Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Laste enesehinnangu kujunemine - sarnased materjalid

enesehinnang, enesekindlus, lapsevanem, enesehinnanguga, iskasvanud, htsad, eluaastad, lapsep, alaneb, vaikselt, julguse, lastes, harjutada, teguviis, minult, meelel, imaluse, parima, toimivad
8
pptx

Laste enesehinnangu kujunemine ( slaidid )

Laste enesehinnangu kujunemine Autor: Kätlin Traks Tallinna Nõmme Gümnaasium Sissejuhatus v Teema valik: huvitatud teemadest, mis on seotud laste enesehinnanguga ja selle kujunemisega v Eesmärk: enesehinnangu mõjud, probleemid lapsele ja kuidas saaks enesehinnangut parandada v...

Psühholoogia - Keskkool
10 allalaadimist
12
odt

Inimese kujunemine

...t ja puudutama vaid tehtud tegu koos juhenditega, mida ja kuidas teha paremini. 5. 12 ­ 15 eluaasta, murdeiga. Hakkab toimuma üleminek lapseeast täiskasvanuikka. Suured 6 muutused nii seesmiselt kui välimiselt, lastes tavaliselt valitseb suur segadus. Nad püüavad määratleda oma olemust, olla keegi ja kuigi sageli püütakse seda saavutada justkui protestides kõige ja kõigi vastu, mis senini on kehtinud, ootavad teismelised oma vanematelt ja õpetajatelt pidevalt kinnitust sellele, et nad on keegi, keda aksepte...

Psühholoogia - Kutsekool
83 allalaadimist
17
odt

Uurimistöö

...simesed hinnangud enesele äärmiselt tugevad. Lapse enese identiteet areneb läbi kuuluvuse tunde, võimu-ja kontrollitaju, oskuste ja moraalsete arusaamade. Seda kujundab ka tagasiside tema jaoks olulistelt inimestelt- perelt, sõpradelt, õpetajatelt, rühma- ja klassikaaslastelt. Sotsiaalses suhtes tekib tema arusaam endast läbi armastuse, usalduse, autonoomsuse, initsiatiivi ja enesekontrolli kogemuse. See kõik arendab lapse enesetaju ning arusaama iseendast suhetes teistega. Antud teema on valitud, kuna autor huvitub teemadest, mis on seotud lasteenesehinnanguga ja...

Psühholoogia - Keskkool
111 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

Viire Sepp Andekusest ja andekatest lastest Tartu 2010 Toimetanud Kairit Henno Kaane kujundanud Maarja Roosi Küljendanud Kairi Kullasepp Autoriõigus: AS Atlex ja autorid, 2010 Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ette nähtud vas...

Psühholoogia -
48 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...asi. Ca 200 000 aastat suhteliselt väikesed muutused • Ca 50 000 aastat tagasi – kiired muutused (areng?!). Suure hüppe teooria – vt J. Diamond, The Third Chimpanzee • Mis muutus: uued jahipidamisviisid, riietus, luunõelad, koopamaalid, kaaslaste matmine. • Käitumuslikult kujunes välja tänapäevane inimene • Aju osakaal/roll: kaasaegse inimese aju tarbib ca 20 watti (400 kilokalorit) päevas, mis on ca 1/5 kogu inimkeha energiavajadusest • Kas inimese käitumine ja suhtepilt on ajaloos muutunud, millised on muutuste su...

Sotsiaalpsühholoogia -
58 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

...00 a tagasi. Ca 200 000 aastat suhteliselt väikesed muutused Ca 50 000 aastat tagasi ­ kiired muutused (areng?!). Suure hüppe teooria ­ vt J. Diamond, The Third Chimpanzee Mis muutus: uued jahipidamisviisid, riietus, luunõelad, koopamaalid, kaaslaste matmine. Käitumuslikult kujunes välja tänapäevane inimene Aju osakaal/roll: kaasaegse inimese aju tarbib ca 20 watti (400 kilokalorit) päevas, mis on ca 1/5 kogu inimkeha energiavajadusest Kas inimese käitumine ja suhtepilt on ajaloos muutunud, millised on muutuste suunad? Kas ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

... (a. teooriad: instiknti-, frustratsiooni-, sotsiaalse õppimise. Anonüümsus ja deindividuatsioon. Ülerahvastatus, tiheliolek · Maskuliinsus/feminiinsus · Subjektiivne heaolu · Ela,usteotsing (M. Zuckerman: endorfiinid!) · Kollektivism (nt Realo: eestlaste kollktivism) · konformsus 17.04.09 Intelligentsuse (vaimsete võimete mõõtmine) Inim...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
426 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

...õtteline protsess. Uuringu tulemused: on üldine tendents, et võrdluses otsitakse neid tunnuseid/omadusi või peetakse tähtsaks neid tun/om, mis eeldatavalt mul endal on tugevamad, kui teistel inimestel. Võrdlemine on mitmeparameetmeline (vaimseid võimeid, sõprade ja sugulaste väärikust) ja nende hulgas subjektiivselt inimene ise peab 6 tähtsamaks neid asju, milles ise on parem kui teised. Igasuguste psüühiliste kõrvalekalduvused: kui mul pole positiivset enesehinnangut, si...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
533 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

... toime edukust. 3. Arenguline psühholoogia: Arenguprotsesside mõistmine hilisema käitumise mõistmiseks ja ennustamiseks Arenguliste protsesside mõju hilisemale käitumisele - kognitiivne areng, sotsiaalne areng. Et mõista ja toetada lapse arengut ja mõista laste käitumise eripärasid. Ja mõista täiskasvanute käitumise eripärasid lapsepõlvekogemuste raamistus. Soodustada ja toetada teiste tervet arengut. 4. Sotsiaalpsühholoogia: Intraindividuaalsed protsessid ja indiviididevaheline interaktsioon: Hoiakud, Uskumused, Sõprus, Armastus, Konflikt, Grupiprots...

Psühholoogia alused -
24 allalaadimist
70
docx

Arengupsühholoogia

...ast. Keskkonna ja pärilikkuse dilemma – mõlemad mängivad rolli indiviidi arengulistes muutustes. Pikkus, kehaehitus, hääletoon, musikaalsus, häbelikkus, keele omandamise iga, emotsionaalsus, ärevus, neurootilisus (jne.) on need asjad, mis võivad vanematelt lastele edasi kanduda läbi geenide. Füüsilistest omadustest on ka käepigistuse tugevus päritav vanematelt. Võetakse interaktsionistlik seisukoht – inimese arengus on oluline nii keskkond kui pärilikkus. Arengu järjepidevus/perioodilisus. Kvantitatiivne (pikkus) ja kvalitatiivne (inimese loomuse...

Psühholoogia -
39 allalaadimist
46
doc

LASTE JA VANEMATE SUHTED PEREKONNAS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool III ST I KÕ Kaidi Toropov LASTE JA VANEMATE SUHTED PEREKONNAS Õpimapp Aineõpetaja: Anu Leuska Mõdriku 2009 1 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................................................................2 SISSEJUHATUS.....................................................................................................................................

Perepsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
185 allalaadimist
50
doc

Psühholoogia eksami materjal

...nem naine), vanema mehe jaoks juba noorem neiu. Kui anima mehe üle valitseb on ta kapriisne, tujukas, emotsioonide pundar, hea intuitsiooniga, irratsionaalne, müstiline. Animus ehk mehelikkuse alge naises armastab ennast projetseerida igat sorti kangelastele. Kui animus valitseb naise üle, siis resultaadiks on ratsionalism (mõistu ainus tõese teadmise allikas), võimukus, jõulisus. Kui mehed saavad enamasti aru, mis see anima koondkujuna võib tähendada, siis naistel on väga keeruline sellest animusest aru saada, sest ta ei ole kindlapiirilin...

Psühholoogia - Keskkool
50 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

...stada käitumist. nt kui küsida, kuidas sa suhtud mingisse erakond, on võimalik ennustada, mida teeb see inimene valimistel. (Tänapäeval selles enam nii kindel ei olda.) · Richard LaPiere(1930) Reisis Hiina abielupaariga läbi Ameerika. Tol ajal oli hoiak Hiinlastesse Ameerikas küllaltki negatiivne. Ent ometi võeti nad vastu kõigis hotellides peale 1. Kui aga LaPiere saatis hiljem hotellidesse küsimused, et kas nad majutaksid Hiina abielupaari, vastas 90% hotellidest "ei". Hoiakust käitumiseni on veel mõned sammud astuda ning sinna vahele jäävad erinevad...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
396 allalaadimist
90
doc

Nimetu

...ieaga. *termin adolescense- pärineb 15 saj. *19saj lõpuks oli kolm sotsiaalset muutust ühiskonnas, mis lõi alguse selleks kui noorukiiga teadusliku uurimuse konflikti hakati lahendama. Teadusliku uurimuse eeldused: 19 1)Ühiskonnas esimeseks eelduseks oli see, et lastel oli kohustuslik koolis käia 2)Võeti vastu seadus laste tööaja piiremise suhtes 3)19. saj lõpus esimest korda kui loodi noortekohtud(karistusi hakati diferiseerima) Lõid eeldused, et noorukiiga eristus lapseeast. Stanley Hall (noorukiea isa) *5 sugupõlve küsimus 3.3Müüdid Mõnedki müü...

Arengupsühholoogia -
62 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

1. Sotsiaalpsüholoogia olemus ja meetodid, Toivo Aavik, 13.02.2018 La Piere eksperiment Richard La Piere, reisis 30ndatel 2 a USAs ringi koos hiina päritolu ameeriklaste paariga. Külastasid 251 hotelli ja restorani ja ainult ühe korra aeti nad ukse tagant minema. Tol ajal oli hiinlaste osas USAs vastuseis. Peale reisi saatis ta kõikidele ettevõtetele küsimustiku, küsis: kui teie asutuse ukse taha ilmuks üks hiinlastest abielupaar, kas te teenindatakse neid? V...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
82
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

...iprintsiibid suhete käsitlemisel: - Reproduktsioon ja inklusiivne kohasus – geenide replikatsioon - Seksuaalne valik – soosisene ja sugudevaheline omaduste valik - Vanemlik investeerimine – meeste (geenid; raha, aeg jms) ja naiste (keha) erinevad panused järglaste kasvatamisel ja sellest tulenevalt erinevad käitumisstrateegiad suhtlemisel. - Käitumuslike strateegiate sagedusest sõltuvus – omaduse kohasus on seotud selle omaduse jaotumisest populatsioonis Suhete adaptiivne funktsioon: - Romantilised suhted – seksuaalne reproduktsioon ja koostöö j...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
30
pdf

Religioonipsühholoogia kordamisküsimused

...us ​Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) ajakirja American Psychologist esinumber, mis oli pühendatud positiivsele psühholoogiale. Positiivse psühholoogia rajajaks on Martin Seligman, kes asus 1998. a APA presidendi ametikohale. Tema ning tema mõttekaaslaste sõnum oli selge: selle asemel, et psühholoogias keskenduda liigselt negatiivsele, tuleks uurida, mis teeb inimese õnnelikuks ja aitab tal elus hakkama saada. Positiivne psühholoogia on mõtteviisilt seotud humanistliku psühholoogiaga, kus rõhutatakse, et inimene on oma olemuselt hea ja täiuslikk...

Psühholoogia - Keskkool
4 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

... teine väljaanne) „Bill Rogers pakub igale õpetajale laialdast suhtluskorralduse võttestikku. Ta annab selgeid juhtnööre, kuidas kohaldada kutsealast õiglustunnet ja emotsionaalset pädevust varajasest, minimaalsest sekkumisest kuni kõige raskematele õpilastele ja pingelisematele olukordadele reageerimiseni. Ta soovitab ka mooduseid, kuidas töötajad saaksid üksteisele toetavamat keskkonda luua – sealhulgas mentorlust. Mul pole küllalt sõnu, et „Käitumist klassiruumis“ kiita. Kõik õpetajad tunnevad ära Billi kirjeldatud olukordi. Ta e...

Psühholoogia -
55 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

... faasi............................................................................61 ELUTEE...............................................................................................63 Soomlaste elutee (-kaare) etapid..........................................................................67 Elutee (-kaare) uurijad..........................................................................................68 LAPSEOOTAMISE AEG..................................................................

Arengupsühholoogia - Kutsekool
53 allalaadimist
24
docx

Religioonipsühholoogia kordamisküsimused 2018 sügis

...etaanalüütiline ­ selle abil erinevatele käsitlustele ja uurimustele tuginedes esitatakse usulise kogemuse loetelu. Metaanalüüs on meetod, mis tähendab järelduste tegemist mitme erinate uuringute põhjal. Näiteks võrreldakse erinevaid uurimusi eestlaste religioossuse kohta ja tehakse nende põhjal üldistusi. Üldistused võivad erineda üksikute lähteuurimuste kajastuvast. 2) Uurimuspõhine ­ selgitakse konkreetse uurimuse abil välja usulise kogemuse eri tüübid. 7. Usulise kogemise mudel ja selle põhielemendid: jälg, piir, lõhe, min...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...e nõustamisele, mida mina soovitan. Allpool on 7. Nõustamisseansid toimuvad üks kord nädalas, välja arvatud eriliste asjaolude loetletud mõned juurdunud tavad või eeldused, mis mulle minu tööst meenuvad (teile korral. Iganädalaste kohtumiste juures ei ole midagi erilist. Kohtumised võivad olla tuntud tavad võivad olla teistsugused). sagedasemad või harvemad olenevalt vajadusest ja tööst, mida kliendid ...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
18
docx

Arengupsühholoogia seminarid

ESIMENE SEMINAR Populaarsete laste vanemad on suure tõenäosusega autoriteetsed. 1)Üldine sotsiaalne kontakt- laps orienteerub ja sotsialiseerub 2)Eelistusega kontakt- laps signaliseerid ja orienteerub eelistatud inimese poole 3)Lähedussuhe eelistatud inimestega, võõraste kartus 4)Suhe vastastikuse vajaduste arvestamisega, ka lap...

Arengupsühholoogia -
6 allalaadimist
18
odt

Psühholoogia ja perekonnaõpetuse põhiteemade seletus

...ltubki ühelt poolt võrdlusalusest. Üks võimalik viis enesehinnangut tõsta, on seostada end hoopis mõne tuntud inimesega või lihtsalt inimesega, kes on eeskujuks. 2.Pere elukaar. Pereliikmete rollide muutumine pere arengu käigus. Noor elluastuja- Noor pere- Väikeste lastega pere- Kooliealiste lastega pere- ,,Tühja pesa sündroom" Taas kahekesi- Lesk (lahutatud)- Surm. Perekond on süsteem ja süsteemi üks põhilisi omadusi on püüd säilitada olemasolevat stabiilsust. Süsteemi ühe elemendi muutus toob kaasa stabiilsuse lõhkumise. Püsima jäämiseks peab süsteem leidma u...

Psühholoogia - Keskkool
124 allalaadimist
72
pdf

Arengupsühholoogia Tartu Ülikool, 2011

...areng – intellektuaalne areng  sotsiaal-emotsionaalne areng- suhted teistega Tööjaotus:  missugune arenguperiood  mis teema  praktiline või teoreetiline käsitlus William Stern  Euroopa arengupsühholoogia rajaja  päevik laste arengu ja keele kohta (1914) G. Stanley Hall (1846-1924)  arengupsühholoogia rajaja USAs  laborikatsed laste taju, mälu, õppimise jms kohta Miks inimesed arenevad erinevateks?  Geenid- individuaalsed erinevused füüsises, iseloomus  soost tulenevad erinevused  kul...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
117 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...de valdavalt kaasasündinud suhtlemisvormide iseloomustajaiks. Spetsiifilised poosid kuuluvad paljude keerukate rituaalide (näiteks peibutus- ehk paaritumisrituaalid, territooriumi märgistamine ja kaitsmine jms.) koosseisu. Poosidega annavad loomad ja linnud liigikaaslastele teada oma kavatsustest (ähvardusest, abitusest/kaitstusest, paaritumissoovist jne.). Inimeste puhul on usaldusväärselt kindlaks tehtud, et vähemalt naeratus kujutab endast kaasasündinud kavatsusväljendust (umbes nii: "Soovin sulle head ja ootan sinult sedasama"). Keerukas sotsiaalne käitumine ...

Psühholoogia alused -
192 allalaadimist
30
docx

PSÜHHOLOOGIA ARVESTUS

...a noorem neiu. Kui anima mehe üle valitseb on ta kapriisne, tujukas, emotsioonide pundar, hea intuitsiooniga, irratsionaalne, müstiline. b. Animus ehk mehelikkuse alge naises armastab ennast projektseerida igat sorti kangelastele. Kui animus valitseb naise üle, siis resultaadiks on ratsionalism, võimukus, jõulisus. Kui animus naise üle valitseb, siis on ta valitsemishimuline, paindumatu, jäik. 4. Self ­ Tõeline mina. See on süsteemi kese, mille ümber kõik ülejäänud süsteemi osad ...

Psühholoogia -
47 allalaadimist
132
doc

DEPRESSIOON

...es on süüdi bioloogiline väärtalitlus.  Unehäired: une-ärkveloleku tsüklis võib toimuda mitmeid muutusi. Uinumisraskused on tüüpilised igasugusele stressile. Voodis vähkremist põhjustab enamikule inimestele väiksemgi stress. Teadlaste hinnangul esineb elu jooksul uinumisprobleeme 35%-l inimestest. Kuid mitmed unehäired on omased just nimelt depressioonile ning viitavad unetsükleid reguleeriva ajuosa väärtalitlusele. Depressiooniga seostatud unehäired on järgmised. Varajane ärkamine: inimene ärkab kaks-ko...

Arengupsühholoogia - Keskkool
14 allalaadimist
55
doc

Mõtlemine

...nid. Keel ja kõne.............................................................................29 3.3 Keelelise relatiivsuse hüpotees ...................................................................................... 31 4 LASTE MÕTLEMINE.......................................................................................................... 36 4.1 Beebide ja väikelaste mõtlemine.....................................................................................36 4.2 Lapse mõtlemise arenemine....................................................................

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
256 allalaadimist
45
docx

Kliiniline psühholoogia konspekt

...is, väga väsinud ja igasugune pingutus on väga raske) F32.3 Raske depressioon psühhootiliste sümptomitega - Raskele depressioonile lisaks luul, hallutsinatsioonid või stuupor Unipolaarse depressiooni levimus - Elu jooksul u 20% elanikkonnast - 4% lastest, 10-20% noorukitest - 25%-l uus depressiooni episood esimese aasta jooksul, 40%-l kahe aasta ja 70% 5 aasta jooksul - Igal uuel sünnikohordil risk suurenenud - Noorukite depressioon on tänapäeval suurenenud, vanasti u 15%. - Ühiskonna tekitatud, sest nõudmised on hu...

Kliiniline psühholoogia - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
37
odt

Psühholoogia

... Kujundeid on võimalik erinevalt kombineerida ja saada täiesti uuelaadseid lahendusi. N: võib naelu ja kumme mitmeti kombineerides jõuda naelkummideni. Mõtlemisülesandeid lahendades võib otseselt esemetega manipuleerida. Selline esemeline mõtlemine esineb väikestel lastel ning ahvidel. Peale mõtlemisvormide eristatakse ka mõtlemisliike. Võime rääkida teoreetilisest ja praktilisest mõtlemisest, konkreetsest ja abstraktsest mõtlemisest jne. Mõtlemise tulemuse järgi saab vahet teha konvergentsel e koonduval ja divergentsel e hargneval mõtlemisel. Konvergentset mõtlem...

Psühholoogia - Keskkool
105 allalaadimist
35
doc

Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia

...änapäeval uuesti kogema. Berne järgi võib lapse staadiumi jaotada omakorda 3-ks: 1) Kohanenud laps 2) Spontaanne laps 3) Loomulik laps Kohanenud laps on selline laps kes kohandab end vastavalt normidele ja reeglitele ja püüab olla emale ja isale meelepärane. Nendel lastel eksisteerib teatav hirm jääda isolatsiooni, hirm selle ees et neid eiratakse ja vanemas eas on neil vajadus tunnustuse järele, et teised kinnitaksid nende eksistentsi. Spontaanne laps kasvab välja samuti paituste saamise vajaduse alusel. Näiteks kui lapse vanemad on sellised, kes panevad last tähe...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
161 allalaadimist
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

...sionaalne magnetresonantskuvamine - aju verevoolu ja hapnikutarbimise mõõtmine. Päritavuse uurimine · Suguvõsa uurimine · Indiviidi kromosoomistiku uurimine (Downi tõbi) · Kaksikute meetod: ühemunakaksikud kahemunakaksikud · Adoptatiivlaste võrdlemine vanematega Psühholoogiateaduse eesmärk: on peamiselt psüühika ja käitumise üldiste ja igalpool kehtivate seaduspärasuste väljaselgitamine, mitte aga unikaalsete ja kordumatute detailide uurimine. W. Perry teooria ``Teadmised ja arvamused`` Intellektuaalne areng toimub...

Psühholoogia - Kutsekool
143 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

... visuaalruumiline mälu, töömälu Stanford-Binet test (L.Terman) kaks versioon, üks neile kes oskasid lugeda ja kirjutada, teine rassilistele/keelelistele vähemustele, mitteverbaalne, et ka nemad saaksid selle ära täita Normaaljaotus – keskmine tulemus on teadlaste vahel kokku lepitud – 100, sellest oleneb, millise tasemel oled, kas kõrgemal või madalamal Flynni efekt (1987/2007) Intelligentsuse skoor kasvab ajas 1standarthälve 50 aasta jooksul Nature or nurture Inimliigi tunnuste varieeruvuse ja arengu määravad ära kaks faktorit: Genotüüp – p...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
48 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun