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

...asutamise teel. Norm on üldine määratluse järgi reegel, juhis või mall. Norm ei ole tõene ega väär-Normide abil liigitatakse või klassifitseeritakse asjad käskudeks, keeldudeks või lubatuteks. Norme võib liigitada mitmel viisil: - Loogika ja matemaatika normid - Esteetika normikd - Kombestiku normid - Usunormid - Moraalinormid - Õigusnormid Väga üldiste tunnustega õigusnormi võib teistest normitüüpidest eristada selle põhjal, et õigusnorm on alati – otseselt või kaudselt – ametivõimude käsutuses. Õigu...

Õigus - Tartu Ülikool
351 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun