Facebook Like
Add link

KVALITEEDIJUHTIMINE PÕLTSAMAA FELIXIS - sarnased materjalid

partner, toiduainetööstuse, ootame, planeerimine, väärtushinnangud, tulus, vastutustundlik, dokumendid, kolmandaks, esitavad, meili, tellida, tellivad, tahe, positiivset, teguriks, vahero, majandusarvestuse, rakenduskõrgkool, ä12, kvaliteedijuhtimine, skandinaavia, austrias, impordib, suuremaid, töökohad, vajalikus, turunduses, purki, pistes
67
pdf

Kvaliteedijuhtimise konspekt

Mainori Kõrgkool Kvaliteedijuhtimine Quality Management (õppematerjal) Koostanud: dotsent Katrin Kreegimäe Tartu 2009 SISUKORD Sissejuhatus........................................................................................................

Inimeste juhtimine... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
329 allalaadimist
102
pptx

Kvaliteedijuhtimise olemus

4. KVALITEEDIJUHTIMI SE OLEMUS KVALITEEDIJUHTIMINE Kvaliteedijuhtimine on ettevõtte eesmärkide saavutamine läbi protsessikeskse juhtimise, mille tulemusena kindlustatakse toodete ja teenuste pidev kvaliteeditaseme paranemine. Kvaliteedijuhtimine sisaldab kõiki juhtimisalaseid tegevusi, mis määravad kvaliteedipoliitika, eesmärgid ja kohustused n...

Majandus -
18 allalaadimist
4
odt

Kvaliteedijuhtimine

1. KVALITEEDIJUHTIMISE HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Igal ettevõttel on aeg-ajalt vaja analüüsida oma tegevust. Seda tehakse kas ise või kasutatakse välist abi. Enesehindamise meetodeid on mitmeid, konsultatsioonifirmad töötavad pidevalt välja ka uusi ning täiendavad olemasolevaid meetodeid. Scandic Pa...

Kvaliteedijuhtimine -
103 allalaadimist
1
doc

Kvaliteedi juhtimine - Spikker

...led järeldused varasemast toimivusest ja suundadest, mis võivad viia käsitlusega ­ Sisaldab kõiki juhtimisalaseid tegevusi, mis määrab kvaliteedi poliitika. tulevikuplaanideni. Kvaliteedijuhtimine on ettevõtte eesmärkide saavutamine läbi protsessikeskuse, mille 19. Standardiseerimise printsiip ­ Standardiseerimine on pideva parendamise üks tulemusena kindlustukse toodete ja teenuste pidev kvaliteeditaseme paranemine. aluskivi. Standardit võib defineerida kui kõ...

-
55 allalaadimist
224
ppt

Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt

...siooni · Eesti Kvaliteediühing ­ www.eaq.ee · Eesti Vabariigi Standardikeskus ­ www.evs.ee · Euroopa Kvaliteediorganisatsioon ­ www.eoq.org · EFQM ­ www.efqm.org · ISO ­ www.iso.ch · ASQ ­ www.asq.org Kirjandus · Oakland, J.S. Terviklik kvaliteedijuhtimine. Teooria ja praktikad. 2006 · Organisatsiooni juhtimise käsiraamat. 2004 · ISO 9001 väike ettevõtetele. Mida teha? ISO käsiraamat, 2003. · J.Alaver, L. Reinberg. Juhtimisarvestus. 2002 Eesti Lennuakadeemia 2010 Õppekavade üleminekuhindamine 2004 Eesti Juhtimiskvaliteedi ...

Kvaliteedijuhtimise alused - Eesti Lennuakadeemia
158 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 31 2.4.4. Kaasaegsed ja postmodernistlikud juhtimisteooriad 31 2.4.4.1 Süsteemiteooriad 31 2.4.4.1.1 Terviklik kvaliteedijuhtimine 32 2.4.4.1.2 Eesmärgiline juhtimine 32 2.4.4.1.3 Tasakaalustatud mõõtmismudel 33 2.4.4.2 Postmodernist...

Juhtimine -
209 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... põhimõtteid, sest need aitavad paremini mõista ettevõtte toimimist ning loovad süsteemse raamis- tiku pidevaks parendamiseks. Kvaliteedijuhtimine on ettevõttesisene terviklik protsess, mille väljundiks on kliendi rahulolu. Kvaliteedijuhtimise eesmärk on säilitada ja võimaluse korral suu- rendada kliendi rahulolu. ...

Logistika alused - Kutsekool
342 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

...nagement, lühendatult TQM) poole. See omakorda võimaldab taotleda näiteks rahvuslikku või rahvusvahelist kvaliteediauhinda, mis tähendab organisatsiooni, selle tööprotsesside ja tulemuste kõrget hinnangut ning rahvuslikku ja rahvusvahelist tunnustust. Kvaliteedijuhtimine keskendub organisatsioonilistele protsessidele, nende pidevale täiustumisele ja efektiivsusele¹. Selle lähenemise rakendamine tagab organisatsiooni tõhususe ja toimivuse paranemist, kulude vähendamist, rentaablus- ja teiste tulemusi kajastavate näitajate paranemist,...

Juhtimine -
18 allalaadimist
25
pdf

Operatsioonijuhtimine konspekt

... ettevõttele ärialase täiuslikkuse saavutamise eesmärgi, mõõdavad äri efektiivsust, pikaajalisi tulemusi ja ajakohast lähenemist juhtimisele. Deming Prize 1951 MBNQA 1987 EQA 1992 Üldine lähenemine Kvaliteedijuhtimine Juhtimise kvaliteet Organisatsiooni kvaliteet Kvaliteedi määrang Vastavus spetsifikaadile Vastavus kliendi soovidele Organisatsiooni kvaliteet Kvaliteedi tagamise edendamine statistiliste Konkurentsivõime ...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

...r ehk info määramatu hulk. Juhtimisega püütakse süsteemi entroopiat vähendada. Sünergia – st tervik on suurem kui tema koostisosade summa, näit. inimesed suudavad koostöös rohkem saavutada kui igaüks eraldi. 4.2 Olukorrateooriad 4.2.1Terviklik kvaliteedijuhtimine (E.Deming) TQM (Total Quality Management) – on kõigi töötajate koostööl põhinev juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote/teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu. TQM eeldab süsteemset mõtlemist ja org.-ni kui terviku nägemist, ühendades omavahel kõik juhtimisfunktsi...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
15
doc

Juhtimine

...ratuse määr ehk info määramatu hulk. Juhtimisega püütakse süsteemi entroopiat vähendada. Sünergia ­ st tervik on suurem kui tema koostisosade summa, näit. inimesed suudavad koostöös rohkem saavutada kui igaüks eraldi. 2 Olukorrateooriad 2.1 Terviklik kvaliteedijuhtimine (E.Deming) TQM (Total Quality Management) ­ on kõigi töötajate koostööl põhinev juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote/teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu. TQM eeldab süsteemset mõtlemist ja org.-ni kui terviku nägemist, ühendades omavahel kõik juhtimisfu...

Juhtimine -
13 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

...d ja olulised ülesanded. Süsteemid koosnevad allsüsteemidest ja neid iseloomustavad entroopia ja sünergia. Olukorrateooriad (püsivaks suuruseks juhi tegelik tööolukord, muutuvateks kõik teiste käsitluste põhitõed) - Terviklik kvaliteedijuhtimine (E.Deming) ­ kõigi töötajate koostööl põhinev juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote/teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu. TQM eeldab süsteemset mõtlemist ja org.-ni kui terviku nägemist, ühendades omavahel kõik juhtimisfunktsioonid ning t...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
13
docx

Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte

... lahendus lähtub konkreetsest olukorrast. Kaasaegsed juhtimisteooriad ­ rakenduslikud lahendused · X , y ja z teooria ­ rõhutab koostööd otsustamisel, tegutsemisel, ülemuse- alluva suhetes jne. · TQM ( Total Quality Management) ­ igakülgne kvaliteedijuhtimine, rõhutab igas asjas, eelkõige aga klientide vajaduste rahuldamisel pidevat täiustumist ja tõhustamist. · Õppiv organisatsioon ­ valmistumine muutusteks sel teel, et teavitatakse töötajaid toimuvast, pannakse nad loominguliselt mõtlema ning otsima võimalusi uue õppimiseks. ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
20
docx

Juhtimise kordamisküsimused

...matuse ja korrapäratuse määr ehk info määramatu hulk. Juhtimisega püütakse süsteemi entroopiat vähendada. Sünergia st tervik on suurem kui tema koostisosade summa, näit. inimesed suudavad koostöös rohkem saavutada kui igaüks eraldi. Olukorrateooriad- Terviklik kvaliteedijuhtimine: E. Deming. On kõigi töötajate koostööl põhinev juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote/ teenuse kvaliteet ja kliendi rahulolu. Eeldab süsteemset mõtlemist ning org. kui terviku nägemist, ühendades omavahel kõik juhtimisfunktsioonid ja teeninduse valdkonnad. Eesmärgili...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
10
doc

Juhtimise alused. Eksamimaterjal.

...tsionaalses andekuses 5 osa: enesetadlikkus, eneseregulatsioon,motivatsioon, sotsiaalne kompetentsus ja sotsiaalsed oskused.Neist esimesed 3 on seotud iseenda juhtimisega ja ja ülejäänud 2 suhete juhtimiseks. 8.Mõisted: eesmärk-juhtimine, tulemusjuhtimine, kvaliteedijuhtimine.Juhtimissüsteemid: töö- ja infokorralduse (kommunikatsiooni) süsteem, mõõtmis-hindamissüsteem ja motivatsioonisüsteem. Näited, analüüs, mõtteid loetud kirjanduse kohta(nimeta allikad ja tooge välja olulisem loetust).eesmärk juhtimine-eesmärk on selge ja saavutatav.Efektiivne eesmärk on organisatsioonile ...

Juhtimine -
65 allalaadimist
44
docx

Operatsioonijuhtimine eksami vastused

...otmisvõimsus, asukoht, tootearendus, standardid, töökorraldus..) 4. Süsteemi talitluse planeerimine ja kontroll plaanide täitmise üle (varude juhtimine, tarneahela juhtimine, tootmisplaanid, kvaliteedikontroll..) 5. Kvaliteedi tõstmine (kvaliteedijuhtimine, protsesside parendamine, riskijuhtimine..)  Operatsioonisüsteemi sisendid ja väljundid. Muudetavad sisendid: •Materjal – kasutavad tootmisettevõtted; jaekaubandus; posti- ja transpordiettevõtted, laoteenuste pakkujad. •Info – raamatupidamisteenuse pakkujad; turu-uuringut...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
144 allalaadimist
39
docx

Juhtimispraktika

...,1 punkti). Keskmiseks tulemuseks sain 3,5 punkti, mis on näitab samuti, et töötajad on kesmiselt rahul oma juhtkonna ja selle tööga. Töötajad aga usuvad, et tegu on proffesionaalse ja hea mainega ettevõttega. (Töörahulolu joondiagrammid lisa 3) 6.2 Kvaliteedijuhtimine Kvaliteedist räägitakse kõikjal, see on suureks probleemiks. Kvaliteedi eest ollakse valmis maksma. Kvaliteedi juhtimise probleem pole see, mida inimesed ei tea, vaid see, mida nad arvavad teadvat. Kvaliteet on nagu seks: kõik soovivad seda, igaüks peab ennast asjatundjaks, kõigi meelest on küsimu...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
322 allalaadimist
24
doc

Tootmise planeerimine

...emid koosnevad personali-, inseneri-, finants-, tootmise ja turunduse allsüsteemidest. Tootmissüsteemi moodustavad sellised funktsionaalsed allsüsteemid nagu:  hankimine,  varude juhtimine,  tootmisprotsessi juhtimine,  kvaliteedijuhtimine,  hooldustööde tegemine. Süsteemi projektiga määratakse kindlaks süsteemi koostisosade asetus ning sisendite muundamistoimingute ja väljundite vahekord süsteemi eesmärkide saavutamisel. Süsteemi kontroll koosneb toimingutest, mis on vajalikud tagamaks tegevuste toimumise vastavalt ...

Logistika alused - Tallinna Majanduskool
26 allalaadimist
10
docx

Strateegilise juhtimise eksam

...emine, intressimärade tõus, mingite tegevuskulude tõus, klientide muutuvad vajadused, negatiivsed demograafilised muutused. 10. Mida olete lugenud või plaanite lugeda strateegilisest juhtimisest lisaks kohustuslikule kirjandusele? John S. Oakland ,,Terviklik kvaliteedijuhtimine ­ teooria ja praktika" Stephen R. Covey ,,Printsiipidekeskne juhtimine" K. McCreadie ,,52 geniaalset mõtet Sun Tzu raamatust Sõjakunst" S. Karu ja V. Zirnask ,,Eelarvestamine ­ üks strateegilise... Õppeasutuse juhtimine 11. esitada olulisemad põhjused, miks strateegia elluviimine ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
16
pdf

JUHTIMISE EKSAMI kogukonspekt

... selgitamine töötajatele · Ümberkorraldusprotsessi käivitamine ­ vahetu juhtimine · Vahetu juhtimise ja altpoolt tuleva initsiatiivi hoidmine optimaalses tasakaalus 13. Milline juhtimissüsteem on TQM ja mis on selle eesmärgiks? Täielik kvaliteedijuhtimine ­ inimkeskne juhtimissüsteem, mille eesmärgiks on pidev kliendi rahulolu suurendamine järjest väiksemate kuludega. Kogu organisatsiooni hõlmav juhtimisfilosoofia: · paneb sõltuvusse kliendi rahulolu ja ettevõtte toimeprotsessi kvaliteedi alalise katkematu parendamise, · eestve...

Juhtimine -
114 allalaadimist
36
pdf

Kvaliteedijuhtimine teadmiste hindamise test

TARTU​ ​ÜLIKOOLI​ ​PÄRNU​ ​KOLLEDŽ Turismiosakond Kvaliteedijuhtimine Teenuste​ ​disain​ ​ja​ ​juhtimine Magistriõppekava Kursusel​ ​omandatud​ ​teadmiste​ ​hindamise​ ​test ● Testi​ ​leiate​ ​ÕIS-ist​ ​ning​ ​selle​ ​eesmärgiks​ ​on​ ​kvaliteedijuhtimise​ ​alaste​ ​teadmiste...

Juhtimine - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
114 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

........................................................................................... 886 8 56. Narkoos .................................................................................................................................... 894 57. Kvaliteedijuhtimine ja dokumendihaldus................................................................................. 900 57.1. Kvaliteedijuhtimine ........................................................................................................... 901 57.2. Dokumentatsioon kui professionaalse kiirabitöö tunnus................

Esmaabi -
161 allalaadimist
17
doc

Juhtimise eksam vastustega

...uudetakse koostada täpsed plaanid. Aastaplaanid on täpsemad kui viisaastaplaanid tulevikku panustamise kestus- mida enam mõjutavad jooksvad plaanid tulevikku, seda pikaajalisemalt tuleb planeerida. Plaan olgu pikaajaline aga mitte liiga pikaks perioodiks 11. kvaliteedijuhtimine .TQM lähiminevikus ­ kvaliteet kui vastavus standardile, spetsifikatsioonile. Tänapäeval kvaliteet kui toote või teenuse vastavus kliendi hetke ning tuleviku tegelikele vajadustele kvaliteedijuhtimine eeldab: kliendikesksust keskendumist pidevale planeerimisele, rahulolule kvaliteet...

Juhtimine -
277 allalaadimist
4
doc

Kokkuvõtvad küsimused - Juhtimise alused 2012

...ntroopia (info määramatuse hulk), sünergia ja allsüsteemid. Sisendid: toore, personal, finantsid, info; Protsess: juhtimine, tootmine; Väljundid: tooted/teenused, kasum/kahjum, töötajate rahulolu. West Churchman ­ organisatsioon kui tervik, terviklik kvaliteedijuhtimine, eesmärgisatatud juhtimine, tasakaalustatud mõõtmismudel. OLUKORRALINE KOOLKOND ­ ühendada olemasolev, mitte asuda uue loomise juurde, juhid ei peaks jälgima kindlaid reegleid, vaid igas olukorras analüüsima põhjalikult välis- ja sisemõjutusi, paindlik juht peab valdama erin...

Juhtimine -
139 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

...ks on toodete ja teenuste kvaliteedi parandamine, kliendi rahulolu tõstmine ja ärieesmärkide täitmine. Plaanida, jälgida ja dokumenteerida pidevalt prostsessi, selgitamaks välja, mida oleks võimalik paremini teha, et klient jääks rahule ja ettevõte areneks. ***Kvaliteedijuhtimine tähendab praktikas toodete kvaliteedi suunamist. Edukuse aluseks on inimestevaheline hea koostöö, mis eeldab ülevaadet kogu organisatsiooni tegevusest. Kvaliteedipoliitika osa selles on ühtse nägemuse kujundamine, millele peaks järgnema kõiki kvaliteeti mõjutavaid tegevusi hõlmava süsteemi...

Ehituse juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
105 allalaadimist
26
odt

Strateegilise juhtimise praktika

...meeskondade otsustusõiguse suurendamine. Sünnipäevadel peetakse töötajaid meeles, lühikest aega istutakse ka kohvilaua taga, ning alati degusteeritakse uusi tooteid.Tehakse ühiseid väljasõite. 3.2. Kvaliteedisüsteem Standardite määratluse kohaselt on kvaliteedijuhtimine üldise juhtimise see osa, mis määratleb ja viib ellu kvaliteedipoliitika. Praktikas tähendab see teenuste kvaliteeditaseme suunamist. Käitise edukuse üheks aluseks on teatavasti inimestevaheline hea koostöö, mis aga eeldab ülevaadet kogu kohviku tegevusest. Kvaliteedipoliitika osa selles...

Strateegiline juhtimine -
320 allalaadimist
108
doc

Organisatsioon ja juhtimine

... konkreetsest olukorrast. Kaasaegsed juhtimisteooriad - rakenduslikud lahendused. X, Y ja Z teooria - rõhutab koostööd otsustamisel, tegutsemisel, ülemuse-alluva suhetes jne. TQM (total quality management) - igakülgne kvaliteedijuhtimine rõhutab igas asjas, eelkõige aga klientide vajaduste rahuldamisel pidevat täiustamist ja tõhustamist. Õppiv organisatsioon - valmistumine muutusteks sel teel, et teavitatakse töötajaid toimuvast, pannakse nad loominguliselt mõtlema ning otsima võimalusi uue õ...

Majandus - Keskkool
252 allalaadimist
92
pdf

Infosüsteemide ülalhoid - konspekt

...rganisatsiooni peavad ära mahtuma ka mitmed tugifunktsioonid. Nendeks võivad olla IT arhitektuur, IT (andme)turve, nõuetele vastavuse tagamine (compliance) ja sisekontroll, arveldused, kliendihaldurid ja müük, inventariseerimine, sisseost, testimine, kvaliteedijuhtimine, pesonalijuhtimine, koolitus jms. Ehk siis - näiteks arendus on vertikaalne, kõnekeskus on vertikaalne ja serverite haldus samuti vertikaalne. Ülslhoid, mis sisaldab neid kõiki on horisontaalne ehk laiub üle kõigi vertikaalsete. Loetle IT organisatsioonis vajalikke spetsialis...

Infosüsteemide ülalhoid - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

... x Eesmärgid Strateegia raamistik: 1. Analüüsid ­ sise- ja väliskeskkonna analüüsid, SWOT-analüüsid 2. Strateegia - kriitilised edutegurid, visioon, missioon, valdkonnad, eesmärgid, strateegilised tegevuskavad 3. Strateegia rakendamine - mõõdikud, tegevuskavad, kvaliteedijuhtimine, protsessi-juhtimine, personalijuhtimine, partnerite ja huvigruppide juhtimine, finantsjuhtimine ja eelarve 2. Strateegilise juhtimise koolkonnad. Mintzberg on välja toonud strateegia kujundamise kümme koolkonda. Koolkonnad jagunevad kolme gruppi. Kolm esimest keskenduvad sellele, ku...

Strateegiline juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
259 allalaadimist
12
pdf

Köögitöö planeerimine

...gmine kord paremini teha? Kuidas mul tuleks järgmine kord tegutseda, et saavutada veel paremat lõpptulemust? Tegevuskava Tegevused, tööoperatsioonid jagatakse planeerimisel võimalikult väikesteks osadeks. Kvaliteedijuhtimine põhineb nende osade jälgimisel ja dokumenteerimisel. Kokk vaatab üle ja varub endale vajaminevad toorained ja töövahendid ning planeerib toiduvalmistamise, suurtes köökides töökohtade kaupa. Järeltööde hulka kuuluvad lisaks koristamisele ka lao põgus inventuur ...

Toitlustusettevõtete... - Kutsekool
31 allalaadimist
21
docx

Ettevõttemajandus

... ise korvaldama. o Ettevotte sisemisteks norkusteks on naiteks: o puudulik kvaliteedijuhtimine; o kehv kvaliteet; o suured uldkulud; o madala kvalifikatsiooniga toojoud; o - turundus-, tootmis- ja/voi tootearendusalase oskusteabe puudumine; o - toode on moraalselt vananenu...

Majandus - Tartu Ülikool
95 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

...iv kommunikatsioon · Sünergia tekkimine kui süsteemipõhine käsitlus on rakendatud edukalt 44. 45. Süsteemiteoreetiline lähenemine jagatakse: 46. Eesmärgiline juhtimine 47. Douglas McGregor, Peter Drucker 48. Terviklik kvaliteedijuhtimine 49. Edward Deming 50. Ameerikas 1950-ndatel ignoreeriti kvaliteedi tähtsust, Jaapanis kvaliteet väga oluline. 51. Protsesside kulgemise matemaatiline määratlemine, kontroll-lehed, meeskonnatöö, pidev tulemuste parandamine -kõik see sobis jaapani kultuuri s...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
203 allalaadimist
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

...psemad on plaanid, tulevikku panustamise kestus: mida enam mõjutavad jooksvad plaanid tulevikku, seda pikemaajalisemalt tuleb plaanida, plaan peab olema parajalt pikk, juhtide poolt vastuvõetavad plaanimisotsused mõjutavad tulevikku. 11. Kvaliteedijuhtimine. TQM. Lähiminevikus tähendas kvaliteet toote või teenuse vastavust spetsifikatsioonile, standardile ISO 9000 kehtestatud nõuetele. Kuid standardile vastav toode ei pruugi rahuldada klienti ega olla seetõttu müüdav. Kaasajal on kvaliteet toote või teenuse vastavus klie...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
391 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun